Jul 20, 2014

Posted by in Lá thư người tâm đạo | 25 Comments

Thư gửi các trò số 105: ĐÚNG – SAI thường tình hay là CHÁNH KIẾN Phật môn?

Các trò thân mến! Vừa qua, một người nào đó viết là SANG, từ bên Mỹ gửi comment đến bài “Vãng cảnh chùa, viếng “Viện dưỡng lão tâm linh”. Thầy viết thư trả lời, các trò đọc để suy gẫm. sang [email protected] 184.21.30.241 Submitted on 2014/07/20 at 05:14 Kính thưa thầy tôi đọc bài viết của thầy xong cảm thấy buồn cho thầy thầy chỉ thấy sai của người ta mà không thấy sai của thầy nếu thầy là 1 hành giả mật tông thì đừng bao giờ nói lỗi nguời khác ok tổng quan phật giáo bay giờ là con số ko thể nói được thầy có dủ tư cách hình thành 1 pg như bây giờ ko hay thầy chỉ đứng chỉ trích tôi đã tu bên dharamsla và bây giờ đang ở mỹ các vị đạo sư mật tông ko bao giờ chỉ trích ai bây giờ

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status