Oct 21, 2013

Posted by in Lá thư người tâm đạo | 25 Comments

Thư gửi các trò số 50: TỪ DUYÊN SỰ ĐẾN CÔNG TRÌNH TÂM LINH MỚI

Thư gửi các trò số 50: TỪ DUYÊN SỰ ĐẾN CÔNG TRÌNH TÂM LINH MỚI Thư gửi các trò 50: TỪ MỘT DUYÊN SỰ ĐẾN MỘT CÔNG TRÌNH Các trò thân mến! Như các trò đã đọc thư và biết cô Đường nhờ Mật gia xây am thất bên phần đất của cô. Đây là một vị trí xa nguồn nước, khó mắc điện, không thể liên lạc nhanh khi có sự cố nhất là đối với người ở một mình. Sau khi suy gẫm Thầy hoan hỷ dành cho cô ấy một phần đất ở phía bên hông nhà Mật gia, vốn đang um tùm nhưng diện tích khoảng 100 m2. Nơi đây tiện lợi mọi bề, về xây dựng cũng như về lắp rắp thiết bị tiện nghi cá nhân. Tất nhiên, mọi chi chí cô Đường lo, Thầy chỉ tặng phần đất. Phần đất ở phía bên hông nhà Mật gia, vốn đang um tùm diện tích khoảng 100 m2. Khi cô

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status