Aug 17, 2018

Posted by in Giáo điển | 213 Comments

VÌ SAO GỌI LÀ ĐỨC PHẬT?

VÌ SAO GỌI LÀ ĐỨC PHẬT?

Ngày nọ, nhân khi vãng cảnh chùa con gái tôi chợt hỏi : “Nhà mình theo Phật phải không ba?”. Tôi gật đầu không do dự. Nó chỉ vào tượng Đức Phật ở chánh điện đang mĩm cười an lạc, lại hỏi tiếp: “Tại sao gọi là Đức Phật mà không gọi là Đức Chúa, Đức Thánh Trần, Đức Khổng Tử…? Tôi ưỡm ờ: “Tại vì Đức Phật sáng lập ra đạo Phật, Đức Khổng Tử sáng lập ra đạo Nho, Đức Chúa khai sinh ra đạo Thiên Chúa..?”. Con gái tôi dường như chưa hài lòng: “Vì khác đạo nên tên gọi của vị giáo chủ khác nhau, còn hàm ý nào không?”. Nghe đến đây, tôi hiểu rằng câu hỏi này không phải trả lời một cách đơn giản mà cần phải phân tích một cách tỷ mỉ. Điều này thực bất ngờ với tôi, bởi vì nó chạm đến tinh túy giáo pháp, nó nêu ra một nhận thức luận cần phải chứng minh.

Chúng tôi cùng đến ngồi nghỉ chân tại gốc cây bồ đề. Những đám mây trên bầu trời trong xanh thật đẹp. Nếu bầu trời không có mây chắc hẳn nó không tròn vẹn ý nghĩa của mình. Cũng vậy, tôi nghĩ Đức Phật nếu không hiện thân làm người thì giá trị giải thoát của Ngài không toàn bích.

“…biết những gì cần phải biết…”

Theo tôi, danh từ riêng về các vị thánh không đơn thuần chỉ để phân biệt đạo nào. Lý giải như thế nào đối với danh từ riêng là “Đức Chúa”, “Đức Ahla”, “Đức Khổng Tử”…, tôi không hiểu rõ. Song, danh từ riêng “Đức Phật” mang ý nghĩa sâu sắc và có nguyên cớ để mọi người được hiểu tường tận. Đức Phật là danh từ riêng do đạo sĩ Gautama sau khi chứng đắc chánh đẳng chánh giác đặt tên. Nhưng giai thoại nổi tiếng về ngữ nghĩa của danh từ riêng này, được lưu truyền trong thời đó, và sau này được ghi lại trong “Tăng chi bộ kinh” quyển II

…Một ngày nọ, một vị đại Bà la môn tìm đến hỏi Đức Phật vì sao gọi là như vậy? Phật mỉm cười trả lời: “Ta được gọi là Đức Phật bởi vì có được 3 điều sau: Thứ nhất là ta biết những gì cần phải biết. Thứ hai là ta xả ly những gì cần xả ly. Thứ ba là ta tu pháp nào đáng phải tu. Nhờ vậy, ta được gọi là Đức Phật”.

Từ lời xác quyết của Ngài có thể suy ra, bất kỳ ai thực hiện được như thế sẽ được gọi là Đức Phật. Ngược lại thì không thể ! Ngoại đạo vì thiếu những điều kiện cần và đủ ấy mà trôi lăn theo dòng sinh tử luân hồi. Chúng ta là con Phật đương nhiên có mầm mống chủng tử Phật, thì chúng ta cần phải biết 3 điều đó mang ý nghĩa gì? Khi biết rồi, như hạt mầm đã được gieo chúng ta cần tưới tẩm thường xuyên để hạt mầm nảy nở, sinh ra cành lá hoa và cuối cùng là quả.

Trong điều thứ nhất Phật dạy cần “biết những điều cần phải biết”. Đây là sự biết siêu việt, khác biệt với những hiểu biết của ngoại đạo. Những giáo chủ ngoại đạo cùng thời Đức Phật nhiều hiểu biết uyên thâm, nhưng cái biết của họ không đáng để biết. Ngụ ý ở đây Đức Phật muốn nhấn mạnh là cái biết nào đem lại lợi lạc cho mình, cho người, và cuối cùng là giải thoát rốt ráo mới gọi là “biết những gì cần phải biết”. Đó gọi là tri kiến giải thoát. Nếu không được như vậy, tất cả sự biết đó chỉ là kiến thức trang hoàng giá trị phù du của đời người.

Ngài học nơi ẩn sĩ Kalama đạt đến cấp thiền Vô sở hữu xứ.

Thực tế ở đời, dù chỉ là quan hệ đối đãi người ta cũng tuân thủ theo những quy phạm xã hội, đừng nói gì đến phạm trù giải thoát. Người xưa dạy “học ăn, học nói, học gói, học mở”, hoặc là “đi một ngày đàng, học một sàng khôn”. Tất cả đó đều quy về một luận điểm là cần phải biết. Trong triết lý về nhu cầu cần biết này, Đức Khổng Tử là bậc minh triết của Nho học, nghi biểu cho mẫu mực lễ nghi của văn hóa xã hội thế gian, đã từng huấn thị: “Trên đời có 3 cái dại cần phải tránh. Đó là biết những gì không cần phải biết; biết không rành những gì đã biết; không biết những gì cần phải biết”. Đức Khổng Tử sinh ra sau Đức Phật, suốt đời ngài du hóa khắp nơi để cổ súy cho lễ nghĩa phong hóa loài người. Luận điểm mà Ngài đúc kết qua thực tế bản thân và xã hội từ hằng ngàn năm trước, vẫn còn giá trị thiết thực cho đến ngày nay. Thực tế trong thế kỷ hiện đại này, được coi là thời kỳ văn minh nhất của nhân loại thì con người luôn có khuynh hướng chuyên sâu lĩnh vực của mình, chuyên nghiệp hóa mọi phương diện, không phân tán năng lực vào những góc cạnh phụ của vấn đề nếu không phục vụ được cho mục đích chính.

Tuy nhiên, trên bình diện giải thoát sinh tử, Đức Khổng Tử còn chưa rốt ráo bởi vì Ngài mới chỉ ra cách “Tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ”, rồi sau khi chết đi không biết sẽ về đâu? Có lần môn đồ thỉnh vấn Ngài : “Bạch Thầy, con người sau khi chết có thấy biết?” . Khổng Tử trả lời: “Nếu ta nói sau khi chết con người vẫn còn thấy biết, e rằng con cái chết theo cha mẹ, ông bà. Ngược lại nếu nói con người sau khi chết không còn thấy biết gì cả, e rằng không có ai thờ cúng ông bà! Bởi vậy, đợi đến khi chết, các ngươi sẽ tự biết!”. Câu chuyện này cho thấy Đức Khổng Tử còn hạn chế về tri kiến giải thoát.

Ngài học nơi Uất đầu lâm phất đạt đến cấp Phi tưởng phi phi tưởng xứ

Các đạo sư khác, như những vị Thầy dạy đạo cho Đức Phật trước khi thành đạo như ngài Kalama, Uất đầu lâm phất chứng thiền cao siêu, từ tứ thiền đến tứ không, nhưng chỉ biết được sau khi chết tái sanh vào cõi trời. Cõi trời dù an lạc thù thắng nhưng vẫn còn nằm trong vòng tròn sanh tử luân hồi.

Nói tóm lại, vì biết những gì không cần phải biết nên con người tiêu tốn thời gian, sức lực vào những mục tiêu vô bổ hoặc lợi ích có giới hạn. Riêng những người tu hành, tuy biết thác sanh lên cõi trời nhưng cõi trời vẫn còn hạn chế. Biết đến đâu họ tu đến đó, rốt lại khi chết chẳng được giải thoát. Đây gọi là tri kiến lầm lạc.

Vậy thì những gì là cần phải biết mà Phật nêu lên luận đề thứ nhất? Phật nêu rõ đó là cần biết những gì gọi là khổ, đâu là nguyên nhân khổ, đây là phương thức diệt khổ, và đây là cảnh giới thoát khổ. Bốn chân lý cao cả này được gọi là “Tứ diệu đế”. Đặc biệt là họ không nhận ra chân tướng của nguyên nhân khổ, nên không bao giờ diệt được khổ. Đã không diệt được khổ thì làm sao đạt đến cảnh giới thoát khổ? Tất cả 96 ngoại đạo cùng thời Đức Phật không biết được “Tứ diệu đế” nên mới rơi vào trường hợp biết những điều không đáng để biết. Thứ đến Phật dạy cần phải biết mọi sự đều do nhân duyên mà tạo lập. Nhân duyên đi theo 12 vòng móc xích trói buộc gọi là “Thập nhị nhân duyên”, từ chỗ đầu tiên là “vô minh” (tức là ngu si, không hiểu biết) cho đến cuối cùng là “cái chết”. Từ 12 nhân duyên cơ bản này, biến hiện trùng trùng nhân duyên huyễn khởi, đưa con người vào trận đồ sanh tử luân hồi. Sau đó Phật dạy tất cả vạn pháp là vô thường, tức là có sanh là có diệt, không bao giờ có sự vĩnh hằng như nhiều lập luận của ngoại đạo. Kinh “Kim cang” chỉ ra vô thường của muôn pháp bằng hình ảnh ẩn dụ là “điện chớp, hoa tuyết giữa hư không, trò huyền thuật, sương mai..”. Có lẽ cụ thể hơn là lời dạy của đạo sư Thogme Zangpo được viết ra trong trước tác vĩ đại: “Ba mươi bảy pháp hành Bồ tát đạo” như sau: “Thân bằng quyến thuộc lâu năm rồi sẽ phải chia tay. Tài sản tạo dựng bằng mồ hôi nước mắt rồi cũng phải bỏ lại. Thần thức là khách trọ trong căn nhà thân xác rồi sẽ phải ra đi. Đừng bám víu vào kiếp sống này. Đó là pháp hành Bồ tát đạo” (pháp thứ 4)”. Có thể hiểu đơn giản là những gì không còn lại với ta sau khi chết, gọi là vô thường. Một tỷ phú sau khi chết cũng trở thành trắng tay. Ong ấy không đem theo được tiền của theo thân trung ấm, cũng không thể được một miếng ăn nào dù là lúc sống có thể được thưởng thức hàng trăm món trong một bửa ăn. Tương tự như thế những hiện tượng khác của thế gian này.

Thánh tăng Thogme Zangpo

Luận đề thứ hai Phật tuyên thuyết là “xả ly những gì cần xả ly”. Ở đây chúng ta hiểu rằng xả ly tức là buông bỏ, rời bỏ, không nắm giữ. Vậy thì cái gì cần xả ly, cái gì không nên xả ly mà Phật dạy? Ngoại đạo cũng xả ly, nhưng hành động mà họ cho là xả ly có nhiều điều lạ. Có đạo không ăn cơm mà ăn những thứ khác. Có đạo không chịu mặc áo quần, họ lõa thể trong mọi lúc mọi nơi. Có đạo không chịu đi như con người mà bắt chước cách đi đứng của loài vật… Tất cả những điều kỳ dị đó họ gọi là xả ly để …đạt đạo?! Phật không dạy xả ly như thế. Phật dạy xả ly chủ yếu trên tâm chứ không phải trên thân. Tức là rời bỏ những quan niệm chấp thủ. Có người bỏ nhà rồi vào chùa khoác lên người một bộ đạo phục, tụng vài quyển kinh, tự cho mình là “cắt ái, ly gia”. Song, khi ở chùa họ vẫn sống trong vọng tưởng thế gian, nghĩ chuyện đời, mong cầu vật dưỡng. Vậy thì họ chưa phải xả ly vì tất cả những gì họ làm chỉ là hình thức bên ngoài của thân và khẩu. Thánh tăng Atisa, vị sư An Độ đến Tây Tạng vào thế kỷ 11 để chấn hưng Phật giáo Mật tông, dạy rằng “Đừng nói rằng mình là tỳ kheo nếu các người tìm kiếm những vật cần thiết của đời sống giống như người tại gia. Sống trong tu viện là đã bỏ các hoạt động thế gian nhưng nếu cứ nghĩ tới những gì mình đã bỏ thì các người không được quyền tuyên bố : “Ta là tỳ kheo sống trong tu viện”. Nếu vẫn còn ham muốn những vật đẹp và vẫn còn những ý nghĩ có hại thì đừng nói: “Tôi là một tu sĩ sống trong tu viện”. Nếu còn hòa trộn với người ngoài và lãng phí thời giờ vì những chuyện thế gian vô nghĩa với họ thì dù sống trong một tu viện cũng đừng nói: “Ta là một tỳ kheo sống trong tu viện”. Nếu không kiên nhẫn mà tự cảm thấy mình thua thiệt, nếu không thể giúp đỡ một chút gì cho người khác, thì cũng đừng khoe: “Tôi là một bồ tát tỳ kheo.”.

Phật dạy xả ly chủ yếu chính là tâm mình không bám chấp vào 8 ngọn gió thế tục, chứ không phải rời bỏ chỗ ở, mặc bộ đồ đạo phục. Bạn của con gái tôi pháp danh là Diệu Thanh thích đi đến chùa tụng kinh. Đến đó thì nó vui vẻ, khi về lại nhà lại buồn dàu dàu. Bởi vậy, nó có ý định xuất gia vì cố chấp là ở chùa mới an lạc. Song, quả đúng như Diệu Thanh nhận xét thì tại sao ở chùa cũng có nhiều chuyện khó coi? Quả đúng như Diệu Thanh nhận xét rằng ở nhà là phiền muộn thì tại sao người ta gọi là mái ấm gia đình? Rốt lại, vấn đề đều quy về một đầu mối: xả ly trên tâm mới có thể an lạc bởi vì lúc đó họ không còn chấp thủ vào hiện tượng, sự kiện. Bởi vậy, từ xa xưa ông bà ta từng nhận định: “Thứ nhất là tu tại gia, thứ hai tu chợ, thứ ba tu chùa”. Thực tế, nếu ở chùa mà lại vọng kiến, ảo tưởng như Đức Atisa đã nêu trên thì cũng không thể gọi mình là tỳ kheo. Không ngẫu nhiên Đức Phật khẳng định trong kinh “Pháp cú”:

Đích thực bậc tỳ kheo

Không phải đi khất thực

Bậc tỳ kheo đích thực

Là sống theo giới luật.

Trong khi tu nhiều người cố ăn chay trường, tự cho đó là xả ly ẩm thực. Họ bài bác những người ăn mặn, hoặc xem thường những người ăn mặn như là đang bị uế trược. Điều đó thực chất là chấp thủ chứ không xả ly. Bởi vì trong đạo Phật chưa có đoạn kinh nào xác quyết phải là ăn chay hoàn toàn. Thời Đức Phật tại thế, Tăng đoàn khất thực có gì dùng nấy, không thể lựa chọn thực phẩm chay mặn được. Hiện nay, Tăng đoàn các nước Phật giáo Nguyên thủy cũng như vậy. Phật giáo Tây Tạng có trường phái ăn chay và không ăn chay. Song, không vì ăn mặn mà các nhà sư không được gọi là tỳ kheo.

Ngài đắc đạo khi sao mai chênh chếch cuối trời lúc bình minh

Thực chất đúng nguyên nghĩa của từ “CHAY”, tức là “TRAI”. Trai có nghĩa là tịnh. Tịnh là từ tâm là quan yếu chứ không thể chỉ từ thân và khẩu. Vì vậy có cụm từ “TỊNH TÂM TRAI”, cụm từ “TRAI TỊNH, TRAI GIỚI”, chứ không dùng là “CHAY TỊNH, CHAY GIỚI”. Nếu người tu hành thích ăn chay để tránh ăn thịt động vật nhằm phát triển thêm lòng từ thì đó là đúng cách xả ly. Ngược lại họ ăn chay vì ngon miệng hoặc để lấy đó là mục đích “đề cao” bản ngã của mình thì chỉ là hình thức chấp thủ. Nếu như vậy, ngoại đạo cũng làm được bởi vì An độ giáo luôn trường chay, đạo Cao đài, Hòa Hảo cũng ăn chay. Thậm chí, vào thời Đức Phật có nhiều đạo giáo ăn chỉ một nắm mè để giữ mạng sống mà tu hành, vượt quá sự ăn chay thường tình. Nhưng vì không biết cách xả ly trên tâm nên không thể giải thoát rốt ráo, đạt cứu cánh Niết bàn.

Nếu một tỷ phú nước Mỹ mà không ghi nhớ biết đủ thì cũng không bao giờ ngừng việc kinh doanh kiếm lợi nhuận, đồng nghĩa với sự tự thú là họ cảm thấy thiếu thốn, chưa mãn nguyện, vừa ý. Họ không chịu xả ly tài lộc. Do vậy mà họ khổ. Một kẻ nghèo nhưng biết đủ thì tự họ cảm thấy đủ và vui với hiện tại của mình. Do vậy mà họ an lạc. Đây mới gọi là xả ly đúng nghĩa. Đã có trường hợp tỷ phú nước ngoài là Tổng giám đốc Tập đoàn bia Heneiken, chỉ chịu dừng việc ở tuổi 72 vì bị ung thư. Ngược lại, tỷ phú Bill Gatses nhường lại đài vinh quang khi lên tới đỉnh. Ong rời chức vụ cao nhất của Tập đoàn, dâng hiến hơn nửa gia tài cho mục đích từ thiện. Từ đó, ông bắt đầu hăng say với công tác này. Ngôi sao điện ảnh nổi tiếng Thành Long đã dành nửa gia tài vào quỹ từ thiện, và mới đây Thành Long còn định tiếp tục gửi hết gia tài còn lại. Đó là xả ly tài sản, một phần của việc lìa bỏ bám víu vào tiền bạc. Song, đó vẫn chưa phải là toàn diện của xả ly. Phật dạy bản chất của xả ly là không so sánh, phân biệt, tùy nghi thích ứng. Điều này có nghĩa là “Đơn sơ với thực phẩm, đơn sơ với tọa cụ, đơn sơ với y phục, đơn sơ với thuốc men”. Rõ nhất là lời dạy của Phật trong kinh “Bát đại nhân giác” (Tám nguyên nhân quan yếu của sự giác ngộ): Điều giác ngộ thứ ba: Tâm không hề biết chán, chỉ ôm ấp tham cầu, tăng trưởng nhiều tội ác. Bồ tát không như thế, luôn ghi nhớ biết đủ, sống nghèo gìn giữ đạo, dùng trí tuệ làm nghiệp.

Trong lịch sử Phật giáo Tây Tạng nổi tiếng một giai thoại tượng trưng về cách dạy xả ly mà Đạo sư Dromtonpa dạy cho một cụ già tín tâm… Câu chuyện như sau: “Một hôm có một cụ già đi nhiễu quanh tu viện Radreng, tôn giả Dromtopa nói: “Thưa cụ, tôi rất vui thấy cụ nhiễu quanh tu viện này, nhưng cụ có nên thực hành Giáo pháp hơn không ạ?”.

Suy nghĩ về điều này, cụ già thấy mình nên đọc kinh Đại thừa. Khi cụ đang đọc kinh trong sân tu viện, tôn giả Dromtonpa nói: “Tôi rất vui thấy cụ tụng kinh, nhưng cụ có nên tu tập Giáo pháp hơn không ạ?”.

Cụ già nghĩ có lẽ mình nên tham thiền. Cụ ngồi xuống trên một tấm nệm, nhắm mắt. Tôn giả Dromtonpa lại nói: “Tôi rất vui thấy cụ tham thiền, nhưng có nên tu tập Giáo pháp hơn không ạ?”.

Bây giờ thì hoàn toàn thắc mắc, cụ già hỏi: “Thưa tôn giả, xin cho tôi biết tu tập như thế nào?”.

Lúc đó, Ngài Dromtonpa nói: “Ngừng bám giữ vào đời này, ngay bây giờ. Vì nếu vẫn để cho đời này lôi cuốn thì có làm điều gì đi nữa cũng không phải là thực hành tu tập Giáo pháp, vì chưa vượt được tám điều quan tâm thế tục (Được-mất; Vinh-nhục; Khen-chê; Sướng-khổ). Khi đã bỏ được lối nghĩ của người đời và không bị tám điều quan tâm thế tục lôi cuốn nữa, thì tất cả những gì mình làm đều đưa tới giải thoát”.

..Đây là bài pháp sống động về xả ly. Sau này khi viết trước tác “Luyện tâm bát đoạn”, tôn giả Dromtonpa kết thúc vẫn bằng thi kệ khuyên mọi người xả ly thế tục:

“..Xin cho họ không bị nhiễm hoen

Bởi bát phong kiến chấp trần trược

Và thức giác vật tướng ảo huyền

Xin họ xả ly mọi ràng buộc”.

Tôn giả Dromtonpa

Trong luận đề thứ ba Phật dạy là “tu những pháp đáng phải tu”. Điều này có nghĩa là ngoại đạo cũng tu hành, thiền định nhưng không đúng pháp nên không giải thoát vòng sanh tử. Ví như vị Bà là môn tu hành để được thác sanh lên cảnh trời Phạm thiên. Đạo sĩ Kỳ na giáo sống khổ hạnh, suốt ngày thiền định để kết hợp tiểu vụ trụ trong con người với đại vũ trụ của Thần ngã…Hầu như tất cả đạo sĩ thời đó đều tu với động cơ vị kỷ là chán cõi trần tục và muốn lên cõi trời hưởng lạc.

Loài trời cõi Dục giới tuy sống lâu hàng vạn năm nhưng cũng có lúc chết. Kinh điển ghi lại, trước khi mạng chung, loài trời lộ ra “năm tướng suy hao” như là hoa trên đầu héo úa, thân đổ mồ hôi, ngồi lâu bất an, thiên y dơ bẩn, hào quang không còn chiếu sáng. Trước khi tái sanh cõi thấp, vị trời này được đưa vào vườn Địa đàng trong 7 ngày chờ đợi. Đây là quãng thời gian vô cùng sầu não của họ. Họ không còn được vui chơi, hưởng lạc tự tại như trước nữa. Mặt khác, họ biết trước là mình sẽ tái sanh vào cõi thấp nào, nghĩ đến đó họ càng thảm thương hơn! Vì sao như vậy? Bởi vì loài trời ngao du, ăn uống tự tại, say sưa đàn hát, dục lạc nam nữ, suốt ngày chỉ hưởng lạc thú, chẳng làm được chút phước đức nào thì làm sao có thể thác sanh vào cõi người? Ngay cả Đế Thích là thiên chủ cõi trời Đao lợi, làm chủ 33 nước trời nhưng khi sắp mạng chung, hoảng hốt cực độ. Ngài tìm đến các vị trời cao hơn để hỏi cách đối phó, nhưng không ai trả lời được. Còn loài trời cõi Vô sắc, tuy là cao tột trong luân hồi, nhưng khi bị mạng chung đau đớn như hàng ngàn mũi tên bắn vào ngực.! Tóm lại, trong 28 cõi trời, từ Dục giới cho đến Vô sắc giới đều có kết cuộc bi thảm. Cho nên, ngoại đạo tu những pháp không đáng để tu!

Thế nào là pháp đáng để tu mà Phật dạy? Trong đạo Phật cho dù có nhiều pháp tu khác nhau, tùy theo căn cơ mỗi chúng sanh mà áp dụng phù hợp, đều đạt giải thoát khỏi luân hồi sanh tử. Riêng vào giai đoạn hậu kỳ Phật giáo thì Mật thừa hay còn gọi là Kim cương thừa phát triển với những pháp tu giải thoát đặc thù. Mật thừa xuất phát từ quan điểm đạt Sắc thân bằng phương pháp Quán tưởng Bổn tôn hay là Hộ Phật Du già (Yidam Yoga), nghĩa là hành giả quán tưởng chính mình có hình dạng giống như một Sắc thân của bậc Đại trí (vị Phật). Bên cạnh đó một phương tiện được sử dụng song hành là Mật chú (Mantra). Đức Đạt lai Lạt ma XIV dạy trong tác phẩm “Mật thừa Tây Tạng” rằng Mật thừa dùng kết quả như một con đường tương tự với Sắc thân. Điều này có nghĩa là thiền định (thực hành chiêm ngưỡng) một thánh tướng Bổn tôn đến khi những đường nét của nó xuất hiện rõ ràng và vững chắc, đến lúc hình như có thể sờ chạm nó được bằng bàn tay mình và thấy nó bằng mắt mình. Đây gọi là thiền quán vị Phật bên ngoài.

Đức Đạt lai Lạt ma XIV

Thứ đến là quán tưởng mình chính là Bổn tôn, phát sinh niềm kiêu hãnh thiêng liêng, tức là ta bỏ đi thái độ tự hạ cho rằng mình là phàm phu, vô dụng. Ngược lại là chuyển tất cả những gì xấu kém đó qua “bộ máy” quán tưởng, chế tạo thành những gì cao cả như vị Phật. Vào lúc đầu, việc quán tưởng mình là vị Phật (Bổn tôn) phần lớn dường như gượng gạo.

Bổn tôn Quán Âm Tứ Thủ

Song, nếu kiên trì thực hành chúng ta sẽ có thể cảm nhận vị Phật tự sinh trong tâm mình, ngày càng rõ nét trong sinh hoạt thường nhật., nâng phẩm tính của ta lên một chiều kích mới. Chúng ta sẽ hộp nhất tâm mình với vị Phật trong những kinh nghiệm qua các giác quan thuộc thân, ngữ, tâm. Đó là nguyên nhân đặc biệt của loại tương tự để đạt đến Phật tánh. Đây gọi là thiền quán vị Phật bên trong.

Còn Mật chú tức là Mật ngữ của chư Phật, chư Bồ tát đẳng giác lưu xuất từ đại định tam muội, đã đúc kết tất cả tinh túy vi diệu trong vũ trụ. Mật chú (thần chú) theo tiếng Phạn là “Mantra” có nghĩa là “bảo hộ tâm thức” thoát khỏi uế trược, phiền não. Do đó, có thể hiểu nôm na, thần chú là phương tiện ban vui cứu khổ. Công năng của thần chú được mô tả trong nhiều kinh sách Mật giáo, tựu trung có 5 chức năng sau đây: KÍNH ÁI ( ai đọc thần chú đến mức độ nào đó sẽ được người, trời, quỷ thần kính trọng và quý mến); TĂNG ÍCH (được gia tăng tiện ích đời thường như tuổi thọ, sức khỏe, thành đạt); TIÊU TAI (tai ách sữ được tiêu trừ theo diễn trình từ nặng hóa nhẹ, từ nhẹ thành không có gì); CÂU TRIỆU (tập trung được các năng lực vi tế của vũ trụ); HÀNG PHỤC (trừ tà, khử ma, tức là những thế lực vô hình chuyên tìm cách phá hại con người). Trong pháp hội Lăng nghiêm, Đức Phật dạy rằng ngay cả những bậc đại Bồ tát cũng phải trì chú.

Mật giáo sử dụng và khai thác năng lượng của Mật chú

Mật giáo sử dụng và khai thác năng lượng của Mật chú. Đó là một trong những phương tiện thiện xảo của Mật giáo, kết hợp với thiền quán Bổn tôn, tạo nên sự vĩ đại và siêu diệu của Mật thừa.

Tựu trung, danh từ Đức Phật không đơn thuần là khái niệm về một giáo chủ, mà là một nhận thức luận về bậc toàn tri, bậc giải thoát. Đó là những luận đề mà đạo sĩ Gautama đã tìm ra và nhờ đó mà trở thành Phật. Khi đã là Phật, có nghĩa là bậc thức tỉnh, giải thoát khỏi sanh tử luân hồi, Phật đúc kết kinh nghiệm và dạy cho ngoại đạo Bà la môn bài học về tri kiến giải thoát: BIẾT NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT, XẢ LY NHỮNG GÌ ĐÁNG XẢ LY, TU NHỮNG PHÁP ĐÁNG TU.

Thinley_Nguyên Thành


Bản dịch tiếng Anh: WHY DO WE CALL HIM “THE BUDDHA”? (Vì sao gọi là đức Phật)

 1. Mật Ngã says:
  Kính Bạch Thầy! Bài viết của Thầy giải thích phân tích thật là cặn kẻ,sâu sắc đã giúp cho con hiểu thêm về tri kiến giải thoát. Con cầu mong cho nhiều người đọc sẽ hiểu và suy sét về bản thân mình có làm đúng theo những gì Phật đã dạy(tri kiến giải thoát) hay không để lợi cho mình và lợi cho người. Om Ah Hum!
  • Mạc Thị Duyên says:
   kính bạch Thầy!

   Càng ngày con càng cảm thấy phật pháp là một sức mạnh tâm linh không gì sánh bằng. “biết những gì cần biết,xả ly những gì cần xả ly,tu những gì cần tu”. trong tâm luôn có phật thì mọi sầu não cũng sẽ tan biến.Con cầu mong cho mọi chúng sanh trong tâm luôn được phật soi sáng.

 2. Mật Lễ says:
  Mô Phật!
  Bài viết này rất hay và tương đối dài.
  Bao quát cả về lý luận lẫn dẫn chứng cụ thể về nhiều phương diện, giúp cho người đọc dễ hiểu và liên tưởng dễ dàng hơn khi gặp phải nhiều cụm từ đọc đi đọc lại từ 2 đến nhiều lần mới hiểu ra. Qua bài viết này con cảm tạ ân đức của vị Thầy từ bi đã ban cho chúng con nguồn sáng của chánh pháp!
  Om Ah Hum!
 3. Mật Hạnh Giác says:
  Kính Bạch Thầy!
  Con xin tán thán bài viết rất sâu sắc và tổng kết những tinh yếu về Phật Giáo. Thông qua bài viết, con được hiểu thêm về giáo lý lẫn trí tuệ và tinh thần giải thoát quá đỗi tự hào của Đức Phật: ““Ta được gọi là Đức Phật bởi vì có được 3 điều sau: Thứ nhất là ta biết những gì cần phải biết. Thứ hai là ta xả ly những gì cần xả ly. Thứ ba là ta tu pháp nào đáng phải tu. Nhờ vậy, ta được gọi là Đức Phật”.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã nương theo oai thần Bổn Tôn, Dakini diễn giải cho chúng con thấu triệt được tri kiến của Phật Môn, đồng thời hiểu đúng theo tính quốc độ, dân tộc và thời đại. Con hiểu được việc “biết những gì cần biết” là cái biết theo con đường “Duy Tuệ Thị Nghiệp”, tức xa rời những tri kiến lầm lạc mà tìm đến với tri kiến giải thoát rốt ráo. “Xả ly những gì đáng xả ly” là xả ly thanh tịnh cả thân tâm, không phân biệt chứ không vì hình thức hay lợi dưỡng. Và “Tu những pháp đáng tu” là tu tập theo con đường Đức Phật đã chỉ ra để giải thoát khỏi luân hồi sanh tử.
  Kính Bạch Thầy, con thấy mình thật may mắn biết bao khi được sinh ra vào thời Đức Phật đã hiện thân ở cõi Ta Bà để giáo hóa chúng sanh. Dẫu có dâng cả một đại dương những bài ca tán tụng đến Ngài e cũng là còn quá ít. Tuy nhiên Đức Phật cũng đã nói rằng “Ta là Phật đã thành, các ngươi là Phật chưa thành”. Như vậy Đức Phật không muốn chúng sanh xem Ngài như một Bậc “Thượng Đế”, “Giáo Chủ”,…xa xôi không thể vương tới. Chúng sanh nào biết BIẾT NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT, XẢ LY NHỮNG GÌ ĐÁNG XẢ LY, TU NHỮNG PHÁP ĐÁNG TU thì Đức Phật cũng hiện diện ngay nơi chúng sanh đó, như lời Vị Thầy đã giảng luận.
  Trong hiện tại con còn may mắn thêm nữa vì đầy đủ 8 tự do và 10 thuận cảnh được làm người, được quy y Phật, Pháp, Tăng thông qua kệnh vận chuyển trung gian là Vị Thầy Mật Giáo từ bi và thông tuệ. Con xin đảnh lễ tri ân Thầy đã luôn quan tâm sách tấn dạy bảo chúng con về với đúng quỹ đạo Chánh Pháp Phật Môn. Dãy dỗ chúng con Pháp Môn đưa tới giác ngộ trong một đời.
  Con cầu nguyền cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô trên con đường đưa ánh sáng Phật Pháp đến thế gian. Cầu nguyện cho chúng sanh được thành tựu hạnh phúc của Phật Tánh.
  Om Ah Hum.
 4. Mật Tất Kiểm says:
  Kính bạch Thầy .
  Bài viết rất chi tiết về giải thoát cũng như giải thích tại sao các pháp tu khác không đáng để tu vì đều trong vòng sanh tử luân hồi .Cũng như việc chúng ta cần xả ly những thứ cần xả ly .
  Cầu nguyện cho chúng sanh hạnh phúc thành tựu Phật tánh .
  OM AH HUM !
 5. Mật Diễm says:
  Kính Bạch Thầy!
  Con đã đọc bài pháp này rồi.Con rất hoan hỷ với bài pháp này
  Om Ah Hum
 6. Diệu Viên Nguyên says:
  Kính bạch Thầy và các đạo hữu Mật Gia!
  Con là Nguyễn Liên vô minh và đầy tà kiến trước kia, nay con đã được Quy y Tam Bảo với pháp danh là Diệu Viên Nguyên.
  Con hoan hỷ với bài pháp này của Thầy. Bài viết này thực sự quý giá và ý nghĩa với những người sơ sơ học Phật như con. Bài viết với 3 luận điểm về tri kiến giải thoát của Đức Phật: Biết những điều cần biết, xả ly những gì đáng xả ly, tu những pháp đáng tu; cùng với sự lý giải tường tận và mạch lạc của Thầy, con đã hiểu được cơ bản ý nghĩa danh từ “Đức Phật” ” không đơn thuần là khái niệm về một giáo chủ, mà là một nhận thức luận về bậc toàn trí, bậc giải thoát”.
  Những người tu ngoại đạo, dù họ làm nhiều điều thiện lành trong cuộc sống nhưng vẫn không nhận thức được về tri kiến giải thoát, dù được thác sanh về cõi trời hưởng lạc nhưng vẫn còn trôi lăn trong sinh tử luân hồi. Đức Phật là bậc toàn giác, trí tuệ xuất thế gian, Ngài đã chỉ ra con đường đi đúng đắn tiến tới giác ngộ cho mọi chúng sanh. Con đội ơn Thầy đã từ bi viết nên bài viết này, giúp cho con cũng như nhiều chúng sanh khác có được chánh tư duy.
  Con cầu nguyện Thầy, Cô luôn có sức khỏe và trường thọ để đưa chánh pháp đến với tất cả chúng sanh!
  Om mani padme hum!
 7. Mat Phuoc says:
  Kinh Bach Thay
  Con cam an duc cua Thay da khai cho chung con hieu vi sao goi la Duc Phat.Biet nhung gi can biet.Xa ly nhung gi can xa ly.Tu nhung phap dang tu.Nen dat toi su toan giac va cuu canh giai thoat.Chung con that su duyen lanh gap duoc vi Thay, tu bi trao truyen cho chung con nhung phap nhu vo gia nay.Con cuoi dau danh le tri an Thay.
  Con cau nguyen suc khoe va su truong tho cua Thay,Co.
  Cau mong tat ca chung sanh duoc thanh tuu hanh phuc cua Phat Tanh.
  Om Ah Hum
 8. Mật Nguyên Tánh says:
  Kính bạch Thầy,

  Lâu nay con vẫn nghĩ từ “Đức” khi thêm vào trước một danh xưng chỉ để tôn thêm sự kính trọng. Nay với luận giải của Thầy con hiểu thêm được ý nghĩa sâu xa hơn của từ này, đặc biệt là trong Phật giáo.

  Nhưng khi hiểu rồi con lại thấy xót xa vì thời nay sao mà nhiều “Đại Đức” quá! Hóa ra họ còn hơn cả Phật ư? thật đúng là không biết tàm quý, không có lòng tự trọng gì cả.

  Kính Thầy,

  Om Mani Padme Hum

 9. Mật Giác Đăng says:
  Mô Phật,
  Kính Bạch Thầy,
  Con cảm tạ Thầy đã ban cho một bài pháp thật hay, là lời giải thích rõ ràng và toàn diện về danh xưng Đức Phật.
  Ngài được gọi là Đức Phật vì Ngài có được 3 điều:
  -Thứ nhất là biết những gì cần phải biết
  -Thứ hai là xả ly những gì cần xả ly
  -Thứ ba là tu những pháp đáng tu
  Nhờ 3 điều trên mà Ngài trở thành Đức Phật, và nếu ai làm được đầy đủ 3 điều ấy thì cũng có thể thành Phật. Lời giảng của Thầy giúp con hiểu rõ hơn về câu nói « Phật tánh bình đẳng trong tất cả chúng sanh ». Với Phật tánh sẵn có, mỗi chúng sanh đều có thể tu Phật, đều có thể theo đuổi mục tiêu giải thoát khỏi luân hồi sinh tử, tìm về hạnh phúc miên viễn, miễn là tu hành đúng cách. Điều này khiến Phật giáo trở nên cao cả, vĩ đại hơn những tôn giáo khác, bởi Phật giáo đã vượt ra ngoài khuôn khổ của tôn giáo, không còn là những giáo điều, giáo quy, những điều răn, không còn là những sự tuân thủ, tu hành để được Thần Thánh yêu mến, để được lên Thiên Đàng, ….
  Qua sự luận giải của Thầy về từng yếu tố trên, càng làm rõ thêm sự cao quý, tính chất toàn diện, rốt ráo của đạo Phật so với ngoại đạo.
  + Biết những gì cần phải biết :
  Ngoại đạo cũng biết, và biết nhiều, nhưng cái biết của họ không đáng để biết, vì họ không có được tri kiến giải thoát, tức cái biết nào đem lại lợi lạc cho mình, cho người, và cuối cùng là giải thoát rốt ráo.
  Ngay cả những bậc được tôn là minh triết như đức Khổng Tử, với sự hiểu biết sâu rộng, để lại nhiều lời huấn thị cho đời sau, người đã chỉ được những sự sai lầm trong cái biết : “Trên đời có 3 cái dại cần phải tránh. Đó là biết những gì không cần phải biết; biết không rành những gì đã biết; không biết những gì cần phải biết”, thì vẫn chưa thể thấu triệt được tri kiến giải thoát.
  Hay đến cả những bậc Thầy dạy đạo cho Đức Phật, dù là chứng thiền cao siêu, từ tứ thiền đến tứ không, thì vẫn chỉ hiểu biết cạn cợt về sự giải thoát khỏi luân hồi sanh tử, chỉ bó buộc trong sự tái sanh lên cõi trời, dù là an lạc thù thắng nhưng vẫn còn nằm trong vòng quay sinh tử.
  « Nói tóm lại, vì biết những gì không cần phải biết nên con người tiêu tốn thời gian, sức lực vào những mục tiêu vô bổ hoặc lợi ích có giới hạn. Riêng những người tu hành, tuy biết thác sanh lên cõi trời nhưng cõi trời vẫn còn hạn chế. Biết đến đâu họ tu đến đó, rốt lại khi chết chẳng được giải thoát. Đây gọi là tri kiến lầm lạc. »
  Thế mới thấy, ngay trong điều đầu tiên này, Đức Phật đã đạt được sự sâu sắc, triệt để, rốt ráo, hơn một khoảng cách rất xa so với ngoại đạo. Và liên tưởng đến công cuộc tu tập của chúng con, những hành giả sơ cơ trên đường đạo, thì dù cho có bao nhiêu kiến thức thế gian, dù có cố gắng « trang hoàng lộng lẫy » giá trị phù du của đời người, dù có « sưu tập » bao nhiêu học hàm, học vị đi nữa, thì tất cả vẫn chỉ là những hiểu biết nông cạn, không đáng để biết. Dĩ nhiên chúng con cần những kiến thức ấy, để sống một cuộc sống thế sự, để tận dụng cuộc sống thế sự ấy mà phục vụ cho công cuộc tu tập, để « đời đạo song hành » mà tiến bước trên con đường tâm linh. Nhưng muốn tiến bước được, thì chúng con cần phải trau dồi sự biết của mình trên phương diện giải thoát, phải trang bị cho mình trí tuệ nhà Phật. Và, để học, để biết, để hiểu được trí tuệ nhà Phật đâu phải chuyện giản đơn. Nếu học Phật với một cái tâm vẫn còn vị kỷ, cao ngời ái ngã, kiêu mạn, thì cái sự học ấy không thể mang lại kết quả, mà ngược lại còn phải chuốc lấy hậu quả vì lỗi bất kính với Chánh pháp, trình độ tâm linh chẳng tiến bộ mà chỉ thấy ngày càng xa rời trường lực gia hộ của chư Phật. Điều này đã được âm thầm chứng tỏ ngay tại đạo tràng, tấm gương ngời sáng của các huynh đệ kim cang dù không học cao, không có học vị, dù chỉ làm công việc phổ thông nhưng tín tâm, kiên định, và sự hiểu biết về Phật pháp thật đáng ngưỡng mộ, đáng trân trọng.
  Và như Thầy đã có dạy, Đức Phật là một nhà sư phạm tài ba, đã truyền dạy cho chúng sanh những bài học Phật pháp vô cùng hữu ích, lợi lạc, với một hệ thống bài bản, từ những điều căn bản, từ
  . Tứ diệu đế: cần biết những gì gọi là khổ, đâu là nguyên nhân khổ, đây là phương thức diệt khổ, và đây là cảnh giới thoát khổ.
  . Thập nhị nhân duyên: cần phải biết mọi sự đều do nhân duyên mà tạo lập, từ chỗ đầu tiên là “vô minh” (tức là ngu si, không hiểu biết) cho đến cuối cùng là “cái chết”.
  Cho đến
  . Tất cả vạn pháp là vô thường, tức là có sanh là có diệt, không bao giờ có sự vĩnh hằng như nhiều lập luận của ngoại đạo.
  +Xả ly những gì cần xả ly :
  Từ trước đến nay, khi nghe về tu hành, con cũng như rất nhiều người được nghe đến lời khuyên « xả ly, buông bỏ », nhưng thật sự hình như rất ít thậm chí chưa ai giải thích được thế nào mới là xả ly đúng đắn. Những điều họ cho rằng mình đang xả ly, đang buông bỏ thực chất chỉ là những sự cố gắng thể hiện trên bình diện thân, ngữ. Họ bảo nhau nên buông bỏ, đừng cứ mải mê kiếm tiền, phải dành thời gian để đi chùa, đi núi, cúng kiến, rồi sau những chuyến đi đó lại vùi đầu, cắm cổ vào kiếm tiền để bù lại, thầm tính toán xem đã tổn thất hết bao nhiêu ; họ buông bỏ đến nỗi mặc kệ nợ nần chồng chất, chủ nợ đến đòi, cứ việc đi chùa thật nhiều, để lòng được thanh tịnh ; họ đốc thúc nhau cùng ăn chay, mỗi tháng phải ăn cho đủ bao nhiêu ngày, nếu ngày hôm đó mà lỡ phạm giới thì sau đó phải bù cho đủ, họ để ý, kèn cựa, so sánh lẫn nhau, người này ăn được nhiều ngày ghê, giỏi ghê, mình cũng phải cố gắng theo cho kịp, rồi cô đó vì ăn chay mà ngày càng khéo léo, nấu ăn lên tay, rằm, lễ người ta hay mời đi nấu, thật là nở mặt nở mày ; họ nói rằng tu là phải buông bỏ bớt sự tức giận, soi mói, nên họ tỏ ra hiền lành, dễ chịu với mọi người, ai làm gì mặc ai, không hề ý kiến tới, thậm chí bị người ta chơi xấu cũng cười, cũng bỏ qua, nhưng khi về nhà họ lại bực bội, bức xúc, thậm chí khóc lóc kể khổ rằng sao tu mà cứ bị người ta ăn hiếp, chèn ép ; ….
  Họ không hiểu được lời dạy của Phật về xả ly, tức « là rời bỏ những quan niệm chấp thủ », « chính là tâm mình không bám chấp vào 8 ngọn gió thế tục, chứ không phải rời bỏ chỗ ở, mặc bộ đồ đạo phục ».
  Đọc được phần luận giải của Thầy về việc ăn chay, ăn mặn, con thấy rất tâm đắc. Qủa thật đây là những lời giải thích thấu triệt lòng người, căn cứ theo lời dạy của Phật chứ không phải là những suy diễn theo ý chủ quan, rồi cổ súy, rồi tạo nên một phong trào, nhằm thể hiện ra bên ngoài.
  « Trong khi tu nhiều người cố ăn chay trường, tự cho đó là xả ly ẩm thực. Họ bài bác những người ăn mặn, hoặc xem thường những người ăn mặn như là đang bị uế trược. Điều đó thực chất là chấp thủ chứ không xả ly. Bởi vì trong đạo Phật chưa có đoạn kinh nào xác quyết phải là ăn chay hoàn toàn. Thời Đức Phật tại thế, Tăng đoàn khất thực có gì dùng nấy, không thể lựa chọn thực phẩm chay mặn được. Hiện nay, Tăng đoàn các nước Phật giáo Nguyên thủy cũng như vậy. Phật giáo Tây Tạng có trường phái ăn chay và không ăn chay. Song, không vì ăn mặn mà các nhà sư không được gọi là tỳ kheo. »
  « Nếu người tu hành thích ăn chay để tránh ăn thịt động vật nhằm phát triển thêm lòng từ thì đó là đúng cách xả ly. Ngược lại họ ăn chay vì ngon miệng hoặc để lấy đó là mục đích “đề cao” bản ngã của mình thì chỉ là hình thức chấp thủ. Nếu như vậy, ngoại đạo cũng làm được bởi vì An độ giáo luôn trường chay, đạo Cao đài, Hòa Hảo cũng ăn chay. Thậm chí, vào thời Đức Phật có nhiều đạo giáo ăn chỉ một nắm mè để giữ mạng sống mà tu hành, vượt quá sự ăn chay thường tình. Nhưng vì không biết cách xả ly trên tâm nên không thể giải thoát rốt ráo, đạt cứu cánh Niết bàn. »
  Bên cạnh đó, Thầy đưa ra những ví dụ thực tế về sự xả ly tài sản, một phần của việc lìa bỏ sự bám víu vào tiền bạc. Đó là một việc làm không dễ, nhưng vẫn chưa đạt được ý nghĩa toàn diện của xả ly, với bản chất là không so sánh, phân biệt, tùy nghi thích ứng.
  Xả ly từ trong tâm thức, buông bỏ thế sự ngay trong cuộc sống thế sự, từ bỏ sự chấp thủ, lối suy nghĩ thường tình, vượt qua khỏi tám ngọn gió thế tục, tu tập nghiêm túc, nỗ lực bằng chính sự tự giác nhận thức của mình chứ không phải làm để cho người khác thấy, làm vì người khác bảo, thật sự xả ly đúng cách không hề dễ dàng và hời hợt như những gì con từng được rao giảng.
  Được học Chánh pháp, được hiểu những lời dạy của Phật thông qua lời Thầy giảng, con dần hiểu được về sự xả ly đúng pháp, cảm nhận được sự cần thiết cũng như quan trọng của một trong 3 yếu tính giác ngộ này, và con đang nỗ lực mỗi ngày để thực hiện điều ấy, dần dần, từng chút một, không cực đoan, chăm chăm chú trọng đến kết quả như thế nào, chỉ là một cách tự nhiên con bắt đầu cảm nhận được những sự lợi ích, đổi thay mà nó mang đến.
  + Tu những pháp đáng tu :
  Ngoại đạo cũng tu hành, thiền định nhưng không đúng pháp nên không giải thoát khỏi vòng sanh tử. Thật diệu dụng thay đạo Phật, với nhiều pháp tu khác nhau, tùy theo căn cơ mỗi chúng sanh mà áp dụng phù hợp, đều đạt đến sự giải thoát. Và may mắn thay cho chúng đệ tử Mật gia chúng con, khi kiếp này có được căn lành, duyên lành tiếp cận và theo học Mật chú thừa (Kim cang thừa) dưới sự hướng dẫn của một vị Đạo sư chân chính.
  Phật pháp là vô biên, cao thâm, vi diệu, nhưng nhờ duyên lành to lớn từ nhiều kiếp trước, dưới sự dẫn dắt, chỉ dạy của Thầy, những học trò căn cơ chậm lụt, công đức ít ỏi như con cũng có thể được tiếp cận Chánh pháp, được học pháp, thực hành pháp Phật cao quý. Thật là một cơ hội hiếm có, một niềm may mắn vô song. Con nguyện trân quý phước duyên này, tận dụng kiếp người quý báu với 8 tự do và 10 thuận cảnh, để dụng công tu tập, nỗ lực tinh tấn trên con đường tìm về Thành phố Giải Thoát.
  Con kính đảnh lễ tri ân vị Thầy từ bi, trí tuệ, đã thu nhận, dẫn dắt chúng con trên bước đường tâm linh. Con cảm tạ công ơn to lớn của Thầy đã truyền trao giáo pháp, đã quan tâm chỉ dạy, hướng chúng con về đúng quỹ đạo Chánh pháp.
  Con thành tâm cầu nguyện Thầy và Cô trụ thế dài lâu vì sự nghiệp giáo hóa chúng sanh hữu duyên.
  Nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Om mani padme hum.
 10. Mat Vien says:
  Da, thua Thay!
  Con da doc bai nay roi a.
 11. Mật Hồng Tuyến says:
  Kính bạch Thầy,
  Con hoan hỷ với bài giảng này. Sau đây con xin phép ghi lại những gì con hiểu được qua bài giảng. Nếu có gì sai sót trong sự hiểu của con, con kính mong Thầy từ bi khai thị để con có thể làm người cao thượng thứ hai.
  Trước tiên “Đức Phật là danh từ riêng do đạo sĩ Gautama sau khi chứng đắc chánh đẳng chánh giác đặt tên”. Sau đây là 3 lý do ngài được gọi là Đức Phật :
  1. Biết những gì cần phải biết. (“ở đây Đức Phật muốn nhấn mạnh là cái biết nào đem lại lợi lạc cho mình, cho người, và cuối cùng là giải thoát rốt ráo”); và đây là những gì cần phải biết mà Đức Phật dạy:
  + Tứ diệu đế: cần biết những gì gọi là khổ, đâu là nguyên nhân khổ, đây là phương thức diệt khổ, và đây là cảnh giới thoát.
  + Thập nhị nhân duyên: cần phải biết mọi sự đều do nhân duyên mà tạo lập, “từ chỗ đầu tiên là “vô minh” (tức là ngu si, không hiểu biết) cho đến cuối cùng là “cái chết”.”
  + Tất cả vạn pháp đều là vô thường, tức là có sanh là có diệt, không bao giờ có sự vĩnh hằng. “Cụ thể hơn là lời dạy của đạo sư Thogme Zangpo được viết ra trong trước tác vĩ đại: “Ba mươi bảy pháp hành Bồ tát đạo” như sau: “Thân bằng quyến thuộc lâu năm rồi sẽ phải chia tay. Tài sản tạo dựng bằng mồ hôi nước mắt rồi cũng phải bỏ lại. Thần thức là khách trọ trong căn nhà thân xác rồi sẽ phải ra đi. Đừng bám víu vào kiếp sống này. Đó là pháp hành Bồ tát đạo””.
  2. Xả ly những gì cần xả ly, xả ly ở đây tức là xả ly trên tâm, không bám chấp vào 8 ngọn gió thế tục (Được-mất; Vinh-nhục; Khen-chê; Sướng-khổ, chứ không phải là rời bỏ chỗ ở, hay mặc bộ đồ đạo phục.
  3. Tu những pháp đáng phải tu. Ngoại đạo cũng tu và thiền định nhưng cao lắm là được thác sanh lên cõi trời hưởng lạc chứ vẫn không thoát khỏi vòng sanh tử, vì họ sử dụng không đúng pháp. Đức Phật từ bi đã chỉ ra nhiều pháp tu khác nhau, tùy theo căn cơ mỗi chúng sanh mà áp dụng phù hợp, nhưng tất cả đều đạt giải thoát khỏi luân hồi sanh tử. Riêng Kim cương thừa phát triển những pháp tu giải thoát đặc thù đó là phương pháp Quán tưởng Bổn Tôn (thiền quán vị Phật bên ngoài và thiền quán vĩ Phật bên trong) và sử dụng một phương tiện song hành là Mật chú (Mantra).
  Con xin cảm tạ ơn Thầy đã từ bi dùng mọi phương tiện thiện xảo để dạy dỗ chúng con có được chánh tư duy.
  Cầu mong tấc cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Om Mani Padme Hum.
 12. NguyenNga says:
  Mo phat !
  Kinh bach thay
  Con da doc bai nay roi a
  Um ma ni peme hum.
 13. Mật Hảo says:
  Kính bạch Thầy
  con hoan hỷ với bài giảng này.Qua bài này con biết được một “bài học về tri kiến giải thoát: BIẾT NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT, XẢ LY NHỮNG GÌ ĐÁNG XẢ LY, TU NHỮNG PHÁP ĐÁNG TU.” Con cảm tạ Thầy đã giảng giải cụ thể ba tri kiến trên để chúng con có thể hiểu một cách tường tận và áp dụng thực hành.
  +BIẾT NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT :Ngụ ý ở đây Đức Phật muốn nhấn mạnh là cái biết nào đem lại lợi lạc cho mình, cho người, và cuối cùng là giải thoát rốt ráo. và cũng tránh biết những gì không cần biết; biết không rành những gì đã biết ;không biết những gì cần phải biết .
  + XẢ LY NHỮNG GÌ ĐÁNG XẢ LY: xả ly là rời bỏ,buông bỏ,không nắm giữ những quan niệm chấp thủ
  + TU NHỮNG PHÁP ĐÁNG TU: thực hành những pháp tu hướng tới sự giải thoát khỏi sinh tử luân hồi.
  Và cũng qua bài viết này con biết được 5công năng của thần chú phải: KÍNH ÁI, TĂNG ÍCH , TIÊU TAI, CẦU TRIỆU, HÀNG PHỤC.
  Con xin cúi đầu đảnh lễ tri ân Thầy giảng đã ban cho chúng con bài giảng này . Con cầu nguyện cho sức khoẻ của Thầy Cô .
  Cầu mong ngọn đuốc trí tuệ và chánh pháp soi sáng khắp nẻo vô minh.
  OM MANI PADME HUM
 14. Mật Hoàng Ánh says:
  Kính Bạch Thầy
  Con đã đọc bài này rồi ah
 15. Mật Nhị Khang says:
  Kính bạch Thầy!
  Con hoan hỷ đọc bài viết ” Vì sao gọi là Đức Phật” , con hiểu được rằng danh từ Đức Phật không đơn thuần là khái niệm về một giáo chủ, mà là một nhận thức luận về bậc toàn tri, bậc giải thoát. Đó cũng là kim chỉ nan để đạt toàn tri, đạt giải thoát. Kim chỉ nan đó là: 1.“biết những điều cần phải biết” 2.” xả ly những gì cần xả ly” và 3. “tu pháp nào đáng phải tu”. Trong bài viết Thầy cũng đã phân tích rành mạch và chi tiết của yếu tố này, dù thiếu bất cứ yếu tố nào cũng là trở ngại trên đạo lộ giải thoát. Con cảm ơn Thầy vì đã giải thích rành mạnh phạm trù “Đức Phật” cũng như quán xét các pháp thực hành tại Mật gia song Nguyễn, luôn hướng chúng con đến các tri kiến giải thoát trong mọi hoạt động, giúp chúng con nâng cao kiến thức, tri kiến phật pháp chính đáng ” biết những điều cần biết”, thực hành bồ đề tâm nguyện, xả ly thế sự đúng nghĩa ” xả ly những già cần xả ly” và đặc biệt là chúng con được học pháp hành trì mà mục đích tối thượng là giải thoát ” tu pháp đáng phải tu”.
  Con xin cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của chúng sanh.
  Cầu mong tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Om Mani Padme Hum.
 16. Mật Tuệ Tín says:
  Kính bạch Thầy,
  Con đã đọc bài viết này và cảm tạ Thầy đã phân tích rõ ràng, thấu đáo về danh xưng Đức Phật. Để được gọi là đức Phật cần có 3 điều sau :

  + Biết những điều cần biết.
  + Xả ly những gì đáng xả ly.
  + Tu những pháp đáng tu.

  Mặc dù ba luận đề trên đã được Đức Thế Tôn chỉ ra, nhưng nếu người tu không được Đạo sư chỉ dạy thì dẫn đến việc thực hành trái quỹ đạo chánh pháp và chuốc lấy hậu quả không đáng có. Ví như có tình trạng thầy tu nghiên cứu các đề mục ngoại đạo để mưu cầu bất chánh như xem bói, coi phong thuỷ,….hoặc tu Phật nhưng vẫn thờ cúng Thần Tài-Thổ Địa, Quan Công,….Thật là tai hại!

  Ngoài ra, từ lời dạy của Thầy, con hiểu được quan niệm thế gian xem “cha mẹ như Phật” là không đúng vì cha mẹ không thực hiện được 3 điều trên. Hơn nữa chỉ cần nhìn vào thực tế đã thấy điều đó vô cùng phi lý. Cách đây không lâu, báo chí đăng tin tại Bình Thuận , một người mẹ lấy xăng đốt con gái 12 tuổi vì tội bán vé số không hết (nguồn : http://vietnamnet.vn/vn/xa-hoi/258817/vu-be-gai-bi-dot–nguoi-me-tung-nhieu-lan-hanh-ha-con.html ). Một thảm kịch gia đình khác tại Tây Ninh, cũng đốt chết con nhưng lần này là …người cha (nguồn : http://vietnamnet.vn/vn/xa-hoi/262102/dau-long-cha-dot-3-con-roi-tu-sat-vi-qua-ngheo-.html ).

  Cầu mong Thầy cô trụ thế dài lâu.
  Cầu mong tất cả chúng sanh tỉnh thức trong trạng thái giác ngộ.
  Om mani padme hum.

 17. Mật Hòa says:
  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài này rồi ạ. Con cảm tạ Thầy đã giảng cho chúng con hiểu được rốt ráo ý nghĩa của danh hiệu “Đức Phật”.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô để làm lợi lạc cho chúng sanh!
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh uống được tinh túy cam lồ!
  Om Ah Hum!
 18. Duy Trí says:
  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài rồi ạ. Qua bài viết con đã có thêm lòng tin rằng chánh pháp dành cho tất cả mọi người. Luận lý của Phật giáo Mật tông quả nhiên thuận với trái im và lý trí con người. Con cảm kích vô cùng khi có duyên được tiếp xúc với Mật thừa.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô.
  Cầu cho tất cả chúng sanh được duyên lành với chánh pháp.
  Om mani padme hum.
 19. Mật Mỹ Lạc( Trần Thị Thùy Dương) says:
  Kính bạch thầy,

  Con đã đọc xong bài giảng rồi thưa thầy. Tuy hàng ngày con đọc niệm nhưng lại chưa hiểu thấu đáo về danh hiệu” Đức Phật”. Con cám ơn thầy đã chỉ dạy.

  Um mani padme hum.

 20. Lê Dung says:
  Kính bạch Thầy! con đã đọc bài viết rồi ạ. Con cảm tạ ơn Thầy đã khai thị cho con về ý nghĩa sâu xa của danh hiệu Đức Phật bằng những lời phân tích thật cặn kẽ, thấu đáo. Qua bài giảng của Thầy con cũng được hiểu thêm về tri kiến giải thoát: biết những gì cần phải biết, xả ly những gì cần xả ly và tu pháp nào đáng phải tu. Con cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
 21. Chánh Tri says:

  Đúng vậy!

 22. Do Ngoc Hoa says:
  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc bài này rồi ạ.
  Con xin cám ơn lòng từ bi cho sự chỉ dạy rõ ràng của Thầy qua bài pháp này. Qua bài giảng con đã hiểu như thế nào gọi là “Đức Phật” . Ngài được gọi như thế vì Ngài có được 3 điều sau: Thứ nhất là ngài biết những gì cần phải biết. Thứ hai là ngài xả ly những gì cần xả ly. Thứ ba là ngài tu pháp nào đáng phải tu.
  Đối với cái thứ Nhất,” Đức Phật muốn nhấn mạnh là cái biết nào đem lại lợi lạc cho mình, cho người, và cuối cùng là giải thoát rốt ráo mới gọi là “biết những gì cần phải biết”. Đó gọi là tri kiến giải thoát. Nếu không được như vậy, tất cả sự biết đó chỉ là kiến thức trang hoàng giá trị phù du của đời người.”
  Với luận đề thứ hai “xả ly những gì cần xả ly” nghĩa là ” xả ly chủ yếu trên tâm chứ không phải trên thân. Tức là rời bỏ những quan niệm chấp thủ”, không bám chấp vào tám ngọn gió thế tục từ đó mới có thể an lạc. Từ đó ngài dạy bản chất của xả ly là không so sánh, phân biệt, tùy nghi thích ứng. Điều này có nghĩa là “Đơn sơ với thực phẩm, đơn sơ với tọa cụ, đơn sơ với y phục, đơn sơ với thuốc men”.
  Thứ ba ngài dạy “tu những pháp đáng phải tu”,như là ngoại đạo cũng tu hành, thiền định nhưng không đúng pháp nên không giải thoát vòng sanh tử. Nên trong đao Phật cho dù có nhiều pháp tu khác nhau, tùy theo căn cơ mỗi chúng sanh mà áp dụng phù hợp, đều đạt giải thoát khỏi luân hồi sanh tử và đây là pháp chính yếu nhất cần nhớ khi tu.
  Con cảm thấy mình thật may mắn khi được đoc trang CHÁNH TƯ DUY, được biết Thầy, được biết thêm nhiều giáo pháp, và được chỉ dạy để đi đúng chánh pháp..
  Trò xin được đảnh lễ tri ân Thầy.
  Kính Thầy.

 23. Thành Trì says:
  Kính thưa thầy! Con đã đọc xong bài này và biết được vì sao gọi là “đức phật” con cảm ơn thầy!
 24. cam huong says:
  THƯA THẦY CON ĐÃ ĐỌC BÀI NÀY RỒI CON CÁM ƠN THẦY
 25. Mật Tuyết Lan says:
  Kính Bạch Thầy!
  Con đã đọc xong bài viết này.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe thầy cô luôn trường trường thọ.
  Om mani padme hum.
 26. Đoàn Việt says:
  Kính Bạch Thầy!
  Con đã đọc bài này rồi ạh.
  Om Mani Padme Hum.
 27. Đoàn Việt says:
  Kính Bạch Thầy!
  Con đã đọc bài này rồi ạh.
  Om Mani Padme Hum.
  • Chánh Tri says:

   Tốt lắm, Thầy cùng đạo chúng sẽ đến Kiên Giang sắp tới!

   • Đoàn Việt says:
    Kính Thầy!
    Khi Thầy đến Kiên Giang chắc sẽ có người rất hoan hỉ (1 người mà con biết).
    Kính chúc Thầy Cô có thật nhiều sức khỏe.
    Om Mani Padme Hum.
 28. Ngọc Bích says:
  Kính bạch Thầy!
  Bài viết của Thầy phân tích thật là sâu sắc giúp cho con hiểu được vì sao gọi là Đức Phật và danh từ Đức Phật không đơn thuần là khái niệm về một giáo chủ mà là một nhận thức luận về bậc toàn tri, bậc giải thoát.
  Con xin cảm tạ ơn Thầy.
  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc cho chúng sanh.
  Cầu mong tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Om ah Hum.
 29. Mật hồng liên says:
  Kính Bạch Thầy
  Bài này con đã đọc rồi ạ
 30. Mật Cẩm Hồng (Mật Cẩm Hùng) says:
  Kính Bạch Thầy con đọc bài này rồi ạ. Con chào thầy. Om maniPadme hum
 31. Mật Tuệ Tri says:
  Mô Phật,
  Kính bạch Thầy,
  Con hoan hỷ với bài viết này. Qua sự luận giảng khúc chiết của Thầy, con hiểu được rằng Đức Phật có danh xưng này bởi vì ngài có được ba điều:
  1/ Biết những gì cần phải biết
  2/ Xả ly những gì cần xả ly
  3/ Tu những pháp đáng tu
  Con cảm ơn thầy đã luôn hướng chúng con bám sát ba mục tiêu nói trên, giúp chúng con thấy được những lợi lạc của việc tập trung năng lượng tâm linh trên đạo lộ giải thoát, thành tựu viên mãn đời đạo song hành, không bị rơi vào tình trạng biên kiến, lệch lạc. Quả thật, nếu không có thầy từ bi chỉ dẫn, chúng con vẫn còn loay hoay giữa ngã ba đường, hoặc như kẻ bị rơi vào rừng rậm tâm thức do chính mình tạo ra.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tìm được nơi nương tựa chân thật.
  Om Mani Padme Hum.
 32. Mật Đức says:
  Kính Bạch Thầy
  Con đã đọc bài này rồi thưa Thầy.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã phân tích rõ về danh xưng Đức Phật để chúng con được hiểu tường tận hơn.
  Con xin cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu mong cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật Tánh.
  Om Ah Hum
 33. Mật Đức Tuệ says:
  Kính bạch Thầy bài viết đã cho con những nhận thức sâu sắc về phương pháp cũng như giá trị giải thoát vĩ đại của đạo Phật .
  Con xin đảnh lễ cảm niệm ơn Thầy .
  Om Mani Padme Hum .
 34. L.Y. Hà Tiến says:
  Kính Bạch Thầy !
  Con đã đọc xong bài viết này.
  Om Mani Padme Hum.
 35. Mật Thái Hòa (Nguyễn Quốc Thái) says:
  Kính Bạch Thầy.
  Qua bài viết này con được hiểu thêm về 3 điều của Đức Phật dạy đó là: “Biết những điều cần biết, xả ly những gì đáng xả ly, tu những pháp đáng tu”.
  – Điều thứ nhất Phật dạy cần “biết những điều cần phải biết” đây là sự hiểu biết siêu việt khác biệt với những hiểu biết của ngoại đạo. Đức Phật muốn nhấn mạnh là cái biết nào đem lại lợi lạc cho mình, cho người và cuối cùng là sự giải thoát. Phật dạy là cần phải biết những gì gọi là khổ, đâu là nguyên nhân khổ, đây là phương thức diệt khổ và đây là cảnh giới thoát khổ bốn chân lý cao cả này được gọi là “Tứ diệu đế”.
  – Điều thứ hai “Xả ly những điều cần xả ly” ở đây chúng ta hiểu là xả ly tức là buông bỏ, rời bỏ, không nắm giữ, cái gì cần xả ly, cái gì không nên xả ly đó là lời phật dạy. Phật dạy xả ly chủ yếu là trên tâm chứ không phải trên thân, xả ly chủ yếu chính là tâm mình không bám vào 8 ngọn gió thế tục, bản chất xả ly là không so sánh, phân biệt tùy nghi thích ứng. Muốn tu tập giáo Pháp phải vượt qua được 8 điều quan tâm thế tục(Được, mất, vinh, nhục, khen, chê, sướng, khổ) khi đã bỏ được thì tất cả những gì mình làm đều đưa đến sự giải thoát đây là biện pháp sống động về xả ly.
  – Điều thứ ba “Tu những pháp đáng phải tu” Trong đạo phật có nhiều pháp tu khác nhau tùy theo căn cơ của mỗi chúng sanh mà áp dụng phù hợp điều đạt giải thoát khỏi luân hồi sanh tử. Phật giáo Mật thừa hay còn gọi là Kim cang thừa với những Pháp tu giải thoát đặc thù, xuất phát từ quan điểm đạt Sắc thân bằng phương pháp Quán tưởng Bổn Tôn. Bên cạnh đó một phương tiện được song hành là Mật chú của Quán Thế Âm Bồ Tát.
  Đức Phật là một nhận thức luận về bậc toàn tri là bậc giải thoát.
  Om Mani Padme Hùm.
 36. Chu Thị Hồng Đăng says:
  Kính Bạch Thầy, con đã đọc xong bài này ạ. Con xin cảm tạ Thầy.
  Con kính chúc Thầy, Cô mạnh khỏe và trường thọ vì lợi lạc chúng sinh.
  Om Mani Padme Hum.
 37. Nguyễn Thị Thu Hiền says:
  Kính Bạch Thầy!
  con đã đọc xong bài này rồi ạ. con cầu nguyện sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lại chúng sanh.
  om mani padme hum.
 38. Nguyễn Thị Tuyết_Nhuận Tâm Đạo says:
  Dạ con đã đọc bài này ,con cảm ơn thầy ạ
 39. Nguyễn Thị Tuyết_Nhuận Tâm Đạo says:
  Thưa thầy,con đã đọc bài này ,con xin cảm ơn thầy
 40. Thanh Tịnh says:
  Kính Thầy

  Con đã đọc bài Thầy viết. Chúc Thầy an lạc. Om mani padme hum frum

  • Chánh Tri says:

   Ừ, mời con tiếp tục đọc để bổ sung tri kiến Phật học của trò!

 41. Mật Diệu Linh says:
  Kính bạch Thầy.
  Con đã đọc xong bài viết này rồi thưa Thầy.
  Con hoan hỷ khi được đọc bài và con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi khai thị cho chúng con.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy cô vì lợi lạc của mọi chúng sanh.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh
  OM MA NI PADME HUM
 42. Mật Nhẫn Hòa says:
  Thưa thầy con đã đọc bài,con cảm ơn sự chỉ dậy của thầy.
 43. Mật Nguyên Tùy says:
  Kính bạch thầy,
  Con đã đọc bài “vì sao gọi là đức phật?”
  Qua bài giảng con hiểu, gọi là Đức phật vì ngài:
  1. Biết những điều cần biết (Cái biết nào đem lại lợi lạc cho mình, cho người,và giải thoát rốt ráo. Đó gọi là tri kiến rốt ráo)
  2. Xả ly những gì cần xả ly (quan trọng nhất của xả ly là tâm mình không bám víu vào 8 ngọn gió thế tục. Không chấp thủ vào hiện tượng, sự kiện)
  3.Tu pháp nào đáng phải tu (tu pháp môn nào có thể giải thoát khỏi luân hồi sanh tử)
  Và bất kỳ ai thực hiện được những điều trên sẽ được gọi là Đức Phật

  Con cầu nguyện sức khỏe và trường thọ của thầy cô vì sự lợi lạc chúng sanh
  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tự hạnh phúc phật tánh.

  Om Mani Padme Hum

 44. Vũ thi thu says:
  Kính bạch thầy
  Con tên là Vũ Thị Thu ở Cẩm Phả Quảng Ninh. Con kính chúc sức khoẻ thầy. Con cảm ơn thầy về những bài giảng và lời khuyên dạy thầy dành cho chúng con. Thông qua bài viết von đã hiểu vù sao lại gọi là “Đức Phật” vì ngài biết những điều cần biết xả ly những điều cần xả ly và tu những pháp cần tu.
  Cầu mong chúng sanh thành tựu phật tánh.
  Om mani padme hum
 45. Trịnh Thị Hiền says:
  Kính bạch Thầy

  Con đã đọc bài “Vì sao gọi là Đức Phật ” rồi ạ

  Con cảm ơn Thầy

 46. Mật Pháp Duyên ( Đỗ Thị Duyên) says:
  kính bạch Thầy
  con đã đọc bài này rồi ạ
  con xin cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô
  Cầu mong chúng danh thành tựu Phật tánh
  Om mani padme hum
 47. Đào tùng lâm says:
  Kính bạch Thầy..!!
  Con là đào tùng lâm. Con ở quảng ninh. Con đã đọc xong bài này rồi ạ
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy , Cô vì lợi lạc chúng sanh
  Con cầu nguyện cho chúng sanh thức tỉnh giác ngộ thành tựu hạnh phúc của phật tánh
 48. Bùi Thị Liên says:
  Kính bạch Thầy,

  Con vô cùng hoan hỉ khi đọc xong bài Pháp: Vì Sao Gọi Là Đức Phật. Với những luận giải của Thầy con hiểu thêm về ý nghĩa sâu xa trong Phật giáo. Những người gọi là đức Phật phải được hội tụ đủ 3 điều sau:
  1. Biết những gì cần phải biết: Đó là biết cái nào lợi cho mình, lợi cho người và cuối cùng là giải thoát rốt ráo. Đó được gọi là tri kiến giải thoát.
  2. Xả ly những gì cần xả ly: Đó là buông bỏ rời bỏ không nắm giữ.
  3. Tu pháp nào đáng phải tu. Tùy theo căn cơ của từng chúng sinh mà áp dụng những phương pháp tu phù hợp để đạt đến giải thoát luân hồi sinh tử.
  Con cầu nguyện Thầy Cô sức khỏe và trường thọ vì lợi lạc chúng sinh.
  Om mani padme hum.

 49. Mật Tường Vân says:
  Kính bạch Thầy con đã đọc bài này!

  Con cầu nguyện cho vị Thầy tôn quý sức khỏe và sự trường thọ!

  Cầu nguyện cho chúng sinh an lạc!

  Om Mani Padme Hum

 50. đinh trường says:
  Thưa thầy con đã đọc bài rồi ạ.
 51. đinh trường says:
  Thưa Thầy con đã đọc bài rồi ạ
 52. Thanh Tùng says:
  Kính bạch thầy!!!
  Con đã đọc bài pháp : Vì sao gọi là Đức Phật rồi ạ!!!
  Vì tầm hiểu biết còn hạn hẹp nên mới chỉ biết những người được gọi là đức phật phải hội vụ đủ 3 yếu tố :
  1: Biết những gì cần phải biết
  2: Xả ly những gì cần xả lý
  3: Tu pháp nào đáng phải tu.
  Con xin kính cẩn cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của thầy!!!
 53. Huy Hoàng says:
  Kính thầy !

  Con đã đọc bài này rồi ạ. Thầy đã giúp con hiểu rõ được tại sao gọi là Đức Phật.

  Con cám ơn thầy đã hanh thông cho con , mở mang được tri tuệ.

  Con cầu nguyện sức khỏe trường tồn của thầy cô.

 54. mâtân says:
  Kính bạch Thầy
  Con đã đọc xong bài viết
  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ Thầy và cô
  Om mani padme hum
 55. Phú says:
  Bạch thầy ! Con tên là Lê Thị Phú ở Thanh Hóa. Được sự giới thiệu của a Linh về Mật giáo con rất hoan hỷ được biết tới trang Chanhtuduy của thầy . Con hy vọng sẽ tìm được phương pháp tu tập hợp với bản thân. Tuy nhiên trong quá trình đọc chanhtuduy sẽ có nhiều điều con chưa thể hiểu . Con rất mong được thầy dậy bảo để . Con xin cảm ơn .
  • Chánh Tri says:

   Thầy biết Ngọc Linh rồi! Ấy là một cậu trai phong độ và trí thức. Còn riêng trò, cần lấy nickname là Thanh Phú, không được dùng 1 từ Phú

 56. Mật Tường Vân says:
  Kính bạch Thầy con đã đọc bài này!

  Con cầu nguyện cho Thầy Cô trụ thế lâu dài vì lợi lạc của chúng sinh!

  Cầu nguyện cho chúng sinh thành tựu hạnh phúc Phật tánh!

  Om Mani Padme Hum!

 57. Trần Văn Hùng says:
  Kính bạch Thầy.

  Con đã đọc xong bài viết “Vì sao gọi là Đức Phật” rồi ạ.

  Con cảm ơn Thầy.

  Trước khi đọc bài viết này con vẫn nghĩ là danh từ riêng về các vị thánh chỉ để phân biệt đạo. Nhưng sau khi đọc xong bài viết con đã hiểu được ý nghĩa sâu sắc của danh từ riêng “Đức Phật”.

  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

 58. Mật Giác Đức says:

  Con thưa Thầy Cô
  Con đã đọc bài”, Vì Sao Gọi Là Đức Phật”
  Con cảm tạ ơn Thầy từ bi khai thị cho chúng con hiểu được vì sao gọi là Đức Phật, với 3 luận điểm (1) Biết những Điều cần biết,(2) Xả ly những gì cần xả ly, (3) tu Pháp nào đáng tu, mà ngoại đạo cũng tu nhưng họ không thấu hiểu được 3 luận điểm kinh điển Đức Phật thuyết,
  Con cầu nguyện sức khỏe sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của chúng sanh
  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh
  Om mani padmehum

 59. Nguyễn T. Lan says:
  Con tên Nguyễn Thị Thái Lan
  Pháp danh Tâm Minh

  Dạ! Con đã đọc bài của Thầy rồi ạ….Bài “Vì sao gọi là Đức Phật”

  Con thật là hạnh phúc có duyên được đọc bài của Thầy để biết được kiếp này làm thân người đã khó, lại được là con nhà Phật. Hạt chuẩn Phật trong con đã có, nguyện trong kiếp nay quay về nương tựa Phật tánh của chính mình, mọi sự mọi pháp đều sống trong chánh niệm. Từ nay xin cho con nương tựa vào những bài Pháp diễn giải của Thầy. Hiểu nghĩa “Vì sao gọi là Đức Phật” con vui mừng quá ạ! Phải cố gắng giữ tâm ý trong con đừng truy tìm (đươc – mất, vinh – nhục, khen – chê, sướng – khổ)

  Dạ! Nghĩ là vậy nhưng hành pháp mới khó đây ạ!!!

  Tâm của mình từ bao lâu toàn muốn như ý không à, bây giờ phải hiểu tại sao phải không như ý. Con cầu mong thân tâm thấy an lạc để cùng hàng Phật tử trên con đường học đạo. Con thành tâm cảm ơn Thầy

  16/5/2017

  • Nguyên Thành says:

   Chào mừng con đến chanhtuduy.com. Con nên đọc thêm!

   • Nguyễn T. Lan says:
    Dạ con cảm ơn Thay đã coi suy nghĩ của con. Con xin phép Thầy cho con đọc tiếp bài của Thầy ạ. 
 60. Kính thưa Thầy.
  Con đã đọc bài viết này rồi.
  Om mani padme hum.

 61. Lê Thịnh says:

  Kính bạch Thầy !
  Con Mật Tuệ Viễn ( Lê Thịnh) con đã đọc bài rồi ạ . Con tạ ơn Thầy đã khai thị cho chúng con hiểu dược vì sao gọi là “Đức Phật” với 3 luận điểm mà Thầy đã chỉ rõ :
  -Biết những j cần biết : đó là biết cái gì lợi cho mình , lợi cho người , và cuối cùng được giải thoát dốt ráo .Đó gọi là tri kiến giải thoát
  -Xả ly những gì cần xả ly : Đó là buông bỏ , rời bỏ không nắm giữ
  -Tu những pháp đáng tu : Tuỳ theo căn cơ của chúng sinh mà áp dụng phương pháp tu cho phù hợp để đạt đến giải thoát sinh tử luân hồi .
  Bài viết đã giúp con hiểu và nhận thức sâu sắc về phương pháp cũng như giá trị giải thoát vĩ đại của Đức Phật .
  Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự truòng thọ của Thầy , Cô vì lợi lạc chúng sanh .
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh luôn thức tỉnh trong trạng thái giác ngộ .
  Om mani padme hum

 62. Nguyễn T. Thúy says:
  Kính bạch Thầy,

  “Đức Phật” chúng con chỉ nghĩ đơn giản là Ngài đã sáng lập ra đạo Phật. Con hoan hỷ và cảm tạ Thầy đã giảng giải ý nghĩa sâu sắc của Danh từ riêng “Đức Phật”:

  1. “Biết những điều cần phải biết” nghĩa là biết cái nào đem lại lợi lạc cho mình, cho người và cuối cùng là giải thoát.

  2. “Xả ly những gì cần xả ly” nghĩa là buông bỏ ý niệm chấp thủ vào sự kiện, hiện tượng (được mất, vinh nhục, khen chê, sướng khổ) – xả ly trên tâm không phải trên thân.

  3. “Tu những pháp đáng phải tu” – kiên trì thực hành, cảm nhận vị Phật được sinh ra trong tâm mình hằng ngày, quán tưởng, hợp nhất tâm mình với vị Phật trong những kinh nghiệm qua các giác quan thuộc thân, ngữ, tâm.

  Đức Phật là bậc toàn giác, trí tuệ xuất thế gian. Đức Phật đã chỉ ra con đường giác ngộ cho tất cả chúng sanh.

  Con cầu nguyện cho Thầy Cô luôn trường thọ. Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om mani padme hum.

 63. Maianh says:
  Kính bạch Thầy.
  Con đã đọc bài này rồi ạ.
  Qua bài này con đã hiểu được tại sao gọi là Đức Phật. Con cảm tạ Thầy đã khai thị
  Con nguyện cầu cho sức khoẻ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sinh.
 64. Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết: “Vì sao gọi là Đức Phật” rồi ạ. Con hoan hỷ tán thán trí huệ vị Thầy đã luận giải chi tiết những ý nghĩa sâu sắc của danh từ “Đức Phật”. Ngài được gọi là Đức Phật bởi vì Ngài có được 3 điều: “Thứ nhất là ta biết những gì cần phải biết. Thứ hai là ta xả ly những gì cần xả ly. Thứ ba là ta tu pháp nào đáng phải tu”. Con cảm tạ  ơn Thầy đã phân tích cặn kẽ 3 luận điểm này cho chúng con hiểu.

  Con cầu nguyện sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của chúng sanh.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

   
  Om Mani Padme Hum!

 65. Hồ thị loan says:
  Kính bạch thầy con đã đọc bài này rồi ạ

  Con cảm ơn thầy

 66. Võ Đình Khan says:

  Cám ơn thầy về bài viết

  Có rất nhiều kiến thức mới cho con học hỏi thêm

  Con chúc thầy nhìu sức khỏe

  Võ Đình Khán

 67. Bùi Thị Huyền Trang says:
  Kính Bạch Thầy

  Con đã đọc bài rồi ạ

  Con cảm ơn Thầy

   

 68. Mật Chân Thủy says:
  Kính bạch Thầy

  Con đã đọc bài “VÌ SAO GỌI LÀ ĐỨC PHẬT RỒI Ạ” qua đó con đã hiểu thế nào gọi là ĐỨC PHẬT “thứ nhất biết những gì cần biết, thứ 2 xả ly những gì cần xả ly,thứ 3 tu những gì đáng phải tu”

  Con rất hoan hỷ với bài viết của Thầy ,con cảm ơn Thầy nhiều ạ

  Cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy ,Cô vì lợi lạc chúng sanh

  Om mani padme hum

 69. Mật Chân Thủy says:
  Kính bạch Thầy

  Con đã đọc bài “VÌ SAO GỌI LÀ ĐỨC PHẬT RỒI Ạ” qua đó con đã hiểu thế nào gọi là ĐỨC PHẬT “thứ nhất biết những gì cần biết, thứ 2 xả ly những gì cần xả ly,thứ 3 tu những gì đáng phải tu”

  Con rất hoan hỷ với bài viết của Thầy ,con cảm ơn Thầy nhiều ạ

  Cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy ,Cô vì lợi lạc chúng sanh

  Om mani padme hum

 70. Kính bạch Thầy!
  Con hoan hỷ được đọc bài Pháp này.
  Qua những luận giải sâu sắc, tường tận về bài học tri kiến giải thoát mà Đức Phật đã dạy cho ngoại đạo Bà la môn là: “Biết những gì cần biết, xả ly những gì đáng xả ly, tu những Pháp đáng tu”, con hiểu được như sau:
  Thứ nhất, biết những gì cần biết chính là biết những gì đem lại lợi lạc cho mình, cho chúng sanh mà cuối cùng là đạt đến giải thoát rốt ráo. Bộ não của con người là có giới hạn, thời gian, sức khỏe đời người cũng là hữu hạn, nếu tiêu tốn quá nhiều thời gian và sức lực của mình vào những điều vô bổ, hoặc chỉ đem lại những lợi ích vô thường trước mắt thì thật lãng phí thân người quý hiếm này. Vậy thì một người Phật tử nên biết những gì? Đức Phật đã thuyết bốn chân lý cao cả “Tứ diệu đế” chỉ rõ: Cần biết những gì gọi là khổ, cần biết nguyên nhân gây ra khổ, cần biết phương thức diệt khổ và cuối cùng là cảnh giới thóat khổ. Trong quá trình tu tập con thấy rằng con người khổ là bởi ngay từ bước đầu tiên họ vốn không biết những gì gọi là khổ. Có thể dưới con mắt thế gian, họ thấy gia đình, con cái là niềm hạnh phúc, nhưng họ không biết rằng tất cả những mối ràng buộc đó đều là sự trả nợ của duyên nghiệp nhiều kiếp, không phải người chồng/người vợ nào cũng là hậu phương vững chải, một tri kỷ cuộc đời, không phải đứa con nào cũng là niềm tự hào, đem lại an vui cho gia đình. Và vô số những biểu hiện khác nữa, khi mà niềm vui thế gian là nỗi buồn bậc trí, khi con người không biết những thứ trước mắt là khổ mà cứ như thiêu thân lao vào, bất chấp. Thật may mắn khi chúng con được là học trò của Thầy, được Thầy chỉ dạy mỗi ngày, trang bị cho chúng con những điều cần phải biết, từ đó chúng con thay đổi cách nhìn nhận của mình, hiểu được điều gì là khổ và không bám chấp vào những “niềm vui thế gian” vốn chứa đầy phiền não ấy nữa. Ở thời điểm mà con thức tỉnh từ sự chỉ dạy của Thầy, khi con nhận ra rằng tất cả những nhận thức trước đây của mình thật là ngu muội và sai lầm, con đã không khỏi bàng hoàng, choáng váng. Nhưng rất nhanh sau đó, con lại thấy sao mình may mắn như vậy, tiếp cận chánh Pháp khi còn trẻ là một cơ hội tốt để con chuyển hóa tâm thức của mình, khi mọi suy nghĩ chỉ mới hình thành, sự chuyển hóa vẫn dễ dàng hơn khi mà suy nghĩ đã ăn sâu vào nhận thức.
  Thứ hai, xả ly những gì đáng xả ly theo lời Phật dạy là xả ly chủ yếu trên bình diện tâm chứ không phải trên thân. Vì như Phật tử ăn chay vì mục đích phụng sự ái ngã, thể hiện “hơn người”, thể hiện mình “tu”, hoặc cúng dường với tâm mong cầu sự giàu có, mong cầu những lợi ích vị kỷ thì hành động ấy chỉ là “ly” chứ không phải “xả”. Con tâm đắc với lời dạy của Ngài Dromtonpa rằng: “Ngừng bám giữ vào đời này, ngay bây giờ. Vì nếu vẫn để cho đời này lôi cuốn thì có làm điều gì đi nữa cũng không phải là thực hành tu tập Giáo Pháp, vì chưa vượt được tám điều quan tâm thế tục. Khi đã bỏ được lối nghĩ của người đời và không bị tám điều quan tâm thế tục lôi cuốn nữa, thì tất cả những gì mình làm đều đưa tới giải thoát.”
  Thứ ba, tu những Pháp đáng tu nghĩa là Đức Phật để lại 84.000 Pháp môn khác nhau, tùy thuộc vào căn cơ của mỗi chúng sanh mà áp dụng phù hợp. Tuy rằng tất cả giáo Pháp đều chỉ có một vị là vị giải thoát nhưng lựa chọn đi theo con đường nào còn tùy thuộc vào căn lành của mỗi người và duyên lành với vị Đạo sư của họ. Chúng con cảm niệm ơn phước lớn lao khi được theo chân Thầy, vị Thầy với những phương tiện thiện xảo, những Pháp tu đơn giản nhưng lợi lạc vô song giúp hành giả nhanh chóng tích tập công đức mà viên tròn đạo quả. Nhờ căn phòng Duy Ma Cật này mà chúng con chẳng vướng ngại về không gian, thời gian vẫn có thể tích lũy công đức và được khai tuệ mỗi ngày, đây chính là “có phương pháp người thường cũng làm được những điều phi thường”.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã ban cho chúng con bài Pháp quý báu, cũng cố cho chúng con bài học về tri kiến giải thoát. Con cầu nguyện Bổn Tôn gia hộ thông qua kênh vận chuyển vị Thầy cho chúng con luôn ghi nhớ quán niệm và thực hành “Biết những điều cần biết, xả ly những gì đáng xả ly, tu những Pháp đáng tu”.
  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh. Cầu nguyện cho đạo nghiệp xiển dương giáo Pháp của các Ngài luôn được hanh thông thuận lợi.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Om Mani Padme Hum.

 71. mật nguyên đán (đoàn thị hải) says:
  • kính bạch thầy  !
  •   con đã đọc xong bài rồi thầy ạ ,con cảm ơn thầy .con cầu nguyện cho thầy cô mạnh khoẻ trường thọ vì lợi ích của chung sinh .
  •      cầu nguyện cho chúng sinh thành tựu ,hạnh phúc trên đạo trình giác ngộ .
  •       om mani padme hùm .
 72. Phan Văn Quý says:
  Thưa Thầy!

  Con đã đọc bài viết này của Thầy rồi ạ.

  Sau bài luận giảng của Thầy đã giúp con hiểu tại sao lại gọi là Đức Phật.

  Con nguyện cầu cho sức khoẻ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh được thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

 73. Mật Chánh Tấn says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài này rồi ạ. Con cảm tạ ơn Thầy đã khai thị cho con hiểu được 3 luận đề mà Đức Phật đã chỉ dạy. Thứ nhất là” biết những gì cần biết”, cụ thể là cần biết những gì gọi là khổ, đâu là nguyên nhân khổ, đâu là phương pháp diệt khổ và đâu là cảnh giới thoát khổ.

  Thứ hai chính là “xả ly những gì cần xả ly” và điều quan trọng nhất là biết xả ly trong tâm của mình. Sự xả ly đó thể hiện ở thái độ, lòng biết ơn với những gì đạt được trong hiện tại, với suy nghĩ “Biết đủ là giàu”, không quá tham cầu, bám chấp vào ngũ dục bản thân, tránh để bản thân không bị rơi vào cơn bão bát phong. Đặc biệt, trong bài viết, con hiểu được rằng sự xả ly trong tâm thực sự mới là điều quan trọng để ta không rơi vào sự bám chấp (chấp ngã và chấp pháp). Và thực sự để có sự xả ly đúng như vậy, người học Phật cần có sự hiểu biết, trau dồi tri kiến Phật pháp. Vì vậy mà trong kinh “Bát đại nhân giác”, Đức Phật đã khuyên dạy: “Điều giác ngộ thứ ba: Tâm không hề biết chán, chỉ ôm ấp tham cầu, tăng trưởng nhiều tội ác. Bồ tát không như thế, luôn ghi nhớ biết đủ, đơn sơ gìn giữ đạo, dùng trí tuệ làm nghiệp”. Đến đây, con cảm thấy được người học trò trong quá trình tu tập thực sự cần có sự chỉ dạy của một vị Thầy tâm linh chân chính. Bởi nếu thiếu đi sự chỉ dạy của vị Thầy, thì người học trò dễ mắc phải những suy nghĩ sai lầm dẫn đến những hành động xả ly không đúng, gây ra hậu quả không mong muốn. Ví dụ như một người vợ học Phật cứ nghĩ xả ly là phải lên chùa tụng kinh rồi không có thời gian chăm lo cho gia đình, gây ảnh hưởng tới không khí, cuộc sống của gia đình thì đó là sự bám chấp, xả ly không đúng phương pháp. Đến đây, con hiểu thêm được rằng Thầy luôn từ bi nhắc nhở học trò chúng con đọc bài và comment trên chanhtuduy.com là mong muốn học trò chúng con có được những tri kiến Phật pháp, trang bị cho mình những hiểu biết để có được những hành động thân-ngữ-tâm đúng chánh pháp.

  Luận đề thứ ba là “tu những pháp đáng tu”chính là đề cập tới những pháp tu thích hợp tùy theo căn cơ của mỗi chúng sanh mà áp dụng, để đạt giải thoát khỏi luân hồi sanh tử. Đặc biệt, học trò chúng con được Thầy từ bi chỉ dạy, cho phép thực hành pháp tu Bát pháp Quy y hàng ngày với mục đích để có được sự tỉnh thức, tạo cho bản thân mình những thói quen để “chuẩn bị” cho những thời điểm quan trọng.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi chỉ dạy cho con ạ.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum!

 74. Mật Tự Thanh says:
  Kính Bạch Thầy!

  Con đã đọc bài rồi ạ.

  Cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầ Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Càu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với thái giác ngộ.

  Om mani padme hum!

 75. Trần Thị Lê says:
  Kính bạch Thầy,

  Con Mật Tuyết Liên (Trần Thị Lê) đã đọc bài viết này rồi ạ. Con cảm tạ ơn Thầy đã giải thích, phân tích thật cặn kẽ, sâu sắc, giúp con hiểu thêm về tri kiến giải thoát: BIẾT NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT, XẢ LY NHỮNG GÌ ĐÁNG XẢ LY, TU NHỮNG PHÁP ĐÁNG TU.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô trên con đường đưa ánh sáng Phật Pháp đến thế gian.

  Om Mani Padme Hum!

 76. BÙI THỊ HUYỀN says:
  Kính bạch Thầy,

  Bài viết rất ý nghĩa và phân tích cặn kẽ. Con đã hiểu thêm về quy luật giải thoát và học cách sống sao cho tịnh tâm thanh thản. Con cảm ơn thầy ạ.

 77. Đỗ Thị Hải Yến says:
  Kính bạch Thầy !

  Bài viết là cơn mưa giữa trời khô hạn , thức tỉnh nhiều điều trong nhận thức của con. Con vô cùng hoan hỉ và chụp lại bài viết để có thể đọc nhiều lần. Con cảm tạ ơn Thầy đã cho con đọc một bài viết vô cùng ý nghĩa với con.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe Thầy Cô vì lợi lạc chúng sinh.

 78. Nguyễn Nguyên ANH says:
  Cảm ơn thầy về Bài Viết rất hay và sâu sắc !
 79. Đàm Thị Thà says:
  Kính Bạch Thầy,

  Con Đàm Thị Thà đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Con xin cầu nguyện sức khoẻ Thầy vì lợi lạc chúng sanh.

 80. Phạm thị Bích Hạnh says:
  Kính bạch Thầy .

  Con đã đọc bài “VÌ SAO GỌI LÀ ĐỨC PHẬT ?” rồi ạ. Bài khai thị của Thầy cho con hiểu thêm được nhiều điều vì trước kia con chỉ hiểu đơn giản , Đức Phật tức là người đã tu thành chính quả , chứ con chưa được biết rằng gọi là Đức Phật bởi vì có 3 điều:

  1- Biết những gì cần phải biết ( cái biết nào đem lợi lạc cho mình, cho người và cuối cùng là giải thoát rốt ráo. Gọi đó là chi kiến giải thoát.)

  2- Xả ly những gì cần xả ly. ( xả ly chủ yếu trên tâm chứ không phải trên thân, rời bỏ những quan niệm chấp thủ , không bám vào 8 ngọn gió thế tục.)

  3- Tu pháp nào đáng phải tu. ( có nhiều pháp tu khác nhau , tuỳ theo căn cơ mỗi chúng sinh mà áp dụng cho phù hợp …)

  Còn riêng về tu theo Mật Tông thì là quán tưởng chính mình có hình dạng giống như một Sắc thân của bậc Đại trí( vị Phật). Bên cạnh đó ta phải trì chú ( có 5 chức năng .KÍNH ÁI, TĂNG ÍCH, TIÊU TAI,CÂU TRIỆU, HÀNG PHỤC.) Đó là một trong những phương tiện thiện xảo của Mật Giáo , kết hợp với thiền quán Bổn tôn tạo nên sự vĩ đại và vi diệu của Mật Thừa.

  Con tạ ơn Thầy với bài Pháp thật hữu ích rất thiết thực , vừa tu, vừa học , vừa hiểu, chứ cũng không nhất thiết là muốn tu thì phải cạo trọc đầu , khoác áo cà sa , vào chùa ngồi rất oai phong như thể đắc đạo đến nơi, rồi cứ ” cheng cheng, gõ mõ ” đọc to , đau hết cả mồm nhưng thật ra có hiểu gì đâu ….Đó là kiểu của những tà sư háo danh, phách lối , rồi vẽ vời ra đủ thứ để cúng ( cúng động mồ động mả , cúng cầu siêu cho gia tiên , cầu luôn cho con chó mới chết , kêu hộ luôn cho anh hàng xóm bị nghiện mới chết để  siêu rồi thoát….) thật là nực cười và cũng thật là đau lòng bởi vì các tà sư không có chánh kiến đó đã và đang làm khổ thêm cho hàng phật tử u mê.

  Con cầu nguyện sức khỏe , sự từ bi và trí tuệ của Thầy luôn trường tồn để hướng dẫn chúng con theo con đường chánh kiến.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thức tỉnh với trạng thái Giác ngộ .

 81. Đinh Huy says:
  Kính Bạch Thầy!

  con đã đọc bài này rồi ạ

  con cảm tạ ơn Thầy dạy bảo.

  Cầu nguyện cho chúng sanb thức tỉnh ở trạng thái giác ngộ

 82. Mật Tự Tâm (Trần thị Ngát) says:
  Kính bạch Thầy,

  con đã đọc song bài này rồi ạ. Con xin cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường

  thọ của Thầy Cô,vì lợi lạc chúng sanh. Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh

  thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om mani padme hum.

 83. Nguyễn văn hùng says:
  Kính bạch Thầy.

  Con đã đọc bài viết “Vì Sao Gọi Là Đức Phật” rồi ạ.

  Con vô cùng hoan hỷ khi đọc bài viết này của Thầy.

  1 biết những gì cần phải biết ‘ 2 xã ly những gì cần xã ly’ 3 tu những Pháp đáng tu.

  Con cầu nguyện sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Con cầu nguyện thân con dù nghèo hay giàu vui vẻ mà sống với những gì có và cuộc sống hiện tại và luôn luôn hướng tâm về Phật pháp.

  Con cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om mani padme hum.

 84. Đoàn Hiền says:
  Kính bạch Thầy

  Con đã đọc xong bài viết rồi ạ

  Con cảm ơn Thầy

  Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh

  Om mani padme hum

 85. Bùi Xuân Hải says:
  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc xong bài viết này rồ i ạ.

  Con nguyện cầu sức khỏe và sự trường thọ của Thầy cô.

  Om mani padme hum

 86. Lê Văn Giang says:
  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ khi được học bài giảng pháp :” Vì sao gọi là Đức Phật?”.

  Thông qua bài giảng, con đã bổ sung tri kiến về Phật học. Từ trước đến nay, với danh từ tên gọi Đức Phật quá thông dụng, gần gũi nên con chưa hiểu hết được ý nghĩa sâu xa trong đó. Qua phân tích giảng giải của Thầy, con đã hiểu danh từ Đức Phật không chỉ đơn thuần chỉ về một giáo chủ mà ẩn sau trong đó là nhận thức luận về bậc giác ngộ, bậc toàn tri thức. Từ lời xác quyết của Ngài, một người được gọi là Đức Phật khi hội tụ cả 3 yếu tố: Thứ nhất là biết những gì cần phải biết. Thứ hai là xả ly những gì cần xả ly. Thứ 3 là tu pháp nào đáng phải tu.

  Trước tiên, đối với điều thứ nhất, Phật dạy: “biết những điều cần phải biết”. Ở đây, Đức Phật nhấn mạnh gọi là cái đáng biết nếu những cái đó đem lại lợi lạc cho mình, cho người và quan trọng cuối cùng phải là giải thoát rốt ráo. Đó gọi là tri kiến giải thoát. Ngay sau khi thành đạo dưới cội Bồ đề, Đức Phật đã nghĩ đến đem những giáo lý mà Ngài chứng được ra truyền bá cho chúng sinh, mà trước tiên đó là những cái cần biết về “Tứ diệu đế” rồi sau đó đến “Thập nhị nhân duyên”… Khi biết được những gì là cần phải biết, người tu sẽ hiểu được vô thường, luật tắc nhân quả…, từ đó tránh được những tri kiến lầm lạc, không bị tiêu tốn sức lực, thời gian vào những mục tiêu vô bổ hoặc lợi ích có giới hạn.

  Đối với luận đề thứ hai, Phật tuyên thuyết là “xả ly những gì cần xả ly”. Đức Phật dạy xả ly chủ yếu là tâm mình không bám chấp vào bát phong kiến chấp trần trược. Như vậy, khi đã xả ly tâm mình, có được bồ đề tâm (bồ đề tâm nguyện và bồ đề tâm dụng), người tu sẽ được giải thoát, kiến tánh thành Phật.

  Cuối cùng, với luận đề thứ ba, Đức Phật dạy “tu những pháp đáng tu”. Trong đời sống thường ngày, có rất nhiều pháp tu, kể cả ngoại đạo. Nhưng tôn chỉ để được gọi là pháp đáng tu phải là giải thoát khỏi luân hồi sanh tử. Khi đó, chỉ có đạo Phật mới có. Ngay trong đạo Phật, tùy theo căn cơ của mỗi chúng sinh, Đức Phật cũng đã chế ra nhiều pháp tu khác nhau. Con hoan hỷ khi được biết Mật thừa hay còn gọi là Kim cang thừa có nhiều pháp tu giải thoát đặc thù. Trong đó, Mật thừa xuất phát từ quan điểm đạt Sắc thân bằng phương pháp quán tưởng Bổn tôn hay là Hộ phật Du – già. Bên cạnh đó một phương tiện được sử dụng song hành trong Mật thừa là Mật chú (Mantra- công cụ bảo hộ tâm thức khỏi uế trược, phiền não).

  Con cảm tạ ơn Thầy với tâm từ bi, trí tuệ đã cho chúng con một bài pháp quý báu, giúp cho con cũng như nhiều bạn đọc có được chánh tư duy.

  Nguyện cho tất cả chúng sinh thành tựu Phật tánh.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sinh!

  Om Mani Padme Hum!

   

   

 87. Vũ Thị Ngân Anh says:
  Kính Bạch Thầy.

  Con đã đọc bài viết rồi ạ.

  Con cảm ơn Thầy.

 88. Mật Bích Hạnh says:
  Kính bạch Thầy

  Con đã đọc bài pháp của Thầy

  Con đã biết được ” Vì sao được gọi là Đức Phật?” qua lời xác quyết của Ngài ” Ta được gọi là đức Phật vì ta có được 3 điều : Thứ nhất ta biết những gì cần phải biết. Thứ hai ta xả ly những gì cần xả ly. Thứ ba ta tu pháp nào đáng phải tu”.

  Qua bài giảng chi tiết của Thầy, con đã hiểu được ý nghĩa tường tận của 3 điều trên. Sau, tựa như trong tâm con lại có thêm những hạt giống mới. Con xin y giáo phụng hành lời Thầy, “chăm sóc” cho hạt mầm đó chồi là và cuối cùng là kết quả bằng việc hàng ngày đọc Chanhtuduy, hướng tâm về Phật đạo và tuân thao những lời dạy bảo của vị Thầy

  Con xin cầu nguyện của tất cả chúng sinh đến được với Chanhtuduy, với ánh sáng của đạo pháp.

  Con xin cầu nguyện sức khỏe  của Thầy Cô được trường tồn vì lợi lạc chúng sanh

  Om mani padme hum

  Con

   

 89. Mật Như Phong says:
  Kính Bạch Thầy !

  Con Mật Như Phong đã đọc bài viết ” Vì sao gọi là đức phật ” rồi ạ.

  Con vô cùng hoan hỷ khi đọc bài viết này, qua bài viết con hiểu được rằng “ Biết những gì mình cần biết, xả ly những gì mình cần xả ly và tu những Pháp tu đáng tu “.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum .

 90. Mật Xuân Pháp says:
  Kính bạch Thầy.

  Con Mật Xuân Pháp đã đọc bài này rồi ạ.

  Con đã biết được “vì sao được gọi là Đức Phật” rồi ạ.

  Con nguyện cầu sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  Om mani padme hum

 91. Mật Hồng Thức says:

  Kính Bạch Thầy,

  Con đã đọc bài rồi, con hoan hỷ với bài giảng sâu sắc của Thầy.

  Con cầu nguyện sức khỏe và trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 92. Trương Thị Thúy says:
  Kính Bạch Thầy.

  Con đã đọc bài này, con đã hiểu hơn về Đức Phật. Con cảm ơn Thầy. Nguyện cầu Thầy sức khỏe

 93. Ngochanh says:
  Kính Bạch Thầy                                                                                                         Con Đọc Bài : Vì Sao Gọi Là Đức Phật :                                                                        Con Hiểu rằng -Biết Cái gì minh cần biết -Sả ly những gì cần Sả ly , Và Tu những Pháp Tu Đáng Tu                                                                                                        Con Cầu nguyện Cho Thầy Cô sức khoẻ vì lợi lạc chúng Sinh                               Om Mani padme Hum
 94. Ngochanh says:
  Kính Bạch Thầy                                                                                                   Con Đã Đọc bài Rồi ạ : Con Cảm Ơn Thầy Đã cho con Hiểu Vì sao gọi là Đức Phật  , Con Nguyện Cầu Sức khoẻ Thầy Cô Vi loi lạc chúng sinh ,                            Om Mani padme Hum
 95. Nguyễn Thị Nhựt Thu says:
  Con đã đọc bài này xong rồi con đãnh lễ cảm tạ Thầy. Đã cho con được đọc bài Pháp vô cùng quý giá như thế quả bài này còn hiểu được” vì sao gọi là Đức Phật”.con cũng hiểu được : biết những gì cần biết , xả ly  những gì cần xả ly , tu Pháp gì đáng tu.

  Con cầu chúc Thầy Cô nhiều sức khỏe trường thọ vì chúng sanh.

 96. Hải Yến says:
  Kính bạch Thầy

  Con là ” Nguyễn Thị Hải Yến ” con ở Hà Nội

  Hôm nay con đã đọc bài giảng của Thầy . Con rất hoan hỷ. Con cảm tạ ơn Thầy.

 97. Phạm Huyền Thương says:
  Kính Bạch Thầy,

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi khai thị cho chúng con qua bài viết ” Vì sao gọi là Đức Phật”.

  Con xin cầu nguyện sức khỏe của Thầy vì lợi lạc chúng sanh.

 98. Hoàng Nguyên says:
  Kính thưa Thầy!

  Con đã đọc xong bài viết : vì sao gọi là ”Đức Phật”?

  Qua bài viết con đã hiểu rõ, sâu sắc về lời dạy của Đức Phật, lời dạy của Thầy!

  Biết những gì cần biết

  Xả ly những gì cần xả ly

  Tu những pháp đáng tu.

  Con thành tâm sám hối những gì con còn vô minh trước kia trước ”Đức Phật” và Vị Thầy! Học Pháp con xin nghe theo những lời dạy của Pháp, Pháp là cuộc sống để thực hành lời dạy của Đức Phật!

  Con cầu nguyện sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh!

  Cầu mong tất cả chúng sanh thành tựu trên bước đường tu học chánh Pháp.

  Om Mani Padme Hum!

 99. Kim Ngân says:
  Kính Bạch Thầy!

  Con đã đọc bài này rồi Thầy ạ

  Con cảm ơn Thầy.

  Con xin cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu mong tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum!

 100. Mật Dũng Tâm says:
  Thưa Thầy

  Con Mật Dũng Tâm đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Con hoan hỷ với bài viết của Thầy ạ.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi khai thị cho chúng con hiểu “Thế nào là Đức Phật”.

  Con cầu nguyện Thầy Cô trụ thế lâu dài vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 101. Minh Tâm says:
  Kính bạch Thầy! Con là Vũ Thị Minh Tâm. Con ở Hà Nội. Con đã đọc bài viết và hiểu ra nhiều điều. Con xin cảm ơn Thầy ạ!

  Om Mani Padme Hum!

 102. Tạ Thị Ngoan (Quảng Ninh) says:
  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc xong bài này rồi ạ. Con cảm ơn Thầy ạ. Con cầu nguyện Thầy sức khoẻ và trường thọ ạ.

   

   

 103. Lê Thị Nga says:
  Kính bạch Thầy

  Con đã đọc xong bài này rồi ạ .Con cảm ơn Thầy

  Con cầu nguyện Thầy sức khỏe và sự trường thọ ạ.

 104. Nguyễn Hải Yến ( Quảng Ninh) says:
  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc xong bài này rồi ạ, con đã hiểu thế nào là Đức Phật. Con nguyện Thầy sức khỏe và sự trường thọ ạ.

 105. Triệu Quốc Quân (Quảng Ninh) says:

  Kính bạch Thầy.

  Con đã đọc xong bài này rồi ạ.

  Con đã hiểu vì sao gọi là đức Phật bởi vì ngài biết những gì cần biết, xả li những gì đáng xả li, tu những pháp đáng tu.

  Con cảm ơn thầy.

  Con nguyện thầy sức khỏe

 106. Bùi Mai Anh (Quảng Ninh) says:

  Kính bạch Thầy ,

  Con đã đọc xong bài này rồi ạ. Con cảm ơn Thầy ạ .Con cầu nguyện Thầy sức khỏe và sự trường thọ.

 107. Vũ Thuý Vân(Quảng Ninh) says:

  Kính bạch Thầy.

  Con đã đọc xong bài rồi ạ. Con đã hiểu được vì sao gọi là đức Phật vì  ngài biết những gì cần phải biết.

  Xả ly những gì cần xả ly và tu những  pháp đáng tu.

  Om mani padme hum

 108. Hoàng Thị Bích Nguyệt says:
  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc xong bài này rồi ạ . Con cảm ơn Thầy ạ . Con nguyện Thầy sức khỏe và sự trường thọ .

  Um mani padme hum

 109. Phạm Đình Đang (Quảng Ninh) says:
  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc xong bài này rồi ạ, con cảm ơn Thầy. Bây giờ con đã biết thế nào là đạo Phật và con cũng biết cái gì để xả li và cái gì không đáng xả li. Con cầu nguyện Thầy sức khỏe ạ. Con cảm ơn những bài học mà Thầy đã dạy cho chúng con. Con cảm ơn Thầy với tất cả tấm lòng của mình. Con sẽ đọc thật nhiều để có thêm hiểu biết về đạo Phật ạ

 110. Trần Thu Hiền (Quảng Ninh) says:
  Kính bạch Thầy .

  Con đã đọc xong bài này rồi ạ . Con cảm ơn Thầy . Con cầu nguyện Thầy sức khỏe và sự trường thọ .

  Um mani padme hum.

   

 111. Trần Thu Hiền (Quảng Ninh) says:
  Kính bạch Thầy.

  Con đã đọc xong bài này rồi ạ . Con cảm ơn Thầy. Con cầu nguyện Thầy sức khỏe và sự trường thọ.

 112. Tạ Thị Hà Danh says:
  Con Kính Bạch Thầy.

  Con đã đọc bài và hiểu điều Thầy giảng giải về Đức Phật .Nhưng muốn thực hành theo Đức Phật và Lời Thầy dạy con không biết phải làm như thế nào. Xin Thầy cho con phương pháp tu tập.

  Con tạ ơn Thầy, con kính Thầy sức khỏe

   

  • Nguyên Thành says:

   Trò đọc và comments là một phương pháp tu tập dễ và hiệu quả nhất, gọi là “Chánh kiến Quang minh Tam muội”. Còn 5 phương pháp khác, sẽ dạy cho học trò Mật gia Song Nguyễn!

 113. Ngô Ngọc Thúy says:
  Kính bạch Thầy .

  Con hoan hỉ được đọc bài viết vì sao gọi là Phât rồi ạ .

  Con thấy mình thật may mắn biết bao khi được vị Thầy Mật Giáo từ bi thông qua kênh vận chuyển để chuyền giao cho chúng sanh được quy y Phật, Pháp , Tăng.

  Con xin đảnh lễ tri ân Thầy đã luôn quan tâm sách tấn dạy bảo chúng con về với đúng quỹ đạo chánh pháp Phật Môn và để cho chúng con giác ngộ trong đời sống hàng ngày, cái gì xả ly cần phải xả ly .Từ những Pháp đáng tu.

  Cùng với sự lý giải tường tận và mạch lạc của Thầy con đã hiểu được cơ bản ý nghĩa dành từ “Đức Phật ” không đơn thuần là khái niệm về một giáo chủ mà là một nhân thức luận về bậc toàn trí,bậc giải thoát .

  Còn cầu nguyện cho sức khỏe, sự từ bi và trí tuệ của Thầy luôn trường tồn để hướng dẫn chúng con theo con đường tránh kiến .

  Cầu nguyện cho chúng sanh thức tỉnh với trạng thái giác ngộ.

  Om Mani padme hum!.

 114. Lan Trần says:
  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc xong bài này rồi ạ.

  Con cảm ơn Thầy.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 115. Le Mai Dung says:
  Kính Bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Qua bài viết con hiểu được vì sao gọi là Đức Phật.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe của Thầy vì lợi lạc của chúng sanh.

  Om mani padme hum.

 116. Nguyễn Thị Nga says:
  Kính bạch Thầy.

  Con đọc bài viết này rồi ạ.

  Con hiểu rằng Đức Phật là người có được 3 điều:

  1/ Biết những gì cần phải biết.

  2/ Xả ly những gì cần xả ly.

  3/ Tu những pháp nào đáng tu.

  Chúng ta học theo Đức Phật, khi chưa có được 3 điều đó hãy cố gắng có được 3 điều “mô hình thu nhỏ” là: Bết được con đường chính đạo, rời bỏ những cái xấu, hướng đến những điều tốt đẹp.

  Con cảm ơn Thầy ạ!

 117. Mật Hoàng Mai (Phạm Thị Mai) says:
  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài này rồi ạ! Con cảm ơn Thầy đã từ bi khai thị cho chúng sanh.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe của Thầy Cô trụ thế lâu dài vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh hạnh phúc phật tánh.

  Om mani padme hum

 118. Trịnh Thị Phương Liên says:
  Kính Bạch Thầy!

  Thưa Thầy con đã đọc bài rồi ạ. Khi đọc bài con hiểu một điều con người vẫn khổ vì họ đã không biết xả ly là ở tâm chứ không phải chỉ là ở vật chất hay thực phẩm. Nếu như con người không còn phải bận tâm đến Vinh_ nhục, được_ mất, khen_ chê, sướng_ khổ thì cuộc sống sẽ giải thoát ít nhất là tâm sẽ thanh thản và hưởng thụ cuộc sống đúng đắn hơn.

  Con luôn cầu nguyện cho sức khỏe của Thầy, Cô vì lợi lạc của chúng sanh!

  Om mani pedme Hum

 119. Huệ Chi says:
  Kính Bạch Thầy,

  Con đã đọc bài viết rồi ạ.

  Con Cám ơn Thầy.

 120. Phạm Việt Hưng says:
  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc xong bài này rồi ạ.

  Sau mỗi lần đọc xong bài Thầy viết, kiến thức của con về đạo Phật lại được mở rộng thêm.

  Con xin cảm tạ Thầy.

 121. Lê Văn Co says:
  Kính Bạch Thầy

  Con đã đọc bài này rồi ạ.con đọc xong rồi cảm nhận sao gọi là Đức Phật ạ, con cám ơn bài viết về đức Phật cũa Thầy ạ.

  Cầu nguyện Thầy và Cô trường thọ để tạo phước chúng sanh ạ

 122. Tạ Thị Hà Danh says:
  Con đã đọc xong bài này. Con cầu nguyện cho Thầy nhiều sức khỏe.

  Con cảm ơn Thầy.

 123. Mật Nhẫn Hoà says:

  Kính Bạch Thầy

  Con đã đọc bài viết,con cảm ơn Thầy đã khai thị ạ. Con đã biết được vì sao lại gọi là Đức Phật vì Ngài biết những gì cần biết,xả ly những gì đáng xả ly, tu những pháp đáng tu. Bất cứ ai thực hiện được những điều đó sẽ trở thành Phật.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 124. Đặng Hữu Cường says:
  Kính Bạch Thầy

  Con  Cảm Ơn Thầy

  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh.

  Om Mani Padme Hum

 125. Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Con hoan hỷ khi được Thầy phân tích cặn kẽ ý nghĩa của tên gọi Đức Phật. Qua bài viết của Thầy con mới hiểu được rằng danh từ “Đức Phật” không chỉ là một tên gọi mà còn là một nhận thức luận về bậc toàn tri, bậc giải thoát. Con được biết một câu chuyện về tên gọi của một vị giáo chủ ngoại đạo nổi tiếng, có tầm ảnh hưởng trên thế giới khi chia sẻ về tên gọi của mình, ông kể rằng tên gọi này xuất phát từ câu chuyện “cảm động” cùng một người bạn thân thiết và lời nhắn nhủ trong giờ phút cuối cùng được bỏ phiếu bầu làm giáo chủ. Vậy thì đơn thuần đó cũng là một tên gọi xuất hiện một cách ngẫu hứng như bất kỳ tên gọi thông thường nào tại một thời điểm không tính trước. Khác với những giáo chủ như vậy, danh xưng Đức Phật dường như là kết quả của một quá trình khảo sát, khảo cứu, ứng dụng, thực hành và có kết quả được đúc kết lại. Con ngẫm lời dạy của Đức Phật về ý nghĩa của danh xưng này là “biết những gì cần biết, xả ly những gì cần xả ly và tu pháp nào đáng phải tu” và càng cảm nhận sâu sắc lời dạy của thánh tăng Potowa rằng “những gì ngược với thế gian chính là pháp”.

  Con nhận thấy rằng mặc dù con người ngày nay có xu hướng chu toàn kiến thức của mình trên các lĩnh vực chuyên môn với nhiều khoá học, cấp bậc học theo thứ tự song giữa kiến thức và ứng dụng, thực hành không có sự tương ưng. Bởi vậy mới thấy nhan nhản những tiến sĩ, giáo sư là những người có kiến thức trên bậc học cao nhất nhưng cũng chỉ để phục vụ cho công tác nghiên cứu chứ không phải đồng nghĩa với việc đạt tới đỉnh cao của ứng dụng, thực hành. Hoặc ở một lĩnh vực mang tính ứng dụng cao như khoa học thì hàng năm một lượng ngân sách không hề nhỏ bỏ ra để phục vụ các công tác nghiên cứu khoa học song xét về tính cân đối giữa “thu chi” thì vẫn không thể đạt được. Vậy mới thấy rằng đó là chưa “biết những gì cần biết”. Nói về xả ly, con đặc biệt ấn tượng với lời dạy của Thầy rằng xả ly là không so sánh, phân biệt và tuỳ nghi thích ứng. Nhiều người cho rằng xả ly mang ý nghĩa tiêu cực nhiều hơn dầu là xả ly trên cả thân ngữ và tâm bởi vì đâu đó họ còn chấp rằng xả ly nghĩa là từ bỏ, chỉ biết mỗi bản thân mình chứ không màng đến những người khác, sự việc khác. Do đó mới có câu chuyện người mẹ trách cứ con gái mình rằng “con xả ly mẹ”. Song thực ra khi nghĩ nhiều hơn về ý nghĩa của xả ly như lời dạy của Thầy rằng đó là “không so sánh, không phân biệt và tuỳ nghi thích ứng” thì xả ly có nghĩa là coi chúng sanh đều bình đẳng. Không vì đó là người thân, đó là cha là mẹ hay anh em bà con mà đối xử riêng biệt, đặc cách. Xả ly theo đó có nghĩa là không bám chấp vào tình mẫu tử, tình anh em rồi bị ràng buộc bởi những sợi dây vô hình đó. Khi vẫn còn niệm tưởng rằng cần phải ưu tiên gia đình, công việc thế sự, các ràng buộc khác rồi mới đến thực hành pháp thì nghĩa là vẫn còn so sánh, vẫn còn phân biệt, chưa tuỳ nghi thích ứng, đó là chưa thể xả ly. Bởi vậy nên xả ly đứng đầu trong kiềng ba chân là “xả ly, bồ đề tâm, tánh không”. Cũng như vậy với người tu đời sống tự viện, vẫn còn sự phân biệt giữa cư sĩ và tăng sĩ, vẫn có sự so sánh hơn thua giữa vai trò của người tu cư sĩ và tăng sĩ, vẫn chưa tuỳ nghi thích ứng trong các hoạt động thường nhật ví như áp đặt người tu là phải đến chùa, phải ăn chay, phải phóng sanh, vv. Vậy trong 3 yếu tính giác ngộ mà yếu tố đầu tiên người tu tăng sĩ còn chưa có thì suy luận dễ dàng rằng rất nhiều người tu hiện nay đang chỉ là hình thức bên ngoài mà chưa có thực tế. Đó là chưa nói họ đã và đang biết những gì không cần biết. Con càng tâm đắc hơn lời dạy của Ngài Dromtonpa rằng: ”Ngừng bám giữ vào đời này, ngay bây giờ. Vì nếu vẫn để cho đời này lôi cuốn thì có làm điều gì đi nữa cũng không phải là thực hành tu tập giáo pháp, vì chưa vượt được tám điều bận tâm thế tục (được mất, vinh nhục, khen chê, sướng khổ). Khi đã bỏ được lối nghĩ của người đời và không bị tám điều quan tâm thế tục lôi cuốn nữa thì tất cả những gì mình làm đều đưa tới giải thoát”.

  Qua đây, con cảm niệm ơn phước được có một vị Thầy hướng dẫn để hiểu ý nghĩa và niềm hạnh phúc thực sự của “tu pháp nào đáng phải tu”. Hơn nữa, không chỉ đơn thuần là thấy được pháp đáng tu rồi chúng con còn được đọc một kho tàng giáo điển trên trang mạng chanhtuduy.com cùng những phương pháp thực hành linh hoạt, đầy tính ứng dụng và mang lại kết quả nhanh chóng. Con nghĩ rằng trong thời đại này, khi quá nhiều mối bận tâm thế sự và các mối quan hệ xã hội và trình độ phát triển của khoa học xã hội hiện đại thì việc tìm được ánh sáng chánh pháp và hiểu rằng đó là ánh sáng thực sự như học trò, đệ tử của Mật gia Song Nguyễn dưới sự chỉ dạy của Thầy là thực sự hiếm như sao buổi sớm. Để tìm được các phương pháp thực hành có thể giúp hành giả “cảm nhận vị Phật tự sinh trong tâm mình ngày càng rõ nét” và “nâng phẩm tính lên một chiều kích mới” thì thực sự là ơn phước không thể nghĩ bàn. Con thành tâm cảm tạ ơn Thầy đã cho chúng con được như thế.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy và Cô vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 126. Mật Đăng Toàn says:
  Kính bạch Thầy, con đã đọc bài viết của Thầy rồi ạ, con cảm ơn Thầy. Con nguyện cầu sức khoẻ và niềm vui đến với Thầy ạ. Om mani padme hum.
 127. Mật Ỷ Nguyên( Nguyễn Thị Thuyến ) says:
  Kính bạch Thầy

  Con là Mật Thái Xuyên, con đánh máy comment giúp mẹ con

  Kính bạch Thầy

  Con đã đọc xong bài viết này rồi ạ. Con cầu nguyện cho sức khỏe của Thầy Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

 128. Nguyễn Thị Thu Hương says:
  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài này rồi ạ. Con cảm ơn Thầy đã dành thời gian viết bài có phân tách rõ ràng, giúp con biết thêm nhiều điều về Đức Phật và tri kiến giải thoát ạ.

  Con cầu nguyện cho sức khoẻ Thầy Cô trường thọ vì lợi lạc chúng sanh.

  Om Mani Padme Hum!

 129. Mật Tấn Giác says:

  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ khi đọc xong bài viết “Vì sao gọi là Đức Phật” của vị Thầy. Con hoan hỷ tán tán trí tuệ, công hạnh và Bồ Đề tâm của vị Thầy khi đã luận giải sâu sắc và khai thị cho chúng con hiểu “vì sao gọi là Đức Phật” và 3 luận đề mà Đức Phật đã chỉ dạy là “Biết những gì cần biết”, “Xả ly những gì cần xả ly” và “Tu những pháp đáng tu”; cũng như “Đức Phật” không chỉ là một tên gọi mà còn là một nhận thức luận về bậc toàn trí, bậc giải thoát. Con cảm ơn Thầy về bài viết ý nghĩa và lợi lạc.

  Kính bạch Thầy! Qua bài viết này con hiểu được “Đức Phật nếu không hiện thân làm người thì giá trị giải thoát của Ngài không toàn bích”, từ đó con nhận thức rõ thêm được có được thân người quý hiếm để tu tập để đạt giải thoát mà những chúng sanh khác trong 6 nẻo luân hồi không có được. Đức Phật thị hiện thân người để chỉ ra cho loài người con được thoát khỏi khổ đau, vô minh tà kiến, trước hết đó là “Biết những gì cần biết”  (biết cái nào đem lại lợi lạc cho mình, cho người và cuối cùng là giải thoát rốt ráo) như: Tứ Diệu đế, Thập nhị Nhân duyên, vạn pháp vô thường… Tiếp đến Ngài dạy “Xả ly những gì cần xả ly” Xả ly chủ yếu chính là tâm mình, không bám chấp vào 8 ngọn gió thế gian, chứ không rời bỏ chỗ ở , mặc bộ đồ đạo phục; sống cuộc sống “đơn sơ gìn giữ đạo, trí tuệ là đạo nghiệp”. Sau đến “Tu những pháp đáng tu”, trong Đạo Phật có rất nhiều pháp tu khác nhau, tùy theo căn cơ chúng sanh mà áp dụng phù hợp , đều đạt giải thoát khỏi luân hồi sinh tử. 3 luận điểm này cần được “Văn – Tư – Tu”bởi thiếu đi bất cứ yếu tố nào cũng là trở ngại trên con đường giải  thoát, tựa như chiếc kiềng ba chân không đầy đủ, không thể nấu chín “nồi cơm Giác ngộ”.

  Kính bạch Thầy! Con cảm niệm sâu sắc duyên lành hy hữu được hạnh ngộ vị Thầy tâm linh tôn quý trí tuệ và từ bi ở cùng quốc độ, với Bồ Đề tâm rộng khắp và không phân biệt, không ngừng ban phương tiện giáo hóa chúng con. Vị Thầy là “đại diện của Tam Bảo” và “vị Thầy từ bi hơn Đức Phật, lời Thầy quan trọng hơn kinh sách”, trong sự nghiệp hoằng dương Chánh pháp, người luôn dương cao ngọn cờ “Duy tuệ thị nghiệp”, đả tà xây chánh, “pháp là cuộc sống, cuộc sống phải là pháp” vì sự lợi lạc của chúng sanh hữu tình. Thầy luôn chỉ dạy và hướng chúng con đến các tri kiến giải thoát của Đức Phật gồm “biết những điều cần biết”, “xả ly những gì cần xả ly” và tu những pháp đáng tu”. Sự ra đời của bộ môn Yoga Thanh Trí và 6 tu pháp Lục diệu Pháp môn sau hơn 25 năm nghiên cứu, nghiên tầm giảo điển, thực hành, ứng dụng và có kết quả của vị Thầy đã đem đến cho con và chúng sanh hữu tình lợi lạc vô song. Trong tâm con khởi lên lòng biết ơn chân thành và hiểu thêm về “Nhìn Thầy, thấy Phật” như tựa đề các bài viết của đạo huynh Mật Kiên đã phân tích.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh hữu tình.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  OM MANI PADME HUM

 130. Mật Khải Nguyên says:

  Kính bạch Thầy,

  Con hoan hỷ được đọc bài viết “Vì sao gọi là Đức Phật?”. Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi luận giải sâu sắc cho con hiểu được lời dạy của Đức Phật xoay quanh câu hỏi “Vì sao gọi là Đức Phật” – gồm ba luận đề đó là “Biết những gì cần phải biết”, “Xả ly những gì cần xả ly” và “Tu pháp nào đáng tu”; cùng với sự ưu việt của giáo pháp Mật Thừa với nhiều phương tiện, phù hợp mọi căn cơ, giúp hành giả mau chóng đạt thành tựu.

  Qua bài viết, con hiểu được danh từ Đức Phật không đơn thuần là khái niệm để chỉ một giáo chủ; mà là một nhận thức luận về bậc toàn tri, đấng giải thoát. Do vậy, Ngài được gọi là Đức Phật khi Ngài biết những gì cần phải biết – là biết những tri kiến giải thoát; xả ly những gì cần xả ly – là giải thoát tâm mình khỏi 8 ngọn gió thế tục; và tu pháp nào đáng tu – là tu các pháp đem lại cứu cánh giải thoát khỏi luân hồi sanh tử.

  Thưa Thầy, qua đây, con cũng hiểu được thêm vì sao vị Thầy luôn hướng chúng con đến quỹ đạo Chánh pháp trong mọi hoạt động thân-ngữ-tâm, và căn phòng Chánh kiến của Mật Gia Song Nguyễn có tên là Chánh Tư Duy. Bởi vì nếu chúng con tự nhận là những người tu Phật; mà lại đi lệch quỹ đạo giải thoát, không biết hoặc biết sai những gì cần biết, xả ly sai cách hoặc tu phải những pháp không mang lại giác ngộ rốt ráo; thì chẳng khác nào người khát vào sa mạc tìm nước, thật vô ích và uổng phí kiếp người. Từ đó, vị Thầy luôn mong chúng con trang bị được “Chánh Tư Duy” cho mình để luôn phân biệt được chánh kiến và tà kiến, ngõ hầu làm đúng ba điều Đức Phật đã huấn thị.

  Ngoài ra, con thấy được ở thời mạt pháp này, khi tay sai ma vương ra sức quấy nhiễu nhằm phá hoại Chánh pháp; cụ thể là các hiện tượng tà sư nhiều như cát sông Hằng, kinh sách bị ngụy tạo và hủy hoại, tri kiến lầm lạc nổi lên khắp nơi gây mê tín dị đoan; làm chúng sanh dẫu muốn tu Phật nhưng không dễ thành Phật, bởi họ khó có thể “biết những gì cần biết, xả ly những gì cần xả ly, tu các pháp đáng tu” trong thời buổi nhiễu nhương thật giả khó phân này. Vậy nhưng, đó đây vẫn còn những nơi quyết tâm bảo vệ Chánh pháp, giương cao ngọn cờ giải thoát vì lợi lạc chúng sanh như Mật Gia Song Nguyễn. Con thật mừng, hoan hỉ và cảm thấy bản thân mình may mắn! Quả đúng là “Chớ bảo xuân tàn hoa rụng hết. Đêm qua sân trước, một nhành mai”. Con cầu nguyện cho những chúng sanh đang lầm lạc sớm tỉnh thức, sớm quay về bờ giác ngộ.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho chúc sanh được thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

   

   

 131. Trần Quốc Bảo says:
  Kính bạch Thầy

  Con đã đọc bài: VÌ SAO GỌI LÀ ĐỨC PHẬT rồi ạ.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã viết bài

   

  Con cầu nguyện cho sức khoẻ của Thầy Cô, vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất của chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani PadmeHum

 132. Phạm thị Tươi says:
  Con cảm ơn Thầy

  Con đã đọc xong bài

  Con cầu nguyện cho Thầy Cô sức khỏe trường thọ vì lợi lạc chúng sanh

  Om Mani padmeHum

 133. Huyền Phạm says:
  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết, con cảm ơn Thầy ạ!

  Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi ích chúng sinh. Cầu cho tất cả chúng sinh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

 134. Minh Chien says:

  Kính Bạch Thầy.

  Con đã hoan hỉ đọc xong bài viết của Thầy. Con xin cảm ơn Thầy.

  Con cầu nguyện cho Thầy Cô nhiều sức khỏe và trường thọ để đem lại lợi lạc cho chúng sanh.

  Om Mani Padme Hum !

 135. Đỗ Thị Kiều Oanh says:
  Kính bạch thầy!

  Bài viết của thầy vô cùng sâu sắc , phân tích cặn kẽ giúp chúng sanh hiểu được : biết những gì cần biết, như thế nào là xả ly, tu những gì cần tu

  Con cảm tạ ơn Phước của Thầy với chúng sanh!

  Con kính chức Thầy Cô sức khỏe trường thọ vì lợi lạc chứng sanh

  Om Mani Padme Hum!

 136. Linh Trần says:
  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài giảng của Thầy rồi ạ! Con cảm ơn Thầy đã giảng giải để chúng con hiểu sâu hơn về Đức Phật. Phải kiên trì tu tập chúng ta sẽ cảm nhận được vị Phật tự sinh trong tâm mình.

  Con thành tâm cầu nguyện sức khỏe Thầy/Cô trụ thế dài lâu!

  Con cầu nguyện tất cả chúng sanh vui trên bước đường tu tập!

  Om Mani Padme Hum!

 137. Lan T. Nguyen says:

  Kính bạch Thầy

  Con là Mật Thanh Trúc. 
  Con đã đọc bài này rồi ạ. Con đã đọc bài này với niềm hoan hỉ thưa Thầy. Bài viết của vị Thầy đã giải thích rõ ràng vì sao gọi là Đức Phật và cho con niềm tự hào là Phật tử, có mầm mống chúng tử Phật. 

  Con cần phải biết danh từ “Đức Phật” mang nghĩa gì. Người được gọi là Đức Phật bởi vì người có được ba điều,
  _ Thứ nhất là biết những gì cần phải biết
  _ Thứ hai là xả ly những gì cần xả ly
  _ Thứ ba là tu những pháp đáng tu

  Trong điều thứ nhất Đức Phật đã dạy “biết những gì cần biết.” Đức Phật đã nhấn mạnh là cái biết nào đem lại lợi lạc cho mình cho người và cuối cùng là giải thoát rốt ráo mới gọi là “biết những gì cần phải biết.” Nếu sự hiểu biết không phải là tri kiến giải thoát thì tất cả sự hiểu biết đó là kiến thức trang hoàng giá trị phù du của đời người.

  Luận đề thứ hai Phật tuyên thuyết là ” xả ly những gì cần xả ly.” Ở đây con cần hiểu rằng xả ly tức là buông bỏ, rời bỏ, không nắm giữ. Vậy thì cái gì cần xả ly? Đức Phật dạy xả ly là không so sánh, phân biệt, tùy nghi thức ứng. Điều này có nghĩa là đơn sơ với thực phẩm, đơn sơ với tọa cụ, đơn sơ với y phục, đơn sơ với thuốc men. Rõ nhất là lời dạy của Đức Phật trong kinh Bát Đại Nhân giác (tám nguyên nhân quan yếu của sự Giác ngộ), điều Giác ngộ thứ ba: “Tâm không hề biết chán/ Chỉ ôm ấp tham cầu/ tăng trưởng nhiều tội ác/ Bồ tát không như thế/ Luôn ghi nhớ biết đủ/ Sống nghèo gìn giữ đạo/ Dùng trí tuệ lâm nghiệp. Ngài Dromtonpa đã dạy: “Ngừng bám giữ vào đời này, ngay bây giờ. Vì nếu vẫn để cho đời này lôi cuốn thì có làm điều gì đi nữa cũng không phải là thực hành tu tập Giáo pháp, vì chưa vượt được tám điều quan tâm thế tục (Được-mất; Vinh-nhục; Khen-chê; Sướng-khổ). Khi đã bỏ được lối nghĩ của người đời và không bị tám điều quan tâm thế tục lôi cuốn nữa, thì tất cả những gì mình làm đều đưa tới giải thoát”.

  Về Pháp đáng để tu, “Trong đạo Phật cho dù có nhiều pháp tu khác nhau, tùy theo căn cơ mỗi chúng sanh mà áp dụng phù hợp, đều đạt giải thoát khỏi luân hồi sanh tử. Riêng vào giai đoạn hậu kỳ Phật giáo thì Mật thừa hay còn gọi là Kim cương thừa phát triển với những pháp tu giải thoát đặc thù. Mật thừa xuất phát từ quan điểm đạt Sắc thân bằng phương pháp Quán tưởng Bổn tôn hay là Hộ Phật Du già (Yidam Yoga), nghĩa là hành giả quán tưởng chính mình có hình dạng giống như một Sắc thân của bậc Đại trí (vị Phật). Bên cạnh đó một phương tiện được sử dụng song hành là Mật chú (Mantra). Đức Đạt lai Lạt ma XIV dạy trong tác phẩm “Mật thừa Tây Tạng” rằng Mật thừa dùng kết quả như một con đường tương tự với Sắc thân. Điều này có nghĩa là thiền định (thực hành chiêm ngưỡng) một thánh tướng Bổn tôn đến khi những đường nét của nó xuất hiện rõ ràng và vững chắc, đến lúc hình như có thể sờ chạm nó được bằng bàn tay mình và thấy nó bằng mắt mình. Đây gọi là thiền quán vị Phật bên ngoài.”

  Qua bài viết của vị Thầy con đã hiểu được vì sao gọi là Đức Phật. Con xin được nhắc lại, đó là:

  _ Biết những gì cần phải biết
  _ Xả ly những gì cần xả ly
  _ Tu những pháp đáng tu

  Con xin cảm tạ vị Thầy từ bi đã ban cho chúng con nguồn ánh sáng Chánh pháp. Con cầu nguyện cho sức khỏe của Thầy và Cô trên con đường đưa ánh sáng Phật pháp đến thế gian. Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Om Mani Padme Hum

  • Nguyên Thành says:

   Trò đọc hiểu tốt!

   • Lan T. Nguyen says:
    Kính bạch Thầy! 

    Dạ con là Mật Thanh Trúc. 
    Con cảm ơn vị Thầy đã sách tấn cho con, bài “Vì sao gọi là Đức Phật.” 

    Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô. Nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

    Om Mani Padme Hum. 

 138. Hoàng Anh Xuân (QN) says:
  Kính bạch thầy!

  con đã đọc xong bài này rồi ạ. Con cảm ơn thầy.

 139. Hà Thị Nguyệt says:
  Kính Bạch Thầy.

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Con cảm ơn Thầy ạ

 140. Mật Xuân Tưởng says:
  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc xong bài viết của Thầy!

  Con cảm tạ ơn Thầy đã cho con hiểu thêm về tri kiến giải thoát. Và tại sao gọi là Đức Phật.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om mani padme hum

   

 141. Mật Chánh Tấn says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài này rồi ạ.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi luận giải, giúp con hiểu được danh từ Đức Phật là một nhận thức luận về bậc toàn trí, bậc giải thoát. Cụ thể đó là sự nhận thức về 3 điều: thứ nhất là biết những gì cần biết, thứ hai là xả ly những gì cần xả ly và thứ ba là tu những pháp đáng tu.

  Như vị Thầy đã luận giải trong bài, điều đầu tiên mà Đức Phật chỉ dạy: “biết những gì cần biết” là nhằm ám chỉ đến những điều đem lại lợi lạc cho mình, cho người và cuối cùng là giúp giải thoát rốt ráo là điều ta nên tập trung.

  Tiếp đến điều thứ hai mà Đức Phật chỉ dạy là “biết xả ly những gì cần xả ly” chính là buông bỏ sự bám chấp trong tâm mình vào tám ngọn gió thế tục (được mất, khen chê, vinh nhục, sướng khổ), theo như lời mà Ngài đã chỉ dạy trong kinh Bát đại nhân giác: “Tâm không hề biết chán, chỉ ôm ấp tham cầu, tăng trưởng nhiều tội ác. Bồ tát không như thế, luôn ghi nhớ biết đủ. Đơn sơ gìn giữ đạo. Trí tuệ là đạo nghiệp”.

  Và điều thứ ba mà vị Thầy đã luận giải theo lời dạy của Đức Phật chính là: tu những pháp đáng tu. Con hiểu được rằng bản thân con có cơ hội may mắn được vị Thầy chỉ dạy, có cơ hội để diễn tập, thực hành bộ môn Yoga Thanh Trí để được “an lạc đời này, cực lạc đời sau”. Và những pháp tu như Bát pháp Quy y, Chánh kiến Quang minh Tam muội, Bồ đề tâm định quán đều giúp cho bản thân con không chỉ tích tập công đức và trí tuệ, mà còn giúp con rèn luyện dần sự tỉnh thức để chuẩn bị cho bản thân một phản xạ có điều kiện, tạo tiền đề thuận lợi trong thời điểm quan trọng trên con đường tới thành phố Giải thoát.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum!

 142. Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ đọc bài viết “VI SAO GỌI LÀ ĐỨC PHẬT”. ĐỨC PHẬT không chỉ là danh từ riêng nội hàm giáo chủ đạo Phật do Ngài để lại trong cõi diêm phù đề này mà ẩn chứa nội hàm trong suốt ba đề mục sau ” BIẾT NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT, XẢ LY NHỮNG GÌ ĐÁNG XẢ LY, TU NHỮNG PHÁP ĐÁNG TU”. Với mục đích tối thượng là giải thoát khỏi cõi ta bà, đạt tới giải thoát tối thượng, Ngại thị hiện và minh chứng cho sự giải thoát đó bằng những luận điểm đến thực hành thật ý nghĩa. Khởi đầu từ luận thuyết tứ diệu đế, thập nhị nhân duyên để bao hàm biết những gì cần biết . Trong luận đề thứ hai về xả ly không chỉ hiện hữu bằng xả ly vật chất hữu hình vô thường mà là xả ly trên phương diện tâm, xả ly tám ngọn gió thế gian, bát phong ngũ dục và không chấp thủ vào bất kỳ hình tướng hay trạng thái nào. Và cũng như vậy, xả ly không dựa trên yếu tố thuộc về các thầy tỳ kheo, hay cư sỹ, là coi ăn chay, hay ăn mặt mà đơi thuần chính là đơn sơ với thức ăn, với tọa cụ và với nơi nghỉ, cũng là không bám chấp và hiện hữu thế gian làm dấy khởi tâm tham luyến, nguyên nhân phát khởi tham, sân và si.

  Và trong luận đề thứ ba đó là tu các pháp đáng tu đó chính là thực hành các phương pháp, các đề mục sao nhằm hướng tới giải thoát tối thưởng, thoát khỏi vòng kiêm tỏa trong cõi ta bà này đó mới là “đáng tu”. Bởi lẽ chỉ có giải thoát mới thoát khỏi hoàn toàn khổ đau. Bởi vậy, dẫu thực hành theo bất kỳ tổ hợp pháp tu nào mà hướng tới dầu là đạt đến cõi trời dục giới, hay vô sắc giới thì vẫn sẽ đến lúc mạng chung phải luân hồi kiếp trơng lục đạo. Chỉ có những phép tu đạt tới giải thoát mới thực đáng tu.

  Con cảm tạ ơ Thầy đã giải thích tường tận cho chúng con ý nghĩa của “đại danh từ” ĐỨC PHẬT, cũng như nội hàm ý nghĩa mang lại. Hơn thế, Thầy cũng cho chúng con cơ hội được thực hành các luận đề đã nêu thông qua các tu pháp, các phương tiện thiện xảo. Và nhờ đó chúng con không chỉ đơn thuần là “Phật Tử” con Phật mà còn được thực hành để trở thành một vị Phật trong tương lai, được đạt tới cảnh giới giải thoát khỏi lục đạo luân hồi.

  Con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô mạnh khỏe, trường thọ, trụ thế dài lâu vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện ngọn đuốc trí huệ của Đức Thế Tôn lan tỏa khắp muôn phương.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh viên thành hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum!

 143. Matlieunguyen says:
  Kính bạch Thầy.

  Con hoan hỉ tán thán công hạnh của vị Thầy đã giảng giải, phân tích cho con hiểu được thực nghĩa Danh xưng Đức Phật khi ngài đạt được 3 điều :

  1) Biết những gì cần phải biết .

  2) Xả ly những gì cần xả ly.

  3) Tu pháp nào đáng tu.

  1 ) Biết những gì cần phải biết : Đức Phật muốn nói cái biết nào đem lại lợi lạc cho mình, cho người và cuối cùng là giải thoát rốt ráo, mới gọi là biết những gì cần phải biết. Đó gọi là tri kiến giải thoát. Nếu không được như vậy tất cả sự biết đó chỉ là kiến thức trang hoàng giá trị phù du của đời người .

  2) Xả ly những gì cần xả ly : là ta buông bỏ,

  rời bỏ không nắm giữ chính là xả ly chủ yếu trong tâm chứ không phải trên thân. Tức là rời bỏ quan niệm chấp thủ, không bám chấp vào tám ngọn gió thế tục. Ví như các nhà sư cho là cứ phải ở trong chùa mới tu được , nhưng tâm vẫn nghĩ đến chuyện thế gian , vẫn no lắng cho gia đình như vậy Thân  xả ly nhưng tâm thì không xả ly được.

  3)  Tu pháp nào đáng phải tu: Trong đạo Phật có nhiều pháp tu khác nhau, tùy theo căn cơ của mỗi chúng sinh mà áp dụng phù hợp, đều đạt giải thoát khỏi luân hồi sinh tử. Riêng vào giai đoạn hậu kỳ Phật giáo thì Mật thừa hay còn gọi là Kim cương thừa phát triển những pháp tu giải thoát đặc thù. Mật giáo sử dụng và khai thác năng lượng của Mật chú. Đó là một trong những phương tiện thiện xảo của Mật giáo, kết hợp với thiền quán Bổn tôn, tạo nên sự vĩ đại và siêu diệu của Mật thừa.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã thị hiện ở cõi ta bà mà tà sư nhiều như cát sông hằng này. Vị Thầy đã cho con biết đến ánh sáng của giáo pháp Phật Đà để con biết được thân người quí hiếm , biết được cuộc đời là vô thường, tạo cho chúng con những phương tiện thiện xảo như trang Chánh tư duy.com để cho chúng con biết xả ly công việc, thời gian được đọc, nghe những dòng pháp nhũ , được diễn tập và thực hành 6 tu pháp mà vị Thầy đã không quản thân sơ , ngày đêm mong cho chúng con được lao động giải thoát , tích tập công đức và trí tuệ để được an lạc đời này và cực lạc đời sau.

  Con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô trụ thế dài lâu vì lợi lạc của tất cả các chúng sinh.

  Cầu nguyện cho tất cả các chúng sinh thành tựu hạnh phúc của phật tánh.

  Om mani Padme Hum.

   

 144. Mô Phật

  Kính bạch Thầy

  Con hoan hỷ đọc bài viết của Thầy với chủ đề: “Vì sao gọi là Đức Phật?”. Từ lời dạy của đức Phật dành cho vị Bà La Môn được ghi trong Kinh Tăng Chi Bộ (quyển 2): “Biết những gì cần biết. Xả ly những gì cần xả ly. Tu những pháp đáng tu”, Thầy đã luận giải thật sâu sắc về những tri kiến giải thoát trong lời dạy này. Qua đây, con hiểu rằng muốn viên thành ý nguyện giải thoát, người con Phật cần:

  1. Biết những gì cần biết: có nghĩa biết những điều gì mang lại lợi lạc cho mình, cho người, giúp mang lại sự giải thoát rốt ráo. Đó chính là tri kiến giải thoát. Như ngài Kalama, Uất Đầu Phất, dù chứng thiền cao siêu, từ tứ thiền đến tứ không, nhưng rốt cục khi chết tái sanh vào cõi trời, vốn vẫn thuộc vòng xoay luân hồi sinh tử. Hay như ngoại đạo khác ham thần thông, hay thực hành phong thủy, xem tử vi, bói toán, tất cả vẫn nằm trong vòng tà kiến, không chỉ gây hại thân căn huệ mạng đời này mà vô số kiếp sau, nói chi đụng tới mép cửa giải thoát. Thầy đã luận giảng rõ ràng chi tiết cho chúng con về những điều cần phải biết, đó là Tứ diệu đế (Bốn sự thật cao cả), Thuyết nhân duyên và Sự vô thường của vạn pháp. Đây chính là những tri kiến cốt lõi để mang lại sự giải thoát rốt ráo mà 96 ngoại đạo cùng thời đức Phật không biết được.
  2. Xả ly những gì cần xả ly: đó là sự xả ly về tâm (tánh) chứ không phải sự xả ly về hình thức (tướng). Nhiều ngoại đạo cùng thực hành xả ly nhưng là xả ly về tướng như ăn mặc kham khổ, ở nơi hoang vu, vào chùa tá túc…Tuy vậy, đây vẫn chỉ là hình thức xả ly ở bên ngoài là thân và khẩu. Khi nhìn vào những trường hợp báo chí nêu ra gần đây, không hiếm những cảnh những vị đầu trọc áo vuông kiện cáo lẫn nhau về ngôi thứ, hay đi xe sang, ăn thịt chó….như vậy để thấy : “chiếc áo không làm nên thầy tu”. Hay có người xa rời đời sống thành thị để về nơi biệt lập ở ẩn, tuy nhiên nếu tâm thức họ không có chuyển hóa theo đúng quỹ đạo chánh pháp, vẫn bị chao đảo bởi ngọn gió bát phong thật chẳng khác nào chuyển từ “bãi rác to” sang “bãi rác nhỏ”. Do vậy điều quan trọng chúng con cần lĩnh hội ở đây rằng “bản chất của Xả ly là không so sánh, phân biệt, tùy nghi thích ứng. Điều này có nghĩa rằng “Đơn sơ với thực phẩm. Đơn sơ với tọa cụ. Đơn sơ với thuốc men. Đơn sơ với chỗ nghỉ”. Trong đó đơn sơ chính là sự thụ hưởng với tâm thái tự tại, bất phân biệt.
  3. Tu những pháp đáng tu: với lòng từ bi không ngằn mé, đức Phật đã chế định 84.000 pháp môn phù hợp với căn cơ của mọi đối tượng. Chúng con may mắn được theo chân vị Đạo sư Du già Thanh trí, người đã dành hơn 25 năm kinh nghiệm của mình để cho ra đời sáu phát kiến tâm linh, giúp chúng con tích tập công đức và trí tuệ, nhanh chóng tiến tu trên con đường giải thoát. Những tu pháp này là một minh chứng cụ thể, sống động về “những pháp đáng tu” bởi hiệu quả của chúng đã được chứng minh qua 3 mục tiêu: hạnh phúc tự tâm, thế sự hanh thông, thành đạt xã hội, cũng như những thành tựu tâm linh mà Mật Gia Song Nguyễn và các thành viên đã đạt được trong thời gian qua dưới sự chỉ dạy của vị Thầy.

  Và cuối cùng, từ những trải nghiệm của bản thân con vừa qua, để đạt được giải thoát thì không điều gì khác hơn chính là sự nương tựa nơi một vị Thầy tâm linh đích thực bởi tất cả các chư Phật, Bồ tát có được thành quả giác ngộ đều nương tựa nơi vị thầy tâm linh. Mà trong Mật Giáo, vị Thầy chính là hiện thân của chư Phật bởi “Phật và Thầy chẳng phải khác nhau”, do vậy, sùng kính Đạo sư chính là nền tảng của sự giác ngộ. Vì vậy, con cầu nguyện Thầy, Bổn tôn gia hộ cho chúng con ngày càng tinh tấn trên con đường tu tập, trưởng dưỡng lòng sùng mộ Đạo sư để chúng con có thể đón nhận máng xối ơn phước từ chư Phật thánh chúng, tiếp thêm sức mạnh tiến bước trên đạo lộ giải thoát. Con cảm tạ ơn Thầy đã ban cho chúng con bài pháp quý báu này.

  Con cầu nguyện Thầy Cô trụ thế dài lâu vì lợi lạc của chúng sanh

  Cầu nguyện các chuyến pháp sự của Thầy Cô vạn sự hanh thông, không bị gây chướng ngại bởi loài người và không phải là người

  Cầu nguyện chúng sanh thấm đẫm hồng ân Tam Bảo

  Om Ah Hum

 145. Mật Tích says:

  Kính bạch Thầy

  Con đã đọc xong bài này rồi ạ

  Con xin thành tâm tán thán công hạnh Bồ đề tâm của vị Thầy đã luận giảng cho chúng con hiểu rõ vì sao gọi là đức Phật

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe Thầy Cô trụ thế dài lâu để giáo hóa chúng sanh chúng con

  Cầu mong tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh

  Om mani padme hum

 146. Mật Như Pháp says:

  Kính bạch Thầy

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện chúng sanh luôn thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om mani padme hum

 147. hồng says:
  Kính bạch thầy, con đã đọc bài của thầy xong! Con vẫncaauf mong sao tâm con tịnh để bước tiếp! Con mong sẽ làm được đúng như bài viết của thầy! Mong thầy cho con thêm sức mạnh để vượt qua mọi khó khăn trong thời gian này!
 148. Mật Thái Hòa says:
  Kính Bạch Thầy.

  Con đã đọc xong bài này rồi ạ.

  Qua bài con hiểu được, danh từ “Đức Phật” không đơn thuần là khái niệm về một vị giáo chủ, mà là một nhận thức luận về bậc toàn tri, bậc giải thoát. Khi đã thành Phật, có nghĩa là đã trở thành bậc thức tỉnh, bậc giải thoát khỏi sanh tử luân hồi. Đó là những luận đề mà đạo sĩ Gautama đã tìm ra và nhờ đó mà thành Phật qua quá trình đúc kết kinh nghiệm về tri kiến giải thoát. Cùng với ba luận đề mà Đức Phật đã dạy cho một vị đại Bà la môn trong một lần tìm đến hỏi Ngài vì sao gọi Ngài là Đức Phật? Đó là: Biết những điều cần phải biết, Xả ly những gì cần xả ly, Tu pháp tu nào đáng phải tu.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy cô vì hạnh phúc của chúng sanh.

  Cầu mong cho tất cả chúng sanh uống được tinh túy cam lồ.

  Om Mani Padme Hum

 149. Kính Bạch Thầy!

  Con đã đọc bài này rồi ạ.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi khai thị cho chúng con.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe của Thầy Cô vì lợi lạc tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 150. Mật Bảo Châu says:

  Kính bạch Thầy.

  Con đã đọc bài này rồi ạ.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi khai thị cho chúng con.

  Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 151. Văn Hải says:
  Kính Bạch Thầy!

  Con đã đọc bài này của Thầy rồi ạ

  Con cảm tạ ơn Thầy !

  Con cầu nguyện Thầy Cô trụ thế dài lâu vì lợi lạc chúng sanh
  Cầu nguyện chúng sanh thấm đẫm hồng ân Tam Bảo.

 152. Mật Phương Mai says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc xong bài viết: ” Vì sao gọi là Đức Phật” con vô cùng hoan hỷ khi đã đọc xong bài viết.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã chỉ giáo luận giảng cho chúng con hiểu được vì sao gọi là Đức Phật. Quan trọng hơn nữa là bài học về tri kiến giải thoát: “Biết những điều cần biết, xả ly những gì đáng xả ly và tu những pháp đáng tu”.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  Om Mani Padme Hum!

 153. Mật Lưu Ly says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Con hoan hỷ khi được vị Thầy từ bi chỉ dạy cho chúng con “Thế nào gọi là Đức Phật?”. Danh từ “Đức Phật” không đơn thuần là khái niệm về một giáo chủ, mà là một luận thức luận về bậc toàn tri, bậc giải thoát. Khi đã là Phật, ,có nghĩa là bậc thức tỉnh, giải thoát khỏi luân hồi sinh tử. Ngài được gọi là “Đức Phật” bởi vì Ngài có được ba điều sau: biết những điều cần biết, xả ly những gì đáng xả ly, tu những pháp đáng tu. Con cảm tạ ơn Thầy đã viết bài.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om mani padme hum!

 154. Mật Khánh Liên says:
  Kính bạch Thầy.

  Con đã đọc bài rồi ạ!

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi sách tấn ạ!

  Con cầu nguyện sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc trúng sanh ạ!

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh!

  Om Mani Padme Hum

 155. NGuyễn Thị Hồng says:
  Kính bạch thầy! E đã đọc bài viết của thầy! Em mong thầy khai sáng cho em! Em đang rất bế tắc trong công việc và sức khỏe! Mong thầy cho em lời khuyên để vượt qua mọi nỗi đau của cuộc đời!
 156. Kính Bạch Thầy

  Con đã đọc bài viết Vì Sao Gọi là Đức Phật

  Con cảm tạ ơn Thầy đã bồ đề tâm phân tích sâu sắc dẫn chứng cho chúng con hiểu được vì sao gọi là Đức Phật Thứ nhất biết những gì cần phải biết Thứ hai xã ly những gì cần phải xã ly Thứ ba tu pháp nào đáng phải tu

  Cầu nguyện sức khỏe Thầy Cô trường thọ vì lọi lạc cho tất cả chúng sanh

  Om mani padme hum

 157. Mật Tấn Đạt says:

  Kính Bạch Thầy.

   

  Con Mật Tấn Đạt ( Đinh Truờng)  đã đọc bài rồi ạ.

   

  Con xin cầu nguyện cho sức khoẻ và sự truờng thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

   

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

   

  Om Mani Padme Hum.

   

 158. Trần Anh Thương says:
  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc bài viết “Vì sao gọi là Đức Phật” rồi ạ. Con thực sự cảm ơn Thầy đã từ bi khai thị cho chúng con vì sao gọi là Đức Phật.

  Thực sự cụm từ này con đã được nghe từ khi còn rất nhỏ và một lòng sùng kính được nuôi dưỡng từ khi còn bé đến nay. Tuy nhiên, mãi đến ngày hôm nay con mới hiểu được vì sao lại gọi là Đức Phật. Con hiểu được rằng đây là bậc thức tỉnh, giải thoát khỏi sanh tử luân hồi, Phật đúc kết kinh nghiệm và dạy cho ngoại đạo Bà la môn bài học về tri kiến giải thoát, đó là: “Biết những điều cần biết, xả ly những gì đáng xả ly, tu những pháp đáng tu” để rồi đem lại lợi lạc cho mình, cho người và được giải thoát khỏi luân hồi sanh tử.

  Biết những điều cần biết ở đây là “Cần biết những gì gọi là khổ, đâu là nguyên nhân khổ, đâu là phương thức diệt khổ, đâu là cảnh giới thoát khổ, đâu là phương thức diệt khổ, đâu là cảnh giới thoát khổ” – đây là bốn chân lý cao cả “Tứ diệu đế”.

  Xả ly những gì đáng xả ly. Xả ly chính là tâm mình không bám chấp vào 8 ngọn gió thế tục (Được – mất, Vinh – nhục, Khen – chê, Sướng – khổ), tâm mới có thể an lạc, đưa tới giải thoát.

  Tu những pháp đáng tu: là để giải thoát khỏi luân hồi sanh tử.

  Con cảm tạ ơn đức to lớn và sự từ bi của Thầy thông qua các bài viết, bài giảng cho chúng con.

  Con xin cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô vì sự lợi lạc của chúng sanh.

  Oh Mani Padme Hum!

 159. matphapkhanh says:

  Bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết này và biết ơn sâu sắc với luận giải của Thầy về Đức Phật.

  Con xin cảm tạ ơn Thầy và cầu nguyện sức khỏe Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Om mani padme hum!

 160. Nguyễn Thanh Xuân says:
  Kính bạch Thầy!

  Con Mật Tấn Lực hoan hỷ đọc xong bài: “Vì sao gọi là Đức Phật” của vị Thầy rồi ạ.

  Con xin tán công hạnh, Bồ đề tâm và trí tuệ của vị Thầy đã từ bi luận giải cặn kẽ, sâu sắc danh xưng: “Đức Phật”. Giúp con hiểu được ba luận đề mà Đức Phật đã chỉ ra; Đó là:

  Thứ nhất: Biết những điều cần phải biết là (1) cần biết những gì gọi là khổ, (2) đâu là nguyên nhân khổ, (3) đây là phương thức diệt khổ, và (4) đây là cách giải thoát khổ; Bốn chân lý này được gọi là “Tứ diệu đế”.

  Thứ hai: Xả ly những gì cần xả ly – “Xả ly chủ yếu chính là tâm mình không bám chấp vào tám ngọn gió thế tục (sướng – khổ, khen – chê, được – mất, vinh – nhục), chứ không phải rời bỏ chỗ ở, mặc bộ đồ đạo phục”.

  Thứ ba: Tu những pháp đáng phải tu: ” Có nhiều pháp tu khác nhau, tùy theo căn cơ mỗi chúng sanh mà áp dụng cho phù hợp, nhưng tất cả đều đạt giải thoát khỏi luân hồi sanh tử”. Riêng đối với Kim Cang thừa phát triển nhứng pháp tu giải thoát có tính đặc thù, đó là phương pháp quán tưởng Bổn Tôn( thiền quán vị Phật bên ngoài, thiền quán vị Phật bên trong) và sử dụng một phương tiện song hành là Mật chú của Quán Thế Âm Bồ Tát.

  Kính bạch Thầy!

  Con thấy mình vô cung may mắn trong kiếp này, được là học trò nương tựa nơi vị Thầy tâm linh tôn quý. Con đã được vị Thầy cho phép diễn tập pháp tu Chánh Kiến Quang Minh Tam Muội và pháp tu Bồ đề Tâm Định Quán, trong ” Lục diệu pháp Môn – YOGA Thanh Trí” do vị Thầy phát lồ. Giúp con dần đạt được ba mục tiêu: (1) hạnh phúc tự tâm,(2) hanh thông thế sự, (3) thành đạt xã hội và “An lạc đời này, Cực lạc đời sau”.

  Con xin cảm tạ ơn Thầy đã ban cho chúng con bài pháp quý báu và lợi lạc.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe, sự trường thọ của Thầy Cô vì đại nghiệp hoằng dương chánh pháp, vì thành tựu viên mãn của Viện nghiên cứu tâm lý học và ứng dụng YOGA Thanh trí, vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Ma Ni Pad Me Hum!

 161. Thưa Thầy!

  Con đã đọc xong bài này rồi ah.

  Con rất hoan hỉ với công hạnh luận giải của vị Thầy , qua bài này con suy nghĩ và đọc đi đọc lại nhiều lần nên con hiểu được rằng  người tu  nên rằng biết những điều sao đây 1 biết những vị rằng biếu  2 xã lý những điều rằng xã ly  3’biết những đối tượng rằng phải thực hành . Con cầu nguyện sức khoẻ và sự trường thọ của thầy cô vì lợi lạc của chúng sanh Om ah hum

 162. Ngọc Bích says:
  Cám ơn Thầy về bài viết .
  • Hoằng Tú says:
   Kính bạch Thầy!

   Con đã đọc bài này rồi thưa Thầy. Con cám ơn Thầy đã khai thị cho chúng con. Qua bài viết của Thầy, con đã hiểu được vì sao gọi là Đức Phật bởi vì Ngài biết những gì cần biết, xả li những gì đáng xả li, và tu những pháp đáng tu.

   Om Ma Ni Pad Me Hum!

 163. Hoằng Tú says:
  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài này rồi thưa Thầy. Con cám ơn Thầy đã khai thị cho chúng con. Qua bài viết của Thầy, con đã hiểu được vì sao gọi là Đức Phật bởi vì Ngài biết những gì cần biết, xả li những gì đáng xả li, và tu những pháp đáng tu.

  Om Ma Ni Pad Me Hum!

 164. Trần Văn Quý says:
  Kính bạch Thầy!

  Con Trần Văn Quý. Con đã đọc xong bài này rồi. Qua luận giản của Thầy con hiểu được rằng, bất cứ ai nếu thực hành được ba điều này:

  1. Biết những gì cần phải biết.

  2. Xả ly những gì cần xả  ly.

  3. Tu những pháp đáng tu.

  thì người đó sẽ thành Phật.

  con cám ơn Thầy đã TỪ BI luận giải. Con cầu nguyện cho con luôn luôn lúc nào cũng sống trong tỉnh thức, biết xấu hổ với mình với người. Để rèn luyện       cho bản thân mình ngày càng khiêm cung và đức hạnh. Biết nhớ ơn và trả ơn.

  Nguyện cầu chúng sanh nhanh chóng thành tựu phật tánh.

  Om Mani Pame Hum!

   

 165. Mật Dũng Tấn says:

  Kính Bạch Thầy!

  Con đã đọc bài rồi ạ

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy,Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Om Mani Padme hum

 166. Mật Văn Pháp says:

  Kính bạch Thầy ! Con đã đọc bài, con cầu nguyện sức khỏe cho Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh .

  Om Mani Padme Hum.

 167. Mật Thanh Mai says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài rồi ạh. Con cầu nguyện sức khoẻ trường thọ Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Om Mani Padme Hum.

 168. Nguyễn Huệ Chi says:

  Kính Bạch Thầy ,

  Con đã đọc bài “ Vì sao gọi là đức Phật “ rồi ạ.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã luận giải một cách cặn kẽ và chi tiết để con hiểu rằng ai cũng có thể trở thành Đức Phật nếu thực hiện được ba điều : biết những gì cần phải biết , xả ly những gì cần xả ly va tu những pháp đáng tu.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy , Cô vì lợi lạc chúng sanh.

 169. Mật Nhẫn Hoà says:

  Kính bạch Thầy

  Con đã đọc bài viết,con cảm ơn Thầy đã khai thị ạ.

  Con xin cầu nguyện cho sức khoẻ của Thầy,Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 170. Mật Như Ý says:

  Kính bạch Thầy

  con rất hoan hỷ khi đọc bài này.Con cảm ơn Thầy đã khai thị cho chúng con,giúp con hiểu rõ hơn Đúc Phật là gì.Từ trước tới nay con chỉ hiểu chung chung Đức Phật là danh từ chỉ sự tôn nghiêm trong thờ cúng.Qua bài giảng của Thầy giúp con hiểu rõ Đức Phật là phải có ba điều:

  -Biết những gì cần phải biết

  -Xả ly những gì cần xả ly

  -Tu pháp nào đáng phải tu

  Bằng sự minh hoạ đầy sống động của Thầy con hiểu rõ ba nội dung trên ,giúp con vững bước trên con đường theo chánh kiến nhà Phật,con hiểu rõ công năng của Mật chú .Từ đó con tự tin đi theo con đường Thầy đã từ bi chỉ dẫn.

  Con cầu mong Thầy Cô mạnh khoẻ trụ thế dài lâu vì lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu mong tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh

  Om Ah Hum

   

 171. Kính Bạch Thầy
  Con Mật Khải Ca ( Nguyễn Thị Kim Tuyến)
  đã đọc qua bài này rồi ạ.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc cho tât cả chúng sanh.
  Om mani padme hum

 172. Christa Townsend says:

  Kính bạch Thầy!

  Con xin phép được dịch comment của bạn đọc Christa Townsend sang tiếng Việt như sau:

  Kính bạch Thầy!

  Bài viết của Thầy thật lợi lạc.

  ………………………………………………………………

  Dear Guru,

  The article was helpful.

 173. Matthuanle says:
  Kính bạch Thầy !

  Con đọc xong bài “Vì Sao Gọi Là Đức Phật “.Con rất hoan hỷ với bài viết rất sâu sắc  về Phật giáo qua bài viết con được hiểu về giáo lý lẫn trí tuệ và tinh thần giải thoát của Đức Phật dựa vào ba điều sau: Thứ nhất là ta biết những gì cần phải biết ,Thứ hai là ta xả ly những gì cần xả ly ,Thứ ba là ta tu Pháp nào đáng phải tu :nhờ vậy ta được gọi là Đức Phật 

  Còn càng nghi nhớ  “biết những gì cần biết “là cái biết theo con đường “Duy Tuệ Thị Nghiệp “tri kiến lầm lạc mà tìm đến với tri kiến giải thoát “xả ly những gì đáng xả ly “xả ly là thanh tịnh cả thân tâm không phân biệt chứ không vì hình thức hay lợi dưỡng va “Tu những pháp đáng tu”là tu tập theo con đường đã chỉ ra để giải thoát khỏi luân hồi sanh tử

  Con cảm tạ ơn Thầy 

  Om mani padme hum

 174. Nguyễn Thị Tuyết Nhung says:
  Kính thưa thầy

  con đã đọc bài bài và đã hiểu

  Cảm ơn thầy đã khai sáng cho chúng con

 175. Kính bạch Thầy!

  Con xin phép được dịch comment của đạo hữu Tantra Amishuta sang tiếng Việt như sau:

  “Kính bạch Thầy tâm linh tôn quý!

  Con cảm tạ ơn Thầy cho con được đọc bài viết này. Bài viết của Thầy cho con hiểu rõ xả ly những gì cần xả ly. Điều quan trọng là chúng con đạt được hạnh phúc chân thật, an trú hiện tại và đạt được giải thoát tối thượng.

  Con cầu nguyện Thầy trụ thế lâu dài vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện chúng con tinh tấn đọc bài hàng ngày để được đi trên hành trình giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum.”

 176. Kính bạch Thầy!

  Con xin phép được dịch comment của đạo hữu Tantar Siramitra sang tiếng Việt như sau:

  “Kính bạch Thầy tâm linh tôn quý!

  Con là Tantra Siramitra.

  Con rất thích bài viết này của Thầy. Quả thật, bài viết rất sâu sắc, ý nghĩa và lợi lạc.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh được hạnh phúc.

  Om Mani Padme Hum.”

 177. Kính bạch Thầy!

  Con xin phép được dịch comment của bạn đọc Dharam Pal đến từ thành phố Chandigarh, Ấn Độ như sau:

  “Kính bạch Thầy tâm linh tôn quý!

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ. Những luận giảng trong bài viết rất rõ ràng. Con hiểu rằng khi ai đó muốn học điều gì thì họ nên hiểu họ thực sự đang học gì. Và họ học để đạt được giải thoát và có được tâm từ đối với mọi chúng sanh.

  Con cảm tạ ơn Thầy vì bài viết ý nghĩa.”

 178. Kính bạch Thầy!

  Con xin phép được dịch comment của bạn đọc Jnanadarshi Chakma sang tiếng Việt như sau:

  “Kính bạch Thầy tâm linh tôn quý!

  Bài viết hay và ý nghĩa. Con cảm tạ ơn Thầy.

  Con rất hoan hỷ được đọc bài viết này và con đã biết được vì sao gọi là đức Phật.

  Con cầu nguyện Thầy thân tâm an tịnh”

 179. Kính bạch Thầy!

  Con xin phép được dịch comment của bạn đọc Erna Ho sang tiếng Việt như sau:

  “Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết này ạ. Con cảm tạ ơn Thầy đã cho chúng con được đọc bài viết này.

  Con cầu nguyện Thầy trụ thế lâu dài vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện chúng con luôn tinh tấn để được bước đi trên hành trình giác ngộ.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh đoạn trừ phiền não và thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.”

 180. Kính bạch Thầy!

  Con xin phép được dịch comment của bạn đọc Ahmed Khan sang tiếng Việt như sau:

  “Kính bạch Thầy!

  Con cảm tạ ơn Thầy đã cho con được đọc bài viết này. Bài viết của Thầy hay, ý nghĩa và dạy con về trí tuệ Phật đà.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh đạt được giác ngộ tối thượng.

  Om Mani Padme Hum.”

 181. Kính bạch Thầy!

  Con xin phép được dịch comment của bạn đọc Sonam Tshering sang tiếng Việt như sau:

  “Kính bạch Thầy!

  Con không biết dùng lời nào để diễn tả lòng biết ơn của con đối với Thầy khi Thầy cho con được đọc bài viết này. Thực sự là một bài viết quá tuyệt vời. Sau khi đọc xong bài viết này con chỉ biết thốt lên một từ: wow!

  Con cầu nguyện Thầy trụ thế lâu dài.

  Om Mani Padme Hum.”

 182. Kính bạch Thầy!

  Con xin phép được dịch comment của bạn đọc Jaison Chakma sang tiếng Việt như sau:

  “Kính bạch Thầy tâm linh tôn quý!

  Trước hết, con xin được cúi đầu đảnh lễ trước Thầy.

  Bài viết của Thầy hay, lợi lạc và chỉ ra những điều quan trọng. Sau khi đọc bài viết này, con hiểu được vì sao gọi là đức Phật.

  Bên cạnh đó, con hiểu được con nên biết những gì cần biết. Con hiểu thêm rằng những kiến thức trong đạo Khổng còn rất hạn chế.

  Con chân thành cảm tạ ơn Thầy vì đã cho con được đọc bài viết quý báu này.

  Om Mani Padme Hum.”

 183. Kính bạch Thầy!

  Con xin phép được dịch comment của đạo hữu Tantra Kasila (Vivek R S) sang tiếng Việt như sau:

  “Kính bạch Thầy tâm linh tôn quý!

  Bài viết này thật tuyệt vời. Một điểm quan trọng con ghi nhớ trong bài viết này là biết những điều cần biết, còn những điều không đi vào trọng tâm thì tìm hiểu cũng không có tác dụng gì. Nếu thực sự muốn học, hiểu rõ một vấn đề gì và trở thành chuyên gia thì tốt hơn là không nên tìm hiểu những điều không liên quan. Như Picasso đã từng nói: “Tôi muốn là họa sĩ và tôi trở thành Picassa.”

  Cũng vậy, nếu chúng con không biết nguyên nhân gây khổ mà cứ tìm hiểu những vấn đề không liên quan thì cũng chẳng được gì. Bởi vì khi hiểu được nguyên nhân gây khổ thì mới có phương pháp điều trị để đoạn trừ phiền não.

  Con cầu nguyện Thầy trụ thế lâu dài.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh được bình an và thành tựu hạnh phúc Phật tánh.”

 184. Kính bạch Thầy!

  Con xin phép dịch comment của bạn đọc Susan sang tiếng Việt như sau:

  “Kính bạch Thầy!

  Con cảm tạ ơn Thầy đã cho con được đọc bài viết này. Thầy đã nhiệt tâm viết một bài viết hay, ý nghĩa. Đọc xong bài này con cũng muốn học cách biết những gì cần biết. Bởi vì con đã phí quá nhiều thời gian vào những điều vô nghĩa. Con mong rằng con sẽ biết cách từ bỏ được những điều vô  nghĩa đó.

  Con cảm tạ ơn Thầy!”

 185. Kính bạch Thầy!

  Con xin phép được dịch comment của đạo hữu Tantra Haramitra (Steve Rogers) sang tiếng Việt như sau:

  “Kính bạch Thầy tâm linh tôn quý!

  Con là Tantra Haramitra.

  Thầy đã ban cho chúng con bài giảng tuyệt vời. Con đã đọc bài này 3 lần và bài viết này đã chỉ cho con rõ ràng con đường mà con nên đi theo. Bài viết chỉ ra cho con đường hướng rõ ràng và giúp con nhận ra những điều tốt đẹp mà việc thực hành pháp mang lại cho con.

  Con thấy  bản thân và các đạo hữu ở Mật gia thật ơn phước khi được đọc những lời dạy của Thầy tôn quý thông qua các bài viết trên trang nhà.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và những lời dạy của Thầy được lan tỏa mang đến lợi lạc cho tất cả chúng sanh.

  Con cảm tạ ơn Thầy!

  Om Mani Padme Hum.”

 186. Kính bạch Thầy!

  Con xin phép được dịch comment của bạn đọc Tink Clarence Hamm sang tiếng Việt như sau:

  Kính bạch Thầy tâm linh tôn quý!

  Sau khi đọc xong bài viết của Thầy, con nhận ra rằng con cần học thêm rất nhiều. Con chân thành cảm tạ ơn Thầy đã cho con được đọc bài viết tuyệt vời này. Con sẽ lưu lại đường link bài viết này để con được đọc lại nhiều lần. Trong bài, Thầy đã luận giảng rất rõ ràng về các yếu tố tâm linh mà người con Phật cần làm theo để được trở thành một Phật tử chân chính. Nhờ đạo hữu Violet Tran giới thiệu trang nhà mà con được biết đến Thầy, được đọc các bài viết của Thầy. Những lời dạy của Thầy rõ rằng, sâu sắc.

  Con chân thành cảm tạ ơn Thầy vì những bài viết đầy trí tuệ của Thầy cũng như tâm bồ đề vì tha nhân của Thầy.

  Con – Tink Clarence Hamm.

 187. Kính bạch Thầy!

  Con xin phép được dịch comment của bạn đọc Nicholas Denittis sang tiếng Việt như sau:

  Kính bạch Thầy tâm linh tôn quý!

  Con cảm tạ ơn Thầy đã viết bài này.

  Con đang băn khoăn một điều là liệu con có học được Phật pháp không. Liệu một người chỉ thực hành thiền định thì có được lợi ích tâm linh khi không thực hành các lời dạy khác của đức Phật không ạ? Và liệu con có phát huy tối đa được tiềm năng của con khi con không trải nghiệm sự căng thẳng và áp lực khi thế giới này đang chịu đựng?

  Con cảm tạ ơn Thầy!

  Con cầu nguyện Thầy thân tâm an tịnh.

  Con – Nicholas Denittis.

 188. Kính bạch Thầy!

  Con xin phép được dịch comment của bạn đọc Ashley sang tiếng Việt như sau:

  “Kính bạch Thầy!

  Con cảm tạ ơn Thầy đã viết bài. Bài viết của Thầy giúp con hiểu hơn về đức Phật và sự giải thoát. Sau khi đọc bài viết của Thầy, con cảm thấy bình an.

  Om Mani Padme Hum.”

 189. Mật Khánh Thảo says:
  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc xong bài rồi ạ. Con cảm tạ ơn Thầy đã tư bi khai thị cho chúng con hiểu ” Vì sao gọi là Đức Phật? “. Qua bài viết con hiểu được lời Đức Phật dạy là ” biết những gì cần phải biết “, ” xả ly những gì cần xả ly “, ” tu những pháp đáng phải tu “.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy và Cô,

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum

 190. Mật Thanh Phương says:

  Kính bạch Thầy,

  Con cảm tạ Thầy đã viết bài, cho con biết kiến thức tổng quan về Đức Phật và hiểu thêm về Mật thừa.

  Ta gọi là Đức Phật bởi vì Ngài có được 3 điều sau: Thứ nhất là biết những gì cần phải biết. Thứ hai là xả ly những gì cần xả ly. Thứ ba là tu pháp nào đáng phải tu.

  Những giáo chủ ngoại đạo cùng thời Đức Phật nhiều hiểu biết uyên thâm, nhưng cái biết của họ không đáng để biết. Đức Khổng Tử mới chỉ ra cách “Tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ”, chứ trên phương diện giải thoát còn chưa rốt ráo bởi vì sau khi chết đi không biết sẽ về đâu.

  1. Những điều cần biết đó là: 

  a/ Tứ diệu đế: đâu là khổ; đâu là nguyên nhân khổ; đây là phương thức diệt khổ; và đây là cảnh giới thoát khổ

  b/ Mọi sự đều do nhân duyên mà tạo lập.

  c/ Sau đó Phật dạy tất cả vạn pháp là vô thường, tức là có sanh là có diệt, không bao giờ có sự vĩnh hằng như nhiều lập luận của ngoại đạo

  2. Xả ly những gì cần xả ly

  Phật dạy xả ly chủ yếu trên tâm chứ không phải trên thân. Không phải xuất gia, cạo đầu, ăn chay trong khi tâm đầy vọng tưởng thế gian mà gọi là tu. 

  Phật dạy xả ly chủ yếu chính là tâm mình không bám chấp vào 8 ngọn gió thế tục (khen-chê, được-mất, sướng-khổ, vinh-nhục), chứ không phải rời bỏ chỗ ở, mặc bộ đồ đạo phục. Càng không phải ăn chay mới là tu, kinh Phật không có đoạn nào xác quyết phải ăn chay hoàn toàn mới tu được. 

  3. Tu những pháp đáng tu

  Trong đạo Phật cho dù có nhiều pháp tu khác nhau, tùy theo căn cơ mỗi chúng sanh mà áp dụng phù hợp, đều đạt giải thoát khỏi luân hồi sanh tử. Riêng vào giai đoạn hậu kỳ Phật giáo thì Mật thừa hay còn gọi là Kim cương thừa phát triển với những pháp tu giải thoát đặc thù: thiền quán Bổn Tôn. 

  Song hành còn có phương tiện là Mật Chú . Mật chú tức là Mật ngữ của chư Phật, chư Bồ tát đẳng giác lưu xuất từ đại định tam muội, đã đúc kết tất cả tinh túy vi diệu trong vũ trụ. Mật chú (thần chú) theo tiếng Phạn là “Mantra” có nghĩa là “bảo hộ tâm thức” thoát khỏi uế trược, phiền não. Đức Phật dạy rằng ngay cả những bậc đại Bồ tát cũng phải trì chú.

  Con cầu nguyện sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Con cầu nguyện chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

DMCA.com Protection Status