Jul 15, 2020

Posted by in Lá thư người tâm đạo | 11 Comments

TIN GÌ NHỮNG KẺ COI TRỜI BẰNG VUNG

Kính bạch Thầy, Con cảm tạ vị Thầy đã từ bi tác pháp chiếu quang, viết bài đối luận để làm hiện rõ các tướng mê mờ, y ngữ bất y nghĩa của hòa thượng Giới Đức, “tu sĩ bộ phái” Theravada. Rõ ràng ngay từ đầu bài viết của mình, hòa thượng đã khẳng định là mình có ‘cái nhìn “chủ quan” của một tu sĩ Theravada’. Mà đã là tâm ý chủ quan thì không thể tin cậy được vì đức Phật đã dạy: “Này các tỳ kheo, tâm ý của mình không đáng tin cậy, chừng nào đắc thánh quả mới được tin theo tâm ý của mình” (kinh Tứ thập Nhị chương). Chủ quan, không đáng tin cậy, nhưng sao hòa thượng lại muốn dùng nó để giúp người khác “thấy rõ như thực” (mà lại còn muốn giúp “chư vị thức giả” nữa cơ chứ!).Đối với bạn đọc:
Vui lòng đăng nhập để xem tiếp nội dung bài viết. (Danh sách bài cho bạn đọc chưa có tài khoản tại đây).

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status