May 29, 2021

Posted by in Giáo điển | 14 Comments

Cảm niệm về phương tiện thiện xảo qua bài giảng thứ 14 của Thầy BẤT KỲ THIỆN PHÁP NÀO KHÔNG DỰA TRÊN NỀN TẢNG BỒ ĐỀ TÂM ĐỀU LÀ TÀ PHÁP

Kính bạch Thầy!
Con hoan hỷ được nghe vị Thầy thuyết giảng: “Thế nào là phương tiện thiện xảo của Đạo sư”.
Qua bài giảng của vị Thầy, bằng những những luận giải ngắn gọn, dễ hiểu dựa trên nền tảng chánh kiến Phật đà, cùng những minh định rõ ràng giúp con hiểu được khái niệm về phương tiện thiện xảo(PTTX) của Đạo sư.

Theo đó, cụm từ PTTX, thì “phương tiện” là một mô thức, một phương thức thực hành hiệu quả, tiện lợi; Còn “thiện xảo” là những hành vi thân, ngữ, tâm mà có hiệu suất cao nhất về khuyến tấn làm thiện, tránh ác gọi là PTTX; “xảo” theo nghĩa bóng là hiệu suất cao nhất, còn nghĩa đen thì “xảo” là tinh hoa nhất. Dựa trên Kinh Hoa Nghiêm, vị Thầy tóm tắt và chỉ ra PTTX của Đạo sư là: “Tất cả thiền pháp mà không dựa trên nền tản Bồ đề tâm đều là tà pháp”.

Từ luận điểm trên, vị Thày đã dẫn hai câu chuyện về Thiền sư Bankei thế kỷ XIV(Nhật bản), với PTTX của Ngài “vượt khỏi tầm tư duy của đạo chúng”. Ở câu chuyện 1 là sự từ bi giáo huấn của Ngài bằng PTTX “đánh thức tấm lòng tự trọng, ý thức của người tu” mà từ một “thiền sinh trộm” đã trở thành “long trượng và đắc pháp” sau 10 năm.

Vì vậy “hành vi thân, ngữ, tâm bất kể là gì miễn trên cơ sở Bồ đề tâm đều là chân pháp, còn không gọi là tà pháp”. Còn ở câu chuyện thứ 2 “nổi tiếng hơn nữa bởi sự kiện chấn động trên con tàu chở doanh nhân” mà Ngài cùng trên tàu tới “giáo hóa nước Hàn Quốc”, trước hành vì ác độc của tên cướp nguy hiểm, Ngài “sẵn sàng hy sinh thân mạng của mình để cứu chúng sanh”.

Từ đó “PTTX nói lên trình độ của vị Đạo sư, trình độ đó tỏ rõ bản lĩnh của một vị Đạo sư mà vị ấy sử dụng, hoạt dụng linh hoạt trong mỗi đối tượng khác nhau, tình huống khác nhau để vì chúng sanh, vì đạo pháp”. Ngược lại với Bankei hoặc Đức Phật năm xưa là “thuyền trưởng áo đen với tên cướp, tại các nước Tây tạng – xứ tuyết, từ câu chuyện về “hai thầy trò bị tên trộm giết hại vì chủ quan và không có PTTX”; Đó chính là sự từ bi song không có thiện xảo nên thay vì kết quả là hậu quả thảm khốc, do đó “thiện xảo” cần có tâm Bồ đề “lợi mình, lợi người”.

Từ các câu chuyện trên “nói lên trình độ Phật pháp của mỗi vị Đạo sư, hiểu không tận cùng để rồi gây họa hơn là thể hiện lòng từ bi”. Từ giai thoại về hai người sư(một già, một trẻ), trong một tình huống cụ thể, vị sư già đã “băng băng” cõng thiếu nữ qua suối…trong khi vị sư trẻ sợ “phá giới”, nhưng nếu để người thiếu nữ tự qua suối với dòng nước chảy xiết bị mất mạng thì lại bị phạm giới “sát sanh”!; Vì vậy PTTX là ở nơi vị sư già vì Bồ đề tâm cứu người thiếu nữ…Từ đó, vị Thầy chỉ ra 3 phương diện pháp giới: (1)Luật nghi giới(đi, đứng, nằm, ngồi…theo lời Phật dạy), (2)Nhiếp thiện pháp giới(Tỳ kheo, Đạo sư, người tu hành làm những gì cần khuyến thị mà tránh ác nên làm), (3)Nhiêu ích hữu tình giới(bỏ qua thiện ác chỉ mục đích vì chúng sanh hữu tình mà hoạt dụng Bồ đề).

Con tán thán câu chuyện có thật ở thiền viện Nhật Bản mà vị Thầy đã dân về những PTTX của một vị Tỳ kheo chân chính vì cứu chúng sanh(mẹ của kỹ nữ) mà Ngài chấp nhận phạm giới “tà dâm”…nhưng sau đó được minh oan.

Ở Mật gia Song Nguyễn(MGSN) sử dụng nộ pháp của các bậc Thánh đức đã làm, “là ngọn lửa tam muội chân hỏa mới đốt cháy được ngọn lửa thế gian(do sân hận). Câu chuyện 2 chú cá Lóc do mưa lũ từ suối vào “hồ dấu chân Phật” tại tịnh trú MGSN sau 10 năm đã ăn nhiều cá nhỏ, đẹp mà vị Thầy nuôi…vị Thầy đã không chấp nhận và loại nuôi riêng(Thầy đã “nộ pháp” và đập nhẹ) nay chúng “không quậy” như trước.

Ở Hồ “dấu chân Phật” cuộc sông của các chú cá nuôi đã được ổn định…”Đối học trò, vì Bồ đề tâm, vị Thầy chỉ ra nỗi lầm tiềm ẩn, đánh trúng vào yếu huyệt đó để các trò sửa đổi”, giúp chúng con “thay tâm đổi tính thức ngộ được trọng yếu của thực hành giải thoát”, nếu không chúng cọ “như con ngựa không dây cương, thuyền không lái”. Minh chứng sông động trong MGSN có nhiều huynh đệ Kim cang(Cao Diệu Mật Hải, Cao Diệu Mật Thủy, Cao Diệu Mật Từ, Cao Diệu Diệu Hằng…)thành đạt như ngày hôm nay đều ít, nhiều nhờ ơn phước nộ pháp của vị Thầy “chỉ thẳng lỗi lầm tiềm ẩn, lỗi lầm hiện rõ và hiện lượng, cảnh báo vấn đề tương lai, những ai mà sử dụng được nộ pháp thì đó chính là những người không sợ uy quyền mà cương trực mới là Phật pháp”.

Và “nộ pháp là PTTX nhưng vị Đạo sư nộ pháp phải có bản lĩnh, biết thấu đáo những đối tượng như thế nào, biết đầy đủ những phương pháp thực hành để mà nộ pháp trở thành PTTX chớ không phải áp dụng đại trà, như Ngài Maspa đánh đập, chửi rủa, hắt hủi…Mylarepa để rồi nhờ nộ pháp đó của Thầy mình mà người học trò Mylarepa “một đời thành Phật”!.

Trong thời mạt pháp, khi mà chúng sanh duyên lành cạn cợt, “tập quán ương ngạnh và niệm tưởng bất chánh” như Đại nguyện của Quán thế Âm Bồ tát thi “nộ pháp là một phương tiện cần thiết để trở thành thiện xảo và MGSN là Tịnh trú đầu tiên ở Việt Nam nộ pháp!, Các nơi khác không nộ pháp vì họ sợ động chạm đến những người Phật tử đi chùa chỉ để “hộ thân lánh nạn”, được “chiều lòng thí chủ” để được cúng dường!…”ở MGSN không chấp nhận điều đó!, nếu cần cúng dường thì Thầy không trục xuất Mật Khuê Minh(Vũ Hà Giang) khỏi MGSN, nếu cần cúng dường thì Thầy không trả lại 30 triêu đồng cho Trần Huyền Trang đêm đó…”. Chính vì vậy mà khi vị Thầy nộ pháp số ít học trò (như Trương Thanh Long, Vũ hà Giang, Trần Huyền Trang, Phạm Mai Hạnh…) đã “dẫy lẩy lên” vì sân hận, uất ức, rồi phản bội chính ân sư của mình: Vu vạ, thóa mạ, bôi xấu rằng đó là “thầy tà” để cho chúng được tốt. Chúng biết rõ hơn ai hết, làm gì có chuyện kẻ trộm cắp lại đi khuyến tấn người khác làm thiện!, chứng cứ của chúng còn lưu trên trang chanhtuduy.com!.

Nhân mùa Phật đản, con xin đảnh lễ, cảm tạ ơn và tri ân sâu sắc công ơn giáo hóa chúng con của vị Thầy tâm linh chân chính – bậc Tuệ tri thức – Tổ sư dòng phái Thanh trí – Viện trưởng Viện ITA Thinley Nguyên thành tôn quý. Cầu nguyện vị Thầy luôn mạnh khỏe, trường thọ vì đạo nghiệp hoằng dương chánh pháp, vì lợi lạc của chúng sanh.
Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
Cầu nguyện dịch bệnh covid 19 nhanh chóng tiêu trừ.
Om mani padme hum!

Con Mật Tấn Lực

 1. Cao Diệu Tuyết Hoa
  Cao Diệu Tuyết Hoa says:

  Kính bạch Thầy,
  Con đã đọc bài này.
  Con hoan hỷ với những chia sẽ pháp của đạo hữu Mật Tấn Lực sau khi nghe bài giảng “Thế nào là phương tiện thiện xảo của Đạo sư” của vị Thầy.
  Con hoan hỷ với cảm niệm chân thành cùng những liên hệ sống động từ những tấm gương của các bậc thánh đức và hiện nay là vị Thầy dù thị hiện hiền minh hay phẫn nộ đều “tất cả thiền pháp mà không dựa trên nên tảng Bồ đề tâm đều là tà pháp” của đạo hữu Mật Tấn Lực. Nhờ có những phương tiện ấy, nhất là phương tiện phẫn nộ của vị Thầy, giúp chỉ thẳng vào những lỗi lầm tiềm ẩn của chúng con, giúp chúng con nhận ra “bản tính ương ngạnh và những niệm tưởng bất chính”, nhờ đó kịp thời “trực diện và xoay chuyển”.
  Như đứa trẻ đang chơi gần đống lữa, nhận thức chưa đủ sự nguy hiểm thì người lớn sẽ nhắc nhở nghiêm khắc để đứa bé biết tránh để không gây hại cho thân mạng. Cũng vậy, vị Thầy với trọng nhiệm của một sứ giả Như Lai, hướng dẫn học trò trên con đường đến thành phố Giải Thóat sẽ dùng các phương tiện thiện xảo để giúp cho học trò không bị ảnh hưởng đến thân căn huệ mạng trong kiếp này và cả những kiếp sau dù cho là áp dụng cả trường hợp thứ 4 trong kinh Người Chăn Ngựa như đối với những phản đồ cũng đều là từ bi với họ.
  Con hoan hỷ tán thán công hạnh, Bồ đề tâm của vị Thầy. Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi, kham nhẫn chỉ dạy chúng con.
  Con thành tâm cầu nguyện vị Thầy mạnh khỏe, thân tâm thanh tịnh, trụ thế dài lâu vì lợi lạc chúng sanh.
  Con cám ơn đạo hữu Mật Tấn Lực đã viết bài. Cầu nguyện đạo hữu sức khỏe, ước nguyện chánh đáng sớm viên thành.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh tỉnh thức trong trạng thái giác ngộ.
  Cầu nguyện dịch Covid 19 sớm được tiêu trừ.
  Om Mani Padme Hum.

  • Nguyên Thành
   Nguyên Thành says:

   Hay!

   • Cao Diệu Tuyết Hoa
    Cao Diệu Tuyết Hoa says:

    Kính bạch Thầy,
    Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi sách tấn con ạ.
    Con thành tâm cầu nguyện vị Thầy mạnh khỏe, thân tâm thanh tịnh, trụ thế dài lâu vì lợi lạc chúng sanh.
    Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
    Om Mani Padme Hum.

 2. Quảng Lượng
  Quảng Lượng says:

  Kính bạch Thầy, con đã đọc bài chia sẻ cảm niệm của đạo huynh Mật Tấn Lực và con hoan hỉ với đạo hạnh của huynh ấy ạ!
  Con cảm tạ ơn phước vị Thầy đã luôn để tâm chỉ dạy học trò chúng con với phương tiện thiện xảo của một vị Đạo sư Thanh Trí ạ!
  Con cầu nguyện Thầy Cô thân tâm an lạc và trụ thế lâu dài vì lợi lạc của tất cả chúng sanh và đạo nghiệp hoằng dương chánh pháp!
  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh!
  Con cầu nguyện cho bản thân và các huynh đệ kim cang luôn tỉnh thức, chánh niệm, chú tâm, tinh tấn thực hành và trường dưỡng lòng sùng kính Đạo sư!
  Con cầu nguyện cho đại dịch Covid-19 sớm được tiêu trừ!
  Om Mani Pahme Hum!

 3. Mattinhphap says:

  Dạ.Con kính bạch Thầy.Con đã đọc bài này rồi ạ.
  Con hoan hỉ tán thán đạo hữu Mật Tấn Lực cảm
  niệm về Phượng tiện thiện xảo qua bài giảng thứ 14
  của vị Thầy.Bất kỳ thiện pháp nào không dựa trên nền tảng
  Bồ Đề Tâm đều là tà pháp.
  Con tán thán công hạnh trí tuệ từ bi của vị Thầy đã dùng phương pháp
  nộ pháp của các bậc Thánh Đức đã làm là ngọn lửa tiêu cháy nỗi sân hận của thế gian
  Nhờ ơn Phước của Thầy nộ pháp chỉ thẳng lỗi lầm của chúng sanh nhờ vậy mà mới tiêu
  được nghiệp chướng.Người mà biết được lỗi chính mình thì người đó được gọi là người học Phật
  Con cầu nguyện Thầy Cô sức khỏe trụ thế lâu dài lợi lạc chúng sanh
  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh có Đức tính khiêm tốn và ý thức hổ thẹn
  Con cầu nguyện đại dịch sớm được qua mau
  Om Ma Ni Pê Mê Hum

 4. Mật Mai
  Mật Mai says:

  Kính Bạch Thầy!
  Con hoan hỷ khi đọc bài chia sẽ của đạo hữu Mật Tấn Lực qua bài giảng ” THẾ NÀO LÀ PHƯƠNG TIỆN THIỆN XẢO CỦA ĐẠO SƯ” rồi ạ.
  Con hoan hỷ với những cảm niệm và những tấm gương của các Bậc Thánh Đức và hiện nay là vị Thầy noi theo tấm gương của các Ngài dù hiền minh hay phẩn nộ nhưng với tâm bồ đề và nhiều phương tiện thiện xảo để gió hóa học trò, giúp cho họ trò chuyển hóa tâm theo đúng quỹ đạo chánh pháp.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy vì lợi lạc chúng sanh
  Cầu Cầu nguyện cho đại dịch Covid19 sớm được tiêu trừ
  Cầu nguyện cho đất nước Việt Nam vượt qua thiên và dịch họa. Om Mani Padme Hum!

 5. Mai Trần says:

  Kính bạch Thầy !
  Con đọc hết bài rồi ạ,
  Con thành tâm tri ân công đức của Thầy , con thành tâm cầu nguyện sức khoẻ của Thầy được dài lâu , tu tập đến ngày viên mãng ,
  Cầu nguyện tấc cả chúng sanh trong nước & ngoài nước mau qua bệnh dịch,

 6. Mật Diệu Linh
  Mật Diệu Linh says:

  Kính bạch Thầy!
  Con hoan hỷ khi đọc bài chia sẻ cảm niệm sâu sắc của đạo hữu Mật Tấn Lực sau khi đạo hữu nghe bài thuyết giảng của vị Thầy, qua đó con hiểu rằng chỉ có vị Đạo sư có trình độ,bản lĩnh mới sở hữu PTTX, không phải vị Đạo sư (thầy dạy đạo) nào cũng có PTTX,bởi người có trình độ,bản lĩnh mới biết ứng dụng linh hoạt nhằm chuyển hóa tâm của người khác theo cơ sở bồ đề tâm nằm trong quỹ đạo giải thoát, tựa như vị bác sĩ giỏi biết kê toa bệnh nhân này thuốc nặng,bệnh nhân kia thuốc nhẹ.

  Và trường hợp cũng là Đạo sư (thầy dạy đạo-bác sĩ) chỉ có từ bi không có thiện xảo hay không có từ bi cũng không có luôn cả thiện xảo mà chỉ có cái vỏ “thầy dạy đạo” thì thay bằng kết quả sẽ là hậu quả tựa như cùng là bác sĩ nhưng không có trình độ chuyên môn bằng bác sĩ là bằng giả bằng mua, thay vì cứu người trở thành giết người,trong đạo pháp cũng thế thậm trí tính chất còn nguy hiểm hơn rất nhiều bởi “Nhầm lẫn Đạo sư như uống nhầm thuốc độc, nếu thuốc độc giết thân mạng ta thì nhầm lẫn vị Đạo sư sẽ giết chết ta trong nhiều kiếp” (Đạo sư Khetsen Sangpo Rinpoche).
  Ở Mật Gia Song Nguyễn dòng chữ ngay cổng “Cửa Mật Gia trang nghiêm không tùy tiện đón khách/ Nơi tịnh cư Thanh Trí chớ phiếm luận chuyện đời” đã nói lên cá tính,trình độ bản lĩnh của vị Đạo sư nơi Viện ITA, và bộ môn khoa học Yoga Thanh Trí trên nền tảng trí tuệ Phật đà nhằm khai thác tài nguyên trí tuệ con người giúp nâng cao sức khỏe thể chất,tinh thần,tâm linh,đặc biệt là liệu pháp chữa trị đối với căn bệnh trầm cảm là bộ môn khoa học, không phải tôn giáo duy nhất ở Việt Nam và cũng là duy nhất trên thế giới, và cũng là nơi duy nhất sử dụng nộ pháp(PTTX), không lụy “thí chủ” học trò. Vị Đạo sư ở Mật Gia sử dụng nộ pháp là phương tiện thiện xảo như một dạng “lửa thử vàng” để sàng lọc học trò,hội viên khi đến giai đoạn cần thiết tựa như đến lúc (uống thuốc liều cao) để trị bệnh, cũng để thấy rõ chân học trò cầu học và ngụy học trò lánh nạn hộ thân, người thực học sẽ coi sự nộ pháp PTTX của Đạo sư trình độ bản lĩnh là kim cương, kẻ lánh nạn đâu phải vàng dòng mà chịu được lửa tam muội chân hỏa. Trong tu học Phật có câu:”Nghe nhiều và học rộng”.
  Trong binh pháp có câu “Quý hồ tinh bất quý hồ đa”.
  Trong thế gian thì có câu”Nhất nghệ tinh nhất thân vinh”.
  Con hiểu rằng bậc Đạo sư Thanh Trí trình độ,bản lĩnh thà ít học trò còn hơn nhiều mà bị chúng sau này khuynh loát và cũng là để giáo pháp không rơi vào tay quyến thuộc Đề Bà Đạt Đa dùng giáo pháp Phật đà uổng phí tựa như kẻ ngu cầm vàng ném chuột.
  Thánh giả Mã Minh đã dạy rằng: “Đệ tử tầm cầu Thầy dạy đạo/ Thầy nhận đệ tử pháp truyền trao/ Cả hai phải có cách nhìn riêng/ Sao cho pháp Phật không bị tráo/ Thầy trò không vi phạm mật giới”.

  Điều này con thấy rõ sự khác biệt của vị Đạo sư Thanh Trí với các nơi khác không dám nộ pháp,điển hình gần đây nhất con thấy là ông thầy tu Thích Nguyên Trực ở cương vị là thầy dạy đạo(tỳ kheo) nhưng vì tiền bẩn mà không từ thủ đoạn đã nói lên ông ta chỉ là cái vỏ thầy tu, không có trình độ, bản lĩnh,bản chất hám danh,hám tiền, cúi mặt ngậm bồ hòn làm ngọt lụy thí chủ chỉ vì tiền,cái vỏ tỳ kheo xáo rỗng không có thực tu ,bằng cấp thi giả tựa như bác sĩ mua bằng, không có trình độ lại hèn nên giờ đây bị khuynh lát như con dối trên sân khấu bi hài kịch của chùa a dua a tòng.Gieo nhân xấu ác ắt gặt quả đắng luật nhân quả không sai biệt.
  Con cầu nguyện vị Thầy mạnh khỏe trường thọ trụ thế lâu dài vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện bệnh dịch Covid 19 sớm bị tiêu trừ.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Om Mani Padme Hum.

  • Nguyên Thành
   Nguyên Thành says:

   Trò hiểu rồi!

   • Mật Diệu Linh
    Mật Diệu Linh says:

    Kính bạch Thầy.
    Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi giáo hóa chúng con ạ.
    Con cầu nguyện vị Thầy mạnh khỏe trường thọ thân tâm an tịnh.
    Om Mani Padme Hum.

 7. Mật Giác Phương says:

  Kính bạch Thầy,

  Con hoan hỷ với những cảm niệm của đạo hữu Mật Tấn Lực sau khi đạo hữu ấy nghe bài giảng của vị Thầy “Bất kỳ thiện pháp nào không dựa trên nền tảng Bồ đề tâm đều là tà pháp”. Lời dạy này xuất xứ từ kinh Hoa Nghiêm. Bồ đề tâm rất quan trọng và có nói rằng “Bồ đề tâm là cốt lõi của Đại thừa”.

  Trong lịch sử có nhiều gương vị Thầy vì Bồ đề tâm mà sử dụng phương tiện thiện xảo để đem lại lợi lạc cho chúng sanh như Thiền sư Bankei, Đạo sư Marpa,… Ở Mật gia Song Nguyễn, vị Thầy cũng có nhiều phương tiện thiện xảo, trong đó con cảm nhận nổi bật nhất là phương tiện nộ pháp. Nộ pháp được ví như ngọn lửa tam muội chân hỏa thiêu rụi những tập khí xấu của chúng con, giúp chúng con nhận ra lỗi lầm được chỉ thẳng và tịnh hóa nghiệp chướng.

  Con hoan hỷ tán thán công hạnh, trí huệ, bồ đề tâm của vị Thầy!

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi giáo hóa chúng con!

  Con cầu nguyện Thầy luôn mạnh khỏe và trường thọ vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện dịch bệnh Covid 19 trên toàn thế giới sớm được tiêu trừ.

  Om mani padme hum.

 8. Mật Tú Viên
  Mật Tú Viên says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài viết của huynh Mật Tấn Lực ạ.
  Con hoan hỷ tán thán thiện hạnh viết bài cảm niệm của huynh Tấn Lực sau khi nghe bài giảng “Thế nào là phương tiện thiện xảo của Đạo sư” của vị Thầy. Con hiểu được rằng mục đích bất di bất dịch là làm lợi lạc cho chúng sanh trên nền tảng Bồ đề tâm, còn cách thức làm lợi lạc ra sao thì vô vàn và dựa vào trí tuệ của vị Đạo sư – Tuệ tri thức. Vị Đạo sư có nhiều phương tiện thiện xảo trong giáo huấn học trò lìa mê về giác, người bình thường suy nghĩ nông cạn không thể hiểu được mà cũng không dễ gì giải thích cho họ hiểu (bởi tập quán ương ngạnh và niệm tưởng bất chánh) hoặc chưa đến thời điểm thích hợp để giải thích. Đến khi kết quả cuối cùng hiện bày mới hiểu được phương tiện thiện xảo của các Ngài (như câu chuyện thiền sư Bankei giáo hóa sư ăn trộm thành bậc long tượng Phật Pháp, Ngài Marpa dùng nộ pháp đến cùng cực với Ngài Milarepa). Con hiểu rằng không nên tùy tiện đánh giá phương tiện của bậc Tuệ tri thức, bởi nếu ta chỉ muốn bậc Tuệ tri thức đối xử, chỉ dạy mình theo cách mà mình mong muốn, thì giống như ta đang đi tìm vị Thầy trong khung mà thôi.
  Đệ cảm ơn huynh Mật Tấn Lực đã viết bài chia sẻ.
  Con thành tâm cầu nguyện vị Thầy sức khỏe và trường thọ vì sự lợi lạc của chúng sanh.
  Cầu nguyện huynh Mật Tấn Lực sức khỏe, tinh tấn và thong dong trên đạo lộ Giải thoát.
  Cầu nguyện đại dịch Covid 19 mau chóng bị tiêu trừ.
  Om Mani Padme Hum.

 9. Mật Hữu Tâm says:

  Kính Bạch Thầy
  Con đã đọc xong bài viết này rồi ạ.
  Con hoan hỷ và tán thán thiện hạnh, những dòng cảm niệm chia sẻ của huynh Mật Tấn Lực sau khi nghe bài giảng ” Thế nào là phương tiện thiện xảo của Đạo Sư”. Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi giảng dạy,và để tâm đến chúng con, vị Thầy đã dùng mọi phương tiện thiện xảo để chúng con con hiểu được, và có được nhiều lợi lạc, ơn phước, công đức, hanh thông thế sự, hạnh phúc tự tâm. Đệ cảm ơn huynh Mật Tấn Lực đã chia sẻ bài viết.
  Con thành tâm cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của vị Thầy vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh.
  Con cầu nguyện cho dịch bệnh Covid 19 mau chóng được tiêu trừ.
  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Om Mani Padem Hum

 10. Mật Hoa Pháp ( 10 tuổi ) says:

  Kính Bạch Thầy.
  Con Mật Hoa Pháp đã đọc xong bài này rồi ạ.
  Con cảm tạ ơ Thầy.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ vì lợi ích của tất cả chúng sanh.
  Con cầu nguyện cho đại dịch Corona sớm được tiêu trừ.
  Con cầu nguện cho tất cả chung sanh hành tụ hạnh phúc Phật tánh.
  Om Mani Padme Hum.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

DMCA.com Protection Status