Feb 3, 2018

Posted by in Giáo điển | 80 Comments

TƯỢNG PHẬT ĐẶT NGOÀI ĐƯỜNG: GIỮ CỬA HAY THỜ TỰ?

TƯỢNG PHẬT ĐẶT NGOÀI ĐƯỜNG: GIỮ CỬA HAY THỜ TỰ?


Đối với bạn đọc người Việt:
Vui lòng đăng nhập để xem tiếp nội dung bài viết. (Danh sách bài cho bạn đọc chưa có tài khoản tại đây).
For foreign readers/ learners:
Please login to read more or kindly send an email of request (writing in English) to [email protected] with your infomation to get a login account.

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status