Aug 26, 2014

Posted by in BÀI MỞ, Trang chủ | 277 Comments

Thư từ Hà Nội: ĐEO DÂY CHUYỀN MANG MẶT PHẬT CÓ TỘI?

Thư từ Hà Nội: ĐEO DÂY CHUYỀN MANG MẶT PHẬT CÓ TỘI?
từ:  Nguyen Lien <[email protected]>
tới:  [email protected]
ngày:  00:40 Ngày 26 tháng 08 năm 2014
chủ đề:  Kính thưa Thầy, con muốn được thọ giáo thầy về việc đeo dây chuyền mặt Phật

Bạch Thầy! Con tên Liên, hiện con đang sống tại Hà Nội. Nhờ chút duyên lành nên con có quen biết với một đạo hữu rất tốt bụng và chị ấy đã giới thiệu cho con trang chanhtuduy.com để con tìm đọc và hiểu thêm về Phật pháp. Con chưa có duyên lành được quy y Tam bảo mà hiện tại con mới là một người kính tin Phật pháp thôi nên có nhiều điều con vẫn chưa hiểu, đặc biệt là những điều không nên và cấm kị trong Phật pháp. Nay con xin phép được hỏi thầy 1 thắc mắc và con mong thầy hoan hỷ giải đáp giúp con ạ!

Con là người vốn nóng tính và khi giận thường mất khôn. Có lẽ bản ngã con quá lớn nên nhiều lúc con rất quyết tâm nhưng vẫn không thắng được cái tôi của mình, con có những lúc nóng giận và nói những lời lẽ gây khẩu nghiệp xấu. Vì vậy, con luôn mong muốn mang bên mình hình ảnh của Đức Phật, Đức Bồ Tát để giúp con có thêm nghị lực để tự kiềm chế mình, hạn chế không gây tạo thêm nghiệp xấu. Mới đây, con quyết định mua một chiếc dây chuyền mặt hình Quan Âm Bồ Tát và luôn đeo bên mình, trừ lúc tắm gội và lúc ngủ. Nhưng hôm nay con tìm thấy một tài liệu có nói rằng không nên đeo đồ vật hình Phật vì hình tượng Phật chỉ nên thờ kính ở nơi trang nghiêm, còn mình đeo bên người nhiều khi vào những nơi không sạch sẽ thì mình sẽ mang tội. Kính thầy, thực sự con cũng hoang mang vì bản thân con không bao giờ có ý muốn bất kính với chư Phật, Bồ Tát. Con kính mong thầy giải đáp giúp con rằng con có nên đeo dây chuyền mặt Phật không ạ?. Nếu con thực sự sai thì con xin được sám hối và rút ra bài học kinh nghiệm cho mình. Con biết con còn vô minh, chưa có sự hiểu biết đầy đủ về những giới luật, những điều cấm kị nên con dễ phạm sai lầm.
Con kính mong nhận được hồi âm của Thầy ạ!. Con kính chúc thầy sức khỏe và an lạc!
Nam mô A Di Đà Phật!
                           ***************************************************************

Gửi đến Nguyễn Liên!

Câu hỏi của trò “Có nên đeo dây chuyền mặt Phật không?”. Thiết nghĩ tôi không nên trả lời vì đó là quyền cá nhân của trò. Trong những dòng tâm sự của trò tôi trích dẫn ra những gì khúc mắc chính đáng sau đây mà tôi sẽ giải đáp vì liên quan đến Phật pháp:

1/Do nóng giận gây nghiệp khẩu nên đeo dây chuyền mặt tượng Phật để đối trị “để giúp con có thêm nghị lực để tự kiềm chế mình, hạn chế không gây tạo thêm nghiệp xấu.”

2/ Sợ mang tội khi đeo dây chuyền ấy vào chốn dơ uế vì có một pháp liệu nào đó đã khuyến cáo như vậy.

3/ Nếu trò sai vì phạm điều cấm kỵ nầy thì xin sám hối

Theo thỉnh nguyện của trò tôi trả lời như sau:

1/ Thầy muốn hỏi trò: “Sợi dây chuyền mặt Phật là cái gì? Nó có phải là Đức Phật không? Nếu thực sự là Đức Phật có giúp trò giảm hoặc hết tính sân không? Có giúp trò thêm nghị lực để tự kiềm chế mình không? Có giúp trò không gây tạo nghiệp xấu không?

Nên hiểu, Đức Phật dạy trong kinh Di giáo : “Hãy tự nương tựa vào bản thân mình, không dựa vào ai khác. Hãy thắp lên mà đi với ngọn đuốc chánh pháp, không phải phi pháp!”. Vậy, chuyển hóa tâm là do tự lực của mình, không phải dựa vào người khác, dù đó là Đức Phật. Nay trò dựa vào “sợi dây chuyền mang mặt Phật” mà muốn có kết quả thì chẳng khác gì “nấu cát thành cơm”. Nếu thực sự mấy sợi dây chuyền mang mặt Phật có tác dụng như vậy, chúng ta chẳng cần tu tập làm gì, chỉ đeo vào là đủ!?

Từ đây suy ra, trò nhầm lẫn mục đích sử dụng “ trang sức tâm linh” là “phương tiện tâm linh”. Trong những phương tiện tâm linh của sự hành trì giáo pháp Phật đà, không có nhắc đến đeo dây chuyền mặt Phật.

2/ Đã không phải là phương tiện tâm linh thì không có tác dụng tâm linh, đã vậy thì lấy đâu ra lỗi hoặc không lỗi? Đã là “trang sức tâm linh” thì chỉ mang tác dụng thời trang, không liên quan gì đến hoạt động tâm linh (giáo luật, giáo nghi, giáo quy…). Từ đây trò suy ra có lỗi hay không? Còn trò bảo rằng có pháp liệu nào đó khẳng định đeo mang ở những chỗ không sạch sẽ thì có tội, vui lòng trích dẫn từ kinh nào, sách nào, ai viết, ai nói? Ngay khi trích dẫn từ quyển kinh, cuốn sách Phật giáo cũng chưa hẳn tin ngay vì có loại “kinh giả”, “sách dỏm” có nguồn gốc từ Trung Quốc (số lượng 550 quyển). Cho nên phải dùng lăng kính Phật môn là “tứ pháp ấn”, “tứ y cứ” chiếu soi mới có thể xác quyết. Ngoài ra, nếu họ là hòa thượng tiến sĩ, pháp sư hòa thượng, đại đức tăng ni…xin lỗi, chẳng phải là luận cứ vững chắc vì Phật đã khuyến cáo tinh thần ấy trong kinh “Những người Kalama”.

Còn bây giờ, tôi trích dẫn pháp liệu có nguồn gốc rõ ràng là “Tâm kinh Bát nhã Ba la mật đa” đã dạy: “Không dơ, không sạch, không tăng, không giảm” là bản tâm bất nhị, chân như của Đức Phật và Thánh chúng. Vậy thì có ngăn ngại gì chỗ sạch chỗ dơ chăng, nếu trò tin đó là Phật, Bồ tát? Đã vậy làm sao trò có tội? Nếu có tội, thì tội trầm trọng nhất của trò là mê tín dị đoan, tin lời xằng bậy, dùng “thời trang tâm linh” làm “phương tiện tâm linh”. Bản thân trò đầy sân nộ, không chịu quán chiếu tác hại của nó mà quy y đầu Phật, nương nhờ thiện tri thức chỉ bày phương tiện tâm linh để chuyển hóa tâm, mà dễ tin vào sợi dây chuyền vô tri vô giác ấy mang lại tác dụng tâm linh. Điều này chẳng khác gì lau bên ngoài cái chậu làm sao làm sạch bên trong?

3/ Vì trò không có tội nên không cần sám hối. Hơn nữa, trò chưa quy y Tam bảo nên không bị ảnh hưởng bởi giáo luật, giáo quy Phật môn. Cuối cùng Thầy khuyên trò nên đúc một tượng Phật trong tâm mình, tức là quy y Phật, đọc giáo điển, hành giáo pháp, rồi sau đó cảm niệm ân đức từ bi và trí huệ bất nhị của Ngài; luôn nghĩ đến lời Phật dạy, việc Phật làm, câu Phật nói mà y giáo phụng hành. Bấy giờ trò không mang sợi dây chuyền mặt Phật mà cũng luôn có Phật bên người. Còn bây giờ tuy trò không rời sợi dây chuyền mang mặt Phật nhưng trò cách xa Đức Phật ngàn trùng. Dầu trò đeo 200 năm cũng chẳng tác dụng gì, ngoài vẻ đẹp thời trang tôn giáo.

4/ Có nên đeo dây chuyện mang mặt Phật hay không? Trò nên tự suy gẫm từ mấy câu trả lời trên mà tự tìm giải đáp cho mình.

Trân trọng.

Làng Phước Thành ngày 26/07/2014

THINLEY-NGUYÊN THÀNH

 1. Mật Kiên says:
  Mô Phật!
  Chúng con kính đảnh lễ tri ân THẦY đã trả lời thư hỏi của Nguyen Lien mà chúng con cũng có được lợi lạc lớn từ bài Pháp này, đó là lời xác quyết: “…Nếu thực sự mấy sợi dây chuyền mang mặt Phật có tác dụng như vậy, chúng ta chẳng cần tu tập làm gì, chỉ đeo vào là đủ!?
  …Cuối cùng Thầy khuyên trò nên đúc một tượng Phật trong tâm mình, tức là quy y Phật, đọc giáo điển, hành giáo pháp, rồi sau đó cảm niệm ân đức từ bi và trí huệ bất nhị của Ngài; luôn nghĩ đến lời Phật dạy, việc Phật làm, câu Phật nói mà y giáo phụng hành. Bấy giờ trò không mang sợi dây chuyền mặt Phật mà cũng luôn có Phật bên người…”
  Xin cảm ơn bạn Nguyen Lien đã thỉnh vấn Thầy để có duyên may này. Cầu chúc bạn và tất cả chúng sinh hữu duyên cùng Phật pháp sẽ có được chánh tri kiến thông qua chánh tư duy Phật môn để hiểu đúng và hành đúng, an lạc đời này-cực lạc đời sau.
  OM AH HUM.
  • nguyen hanh says:
   con chao thay,
   con da doc bai nay a!
   con cam on hong an cua thay va co!
  • duyen says:
   kính bạch thầy con rất hoan hỷ với bài viết của thầy con phần nào thấu hiểu được lời thầy dạy con luôn dõi theo những bài dạy của thầy

   con chúc thầy vạn sự cát tường!

 2. Mật Hạnh Giác says:
  Mô Phật!
  Mật Hạnh Giác hoan hỷ với đạo hữu Liên khi thấy rằng bạn có lòng kính tin Phật Pháp và có mong muốn tìm hiểu, trong thời đại Mạt Pháp loạn ly này thì điều này thật đáng quý. Thế nhưng “Niềm tin khó có, Phật Pháp khó cầu”. Đạo hữu đến với chanhtuduy đã là một sự may mắn lớn nhưng không rõ đạo hữu đã tìm hiểu như thế nào, vì những vấn đề đạo hữu hỏi hoàn toàn đã được Vị Thầy giải đáp trong rất nhiều bài viết với nhiều hình thức khác nhau. Hơn nữa trọng tâm của tu tập không phải ở các vấn đề giới luật, cấm kỵ, những vật phẩm tâm linh đang khiến đạo hữu băn khoăn, những điều này hình như thuộc về một tôn giáo khác.
  Con đường tu Phật là con đường của Trí Tuệ và Giải Thoát, để đạt được điều đó, như Vị Thầy đã nói “Hãy tự nương tựa vào bản thân mình, không dựa vào ai khác. ” ngay cả họ là bậc hiểu biết hơn mình đi nữa thì cũng phải dựa theo đúng quỹ đạo Chánh Pháp. Mong Đạo Hữu đọc hiểu và sớm tìm được câu trả lời hợp tình hợp lý nhất cho mình.
  Con cảm tạ Vị Thầy, Bổn tôn, Dakini đã từ bi chỉ dẫn cho chúng sanh. Nguyện chúng sanh sớm thành tựu Phật tánh.
  Om Ah Hum.
 3. Mật Giác Phương says:
  Kính Bạch Thầy!

  Con vô cùng hoan hỷ khi đọc bài viết này.

  Ngay khi đọc nhan đề của bài viết, con đã cảm thấy rất háo hức và tò mò bởi trước đây, có một khoảng thời gian, con có đeo dây truyền mặt Phật Di Lặc.

  Hồi đó, con đeo dây có mặt Phật Di Lặc chỉ bởi một lẽ, đó là Phật Di Lặc béo béo, miệng lại luôn cười rất tươi nên mỗi lần con nhìn thấy ngài, con đều cảm thấy vui vẻ, an lạc.

  Thưa Thầy, tiện đây con có một thắc mắc muốn hỏi Thầy: Di Lặc là Phật hay Bồ Tát? Con thấy có người gọi ngài là Phật Di Lặc, có người lại gọi ngài là Bồ Tát Di Lặc.

  Còn nhiều điều con chưa rõ, con mong được Thầy chỉ dạy.

  Om mani padme hum.

  • nguyenthanh says:

   Hiện tại ngài Di lặc đang là Bồ tát, do Đức Phật Thích ca Mâu ni thọ ký ngài Di lặc sẽ thành Phật sau này nên gọi là Phật Di lặc. Cả hai cách gọi đều đúng với thời gian quá khứ và vị lai. Riêng ở Ấn Độ có một luận sư nổi tiếng gọi tên là Di lặc (Matreya).

   • Mật Giác Phương says:
    Kính Bạch Thầy, con đã hiểu ạ! Con cảm ơn Thầy!
  • Trúc My says:
   Dạ con mới học xong lớp 8 con nghe mọi người kể về ma quỷ con rất sợ nên con muabmôt dây chuyền phật về đeo như bậy có đúng không ạ .
 4. Mật Diệu Hằng says:
  Mô Phật!
  Con cảm ơn Thầy đã từ bi trả lời những thắc mắc của đạo hữu Nguyễn Liên để chúng con hiểu rõ hơn về những giáo lý quý báu của Phật đà.
  Mật Diệu Hằng rất vui vì tâm của đạo hữu Nguyễn Liên hướng về Phật Pháp và tin vào Phật Pháp. Đó là duyên lành mà không phải ai cũng có được.
  Mật Diệu Hằng cũng sống ở Hà Nội và cũng đã từng biết rất nhiều người hay đeo tượng Phật hoặc một số loại đá để cầu may mắn cũng như cầu sự bình an. Mật Diệu Hằng còn được các phật tử trong chùa khuyên là nên đeo tượng Phật vào thời điểm nào, tránh thời điểm nào và còn tránh rất nhiều điều vô căn cứ nữa.
  Đạo hữu Nguyễn Liên cứ hình dung khi đạo hữu thấy tâm phiền não, đạo hữu nhìn vào tượng Phật, đạo hữu có thấy sự phiền não thực sự biến mất không? Hoặc khi ai đó bị bệnh mà nghe thấy nói bài thuốc này rất hay, sẽ trị được bệnh của họ, nhưng họ chỉ nhìn mà không uống thuốc thì liệu người ấy có khỏi bệnh không? Đừng quá chú trọng hình thức mà hãy bình tâm quán xét mọi diễn biến trong tâm của mình.
  Thầy đã dạy: “đạo Phật lấy tâm làm chủ, lấy trí làm đầu, dùng tuệ làm nghiệp”. Tâm ở đây mới là điều chủ yếu. Tu theo Phật là để chuyển hóa tâm. Muốn chuyển hóa tâm đúng đắn thì phải theo chánh pháp nếu không thì sẽ chuyển thành tâm tà. Vì vậy đạo Phật lấy trí làm đầu. Có trí tuệ để phân biệt đúng sai, để hiểu chánh tà, chân ngụy. Và dùng trí tuệ để tìm đến con đường chân chính để tự giác ngộ và hướng đến giải thoát khỏi luân hồi.
  Mật Diệu Hằng nghĩ đạo hữu Nguyễn Liên còn rất nhiều điều thắc mắc nữa chứ không phải chỉ mỗi việc đeo tượng phật là đúng hay sai. Đạo hữu Nguyễn Liên đã rất may mắn khi đến được với trang chanhtuduy.com của Thầy. Đạo hữu cứ từ từ đọc các bài giảng của Thầy qua những câu chuyện rất đời thường, đạo hữu sẽ tự nhận ra được rất nhiều lời giải đáp cho rất nhiều câu hỏi từ trước đến nay mà đạo hữu chưa tìm thấy câu trả lời thỏa đáng.
  Con cảm tạ Thầy, Bổn Tôn và Dakini đã từ bi dẫn dắt chúng sanh đến được với chánh pháp!
  OM AH HUM.
  • Kim Trúc says:
   Kính bạch thầy
   Con đã đọc bài này rồi
   Con cảm ơn bài viết của thầy giúp con hiểu thêm về phật pháp
 5. Mật Giác Đăng says:
  Mô Phật,

  Lời dạy bảo của Thầy là liều thuốc quý, là tiếng chuông cảnh tỉnh cho những chúng sanh vẫn còn chìm trong vô minh, tà kiến.

  Cầu cho càng nhiều chúng sanh hữu duyên được tiếp cận luồng Chánh kiến từ Thầy thông qua Chanhtuduy.com.

  Cầu cho tất cả chúng sanh đều thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om mani pad me hum.

 6. Mật Thái Dương says:
  Kính bạch thầy,
  Con vô cùng hoan hỉ đọc bài viết này.
  Nhờ duyên của bức thư từ vị đạo hữu xa xôi mà chúng đệ tử lại một lần nữa được nghe những lời giáo thị vô cùng trí tuệ từ vị thầy.

  Việc đeo mặt Phật cầu tâm an, đây hẳn là suy nghĩ rất thông thường của nhiều người Phật tử mà chính con cũng từng có suy nghĩ giống vậy.

  Nói tới đây con lại nhớ việc đi Thái vừa rồi, khi đến chùa Phật vàng mọi người thi nhau thỉnh tượng Phật bằng vàng trị giá nhiều trăm đô la mỹ về đeo để cầu tài lộc. Thực là tà kiến.

  Và như thầy dạy

  “dựa vào “sợi dây chuyền mang mặt Phật” mà muốn có kết quả thì chẳng khác gì “nấu cát thành cơm”. Nếu thực sự mấy sợi dây chuyền mang mặt Phật có tác dụng như vậy, chúng ta chẳng cần tu tập làm gì”

  Vị đạo hữu kia đã có tâm hướng về phật pháp nhưng lại không được trí tuệ Phật môn soi sáng nên đã có những lầm tưởng tai hại.
  Chúc đạo hữu sớm tìm ra con đường giác ngộ chân chính, chuyển hóa tâm theo quỹ đạo chánh pháp.

  Con cúi đầu đảnh lễ vị thầy từ bi đã không ngần ngại chỉ dạy cho chúng con thông qua câu hỏi từ vị đạo hữu kia.

  Cầu nguyện chúng sinh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om ah hum

 7. Mật Hòa says:
  Mô Phật!
  Con cảm tạ ân đức của Thầy khi thông qua việc trả lời câu hỏi của đạo hữu Nguyen Lien đã giúp cho chúng con được củng cố lại những chánh kiến Phật môn. Có thể thấy, chú trọng hình thức bên ngoài đa số chỉ dành cho những kẻ làm bộ tu hành, kẻ ngụy tu, hoặc giả là những người chưa được trang bị trạch pháp nhãn, dễ tin vào những điều tà kiến như sẽ được an lạc, hanh thông khi đeo những thứ như “trang sức tâm linh” lên người, với tâm lí mong cầu, sớm đạt được mục đích như vậy, không ít người bị rơi vào đường tà . Còn những người tu tập chân chính thì luôn lấy trí tuệ làm đầu, luôn áp dụng những lời Phật dạy vào đời sống tâm linh của mình, biết tự quán xét tâm mình để hướng theo đúng quỹ đạo chánh Pháp, trong tâm luôn có Phật mà không cần bất cứ hình thức bên ngoài nào. Và lời Thầy dạy thật quý giá : “Thầy khuyên trò nên đúc một tượng Phật trong tâm mình, tức là quy y Phật, đọc giáo điển, hành giáo pháp, rồi sau đó cảm niệm ân đức từ bi và trí huệ bất nhị của Ngài; luôn nghĩ đến lời Phật dạy, việc Phật làm, câu Phật nói mà y giáo phụng hành. Bấy giờ trò không mang sợi dây chuyền mặt Phật mà cũng luôn có Phật bên người. Còn bây giờ tuy trò không rời sợi dây chuyền mang mặt Phật nhưng trò cách xa Đức Phật ngàn trùng. Dầu trò đeo 200 năm cũng chẳng tác dụng gì, ngoài vẻ đẹp thời trang tôn giáo”. Con xin cầu nguyện cho những ai có tâm thành kính với Phật pháp sẽ sớm gặp được chánh pháp để không bị những tà kiến làm sợ hãi, để có thể rút ngắn được con đường đến Tây Phương, để “đời này an lạc, đời sau cực lạc”!
  Om Ah Hum!
 8. Lien Nguyen says:
  Kính bạch Thầy và các đạo hữu tiền bối!
  Trước hết con xin tự giới thiệu con là Liên Nguyễn, là người đã gửi bức thư trên đến Thầy. Nhận được hồi âm của Thầy cũng như ý kiến đóng góp của các đạo hữu khiến con vô cùng hoan hỷ. Con xin được cảm tạ Thầy vì Thầy đã dành thời gian đọc lá thư của con và hồi đáp lại cho con nhanh đến vậy khiến con thật sự xúc động. Con cũng xin được cảm ơn các vị đạo hữu tiền bối đã có những đóng góp quý báu cho con. Con sẽ trân trọng và tiếp thu tất cả những lời chỉ dạy, góp ý của Thầy cũng như các đạo hữu!
  Bạch Thầy! Con mới biết đến trang chanhtuduy gần đây, là do con may mắn quen được một đạo hữu thường xuyên đọc các bài giảng của Thầy tại đây nên chị đã gợi ý cho con nên tìm đọc chanhtuduy và có gì thắc mắc không hiểu thì hỏi Thầy. Vì vậy đây có thể coi như duyên lành đầu tiên đưa con đến với chanhtuduy. Con rất cám ơn ý tốt của các đạo hữu và con cũng nhận thấy cơ duyên này là một may mắn, con nhất định sẽ tìm đọc các bài giảng của Thầy để được khai mở trí tuệ và được học hỏi những điều hay từ Thầy và các đạo hữu!
  Kính bạch Thầy! Trở lại với vấn đề con thỉnh giáo Thầy, Con cảm ơn Thầy đã cho con lời chỉ dạy quý giá cũng như những câu hỏi gợi mở để con tự suy ngẫm, tự vấn lương tâm mình. Bạch Thầy, con biết đến Phật pháp từ năm 2012, là thời điểm con đang gặp nhiều rắc rối, có thể nói là “khủng hoảng tinh thần” khi con đang học Đại học. Chính nhờ Phật-Pháp-Tăng mà con mới vực dậy được bản thân, giúp con thoát khỏi những suy nghĩ tiêu cực và có cái nhìn mới về cuộc đời. Từ đó con biết đến Luật Nhân Quả, biết đến nghiệp báo, biết đến “tham sân si”. Dần dần con tự nhận ra những tính cách không tốt đẹp của của chính con, trong đó có “sân si”. Con có tìm đọc những tài liệu về Phật pháp ở trên mạng và trong Kinh sách, một mặt con muốn tìm hiểu về Phật giáo, mặt khác con muốn tìm cách làm giảm đi cái tính nóng nảy, chuyển hoá từ tâm kiêu mạn ích kỉ trở thành tâm từ bi yêu thương được hết thảy chúng sanh. Nhưng giờ đây con đã hiểu vì sao đã qua 2 năm mà con chưa giảm được tính nóng giận, đó là vì con tu không tinh tấn. Qua những lời thầy chỉ dạy trong bức thư hồi âm cho con, con tự xét lại mình và con đã hiểu. 2 năm qua con không đọc giáo điển thường xuyên, không nghe pháp thường xuyên, vì vậy con đã dần quên những lời Phật dạy. Con nhận ra rằng con mới chỉ dừng lại ở sự kính tin Phật tha thiết bên ngoài mà chưa tu dưỡng bản thân mình từ bên trong. Con vẫn còn sân hận là vì chính bản thân con chưa nỗ lực tu để chuyển hoá tâm, còn Phật Pháp giống như ngọn đuốc sáng dẫn lối cho con đi đúng chánh đạo nhưng con đường con đi như thế nào, dài bao xa và mất bao lâu là do công sức tu tập của chính con!
  Bạch Thầy, chiếc dây chuyền hình mặt Phật Bà Quan Âm có ý nghĩa nhất định đối với con. Con coi đây giống như một “phương tiện trợ duyên”, để những lúc con tụng Chú Đại Bi thì con có cảm giác như đang tụng trước Phật Quan Âm, dù con cũng hiểu rằng “tâm thành tất cảm ứng”. Con cũng có suy nghĩ mai sau nếu đi xa nhà đến nơi đất khách, con luôn mang theo hình ảnh của Phật bên người, để có những lúc con nhìn vào và tự nhắc nhở bản thân mình phải luôn giữ đạo hạnh và không làm điều gì trái với đạo lý Phật dạy. Và con coi vật phẩm ấy mang giá trị tinh thần đối với con.
  Bạch Thầy! Về ý thứ 2 đó là ” sợ mang tội vì đeo dây chuyền ấy vào chốn dơ uế” thì con xin nói thật là con nghe được điều này từ một vị Thượng tọa người Việt Nam qua 1 video bài nói chuyện mà Ngài Thượng tọa giải đáp thắc mắc cho cho mọi người. Chính vì vậy nên con cảm thấy có điều băn khoăn, vì con kính Phật nên rất sợ bất kính với Phật, dù là do con vô tình thiếu hiểu biết. Con tự thấy trí tuệ con còn hạn hẹp, con chỉ dám nhận con hiểu một phần trong ý trả lời 2) của Thầy. Những điều Thầy chỉ bảo cho con con sẽ ghi nhớ. Con cũng sẽ tiếp tục tìm đọc thêm giáo pháp để có thể hiểu trọn vẹn hơn ý của Thầy!
  Kính bạch Thầy! Trên đây là những điều con suy ngẫm sau khi đọc bức thư hồi đáp của Thầy cũng như ý kiến đóng góp của các đạo hữu. Con thấy hổ thẹn vì tự thấy trí tuệ của con vẫn chưa đủ lớn và đủ sâu sắc để có thể hiểu trọn vẹn lời Thầy chỉ dạy, con chỉ có thể hiểu một cách căn bản. Con cũng không được giỏi trong việc trình bày suy nghĩ bằng câu chữ, cách diễn đạt. Đó cũng là điều con cần phải học hỏi từ Thầy và các đạo hữu. Con sẽ hành trì theo lời Phật dạy, cũng như nỗ lực tự mình chuyển hoá tâm mình, trở thành tâm từ bi biết yêu thương tất cả chúng sanh. Con xin một lần nữa được cảm tạ Thầy và các đạo hữu tiền bối. Cầu chúc Thầy và các đạo hữu sức khoẻ, tinh tấn và an lạc!
  Om mani padme hum.
  • Chào Nguyễn Liên,

   Tôi hoan hỉ với phần trả lời của Nguyễn Liên đối với đạo sư, thể hiện thái độ biết ơn với người đã giải nghi cho mình. Thế nhưng đâu đó trong phần bộc bạch của Nguyễn Liên vẫn còn rất nhiều nhầm lẫn, sai lầm rất nghiêm trọng. Vì nếu không giải quyết tận gốc rễ của vấn đề thì mọi việc sẽ ngày càng tồi tệ hơn.

   Nguyễn Liên tự nhận rằng “chính nhờ Phật-Pháp-Tăng mới giúp cho bạn vực dậy được bản thân, thoát khỏi những suy nghĩ tiêu cực và có cái nhìn mới về cuộc đời”. Bạn còn rất kính tin Phật pháp nhưng lại chưa quy y vì chưa có duyên lành. Nguyễn Liên không tự cảm thấy đang mâu thuẩn với chính bản thân mình sao ? Nhờ có Tam Bảo mà cuộc đời bạn chuyển sang một trang mới, thoát khỏi tri kiến hạn hẹp bị ràng buộc bởi những thói mê tín dị đoan, những truyền thống vô minh không đáng theo. Vậy mà tới giờ bạn còn chần chừ vì đợi duyên lành. Nguyễn Liên có biết “ Duyên “ trong đạo Phật là gì ko ? Có bao nhiêu loại “ Duyên”? Duyên lành là gì ? Dân gian có câu “ Trẻ vui nhà, già vui chùa “. Chính vì thế mà ai cũng chờ đến khi gần đất xa trời, không biết bám víu vào đâu lúc tuổi già thì mới quy y Tam Bảo. Đâu biết rằng con ma thần chết có thể đến bất cứ lúc nào mà không chừa một ai. Hèn gì ngoại đạo mỉa mai cho rằng “ đạo Phật là đạo của người chết “.

   Bên cạnh đó, Nguyễn Liên cho rằng vẫn còn tham sân si là do tu không tinh tấn. Đây là sai lầm nghiêm trọng nhất. Bạn không phải là Phật tử thì tu tập có ích gì ? Không quy y mà tự nghiên cứu, tự thực hành thì chẳng khác nào đi học mà không đăng ký, học lụi. Nên dù có làm nhiều cũng không chẳng có kết quả vì không được Phật lực gia trì.

   Ngoài ra, bạn có thể cho tôi biết bạn đang “ tu tập “ theo pháp môn nào không trong 84.000 pháp môn mà đức Phật đã dạy. Hay Nguyễn Liên nghĩ rằng tự mình ăn chay, niệm Phật, trì chú, tụng kinh,….giống như đa số Phật tử đang làm thì gọi là tu ?

   Nguyễn Liên nói rằng “ Con sẽ hành trì theo lời Phật dạy, cũng như nỗ lực tự mình chuyển hoá tâm mình, trở thành tâm từ bi biết yêu thương tất cả chúng sanh.”. Nếu không có phương pháp làm sao bạn có thể chuyển hoá tâm ?

   Vì vậy , tôi khuyên bạn nhanh chóng quy y Tam Bảo và giữ giới tại một ngôi chùa nào đó gần nơi bạn ở. Sau đó, Nguyễn Liên nên tìm đọc hàng trăm bài viết, bải giảng của Thầy trên trang mạng theo quy trình VĂN (nghe đọc), TƯ (suy nghĩ), TU (thực hành) mới đúng theo quỹ đạo chánh pháp vậy.

   Om mani padme hum.

   • Mật Giác Phương says:
    Mật Giác Phương vô cùng hoan hỷ khi đọc được comment của Nguyễn Liên và pháp huynh Mật Tuệ Tín.

    Mật Giác Phương đồng ý với ý kiến phản hồi của huynh Mật Tuệ Tín.

    Nguyễn Liên nên tìm một vị đạo sư có trí huệ và xin quy y. Chỉ như vậy mới mong cầu việc tu tập có kết quả được.

    Om mani padme hum.

    • Tuấn Dũng says:
     Xin kính chào bạch thầy và các vị pháp huynh (không biết có được gọi các huynh là pháp huynh không, vì tôi chưa quy y)
     Xin pháp huynh Mật Tuệ Tín giải thích câu này giùm.
     Thứ nhất là tu tại gia
     thứ hai tu chợ, thứ ba tu chùa.

     Khi đọc đến đoạn này

     “Bên cạnh đó, Nguyễn Liên cho rằng vẫn còn tham sân si là do tu không tinh tấn. Đây là sai lầm nghiêm trọng nhất. Bạn không phải là Phật tử thì tu tập có ích gì ? Không quy y mà tự nghiên cứu, tự thực hành thì chẳng khác nào đi học mà không đăng ký, học lụi.”
     Tôi có cảm giác không được tốt cho lắm, theo lời huynh Mật Tuệ Tín, có phải nhất thiết phải là phật tử thì mới được tu (tu tâm) còn không là phật tử thì tu cũng chẳng ích gì, hóa ra chỉ những phật tử đã quy y thì mới có thể hướng về đức phật để tu tâm tích đức, rèn tâm, rèn đức hay sao?
     Còn nữa, sự ví von “học chui, học lụi” ở đây chắc không được sâu sắc cho lắm, thiết nghĩ khi một người đã có tâm học và một trí tuệ được khai sáng bằng định hướng và tư duy của phật pháp thì tự học “cũng thành tài” và được kiểm chứng qua cách đối nhân sử thế giữa đời thực, con người với con người.
     Còn đây nữa:

     “Nguyễn Liên nói rằng “ Con sẽ hành trì theo lời Phật dạy, cũng như nỗ lực tự mình chuyển hoá tâm mình, trở thành tâm từ bi biết yêu thương tất cả chúng sanh.”. Nếu không có phương pháp làm sao bạn có thể chuyển hoá tâm ?”
     Nam mô a di đà phật.
     Không hiểu ai là người đã viết ra phương pháp cho Đức phật tu thành, hay là “phương pháp tu” được Đức Phật ngộ ra từ trong tâm rồi mới lấy đó làm kim chỉ nam cho các phật tử sau này…
     Vài lời của người vẫn còn đang mò mẫm trong bóng tối, xin pháp huynh Mật Tuệ Tín khai sáng, nếu có điều phạm thượng mong được thứ lỗi và bỏ qua cho.

     • Mật Giác Đăng says:
      Mô Phật,
      Kính Bạch Thầy,
      Mật Giác Đăng con nhân đọc được comment của bạn đọc Tuấn Dũng, nên có đôi điều xin phép được chia sẻ. Nếu có chi sai sót con kính mong Thầy chỉ dạy thêm cho con.
      Chào bạn Tuấn Dũng,
      Thật hoan hỷ khi bạn ghé thăm trang nhà và quan tâm theo dõi bài viết. Trong lúc chờ đạo huynh Mật Tuệ Tín có phản hồi, Giác Đăng xin được có đôi điều chia sẻ cùng bạn Tuấn Dũng.
      -Trước hết, bài viết trên đây với nội dung chính là phần luận giải của Thầy Nguyên Thành về câu hỏi của bạn đọc Nguyễn Liên, phân tích rõ ràng về phương tiện tâm linh và trang sức tâm linh. Còn comment của bạn Tuấn Dũng gửi trực tiếp đến đạo huynh Tuệ Tín của tôi, nêu ý kiến liên quan đến tu pháp quy y, một vấn đề đạo pháp khác. Tôi tự hỏi bạn hỏi như vậy là có mang hàm ý gì?
      +Hành động của bạn khiến tôi không khỏi liên tưởng đến việc “vạch lá tìm sâu”. Bởi thay vì quan tâm, phản hồi vấn đề chính được đưa ra, bạn lại đi chất vấn một đối tượng cụ thể về một vấn đề… khác hẳn! Có vẻ như bạn đang “bất bình” vì một ý diễn đạt, hay một câu chữ nào đó từ đạo huynh tôi? Có điều gì đó đụng chạm gì đến bạn khiến bạn “phật lòng”?
      +Hành động này còn khiến tôi ngờ rằng phải chăng bạn đang có ý thách thức, khơi gợi một cuộc đối luận nhằm mục đích gì đó? Bởi, vấn đề mà bạn đưa ra đã được Thầy Nguyên Thành luận giảng rất cụ thể ở các bài viết: “Thư gửi Lê Hoàng Dũng: “Được tu” mà không “tu được””, và “Thư gửi các trò 47: Tại sao tu Phật vẫn gọi là ngoại đạo?”. Nếu Tuấn Dũng là một người thực lòng quan tâm đến đạo pháp, là người đang mò mẫm trong bóng tối và mong được khai sáng, tôi nghĩ khi đến được với Chanhtuduy.com, bạn cũng sẽ như tôi ngày xưa, và nhiều ngưới khác, vui mừng mà say sưa tìm đọc những bài pháp quý giá để được giải nghi, mở mang học hỏi. Đằng này, những vấn đề bạn đưa ra là những vấn đề cũ đã được nói rất tường tận bởi vị Đạo sư dạy đạo, bạn lại đem ra chất vấn lần nữa, mà đối tượng lại là một học trò Mật gia. Thật khó mà không nghĩ rằng bạn đang có thâm ý riêng.
      +Và cũng từ việc bạn đưa vấn đề ra hỏi như trên, tôi tin rằng bạn chưa quy y thật, bởi hình như bạn không phải chân thành muốn tìm hiểu về đạo pháp, bạn không có thành ý muốn thỉnh giáo, học hỏi khi có duyên lành được tiếp cận với một văn đàn Phật giáo uy tín, minh bạch, nơi vị chủ nhà_ Thầy Thinley Nguyên Thành luôn sẵn sàng giải đáp cho những nghi vấn được gửi gắm một cách đầy thiện chí. Tôi nói như thế vì theo trải nghiệm của bản thân, khi ta đã quy y, quay về nương tựa Tam Bảo, sẽ thấy vô cùng trân quý Đạo pháp, sẽ hết sức tôn kính những ai am tường tri kiến giải thoát, giúp ta có được hiểu biết đúng đắn về Chánh kiến, Chánh pháp.
      Trên đây là những cảm nhận ban đầu của tôi khi đọc được comment của Tuấn Dũng. Nhưng phải nói rằng, rất cảm ơn bạn, vì nhờ có bạn làm duyên khởi để Giác Đăng có dịp ôn lại những bài giảng cũ của Thầy, khắc sâu hơn những bài học quý giá mà Thầy đã ban cho.
      Bây giờ, tôi xin phép được bàn sâu hơn về nội dung vấn đề bạn nêu ra.
      +Câu đầu tiên bạn viết, hỏi về cách xưng hô với đạo huynh Tuệ Tín đã thể hiện bạn không phải chỉ mới đọc một hai bài viết trên Chanhtuduy.com. Bởi trong bài “Thư gửi các trò 133: Xưng hô trong đạo pháp”, Thầy tôi đã có dạy: “Trong đạo Phật, những người Phật tử (có quy y Tam bảo) khi giao tiếp gọi nhau là “đạo hữu”. Nếu họ cùng một tông môn, dòng phái thì người tu trước được gọi là “đạo huynh”, người tu sau gọi là “pháp đệ”.”
      Thế nên tôi không biết cách gọi “pháp huynh” của bạn là xuất phát từ đâu, từ nơi bạn đang tu tập chăng? Riêng về phần chúng tôi, biết được qua lời bạn rằng bạn chưa quy y nên xin phép xem Tuấn Dũng là một bạn đọc quan tâm đến trang mạng.
      +Tiếp đó, bạn nhờ đạo huynh Tuệ Tín giải thích câu “Thứ nhất là tu tại gia, thứ hai tu chợ, thứ ba tu chùa”.
      Bạn muốn nhờ giải thích câu này để nhằm ý gì? Bạn không hiểu nghĩa của nó? Hay bạn vốn đã hiểu nhưng lại muốn dẫn ra đây để nhằm nói lên điều gì? Có phải bạn muốn nói rằng không cần thiết phải quy y, người tu hoàn toàn có thể tự mình tu tập tại gia, chẳng cần đến sự “cho phép” của ai.
      Vậy thì tôi xin nói với bạn điều này, vì theo những gì tôi được hiểu về “tu tại gia”, đó là để nói đến những người cư sĩ, những người “sau khi” được quy y Tam Bảo, nhận được sự hướng dẫn chỉ dạy về phương pháp tu tập, và thực hiện công cuộc tu tập của mình tại gia, tu ngay trong khi vẫn sống cuộc sống thế sự bình thường chứ không vào chùa. Đạo tràng Mật gia Song Nguyễn của chúng tôi là một điển hình cho hình thức cư sĩ tu tập tại gia này.
      +Bạn viết rằng: “có phải nhất thiết phải là phật tử thì mới được tu (tu tâm) còn không là phật tử thì tu cũng chẳng ích gì, hóa ra chỉ những phật tử đã quy y thì mới có thể hướng về đức phật để tu tâm tích đức, rèn tâm, rèn đức hay sao?”
      Để trả lời cho câu hỏi này của bạn, theo tôi tốt nhất là bạn nên tìm đọc lại những bài viết của Thầy Nguyên Thành mà tôi đã có nêu ở trên. Tiện đây, tôi xin phép trích luôn vài đoạn để bạn đọc, đề phòng trường hợp bạn không đủ kiên nhẫn tìm đọc lại.
      “Một số người học Phật, tu Phật mà không quy y Phật xem như vô nghĩa. Điều này chẳng khác chi ở trong nước mà không có quốc tịch, có nghĩa là kẻ vô quốc, vô cư trên danh nghĩa, cho nên không thể gọi họ là công dân! Có chuyện gì liên quan đến cá nhân mình, chẳng hạn như xin việc làm chính thức, quyền lợi y tế, xã hội cộng đồng… đều không thể được cứu xét.
      Nếu như được làm công dân chính thức bị trở ngại bởi thủ tục hành chánh, thì người học Phật, tu Phật bị lực cản của tính ngã mạn. Không ít người cho rằng mình học sâu, hiểu rộng, thực hành tốt nên chưa chịu bất kỳ vị thầy nào làm lễ quy y cho đến khi tìm gặp. Song, họ đã ngộ nhận một cách trầm trọng bởi vì quy y đầu Phật, khác với học đạo, tu đạo. Cho nên bất kỳ chùa nào, đạo tràng nào, vị thầy nào đủ tư cách, nơi chốn quy y đủ điều kiện thành phần, diễn trình đúng theo nghi lễ, đều có thể làm lễ quy y.
      Quy y là bước đầu quan trọng của người học Phật, tu Phật, nếu thiếu sẽ không có kết quả ở các bước sau. Người học Phật, tu Phật mà chưa quy y Phật, chẳng khác chi ngoại đạo ham mê nghiên cứu và thực hành Phật pháp, chẳng được Phật lực gia trì.”- “Thư gửi các trò 47: Tại sao tu Phật vẫn gọi là ngoại đạo?”
      Còn nữa, trong bài “Thư gửi Lê Hoàng Dũng: “Được tu” mà không “tu được”.”, Thầy tôi cũng đã có giảng rất rõ ràng:
      “Chưa quy y Phật, Pháp, Tăng tức mà thực hành Phật pháp thì chẳng khác gì ngoại đạo tu Phật, con nuôi ở trong nhà cha mẹ. Lại nữa, quy y Phật rồi mà không thọ nhận và thọ trì ngũ giới Phật môn thì xem như cầm gươm mà múa cho đẹp để chứng tỏ mình cũng có mang và sử dụng vũ khí, chớ khi lâm trận e rằng mạng vong vì không có võ lực hộ thân, tựa như Hàn Tín năm xưa đi đâu cũng kè kè thanh gươm bên người, đến khi gặp tên côn đồ trong chợ đòi đánh, sợ quá mà quỳ gối chui qua trôn họ, hết sức nhục nhã.
      Cũng vậy, ai tu thành theo kiểu linh căn (còn người tu như vậy gọi là linh môi- xem 13 bài Quỷ sự-NV) mà không được làm lễ Quy y, Truyền giới thì gọi là được tu nhưng không tu được, tựa như học trò dự thính làm sao thi tốt nghiệp được? Không thi được tốt nghiệp làm sao lên lớp? Bởi vậy, tôi đã viết “Lại nữa, căn bản của đạo Phật là lễ Quy y cũng như của Tin lành giáo là lễ Baptem, của Công giáo là Rửa tội… Sau khi được làm lễ Quy y, học trò Mật giáo tiếp nhận Ba giới nguyện Phật môn lần lượt từ “Biệt giải thoát cá nhân” gọi là “Ngũ giới”, sau đó “Mật giáo giới”, và cuối cùng là “Bồ tát giới”…Tùy theo trình độ người tu mà giới nguyện sẽ được truyền thọ tương ưng. Chúng ta thấy những đồ chúng của hạng tu hành linh căn không được truyền giới mà chỉ được “phát hiện” có bệnh rồi được “chữa bệnh”. Như vậy, dù là dạy giáo pháp Phật đà cũng xem như ngoại đạo”.”
      Thật là trùng hợp, khi đã có một bạn Dũng từng lên văn đàn phản hồi khá quyết liệt về cái “quyền” được tu, là duyên khởi để Thầy tôi có một bài giảng lợi lạc trên trang mạng, hôm nay lại cũng có một bạn Dũng lên tiếng, tuy có vẻ nhu mì nhưng cũng mạnh dạn không kém về vấn đề “quyền” tu tập giữa người chưa quy y và đã quy y! Tôi nể cái “dũng” của cả hai bạn lắm. Nhưng cái “dũng” ấy nên dùng vào đúng việc, đúng chỗ, đừng để người khác thấy được cái “mưu” khích tướng, bới móc của mình thì hay hơn.
      Như vậy, từ những đoạn trích trên chắc bạn cũng đã hiểu vì sao lại có sự khác biệt giữa người tu có quy y và không quy y Tam Bảo. Đây là một vấn đề dường như không cần tranh cãi, bởi từ xưa đến nay, noi gương các vị Thánh Tăng Cổ đức, bất cứ ai muốn bước vào con đường tu Phật đều phải thực hiện nghi thức đầu tiên, ấy là tuyên thệ quy y Tam Bảo, là quay về nương tựa Phật, Pháp, Tăng, nơi nương tựa chân thật và bền vững. Không phải chỉ những người tu tập sơ cơ như chúng tôi, ngay cả các vị Thầy, như vị Thầy dạy đạo của tôi cũng đều đã từng tuyên thệ quy y Phật, Pháp, Tăng. Còn nếu vị Thầy của bạn (nếu có) mà chưa từng quy y Tam Bảo, hay không hề hướng bạn vào việc quy y, thì tôi thật lòng khuyên bạn nên xem xét lại bạn nhé. Vì tôi cũng đã từng gặp phải những “thầy” như thế, chỉ đề cao “căn cơ” của mỗi người, khuyên tự giác tu tâm sửa tánh, tích phước, trị bệnh, (cũng) nhắc về việc tìm về Tây phương, nhưng tuyệt nhiên không nhắc gì đến sự cần thiết và lợi ích của việc quy y Tam Bảo. Và một sự thật cay đắng mà tôi nhận ra sau khi nếm đủ khổ sở, đó là những kẻ tự xưng là “thầy” đó chẳng gì khác hơn là bọn tà sư tu hành linh căn huyền hoặc, vốn đang nhan nhản khắp mọi nơi.
      + “Còn nữa, sự ví von “học chui, học lụi” ở đây chắc không được sâu sắc cho lắm, thiết nghĩ khi một người đã có tâm học và một trí tuệ được khai sáng bằng định hướng và tư duy của phật pháp thì tự học “cũng thành tài” và được kiểm chứng qua cách đối nhân sử thế giữa đời thực, con người với con người.”
      Có thể theo cảm quan cá nhân của bạn, sự ví von của huynh Tuệ Tín là không lọt tai, (vì đụng chạm đến bạn?). Nhưng sự lý giải của bạn thì quả thật tôi không thể đồng tình.
      Bởi, nói về cái tâm quyết chí học Phật, tôi công nhận với bạn là có thể có nhiều người sở hữu được. Nhưng nói là trí tuệ được khai sáng bằng định hướng và tư duy của Phật Pháp thì tôi phải hỏi lại, từ đâu, nhờ ai mà một người có thể được khai sáng, định hướng như thế? Nếu không phải từ việc nương tựa vào Tam Bảo, vào Phật pháp chân chính (cái này không phải ai cũng có thể phân định được trong thời kỳ mạt pháp này), nếu không nhờ vào vị Thầy chân chính am tường tri kiến giải thoát (cái này cũng không phải dễ tìm được trong lúc tà sư nhiễu nhương này) thì cái sự khai sáng, định hướng đó nói thật là cần phải được xem lại, bởi đừng nói đến chuyện “thành tài”, mà không khéo nó sẽ dẫn ta đến những cái đích mà ta không ngờ tới. Nhưng trước khi đến đích đó thì chỉ riêng cái suy nghĩ như trên thôi đã thể hiện rõ ràng một điều mà Thầy tôi đã có giảng:
      “Nếu như được làm công dân chính thức bị trở ngại bởi thủ tục hành chánh, thì người học Phật, tu Phật bị lực cản của tính ngã mạn. Không ít người cho rằng mình học sâu, hiểu rộng, thực hành tốt nên chưa chịu bất kỳ vị thầy nào làm lễ quy y cho đến khi tìm gặp.”
      Chính cái sự ngã mạn này mới là thứ nọc độc đáng sợ có thể gây ra hậu quả nặng nề cho con người, cả về mặt thế sự và cả vận mệnh tâm linh!
      Thứ nữa, bạn nói rằng những điều đó được kiểm chứng qua cách đối nhân xử thế giữa đời thực, con người với con người, tôi thấy bạn đang có sự nhầm lẫn ở đây. Bởi những cái mà bạn nói chỉ là thể hiện trên cuộc sống thế gian tầm thường, đâu chắc là có ý nghĩa tâm linh tương xứng. Một người tu Phật chân chính sẽ có cách đối nhân xử thế hợp tình hợp lý, điều này đúng. Nhưng nếu suy theo chiều ngược lại, một người biết cách đối nhân xử thế, cư xử tốt trong mối quan hệ giữa con người với con người thì là người học Phật, tu Phật chân chính, điều này chưa chắc nếu không muốn nói là nhận định hàm hồ, thiếu cơ sở. Những lời trên càng khiến người khác cho rằng bạn đang biện minh cho chính mình.
      +” Không hiểu ai là người đã viết ra phương pháp cho Đức phật tu thành, hay là “phương pháp tu” được Đức Phật ngộ ra từ trong tâm rồi mới lấy đó làm kim chỉ nam cho các phật tử sau này…”
      Đọc câu này của bạn mà Giác Đăng thật thấy bủn rủn. Bạn đem Đức Phật ra để so sánh, đối chất à? Bạn tự so sánh mình với Ngài ư?
      Thưa với bạn, ngày đó, đạo sĩ Gautama cũng đã từng theo học với rất nhiều vị Thầy dạy đạo, và dĩ nhiên được họ dạy cho phương pháp tu, không những một mà là nhiều. Nhưng Ngài không tìm thấy sự rốt ráo giải thoát từ đó, nên mới tự mình tìm ra con đường giác ngộ. Bậc Toàn Giác như Đức Phật lẽ nào bạn cho rằng có nhiều lắm sao, bạn tự tin rằng có thể so sánh với Ngài sao? Cũng từ sự giác ngộ của Ngài mới xuất hiện danh từ Đức Phật, mới có Tam Bảo Phật, Pháp, Tăng để những học trò của Ngài_ những người con Phật tìm về nương tựa. Mặc dù Đức Phật có từng nói rằng mỗi chúng sanh đều có Phật tánh, đều là “Phật sẽ thành”, nhưng tự tin đến mức tự cao tự đại dám đem Ngài ra so sánh thật tôi chưa được thấy nhiều đâu bạn ạ.
      Nhân đọc được coment nên tôi có đôi lời chia sẻ như vậy, nguyện chúc bạn Tuấn Dũng thực sự bình tâm quán xét, nhằm tìm thấy nhiều lợi lạc khi quan tâm đọc bài và phản hồi trên Chanhtuduy.com.
      Thân chào.
     • Mật Tuệ Tín says:
      Mô Phật,
      Chào bạn Tuấn Dũng,

      Tôi hoan hỷ khi nhận được ý kiến phản hồi của bạn. Mặc dù lời văn của bạn rất “thiết tha” nhưng tôi nghĩ không cần thiết trả lời vì 3 lý do :

      1./ Chủ đề của bài viết là giải nghi của Thầy tôi về phương tiện tâm linh & trang sức tâm linh cho bạn đọc Nguyễn Liên, hoàn toàn không liên quan đến việc bạn yêu cầu tôi giải thích câu tục ngữ :
      “Thứ nhất là tu tại gia
      Thứ nhì tu chợ, thứ ba tu chùa”
      Yêu cầu của bạn xem ra đã đi lạc đề quá xa, tựa như trong hội thảo “Bàn về vấn đề nóng lên toàn cầu” lại có diễn giả lên chất vấn “Vì sao xăng hay tăng giá?”.

      2./ Trang web chanhtuduy do Thầy tôi (Đạo sư Thinley-Nguyên Thành) lập ra, là cầu nối tâm linh để đệ tử chúng tôi học pháp, đồng thời giải đáp thắc mắc-thỉnh vấn của bạn đọc gần xa. Do đó, tôi không đủ tư cách giải nghi, hay nói theo cách của đạo hữu là “khai sáng”. Xem ra yêu cầu của đạo hữu vừa lạc đề, vừa nhầm luôn đối tượng.

      3./ Ngoài ra, câu tục ngữ trên là do người xưa nói, không nằm trong Tam tạng kinh điển, không phải Thánh ngôn lượng. Những câu nói tương tự nhự vậy rất nhiều trong cuộc sống, thí dụ “Tu đâu cho bằng tu nhà, thờ cha kính mẹ mới là chân tu”. Nên yêu cầu mà bạn đưa ra không phù hợp với tôn chỉ của chanhtuduy, một diễn đàn Phật pháp, nơi Thầy tôi chỉ dạy Đây là sự khổ thế gian – đây là nguyên nhân khổ – Đây là cảnh giới thoát khổ – Đây là con đường diệt khổ (Tứ Diệu đế).

      Tuy nhiên, nếu tôi không trả lời, có thể bạn nghĩ là tôi sai. Nên tôi sẽ trình bày ý kiến của mình sau đây :

      * “Tôi có cảm giác không được tốt cho lắm, theo lời huynh Mật Tuệ Tín, có phải nhất thiết phải là phật tử thì mới được tu (tu tâm) còn không là phật tử thì tu cũng chẳng ích gì, hóa ra chỉ những phật tử đã quy y thì mới có thể hướng về đức phật để tu tâm tích đức, rèn tâm, rèn đức hay sao? “ Quan điểm của bạn là không cần Quy y Tam Bảo vẫn tu được. Nếu vậy bạn viết “Nam mô a di đà phật” để làm gì? Bạn có biết Nam mô chính là Quy y?
      Bạn làm tôi nhớ đến khoảng thời gian 3 năm trước, khi tôi đến một tịnh xá ở Tp.HCM, trình bạch với vị sư rằng tôi muốn tu tập Phật pháp. Vị sư trả lời “Muốn tu tập, con cần phải quy y Tam Bảo”. Tôi “hồn nhiên” hỏi lại “Cần thiết phải quy y mới tu được hả Thầy? “. Vị sư mỉm cười gật đầu. Có lẽ vì vậy mà pháp danh của tôi lúc ấy là Tuệ Tín và sau này Mật danh là Mật Tuệ Tín.

      Lúc đó, cầm được giấy nhận quy y tôi mừng lắm nhưng trong tâm vẫn còn “lấn cấn” vì còn nhiều khúc mắc. Mãi sau này, tôi mới hiểu rõ hơn các khía cạnh khác của Quy y (Quy y Tam Bảo nghĩa là gì? Vì sao chúng ta phải Quy y? Đối tượng Quy y. Cốt lõi của Quy y. Yếu nghĩa của Quy y,…) khi được Thầy tôi giảng luận. Bạn có thể tìm hiểu qua link sau : http://chanhtuduy.com/nuong-tua-vao-dau/

      Có thể thấy rằng “Một số người học Phật, tu Phật mà không quy y Phật xem như vô nghĩa. Điều này chẳng khác chi ở trong nước mà không có quốc tịch, có nghĩa là kẻ vô quốc, vô cư trên danh nghĩa, cho nên không thể gọi họ là công dân! Có chuyện gì liên quan đến cá nhân mình, chẳng hạn như xin việc làm chính thức, quyền lợi y tế, xã hội cộng đồng… đều không thể được cứu xét.

      Nếu như được làm công dân chính thức bị trở ngại bởi thủ tục hành chánh, thì người học Phật, tu Phật bị lực cản của tính ngã mạn. Không ít người cho rằng mình học sâu, hiểu rộng, thực hành tốt nên chưa chịu bất kỳ vị thầy nào làm lễ quy y cho đến khi tìm gặp. Song, họ đã ngộ nhận một cách trầm trọng bởi vì quy y đầu Phật, khác với học đạo, tu đạo. Cho nên bất kỳ chùa nào, đạo tràng nào, vị thầy nào đủ tư cách, nơi chốn quy y đủ điều kiện thành phần, diễn trình đúng theo nghi lễ, đều có thể làm lễ quy y.
      Quy y là bước đầu quan trọng của người học Phật, tu Phật, nếu thiếu sẽ không có kết quả ở các bước sau. Người học Phật, tu Phật mà chưa quy y Phật, chẳng khác chi ngoại đạo ham mê nghiên cứu và thực hành Phật pháp, chẳng được Phật lực gia trì.” (trích bài viết Thư gửi các trò 47: TẠI SAO TU PHẬT VẪN GỌI LÀ NGOẠI ĐẠO – link : http://chanhtuduy.com/thu-gui-cac-tro-47-the-nao-goi-quy-y/ )

      Ngoài ra, nếu xem việc tu tập như xây ngôi nhà giác ngộ thì Quy Y chính là nền móng, “chịu tải trọng” cho những “hạng mục” khác như bờ tường giới luật, bố thí, nhẫn nhục, thiền định,…Nền móng vững chắc thì “ngôi nhà Giác ngộ” mới an định trước Bát phong, che chở cho hành giả không bị mưa gió, bão tố của ma chướng, ngũ độc (tham, sân, si, mạn, nghi),…Một số Phật tử tuy đã quy y nhưng thờ cúng Quỷ thần, tin vào phong thuỷ, tử vi, Thầy bói chẳng khác gì “người khổng lồ chân đất sét”, nên tu tập nhiều mà chẳng được bao nhiêu vì thất thoát công đức, vì “hợp đồng tâm linh” đã bị phá vỡ, rốt cuộc cũng bị trói buộc trong sanh tử luân hồi, đau khổ không bao giờ dứt.

      Lời khuyên Quy y Tam Bảo đã được Đức Phật, Bồ tát, các vị thánh tăng chỉ dạy rất nhiều trong kinh điển, bạn nên tìm đọc để tự quyết định vận mệnh tâm linh của mình.

      * “Còn nữa, sự ví von “học chui, học lụi” ở đây chắc không được sâu sắc cho lắm, thiết nghĩ khi một người đã có tâm học và một trí tuệ được khai sáng bằng định hướng và tư duy của phật pháp thì tự học “cũng thành tài” và được kiểm chứng qua cách đối nhân sử thế giữa đời thực, con người với con người.
      Không hiểu ai là người đã viết ra phương pháp cho Đức phật tu thành, hay là “phương pháp tu” được Đức Phật ngộ ra từ trong tâm rồi mới lấy đó làm kim chỉ nam cho các phật tử sau này…”

      Trong comment trả lời bạn Nguyễn Liên, tôi dùng hình ảnh ví von “học lụi” để nhấn mạnh đến tầm quan trọng của Quy y , đó là điều mà tôi muốn gửi gắm đến bạn ấy, xuất phát từ Bồ Đề tâm. Do đó, sự sâu sắc hay nông cạn như bạn nghĩ, với tôi không quan trọng vì Đức Phật dạy “Mọi thiện pháp không dựa trên nền tảng bồ đề tâm đều là tà pháp”.

      Về việc có cần một vị Đạo sư hay không trên bước đường tu tập, bạn tham khảo các dẫn chứng sau :
      + “Đức Phật dạy muốn tu tập giải thoát phải hội đủ 4 yếu tố sau: (1) duyên lành (2) nghiên tầm giáo điển và thực hành giáo pháp (3) niềm tin kiên cố (4) thân cận thiện tri thức. Thiện tri thức là ai? Trong tiếng Phạn gọi là “Kalianamitra” có nghĩa là người sở hữu tri kiến giải thoát; là người nắm vững lý thuyết và thực hành liên quan đến quỹ đạo giải thoát, chỉ ra cho chúng ta phương pháp hành trì phù hợp với trình độ và căn cơ tâm linh. Đó cũng là người cùng chung chí nguyện giải thoát với chúng ta. Tóm lại, thiện tri thức có thể là vị thầy dạy đạo, những đạo hữu, đạo huynh và pháp đệ trong đạo Phật.”

      + Trong kinh Đại bát Niết bàn rằng sở dĩ Ngài thành Phật là nhờ muôn ngàn kiếp trước luôn gần gũi thiện tri thức”. “Nếu ai gần gũi ác tri thức, đời này chẳng được tiếng tốt, đời sau sẽ bị đọa vào địa ngục. Ai gần gũi thiện tri thức, hiện tại dầu chẳng được lợi danh thế gian nhưng đời sau sẽ được hết nhân khổ” (kinh Phật Bổn Hạnh).

      + “ Lời Thầy quan trọng hơn kinh sách” (thánh tăng Atisa)
      + “ Chúng ta dựa vào vị Thầy để có thể đạt được tất cả những điều tốt đẹp nhất. Học kinh sách và tích luỹ tri thức không đủ cho chúng ta thành tựu đạo quả. Chúng ta phải học với một vị Thầy đã chứng ngộ và tuân theo lời dạy của Ngài” (Geshe Wangyal)

      Bạn nghĩ sao trước lời dạy của các Ngài ? Nếu bạn có thể “tự học cũng thành tài” thì bạn viết comment yêu cầu tôi giải thích và đặt câu hỏi nhằm mục đích gì?

      Kết luận :
      * Cần xem lại tư cách của bạn Tuấn Dũng vì những gì bạn viết thể hiện thái độ cao ngạo, tự cho mình tài-giỏi, viết comment mang tính chất vấn, hơn-thua (rơi vào bát phong), không đúng tinh thần của người có tâm học Phật đang cần giải nghi.

      * Bạn không chứng minh luận điểm bằng luận cứ-luận chứng Phật môn, “tin vào tâm ý của mình khi chưa đắc Thánh quả” (kinh Tứ Thập nhị chương).

      * Lời khuyên dành cho “người vẫn còn đang mò mẫm trong bóng tối“ :
      + Viết hoa danh từ riêng (thí dụ từ : A Di Đà Phật) vì nếu là người có tâm học Phật phải luôn tôn kính Tam Bảo.
      + Quy y và tu học có pháp môn rõ ràng.
      + Không nên dùng từ “phạm thượng” vì tôi không phải là Vua và mọi comment đối luận đều với mục đích đưa đến những hiểu biết tâm linh, không thuộc đúng-sai thường tình của thế gian, tôi hoan hỷ khi có ai đó hiểu đúng về Phật pháp, hoàn toàn không có ý bắt lỗi ai nên bạn không cần xin lỗi.
      + Nếu có thỉnh vấn đề đạo pháp mong bạn chú ý chủ đề câu hỏi và gửi cho Thầy tôi.
      Trân trọng.
      Cầu mong tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
      Om mani padme hum.

     • Nhuận Hoàng says:
      A di đà Phật. Vạn sự tùy duyên thôi. Con thấy đem đạo và đời tranh luận trên diễn đàn này rối rắm quá……..
     • Nguyên Thành says:

      Trò nghĩ sai rồi! Đạo đời không rời nhau mới là chân đạo!

   • Mật Giác Đăng says:
    Mô Phật,

    Pháp đệ cũng vô cùng tâm đắc với comment của đạo huynh Mật Tuệ Tín. Những lời của huynh chính là những lời khuyên xác đáng và rất cần thiết cho đạo hữu Nguyễn Liên lúc này.

    Cầu cho tất cả chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.

    Oh ah hum.

  • hoai says:
   Cam on ban Lien.da co thac mac de duoc thay giac ngo.vi the ma minh hieu ra nhieu dieu.k con buon khi dang deo mat phat ma danh mat nua.
 9. Mô Phật,
  Kính bạch Thầy,

  Con cảm tạ ân đức Thầy đã từ bi giảng giải cho Nguyễn Liên, nhờ đó mà con hiểu rằng khi nhìn nhận bất cứ vấn đề nào cũng cần phải trang bị trạch pháp nhãn, với đầy đủ luận chứng Phật môn chứ không phải theo cách giải thích vu vơ của một vị ‘” Thượng toạ giảng sư “ mà Nguyễn Liên đã nghe được.

  Đối với những người khi mới tìm hiểu đạo Phật, những câu hỏi này sẽ nhiều vô kể. Như vậy, có thể thấy ai cũng có thể đọc và tìm hiểu giáo pháp trong Tam tạng kinh điển, nhưng hiểu hay không lại là một chuyện khác. Nếu không muốn nói rằng đa số sẽ bơi trong đại dương giáo điển, không biết đâu là bến bờ. Càng bơi càng đuối, nên đã có tình trạng nhiều người gửi email thỉnh vấn Thầy về những thắc mắc tâm linh của họ. Bên cạnh một số người thành tâm, cũng còn đó những người vô ơn, tâm linh thị trường. Họ không muốn tìm hiểu giáo pháp, không cần suy nghĩ, họ nghĩ rằng chỉ cần gửi câu hỏi tức khắc Thầy sẽ trả lời.

  Ngoài ra còn có loại người ăn cắp pháp. Họ cho rằng chỉ cần đọc tác phẩm của Thầy và hành trì theo thì có kết quả. Con nhớ lại cách đây không lâu, có một bạn đọc tên Thư Hồ sau khi đọc tác phẩm “ Một đời người một câu thần chú “, anh ấy nói rằng rất tâm đắc và muốn mua nhiều quyển tặng người thân, đồng thời giúp cho vợ mình chữa bệnh ung thư. Sau đó, Thầy bảo anh ta lên Bà Rịa để thỉnh sách. Anh ta biện hộ mình bận rộn và đòi Thầy gửi bưu điện, sẽ trả tiền đầy đủ. bao giờ có tiền lệ này “. Con chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Đối với họ, chỉ cần bỏ tiền ra sẽ có sản phẩm tâm linh mà họ muốn, đời và đạo chẳng khác gì nhau.

  Loại người mà niềm tin nữa vời, cư xử kiểu “ tiền trao cháo múc “ khi thỉnh pháp. Những người có suy nghĩ như vậy đầy rẫy trong xã hội hiện nay. Khi sống họ không cần quán xét mình, không tin nhân quả, phỉ báng Tam bảo,…Tới khi cùng đường mạt lộ, mắc bệnh hiểm nghèo thì cầu trời khẩn phật phù hộ cho tai qua nạn khỏi. Mà như vậy nào có hết đâu, có người khi cầu xin chư Phật còn ra giá, đại loại như ăn chay một tháng, cạo đầu, cúng lể vật sau khi được như ước nguyện.

  Họ không hiểu rằng không có đạo sư gia trì thì thực hành có ích chi nếu không muốn nói là đem lại hậu quả. Lời dạy của thánh tăng Atisa chính là lời cảnh tỉnh cho bất cứ ai muốn hành trì Mật giáo :
  “ Muốn thọ pháp đạo sư gia trì
  Phải tìm một vị Thầy thánh thiện
  Hầu hạ, cúng dường, dâng báo vật
  Tuân lời để làm vui lòng vị ấy “.

  Kính bạch Thầy,
  Trang mạng chanhtuduy ngày càng phát triển, được bạn đọc khắp nơi quan tâm và tìm hiểu. Nên con nghĩ rằng trong thời gian sắp tới sẽ có rất nhiều người gửi email thỉnh vấn, mà lười biếng không cần tìm đọc hàng trăm bài viết của Thầy trên trang mạng.

  Con ngưỡng mộ và cảm phục trước Bồ Đề tâm của Thầy, đã không quản ngại thân sơ trên con đường giáo hoá chúng sanh. Vì nếu là con, thì con không thể nào chịu đựng nỗi trước những loại người mang tâm lý thị trường đã đến và thỉnh vấn Thầy trong thời gian vừa qua.

  Cầu mong cho tất cả chúng sanh có lòng sùng mộ và biết trân quý giáo pháp.
  Om mani padme hum.

 10. Mật Hạnh Giác says:
  Mô Phật!
  Kính Bạch Thầy, con trộm nghĩ dường như đạo hữu Nguyễn Liên đang muốn tiêu trừ Tham Sân Si một cách quyết liệt triệt để (đạo hữu đề cập vấn đề này khá nhiều lần). Giống như thợ săn đi thấy con thú Tham Sân Si nào hiện ra thì bắn nó một phát. Điều này cũng có mặt tốt là giúp Đạo Hữu tìm đến với Phật Pháp, nhưng con có từng nghe thầy nói “Đạo Phật là Đạo trung dung”, vậy nên cứ trung dung, “vui tu hơn là khổ tu”, đạo hữu khiến con có cảm giác như có ngọn gió Được-Mất ở đây, lấy Sân để diệt Sân. Kiến thức và nhận định của con còn hạn hẹp, mong Vị Thầy chỉ dạy thêm.
  Om Ah Hum.
  • nguyenthanh says:

   Đúng rồi! Trò ấy hiểu sai phương pháp tu tập vì không có đạo sư, nhưng họ đâu phải là học trò Mật gia Song Nguyễn thì làm sao chúng ta giáo huấn? Hãy để trò ấy tự bơi trong đại dương vô minh của mình cho đến khi cầu cứu một chiếc thuyền bát nhã!

 11. Mật Lễ says:
  Mô Phật!
  Con thật hoan hỷ khi đọc bài viết này. Trước khi là học trò của MGSN con cũng từng có những suy nghĩ ngây ngô như thế, song được Thầy minh định lại qua rất nhiều bài viết trên trang mạng chanhtuduy.com và đọc những câu hỏi trong quyển sách “nghi vấn trên đường tu” với rất nhiều thắc mắc của những người mới bước chân vào con đường tu tập, tương tự như câu hỏi này của đạo hữu tên Liên ở Hà Nội. Từ đó con có thêm kiến thức về chánh kiến và dần không còn mê tín những chuyện mà người khác vẫn cho là rất hệ trọng và không nên làm thế này, không nên làm thế kia… như thế vô tình tạo ra những cái khó khăn cho bản thân mình trong sinh hoạt và làm việc…
  Thầy đã từng dạy chúng con “nên lo những việc đáng lo, không nên lo những việc không đáng lo”. thế thì việc này thực chất không đáng phải lo. như thế sẽ tăng trưởng lậu hoặc.
  Kính bạch Thầy!
  Những dòng giải đáp của Thầy rất thực tế và khi hỏi ngược lại người hỏi tựa như cho câu trả lời thật hay và đầy tính trí tuệ!
  Con thành tâm cảm ơn vị Thầy từ bi trí tuệ đã giúp chúng con trang bị thật nhiều chánh kiến.
  Con cầu mong cho vị Thầy từ bi cùng người phối ngẫu luôn có sức khỏe để mùa thu cuộc sống không còn là rào cản để Thầy tiếp tục hoằng dương chánh Pháp!
  Om Ah Hum!
 12. Mật Quốc Sanh. says:
  Kính bạch Thầy!
  Con kính đảnh lễ Thầy từ bi đã trả lời câu hỏi của đạo hữu Nguyễn Liên, qua đó con có bài học về trạch pháp nhãn khi nhìn nhận vấn đề một cách lớp lang, thứ tự, đúng chánh kiến Phật môn. Đọc câu hỏi này, con nhớ lại chuyện tương tự trong buổi đầu tiên chúng con ngồi trên xe của Thầy, phía trước là một chiếc ô tô có dán 4 chữ hồng danh “A di đà Phật”. Khi ấy, Thầy đã giảng cho con nghe về sự đánh bóng đạo đức bản thân. Thật đáng tiếc khi người ta thường tìm đến với Phật pháp vì để hộ thân, lánh nạn nên dễ tin vào điều mê tín, trang sức tâm linh, tin vào tà sư vì những danh từ “đại đức”, “thượng tọa”,… mà không “tự mình thắp đuốc lên mà đi”. Qua đó, con càng thêm vững tin vào con đường mình đang đi và cảm niệm ơn Thầy đã vớt con lên con thuyền bát nhã.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô.
  Nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Om mani padme hum.
  Đệ tử Mật Quốc Sanh.
 13. Bach thầy, con rất muốn đeo tượng Phật nhưng con vgkhông dám vì con sợ khi đeo thì tượng Phật nằm dưới đầu của con thì sẽ mang tội bất kính. Con cúi xin Thầy thương xót giúp con
  • nguyenthanh says:

   Trò đọc bài này rồi thì đã hiểu, sao lại hỏi nữa? Nếu muốn tìm lời đáp thì nên đọc lại vài lần sẽ thấy đáp án!

 14. Mật Thiệu says:
  Mô Phật.Thông qua bức thư của đạo hữu Nguyễn Liên ,Thầy đã cho con biết được những suy nghĩ sai lệch vấn đề của thế gian,Thầy đã trang bị trạch nhãn để cho con có cái nhìn đúng đắn về sự vật ,hiện tượng đang diễn ra trong cuộc sống hàng ngày.Con khắc ghi lời dạy của Thầy “Đạo Phật lấy tâm làm chủ,lấy trí làm đầu,dùng tuệ làm nghiệp”.
  Con cầu nguyện cho sự trường thọ và sức khỏe của Thầy,Cô vì tất cả chúng sanh.
  Om mani padme hum.
 15. nguyennga says:
  Mo phat!
  Kinh bach thay !
  Con da doc bi nay roi a
 16. Hoài Bé says:
  Con mua cho bé nhà con mặt dây chuyền mặt phật,con rất thic cho bé đeo để phật luôn ben bé,che chở cho bé nhưng hom qua có ng nói bé còn bé k nén cho đeo mặt phật,con định đem đổi nhưng hom nay đọc đc bài này của thầy con rất thích.Con cảm ơn thầy.Mô Phật
  • chanhtri says:

   Hoài Bé an tâm cho con mình đeo dây chuyền mang mặt tuong Phật vì đây là trang sức tâm linh mà thôi, không tùy thuoc độ tuổi, lứa tuổi. Sau này khúc mắc tâm linh thì trò cứ tự nhiên hỏi, Thầy sẽ hồi đáp. Nếu là Phật tử thì nên xưng pháp danh.

 17. Thanh thuy says:
  Thua thay Con doc somg bai nai roi ah
 18. Mật Nguyên Tánh says:
  Kính bạch Thầy,

  Con thật hoan hỷ với luận giải của Thầy.

  Kính Thầy,

  Om Mani Padme Hum

 19. Nguyễn Minh Nhật says:
  Kính bạch thầy!

  Con đã đọc bài này rồi ạ. Đến hôm nay con mới được khai sáng về vấn đề này thưa thầy. Bản thân con vì vô minh, thiếu hiểu biết, tin vào những lời mê tín dị đoan nên con đã mua và đeo các trang sức tâm linh với mục đích cầu an, may mắn. Thậm chí khi con không muốn đeo nó nữa, con cũng không dám bỏ đi vì sợ nếu bỏ đi thì nó gây “ảnh hưởng” tới con. Giờ thì con đã hiểu được, chỉ có tu tập, hành pháp mới giúp con chuyển đổi tâm linh. “Nếu chỉ nhờ vào những cái vòng đá, vòng ngọc mà có tác dụng thì chúng ta chẳng phải tu tập làm gì, chỉ cần đeo là đủ.” Con đã được khai sáng thưa thầy. Con cảm tạ sự giảng giải của thầy.
  Con chúc thầy sức khoẻ ạ.

 20. Lê Anh says:
  Giờ thì mình mới hiểu. Tâm có sáng thì bạc mới sáng.
 21. Mật Đạo Pháp & Mật Thanh Liên says:
  Mô Phật
  Kính Bạch Thầy !
  Hai chúng con đã đọc bài của Thầy
  Chúng con đảnh lễ chi ân Thầy đã trả lời bạn Nguyễn Liên và qua đó chúng con hiểu hơn về Trang sức tâm linh và Phương tiện tâm linh
  Con chúc Thầy Cô mạnh khoẻ trường thọ vì lợi lạc chúng sanh
  Con xin cảm tạ Vị Thầy, Bổn tôn, Dakini đã từ bi chỉ dẫn cho chúng sanh. Nguyện chúng sanh sớm thành tựu Phật tánh.
  Cầu chúc các Huynh Đệ hữu duyên cùng Phật pháp sẽ có được chánh tri kiến trên chanhtuduy.com

  OM MA NI PAD ME HUM

 22. Mật Thanh Tâm says:
  Kính Bạch Thầy!
  Con đã đọc bài này và các comments của các Đạo huynh,Đạo hữu rồi ạ.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu mong tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.
  Om Mani Padme Hum.
 23. Lê Dung says:
  Kính bạch Thầy! Con đã đọc bài giảng của Thầy rồi ạ. Qua sự luận giải của Thầy con hiểu được là không nên nhầm lẫn giữa phương tiện tâm linh và trang sức tâm linh, bởi sự nhầm lẫn này lại là một biểu hiện của sự mê tín đi ngược lại với Chánh pháp. Con nhớ trong bài giảng: ” Thực hành Pháp bắt đầu từ đâu?”, Thầy đã lấy một hình ảnh ẩn dụ thật dễ hiểu để giúp chúng con hiểu rõ hơn về con đường thực hành Pháp, giống như ” nấu một nồi cơm Giác ngộ trên cái kiềng 3 chân là Xả ly, Bồ đề tâm, Tánh không. Muốn cơm chín thì bắt đầu từ việc vo gạo, bỏ vào nồi, đun nước với lửa riu riu, thường xuyên thêm củi không để lửa tắt cho đến khi chín cơm. Vo gạo dụ cho sự Quy y, Trì giới. Bỏ vào nồi dụ cho thực hành. Đun nước với lửa dụ cho chánh tinh tấn. Thường xuyên thêm củi để lửa không tắt dụ cho chánh niệm. Cơm chín dụ cho thành tựu”. Nhưng muốn thực hành được những điều đó, người có Tâm đạo cần tìm đến nương tựa vào trí huệ và lòng từ bi của Đạo sư chứ không phải cầu Pháp bằng cách đeo trang sức tâm linh. Con cầu nguyện sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc của chúng sanh. Nguyện cho tất cả chúng sanh được thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
 24. Mật Thuận Tâm says:
  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài rồi ạ. Bài viết cũng là cái thắc mắc của con nhưng qua sự luận giải của Thầy thì con đã hiểu và được các đạo huynh chia sẻ càng mang lại ý nghĩa lợi lạc.
  Con cầu nguyện chánh pháp luôn soi rọi khắp nơi.
  Om mani padme hum!
 25. Mật Nhuận Quang says:
  Kính bạch Thầy!

  Con cảm tạ Thầy từ bi đã khai thị cho chúng con, qua luận giải của Thầy con đã hiểu để không bị nhầm lẫn giữa phương tiện tâm linh và trang sức tâm linh.

  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sinh.
  Cầu mong tất cả chúng sinh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.
  Om Mani Padme Hum.

 26. Phù Dung says:
  Bạch thầy!
  Con đã đọc bài này!
  Con cảm ơn bài viết của thầy.
 27. Mật Hoàng Vân says:
  Con kính bạch thầy.
  Con đã đọc bài viết này của thầy rồi ạ, con cảm tạ ơn đức của thầy.
  OM MANI PADME HUM.
 28. Mật Chánh Tín (Nguyễn Văn Nguyện) says:
  Kính bạch Thầy và các huynh.
  Con đã đọc bài viết này, cám ơn thắc mắc của bạn Liên Nguyễn, và từ đó con xin tri ân lời dạy của Thầy cũng như sự góp ý của các huynh.
  Con thật sự xúc động với tình cảm của Thầy và các huynh dành cho 1 người luôn có tâm cầu đạo như vậy. Con cảm giác như có mình trong đó.
  Con cầu nguyện cho Thầy, Cô và các huynh có sức khoẻ vì tất cả chúng sanh.
  Om Mani Padme Hum.
  • Chánh Tri says:

   Trò Mật Chánh Tấn nên dùng phương tiện tâm linh để hóa giải khó khăn thế sự. Đơn giản nhất là đọc bài và comments, vừa giải trí tâm linh, vừa tích tập công đức.

   • Mật Chánh Tín (Nguyễn Văn Nguyện) says:
    Dạ. Con sẽ làm theo lời Thầy. Con xin cảm ơn lời Thầy.
    Om Mani Padme Hum.
 29. Mật Kỳ Duyên says:
  Kính bạch Thầy,

  Con cảm tạ ơn đức Thầy đã từ bi khai thị qua giải đáp khúc mắc cho bạn đọc Nguyễn Liên. Con hiểu được “Đúc một tượng Phật trong tâm mình” mới là điều cốt lõi nhất, dây chuyền mặt Phật chỉ là trang sức tâm linh mà thôi.

  Con cầu nguyện chánh pháp soi rọi khắp muôn nơi.

  Om mani padme hum

 30. Phankhuong says:
  A di da phat
 31. Mật Nghiêm Giác (Đoàn Nghĩa) says:
  Kính bạch Thầy
  Con đã đọc bài này rồi. Đây cũng là vấn đề con thắc mắc bao lâu nay, nay nhờ có Thầy khai sáng cho chúng con được biết
  Con cảm ơn Thầy rất nhiều
  Con cầu nguyện Thầy Cô sức khỏe và trường thọ vì lợi lạc chúng sinh
  Cầu nguyện tất cả chúng sinh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ
  Om mani padme hum
 32. Mật Trang Xuân says:
  Kính bạch Thầy,
  Con đã đọc bài này rồi.
  Con cầu nguyện sức khỏe của Thầy Cô.
  Om Mani Padme Hum
 33. Thanh Hoài says:
  Thưa Bạch Thầy !
  Con đã đọc bài này rồi ạ
  Con cám ơn Thầy đã khai thị cho con .
 34. Mật Gia Hạnh says:
  Kính Bạch Thầy

  Con hoan hỷ với bài luận giảng của Thầy giúp con hiểu rõ hơn ” phương tiện tâm linh ” và ‘ trang sức tâm linh”. Con cảm tạ ơn đức của Thầy đã từ bi khai thị giải đáp khúc mắc cho chúng con cũng như bạn đọc Nguyễn Liên.

  Cầu mong tất cả chúng sanh tỉnh thức giác ngộ

  Om Mani Padme Hum.

 35. Anh Nhat says:
  Con chào Thầy .Con có pháp danh là Hạnh Minh,con đã từng mua một sợi dây chuyền mặt phật quan âm .Nhưng vì vài lý do con đã không đeo nữa.Và con đã giữ lại mặt trong một chiếc túi nhỏ mang bên mình.Con định rằng sẽ bán lại cho những ai thích trang sức tâm linh (có thể là ngoài cửa hàng vàng bạc ..)Con không biết như vậy có tội không ?Và thật sự cok rất phân vân .Con mong thầy có thể giải đáp được thắc mắc của con ạ.Con cảm ơn thầy
  • Chánh Tri says:

   Nên tặng không nên bán! Nếu muốn rõ ý hơn, trò gọi điện, Thầy giải đáp.

 36. Mật Tấn Khải says:
  Kính bạch Thầy !
  Con đã đọc bài này rồi thưa Thầy.
  cầu cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh
  Om Mani Padme Hum
 37. Mật Cẩm Hồng (Mật Cẩm Hùn.g)ct says:
  Kính Bạch Thầy.
  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.
  Con Cảm tạ ơn Thầy đã giải đáp thư của bạn Nguyễn liên cho chúng con hiểu.
  Con chào thầy.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của thầy cô vì lợi lạc chúng sanh
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức và giác ngộ.
  Om maniPadme hum
 38. Hoàng minh tâm says:
  Kính bạch thầy. Con hoàng minh tâm nguyện là cái áo chánh kiến được mặc vào để chống lại gió chướng quỷ ma
 39. Thái Thắng says:
  Adidaphat.
  Adidaphat
  Adidaphat
 40. Hiệu says:
  Thưa thầy, con muốn hỏi thầy một việc a.
  Vợ con mới mua 1 mặt ngọc phật bà quan âm mất khá tiền,hom vừa rồi có chị đi chùa nói là biết xem và có người âm chỉ cho,khi nhìn thấy miếng ngọc và chị cầm lên nói là miếng ngọc đó bị dính tà,và phải vứt ngay đi không sẽ ảnh hưởng đến cả nhà và thế là vợ con nghe và vứt luôn không suy nghĩ gì het.con muốn hỏi thầy là có thật là ngọc phật bà cũng bị tà không ạ,vì con thấy tiếc quá mất mấy triệu mua rồi vứt không suy nghĩ, mong thầy hãy giúp con.con cảm ơn thầy
  A di đà phật
 41. Mật giắc Đức says:
  Con thưa Thầy Cô
  Con đã đọc xong bài của Thầy trả lời thư của bạn Nguyễn Liên rồi ạ
  để vô cùng hoan hỷ và đọc hết comment của Huynh MẬT TUỆ TÍN
  Con cầu nguyện sức khỏe sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của chúng sanh
  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu phật tánh
  Om mani padmehum
 42. Mật Chánh Hoa says:
  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài này ạ. Con hoan hỷ với những giải đáp khúc mắc tâm linh của Thầy cho bạn Nguyễn Liên. Con cảm tạ ơn Thầy đã khai thị cho con hiểu thực chất của việc deo dây chuyền mặt Phật chỉ là trang sức tâm linh, còn muốn chuyển hóa tâm thì chỉ có cách tự lực bản thân phải đốt đuốc mà đi theo quỹ đạo chánh pháp.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì sự nghiệp hoằng dương chánh pháp.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum

 43. Mật Địa Cát says:
  Kính Bạch Thầy
  Con đã đọc bài này rồi ạ!
 44. Mật Địa Cát says:
  Om Mani Padme Hum
 45. Mật Diệu Linh says:
  Kính bạch Thầy.
  Con đã đọc xong bài viết này rồi thưa Thầy.
  Con hoan hỷ khi đọc được những lời giải đáp của Thầy dành cho bạn đọc Nguyễn Liên, và các comment của các đạo huynh. Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi khai thị cho chúng con ạ.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy cô vì lợi lạc của mọi chúng sanh.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  OM MA NI PADME HUM
 46. Mật Đăng Tâm says:
  Kính bạch Thầy
  Con đã đọc bài này rồi ạ. Con vô cùng hoan hỉ được đọc những dòng luận giải chi tiết minh định chánh kiến cho bạn đọc Nguyễn Liên. Bài viết của Thầy đã hơn một năm mà hôm nay con đọc vẫn thấy tính “thời sự”.
  Đúng tròn một năm trước, con đã có dịp cùng các đồng nghiệp đi du lịch Thái Lan một tuần. Chuyến đi đã để lại cho chúng con nhiều ngưỡng mộ và khao khát về một đất nước có hơn chin mươi phần trăm người dân theo Đạo Phật. (Lúc đó trong suy nghĩ mông lung của con Đạo Phật là một tôn giáo giống đạo Thiên Chúa, đạo Hồi,…Sau này được Thầy dạy, con đã hiểu Đạo Phật không phải là một tôn giáo mà là hành trình giác ngộ có Giáo chủ, Giáo luật, Giáo nghi, Giáo thuyết, Giáo văn mà ngoại đạo không thể với đến được). Trong hành trình chúng con được thăm rất nhiều ngôi chùa nổi tiếng ở Thái Lan, đặc biệt là chùa Xá Lợi (chùa Thuyền) ở trung tâm thủ đô Bangkok. Chúng con có hai hướng dẫn viên du lịch một người Việt và một người Thái gốc Việt đã tận tình kể nhiều câu chuyện huyền bí về đất nước Thái Lan. Con đặc biệt bị thu hút bởi câu chuyện về tượng Phật Bốn Mặt linh thiêng “cầu được ước thấy” và gần mỗi người dân Thái Lan ai cũng đeo sợi dây có hình tượng Phật Bốn Mặt ở cổ như là “bùa hộ mệnh”. Và cuối cùng sau khi đã thăm ngôi chùa, chúng con gần trăm phần trăm hơn 30 người nô nức với gian phòng bày bán tượng Phật, xá lợi  đeo cổ đủ kích cỡ với “giá cả” không hề thấp. Tượng bé nhất có giá 2000 bat ( khoảng 1, 4 triệu tiền Việt Nam) và có những tượng có giá trị cao hơn rất rất nhiều. Có lẽ giá trị cao nhất là sau khi mua xong, chúng con được nhà sư của Chùa “làm phép” đọc một câu gì đấy và vẩy một nước gì đó lên bức tượng. Thế là từ nay chúng con yên tâm được Đức Phật “bảo hộ” suốt đời. Con để ý thấy không chỉ chúng con mà các đoàn khách khác (khách Trung Quốc rất đông), mỗi người ít nhất một bức tượng Phật “thỉnh” về. Thành quả của con ngày hôm đó là “thỉnh” được ba tượng cho con, mẹ con và mẹ chồng. Đặc biệt trong đoàn của con, có một chị “thỉnh” về bức tượng có giá hơn mười bốn ngàn bat, có Xá lợi bên trong đồng thời chị còn khoe thêm là mua được ví tiền và được nhà sư “làm phép” về tặng chồng để mong được nhiều tài lộc về… Con thưa Thầy, nghĩ lại giây phút đó giờ con thấy  rùng mình hổ thẹn vì ngu dốt vô minh tà kiến, vì cục tham  lam to tướng muốn biến tượng Phật làm công cụ “bảo hộ” cuộc đời, công cụ để bản thân được lợi dưỡng và tự lúc nào với cái tâm ích kỷ  chúng con đã trở thành kẻ phỉ báng Đức Phật. Con thực không dám nghĩ tiếp…
  Con thưa Thầy, con thực may mắn không diễn tả hết bằng lời. Con tựa “chú kiến” nhỏ được Thầy vớt lên giữa lớp lớp sóng xô của bể khổ luân hồi. Chúng trò ở MGSN được Thầy trang bị chánh kiến, được Thầy dạy tư duy theo đúng quỹ đạo chánh pháp, được Thầy từng bước truyền trao pháp tu đơn giản mà vi diệu, được sống cùng niềm kiêu hảnh linh thánh. Con xin nhớ lời Thầy dạy, sẽ gằng hun đúc lên  bức tượng Phật trong tâm. Con thưa Thầy, con xin nguyện được theo chân Thầy từ nay đến lúc giác ngộ tối thượng.
  Cầu nguỵện cho bản thân con mỗi ngày thêm khắc sâu lời đại sĩ Liên Hoa Sanh đã từng khẳng định “Thầy con công đức như lớp lớp mây, nhưng trừ phi con có cánh đồng của lòng sùng mộ, trận mưa ban phước sẽ không bao giờ rơi xuống”.
  Con thành tâm cầu nguyện Thầy, Cô luôn mạnh khỏe và trường tồn vì sự nghiệp hoằng dương chánh pháp.
  Con đảnh lễ Thầy, Cô.
  Om Mani Padme Hum
   
   
   
 47. Đỗ thị vân thái says:
  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc lời giải đáp của thầy. Qua đó con cũng đã sáng tỏ một sdos điều mà trước nay con cũng đã từng ngộ nhận về vấn đề nay.
 48. thu hoa says:
  bach thay con cung la phat tu…phap danh la thien tram.con ghe moi ng noi ng co gia dinh ma con nho tuoi k nen deo mat phat me quan am dung k thay.con cug k tin cho lam.ngta noi vay dung va co that k bach thay.xin thay hay giai thich cho con dc hieu deo mat phat ma co gia dinh con nho tuoi co nen k co toi k
  • Chánh Tri says:

   Trò đọc bài xong thì hiểu thực nghĩa mà suy ra, nên dựa vào trí lực của mình để quyết định!

 49. Hoằng Bẩm says:
  A MI ĐÀ PHẬT.
  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc xong bài này rùi ạh.Con rất hoan hỷ thiện hạnh giảng pháp của Thầy đã từ bi phân tích,chỉ rõ vấn đề cho bạn đọc Nguyễn Liên nói riêng cũng như chúng con nói chung “ĐEO DÂY CHUYỀN MANG MẶT PHẬT CÓ TỘI HAY KHÔNG?” .Con cảm ơn Thầy đã giảng giải.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy cô vì lợi lạc của mọi chúng sanh.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thấm đẫm hồng ân của Tam Bảo.
  OM MA NI PADME HUM.
 50. Mật Tấn Pháp (Nguyễn Đức Đạt) says:
  Thưa thầy con đã đọc bài viết này rồi ạ
  Con cảm ơn thầy đã khai thị cho con.
 51. Mật Bích Đào(Đào Thị Châu(Qn)) says:
  Thưa thầy con đã đọc bài viết này rồi ạ
  OM MANI PADME HUM
 52. Mật Tuyên Pháp (Đỗ Hoài Nam) says:
  Thưa Thầy
  Con đã đọc bài viết này rồi ạ
  Thầy đã cho con hiểu về trang sức tâm linh và phương tiện tâm linh là như thế nào.
  Con cảm ơn Thầy
 53. Mật Huệ Như( Bùi Thị Thuý Hường) says:
  Kính Bạch Thầy
  Con đã đọc bài rồi ạ.
  Con cảm tạ ơn Thầy
 54. Đặng Hồng Quang says:
  Kính thưa thầy!
  Con đã đọc bài này rồi ạ!
  Con cảm ơn bài luận giảng sâu sắc của thầy.
 55. Maria Mật Thủy Tiên says:
  Kính bạch Thầy !
  Con đã đọc bài này rồi
  Om Mani padme hum
 56. Mật Tịnh Dung says:
  Kính Bạch Thầy!

  Con đã đọc bài này ạ. Con cảm tạ ơn Thầy đã luận giải cho bạn đọc Nguyễn Liên về một vấn đề mà chắc chắn không ít bạn đọc thắc mắc đó là “Đeo dây chuyền mang mặt Phật có tội?”. Thưa Thầy, con thấy rằng những Phật tử tại gia vì vô minh, không được trang bị trạch pháp nhãn nên dễ bị những đối tượng đội lốt tu hành gieo rắc tà kiến, và vì không hiểu biết gì nên làm gì họ cũng sợ hãi mang tội, thật đáng thương. Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh sẽ tìm được nơi nương tựa chân thật để được trang bị chánh kiến và có được tinh thần vô úy của một người con Phật, không lâm vào mê tín dị đoan, tà kiến là nhân của luân hồi.

  Con cầu nguyện Thầy, Cô sức khỏe và sự trường thọ để làm lợi lạc cho tất cả chúng sanh.

  Om Mani Padme Hum.

 57. Mật Thái Hòa says:
  Kính Bạch Thầy.

  Con đã đọc xong bài này rồi ạ. Con cảm ơn Thầy.

  Qua lời dạy của thầy con hiểu được,  những trang sức tâm linh chỉ để tô lên vẽ đẹp bên ngoài mà thôi và nó không có tác dụng tâm linh gì cho người đeo nó cả tập cả, vì nó không phải là pháp tu giải thoát của Đức Phật.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh.

  Om Mani Padme Hùm.

 58. Mật Pháp Duyên(Đỗ Thị Duyên) says:
  kính bạch Thầy
  con đã đọc bài này rồi ạ
  Om mani padme hùm
 59. Mật Khả Tri (lê hiền) says:
  Kính bạch Thầy.
  Con đã được bài này rồi ạ.
  Om mani padme hum
 60. Mật Diệu Hương says:
  Kính bạch Thầy! Con đã đọc bài này rồi ạ.
 61. Mật Quảng Lượng(Lê Tùng) says:
  Kính bạch thầy, con đã đọc bài giáo huấn của thầy cho bạn Nguyễn Liên : Có nên đeo dây chuyện mặt Phật?
  Con cầu nguyện thầy cô luôn mạnh khỏe, trường thọ vì lợi lạc của chúng sinh!
  Om Mani Pahme Hum!
 62. Nguyễn Thành Lộc says:
  con đã đọc.
  • Chanhtri says:
   Con tham khảo thêm bài viết này

   “Mật? Mật là gì? Nhà khoa học hay gã Chí Phèo”

   http://chanhtuduy.com/mat-mat-la-gi-nha-khoa-hoc-hay-ga-chi-pheo/

 63. Hoàng Thị Nguyệt says:
  Kính Bạch Thầy
  Con đã đọc bài này rồi ạ.
  Om Mani Padme Hum
 64. Mật Xuân Tưởng says:
  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc xong bài viết này. Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường trọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúnh sanh.
  Om mani padme hum!
 65. Mật Hồng Nguyện( Lê Thị Thắm) says:
  Kính Bạch Thầy

  con đã đọc bài viết này. con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô vì lợi lạc chúng  sanh

 66. Nhật Thanh says:
  Kính Bạch Thầy!
  Con đã đọc bài này rồi ạ.
  Om Mani Padme Hum.
 67. QUẢNG DŨNG says:
  NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!!!

  KÍNH THƯA THẦY!!!

  CON ĐÃ ĐỌC BÀI NÀY!

 68. Nguyễn Thị Thương says:
  Kính Bạch Thầy con đã đọc đến đây rồi ạ. Con cảm tạ ơn Thầy. Con xin cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy,Cô vì lợi lại của chúng sang
  Om Mani Padme Hum
  • Chánh Tri says:

   Cuối tháng này Thầy đặt pháp danh cho con và những trò khác+

 69. Mật Tường Niệm says:

  Thưa Thầy!
  Con đã đọc bài này rồi ạ.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.
  Om Mani Padme Hum.

 70. Mật Pháp Vũ says:
  Kính bạch Thầy!

  con đã đọc bài , con cảm ơn Thầy vì những luận giải

  con cầu nguyện Thầy cô cùng các đạo hữu luôn mạnh khỏe và trường thọ, vì lợi lạc của tha nhân

  OM MANI PADME HUM

 71. Kính Bạch Thầy,

  Mật Giác Hương đã đọc bài viết này. Con cảm ơn Thầy đã giảng giải để con hiểu dây chuyền hay các đồ vật mang hình Phật chỉ là biểu tượng không phải là phương tiện tâm linh, không có ý nghĩa trong việc hộ mệnh hay mang ý nghĩa tâm linh.

  Con cầu mong sức khỏe và sự trường thọ đến với Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Om mani padme hum.

  Mật Giác Hương.

 72. Vũ Thị Thu says:
  Kính bạch Thầy con là Mật Thuận Nguyên con đã đọc xong bài này rồi ạ. Cầu nguyện Thầy sức khoẻ bà trường thọ. Cầu nguyện chúng sanh thành tựu Phật tánh.
 73. Mật Tự Thanh says:
  Kính Bạch Thầy!
  Con đã đọc hết bài viết rồi ạ
  Con xin chúc sức khỏe và sự trường thọ Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.
  Om mani padme hum!
 74. Mật Như Pháp says:
  Kính bạch Thầy
  Con đã đọc bài viết này rồi ạ. Con cầu nguyện cho sức khỏe và trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh. Cầu cho chúng sanh luôn được hạnh phúc.
  Om mani padme hum
 75. Mật Bảo Châu says:

  Kính Bạch Thầy!
  Con đã đọc bài này rồi ạ.
  Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy, Cô.
  Om mani padme hum.

 76. Mật Quỳnh Nguyên ( Lê Phương Nhật Oanh ) says:
  Kính Bạch Thầy.
  Con là Mật Quỳnh Nguyên ( Lê Phương Nhật Oanh ) 18 tuổi ở Quảng Ninh. Con đã đọc bài viết này rồi ạ. Qua bài viết này giúp con hiểu được rằng nên tự mình đi trên ngọn đuốc chánh pháp và chuyển hóa tâm là do tự lực của mình chứ không phải dựa vào người khác và trang sức tâm linh chỉ mang tính thời trang, không liên quan đến hoạt động tâm linh. Con hoan hỷ đạo hữu Nguyen Lien có duyên lành đọc bài trên chanhtuduy.com. Con mong rằng những tia sáng chánh pháp sẽ được lan tỏa khắp nơi để không còn những hoạt động tà kiến làm cho chúng sanh phiền não, sợ hãi.
  Con cảm ơn Thầy đã trả lời câu hỏi của đạo hữu Nguyen Lien và qua câu trả lời của Thầy đã giúp chúng con hiểu thêm về Phật pháp.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe của Thầy Cô.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc phật tánh.
 77. Mật Tuyết Mai says:
  Thưa Thầy!
  Con đã đọc bài viết rồi ạ.
  Con xin cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức trạng thái tuyệt đối.
  Om mani padme hum.
 78. Mật Huệ Ánh(Nguyễn Ngọc Ánh) says:
  Kính Bạch Thầy!
  Con đã đọc bài này rồi ạ.
  Con cầu nguyện sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy,Cô vì lợi lạc chúng sang.
 79. Mật Dũng Tâm says:

  Kính Bạch Thầy!!!!!
  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.
  Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Con cầu nguyện tất cả chúng sanh tỉnh thức trong trạng thái tuyệt đối.
  Om Mani Padme Hum!!!!!!

 80. Mật Huệ Thành says:
  Kính bạch Thầy!
  Con rất hoan hỷ đã được Thầy giáo huấn qua bài giảng của Thầy cho bạn đọc Nguyễn Liên. Qua bài giảng và comment của hai đạo huynh mà con có thêm kiến thức về phẩm hạnh vô cùng cao quý của người Phật tử chân chính khi được Thầy quy y và truyền Pháp.
  Con cầu nguyện cho Thầy Cô mạnh khỏe trường thọ vì lợi lạc cho chúng sanh.
  Om mani padme hum!
 81. ngo quyen says:
  Kính bạch thầy
  Con là ngô thị quyên. Con ở quảng ninh, con đã đọc xog bài viết này rồi ạ
 82. Cao Thị Hoài My says:

  Kính bạch Thầy!
  Con là Mật Thuận Nữ ( Cao Thị Hoài My) con đã đọc bài này rồi ạ.
  Con cầu nguyện Thầy Cô sức khoẻ, trường thọ vì lợi lạc chúng sanh.
  Om Mani Padme Hum.

 83. Kính bạch Thầy,
  Con đã đọc bài viết này rồi ạ. Qua câu hỏi của bạn đọc Nguyễn Liên và nhờ sự từ bi luận giải sâu sắc của vị Thầy, con được biết thêm thế nào là trang sức tâm linh,phương tiện tâm linh. Muốn chuyển hoá tâm, tránh tham sân si thì ta nên thắp lên ngọn đuốc chánh pháp, dựa vào chính bản thân ta, chứ không phải là những trang sức Phật hoặc dựa dẫm vào người khác.
  Con cảm tạ Thầy đã từ bi luận giải để giúp con và bạn đọc được hiểu thêm, tránh vào con đường vô minh.
  Con thành tâm cầu nguyện Thầy , Cô sức khoẻ và sự trường thọ vì lợi lạc chúng sinh.
  Om Mani Padme Hùm.

 84. Mật Nhẫn Hòa (Phạm Vũ Chiến) says:
  Kính Bạch Thầy
  con đọc bài rồi ạ.
  Om mani padme hum.
 85. mật ấn says:
  Kính bạch Thầy
  Con đã đọc bài viết nầy rồi ạ.con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ Thầy và cô vì lợi lạc chúng sanh
  Om mani padme hum
 86. Trần Thị Ngát (Quảng Ninh) says:
  Kính bạch Thầy !
  Con đã đọc xong bài này rồi ạ.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã giải đáp những thắc mắc cho chúng con được hiểu ạ
 87. Hà Nguyễn says:
  Kính bạch thầy.
  Con đã đọc bài này rồi ạ, con cảm ơn thầy đã giúp con nhận thức và phân biệt được.
  Chúc thầy, cô luôn mạnh khỏe.
 88. Mật Hạ Thanh says:
  Kính bạch Thầy
  Con đã đọc bài này rồi ạ
  CẦu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy , Cô
  Cầu cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh
  Om mani padme hum
 89. Quảng Thanh says:
  Kính bạch thầy

  Con đã đọc bài này rồi ạ. Bài viết rất có ý nghĩa ạ. con xin cảm ơn thầy.

 90. Mat Hoang Van says:
  Con kính bạch Thầy.

  Con đã đọc bài này rồi Thầy ạ.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy cô vì lợi lạc chúng sanh.

  OM MANI PADME HUM.

 91. Ngô Thị Quỳnh Trang says:
  Thưa Thầy
  Con đã đọc xong bài viết này rồi ạ
  Con cảm ơn Thầy vì bài viết
 92. Quảng Thắng says:
  Kính bạch Thầy
  Con đã đọc bài viết này rồi ạ,
  Con cảm ơn thầy
 93. Đỗ thị Thuỳ linh says:
  Kính bạch thầy
  Con là đỗ thị Thuỳ linh ở hạ long quảng ninh.
  Con hoan hỷ khi đọc các bài viết, bài giảng của thầy. Chúc thầy luôn mạnh khoẻ
 94. Mật Sơn Tâm says:

  Kính bạch Thầy..!!!
  Con đã đọc xong bài này rồi ạ.
  Cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh

 95. Phạm Hoàng Anh says:
  Kính Bạch Thầy,
  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.
  Cầu nguyện sức khoẻ cho Thầy Cô để ban phước chúng sanh.
 96. Nguyễn Thanh Hương says:
  Kính Bạch Thầy
  Con đã đọc và hiểu rồi ạ
  Con cảm ơn Thầy vì bài viết
  Om mani padme hum
 97. DoHoangChinh says:
  Kính Bạch Thầy con là Mật Tuấn Nguyên
  Con đã đọc bài này rồi ạ.
  Om mani padme hum.
 98. NguyenThiXuanMinh says:
  Kinh bach Thay
  Con ten Nguyen Thi Xuan Minh, phap danh Tri Tam, sinh ngay 27/ 6/ 1941.
  Con cam on Thay rat nhieu ve bai viet. Con xin phep duoc doc tiep.
 99. Hoàng Phong says:
  Thưa Thầy!
  Nhờ Thầy giải đáp câu hỏi này, giúp con sáng tỏ mọi thừ đều từ trong tâm mỗi chúng ta, những thứ vô tri vô giác không thể giúp được gì, không nên lấy nó làm “phương tiện” để cầu mong điều gì, tất cả phải xuất phát từ tâm !
  Om mani padme hùm!
 100. Đinh Trường says:
  Thưa Thầy con đã đọc bài rồi ạ.
  Om Mani Padme Hum.
 101. Đào Thanh Thúy says:
  Kính bạch Thầy !

  Con đã đọc xong bài viết rồi ạ

  Con xin cảm ơn Thầy !

 102. Hà Giang (Hải Phòng) says:

  Kính bạch Thầy
  Con đã đọc bài này rồi ạ
  Con nguyện cầu cho sức khỏe của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

 103. Vũ Thị Mai Anh says:
  Kính bạch Thầy
  Con đã đọc bài rồi ạ
  Con hoan hỷ với bài giảng của Thầy
  Con cầu nguyện sức khỏe Thầy Cô
 104. Nguyễn Thị Nhật Hạ says:
  Kính Bạch Thầy
  Con đã đọc bài này rồi ạ
  Om Mani Padme Hum
 105. Nguyễn Thị Hồng Lê (Quy Nhơn) says:
  Chào thầy con đã đọc bài này con cảm ơn thầy
 106. mật nguyên đán (đoàn thị hải) says:
  kinh bạch thầy !
  con đã đọc xong bài này rồi thầy ạ.
  con cảm tạ ơn thầy .cầu nguyện cho sức khoẻ trường thọ của thầy cô trong hông ân tam bảo .
  cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu ,hạnh phúc phật tánh .
  om mani padme hum
 107. Hai Nguyen says:
  Thưa Thầy, con đã đọc bài viết này. Cảm ơn Thầy.

  Kính.

 108. Phạm Huyền Trang says:
  Kính bạch thầy !
  Con tên là Phạm Huyền Trang. Con ở cẩm phả quảng ninh
  Con đã đọc bài viết này rồi ạ. Con xin cảm ơn thầy. Con xin cầu nguyện cho sức khoẻ của thầy cô vì lợi lạc chúng sanh ạ
  OM MANI PADME HUM
 109. Lê thịnh says:
  Kính bạch Thầy !
  Con đã đọc bài rồi ạ .
  Con tạ ơn Thầy đã khai thị cho chúng con .
 110. Mật Diệu trang says:
  Kinh bạch thầy!
  Con đã đọc bài này rồi ạ
  Con cam tạ ơn thầy đã khai thị cho chúng con biết được thế nào là phật và phật ơ đâu ơ trong những bức tượng hãy trong tâm trí mình
 111. Mật Như Viên says:
  Kính Bạch thầy
  Con là Mật Như Viên( Đỗ Thị Phượng) con đã đọc bài viết này rồi ạ.con cảm thấy rất hoan hỷ
  Con cầu nguyện cho sức khoẻ của Thầy Cô vì lợi ích chúng sanh
  Om mani padme hum
 112. Mật Như Viên says:
  Kính Bạch thầy
  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.
  Con cầu nguyện cho sức khoẻ Thầy Cô vì lợi ích chúng sanh
  Om mani padme hum
 113. Trần Văn Hùng says:
  Kính bạch Thầy.

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi khai thị cho chúng con.

  Cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  Om mani padme hum!

 114. Tạ Xuân Tuấn says:
  Con đã đọc bài viết này rồi

  Con cảm ơn thầy !

 115. Thuyle says:
  Bạch Thầy

  Con đã đọc bài thầy giảng.
  Con cảm ơn !

 116. Phạm Thị Lành says:
  Kính bạch Thầy!

  Con cảm ơn Thầy về bài viết.Bây giờ con đã hiểu câu nói”Phật ở trong Tâm”là như thế nào ạ!

  Con cầu nguyện cho sức khỏe của Thầy được trường thọ.

 117. Đoàn Thị Yên says:
  Kính Bạch Thầy!
  Con là Yên ở Hải Phòng, con đã được đọc bài này rồi ạ.
  Qua bài đọc con học được lời thầy dạy là mỗi chúng ta nên xây đắp một hình tượng Đức Phật ở trong tâm ạ, dù chúng ta đang làm gì đang ở đâu cũng sẽ có ánh sáng của Đức Phật soi sáng cho chúng con ạ.!
  Con kính chúc thầy sức khỏe ạ!
 118. mai anh says:
  Kính Bạch Thầy

  Con đã đọc bài này rồi ạ

  Con nguyện cầu cho sức khỏe của Thầy Cô vì lợi lạc của chúng sinh.

 119. Dao Quang Trung says:
  Thưa Thầy,

   

  Con đã đọc bài rồi ạ.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Om mani padme hum.

 120. Phan Văn Quý says:
  Thưa Thầy!

  Con đã đọc bài rồi ạ.

  Con cảm ơn Thầy đã chỉ ra cho con hiểu trong việc tu đạo thì bản thân phải giác tìm hiểu và nghiên cứu có như thế thì dưới sự giáo huấn che trở của Thầy con mới đi đúng theo con đường chánh đạo.

  Con xin cảm ơn Thầy!

 121. Nguyễn Vân Anh says:
  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc xong bài viết này rồi ạ.

  Qua những lời giải đáp của Thầy giờ đây con đã hiểu được 1 điều: Đã không phải là phương tiện tâm linh thì không có tác dụng tâm linh, đã vậy thì lấy đâu ra lỗi hoặc không lỗi? “Đã là trang sức tâm linh” thì chỉ mang tác dụng thời trang, không liên quan gì đến hoạt động tâm linh.

  Con cảm ơn Thầy.

 122. Doãn Thị Linh says:
  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc bài này rồi ạ.

  Con cảm ơn Thầy.

 123. BÙI THỊ HUYỀN says:
  Kính bạch thầy,

  Câu hỏi của bạn Liên khá giống với những suy nghĩ của con về việc đeo trang sức liên quan đến thế giới tâm linh. Dạ thầy, Phật tu trong tâm mình ra, con hiểu rồi ạ.

 124. Vũ Trọng Chung says:
  Con đã đọc bài này thưa thầy. Con cảm ơn thầy đã giải đáp hết khúc mắc mà con đang nghĩ.
 125. Nguyễn Văn Vịnh says:
  Thưa Thầy! Con đã đọc bài Con cảm ơn Thầy đã khai thị và câu hỏi của đạo hữu Nguyễn Liên. Qua đây giúp con hiểu hơn về Phật pháp và vai trò thực của trang sức tâm linh.

  Con cầu nguyện cho sự trường thọ của Thầy Cô vị lợi lạc chúng sanh.

  Om Mani Padme Hum!

 126. Trần Thị Lê says:

  Kính bạch Thầy,

  Con Mật Tuyết Liên (Trần Thị Lê) đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Con trân quý lời dạy của Thầy:”Đúc một tượng Phật trong tâm mình, tức là quy y Phật, đọc giáo điển, hành giáo pháp, rồi sau đó cảm niệm ân đức từ bi và trí tuệ bất nhị của Ngài, luôn nghĩ đến lời Phật dạy, việc Phật làm, câu Phật nói mà y giáo phụng hành”.

  Con cảm ơnThầy!

 127. Mật Hồng Thức says:

  Kính Bạch Thầy,

  Con đã đọc bài rồi, con thấy được khai sáng và lợi lạc từ bài pháp này, con cảm tạ ơn Thầy .

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh .

 128. ngô linh says:
  kính bạch Thầy

  con đã đọc bài này và được thêm một phần hiểu biết

 129. Đinh Huy says:
  Kính Bạch Thầy!

  con đã đọc bài này rồi ạ.

 130. Trần Thị Lệ says:
  Kính Bạch Thầy

  con đã đọc bài này rồi ạ. Con cảm ơn Thầy ạ

 131. Phạm thị Bích Hạnh says:
  Kính bạch Thầy.

  Con đã đọc bài “Đeo dây chuyền mang mặt Phật có tội “? rồi ạ.

  Qua bài viết về những khúc mắc của bạn Nguyễn Liên và đã được Thầy từ bi khai thị đã là một bài học quý báu để củng cố thêm những nghi ngờ trong con .Vì từ trước tới giờ con cũng chưa được Thầy nào giải đáp cụ thể , phân tích rõ ràng để con có hướng hiểu là nên hay không nên , mà cũng chỉ chung chung là đeo cho có Phước đeo để gieo duyên, chánh nơi uế tạp, rồi gặp may gì đó…Nhưng khi con đọc đúng một câu trong bài này của Thầy thì con đã hiểu ra ngay . Đó là câu:” Nếu có tội thì tội nặng nhất là trò mê tín dị đoan, nên đã dùng thời trang tâm linh làm phương tiện tâm linh”.

  Thưa Thầy.

  Đúng như Thầy đã khai thị .Nếu như sợi dây chuyền mặt Phật có tác dụng như vậy , chúng ta chẳng cần tu tập làm gì, cứ mỗi người đeo một cái vào là đủ.Thật là viển vông khi có những suy nghĩ trên mây như vậy , thế là cứ thi nhau đi mua dây chuyền mặt Phật để đeo , mỗi người mấy cái , khi vào chùa gặp nhau mặt mày hớn hở chào huynh , chào đệ rồi lôi dây chuyền ra khoe ,cái này đắt , cái này rẻ, thế là biến cái Chùa thành cái chợ của mấy bà tám.Họ có biết đâu ngay đó đã là họ đã đang tạo tội rồi.

  “Tâm kinh Bát nhã Ba la mật đa ” đã dạy :” không dơ,không sạch,không tăng, không giảm”. Vậy thì có ngăn ngại gì chỗ sạch, chỗ dơ chăng? Có được sợi dây chuyền rồi nhưng vì chưa hiểu đúng chánh pháp nên chưa biết cách sử dụng sao cho đúng ý nghĩa .Nếu cứ sợ vào chỗ ô uế vậy thì tất nhiên là phải cởi ra , mà tâm lý thì muốn luôn mang theo bên mình .Thế nếu bạn bị một cái bệnh gì đó mà cứ phải ra vào vệ sinh thì thế nào ? Chả nhẽ cứ ra thì đeo vào mà vào thì cởi ra. Ôi! Thật là phức tạp , mâu thuẫn , tu kiểu này chắc tu để được xuống địa ngục .

  Thưa Thầy.

  Vậy , chúng con muốn có Phật trong tâm thì chúng con phải quy y Phật , đọc giáo điển, hành giáo pháp, rồi sau đó cảm niệm ân đức từ bi và trí tuệ bất nhị của Ngài . Luôn nghĩ đến lời Phật dạy , việc Phật làm ,câu Phật nói mà y giáo phụng hành . Bất giờ đeo hay không đeo không còn quan trọng nữa mà vẫn luôn có Phật bên người.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã khai thị cho chúng con bài học thật quý giá. Giúp cho chúng con không bị lạc vào đường tà nẻo mê.

  Con cầu nguyện sức khỏe sự từ bi và trí tuệ của Thầy luôn trường tồn.

  Cầu nguyện tất cả chúng sinh thoát được nẻo mê quay về bờ giác.

  Om mani padme hum.

   

 132. Mật Tự Phương says:
  Kính bạch Thầy con đã đọc xong bài này rồi ạ

  Con vô cùng hoan hỉ với bài viết

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường tồn của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh

 133. Đoàn Quang Anh says:
  Con cảm ơn Thầy.

  Con đã đọc bài này rồi ạ.

 134. Mật Giu Se says:
  Kính Bạch Thầy!

  Con đã đọc bài này rồi ạ!

  Om mani padme hum!

 135. BÙI THUỲ ANH says:
  Kính bạch Thầy !

  Con đax đọc hết bài viết rồi ạ .

  Con cảm ơn Thầy về bài viết . Qua bài viết con đã thấy được rằng Thầy đã giảng giải về vấn đề của ng đọc Nguyễn Liên đề ra . Qua bài viết con đã rút được ra rằng Phật luôn ở trong tâm , tâm hướng về Phật pháp thì ko cần phải cầu kì rằng đeo vòng Phật hay gì đer có may mắn hay kiềm chế bản thân .

  Con cầu nguyện cho sức khoẻ Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh .

 136. Diệu Ngân says:
  Nam Mô A Di Đà Phật.

  Kính Bạch Thầy

  Con vừa đọc xong bài[ Đeo giây chuyền mang mặt Phật có tội?]

  Con cảm ơn Thầy, qua bài giảng của Thầy con càng có niềm tin về bản thân con. Tin giáo pháp của Phật một cách tường tận hơn, vỡ vạc ra nhiều thứ. Từ khi con đọc bài trên trang chanhtuduy.com con vỡ ra nhiều thứ mà từ trước giờ con còn u mê chưa xác định được một cách đúng đắn lời Phật dạy. Con biết nếu không có bạn tốt giới thiệu cho con vào trang chanhtuduy.com và gặp các bài giảng của Thầy thì đây là một thiệt thòi nặng nề cho con. Con sẽ cố gắng học hỏi và áp dụng lời Phật dạy qua bài giảng của Thầy. Thật là may mắn cho con và những bạn có duyên lành được gặp Thầy[[ trực tiếp hoặc gián tiếp]] nhưng với con như thế này cũng đã là một niềm hạnh phúc nhất rồi. Còn có được diện kiến Thầy trực tiếp không còn phải xem phước duyên của con dày hay mỏng nữa. Con cảm ơn Thầy đã ban trận mưa pháp để chúng con được lợi lạc ngay kiếp này. Và là cực lạc kiếp sau. Con xin đê đầu đảng lễ Thầy.

 137. Nguyen Van Khuong says:
  Kính bạch Thầy

  Con vô cùng hoan hỷ khi  đọc bài trả lời của Thầy về những thắc mắc của đạo hữu Nguyễn Liên.

  Con hoan hỷ vì được đọc giáo pháp, hành giáo pháp hàng ngày, con sẽ cố gắng cảm niệm được ân đức từ bi và trí huệ bất nhị của Ngài, luôn nghĩ đến lời Phật dạy, việc Phật làm, câu Phật nói mà y giáo phụng hành.

  Con cảm ơn Thầy.

  Con cầu nguyện THầy sức khỏe, trường thọ vì lợi lạc của chúng sanh.

  Om Mani Padme Hum

 138. Tạ Thị Tuyết Mai says:
  Kính Bạch Thầy

  Con đã đọc bài này rồi ạ. Cảm tạ thầy đã giải đáp và chỉ dạy chúng con. Con xin kính chúc sức khoẻ và sự trường thị của Thầy ,Cô ạ.

 139. Lãnh Tịnh says:
  Kính bạch Thầy

  Con đã đọc bài này rồi ạk … pháp danh của con là Lãng Tịnh.

  Con cảm ơn Thầy về bài viết và con xin chúc Thầy nhiều sức khoẻ….

 140. đoàn hiền says:
  Kính bạch Thầy

  Con hoan hỷ khi đọc bài viết này ạ

  Con cảm ơn Thầy

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh

  Om mani padme hum

 141. minh phương says:
  KínH bạch thầy!

  Con đã đọc bài này rồi ạ.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe của Thầy và Cô vì lợi lộc chúng sinh.

 142. minh phương says:
  Kính bạch thầy!

  Con đã đọc bài này rồi ạ.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe của thầy cô vì lợi lạc chúng sinh.

  Om mani padme hum

 143. Mật Thắng says:
  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài Thư từ Hà Nội:” Đeo Dây Chuyền Mặt Phật Có Tội”

  Con thật hoan hỷ và cảm tạ ơn Thầy đã từ bi khai thị.

  Cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Om Ah Hum.

 144. Kính Bạch Thầy

  Bài này con đã đọc rồi ạ

  Qua bài này cho con càng hiểu thêm và phân biệt được  phương tiện tâm linh và  trang sức  tâm linh  khác  nhau mà  nhiều  người  đã  nhầm  lẫn

  Con xin cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô vì lợi lạc của chúng sanh

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh

  Om mani padme hum

 145. Phan Ngân says:
  Kính Bạch Thầy!

  Con đã đọc xong bài này rồi ạ. Trước đây con cũng có cùng suy nghĩ như chị ở trên bài viết. Nay sau khi đọc bài này của Thầy thì lòng con đã sáng tỏ.

  Con xin đội ơn Thầy đã giải thích cặn kẽ ạ.

 146. Vũ Thị Ngân Anh says:
  Kính Bạch Thầy.

  Con đã đọc bài rồi ạ

  Con cảm ơn Thầy

 147. Đỗ Thị Mến says:
  Kính bạch Thầy con đọc bài này rồi ạ
 148. Bùi Xuân Hải says:
  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc hết bài viết này rồi ạ.

  Con nguyện cầu sức khỏe Thầy cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  Om mani padme hum

 149. Đỗ Thị Hải Yến says:
  Kính bạch Thầy !

  Con đã đọc bài viết rồi ạ !

  Khi con đọc thư của bạn Nguyễn Liên , con rất bối rối vì chính con cũng có những suy nghĩ ngây ngô như vậy. Nay được đọc lời giải đáp của Thầy con vô cùng hoan hỉ và khâm phục trí tuệ của Thầy. Mọi thắc mắc trong lòng con về vấn đề này đều được giải đáp.

  Con cảm tạ ơn Thầy luôn cần mẫn khai thị cho chúng con. Con cầu nguyện cho sức khỏe Thầy Cô và sự phát triển của Mật gia Song Nguyễn vì lợi lạc của tất cả chúng sanh. Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh được thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

 150. VU TRUNG KIEN says:
  Kính Bạch Thầy,

  Con đã đọc bài này rồi ạ, con đã hiểu đeo dây chuyền mặt Phật chỉ là một vật trang sức bình thường, không có ý nghĩa tâm linh giúp bản thân tránh được tính sân. Vậy nên, trò cũng sẽ đúc cho mình một tượng Phật trong tâm, chính là quy y Phật như Thầy đã chỉ dạy,

  Con cảm ơn và cầu nguyện sức khỏe, sự trường thọ của Thầy Cô,

  Cầu nguyện cho tất thảy chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh,

  Om Mani Padme Hum.

 151. HoangTra says:
  Kính bạch Thầy.

  Con đã đọc bài viết của Thầy. Con xin cảm ơn Thầy đã dạy con những điều đúng đắn.

  Mô Phật

 152. Phạm Huyền Thương says:
  Kính Bạch Thầy,

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ

  Lời khuyên của Thầy chúng con mãi khắc ghi : nên tự đúc một tượng Phật trong tâm mình.

  Con cảm ơn Thầy và cầu nguyện cho sức khỏe của Thầy ạ .

 153. Phạm Thị Lành says:

  Kính bạch Thầy.

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ!

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  “Om mani padme hum”

 154. Trần Thị Bích Huệ says:
  Kính bạch Thầy

  Con đã đọc bài viết này của Thầy ạ .

  Con cảm tạ ơn đức khai thị, khai tân của Thầy

  Con xin được cầu nguyện cho sức khỏe của Thầy Cô

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh được thấm đẫm hồng ân Tam Bảo

  Om mani padme hum

 155. Bùi tất sơn says:
  Kính bạch Thầy.

  con đã đọc bài này rồi ạ. Con cảm tạ ơn Thầy

  om mani pabme hum!

 156. Mật Thuỷ Hiền says:
  Kính bạch Thầy

  Con đã đọc xong bài viết rồi ạ

  Con cảm ơn Thầy

  Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh

  Om mani padme hum

 157. Mật Thuỷ Hà says:
  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc bài viết “Thư Hà Nội: Đeo dây truyền mặt Phật có tội?”. Con cảm ơn Thầy đã từ bi luận giải cho bạn Nguyễn Liên, qua đó chúng con cũng có được lợi lạc khi đọc bài. Cầu nguyện có  thêm nhiều chúng sanh có duyên lành đọc được bài viết này để không còn lo những gì không đáng lo nữa.

  Om mani padme hum.

 158. Trương Thị Thúy says:
  Kính Bạch Thầy

  Con đã đọc bài này, con cảm ơn Thầy. Con nguyện cầu Thầy sức khỏe

 159. Ngochanh says:
  Con Bạch Thầy -Con đã đọc bài  Thầy giải cho Bạn Nguyễn Liên Con được lợi lạc khi đọc bài – bản Thân con Cũng Từng nghe những lời chuyền miệng về Đeo mặt phật khi mình đi đến chỗ rơ là không tốt Con Cảm Ơn Thầy Đã cho con Hiểu Được nhiều điều và không no những điều không có nữa – Con cầu nguyện Sức khoẻ Và Sự Trường Thọ Của Thầy Cô Vì lợi lạc chúng Sinh – Om Mani padme Hum
 160. NGuyễn Thị Hồng Minh says:

  Kính bạch Thầy, con cảm ơn bạn đọc Nguyễn Liên đã nêu câu hỏi và đội ơn Thầy đã cất công trả lời để giáo hoá chúng sinh. Đúng là có nhiều shop bán hàng vật phẩm tâm linh quảng cáo và cũng nhiều người thích và mua. Nhờ lời Thầy dẫn chứng và giảng dạy mà chúng con hiểu giáo lý nhà Phật không đề cập gì tới các trang sức này, chúng cũng không có tác dụng gì trong hành trình tu tập – phương diện tâm linh nếu người đeo không quy y Tam bảo, không thực hành Giáo Pháp. Dù có đeo bao nhiêu đi nữa mà không thực hành thì cũng vô nghĩa, không liên quan.

  Con xin cảm tạ ơn khai minh của Thầy. Con cầu mong sức khoẻ và sự trường thọ tới Thầy Cô vì lợi lạc chúng sinh.

  Om mani padme hum.

  • Nguyên Thành says:

   Ừ đúng vậy! Bây giờ con hiểu rồi thì không cần mua nữa!

 161. Đức Ngân says:
  Kính bạch Thầy, con đã đọc bài viết này ạ.
 162. nghiêm xuân tùng says:
  đeo mà như không đeo . không đeo mà như đeo . thầy giảng quá hay

   

 163. Nguyễn Thị Thuyến says:
  Kính bạch Thầy

  Con là Mật Thái Xuyên, con đánh máy comment giúp mẹ con.

  Kính bạch Thầy

  Con đã đọc bài viết này rồi. Con cảm ơn những lời giải đáp của Thầy.

  Cầu nguyện Thầy, Cô sức khỏe và trường thọ vì lợi lạc của chúng sanh.

 164. Lien Tran says:
  Kính bạch Thầy !

  Con đã đọc bài viết của Thầy . Con cảm ơn Thầy đã giúp con hiểu thêm về phật pháp . Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ tới Thầy Cô .

  Nam Mô A Di Đà Phật.

 165. Nguyễn Thị Minh Hà says:

  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc bài “Thư Hà Nội: Đeo dây chuyền mang mặt Phật có tội?”

  Con hiểu rằng dây chuyền mặt Phật chỉ là một thứ “thời trang tâm linh” không phải là một “phương tiện tâm linh”. Điều quan trọng là “Hãy nương tựa vào bản thân mình, không dựa vào ai khác” và phải dựa theo đúng quỹ đạo chánh pháp.

  Con cảm tạ Thầy đã khai thị cho con và các bạn đọc, đạo hữu.

  Con cầu nguyện Thầy, Cô sức khỏe và trụ thế lâu dài vì lợi lạc chúng sinh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sinh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 166. Bùi Hoàng Việt says:
  Kính bạch Thầy, con đã đọc bài này rồi ạ. Chúng ta ko lên dựa dẩm vòa một cái gì đó mà phải tự mình cố gắng, phấn đấu
 167. Hoàng Nguyên says:
  Thưa Thầy!

  Con đã đọc xong bài viết  thư từ Hà Nội ” đeo dây chuyền mang mặt Phật có tội?

  Đây cũng là câu hỏi con cũng đang thắc mắc ?

  Con cảm tạ ơn Thầy qua bài viết giúp con thấu hiểu vấn đề. Như hôm nay con có viếng chùa , nghe Chú Tiểu nói có một người chuyên đi ấn tống kinh mà thưa với Tiểu chưa bao giờ đọc một quyển Kinh nào… con liên tưởng đến câu ”Nên đúc một tượng Phật trong tâm mình” của Thầy. Con sẽ ghi nhớ mãi lời dạy của Thầy!

  Con cầu nguyện sự trường thọ của Thầy Cô vì tất cả lợi lạc chúng sanh !

  Con cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc !

  Om mani padme hum!

 168. Nguyễn Huy Hoàng says:
  Kính bạch Thầy, con đã đọc bài giảng giải của Thầy, con xin cảm ơn Thầy và con luôn cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy, Cô
 169. Phạm Thị Mai says:
  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài này rồi ạ! Con cảm ơn Thầy a.

  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô .

 170. Phạm Văn Khang says:
  Kính bạch Thầy. Con là Phạm Văn Khang. Con ở Quảng Ninh. Con đã đọc xong bài này rồi ạ. Con cảm ơn Thầy ạ.
 171. Mật Pháp Ngân (Kim Ngân) says:
  Kính Bạch Thầy!

  Con đã đọc bài này rồi Thầy ạ.

  Con cảm ơn Thầy.

  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum!

 172. Minh Tâm says:
  Kính bạch Thầy! Con đã đọc bài rồi ạ! Con xin cảm ơn Thầy ạ!
 173. Nguyễn Thị Nga says:
  Kính bạch Thầy.

  Con đọc bài viết này rồi ạ.

  Con cảm ơn Thầy!

 174. Lan Trần says:
  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc xong bài này rồi ạ.

  Om Mani Padme Hum.

 175. Kính Bạch thầy

  Câu hỏi trên cũng là câu hỏi từ rất lâu của con rồi .Con cũng có ý định đeo 1 chiếc dây có mặt phật di lặc nhưng khi đọc xong bài viết này con đã hiểu  rằng phật từ trong tâm mà ra .Ko phải chỉ có đeo vòng mang mặt phật thì mới thấy thanh thản trước tội lỗi của mk.

  Con là 1 người rất tín phật nhưng ko mê tín cực đoan.Mỗi khi đi lên đền chùa đk nghe tụng kinh con thấy tâm hồn mk quả thật thanh tịnh và nhẹ nhõm,nghe lời dạy của phật mà ngấm từng tí 1 .

  Con sống trên đời này chỉ mong rằng sau này có thật nhiều tiền sẽ xây 1 ngôi nhà tình thương cho các cụ già và trẻ em cơ nhỡ có chỗ ở.Đây là 1 trong những ước mơ của con nghi đk nghe phật dạy về logng từ bi hỉ xả

 176. Ngô Ngọc Thúy says:
  Dạ Thưa Thầy .

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe của Thầy Cô mãi trường thọ vì lợi lạc của chúng sanh .

  Cầu cho chúng sanh sớm được giải thoát và được hưởng niềm vui và hạnh phúc của Phật Tánh.

  Om Mani padme hum !

 177. Đức Nguyễn says:
  Con Nam Mô A Di Đà Phật

  Nhờ ơn thầy con mới hiểu và giác ngộ được mọi điều thầy nói

  Phật trong tâm , tâm ở mình !

  • Nguyên Thành says:

   Chào mừng con đến chanhtuduy.com! Mời con đọc thêm các bài khác!

 178. Lê Thị Thảo Ngân says:
  Kính Bạch Thầy!

  Con đã đọc xong bài này ạ.

  Con cảm ơn vì những lời giảng của Thầy ạ

  Con Lê Thị Thảo Ngân – Hạ Long – Quảng Ninh

 179. Đặng Hữu Cường says:
  Kính Bạch Thầy

  Con đã đọc bài rồi ạ

  Con Cảm Ơn Thầy

  Om Mani Padme Hum

 180. Lê Văn Co says:
  Kính Bạch Thầy

  Con đã đọc xong bài này rồi ạ.con cung cũng hiểu bài viết cũa Thầy sách tấn rồi ạ.con cầu nguyện chúng sanh thành tựu và hạnh phúc Phật tánh ạ

  Con cầu nguyện Thầy Cô thật nhiều sức khõe để lợi lạc chúng sanh ạ

 181. Mật Tịnh Như says:
  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài này rồi ạ.

  Con cảm tạ Thầy đã giảng luận cho bạn đọc Nguyễn Liên để chúng con có được một bài pháp thật hay, đó có lẻ cũng là khuất mắc của nhiều người, qua bài này con hiểu được mặt dây chuyền có hình Phật chỉ là ” thời trang tâm linh” không phải là “phương tiện tâm linh” nếu mang dây chuyền có hình phật mà được bình an, an lạc không cần phải tu học chắc biết bao nhiêu Phật tử trên toàn thế giới này đều an lành hạnh phúc hết.

  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô nhiều sức khoẻ vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Om mani padme hum!

 182. Mật Cát Thịnh says:
  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc bài của Thầy rồi ạ.

  Con xin cảm tạ Thầy đã luận giải những khúc mắc của bạn đọc Nguyễn Liên về việc đeo dây chuyền có hình Phật. Dây chuyền đó chỉ là đồ trang sức chứ không có tác dụng tâm linh, việc đeo nó không khiến ta gặp may cũng không khiến ta gặp rủi, mà may rủi kiếp này chính là nghiệp mà chúng ta tạo ra từ kiếp trước, lời thầy dạy con xin ghi nhớ trong lòng ạ.

  Con xin cầu nguyện Thầy Cô luôn khoẻ mạnh, trụ thế lâu dài vì lợi lạc chúng sanh.

  Om Mani Padme Hum

 183. Mai Anh says:
  Con đọc xong bài này rồi ạ . Qua đây con đã hiểu được . Con cám ơn thầy cô . Con chúc thầy cô thật được nhiều sức khỏe ạ
 184. Huyền Phạm says:
  Kính bạch Thầy!

  Con rất hoan hỉ với bài viết của Thầy! Con cảm ơn Thầy rất nhiều về những bài giảng tâm huyết và sâu sắc của Thầy.

  Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi ích chúng sanh.

  Cầu cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

 185. Minh Chien says:
  Kính Bạch Thầy

  Con đã đọc bài comment của Thầy rất hay. Con xin cảm ơn Thầy.

 186. Linh Trần says:
  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết của Thầy! Con là một người cũng hay đeo đồ trang sức mang biểu tượng về tâm linh. Trước đây con rất mơ hồ giống bạn đọc Nguyễn Liên. Qua bài viết của Thầy thì con nên hiểu chỉ có Phật trong tâm mới ở bên chúng sanh mãi mãi. Con cảm ơn Thầy đã giảng giải rất sâu sắc và rõ ràng từng câu hỏi của bạn đọc!

  Om Mani Padme Hum!

 187. Đinh Thu Bình says:
  Kinh Bặch Thầy

  con đã đọc bài roi ạ, rất hay và ý nghĩa.

  con cảm tạ thầy đã giảng dạy sâu sắc ạ.

 188. Mật Tích says:
  Kính bạch Thầy

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi luận giảng những khúc mắc của bạn đọc Nguyễn Liên  về việc đeo mặt dây chuyền  có hình Phật

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô

  Cầu mong tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh

  Om mani padme hum

 189. Đỗ Thị Kiều Oanh says:
  Kính bạch Thầy!

  Con vô cùng cảm tạ ơn thầy đã từ bị khai thị cho chúng con hiểu như thế nào là trang sức tâm linh và phương tiện tâm linh. Muống tránh được tham sân si mạn nghi ta phải thắp lên ngọn đuốc chánh pháp trong lòng ta chứ không phải dựa vào trang sức tâm linh. Bản thân con vô minh, con cảm tạ thầy đã từ bi luận giải cho chúng con

  Con cầu nguyện Thầy, Cô trường thọ, trụ thế lâu dài vì lợi lạc chúng sanh

  Chuc cho chúng sang hạnh phúc thành tựu Phật Thánh!

  Om Mani Padme Hum!

 190. Mật Hải Lưu says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài ” Thư từ Hà Nội: Đeo dây chuyền mặt Phật là có tội?” rồi ạ.

  Con cảm ơn Thầy đã từ bi luận giải, khai thị cho con.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe Thầy, Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  Om Mani Padme Hum

 191. Mật Khải Nguyên says:

  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc bài viết này, con cảm tạ vị Thầy đã từ bi khai thị cho con hiểu được những tri kiến quý báu thông qua việc giải đáp câu hỏi “Đeo dây chuyền mặt Phật có tội?” của bạn đọc Nguyen Lien.

  Qua bài viết, con hiểu được dây chuyền mặt Phật nói riêng và các “trang sức tâm linh” nói chung thật ra chỉ là vật vô tri giác, không phải là “phương tiện tâm linh” của hành trì giáo pháp Phật đà, do đó hoàn toàn không có tác dụng mang lại kết quả tâm linh. Bản thân tự lực thúc liễm thân tâm, chuyển hóa tâm thức về quỹ đạo giải thoát là cả một quá trình người con Phật “thắp lên mà đi với ngọn đuốc Chánh pháp”; chứ không phải là đeo một vật vô tri giác rồi ngồi một chỗ chờ mong kết quả, chẳng khác nào “nấu cát thành cơm”. Bên cạnh đó, con hiểu được “không dơ, không sạch, không tăng, không giảm” là bản tâm bất nhị, chân như của Đức Phật và Thánh chúng; như vậy việc “tự chấp dơ sạch” rồi tự xem là có tội vốn chỉ xuất phát từ sự tự ngã và vô minh của chúng sanh. Từ đó, nếu nói đeo dây chuyền mặt Phật đem lại hiệu quả tâm linh, nhưng lại sợ mang tội khi đi vào những nơi không thanh sạch thì chẳng khác nào phạm vào lời răn của Đức Phật rằng “tin mà không hiểu thì khác nào phỉ báng ta”.

  Con xin ghi nhớ lời dạy của vị Thầy: “Thầy khuyên trò nên đúc một tượng Phật trong tâm mình, tức là quy y Phật, đọc giáo điển, hành giáo pháp, rồi sau đó cảm niệm ân đức từ bi và trí huệ bất nhị của Ngài; luôn nghĩ đến lời Phật dạy, việc Phật làm, câu Phật nói mà y giáo phụng hành.” Từ đó con hiểu thêm tri kiến “vạn sự duy tâm tạo”, bởi nếu tâm con đã không có Phật thì dẫu có đeo bao nhiêu dây chuyền mặt Phật thì vẫn cách xa Đức Phật nghìn trùng.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho chúng sanh được thấm đẫm hồng ân Tam Bảo.

  Om Mani Padme Hum.

 192. Cảm ơn thầy và người viết nhiều lắm!
 193. Duy Ngo says:
  Thưa Thầy con đã hiểu rằng thầy khuyên là phải đúc tượng phật ở trong người, chứ đeo ở ngoài thì cũng như không. Con cảm ơn Thầy .
 194. Sơn Nguyễn says:
  Thưa thầy!!

  Khoảng 10 năm trước con có nằm mơ có người nói vào tai con phải thờ  phật bà quan âm.

  Con Không mê tín,  Dù khi đi chùa con chỉ thắp hương. Con không biết lầm bầm khấn xin gì đó như những người xung quanh.

  Thâm tâm con chỉ muốn thỉnh một tượng phật bà về để ngày rằm hay khi gia đình có chuyện lớn sẽ thắp một nén nhang.

  Hiện tại con chưa có nhà riêng, vẫn thuê nhà để mưu sinh nhưng gặp nhiều người giúp đỡ, cũng cảm thấy ” có quý nhân phù trợ”.

  Nay tình cờ đọc được website này, con thấy lại có duyên đến với con.

  Vậy mong thầy khai sáng giúp con:

  Nếu con muốn thỉnh phật bà về thờ cúng thì nên đọc tài liệu nào để cho đúng, và không phạm.

   

  • Nguyên Thành says:

   Ở đây vì không phải tín ngưỡng tôn giáo nên không thờ hay xây tượng nào. Yoga Thanh trí làm sáng tâm chánh ý, không thờ cúng kiểu đó. Vì vậy tôi không trả lời được
   Xin thông cảm.

 195. Mật Thuận Liên says:
  Kính bạch Thầy!

  Sau khi đọc bài con thấy hoàn toàn tháo bỏ những nghi ngại trong lòng. Trước đây con thích đeo dây truyền hay chiếc khánh có hình đức Quan Thế Âm Bồ Tát, vì lo sợ chẳng may có hành vi bất kính nên con không dám đeo nữa, không có ý định mua chúng. Nhờ đọc bài viết giải đáp khúc mắc trong lòng của bạn đọc mà Thầy cho con hiểu rằng những sợi dây chuyền kia chỉ là trang sức tâm linh như vô vàn trang sức khác.

  Có lẽ nhiều người đã lầm tưởng đó là phương tiện tâm linh nên người ta tin rằng đeo hình ảnh đó lên như có hình ảnh đức Phật ở bên bảo vệ, giúp họ vượt qua khó khăn trong đời sống thế sự, nhưng họ không hề biết Phật ở trong tâm, mỗi người nên tạc cho mình một bức tượng Phật bằng hành động cụ thể như hãy làm theo lời dạy của Phật, hãy suy nghĩ và hành động như đức Phật, đừng quên làm việc thiện và trong cuộc sống luôn cố gắng tránh xa “bát phong “của cuộc đời. Nếu làm được như vậy thì cho dù không đeo bức hình Phật thì chúng ta đang gần Ngài.

  Con cảm tạ ơn đức của vị Thầy đã chỉ dạy cho chúng con bài học vô cùng quí giá, cũng phần nào giúp chúng con thoát khỏi nạn mê tín dị đoan không giúp ích cho mình mà còn làm hại mình hại người.

  Con nguyện cầu cho sức khỏe của Thầy, Cô vì lợi lạc của chúng sanh!

  Nguyện cầu cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh!

  Om mani padme hum.

 196. Mât Khánh Ngân (Le Mai Dung) says:
  Kính bạch Thầy!

  Con Mật Khánh Ngân (Lê Mai Dung) đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi luận giải, giúp con hiểu rõ sự khác biệt giữa trang sức tâm linh với phương tiện tâm linh, và hai phương diện ấy không thể nào đánh đồng vơí nhau được, còn những ai cố tinh thì chỉ là những kẻ tà đạo. Điều quan trọng là nỗi người chúng con cần xây dựng cho mình bức tượng Phật trong tâm, ngày ngày vun đắp để bức tượng ấy ngày càng vững chãi hơn, tỏa sáng hơn, soi sáng con đường cho chúng con đến với thành phố giải thoát. Và điều đó chỉ có được khi chúng con được nương tựa nơi bậc Tuệ Tri Thức, ngày ngày kết nối với vị Thầy thông qua việc đọc bài, viết comment, và luôn trưởng dưỡng lòng sùng kính đạo sư cho đén khi giác ngộ tối thượng.

  Con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô sức khỏe, trụ thế dài lâu vì sự nghiệp hoành dương chánh Pháp.

  Cầu nguyện tất cả chúng sinh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh!

  Om Mani Padme Hum!

 197. Mật Như Ý says:
  Kính bạch Thầy
  Con rất hoan hỷ khi đọc bài viết của Thầy.Qua bài viết con hiểu rõ dây chuyền mặt Phật chỉ là loại trang sức tâm linh chứ không là phương tiện tâm linh.trước đây con cũng như nhiều người lầm tưởng đeo dây chuyền đó như một tấm bùa hộ mệnh rằng luôn có Phật ở bên mình,Ngaif luôn hộ trì ,che chở cho mình và giúp mình làm những điều đúng.Nhưng con đã nhầm,đúng như Đức Phật dạy trong kinh Di Giáo” hãy tự nương tựa vào bản thân mình,không dựa vào ai khác.Hãy thắp lên mà đi với ngọn đuốc chánh pháp,không phải phi pháp”.
  Con cảm tạ vị Thầy, Bổn Tôn,Đakini đã chỉ dạy cho chúng con.Cầu cho tất cả chúng sanh thành tựu Phật tánh.
  Om Mani Padme Hum
 198. Mật Khánh Thảo says:
  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài rồi ạ. Con xin cám ơn Thầy ạ.

  Cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy và Cô.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh đạt được hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum

 199. Đỗ thế viễn says:
  Cảm ơn lời thầy !
 200. Thùy Dương says:
  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết “Thư từ Hà Nội: Đeo dây chuyền mang mặt Phật có tội?”.

  Con cảm tạ ơn Thầy.

  Con cầu nguyện Thầy, Cô luôn mạnh khỏe và trường thọ vì lợi lạc chúng sanh.

 201. Thưa Thầy!

  Con đã đọc xong bài này rồi ah. Con rất hoan hỉ với  công hạnh luận giải của vị Thầy . Con cầu nguyện sức khoẻ và sự trường thọ của thầy cô vì lợi lạc của chúng sanh Om ah hum.

 202. Mai Nguyễn Tấn Thanh says:
  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc xong bài viết rồi ạ.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ Thầy,Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh

  Om mani padme hum!

 203. Đào Văn Tuấn says:
  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết này. Từ những câu hỏi và những biện chứng Thầy đưa ra, con cũng tự tìm ra được lời giải về mong muốn treo tượng Phật trong xe của mình. Con cảm ơn Thầy, cảm ơn người vợ của con “Mật Hoàng Như” đã khai quang cho con.

  Con cầu nguyện thầy sức khoẻ, trường thọ.

 204. Hà Giang says:
  Kính Bạch Thầy. Con đã đọc bài viết này. Cảm ơn Thầy đã viết bài cho chúng con.
 205. huỳnh à Quang Phát says:
  Con cảm ơn Thầy,

  bài viết rất sâu sắc,

  Con cũng học được nhiều điều từ lời dạy của Thầy,

 206. Ngô Văn Hoàn says:
  Kính bạch Thầy.

  Con đã đọc xong bài: “Đeo dây chuyền mang mặt Phật có tội?

  Con hoan hỷ và tán thán với xác quyết của Thầy.

  Om mani padme hum. 

 207. kim minh trí says:
  Kính bạch Thầy!

  Con cảm ơn Thầy đã giảng day bai pháp này , cảm ơn chị Liên đã có câu hỏi để Thầy giảng cho con va cac huynh đệ hiểu về trang sức và tâm linh. Kính chúc sức Khoẻ Thầy ạ.

  Om Mani Padme Hum

   

 208. Mật Chánh Tấn says:
  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài này rồi ạ. Con hoan hỷ tán thán công hạnh, trí huệ và Bồ đề tâm của vị Thầy khi vị Thầy đã từ bi luận giải, minh định chánh kiến cho bạn đọc Nguyễn Liên. Từ đó, bản thân con và chúng sanh hữu duyên có một bài pháp lợi lạc, thấm đẫm tinh thần “Pháp là cuộc sống”.

  Như vị Thầy đã chỉ dạy trong bài viết, dây chuyền mặt Phật chỉ là “trang sức tâm linh” chứ không phải là “phương tiện tâm linh” như bạn đọc Nguyễn Liên đã ngộ nhận. Bên cạnh đó, Đức Phật đã chỉ dạy là “Duy tuệ thị nghiệp” chứ không chỉ dạy đệ tử của mình tập trung vào việc chuẩn bị các trang sức trang hoàng này nọ. Con hiểu được rằng đạo Phật là đạo tự giác, do đó để điều chỉnh bản thân trở lên tốt hơn theo đúng quỹ đạo chánh pháp, bản thân con cần biết tự quán xét lỗi lầm của mình. Tuy nhiên, điểm quan trọng để con có thể nhận thức ra được lỗi lầm của bản thân mình chính là nhờ sự chỉ dạy của vị Thầy thông qua những bài viết, bài giảng trên Chanhtuduy.com, cũng như những lời nộ pháp Kim cương của vị Thầy. Bên cạnh đó, nhận định của bạn đọc Nguyễn Liên khi cho rằng sử dụng dây chuyền mặt Phật vô tri vô giác để hỗ trợ trong việc điều chỉnh bản thân, giảm bớt sân hận thực là một nhận định sai lầm. Thay vào đó, bạn Nguyễn Liên nên quán chiếu tác hại của sân hận mà quy y Tam bảo, nương cậy tuệ tri thức để được chỉ dạy phương thức phù hợp, hỗ trợ chuyển hóa tâm mới là điều nên làm như vị Thầy chỉ dạy. Bởi vì Thánh giả Thogme Zangpo cũng chỉ dạy rằng: “Nương cậy nơi Tuệ tri thức thì lỗi lầm sẽ dần tiêu trừ, đức hạnh ngày càng gia tăng” (37 pháp hành Bồ tát đạo).

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi chỉ dạy ạ. Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum!

 209. Phan Thị Trúc Linh says:
  Kính bạch Thầy

  Con hoan hỷ khi đọc bài viết của Thầy.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi khai thị cho chúng con. Giúp con hiểu được Phật phải xuất phát từ tâm, chỉ cần trong tâm có Phật thì dù chúng  ta làm gì hay ở đâu thì vẫn có ánh sáng Phật soi sáng cho chúng ta. Còn những thứ như dây chuyền mặt Phật thì cũng chỉ là phương tiện tâm linh thôi.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om mami padme hum.

 210. Đinh Ngọc Hà An (13 tổi says:
  Kính bạch Thầy.

  Con đã đọc bài này rồi ạ.

  Con hiểu

 211. Đinh Ngọc Hà An (13 tuổi ) says:
  Kính bạch Thầy.

  Con đã đọc bài này rồi ạ. 

  Con đã hiểu được rằng đeo dây chuyền mặt Phật không có tội vì nó chỉ mang tính thời trang, không liên quan đến hoạt động tâm linh ạ. 

  Con cảm tạ ơn Thầy. Con cầu nguyện cho Thầy,Cô trường thọ.

  Om Mani Padme Hum.

 212. Mật Hạnh says:

  Kinh bạch Thầy! Con đã đọc xong bài này rồi.

  Những người Phật tử thường hay mê muội, cứ nghĩ đến chùa, đeo dây chuyền bằng tượng Phật sẽ được gia hộ về tâm linh. Chẳng qua đó là cách tuyên truyền của những tà sư trong chùa mà thôi nhằm mục đích lợi nhuận cho chùa của mình. Rất hoan hỷ cho Nguyễn Liên đã kịp thời trình lên Thầy nỗi thắc mắc về tâm sân và ngã mạn mặc dù vẫn đang đeo sợi dây chuyền hình tượng Phật.

  Con xin tán thán công hạnh và đức độ từ bi của Thầy, một lòng vì chúng sanh, tâm ước nguyện của Thầy bao la ,vô bờ bến, hầu mong cho bá tánh được thắm đẳm ơn phước của Phật.

  Con thành tâm cầu nguyện cho Thầy Cô được viên mãn dài lâu để thắp đuốc soi sáng nẻo đường đạo pháp cho chúng con được hanh thông.

  OM MA NI PAD ME HUM.

 213. Mật Từ Quang says:
  Kính bạch Thầy.

  Con đã đọc bài rồi ạ.

  Con cảm tạ ơn Thầy. Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy,Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om mani padme hum.

 214. Phuonghp Pham says:
  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc bài này ạ.

  -” Luôn nghĩ đến lời Phật dạy, việc Phật làm, câu Phật nói mà ý giáo phụng hành”

  Con cảm tạ ơn Thầy!

 215. Phuonghp Pham says:
  Kính bạch Thầy,

  Con cảm tạ ơn thầy đã từ bi sách tấn con!

 216. Mật Thuận Lễ says:

  Kính bạch Thầy !

  Con đọc xong bài :Thư từ Hà Nội “Đeo dây chuyền mang mặt Phật có tội ” .lời dạy của Thầy là liều thuốc quý và cảnh tỉnh cho những chúng sanh vẫn còn chìm trong vô minh tà kiến .Qua bài con hiểu thêm đeo dây chuyền mặt Phật không có tội vì nó chỉ mang tính chất thời trang tâm linh thôi không liên quan đến hoạt động tâm linh và con nên ghi nhớ đến lời Phật dạy , việc Phật làm ,câu Phật nói mà y giáo phụng hành

  Con cảm tạ ơn Thầy

  Con cầu nguyện Thầy Cô mạnh khoẻ và trường thọ vì lợi lạc chúng sanh

  Om mani padme hum

 217. Mật Xuân Nhật says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc xong bức thư Hà Nội của đạo hữu Liên Nguyễn và sự giải đáp của Thầy về vấn đề “Đeo dây chuyền mang mặt Phật có tội?”.

  Con đã hiểu ra rằng dây chuyền hay trang sức mang hình Phật chỉ là món đồ trang sức tâm linh. Mà đã là trang sức thì chỉ có tác dụng làm đẹp trang trí cho diện mạo bên ngoài.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã chỉ dạy cho chúng con con đường đúng đắn là xây dựng một bức tượng Phật thật đẹp thật sáng trong tâm mình, luôn cảm niệm ân đức từ bi và trí huệ của Phật, luôn nhớ những lời Phật dạy mà y giáo phụng hành. Để từ đó chúng con luôn có Phật ở bên mình.

  Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tá[email protected]@

  Om Mani Padme Hum.

 218. Lê Hải My (7 tuổi) says:
  Kính Bạch Thầy,

  Con đã đọc hết bài này rồi ạ,

  Con cảm ơn Thầy ạ.

 219. Mật Thuận Khánh says:

  Kính bạch Thầy.

  Con đã đọc bài rôi ạ,con cảm tạ ơn Thầy con cầu nguyện Thầy Cô sức khỏe vì lợi lạc chúng sanh.

  Om Mani Padme Hum.

 220. Đặng Vũ Phương Anh says:
  Kính bạch Thầy !

  Con đã đọc xong bài viết này rồi ạ .

  Con cầu nguyện cho sức khỏe của Thầy ,Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  Om Mani Padme Hum

 221. Phan Ngô Thùy Dung 8 tuổi says:
  Kính Bạch Thầy.

  Con đã đoc xong bài này rồi ạ!

  Con cảm tạ ơn Thầy.

  Om mani padme Hum.

 222. Trần Anh Thương says:

  Kính bạch Thầy,

  Con Mật Khánh Văn đã đọc bài viết “Thư từ Hà Nội: Đeo dây chuyền mang mặt Phật có tội?” rồi ạ.

  Qua những lời giải đáp của vị Thầy đối với độc giả Nguyễn Liên con cũng cảm thấy làm rõ một số hiện tượng mà con hay gặp người thế gian hay làm. Con thấy người ta hay mua tranh Phật về treo, rồi đeo vòng tay, vòng cổ hình Phật và có lẽ họ nghĩ làm như thế sẽ giúp họ tốt hơn mà không hiểu bản chất vấn đề mà nhầm lẫn dữa trang sức tâm linh và phương tiện tâm linh.

  Con xin nhớ lời Thầy dạy là hãy đúc một tượng Phật trong tâm mình tức là quy y Phật, đọc giáo điển, hành giáo pháp, rồi sau đó cảm niệm ân đức từ bi và trí huệ bất nhị của Ngài; luôn nghĩ đến lời Phật dạy, việc Phật làm, câu Phật nói mà y giáo phụng hành. Bấy giờ luôn có Phật bên người. Với con thì con luôn khắc ghi hình tượng vị Phật trong tâm mình đó là hình ảnh vị Thầy từ bi, trí huệ vì không có Thầy thì con không biết đến Phật pháp.

  Con cảm tạ ơn Thầy.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh!

  Cầu nguyện cho đạo hữu Mật Hoàng Phúc thác sanh vào cõi lành!

  Om Mani Padme Hum!

 223. Lê Văn Dương says:
  Kính bạch Thầy

  Con là Lê Dương con ở Hà Nội

  Con đã đọc xong bài viết này rồi ạ

  Con cảm tạ ơn Thầy!

 224. Mật Xuyến says:
  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài này rồi.

  Qua bài viết con hiểu rằng phần lớn nhiều người thường hay nhầm trang sức tâm linh là phương tiện tâm linh. Đã không phải là phương tiện tâm linh thì không có giá trị tâm linh.

  Cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh. Om mani padme hum.

 225. Mật Hữu Tâm says:

  Kính Bạch Thầy

  Con đã đọc xong bài viết này rồi thưa Thầy

  Con tạ ơn Thầy đã luận giảng cho bạn đọc Nguyễn Liên biết thế nào là đeo dây chuyền có hình Phật ạ.Đeo dây chuyền hình Phật không có tội,chỉ qua là đeo cho đẹp mà thôi.tại bạn nguyễn liên mê tín dị đoan mà thôi.con tạ ơn Thầy đã luận giảng cho chúng con hiểu thêm qua bài viết này ạ

  Con thành tâm cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô vì lợi lạc chúng sanh ạ

  Con cầu nguyện cho đạo hữu Mật Hoàng Phúc được thác sanh vào cỏi lành ạ

  Om MaNi Padme Hum

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

DMCA.com Protection Status