Jul 23, 2015

Posted by in Giáo điển | 43 Comments

TRẢ LỜI THƯ CỦA ĐẶNG THỊ HẠNH, TỈNH BÌNH DƯƠNG

Chào Thầy, Con tên Hạnh, con có xem bài viết của Thầy trên Chanhtuduy.com và hiện tại con có câu hỏi xin Thầy giúp con giải đáp, vì con vẫn còn vướng nhiều thắc mắc chưa rõ ah, Đến cầu phước ở những nơi như thế này chắc gì được phước! (Trích bài: Làm phước nhiều được ít phước) Vài năm gần đây (cũng được 5 năm) hằng năm Chị em của con có thỉnh các Thầy ở Chùa, Tỳ kheo đến cúng Trai Tăng tụng Kinh Dược Sư, Địa Tạng, vì theo hướng dẫn của Ông Sư (là Ba của con, người ăn chay trường nhiều năm và theo tu học và do sức khỏe yếu nên Ba xin về nhà xây 1 cốc nhỏ để tịnh “trước đây ở Chùa”), Theo như trong Kinh Địa Tạng có ghi, khi Cha Mẹ còn sống, đại khái mình muốn làm


Đối với bạn đọc người Việt:
Vui lòng đăng nhập để xem tiếp nội dung bài viết. (Danh sách bài cho bạn đọc chưa có tài khoản tại đây).
For readers and learners who haven't had users:
Please read these public articles listed as follows: here
Or please login to read more or kindly send an email of request (writing in English) to [email protected] with complete details (full name, nationality, age, sex, occupation) to get a login account.

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status