Apr 25, 2021

Posted by in Ứng dụng thực hành | 34 Comments

Thư Hà Nội: NGƯỜI HỌC THẤP GỬI ĐẾN KẺ HỌC CAO VỀ HAI HÀNH TRẠNG TRÁI NGƯỢC NHAU NHƯ BÓNG TỐI VÀ ÁNH SÁNG!

Kính bạch Thầy! Con hoan hỷ được nghe bài giảng của vị Thầy “ Thế nào là sứ mệnh của một sứ giả Như Lai” qua đó giúp chúng con hiểu tường tận và thấu đáo về những trọng trách sứ mệnh của sứ giả Như Lai. Trong đạo Phật, không chú trọng trí thức mà chú trọng trí tuệ, người học Phật lấy trí tuệ làm gốc, trong kinh Bát Đại Nhân Giác, đức Phật đã dạy: “ Dùng trí tuệ làm nghiệp” trí tuệ đó không do đọc nghe mà có, mà do ứng dựng 3 giai đoạn tu Phật là Văn (đọc nghe)– Tư (suy nghĩ)– Tu (thực hành). Văn tức là (nghe đọc) những lời chân thật, Phật chỉ dạy lý thật của con người, lý thật của cuộc sống, để thấy được chân lý của con người và của muôn vật. Tư là khi đọc,Đối với bạn đọc:
Vui lòng đăng nhập để xem tiếp nội dung bài viết. (Danh sách bài cho bạn đọc chưa có tài khoản tại đây).

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status