Dec 15, 2014

Posted by in Giảng Pháp, Giáo điển | 40 Comments

Bài giảng: TƯỜNG THÀNH TÂM LINH

Bài giảng: TƯỜNG THÀNH TÂM LINH

Giới luật

Mời quý đạo hữu bấm vào đường link bên dưới để nghe bài giảng của Thầy Thinley Nguyên Thành:


Vui lòng đăng nhập để xem tiếp nội dung bài viết. (Danh sách bài cho bạn đọc chưa có tài khoản tại đây). Please login to read more... (Posts for whom haven't owned account are here)

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status