Jun 29, 2019

Posted by in Giáo điển | 120 Comments

Thư gửi các trò 263: THÊM MỘT PHÁT HIỆN CHẤN ĐỘNG LIÊN QUAN ĐẾN NGỤY KINH VU LAN BỒN (Bài mở)        

Thư gửi các trò 263:

THÊM MỘT PHÁT HIỆN CHẤN ĐỘNG LIÊN QUAN ĐẾN

NGỤY KINH VU LAN BỒN

Các trò thân mến!

Trong quá trình tìm hiểu để chứng minh Vu lan bồn là ngụy kinh do tà sư Trung Quốc chế tác, trò Mật Hạnh Giác tìm thấy một pháp liệu gọi là “kinh” của Đạo gia. Trò Mật Thuận Tâm chuyển ngữ qua âm Hán tự như sau: “Thái thượng đổng huyền linh bảo tam nguyên huyền đô đại hiến ngọc kinh”

Thầy chưa đề cập đến “kinh” nào viết trước hoặc sau nhưng với bố cục trình bày và những giáo huấn tương tự như ngụy kinh Vu lan bồn, khiến cho chúng ta càng tin vào tính chất “ngụy tác, ngụy tạo” của ngụy kinh Vu lan bồn. Sau đây là những chi tiết đáng lưu ý:

1/ Gọi là “ngọc kinh” nhưng lại không ghi tác giả ghi lại hay viết ra hệt như chuyện “Phong thần bảng” của Đạo gia, vậy nên tính “xác thực” để thuyết phục người đọc không chút giá trị gì, kiểu như thư nặc danh, ai tin mà giải quyết?

2/ Chi tiết ngớ ngẩn phạm lỗi sai trầm trọng của kẻ ngụy tạo là khi Thái thượng Lão quân bị “tác giả” giáng xuống làm đệ tử Nguyên thủy Thiên tôn. Trong khi đó, những ghi chép trong Đạo gia viết rằng Thái thượng Lão quân là đạo huynh của Nguyên thủy Thiên tôn, còn một pháp đệ nữa là Thông thiên giáo chủ. Cả 3 đều là đệ tử của Hồng Quân Lão Tổ (truyện Phong thần bảng cũng xác thực điều này).

Như vậy, ngay từ đầu danh xưng đảo ngược, thầy trò chẳng đúng vị trí thì phần sau chỉ là đống rác tâm linh, sao được gọi là “ngọc kinh”? Cũng như ngụy kinh Vu lan bồn, ngay từ đầu đã viết sai thời điểm, sai địa điểm thì toàn bộ phần sau chỉ là những minh họa cho sự vọng ngữ, thủ đoạn bất chánh của “ngụy gia” rồi!

3/ Cách “nhập đề” của kinh này cũng là “phóng hào quang” đến tận cõi U minh rồi nhân đó, người “đệ tử” hỏi nguyên cớ mới hay là hôm ấy nhằm vào tiết Trung nguyên 15/7 Âm lịch thẩm xét tội trạng dưới Âm phủ, rồi phán quyết ai được đầu thai hay đọa địa ngục. Vị Thầy giải đáp, phân tích và đề ra kết luận cứu độ.

4/ Giải pháp đưa ra để cứu vong nhân, tội đồ địa ngục, ngạ quỷ duy nhất là cúng dường cho Đạo sĩ, Đạo quán kiểu như trong kinh Vu lan bồn là cúng dường cho chư tăng!?

Các trò thân mến!

Đức Phật dạy cúng dường bao nhiêu cũng không bằng tác pháp Quy y, sau đó là hành trì 5 giới

Từ nội dung cho đến cách trình bày bố cục của “ngọc kinh” này mang màu sắc mê tín dị đoan, trái luật Nhân Quả. Đọc xong kinh này người ta chỉ tóm lại một điều duy nhất là “đại hiến” cho đạo sĩ, đạo quán để cứu thoát ông bà, tổ phụ gì đó của mình khỏi cảnh khổ dưới âm ty. Tên kinh nói lên ý đồ đó “ Huyền đô Đại hiến” có nghĩa là dâng hiến tất cả một cách thành tâm chí thiết sẽ thấu động lòng trời mà được như ý nguyện?! Nếu quả thực là những lời khuôn vàng thước ngọc thì tại sao không có tên tác giả ghi lại? Còn nếu cho rằng Nguyên thủy Thiên tôn giáo huấn thì càng sai lầm hơn bởi vị này là sản phẩm tưởng tượng của Đạo giáo, không có thực như Đức Phật. Một câu hỏi nữa là tác giả thuật lại những lời giáo huấn trên bằng cách nào? Một nhân vật không có thực mà thuyết pháp sẽ không gì vô lý bằng! Bởi lẽ trong kinh “Cứu la đàn đầu” (thuộc bộ Trường A hàm), Đức Phật dạy cúng dường tăng phòng nhiều bao nhiêu cũng không bằng tác pháp Quy y, sau đó là hành trì 5 giới.

Từ đây suy ra những gì được ghi trong “ngọc kinh” đáng cho chúng ta kinh sợ bởi thủ đoạn tà vạy của bọn buôn thần bán thánh. Chúng mạo phạm, giả danh rồi bịa đặt để nhân đó tát nước theo mưa, kêu gọi người đọc “đại hiến” (dâng hết) phẩm vật, tiền bạc, tài sản cho giới tăng lữ Đạo giáo, hệt như kiểu lập luận trong ngụy kinh Vu lan bồn, dám đơm đặt lời Đức Phật dạy Mục kiền liên mà lừa gạt chúng sanh theo Phật. Hằng ngàn năm qua, cứ mãi như thế ở chùa chiền, tịnh xá chưa ai suy ngẫm lại thực nghĩa kinh này để tìm ra chỗ sơ hở chết người của Vu lan bồn đã gây hại cho biết bao người, vô tình lưu hành “hàng giả” tâm linh để rồi thân căn huệ mạng bị tổn hại biết bao âm đức; sau khi mạng chung đọa vào cõi thấp. Nay có thêm chứng cứ để hiểu rằng vì chữ “TÀI” (tiền), tà sư Trung Quốc không chừa một thủ đoạn nào, lẽ nào giờ đã tỏ tường sao Phật tử chúng ta lại tiếp tay cho họ là những kẻ tội phạm tâm linh mà trở thành đồng phạm?

Thầy cầu nguyện khổ đau chúng sanh được lắng dịu và họ sẽ tĩnh thức với trạng thái giác ngộ. Om ma ni pad me hum!

Chiều mưa trên đỉnh Phù Vân ngày 08/08/18

Thinley- Nguyên Thành


Bản dịch tiếng Anh: Letter to Disciples No.288: Another shocking discovery relating to the Yulanpen Sutra. (Thêm một phát hiện chấn động liên quan đến ngụy kinh Vua lan bồn)


Bài liên quan:

NGỘ NHẬN VỀ KINH VU LAN BỒN 

NHỮNG MẢNG TỐI CỦA NGỤY KINH VU LAN BỒN LỘ RA BỞI LĂNG KÍNH CHÁNH KIẾN

LẠI CÓ NHỮNG CÂU CHUYỆN PHẬT GIÁO VẠCH TRẦN “SỰ THẬT” CỦA NGỤY KINH VU LAN BỒN

 1. Mô Phật!

  Kính Bạch Thầy, con tán thán bài viết của vị Thầy đã vạch trần tà ngụy của một ngụy “kinh” y hệt như Vu Lan Bồn là “Thái thượng đổng huyền linh bảo tam nguyên huyền đô đại hiến ngọc kinh”.

  Con thật không khỏi kinh hãi trước sự ngụy tạo kinh khủng của người Tàu. Họ tạo ra một tiết Trung Nguyên vào ngày 15/7 âm lịch để người dân cúng kiếng linh đình cho các cơ sở tôn giáo. Đến cả ngày Tự Tứ theo chế định của Đức Phật cũng bị bóp méo thành ngày 15/7 bày biện ăn uống hoành tráng như trong kinh Vu Lan Bồn. Họ bày ra đủ thứ dị hợm như phải “đại hiến” hay cúng cả cái “bồn” đầy vật thực, tất cả chỉ để thỏa mãn cái khao khát lợi dưỡng vô đáy của họ.

  Bạch Thầy, không chỉ riêng “kinh” này, mà con cũng vừa phát hiện thêm một ngụy kinh khác của người Tàu cũng giống hệt như kinh Vu Lan Bồn về việc cúng kiếng ngày 15/7. Quả là dã tâm xuyên tạc của họ là không cùng tận.

  Con cầu nguyện cho các bài viết trên chanhtuduy.com sẽ thiêu đốt khu rừng Tà Kiến ngàn năm qua mà người Tàu cũng như ngụy kinh Vu Lan Bồn áp đặt lên.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc và hạnh phúc chúng sanh.

  Nguyện cho chúng sanh khổ đau được lắng dịu.

  Om Ah Hum.

   

 2. Kính bạch Thầy!

  Con xin hoan hỷ tán thán những luận giải, phân tích, chứng minh của Thầy về ngụy kinh của tà sư Trung Quốc chế tác ra, cũng tương tự như kinh Vua Lan Bồn với mục đích vì danh lợi cá nhân mà họ đã bất chấp luật nhân quả đơm đặt, thêm bớt lời Đức Phật dạy Ngài Mục Kiều Liên, gieo rắc mê tín dị đoan gây nỗi sợ hãi, đau khổ, tiền mất, tật mang ( đọa vào cõi thấp) cho chúng sanh.

  Cầu nguyện đau khổ của chúng sanh được lắng dịu và xa lìa tà sư, tà kiến, thân cận được Tuệ tri thức từ bi, trí tuệ chỉ dạy mà tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Con thành tâm cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì sự lợi lạc của chúng sanh.

  OM MA NI PAD ME HUM

 3. Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết này của Thầy rồi ạ.

  Con hoan hỷ tán thán công hạnh và bồ đề tâm của Thầy trong công cuộc đả tà xây chánh,  loại trừ ngụy kinh,  tà kiến,  mê tín dị đoan ra khỏi cộng đồng Phật giáo,  giúp chúng sang hiểu được mà lìa mê về giác.

  Những luận cứ,  luận chứng đầy đủ,  chính xác được đưa ra trong bài cùng với sự luận giải của Thầy đã cho thấy rõ kinh Vu Lan Bồn là ngụy tạo và có nội dung như “ngọc kinh” của Đạo giáo. Mà điều oái oăm là bộ kinh này của Đạo giáo cũng không chỉ ra tác giả một cách rõ ràng. Con không hiểu sao Phật tử,  đặc biệt là tăng lữ lại tuyên truyền ngụy kinh này,  đậm màu sắc mê tín dị đoan,  gây lo lắng sợ hãi cho đồ chúng; hại mình hại người.

  Càng ngày con càng thấy được tầm quan trọng của trí tuệ,  mà nền tảng của trí tuệ là chánh kiến. Chỉ có trí tuệ mới giúp Phật tử nhìn rõ chân ngụy,  chánh tà và dưới lăng kính chánh kiến,  mọi kinh ngụy tạo,  hành vi tà kiến bị lộ rõ. Vì vậy,  đức Phật dạy đồ chúng lấy trí tuệ làm đạo nghiệp và chỉ có thanh gươm trí tuệ mới chặt đứt mọi xiềng xích của tà kiến vô minh,  của luân hồi sinh tử.

  Cùng với ngọn lửa bồ đề tâm luôn cháy sáng,  thanh gươm trí tuệ nơi Thầy và Mật gia Song Nguyễn luôn dũng mãnh chặt đứt mọi nô lệ tâm linh,  vạch trần bộ mặt của bọn tội phạm tâm linh và đâm thủng thành trì tà kiến.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã trang bị cho con trạch pháp nhãn,  lìa xa tà kiến để được thong dong trên đạo lộ giải thoát

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Con hoan hỷ tán thán thiện hạnh của đạo hữu Mật Hạnh Giác,  Mật Thuận Tâm đã tuân theo lời Thầy dạy, góp phần giúp cho bộ mặt ngụy tạo của kinh Vu Lan Bồn được lộ diện rõ ràng.

  Cầu nguyện đạo hữu Mật Hạnh Giác và Mật Thuận Tâm viên thành mọi ước nguyện chính đáng, đời đạo viên song.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum.

 4. Mật Thủy says:

  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ với phát hiện chấn động nữa liên quan đến ngụy kinh Vu Lan bồn, con tán thán công hạnh đả tà xây chánh của Thầy.

  Con cũng hoan hỷ với sự phát hiện của Mật Hạnh Giác về ngụy “kinh” của người Tàu giống với kinh Vu Lan bồn, và không chỉ dừng lại ở đó. Với sự trùng hợp đến “kỳ lạ” thành một “hiện tượng” như trên, có thể suy ra bản chất của những kẻ bịa đặt “kinh” là những kẻ gian xảo, lừa đảo bất chấp hậu quả, mà còn là thiếu hiểu biết, thể hiện ở những chi tiết sai lầm ngớ ngẩn được chỉ ra trong bài này và những bài trước đó như “Ngộ nhận về kinh Vu lan bồn”, “Những mảng tối của ngụy kinh Vu lan bồn lộ ra bởi lăng kính chánh kiến”. Con tự hỏi những kẻ lừa đảo, xảo trá, không tin nhân quả, hám lợi vì đồng tiền đã bịa đặt ra kinh thì những người tin và làm theo lời “kinh”, bảo vệ cho “kinh” đó sẽ được “lợi lạc” gì nếu không phải là sự cạn kiệt của cải, tài sản và âm tổn phước đức? Còn những ai tiếp tục cổ súy cho kinh Vu lan bồn thì là gì nếu không phải là sự tiếp tay lừa đảo, tiếp tay làm hại cho chúng sanh? Con cầu nguyện cho tất cả họ sẽ sớm thức tỉnh!

  Con hoan hỷ với những phát hiện trên của Viện nghiên cứu Tâm lý học và Yoga Thanh Trí, càng chứng tỏ vai trò của Viện, mọi vấn đề cần phải được nghiên cứu một cách khoa học để đưa đến kết luận, giúp chúng sanh bớt mê lầm tà kiến.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô vì lợi lạc của chúng sanh!
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ!

  Om mani padme hum!

 5. Mật Định Châu says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết Thư gửi các trò 263: Thêm một phát hiện chấn động liên quan đến ngụy kinh Vu lan bồn của Thầy rồi ạ.

  Con hoan hỷ tán thán công hạnh của vị Thầy trong công cuộc đả tà xây chánh vì sự lợi lạc của chúng sanh. Bài viết của vị Thầy đã vạch trần những thủ đoạn của bọn buôn thần bán thánh, gieo rắc mê tín dị đoan gây nỗi hoang mang đau khổ cho chúng sanh nhằm trục lợi.

  Con cảm tạ ơn Thầy vì bài viết lợi lạc.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum

 6. Mật Đăng Toàn says:

  Kính bạch Thầy, con đã đọc bài viết này rồi ạ, con cảm ơn Thầy. Con cầu nguyện Thầy sức khoẻ và sự trường thọ. Cầu cho tất cả chung sanh được thành tựu hạnh phúc của Phật tánh. Om mani padme hum.

 7. Mật Tấn Khải says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc thư gửi các trò 263: ” Thêm một phát hiện chấn động liên quan đến ngụy kinh Vu lan bồn” của Thầy rồi ạ.

  Con hoan hỷ tán thán công hạnh và Bồ đề tâm của vị Thầy trong công cuộc đả tà xây chánh vì lợi lạc của tất cả chúng sanh lìa mê về giác. Với những luận cứ, luận chứng đầy đủ bởi lăng kính chánh kiến giúp  chúng sanh thấy rõ những mảng tối của kinh vu lan bồn là ngụy tạo của người tàu là thủ đoạn lừa gạt, gieo rắc mê tín dị đoan nhằm trục lợi gây hại trong trong chúng sanh hàng ngàn năm qua.

  Con cảm tạ ơn Thầy về bài viết lợi lạc

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện tât cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum!

   

 8. Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc bài này rồi ạ.

  Con hoan hỷ tán thán trí huệ và công hạnh của Thầy và thiện hạnh của đạo hữu Mật Hạnh Giác đã một lần nữa vạch trần thủ đoạn “một tay che cả bầu trời” của những kẻ tà sư Trung Quốc. Qua phân tích của Thầy, con mới hiểu rằng bọn họ đã sử dụng những thủ đoạn sơ hở, thậm chí ngớ ngẩn song lợi dụng những kẽ hở của lịch sử mà nhiều người (đặc biệt là người thiếu hiểu biết) chủ quan và rơi vào bẫy ngôn từ (ngọc kinh). Đánh vào tâm lý luyến ái, tham cầu của chúng sanh, những nội dung tà sư Trung Quốc đưa vào “kinh” chỉ nhằm mục đích phục vụ nhu cầu đó, chẳng khác nào một kiểu “lừa đảo tâm linh”. Lừa đảo ở các lĩnh vực khác có những chuyên gia ở những lĩnh vực đó chỉ điểm, còn lừa đảo ở lĩnh vực tâm linh thì cần phải có trạch pháp nhãn mới chỉ ra được. Tại sao hàng trăm năm qua, bao nhiêu ngàn ngôi chùa là bấy nhiêu thầy chùa, trụ trì, cùng hàng triệu Phật tử mà những hiện tượng o bế, duy trì nguỵ kinh vẫn còn đầy rẫy. Con nhớ đã đọc một quyển sách của một tác giả người Anh nổi tiếng, cũng là một người chuyên nghiên cứu về Phật học và viết nhiều sách nghiên cứu chủ đề này. Tác giả này còn là chủ bút của tờ báo nổi tiếng thế giới về Phật giáo. Trong tác phẩm của mình, tác giả này ca ngợi hết lời về văn hoá nói chung và “kho tàng kinh” Phật giáo nói riêng của Trung Quốc, thậm chí mang hướng thiên vị do cảm tính cá nhân. Vậy mới thấy là những gì mà tà sư Trung Quốc đã “nhọc công” vẽ vời đã khiến biết bao người cho dù mất cả đời để nghiên cứu mà không nắm rõ cốt lõi đạo Phật cũng dễ dàng rơi vào cái bẫy rối rắm ấy. Qua phân tích của Thầy, không chỉ những thủ đoạn mà động cơ, mục đích đen tối đằng sau của tà sư Trung Quốc cũng đã lộ rõ. Con cảm tạ ơn Thầy đã phân tích và làm rõ giúp chúng con và chúng sanh nhìn thấu tâm đen của những kẻ tà sư. Con cầu nguyện thật nhiều chúng sanh được đọc những bài viết trên chanhtuduy.com để không rơi vào chiếc bẫy tà kiến cùng những lời bịa đặt hoang đường của kẻ tà sư.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy và Cô vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh luôn tỉnh thức trong trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum.

 9. Mật Giu Se says:

  Kính Bạch Thầy!
  Con hoan hỷ với những phân tích,luận giải của Thầy đã chỉ rõ sự nguỵ tạo của kinh Vu Lan Bồn , nhờ đó giúp chúng sanh thoát khỏi tà kiến hàng ngàn năm qua bị nô lệ .
  Cầu nguyện chúng sanh thức tỉnh với trạng thái giác ngộ !
  Om mani padme hum !

 10. Mật Huệ Pháp says:
  Mô Phật
  Kính bạch Thầy

  Con hoan hỷ tán thán những luận giải, phân tích xác đáng của Thầy về nguỵ kinh Vu Lan Bồn dựa trên pháp liệu “Thái thượng đồng huyền linh bảo tam nguyên huyền đô đại hiến ngọc kinh” mà đạo hữu Mật Hạnh Giác đã tìm ra, đồng thời đạo hữu ấy cũng vừa tìm thêm được một quyển “kinh” có nội dung tương tự kinh Vu Lan Bồn. Tuy chưa biết “kinh” nào ra đời trước nhưng xét trên phương diện nội dung, thời điểm, thời gian, vị trí thứ bậc đủ thấy cả hai bản “kinh” này đều là sự bịa đặt, nguỵ tạo, là sự phỉ báng đối với chánh pháp. Cho tới thời điểm này, Mật Gia Song Nguyễn dưới sự chỉ dạy của vị Thầy là nơi duy nhất dũng cảm và kiên trì lên tiếng vạch trần nguỵ kinh Vu Lan Bồn nhằm cảnh tỉnh chúng sinh còn mê lầm mà tin và làm theo bản “kinh” này. Luận chứng, luận cứ, luận giải mà Thầy và các đạo hữu đã nêu ra rõ như ban ngày nhưng không hiểu sao chùa chiền các nơi vẫn tiếp tục cổ suý cho nguỵ kinh Vu Lan Bồn khiến bao người bị hại, tổn hao công đức do lưu hành hàng giả tâm linh. Con hoan hỷ tán thán công đức của đạo hữu Mật Hạnh Giác và Mật Thuận Tâm dưới sự chỉ dạy của vị Thầy đã góp phần làm lộ diện bản chất nguỵ tạo của Kinh Vu Lan Bồn.

  Con cầu nguyện Thầy Cô trụ thế dài lâu vì lợi lạc của chúng sanh
  Cầu nguyện đạo hữu Mật Hạnh Giác, Mật Thuận Tâm sức khoẻ, đạt thành tựu những ước nguyện chính đáng
  Cầu nguyện chúng sanh tỉnh thức trong trạng thái giác ngộ
  Om Ah Hum

  • Nguyên Thành says:

   Thầy nghĩ rằng có không ít tăng ni hiểu đó là ngụy kinh nhưng e ngại nên im tiếng . Còn Mật gia Song Nguyễn là Viện nghiên cứu nên dám nói lên sự thật tâm linh vì Bồ đề tâm.

 11. Kính bạch Thầy,

  Con hoan hỷ tán thán công hạnh vị Thầy đã viết bài. Bài viết đã vạch trần sự giả tạo của ngụy “kinh” na ná như kinh Vu Lan Bồn là “Thái thượng đổng huyền linh bảo tam nguyện huyền đô đại hiến ngọc kinh”.

  Qua những phân tích của vị Thầy đã cho chúng con thấy được vì danh vì lợi dưỡng mà tà sư người Tàu bất chấp nhân quả, chỉ vì cái ngã bản thân mà biến những điều vốn thanh cao thành thô tháo như từ ngày Tự Tứ theo định chế của Đức Phật trở thành cúng kiếng linh đình, bậc thánh là ngài Mục Kiều Liên  trở thành người nhút nhát, ủy mị như trong kinh Vu Lan Bồn, mọi việc tạo tác chỉ vì danh và vì lợi.

  Bạch Thầy, ở thế gian khi sản xuất hàng giả chắc chắn là vi phạm pháp luật, tiêu thụ hàng giả sẽ không tốt sức khỏe cho chính người tiêu dùng. Vậy thì một  “hàng giả tâm linh” mà được  sử dụng và lưu truyền đã và sẽ tiếp tục “gây hại cho biết bao nhiêu người, vô tình lưu hành “hàng giả” tâm linh để rồi thân căn huệ mạng bị tổn hại biết bao nhiêu âm đức,. Sau khi mạng chung đọa vào cõi thấp”. Nếu như mọi chúng sanh đều được biết tác hại của hàng giả này thì con chắc rằng không ai dám “tiêu thụ”.  Qua đó con cảm tạ ơn Thầy với trí tuệ và tâm bồ đề vì chúng sanh mà tác pháp chiếu quang để loại “hàng giả tâm linh” này không còn cơ hội được tiêu thụ. Con nguyện cầu ánh sáng chánh kiến từ những bài viết trên sẽ thiêu rụi tà kiến, thiêu rụi vô minh để những tội phạm tâm linh không còn nơi ẩn nấp.

  Con thành tâm cám ơn vị Thầy đã viết bài. Con cảm tạ ơn thầy đã từ bi trao truyền chánh kiến và trí tuệ thông qua  lâu đài Chanhtuduy.com, để cho chúng con, chúng sanh mỗi ngày được nâng cao trạch pháp nhãn mà thấy rõ được bản chất thật của sự vật, hiện tượng không bì nhầm lẫn mà sử dụng “hàng giả tâm linh”

  Con nguyện cầu Thầy Cô mạnh khỏe và trường thọ vì sự nghiệp hoằng dương chánh pháp, lợi lạc chúng sanh.

  Con hỷ với thiện hạnh của huynh Mật Hạnh Giác và huynh Mật Thuận Tâm. Nguyện cầu hai huynh tinh tấn thực hành pháp, thế sự hanh thông.

  Nguyện cầu tât cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum.

 12. Mật Phê Rô says:

  Kính Bạch Thầy !

  Con đã đọc thư gửi các trò 263 : THÊM MỘT PHÁT HIỆN CHẤN ĐỘNG LIÊN QUAN ĐẾN  NGỤY KINH VU LAN BỒN .

  Con tán thán công hạnh vị Thầy cùng chư đạo huynh, đạo hữu kim cang đã thêm góp thêm bằng chứng cho thấy nhiều kẻ hở của ngụy kinh Vu Lan Bồn được tạo ra chỉ nhằm mục đích trục lợi .

  Con không hiểu sao lúc bấy giờ trên toàn đất nước , trên các trang mạng xã hội hễ có mặt hàng nào của Made in China là đều bị tẩy chay và số lượt chia sẻ trên face book một cách chóng mặt . Điều này chứng tỏ mọi người đều ý thức được rằng hàng của người Tàu thường kém chất lượng vì hàng giả , hàng nhái nhiều , nhưng đây mới chỉ có hại sức khỏe về thể chất thì họ lo lắng tới mức độ đó , còn ngụy kinh Vu Lan Bồn vừa tổn hại đến sức khỏe thể chất sau những lần thức đêm thức hôm cúng kiếng , vừa làm hại đến huệ mạng tâm linh khi đã được vị Thầy cùng chư kim cang hữu minh định chánh kiến qua nhiều bài viết , thì họ lại cố chấp bảo thủ để cố gắng chứng tỏ mình là người có hiếu “mặc dù là ngu hiếu”.

  Con cảm ơn vị Thầy đã viết bài .

  Con cầu nguyện Thầy Cô sức khỏe , trường thọ vì đại nghiệp hoằng dương chánh pháp , làm lợi lạc tất cả chúng sanh .

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh được nương tựa bóng lành Thầy , Phật , Pháp , Tăng .

  Om Mani Padme Hum !

   

 13. Mật Thái Hòa says:
  Kính Bạch Thầy.

  Con đã đọc xong ” Thư gửi các trò 263: Thêm một phát hiện chấn động lên quan đến ngụy kinh Vu lan bồn ” rồi ạ.

  Con hoan hỉ tán thán công hạnh của Thầy  đã luận giải cho chúng con cũng như chúng sanh hữu tình thấy được thêm một bằng chứng nữa về kinh ngụy tạo của người Tàu đó là “ngọc kinh”. Con hoan hỉ tán thán thiện hạnh của pháp huynh đã tìm ra và dịch thuật ngụy kinh này.

  Qua bài con hiểu được, ” ngọc kinh” có nội dung tương tự như kinh “Vu lan bồn ” chủ yếu cổ súy cho việc làm ” đại hiến” cho đạo sĩ đạo quán để cứu ông bà tổ phụ thoát khỏi cảnh khổ dưới âm ty. Điều này trái với luật nhân quả và  chánh kiến nhà Phật. Theo kinh điển nhà Phật xác quyết thì người tu phật đạt thánh quả A la hán thì 9 đời ông bà tổ tiên được siêu sinh vào cõi cao. Với lại cúng dường cho đạo sĩ thì làm gì có được công đức bởi đạo sĩ là đạo tiên không phải đạo Phật nên không có giữ giới và còn nằm trong luân hồi sinh tử.

  Đó là thủ đoạn tà vậy của bọn buôn thần bán thánh, chúng bịa đặt ngụy tạo kinh thư nhằm cổ súy cho mọi người dâng hết tài sản, tiền bạc, phẩm vật cho giới  tăng lữ, đạo giáo.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì hạnh phúc của chúng sanh.

  Cầu mong cho tất cả chúng sanh uống được tinh túy cam lồ.

  Om Mani Padme Hum.

 14. Kính bạch Thầy,

  Con hoan hỉ tán thán công hạnh của vị Thầy và thiện hạnh của đạo hữu Mật Hạnh Giác đã một lần nữa giúp chúng con cũng như bạn đọc hữu duyên hiểu rõ được tính chất nguỵ tạo của kinh Vu lan bồn qua việc phân tích về những nét tương đồng trong bố cục, giáo huấn của kinh này với một “kinh” của Đạo gia là “Thái thượng đổng huyền linh bảo tam nguyên huyền đô đại hiến ngọc kinh”.

  Hàng ngàn năm qua người Việt ta vì bị nô lệ tâm linh, không được trang bị trạch pháp nhãn nên mỗi năm cứ tới “Mùa Vu lan” là chùa chùa tổ chức lễ Vu lan, người người tụng kinh Vu lan bồn… Hăm hở với suy nghĩ một năm tới dịp được “báo hiếu” mà không hề biết rằng đây là nguỵ kinh, càng tụng càng mất phước. Đồng thời những hành trạng “báo hiếu” như thế hoàn toàn không đúng theo chánh kiến Phật đà. Con thật kinh hãi trước thủ đoạn của tà sư Trung quốc, những kẻ vì tiền tài, lợi dưỡng mà không từ thủ đoạn nào.

  Con cầu nguyện ngày càng nhiều hơn nữa bạn đọc hữu duyên được tiếp cận nguồn sáng chánh kiến qua chanhtuduy.com, nhờ lưỡi gươm trí tuệ của vị Thầy mà chặt đứt được xiềng xích vô minh.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om ah hum.

 15. Mật Hữu Tâm says:

  Kính Bạch Thầy

  Con đã đọc bài này rồi ạ.

  Con cầu nguyện Thầy Cô nhiều sức khỏe và trường thọ vì lợi lạc chúng sanh ạ

  Om Mani Padme Hum

 16. Kính Bạch Thầy !

  Con đã đọc thư 263 ”  THÊM MỘT PHÁT HIỆN CHẤN ĐỘNG LIÊN QUAN ĐẾN NGỤY KINH VU LAN BỒN ” rồi thưa Thầy.

  Con hoan hỷ tán thán công hạnh của vị Thầy và huynh đệ kim cang đã vạch trần bộ mặt giả tạo của những tác giả ngụy tạo kinh vu lan bồn sai sự thật.

  Con cầu nguyện cho nhiều chúng sanh sẽ đọc được những bài viết trên trang mạng chanhtuduy.com để trang bị kiến thức và nhận dạng được đâu là đúng kinh văn từ kim khẩu của Đức Phật và đâu là ngụy kinh của bọn tà sư.

  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ. Om Ah Hum!

 17. pham thi tuoi says:
  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc rồi ạ, con vô cùng hoan hỷ cảm tạ ơn Thầy từ bi trao truyền chánh kiến theo đúng con đường đạo phật. Thầy đã giúp chúng con phiên biệt được “hành giả tâm linh” trong đời  sống ngày nay. Con nguyện chúng sanh thành tựu phật tánh

  Con xin cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ vì lợi lạc chúng sanh!

  Om Mani Padme Hum

 18. Kính bạch Thầy.

  Con đã đọc bài này rồi ạ.

  Con hoan hỷ, tán thán những luận giải của vị Thầy, cho thấy thủ đoạn ngụy tạo kinh của bọn tà sư Trung Quốc, vì trục lợi cá nhân mà có những thủ đoạn buôn thần bán thánh.

  Cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô.

  Cầu nguyện cho nhiều bạn đọc, có duyên lành biết đến chanhtuduy. com để trang bị chánh kiến.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum.

 19. Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ được đọc bức thư số 263: “Thêm một pháp hiện chấn động liên quan đến nguỵ kinh Vu lan bồn” của vị Thầy. Con hoan hỷ tán thán công hạnh đả tà xây chánh không ngừng nghỉ của Thầy và thiện hạnh của huynh Mật Hạnh Giác đã tìm thấy những bằng chứng để vạch trần thủ đoạn của người Tàu, chỉ vì thanh danh lợi dưỡng mà họ bất chấp luật tắc nhân quả chế tác ra nguỵ kinh. Con cầu nguyện bài viết sớm lan toả đến thật nhiều bạn đọc hữu duyên để có được tránh kiến, không bị rơi vào bẫy của những kẻ tà linh, tà sư. Con cảm tạ ơn Thầy đã viết bài vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô thân tâm an tịnh, trụ thế lâu dài vì sự lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum!

 20. Kính Bạch Thầy!
  Con đã đọc Thư 263 “Thêm Một Phát Hiện Chấn Động Liên Quan Đến Ngụy Kinh Vu Lan Bồn” rồi ạ.
  Con hoan hỷ tán thán Bồ đề tâm của vị Thầy và thiện hạnh tìm thấy pháp liệu gọi là kinh của “Đạo gia”, tương ưng với kinh Vu Lan Bồn của huynh Mật Hạnh Giác, đã thêm một lần nữa vạch trần thủ đoạn tà vạy của bọn tà sư Trung Quốc. Vì chữ Tài (tiền) mà bất chấp nhân quả, chúng mạo phạm, giả danh rồi bịa đặt “ngụy tác kinh Vu Lan Bồn”, đơm đặt lời Đức Phật dạy Mục Kiền Liên để dối gạt chúng sanh mà buôn thần bán thánh.
  Con thật sự cũng không hiểu tại sao? Mặc dù biết rằng Vu Lan Bồn là ngụy kinh, nhưng các chùa chiền khắp nơi hàng năm vẫn cứ tổ chức rầm rộ như thế. Khiến người khác nghĩ rằng , có lẽ lợi ích từ nó lớn quá chăng, nên họ không nở rời tay. Vì thế mà họ sẵn sàng trở thành đồng phạm mà tiếp tục lưu hành “hàng giả” tâm linh để tiếp tục lừa đão chúng sanh. Bởi thế không ngẫu nhiên mà Đức Phật đã khuyến cáo “Thời đại mạt pháp tà sư nhiều như cát sông hằng. Người tu đúng chánh pháp thực hiếm như sao buổi sớm” là vậy.
  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô.
  Cầu mong tất cả chúng sanh tĩnh thức với trạng thái giác ngộ.
  Om Mani Padme Hum.

 21. Nguyễn Hà Liên says:

  Kính bạch Thầy!

  Con Mật Tú Viên (Nguyễn Hà Liên) đã đọc Thư gửi các trò 263 của vị Thầy rồi ạ. Con xin tán thán công hạnh của vị Thầy và thiện hạnh của huynh Mật Hạnh Giác, huynh Mật Thuận Tâm đã phát hiện thêm 1 cuốn ngụy kinh khác với những bố cục và giáo huấn tương tự như Kinh Vu Lan Bồn, từ đó cho thấy rằng tà sư Trung Quốc không từ thủ đoạn nào để trục lợi tâm linh, kể cả ngụy tạo kinh điển. Con cầu nguyện chúng sanh sẽ đọc được các bài viết của vị Thầy trên chanhtuduy.com để không còn tin vào những loại hàng giả tâm linh như vậy và sẽ được tiếp cận và hiểu đúng về Chánh Pháp Phật Đà.

  Con cầu nguyện Thầy Cô nhiều sức khỏe và trường thọ vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum.

 22. Mật Tịnh Như says:
  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Con hoan hỷ tán thán công hạnh của vị Thầy đã phân tích vạch trần những bọn tà sư Trung Quốc đã cố tình tạo ra nguỵ kinh Vu Lan Bồn với mục đích trục lợi nhằm đánh vào tâm lý tham lam, nô lệ tâm linh của phần đông Phật Tử , để được trục lợi họ bất chấp mọi thủ đoạn đã đưa chúng sanh cả ngàn năm nay lạc vào tà kiến, phước báu giảm âm, khi mạng chung dể đoạ vào cỏi thấp đầy đau khổ.

  Mật Tịnh Như hoan hỷ với thiện hạnh của đạo hữu Mật Hạnh Giác đã phát hiện ra thêm những sơ hở của bọn tà sư và Thầy đã luận giải nhằm giúp chúng sanh bừng tỉnh trong bao năm mê lầm .

  Con cầu nguyện cho mọi khổ đâu của chúng sanh được lắng dịu.

  Con cầu nguyện Thầy Cô nhiều sức khoẻ vì lợi lạc của chúng sanh.

  Om mani padme hum!

 23. Kính Bạch Thầy!

  Con đã đọc bài và rất hoan hỷ với những luận giải của Thầy giúp chúng con và mọi người thấy rõ thêm ngụy kinh Vu lan bồn là “ngụy tác, ngụy tạo” của người Tàu. Ngụy kinh Vu lan bồn và kinh của Đạo gia do đạo hữu Mật Hạnh Giác tìm thấy và đạo hữu Mật Thuận Tâm chuyển ngữ qua âm Hán tự “Thái thượng đồng huyền linh bảo tam nguyên huyền đô đại hiến ngọc kinh” có tính chất tương tự về bố cục trình bày (những lỗi sai trầm trọng, ngớ ngẩn) và mục đích giáo huấn của chúng là cúng dường cho Đạo sĩ, Đạo quán, chư tăng.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc cho chúng sinh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sinh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ .

  Cầu mong cho thầy tu ở các chùa cổ súy cho lễ hội Vu lan bồn biết xấu hổ.

  Om Mani Padme Hum!

 24. Mật Nguyên Tánh says:
  Kính bạch Thầy,

  Con đọc bài này rồi ạ.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã có bài phân tích giúp chúng đệ tử, chúng sanh thấy rỏ sự tương đồng đến đáng kinh ngạc của bản ngụy kinh Vu lan bồn với một bản kinh cũng thuộc loại ngụy của Đạo gia là “Thái thượng đổng huyền linh bảo tam nguyên huyền đô đại hiến ngọc kinh”; Điều này thêm một lý do nữa để khẳng định kinh Vu lan bồn là ngụy tạo, là sản phẩm của những tà sư Trung Quốc vì hám lợi và muốn được “đại hiến” đã bịa đặt ra đó là lời Phật dạy cho ngài Mục Kiền Liên.

  Đệ tử hoan hỷ tán thán trí tuệ và Bồ đề tâm của vị Thầy.

  Đệ tử hoan hỷ tán thán thiện hạnh của đạo hữu Mật Hạnh Giác và Mật Thuận Tâm.

  Cầu mong cho tất cả chúng sanh thiêu rụi phiền não vô minh.

  Đệ tử cầu nguyện cho sức khỏe của Thầy Cô vì lợi ích cho chúng sanh.

  Kính Thầy,

  Om Mani Padme Hum

 25. Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ tán thán trí tuệ và bồ đề tâm của Vị Thầy đã phân tích, luận giải, chỉ rõ những sai lầm, hư dối của những ngụy kinh có nguồn gốc từ Tàu, trong đó có “kinh” Vu Lan Bồn!

  Thật đúng là, vì danh lợi mà bọn lừa đảo tâm linh không chừa bất kỳ thủ đoạn nào. Những “bộ kinh” do bọn chúng chế tác ra, đã gây ra biết bao tác hại, thế nhưng vẫn được lưu truyền cho đến ngày nay, thậm chí còn được “xưng tụng” – như “kinh” Vu Lan Bồn.

  “Trận đồ bát quái” mà bọn lừa đảo tâm linh giăng ra, thật vô cùng tinh xảo. Người không có trạch pháp nhãn khó mà phân biệt chánh/tà.

  Thế mới thấy, tu pháp “Chánh kiến quang minh tam muội” của Mật gia Song Nguyễn thật cao diệu, giống như là “kính chiếu yêu”, khiến cho các ngụy kinh phải lộ nguyên hình.

  Kính bạch Thầy!

  Con cảm tạ ơn Thầy đã ban cho chúng con một bài pháp lợi lạc!

  Con hoan hỷ tán thán thiện hạnh của hai đạo hữu Mật Hạnh Giác và Mật Thuận Tâm dưới sự chỉ dạy của Vị Thầy, đã góp phần làm cho ngụy kinh Vu Lan Bồn phải lộ nguyên hình!

  Cầu nguyện Thầy Cô sức khỏe, trụ thế dài lâu vì lợi lạc của các chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  OM MANI PADME HUM

 26. Trịnh Thị Phương Liên_ Mật Thuận Liên says:
  Kính bạch Thầy! con Mật Thuận Liên cảm tạ ơn Thầy đã từ bi chỉ ra cho chúng con thấy tính chất lừa đảo tâm linh của đạo sư Trung Quốc. Thông qua  những chứng cứ xác thực Thầy cho chúng con tin tưởng rằng ngụy kinh Vu lan Bồn không thể là ngọc kinh. Đó chỉ là trò lừa gạt của kẻ tu sĩ lợi dụng lòng tin của mọi người để tư lợi cá nhân làm trái với điều Phật dạy.

  Con nguyện cầu cho sức khỏe của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh!

  Cầu mọi cho mọi chúng sanh sớm tỉnh thức giác ngộ để không bị những ngụy kinh kia không những chẳng giúp ích gì mà trái lại còn làm hại chính bản thân.

  Om Mani Padme Hum

 27. Mật Ba says:
  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc thư 263: Thêm một phát hiện chấn động liên quan đến ngụy kinh Vu lan bồn.

  Con xin tán thán công hạnh của Thầy vì Bồ đề tâm thương xót chúng sanh đã khai thác thêm một sự thật chấn động ngụy kinh của tà sư Trung Quốc chế tác.  Nhằm mục đích “chiêu dụ” thí chủ cúng dường cho Đạo Giáo, Đạo Quán, giống như Kinh Vu lan bồn cúng dường chư tăng. Nhìn vào cốt lõi nội dung của Kinh “Thái Thượng Đổng Huyền Linh Bảo Tam Nguyên Huyền Đô Đại Hiến Ngọc Kinh” và Kinh Vu Lan Bồn giống nhau. Mang đậm màu sắc mê tín cúng kiến phẩm vật cho chư tăng, Đạo Sĩ, Đạo Quán  để cứu vong nhân, xá tội đồ địa ngục đây là một lập luận trái luật nhân quả. Quả là một mánh khóe của bọn “lừa gạt tâm linh” làm trò chiêu dụ những người nhẹ dạ cả tin  vì luyến ái thương xót người thân mà sẵn sàn dâng cúng cho họ. Trong khi Đức Phật đã khuyến cáo “luật nhân quả không sai chạy”, thế nhưng họ lại lấy danh đức Phật để chế tác ra những bộ kinh trái đi tinh thần Phật dạy. Thật quả là một sự phỉ báng bất kính Đức Phật. Cầu mong cho những bài viết trên chanhtuduy tỏa khắp nơi nơi đem chánh kiến đến cho nhân loại.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô.

  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om ah hum!

 28. Mật Huệ Minh says:

  Mô Phật.

  Kính Bạch Thầy.

  Con hoan hỉ đọc bài này của Thầy rồi ạ.

  Con hoan hỉ tán thán công hạnh và Bồ đề tâm của vị Thầy trong công cuộc đả tà xây chánh, phân tích vạch trần những ngụy tạo ngụy kinh Vu lan bồn của những tác giả viết sai sự thật nhằm mê hoặc để trục lợi trong chúng sanh từ trước nay

  Con cảm tạ ơn Thầy với bài viết lợi lạc cho chúng sanh.

  Con xin cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô vì lợi lạc tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh luôn thức tĩnh trong trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum

 29. Mật Cường says:
  Kính bạch Thầy.

  Con đã đọc bài: Thư gửi các trò 263: ” Thêm một phát hiện chấn động liên quan đến ngụy kinh Vu Lan Bồn”.

  Con hoan hỷ tán thán công hạnh vị Thầy đã đưa ra luận chứng luận cứ vạch trần sự chế tác ngụy tạo kinh Vu Lan Bồn, và một chế tác có nội dung tương tự gọi là” ngọc kinh” mang sắc thái nghĩa Đạo giáo của người Tàu.

  Qua bài viết cho chúng con thấy rõ sự gian xảo của bọn buôn Thần bán Thánh, lợi dụng lòng tin của tín đồhướng tin đồ vào con đường mê tín dị đoan, nhằm trục lợi riêng nhóm Tăng lữ tà Sư.

  Con cảm tạ công hạnh vị Thầy có bài viết nhiều lợi lạc.

  Hoan hỷ thiện hạnh Mật Hanh Giac có phát hiện ngụy kinh.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô trụ thế dài lâu vì lợi lạc tất cả chúng sanh hữu tình.

  Nguyện cho tất cả chúng sanh luôn tỉnh thức trong trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum.

 30. Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết và với bốn đề mục đã trình bày trong bài viết thêm một lần nữa bộ ngụy kinh vu lan bồn dường như không còn “chỗ đứng”. Bởi sự ngụy tạo nên nội dung và hình thức không giống với chính kinh. Song nó lại được lưu truyền vì mục đích ẩn sau bản kinh ngụy tạo này. Nó dường như trở thành “cái cần câu cơm” trước thuộc về một giai cấp thống trị, còn nay lại thuộc về các thầy tu thiếu trạch pháp nhãn giáo điển Phật đà. Với thế gian định giá thì đó chính là một dạng hàng giả được che phủ mỹ miều bởi gắn với kinh Phật. Song, vốn là giả nên không tránh khỏi các luận điểm sơ hở, vô lý .

  Do đó, một lần nữa thứ hàng giả này sẽ không chóng thì chầy cũng sẽ bị cộng đồng Phật tử chân chính loại bỏ. Cũng là dịp để thấy được “đúng sự việc như đang là”.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã luôn giương cao ngọn cờ chánh pháp, đả phá triệt để những mầm mống được tái tạo bởi tà kiến, trái với luận chứng, luận cứ Phật đà.

  Con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô mạnh khỏe, trụ thế dài lâu.

  Cầu nguyện cho ngọn đuốc chánh pháp của Đức Thế Tôn được lan tỏa khắp muôn phương.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh viên thành hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum!

   

 31. Lan Trần says:

  Kính bạch Thầy,

  Con hoan hỷ tán thán công hạnh đả tà xây chánh của vị Thầy qua thư gửi các trò 263. Con đồng thời hoan hỷ với thiện hạnh tìm kiếm pháp liệu của huynh Mật Hạnh Giác từ đó phát hiện những điểm bất thường, bất ngờ về việc chế tác ngụy kinh của dân Tàu.

  Quả thực nếu không có những tài liệu dẫn chứng này người đời dễ vơ đũa cả nắm rằng bất kỳ chế tác nào nếu gắn thêm chữ “Kinh” hoặc “Phật thuyết” đều là kinh Phật chính thống. Bởi lẽ phần đông không được trang bị chánh kiến, dễ dãi trong việc tiếp nhận thông tin mà không kiểm tra, khảo cứu, minh bạch nguồn gốc, xác minh tính học thuật trong đó. Cho nên, những kẻ tà sư lợi dụng tâm lý nô lệ tâm linh này để thao túng quần sanh, lợi dụng Tam Bảo làm việc tà vạy để thỏa mãn ngũ dục. Thật nguy hiểm cho thân căn, huệ mạng của biết bao người. Nguy hiểm hơn nữa là ngoài việc tồn tại song song với Kinh Phật chính thống, thứ tà ngụy này được phổ biến, tuyên truyền sâu rộng lấn lướt trên nhiều phương tiện thông tin đại chúng không khác thứ bệnh dịch.

  Rõ ràng trong bản kinh ngụy tạo Vu Lan Bồn cho thấy sự lộng ngôn khi “gán vào miệng Phật” những điều Ngài chẳng thuyết chẳng dạy. Ví dụ như “kêu cầu đến cửu thiên v. v.. ” cũng chưa chắc cứu nổi mẹ. Chúng thiên say sưa hân thưởng với dục lạc thì đâu thể xếp vào đối tượng cứu cánh.  Nếu Phật nói “đến cả Phật còn không cứu nổi mẹ ông, huống chi A la hán như ông” còn chấp nhận được vì có ba việc Phật không thể làm được trong đó là việc “thay đổi định nghiệp của chúng sinh”. Đằng này bản ngụy kinh đưa ra một thứ không tiêu hóa nổi đó là “đến cả cửu thiên v. v.. .còn không cứu nổi mẹ ông, huống chi mình sức A La Hán”. Điều này gây khôi hài và phỉ báng tột độ một vị Thánh Tăng. Thế mà người ta vui vẻ chấp nhận và hành trì trong suốt thời gian dài.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã trạch pháp nhãn cho chúng con và chúng sang hữu duyên trong việc nhận diện và vạch trần tà kiến.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sinh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum.

 32. Matlieunguyen says:
  Kính bạch Thầy.

  Mật Liễu Nguyên con đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Con hoan hỉ, tán thán công hạnh của vị Thầy đã gương cao ngọn cờ đả tà xây chánh nhằm vạch trần những tà ngụy trong ” kinh ” . Cảnh tỉnh cho chúng con và chúng sinh trước những ( thực phẩm tâm linh bị tẩm độc) mà bấy lâu nay chúng sinh vì không có trạch pháp nhãn nên bị chìm sâu trong trận đồ bát quái của  nô lệ tâm linh mà vẫn nghiện và ngộ nhận Vu Lan Bồn là :(Đức Phật dạy Mục Kiền Liên …) để dễ lừa gạt chúng sinh theo Phật. Hay ( Ngọc kinh ) cũng vậy , con thật kinh sợ bởi những thủ đoạn tà vạy của bọn buôn thần, bán thánh chúng mạo phạm, giả danh rồi bịa đặt để nhân đó tát nước theo mưa kêu gọi mọi người dâng hết phẩm vật , tiền bạc, tài sản cho giới tăng nữ Đạo giác… Được đâu không thấy con chỉ thấy ( tiền mất, tật vẫn mang) ảnh hưởng đến thân căn huệ mạng, chìm trong sinh tử luân hồi.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã trang bị trạch pháp nhãn cho chúng con và chúng sinh hữu duyên nhận diện và vạch trần tà kiến.

  Con nguyện cầu Thầy Cô trụ thế dài lâu vì lợi lạc của tất cả các chúng sinh.

  Con cầu nguyện ngọn đuốc chánh pháp của MGSN tỏa khắp muôn nơi , thiêu rụi rừng tà kiến mà bọn tàu reo rắc  bấy lâu nay.

  Om Mani Padme Hum.

   

 33. Nguyễn Thanh Xuân says:
  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ đọc xong bài viết của Thầy rồi ạ.

  Con hoan hỷ tán thán công hạnh, Bồ đề tâm  và trí tuệ của vị Thầy trong “đả tà xây chánh” vì lợi lạc của chung sanh. Với những luận cứ, luận chứng thuyết phục vị Thầy đã vạch trần tà ngụy “kinh” y hệt như Vu Lan Bồn là ” Thái thường đồng huyền linh bảo tam nguyên huyền đô đại hiến ngọc kinh”. Những thủ đoạn “buôn thần bán thánh”, gieo rắc tà kiến, mê tín dị đoan, làm hoang mang, sợ hãi, khổ đau cho chúng sanh nhằm trục lợi bất chính đã kéo dài hàng ngàn năm qua.

  Trong thời gian vừa qua, Mật Gia Song Nguyễn, nay là Viện nghiên cứu tâm lý học và YOGA Thanh trí( Viện ITA) dưới sự chỉ dạy của vị Thầy tâm linh tôn quý đã dũng mãnh dương cao ngọn cờ “đả tà xây chanh”, “tác pháp chiếu quang”. Là nơi duy nhất dũng cảm, kiên trì vạch trần ” ngụy kinh  Vu lan bồn” giúp cảnh tỉnh chúng sanh “lìa mê về giác”.

  Con cảm tạ ơn Thầy về bài pháp quý giá và lợi lạc.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và trường thọ của Thầy Cô vì đạo nghiệp hoằng dương chánh pháp, vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh.

  Con hoan hỷ tán thán thiện hạnh của huynh Mật Hạnh Giác, huynh Mật Thuận Tâm đã tuân theo lời dạy của vị Thầy, góp phần làm lộ diện rõ bộ mặt ngụy tạo của kinh vu lan bồn. Pháp đệ cầu nguyện cho huynh Mật Hạnh Giác, huynh Mật Thuận Tâm hanh thông thế sự, viên thành mọi ước nguyện chính đáng và đời đạo song hành.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om Ma Ni Pad Me Hum!

 34. Mật Bảo Châu says:

  Kính bạch Thầy.

  Con đã đọc bài viết này của Thầy rồi ạ.

  Con hoan hỷ tán thán công hạnh của vị  Thầy trong công cuộc đả tà xây chánh.

  Con cảm tạ ơn Thầy vì bài viết lợi lạc.

  Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum.

 35. Mật Chi says:
  Kính bạch Thầy

  Con đã đọc thư 263 rồi ạ! con xin tán thán công hạnh của Thầy và thiện hạnh của Mật Hạnh Giác đã tác pháp chiếu quang  vì lợi ích chúng  sanh  , từ những luận chứng được trích dẫn khiến cho người đọc thấy rõ sự ngụy tạo của kinh Vu Lan Bồn chỉ phục vụ cho công việc trục lợi ,truyền bá mê tín dị đoan

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức trong trạng thái giác ngộ

  Con xin cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô

  Om ah hum

 36. Mật chi says:
  Kính bạch Thầy

  Con là mật ấn . Con đã đọc xong bài viết :THƯ GỬI CÁC TRÒ 263 :rồi ạ

  Con xin hoan hỷ và tán thán bồ đề tâm của vị Thầy trong công việc tản đà xây chánh

  Con xin cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và cô

  Om mani padme hum

 37. Mật Diễm says:
  Kính bạch Thầy.

  Con đã đọc bài viết này rồi.

  Con xin tán thán công hạnh của vị Thầy đã luận giải bằng những luận chứng, giúp cho chúng con cùng các bạn đọc thấy rõ bản chất phi đạo đức của những tà sư Trung Quốc, tạo ra ngụy kinh nhầm mục đích chiêu dụ thí chủ ” đại hiến” cúng dường bằng những thủ đoạn buôn thần, bán thánh nhầm mục đích trục lợi cá nhân mà bất chấp nhận quả.

  Con cầu nguyện cho nhiều bạn đọc hữu duyên biết đến trang mạng chanhtuduy.com để có được chánh kiến phật đà. Nhầm giúp cho bản thân không rơi vào cái bẫy của bọn tà sư.

  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Con cầu Nguyện cho ngọn đuốc trí huệ được thắp sáng muôn nơi thông qua kênh vận chuyển vị Thầy.

  OM AH HUM.

   

 38. Mật Chánh Hoa says:
  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết “Thư gửi các trò 263: Thêm một phát hiện chấn động liên quan đến ngụy kinh Vu lan bồn” của Thầy ạ.

  Con hoan hỷ tán thán công hạnh, Bồ đề tâm của Thầy và thiện hạnh của các huynh đệ Kim cang đã có những phân tích vạch trần thủ đoạn của bọn tà sư Trung Quốc vì tiền tài, danh lợi mà tạo ra những ngụy kinh làm gây hại cho biết bao chúng sanh.

  Con cảm tạ ơn Thầy về bài viết lợi lạc và ý nghĩa.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum!

 39. Kính bạch Thầy

  Con đã đọc Thư gửi các trò 263 của Thầy rồi ạ

  Con thành tâm tán thán công hạnh  của vị Thầy đã luận giảng  vạch trần  ngụy kính vua lan bồn

  Con cảm tạ ơn Thầy đã phân tích rỏ  cho chúng con chúng sanh  nhìn thấy rỏ  những thủ đọn của  kẻ tà sư

  Con xin cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc tất cả chúng sanh

  Cầu mong tất cả chúng sanh tỉnh thức  với trạng thái giác ngộ

  Om mani padme hum

 40. Mật Đăng Tâm says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc thư gửi các trò 263 của vị Thầy: “Thêm một phát hiện chấn động liên quan đến ngụy kinh Vu Lan Bồn”.
  Qua những dòng viết của vị Thầy, con nhận thấy sự tương tự nhau trong bố cục của bản kinh “Thái thượng đổng huyền linh bảo tam nguyên huyền đô đại hiến ngọc kinh” (không rõ tác giả hay tên người viết) với bản kinh Vu Lan Bồn, cộng với nội dung trái chánh kiến Phật đà, gieo rắc mê tín dị đoan và đều dẫn dắt đến giải pháp duy nhất để cứu vong nhân tội đồ ra khỏi địa ngục, ngạ quỷ là cúng dường cho Đạo sỹ, Đạo quán hay trong kinh Vu Lan Bồn là cúng dường cho chư tăng, điều này cũng mâu thuẫn với lời dạy của Đức Phật trong kinh “Cứu la đàn đầu” thuộc bộ Trường A Hàm mà vị Thầy đã trích dẫn. Điều đó càng khiến chúng con thêm sáng tỏ đây là những sản phẩm mập mờ, độc hại được thêu dệt từ những tay ngụy bút người Tàu bất chấp hậu quả vì động cơ dường như ngấm vào trong từng huyết quản là chữ TÀI (tiền). Thật tai hại nếu “người bệnh” lại dùng phải thứ thuốc dỏm này thì hậu quả là bệnh sẽ trầm trọng hơn, dẫn đến tổn hại cả thân căn huệ mạng. Con hiểu rằng nhân là lừa đảo, dối gạt chúng sanh bằng lời giả danh đấng Toàn giác, thì những kẻ tội phạm tâm linh chế tác ra ngụy kinh cùng những kẻ tiếp tay, đồng lõa chẳng khác sẽ chẳng thoát khỏi phán quyết của tòa án nhân quả vốn không sai lệch một ly. Con tự hỏi tại sao một số Phật tử tự biến mình thành nạn nhân tâm linh lao đao trong cõi sinh tử bởi yên chí gửi niềm tin vào những đầu tròn áo vuông, kiên cố hành trì thứ hàng giả kém chất lượng bất chấp họ đã được cảnh báo. Con cảm tạ vị Thầy đã viết bài.
  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu nguyện cho khổ đau của chúng sanh được lắng dịu.
  Om Mani Padme Hum

 41. Mật Thái Xuyên says:
  Kính bạch Thầy

  Con hoan hỷ đọc bài viết ” thư gửi các trò 263 : Thêm một phát hiện chấn động liên quan đến ngụy kinh Vu Lan Bồn ” của Thầy ạ.

  Con hoan hỷ tán thán công hạnh của vị Thầy và thiện hạnh của huynh Mật Hạnh Giác trong công cuộc đả tà xây chánh , nhằm đem lại lợi lạc cho chúng sanh. Qua pháp liệu được tìm thấy bởi huynh Mật Hạnh Giác và sự luận giải của vị Thầy, con thấy rõ hơn về kinh Vu Lan Bồn được ngụy tạo bởi những tà sư người tàu. Cả kinh Vu Lan Bồn và “Thái thượng đổng huyền linh bảo tam nguyên huyền đô đại hiến ngọc kinh” của Đạo gia đều được tà sư tạo ra để gây sự sợ hãi, gieo rắc tà kiến cho chúng sanh nhằm trục lợi cho bản thân họ. Qua đây con thấy măn mắn khi được là học trò của vị Thầy, được trang bị chánh kiến để phân biệt đâu là chánh kiến , đâu tà kiến . Con cầu nguyện cho ngày càng có nhiều chúng sanh hữu duyên đọc được các bài viết trên chanhtuduy.com để có chánh kiến.

  Con cầu nguyện cho sức  khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc và hạnh phúc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện khổ đau của tất cả chúng sanh được lắng dịu.

  Om mani padme hum

 42. Mật Đức says:
  Kính Bạch Thầy

  Con hoan hỷ , tán thán công hạnh của vị Thầy và thiện hạnh của đạo hữu Mật Hạnh Giác đã luôn giương cao ngọn cờ chánh kiến mà đã tà xây chánh, vạch trần bộ mặt nguỵ tạo của kinh Vu lan bồn . Từ đó giúp cho chúng sanh được tỉnh thức mà lìa mê về giác tránh mắc phải lừa đảo tâm linh, những hàng giả vô cùng nguy hại từ nguỵ kinh ,nguỵ thư gây ảnh hưởng đến thân căn huệ mạng của mình.

  Qua những luận giải của vị Thầy và những luận chứng, luận cứ mà đạo hữu Mật Hạnh Giác tìm ra con thật sự kinh hãi trước thủ đoạn của tà sư người Trung quốc đã vì thanh danh lợi dưỡng , vì tiền tài mà không từ thủ đoạn gián tiếp đầu độc tâm linh chúng sanh gây phỉ báng Phật Pháp mà nhận lãnh hậu quả nặng nề.

  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh được tỉnh thức với trạng thái giác ngộ, cầu mong cho ánh sáng của chánh pháp được soi sáng khắp muôn nơi để sua đi màn đêm vô minh tà kiến để cho chúng sanh được lìa mê về giác.

  Con cảm tạ ơn Thầy về bài viết lợi lạc này.

  Con xin thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Om Mani Padme Hum.

 43. Kính Bạch Thầy, con đã đọc thư 263 của Thầy “Thêm một phát hiện chấn động liên quan đến ngụy kinh Vu Lan Bồn”.

  Con hoan hỷ tán thán công hạnh của Thầy qua bài viết đã đưa ra thêm một bằng chứng xác đáng và thuyết phục, chỉ rõ tính chất ngụy tạo của bản kinh Vu Lan Bồn. Từ sự phân tích, luận giải của Thầy về sự tương đồng trong bố cục trình bày và những giáo huấn của bản kinh Vu Lan Bồn và bản “ngọc kinh” Đạo gia vừa được tìm thấy, con thấy rùng mình trước sự tham lam vô độ của những kẻ buôn thần bán thánh, những bọn tà sư Trung Quốc. Vì ham muốn lợi dưỡng, vì chữ “TÀI” (tiền) mà bọn chúng bất chấp thủ đoạn, không màng Nhân quả, gieo rắc tà kiến, mê tín dị đoan làm tổn hại vận mệnh tâm linh của biết bao chúng sanh, những người là nạn nhân mà vô tình cũng là đồng phạm, tiếp tay cho những kẻ lừa đảo này trục lợi.

  Con thật hoan hỷ với những phát hiện liên tiếp của Viện ITA trong chứng minh sự ngụy tạo và kiên quyết bài trừ thứ hàng giả tâm linh Vu Lan Bồn. Con cầu nguyện thật nhiều chúng sanh hữu duyên đọc được những bài viết đả tà xây chánh của Thầy cùng các huynh đệ kim cang trên Chanhtuduy.com, để sớm thức tỉnh khỏi những chiêu trò mê hoặc, lường gạt của bọn tà sư mượn đạo tạo đời.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô vì lợi ích của tất cả chúng sanh.

  Con hoan hỷ tán thán thiện hạnh tìm kiếm pháp liệu của pháp huynh Mật Hạnh Giác cũng như thiện hạnh chuyển ngữ của Mật Thuận Tâm. Cầu nguyện cho huynh Mật Hạnh Giác và Mật Thuận Tâm ngày một tinh tấn, hanh thông, viên thành ước nguyện chính đáng.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thức tỉnh trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum.

 44. Nguyên Thành says:

  Hay!

 45. Mật Hạnh Dung says:
  Kính bạch Thầy!
  Con hoan hỷ tán thán công hạnh tác pháp chiếu quang của vị Thầy ngang qua nội dung bài viết này. Con không khỏi sợ hãi khi nhận ra nguỵ Kinh Vu Lan Bồn và Ngọc kinh hoá ra là hai anh em sinh đôi chỉ khác nhau tấm áo manh quần nhưng đều được sinh ra từ bà mẹ có tài nguỵ tạo Trung Hoa. Hai nguỵ thư nguỵ kinh này giống nhau từ thủ đoạn nguỵ tạo tinh vi, nguồn gốc lai lịch bất minh đến những lỗi sai nghiêm trọng, từ việc bịa đặt chi tiết mang màu sắc mê tín dị đoan trái với luật tắc nhân quả đến mục đích cuối cùng là khiến người ta sẵn lòng “ đại hiến” cho bọn đạo sĩ, đạo quán, tà sư, ác tri thức để đổ đầy túi tham của những kẻ này. Điều đó cho thấy bản chất nguỵ tạo đã ăn vào máu thịt tư duy của những tà sư Trung Quốc. Giống như nàng Phan Kim Liên đẹp người đẹp nết, nhân hậu thuỷ chung trong lịch sử đã bị ngòi bút của kẻ hậu thế xuyên tạc làm tha hoá thành người phụ nữ hư hỏng trắc nết; giống như Kim Dung, một kẻ nguỵ bút, xảo biện tinh vi đã bẻ cong ngòi bút của mình để “ lộng giả thành chân” bôi nhọ hình ảnh người tu chân chính nhằm thoả mãn thú tiêu khiển bệnh hoạn của mình. Con hiểu rằng không được trang bị chánh kiến mà lầm tin vào nguỵ kinh nguỵ thư thì chẳng khác nào sử dụng hàng giả không rõ nguồn gốc xuất xứ, không qua kiểm duyệt nhưng đánh trúng vào tâm lí người mua ham rẻ, dùng lâu rồi thành thói quen mà không biết đang mua thuốc độc tự hại thân căn huệ mạng của chính mình, vô hình chung biến mình thành đồng phạm với những kẻ “ tội phạm tâm linh”.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã vì vận mệnh tâm linh của chúng sanh mà từ bi minh định chánh tà.
  Con cầu nguyện Thầy Cô khoẻ mạnh, trụ thế lâu dài vì lợi lạc của chúng sanh.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ. Om mani padme hum.
 46. Trần Anh Thương says:
  Kính bạch Thầy, con đã đọc bài viết này rồi ạ. Con cảm ơn Thầy.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trụ đế lâu dài của Thầy Cô.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh luôn thức tỉnh ở trạng thái giác ngộ.

  Oh Mani Padme Hum!

 47. Mật Pháp Ngân (Kim Ngân) says:
  Kính Bạch Thầy!

  Con đã đọc bài này rồi Thầy ạ.

  Con xin cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum!

 48. Mật Pháp Ngân says:

  Kính Bạch Thầy!

  Con đã đọc bài này rồi Thầy ạ!

  Con xin cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum!

 49. Mật Nguyên Hội says:

  Kính bạch Thầy !

  Con đã đọc bài viết Thư gửi các trò 263 :”Thêm một phát hiện chấn động liên quan đến ngụy kinh Vu lan bồn” của vị Thầy rồi.

  Con hoan hỷ tán thán công hạnh của vị Thầy trong công cuộc đả tà xây chánh vì lợi lạc của chúng sanh.

  Qua phân tích của Thầy con mới hiểu rằng cũng vì chữ TÀI (tiền) mà tà sư Trung Quốc không chừa một thủ đoạn nào  mà còn hết sức công phu giả danh mạo phạm một pháp liệu “Thái thượng đổng huyền linh bảo tam nguyên huyền đô đại hiến ngọc kinh” lập luận gần giống như “ngụy kinh vu lan bồn” nhằm mục đích kêu gọi người đọc “đại hiến” ,dâng hết phẩm vật tiền tài cho giới tăng lữ Đạo giáo.Buồn thay cho những ai tin vào những luận điệu trong “ngọc kinh” hay “ngụy kinh vu lan bồn” này  cứ ngỡ là mình đã tích lũy đươc công đức,đầu tư được tấm vé vào thành phố giải thoát nhưng lại là nạn nhân của bọn lừa dối tâm linh.

  Vậy nên chúng con là học trò,bạn đọc của viện Nghiên Cứu Tâm lý học và Yoga Thanh Trí được vị Thầy giáo huấn, phân tích bằng những luận cứ chính xác thì không thể nào lại tiếp tay những kẻ “tội phạm tâm linh”.

  Con xin cầu nguyện cho sức khỏe Thầy Cô và sự trường thọ.

  Xin cầu nguyện cho đạo hữu Mật Hạnh Giác, Mật Thuận Tâm sức khỏe và đạt thành tựu những ước nguyện chính đáng.

  Xin cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật Tánh.

  Om nami padme hum

 50. Mật Lưu Ly says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài này rồi ạ.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om mani padme hum!

 51. Mật Bích Thuỷ says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc thư 263 của Thầy “ Thêm một phát hiện chấn động liên quan đến ngụy kinh Vu Lan Bồn “ rồi ạ .

  Con hoan hỷ tán thán công hạnh Bồ Đề Tâm của vị Thầy đã vì chúng sanh hữu tình mà giương cao ngọn cờ đả tà xây chánh vạch trần bộ mặt ngụy tạo của kinh Vu Lan Bồn .

  Qua những phân tích của vị Thầy đã cho chúng con thấy được vì thanh danh lợi dưỡng mà tà sư người Tàu bất chấp nhân quả chỉ vì cái ngã bản thân mà biến những điều vốn thanh cao mà gây hại cho chúng sanh , vô tình lưu hành ngụy kinh giả mạo .Cũng chỉ vì tiền tài và danh lợi mà không từ thủ đoạn gián tiếp đầu độc tâm linh chúng sanh gây phỉ bánh Phật Pháp mà nhận lãnh hậu quả nặng nề .

  Mật Gia Song Nguyễn dưới sự chỉ đạo của vị Thầy là nơi duy nhất dũng cảm kiên cường lên tiếng vạch trần Nguỵ Kinh Vu Lan Bồn nhằm cảnh tỉnh chúng  sinh còn mê lầm mà tin và làm theo bản kinh này . Với những luận chứng luận cứ ,luận giải mà Thầy và các huynh đạo hữu đưa ra rõ như ban ngày nhưng  không hiểu sao các Chùa Chiền vẫn cổ Suý cho ngụy kinh Vu Lan Bồn khiến bao người bị hại , tổn hao công đức do lưu hành hàng giả tâm linh .

  Con cũng hoan hỷ tán thám công Đức của huynh Mật Hạnh Giác và Mật Thuận Tâm , dưới sự chỉ dạy của Vị Thầy đã góp phần làm lộ diện bản chất ngụy tạo của kinh vu Lan Bồn .

  Con xin cảm tạ ơn Thầy vị Thầy tâm linh tôn quý đã vì lợi lạc chúng sanh chèo lái con thuyền chính nghĩa vượt qua bao sóng gió giữa muôn trùng đại dương mênh mông về bến bờ hạnh phúc .

  Con mong sao tất cả chúng sanh hữu tình sớm có duyên lành được hạnh ngộ vị Thầy để bước chân ra khỏi Vũng bùn tà kiến .

  Om Mani Padme Hum!

 52. Mật Giác Đức says:
  Kính bạch Thầy Cô

  Con đã đọc thư 263″ thêm một phát hiện chấn động liên quan đến ngụy kinh Vu Lan Bồn” rồi thưa Thầy

  Con hoan hỷ tán thán công hạnh Bồ đề tâm của vị Thầy dương cao ngọn cờ đả tà xây chánh minh định rõ ràng về ” Ngụy kinh Vu Lan Bồn”với những luận cứ, luận chứng sắc nét phơi bầy bộ kinh Vu Lan Bồn, là ngụy kinh của tà sư Trung Quốc suy diễn nhằm mục đích trục lợi từ những kẻ mê tín dị đoan một cách mủ quáng, và con cũng không thể hiểu rằng ở các chùa chiền tu viện, chùa to cổng lớn, treo băng rôn rộng to, chuyền bá rộng rãi ngày 15/7 cúng cô hồn tin vào quấn kinh” Vu Lan Bổn” cũng vì lợi danh, ham tài, của những kẻ đầu tròn áo vuông, bất chấp gây hại cho chúng sanh,phỉ báng chánh pháp,

  Con cảm tạ ơn Thầy đã viết bài pháp lợi lạc

  Con cầu nguyện sức khỏe sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của chúng sanh

  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ

  Om mani padmehum

 53. Mật Giác Đức says:
  Kính bạch Thầy Cô

  Con đã đọc thư 263″ Thêm một phát hiện chấn động liên quan đến Ngụy Kinh Vu Lan Bồn” rồi ạ

  Con hoan hỷ tán thán công hạnh Bồ đê tâm của vị Thầy đã dương cao ngờ đả tà xây chánh vặt mặt bộ ngụy kinh Vu Lan Bồn của tà sư Trung Quốc suy diễn một cách tinh vi thủ đoạn gieo rắc tà kiến cho chúng sanh mê tín dị đoan tin vào ngụy kinh Vu Lan Bồn, qua bài viết của vị Thầy với những luận cứ, luận chúng, sắc sảo phơi bầy ngụy kinh Vu Lan Bồn này là giả, mà bất kì ở ngôi chùa nào, tu viện nào, họ vẫn lưu trữ sử dụng bộ kinh giả này, khiến cho bao nhiêu chúng sanh bị tổn hại âm đức nặng nề bởi những kẻ tà sư,

  Con cầu nguyện sức khỏe sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của chúng sanh

  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ

  Om mani padmehum

 54. Mật Thiệu says:
  Kính bạch Thầy !

  Con đã đọc xong bài này rồi thưa Thầy !

  Con xin tán thán công hạnh của Thầy, thiện hạnh của huynh Mật Hạnh Giác, Mật Thuận Tâm trong công cuộc đã tà xây chánh vì lợi lạc chúng sanh. Qua sự luận giải từ vị Thầy, con biết được cái gọi là ” ngọc kinh ” của người Tàu mang đậm màu sắc mê tín dị đoan, trái với luật nhân quả có bố cục trình bày và nội dung tựa như ngụy kinh Vu Lan Bồn. Chỉ vì tiền mà bọn tà sư Trung Quốc dùng mọi thủ đoạn để trục lợi, để chúng sanh dâng phẩm vật cho chúng. Con mong rằng mọi người sẽ cẩn trọng hơn với những sản phẩm xuất xứ từ người Tàu kể cả kinh văn, tránh sử dụng” hàng giả ” mà nghĩ là ” hàng thật” chất lượng.

  Con cầu nguyện Thầy, Cô thân tâm an tịnh, trụ thế dài lâu vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu mong tất cả chúng sanh tĩnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om mani padme hum.

 55. Mật Kính says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc xong thư gửi các trò số 263″ Thêm một phát hiện chấn động liên quan đến ngụy kinh Vu lan bồn” của Thầy rồi ạ. Con xin tán thán công hạnh Bồ đề tâm của vị Thầy trong công cuộc đả tà xây chánh vì lợi lạc của tất cả chúng sanh, giúp chúng sanh lìa mê về giác. Và trong bài viết với những luận chứng, luận cứ đầy đủ đã cho thấy kinh Vu lan bồn là ngụy tạo và có nội dung như ” ngọc kinh” của đạo giáo. Tất cả cũng chỉ là mục đích cá nhân làm reo rắc nỗi sợ hãi cho chúng sanh nhưng luật tắc nhân quả không bao giờ sai chạy.
  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe của Thầy Cô vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ
  Om Ah Hùm

 56. Mật Khánh Liên says:

  Kính bạch Thầy con đã đọc bài ạ!

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi sách tấn ạ!

 57. Mật Thuận Nguyên says:
  Kính bạch Thầy

  Con đã đọc xong bài này rồi ạ. Con cảm tạ Thầy từ bi và trí tuệ luôn để tâm dẫn dắt chúng con đi đúng quỹ đạo chánh pháp giúp chúng con  phân biệt được đâu là chánh kiến đâu là tà kiến.

  Cầu nguyện Thầy Cô sức khoẻ và trường thọ vì lợi lạc chúng sanh. Cầu nguyện chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om mani padme hum

 58. Mật Bình says:
  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc thư gửi các trò 263 của Thầy. Con hoan hỷ tán thán công hạnh, Bồ đề tâm của Thầy vì lợi lạc của tất cả chúng sanh mà tác pháp chiếu quang, nhằm minh định sự thật giả – chân ngụy của Kinh điển. Con tán thán thiện hạnh của đạo hữu Mật Hạnh Giác đã phát hiện ra bản pháp liệu, được gọi là “kinh” của Đạo gia và thiện hạnh dịch thuật chuyển ngữ của đạo hữu Mật Thuận Tâm. Qua đó để thấy được bố cục, cũng như những giáo huấn trong kinh này giống với kinh Vu lan bồn, mang màu sắc mê tín dị đoan, trái với Luật Nhân Quả. Thêm một minh chứng cho thấy Vu lan bồn là Ngụy kinh.

  Con tạ ơn Thầy với bài viết ý nghĩa, nhiều lợi lạc. Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì sự nghiệp hoằng dương Chánh pháp.

  Cầu cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum!

 59. Mật Khả Tuệ says:
  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc thư này rồi!

  Con hoan hỷ công hạnh, Bồ đề tâm của vị Thầy đả tà xây chánh, vạch trần sự nguỵ tạo của người Tàu trong bản kinh Vu lan bồn.

  Chỉ vì thanh danh lợi dưỡng cá nhân mà đánh đổi vận mệnh tâm linh của hàng vạn chúng sanh bằng cách lồng ghép, cắt dán những chi tiết không đúng sự thật vào bản kinh Vu lan bồn, khiến cho chúng sanh luôn sống trong sợ hãi, luôn tin vào những hoạt động đậm màu sắc mê tín dị đoan, khiến cho họ càng ngày càng âm phước.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tĩnh thức ở trạng thái giác ngộ.

  Con cầu nguyện Thầy Cô trường thọ vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Om mani padme hum!

 60. Mật Ỷ Nguyên( Nguyễn Thị Thuyến ) says:
  Kính bạch Thầy

  Con là Mật Thái Xuyên, con đánh máy comment giúp mẹ con.

  Kính bạch Thầy

  Con tán thán bài viết của vị Thầy đã vạch trần tà kiến, ngụy kinh của người Tàu bày ra đủ thứ dị hợp như phải “đại hiến ” hay dâng cúng tất cả các phẩm vật, chỉ để thỏa mãn cái khao khát lợi dưỡng vô đáy của họ. Con cầu nguyện cho sức khỏe của Thầy Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

 61. Mật Quỳnh Nguyên says:

  Kính Bạch Thầy.
  Con đã đọc bài viết này rồi ạ. Con hoan hỷ với bài viết này của vị Thầy.
  Con hoan hỷ tán thán công hạnh và Bồ đề tâm của vị Thầy trong công cuộc đả tà xây chánh vì lợi lạc chúng sanh.
  Qua bài viết này của vị Thầy đã vạch trần bộ mặt của bọn dùng những thủ đoạn tà vạy, buôn thần bán thánh, gieo rắc tà kiến nhằm gây hại cho chúng sanh.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã viết bài viết này.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe của Thầy Cô.
  Cầu nguyện cho những tia sáng chánh kiến soi rọi khắp muôn nơi đẩy lùi bóng đen tà kiến.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thức tỉnh với trạng thái giác ngộ.

 62. Mật Dũng Tâm says:

  Thưa Thầy

  Con Mật Dũng Tâm đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Con hoan hỷ tán thán công hạnh Bồ đề tâm của vị Thầy trong công cuộc đả tà xây chánh vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

   

 63. Mật Thi La says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết. Con hoan hỉ tán thán công hạnh Bồ Đề tâm của Thầy trong công cuộc đả tà xây chánh vì lợi ích chúng sanh.

  Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô. Cầu cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om mani padme hum!

 64. Mật Hoàng Nguyên says:
  Kính bạch Thầy !

  Con đã đọc xong bài viết này!

  Con hoan hỷ tán thán công hạnh từ bi với Bồ đề tâm của vị Thầy đã tác pháp chiếu quang, đả tà xây chánh vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh!

  Bài viết với những luận chứng rõ ràng, cụ thể đã vạch trần, phơi bày được tội ác của bọn người tà kiến, bất chấp thủ đoạn trục lợi mà ngụy kinh, gieo rắc tà kiến nhằm gây hại chúng sanh. Tháng 07 (ÂL) về, hôm qua chiều mùng 02 /07 con có dịp nhìn thấy 02 chùa, những Phật tử già có, trẻ có đang chuẩn bị tươm tất những quyển kinh ngồi chờ và đọc tụng. Nhìn mà lòng con xót xa chứng kiến trước sự vô minh, bị gieo rắc lâu đời của bọn xấu. Con chợt nghĩ đến cảnh, người người chăm chỉ cày bừa, làm lụng vất vả, vui mừng vì tích góp được nhiều khoản tiền nào là mua những loại ”nhân sâm” quý hiếm, bổ dưỡng, chăm sóc tốt sức khỏe, nào ngờ mua phải loại ” khoai mì”, còn tẩm thêm lưu huỳnh vô cùng độc hại. Hay là vui mừng, cố gắng mua những liều thuốc ung thư chữa bệnh hóa ra bột than tre. Nghĩ đến đó và tịnh tiến về Phật pháp, con thấy nhói lòng xót xa thổn thức!

  Con xin cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô!

  Con xin cầu nguyện tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ, lìa mê về giác!

  Con xin cầu nguyện ngọn đuốc trí huệ được thắp sáng muôn nơi!

  Om Mani Padme Hum!

 65. Mật Nhất Nguyên (Lê Duy Trí) says:

  Kính bạch Thầy,

  Qua những phân tích của vị Thầy về cuốn “ngọc kinh” có nội dụng hao hao Vu lan bồn này con lại thấy rõ ràng sự táo bạo của những kẻ cướp đội lốt tu sĩ. Họ trục lợi bằng cách chế ra nhiều thứ “kinh,” kêu gọi người khác “đại hiến” (dâng hết) phẩm vật, tiền bạc, tài sản…với lời hứa hẹn mơ hồ rằng những phẩm vật ấy sẽ làm “thấu động lòng trời mà được như ý nguyện.” Cũng từ cái “truyền thống” xuyên tạc kinh sách, từ chung một logic cúng dùm, báo hiếu hộ mê tín dị đoan ấy mà ra đời ngụy kinh Vu lan bồn, gây sợ hãi, hại mình hại người cho biết bao nhiêu Phật tử.

  Con xin hoan hỷ tán thán công hạnh và Bồ đề tâm của vị Thầy trong công cuộc đã tà xây chánh, giúp chúng sanh hiểu được Phật pháp mà lìa mê về giác. Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô vì sự lợi lạc cho tất cả chúng sanh. Nguyện cho tất cả chúng sanh thành tĩnh thức trong trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum.

   

 66. Mật Tấn Đạt says:

  Kính Bạch Thầy.                                     Con là Mật Tấn Đạt( Đinh Trường)  đã đọc bài rồi ạ.                                           Con xin cầu nguyện cho sức khoẻ và sự truờng thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.                                                        Cầu nguyện tất cả  chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.                          Om Mani Padme Hum.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  reply

 67. Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Con hoan hỷ tán thán công hạnh vị Thầy và thiện hạnh của đạo hữu Mật Hạnh Giác giúp chúng con và bạn đọc hiểu rõ nguỵ kinh Vu Lan Bồn qua sự đối chiếu với Ngọc Kinh của Đạo giáo.

  Hàng ngàn năm qua, người Việt đã đọc tụng và thực hành theo vào lễ Vu Lan hàng năm để mong được báo hiếu mà không biết rằng chỉ hao tổn công sức, thời gian, tài sản vô ích. Không những vậy “thân căn huệ mạng bị tổn hại biết bao âm đức ; sau khi mạng chung đoạ vào cõi thấp” mà vị Thầy đã chỉ rõ. Con cầu nguyện ngày càng nhiều bạn đọc hữu duyên tiếp cận chánh pháp qua căn phòng Duy Ma Cật để an lạc đời này, cực lạc đời sau.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh tỉnh thức trong trạng thái giác ngộ.

  Om mani padme hum.

 68. Thưa Thầy!

  Con đã đọc xong bài này rồi ah. Con rất hoan hỉ với công hạnh luận giải của vị Thầy đã từ bi phân tích thiêm cho chúng con hiểu được về ngọc kinh , là giả cũng giống như kinh du Lan buôn con cần nghĩ cần dận và hận những bọn tà sư của chung Quốc chỉ vì chúc lợi ít mà nhẩn tâm viết ra ngụy kinh , để nhiều Phật tử không hiểu đó là ngụy kinh ngày ngày đọc tụm niệm   và thực hành theo ngụy kinh  nên toàn là tà kiến con cầu nguyện cho tất cả các Phật tử  sớm ngày tĩnh thức . Con cầu nguyện sức khoẻ và sư trường thọ của thầy cô vì lợi lạc của chúng sanh Om ah hum

 69. Mật Tuệ Viễn says:
  Kính bạch Thầy !

  Con hoan hỷ đọc bài viết này rồi ạ !

  Con hoan hỷ tán thán công hạnh của vị Thầy trong công cuộc đả tà xây chánh. Con cảm tạ ơn Thầy  đã cho chúng con, chúng sanh hiểu rõ nguỵ kinh Vu Lan Bồn qua sự đối chiếu với Ngọc Kinh của Đạo Giáo, giúp chúng con , chúng sanh phân định được chánh, tà.

  Con thành tâm cầu nguyện sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thức tỉnh với trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum !

   

   

 70. Kính bạch Thầy

  Con hoan hỉ khi được đọc bài viết của Thầy

  Con hoan hỉ tán thán Bồ Đề Tâm không ngừng nghỉ của vị Thầy, và hoan hỉ thiện hạnh của huynh Mật Hạnh Giác đã vạch trần bộ mặt thật của bọn buôn thần bán thánh

  Con thấy hiện nay không chỉ chúng sinh mà các chùa cũng rất nhiệt tình làm lễ Vu lan này. Họ không biết rằng điều này ảnh hưởng rất lớn đến thân căn huệ mạng của họ, sau khi mất đi sẽ bị đoạ cõi thấp

  Con cầu nguyện Thầy Cô thân tâm an tịnh, sức khoẻ và trường thọ vì sự nghiệp hoằng dương Chánh pháp

  Cầu nguyện có nhiều người biết đến trang chanhtuduy.com để được trang bị chánh kiến, chánh Pháp

  OM MANI PADME HUM.

 71. Mật Tấn Giác says:
  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ được đọc bài viết “Thư gửi các trò 263: Thêm một phát hiện chấn động liên quan đến ngụy kinh Vu lan bồn” của vị Thầy. Con hoan hỷ tán thán trí huệ và công hạnh của bậc Đạo sư Thanh Trí  và thiện hạnh của huynh Mật Hạnh Giác đã vạch trần thêm những thủ đoạn xảo quyệt của những kẻ tà sư Trung Quốc trong “ngọc kinh” và “ngụy kinh Vu lan bồn”.

  Qua luận giải của vị Thầy bộ mặt lừa đảo cùng các thủ đoạn “che trời”, mượn đạo tạo đời, gieo rắc mê tín dị đoan của tà sư Trung Quốc đã được phơi bày. Con hoan hỷ cảm tạ vị Thầy đã ban cho chúng con trạch pháp nhãn để nhận diện “chân -ngụy”, “chánh – tà” từ các “ngọc kinh” và “ngụy kinh” trên. Vấn đề ở đây là những kẻ lừa đảo tâm linh trên muốn trục lợi từ việc “buôn thần bán thánh”, nhưng rất nhiều chùa, rất nhiều Phật tử ở Việt Nam không hiểu sao vẫn đọc tụng, duy trì ngụy kinh Vu lan bồn vào những ngày tháng 7 âm lịch thì họ chẳng khác nào là những “đồng phạm tâm linh” như vị Thầy đã phân tích.

  Con cầu nguyện rằng loạt bài về “ngụy kinh” Vu lan bồn với những phân tích nghiên cứu khoa học biện chứng tâm linh, khẳng định sự ngụy tạo của kinh này sẽ giúp chúng sanh sớm tỉnh ngộ, không bị mê lầm, tà kiến làm cho thêm khổ đau nơi cõi Ta bà rực lửa.

  Con tán thán công hạnh của vị Thầy trên công cuộc đả tà xây chánh vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh hữu tình. Con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô trụ thế lâu dài vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh hữu tình.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh tỉnh thức mới trạng thái giác ngộ

  OM MANI PADME HUM

 72. Mật Diệu Hằng says:
  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ tán thán công hạnh và bồ đề tâm của vị Thầy đã luận giảng,  phân tích rõ sự ngụy tạo của Vu Lan Bồn qua sự đối chiếu với Ngọc kinh của Đạo giáo. Từ sự phân tích của Thầy,  con hiểu rõ “ngọc kinh” không có nguồn gốc,  chỉ dựa trên truyền thuyết hư cấu của Đạo giáo thì không thể tin tưởng được. Trong khi đó,  đạo Phật là con đường hướng đến chân lý tối thượng, chỉ rõ bản chất của sự vật,  hiện tượng. Vì vậy,  kinh Vu Lan Bồn là ngụy kinh,  đang gieo rắc tà kiến cho đồ chúng. Nguy hiểm hơn nữa,  ngụy kinh này còn len lõi vào các chùa,  tự viện, làm cho đồ chúng không phân biệt được chân ngụy,  thực hư. Các thầy ở chùa thì không quan tâm đến vận mệnh tâm linh của đồ chúng mà chỉ lo cho hầu bao của mình,  chỉ lo trục lợi cá nhân,  rồi cùng rủ nhau chìm trong luân hồi lục đạo.

  Chỉ có vị Thầy,  Đạo sư Thanh trí,  Viện trưởng viện Nghiên cứu Tâm lý học và ứng dụng yoga Thanh Trí giương cao ngọn cờ đả tà xây chánh trên cơ sở khoa học biện chứng tâm linh,  giúp chúng sanh hiểu rõ bản chất của sự vật hiện tượng và lìa mê về giác.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi chỉ dạy.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum.

 73. Mật Nhị Khang says:
  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết. Con cảm tạ ơn Thầy đã chia sẻ những thông tin kèm những phát hiện liên quan đến ngụy kinh vu lan bồn. Qua các dữ kiện đã nêu minh chứng sự ngụy tạo của ngụy kinh vu lan bồn từ thời điểm hình thành, danh xưng đảo ngược, đưa các giáo lý Đạo gia mác vào kinh lý Phật đà. Đặc biệt, qua sự đơm đặt gắn vào đạo Phật lừa gạt chúng sanh, làm ảnh hưởng tới thân căn huệ mạng do lưu hành “hàng giả” tâm linh.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã chia sẻ bài viết. Con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô mạnh khỏe, trường trọ, trụ thế dài lâu vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum!

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 74. Kính bạch Thầy,

  Con hoan hỷ được đọc bài này.

  Con hoan hỷ tán thán công hạnh của vị Thầy đả tà xây chánh và thiện hạnh của huynh Mật Hạnh Giác đã tìm ra những tư liệu để vạch trần một mặt thật của bọn lừa đảo tâm linh. Qua những tư liệu trong bài, hình thức và phương cách thực hiện thật na ná với kinh Vu Lan Bồn  hiện đang được nhiều người đọc tụng và tri hành theo vào ngày rằm tháng 7 hằng năm. Con mới hiểu thêm răng vì thanh danh lợi dưỡng mà họ – những kẻ lừa đảo tâm linh bất chấp luật nhân quả mà sẵn sang ngụy tạo kinh giả để được nhận “đại hiến” là phẩm vật, tài sản, tiền bạc dù đó là đạo Phật hay Đạo giáo. Nếu không có lăng kính trạch pháp nhãn, không có những bài viết tả tà xây chánh như trên chanhtuduy.com mà vị Thầy tiên phong vì từ bi với chúng sanh mà minh định thì chúng con, chúng sanh vẫn mãi vì vô minh mà tiếp tục lưu hành hàng giả vừa tổn hại cho cuộc sống hiện tại về vật chất, mệt mỏi về tinh thần mà thân căn huệ mạng cũng ảnh hưởng vì cùng gieo rắc tà kiến. thì chẳng khác gì đồng phạm mà nhận lãnh “hậu quả khủng khiếp”.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã viết bài.

  Con thành tâm nguyện cầu Thầy Cô mạnh khỏe và trụ thế lâu dài vì sự nghiệp hoằng dương chánh pháp, lợi lạc chúng sanh.

  Nguyện cầu bộ môn Yoga Thanh Trí được phổ truyền muôn nơi.

  Nguyện cầu tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum.

 75. Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc bài này rồi ạ. Con hoan hỷ tán thán công hạnh của vị Thầy đã từ bi tác pháp chiếu quang để giúp chúng sanh có cơ hội lìa mê về giác.

  Cầu mong cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh.

  Om Mani Padme Hum.

 76. Mật Nhuận Quang says:

  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ được đọc bức thư số 263: “Thêm một phát hiện chấn động liên quan đến nguỵ kinh vu lan bồn” của vị Thầy. Con hoan hỷ tán thán công hạnh, trí tuệ và Bồ đề tâm của vị Thầy đã giương cao ngọn cờ đả tà xây chánh, loại trừ mê tín dị đoan, nguỵ kinh, tà kiến giúp cho chúng sanh lìa mê về giác. Những luận cứ, luận chứng của vị Thầy đưa ra cho chúng con thấy rõ được sự nguỵ tạo từ Trung Quốc, họ nguỵ tạo, bịa đặt nhằm múc địch lừa gạt người đọc “đại hiến” (dâng hết) phẩm vật, tiền bạc tài sản cho họ. Con cảm tạ ơn Thầy đã ban cho chúng con thêm những lớp áo chánh kiến.

  Con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô thân tâm an tịnh trụ thế lâu dài vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum.

 77. Mật Đăng Tâm says:
  Mô Phật!
  Kính bạch Thầy! Con hoan hỷ tán thán công hạnh vị Thầy đã viết bài để vạch trần kinh Vu lan bồn là kinh giả, tựa tấm áo choàng dơ đen tối bị những kẻ ngụy tạo phủ lên cõi Ta bà suốt ngàn năm qua.
  Qua những luận giải, đối chiếu, phân tích của vị Thầy con nhận ra hóa ra kinh Vu lan bồn và “ngọc kinh” của người Tàu “Thái thượng đổng huyền linh bảo tam nguyên huyền đô đại hiến ngọc kinh” sao “giống nhau đến thế” về bố cục trình bày và giáo huấn tương tự càng góp thêm minh chứng về tính chất “ngụy tác, ngụy tạo” của ngụy kinh Vu Lan Bồn. Con hiểu rằng, mục đích những kẻ ngụy tạo những kinh đều vì chữ TÀI (tiền), nếu như trong “ngọc kinh” chúng mạo phạm, giả dạng tát nước theo mưa để kêu gọi con dân dâng hết phẩm vật, tiền tài, tài sản cho tầng lớp Tăng lữ Đạo giáo thì trong Vu Lan Bồn chúng đơm đặt lời Đức Phật dạy Mục Kiền Liên để lừa chúng sanh theo Phật, Kinh “cứu la đàn đầu” (thuộc bộ Trường A Hàm) Đức Phật dạy cúng dường tăng phòng nhiều bao nhiêu cũng không bằng tác pháp Quy y, sau đó hành trì 5 giới càng minh chứng cho sự xuyên tạc của Vu Lan Bồn. Con xin tán thán Bồ đề tâm và trí tuệ vị Thầy đã đưa ra những luận chứng, luận cứ và phân tích cho chúng con, chúng sanh thêm tỏ tường đường tơ kẽ tóc của Ngụy kinh Vu Lan Bồn và những kẻ “thai nghén”, những kẻ biết mà cố tình lưu hành. Con cầu nguyện ngọn đuốc chánh pháp của Đức Thế tôn được thắp sáng nơi nơi xua đi màn đêm tăm tối.
  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu nguyện chúng sanh uống được tinh túy cam lồ.
  Om Mani Padme Hum
 78. Mật Chánh Tấn says:
  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài này rồi ạ. Con hoan hỷ tán thán công hạnh, trí tuệ và Bồ đề tâm của vị Thầy đã chỉ ra những nét tương đồng từ nội dung cho tới bố cục của ngụy kinh Vu Lan Bồn với pháp liệu của Đạo giáo, từ đó tố cáo bộ mặt xấu xa của các tà sư Trung Quốc vì muốn thỏa mãn lòng tham của mình mà gieo rắc tà kiến, không chừa một thủ đoạn nào. Từ 4 điểm mà vị Thầy đưa ra trong bài viết đã khẳng định thêm được những sai lầm của ngụy kinh Vu Lan Bồn, bộc lộ rõ bản chất của ngụy kinh đó vốn dĩ là một sự gieo rắc tà kiến, sai lệch với quỹ đạo Chánh pháp. Và cũng bằng một chiêu trò là kêu gọi những người “nhẹ dạ cả tin”, thiếu chánh kiến, dâng hiến hết phẩm vật, tài vật, ngụy kinh Vu Lan Bồn cùng với pháp liệu của Đạo giáo mà huynh Mật Hạnh Giác phát hiện ra khiến con cảm thấy ghê tởm với bộ mặt thâm độc của những kẻ tà sư Trung Quốc, đi lừa gạt biết bao con người chỉ vì chữ “Tài” (tiền). Con cầu nguyện cho chúng sanh hữu duyên sẽ có cơ hội được đọc những bài viết trên Chanhtuduy.com với đầy đủ luận cứ, luận chứng đã chỉ rõ ra sự sai lệch và tác hại của ngụy kinh Vu Lan Bồn. Cầu nguyện cho những ai lỡ lầm mắc phải những lời lừa gạt của những kẻ tà sư sẽ biết quay đầu là bờ, có được cơ hội hiểu được thực nghĩa, bộ mặt xấu xa của ngụy kinh Vu Lan Bồn.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi chỉ dạy. Qua bài viết này, con thầm cảm niệm ơn phước vì may mắn được theo học chánh pháp dưới sự chỉ dạy của vị Thầy, hiểu được chánh kiến, thoát khỏi bàn tay ác quỷ của những kẻ tà sư đội lốt tu hành mà làm điều xằng bậy.

  Con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô trụ thế dài lâu vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum!

 79. Phan Thị Trúc Linh says:
  Kính bạch Thầy

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh được tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om mami padme hum.

 80. Mật Xuyến says:
  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài này rồi.

  Cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh. Om mani padme hum.

 81. Nguyễn Hà Liên says:
  Kính bạch Thầy!

  Con Mật Tú Viên (Nguyễn Hà Liên) đã đọc Thư gửi các trò 263 của vị Thầy rồi ạ. Con cảm tạ ơn Thầy đã phân tích và vạch trần thủ đoạn của những bọn buôn thần bán thánh, ngụy tạo kinh Phật hoặc đạo giáo nhằm mục đích thu lợi cho bè lũ của chúng. Điểm chung giữa “ngọc kinh” này và Vu lan bồn đó là chúng lấy vỏ bọc báo hiếu cha mẹ, báo hiếu tổ tiên, từ đó đưa ra cách để trả hiếu đó là cúng dường thật lớn, nội dung thì đầy tính ngụy tạo, phi lý không tưởng. Những hàng giả tâm linh này nếu không được phát hiện bằng cách soi tỏ rõ ràng dưới lăng kính Chánh kiến thì chúng sẽ còn tiếp tục gây hại tới huệ mạng của nhiều chúng sanh. Con xin tán thán công hạnh của vị Thầy đã tác pháp chiếu quang và thiện hạnh của các pháp huynh Kim Cang đã tìm thêm tư liệu để chứng minh sự ngụy tạo của Vu lan bồn. Cầu nguyện cho thật nhiều chúng sanh sẽ đọc được các bài viết trên chanhtuduy.com, để không còn tin và sử dụng hàng giả tâm linh, gây ảnh hưởng tới chính huệ mạng của mình.

  Con cầu nguyện Thầy Cô thân tâm an tịnh và trụ thế dài lâu vì sự lợi lạc của chúng sanh.

  Đệ cầu nguyện huynh Mật Hạnh Giác, huynh Mật Thuận Tâm tinh tấn vui tu và hanh thông thế sự.

  Om Mani Padme Hum.

 82. Mật Tấn Khải says:
  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc Thư gửi các trò 263: “THÊM MỘT PHÁT HIỆN CHẤN ĐỘNG LIÊN QUAN ĐẾN NGỤY KINH VU LAN BỒN” Con hoan hỷ tán thán công hạnh Bồ đề tâm của vị Thầy vì lợi lạc của tất cả chúng sanh đã luận giảng, phân tích rõ sự ngụy tạo của kinh Vu lan bồn và Ngọc kinh có nội dung, bố cục tương tự bởi thủ đoạn tà vạy của bọn tà sư Trung Quốc bất chấp dùng mọi thủ đoạn để chuộc lợi reo giắc tà kiến, lừa gạt tâm linh gây hại trong chúng sanh.
  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.
  Om Mani Padme Hum!
 83. Mật Khánh Thảo says:
  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài : Thư gửi các trò 263 : ” THÊM MỘT PHÁT HIỆN CHẤN ĐỘNG LIÊN QUAN ĐẾN NGUỴ KINH VU LAN BỒN ” rồi ạ.

  Con hoan hỷ tán thán công hạnh, trí tuệ và Bồ đề tâm của vị Thầy đã vạch trần kinh Vu lan bồn là kinh giả.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy và Cô.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum

 84. Mật Hạnh Dung says:
  Kính bạch Thầy!
  Con hoan hỷ tán thán công hạnh của vị Thầy ngang qua bài viết vạch trần một nguỵ kinh giống hệt nguỵ kinh Vu lan bồn có tên là “ Thái thượng đồng huyền linh bảo tam nguyên huyền đô đại hiến ngọc kinh”. Đó chẳng phải “ ngọc kinh” như tên gọi rất kêu mà chẳng qua là một khối đá vô giá trị nhưng được phù phép bởi bàn tay thủ đoạn của những kẻ buôn thần bán thánh hòng hại người và trục lợi. Sự tương đồng từ nội dung đến cách trình bày, bố cục mang màu sắc dị đoan trái với luật tắc Nhân quả giữa “ ngọc kinh” và Vu lan bồn đã vạch trần bản chất tà nguỵ của loại kinh này. Ngang qua luận giảng của vị Thầy con càng kinh hãi trước thủ đoạn nguỵ tạo của người Tàu, vì một chữ Tài ( tiền) mà họ không chừa một thủ đoạn thâm hiểm nào, bọn con buôn thì làm hàng giả để lừa người tiêu dùng, bọn tà sư ác tri thức thì nguỵ tạo kinh sách để trục lợi và hãm hại thân căn huệ mạng của bao người lầm tin vào nó. Đã đến lúc người Việt cần chấm dứt thái độ nô lệ tâm linh cho Tàu, chấm dứt truyền thống vô minh để ngừng tiếp tay cho những kẻ tội phạm tâm linh mà làm hại người hại cả chính mình.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi viết bài minh định chánh tà, làm rõ chân nguỵ.
  Con cầu nguyện Thầy, Cô mạnh khoẻ, trụ thế lâu dài vì lợi lạc của chúng sanh hữu tình.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ. Om mani padme hum.
 85. Mật Thanh Ngân says:
  Kính bạch Thầy

  Con đã đọc những luận giải của Thầy trước những ngụy kinh do người Tàu tạo ra nhằm lừa gạt chúng sanh tin và làm theo vì mục đích của họ là mị dân và lợi dưỡng. Thầy đã chỉ ra những điều phi lô gíc cũng như những điều hoang tưởng bịa đặt sau đó là tạo ra một nhân vật hư cấu gán mác thần tiên hù dọa con người. Nghiêm trọng hơn là họ còn đơm đặt ra những câu chuyện hết sức phi lý rồi ngụy tạo kinh điển Phật môn như kinh Vu Lan Bồn là một trong những ngụy kinh được tạo tác một cách trắng trợn. Đây là một loại ngụy kinh đã ảnh hưởng sâu rộng đến giới Phật tử một thời gian rất dài cho đến nay và điển tích ngài Mục Kiền Liên cứu mẹ gần như được nói ở hầu hết các chùa vào mùa Vu lan. Vậy mới thấy rằng tà sư nhiều hơn chân sư rất nhiều, vận mệnh tâm linh của chúng sanh sẽ về đâu khi ngụy kinh vẫn còn lưu hành công khai như vậy.

  Kính bạch Thầy

  Con hoan hỉ tán thán công hạnh của Thầy đã nhiều lần đứng lên tác pháp chiếu quang trước những ngụy kinh, những thế lực tà linh khiến cho chúng sanh hữu tình bớt mê lầm cũng như những chân sư có thêm dũng khí bảo vệ chánh pháp không nhắm mắt làm ngơ với những chiêu trò đáng sợ của người Tàu.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô.

  Om Mani Padme Hum

 86. Mật Thái Hòa says:
  Kính bạch Thầy.
  Con đã đọc xong bài này rồi ạ.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi luận giải cho chúng con hiểu được kinh ” Thái thượng đổng huyền linh bảo tam nguyên huyền đô đại hiến ngọc kinh” là một loại ngụy kinh, ngụy thư. Bằng  trí tuệ và chánh kiến nhà Phật Thầy đã chỉ ra đây là một loại kinh ngụy tạo, của người Tàu bịa đặt ra nhằm kêu gọi người đọc, Phật tử đại hiến (dâng hiến) phẩm vật, tiền bạc, tài sản cho giới tăng lữ Đạo giáo.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì hạnh phúc của chúng sanh.
  Cầu mong cho tất cả chúng sanh có đức khiêm tốn và ý thức hổ thẹn.
   Om mani padme hum
 87. Mật Lưu Ly says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Con hoan hỷ tán thán công hạnh đả tà xây chánh của vị Thầy qua bài viết. Với những luận chứng, luận cứ đầy đủ, chính xác và với sự luận giải của vị Thầy đã cho thấy rõ sự nguỵ tạo của kinh “Vu lan bồn” và “Ngọc kinh” của Đạo giáo. Con thấy thật rùng mình và đáng sợ với những kẻ tà sư Trung Quốc, những kẻ mua mua thần bán thánh. Vì “Tiền” mà họ reo rắc tà kiến, mê tín dị  đoan cho chúng sanh vô minh, chúng sanh vô minh gián tiếp tiếp tay cho những kẻ lừa đảo.

  Mật gia Song Nguyễn luôn đả tà xây chánh, vạch trần bộ mặt của bọn tà sư, đâm thủng tà kiến, chặt đứt mọi xiềng xích vô minh.

  Con hoan hỷ tán thán thiện hạnh của huynh Mật Hạnh Giác, Mật Thuận Tâm đã góp phần giúp bộ mặt của kinh Vu lan bồn được vạch trần. Cầu nguyện cho hai huynh tinh tấn thực hành pháp, viên thành mọi ước nguyện chính đáng.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tânh.

  Om mani padme hum!

 88. Mật Định Kiên says:

  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ, tán thán đại hạnh của vị Thầy, bằng tâm bồ đề của mình Thầy đã phân tích luận giải chỉ rõ cho chúng chúng con nhận thấy tâm địa của người tàu. Họ vì lợi ích cá nhân mà luôn làm điều bất chánh.

  Con cảm ơn Thầy. Con thành tâm nguyện cầu Thầy Cô sức khoẻ và trường thọ vì lợi lạc chúng sinh ạ.

  Om mani padme hum!

 89. Kính Bạch Thầy
  Con Mật Khải Ca ( Nguyễn Thị Kim Tuyến)
  đã đọc qua bài này rồi ạ
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc cho tât cả chúng sanh.
  Om mani padme hum.

 90. Mật Hồng Nhật says:
  Kính bạch Thầy!

  Con Mật Hồng Nhật hoan hỷ được đọc thư gửi các trò số 263: “Thêm một phát hiện chấn động liên quan đến ngụy kinh vu lan bồn” của vị Thầy.

  Những bài viết tác pháp chiếu quang như thế này của vị Thầy như là một nét độc đáo và là sản phẩm riêng của Mật gia Song Nguyễn mà những chùa chiền, tu viện khác khắp nơi không chỉ ở Việt Nam mà ngay cả trên thế giới cũng không có được. Vị Thầy vì sự từ bi và bồ đề tâm đã luôn giương cao ngọn cờ đả tà xây chánh với hàng loạt bài viết trên chanhtuduy.com để bóc mẽ từ những ngụy kinh đến bộ mặt thật của các vị tà sư.

  Bài viết của vị Thầy đã vạch trần bộ mặt của những kẻ lừa đảo tâm linh đã bất chấp luật nhân quả mà sẵn sàng tạo ra ngụy kinh để được nhận thanh danh lợi dưỡng thông qua việc dâng hiến phẩm vật để cứu thoát ông bà, tổ phụ gì đó của mình khỏi cảnh khổ dưới âm ty. Những điều này trái ngược hoàn toàn với lời dạy của Đức Phật là duy tuệ thị nghiệp, tức người tu phải lấy trí làm đầu. Có lẽ cũng từ ảnh hưởng của những ngụy kinh như thế này nên trong thời gian qua rất nhiều ngôi chùa lớn thường xuyên diễn ra những hoạt động phi Phật pháp như gọi hồn, cúng cô hồn, dâng sao giải hạn…Hậu quả là chúng sanh khi đọc và làm theo lời kinh này thì ngày càng thêm nghiệp xấu. Còn những kẻ được lợi chính là bọn tà sư Trung Quốc khi đã thành công gieo rắc và phổ biến được ngụy kinh để đô hộ tâm linh dân tộc Việt trong suốt bao nhiêu năm qua, đồng thời kiếm được nhiều tiền tài khi chúng sanh mù quáng tin và làm theo.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi viết bài phát hiện được những góc khuất tinh vi của bọn tà sư đồng thời giúp con hiểu được bản chất và sự nguy hiểm của ngụy kinh.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 91. Mật Phước says:
  Kính Bạch Thầy!
  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.
  Con cảm tạ ơn vị Thầy đã chỉ ra cho chúng con, chúng sanh thấy được thủ đoạn tà vạy của bọn buôn thần, bán thánh.
  Vì chữ TÀI (tiền) mà tà sư Trung Quốc không chừa một thủ đoạn. Không những họ ngụy tác kinh của “Đạo gia” mang màu sắc mê tín dị đoan, chiêu dụ người đọc “đại hiến” cho đạo sĩ, đạo quán với chiêu bài là cứu thoát ông bà, tổ phụ gì đó của mình khỏi cảnh khổ dưới âm ty.
  Cũng giống vậy, tà sư Trung Quốc còn ngụy tạo ra kinh Phật “Vu lan bồn” trái với Chánh tư duy nhà Phật, cũng nhấm vào mục đích “đại hiến” ( nhưng được che đậy bề ngoài là sự cúng dường) cho sư, thầy, cho chùa …để báo hiếu.
  Điều con chú ý trong đó : gọi là “Ngọc kinh” là khuông vàng thướt ngọc thì tại sao không có tên tác giả ghi lại? Vậy thì có khác chi là hàng hóa không có tem, là “hàng giả ; hàng nhái; hàng bán chui, bán lậu” làm sao mà được công khai tiêu thụ khắp nơi. Chỉ có những ai tiêu dùng thiếu hiểu biết và ưa chuộng giá rẻ nên bị lừa gạt. Đã là hàng giả thì chỉ có mang lại hậu quả mà thôi, do vậy mà tiền mất tật mang (tốn tiền mà còn mang cái mê tín trong người).
  Bởi vậy chỉ có hàng thật, được dán nhãn hiệu Chánh kiến đàng hoàng thì mới có hiệu quả. Do vây mà Bồ tát Long Thọ đã cảnh báo trong tác phẩm rằng “Thư gửi bằng hữu hoàng đế: “Hãy làm theo chánh kiến nếu mong cõi cao và giải thoát, vì dù cho những người làm nhiều hành vi phước đức nhưng qua tà kiến cũng sẽ có những hậu quả kinh khủng”.
  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô.
  Cầu mong tất cả chúng sanh tĩnh thức với trạng thái giác ngộ.
  Om Mani Padme Hum.
 92. Mật Hoàng Phương says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc thư gửi các trò 263: Thêm một phát hiện chấn động liên quan đến ngụy kinh Vu lan rồi ạ.

  Qua luận giải của Thầy con đã thấy được sự nguy hại của ngụy kinh, những tà sư Trung quốc đã cố tình viết sai sự thật để mê hoặc người dân để trục lợi để truyền bá mê tín dị đoan.

  Con cảm ơn Thầy đã viết bài

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om mani padme hum

 93. Mật Tấn Pháp says:
  Kính bạch Thầy .

  Con đã đọc thư gửi các trò 263  rồi ạ .

  Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy và Cô vì lợi lạc chúng sanh .

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thức tỉnh với trạng thái giác ngộ .

  Om mani padme hum .

   

 94. Mật Thanh Quang says:

  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.
  Con xin cảm tại Thầy đã luận giải cho chúng con hiểu thêm về sự lừa bịp của ngụy kinh Vu lan bồn.

  Trước khi biết đến chanhtuduy.com con đã từng được gieo giắc nỗi sợ hãi loại “ngọc kinh” này bằng những audio tụng niệm hàng giờ. Điều con thấy sau khi nghe được là nỗi sợ hãi, cuộc sống này sao quá nhiều thứ đáng sợ đến như thế, sao nhân vật Mục Kiền Liên trong “kinh” lại xuống địa ngục chỉ để cứu người mẹ để báo hiếu, vậy chẳng lẽ những người khác dưới đó dù tội nhẹ hơn hay nặng hơn cũng không xứng đáng sao. Đó là một hành động đầy tính cá nhân mà con nghĩ một vị Bồ Tát làm không có nổi.
  Sau khi biết đến chanhtuduy.com, qua các bài viết và bài giảng của Thầy con hiểu được rằng “ngọc kinh” này toàn lời bịa đặt. Ngài Mục Kiền Liên đắc Bồ Tát mà mẹ của ngài lại ở dưới địa ngục sao mà được. Rồi hôm nay Thầy cho chúng con hiểu thêm về sự reo giắc u ám mà cuốc “ngọc kinh” này mang lại. Bẻ lái người khác đi cúng dường càng nhiều càng tốt , sặc mùi vật chất vấy bẩn không hơn không kém vũng bùn.

  Con xin cầu nguyện sức khỏe Thầy vì lợi lạc chúng sanh.

  Om Mani Padme Hum.

 95. Mật Quảng Dũng says:

  Kính Thưa Thầy!

  Con Mật Quảng Dũng đã đọc bài này!

 96. Mật Thuận Nguyên says:

  Kính bạch Thầy

  Con đã đọc xong bài này rồi ạ.

  Con cảm tạ Thầy từ bi luận giải cho chúng con hiểu thêm về những điều vô lý lừa đảo mà nguỵ kinh ” Vu lan bồn” do bọn Trung Quốc tạo ra nhằm trục lợi cá nhân . Nhờ  có vị Thầy dẫn dắt chúng con luôn được trang bị chánh kiến và có trạch pháp nhãn phận biệt được đâu là chánh đâu là tà để thoát khỏi bóng tối vô minh này.

  Cầu nguyện Thầy Cô sức khoẻ và trường thọ vì lợi lạc chúng sanh. Cầu nguyện chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om mani padme hum

 97. Mật Như Pháp says:

  Kính bạch Thầy

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện chúng sanh luôn thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om mani padme hun

 98. Kính bạch Thầy.

  Con đã đọc thư 263: Thêm một phát hiện chấn động liên quan đến ngụy kinh vu lan bồn  của vị Thầy rồi ạ.

  Con xin tán thán công hạnh của Thầy trong công cuộc  đã tà xây chánh vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Con cầu nguyện cho Thầy Cô luôn khỏe mạnh.

  Om mani padme hum.

 99. Mật Thanh Tâm says:

  Kính Bạch Thầy!

  Con đã đọc bài này rồi ạ.

  Con hoan hỷ tán thán công hạnh Bồ đề tâm của vị Thầy và thiện hạnh của huynh Mật Hạnh Giác, huynh Mật Thuận Tâm trong công cuộc đả tà xây chánh.

  Con cảm tạ ơn Thầy về bài Pháp lợi lạc này.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe của Thầy Cô vì lợi lạc tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum.

 100. Mật Diệu Trang says:
  Kính bạch Thầy.

  Con hoan hỷ đọc bài viết này rồi ạ.

  Con nguyện cầu cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  Con nguyện cầu cho tất cả các chúng sanh đều thành tựu hạnh phúc của Phật Tánh.

  Om mai padem hum.

 101. Mật Tịnh Pháp says:

   

   

   

  LDạ Con kính bạch Thầy Con đã đọc bài này rồi.Chi có Thầy

  mới vạch ra được chân lý giáo pháp nhà Phật.(Cây kim có ngày cũng phải

  loi ra. Ôi thời mạt pháp tội cho chúng sanh trong đó có Con.

  Cầu nguyện Thầy Cô trụ thế lâu dài lợi lạc chúng sanh. Um Ma Ni Pê Mê Hum

 102. Kim Minh Trí says:

  kính Bạch Thầy !

  Con đã đọc bài này xong rồi ạ. Con cảm tạ ơn Thầy.

  Con cầu nguyện sức khoẻ và trường thọ của Thầy Cô.

  Cầu mong tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật Tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 103. Mật Diệu Hằng says:

  Kính bạch Thầy!

  Con xin phép được dịch comment của đạo hữu Tantra Mahavita sang tiếng Việt như sau:

  Kính bạch Thầy tôn quý!

  Con xin cúi đầu đảnh lễ dưới gót chân sen của Thầy.

  Con chân thành cảm tạ ơn Thầy vì đã viết bài viết lợi lạc này.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh được đọc bài để nhận được lợi lạc từ những lời dạy quý báu của Thầy.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 104. Mật Huệ Thành says:
  Kính bạch Thầy.

  Con đã đọc bài rồi ạ. Con cảm tạ ân vị Thầy đã vì lợi của tất cả học trò Mật Gia Song Nguyễn cũng như lợi cho tất cả những ai đã có cơ hội tìm và đọc  được bài này vì không phải ai cũng biết đó là kinh ngụy vu lan bồn đã bị bộn Trung Quốc đưa vào để khống chế trục lợi tâm linh buôn thần, bán thánh, lừa đảo tất cả những ai đi chùa nhưng không có chánh kiến Phật Đà dẫn đến nỗi sợ tâm linh mà phụ thuộc, cùng với đó là những bọn tà sư tà kiến cũng muốn làm giàu bất chính mà đáng lẽ người Phật tử được học những tri kiến giải thoát từ những người là Tăng đoàn của Phật, thì họ lại lừa đảo để cầu để cúng trục lợi thật là một điều đau khổ cho Tăng đoàn có những ma Tăng như vậy.

  Kính bạch Thầy. Không ở đâu như Mật Gia giám nói những điều sai trái không đúng tại ai cũng nghĩ kinh là do Phật thuyết không dám phản bác, chỉ có vị Thầy đã đứng lên đúng với tinh thần Bi, Trí, Dũng chỉ rõ nói đúng đánh thẳng vào cái sai xóa đi màn đêm vô minh u tối mà bao người  con Phật vẫn bị cuốn theo vào luân hồi mà không biết lối ra.

  Con cảm tạ ân Thầy đã luận giải cho con hiểu, con cầu nguyện cho những ai đã đọc ngụy kinh nhanh chóng tìm đến với chanhtuduy.com để có tri kiến giải thoát đúng thoe tinh thần nhà Phật mà đức Phật dành cả một đời tìm và chỉ lối.

  Con cầu nguyện Thầy Cô luôn khỏe trụ thế lâu dài vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh.

  Om Mani Padme Hum!

 105. Mật Đăng Toàn says:

  Kính bạch Thầy, con đã đọc bài viết này rôi ạ, con cảm ơn Thầy. Con cầu nguyện Thầy sức khoẻ và sự trường thọ. Cầu cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh. Om mani padme hum.

 106. Mật Diệu Trang says:
  Kính bạch Thầy.

  Con hoan hỷ đọc bài viết này rồi ạ.

  Con nguyện cầu cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  Con nguyện cầu cho tất cả các chúng sanh đều thành tựu hạnh phúc của Phật Tánh.

  Om mai padme hum.

   

 107. Mật Thuận Phong says:
  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài này rồi ạ.

  Con hoan hỷ tán thán công hạnh của Thầy đã phân tích, vạch trần bộ ngụy kinh Vu Lan Bồn của tà sư Trung Quốc, chỉ vì chữ “TÀI” mà không chừa một thủ đoạn nào. Đồng thời con cũng hoan hỉ tán thán thiện hạnh của huynh Mật Hạnh Giác  đã tìm thấy pháp liệu và huynh Mật Thuận Tâm đã chuyển ngữ qua âm Hán tự.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 108. Mật ấn says:
  Kính bạch Thầy

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ con xin hoan hỉ và tán thán công hạnh của vị Thầy đã phân tích về ngụy kinh vu lan bồn của bọn tà sư trung quốc

  Con xin cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô

  Om mani padme hum

   

   

 109. Mật Thuận Lễ says:
  Kính bạch Thầy!

  con đọc xong bài này rồi ạ ,con rất hoan hỷ tán thán công hạnh và bồ đề tâm của Thầy trong công cuộc đả tà xây chánh ,loại trừ nguỵ kinh tà kiến mê tín dị đoan ra khỏi cộng động Phật  giáo giúp chúng con hiểu được mà lìa mê về giác .những luận cứ  luận chứng đầy đủ chính xác được đưa ra trong bài cùng với sự luận giải của Thầy đã cho thấy rõ kinh Vu Lan Bồn là nguỵ tạo

  con cảm tạ ơn Thầy

 110. Mật Hoa Dung says:
  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài này rồi ạ .

  Con cảm ơn Thầy vì đã vạch trần những kẻ ngụy kinh vu lan bồn.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thức tỉnh với trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum.

 111. Kính Bạch Thầy!

  Con đã đọc xong bài này rồi ah. Con rất hoan hỉ với công hạnh luận giải của vị Thầy, về ngụy kinh du Lan buôn và ngọc kinh cho con hiểu người chúng Quốc không từ bỏ điều vì khi có  lợi cho họ thì sẩn sàng làm dù họ biết là viết kinh như vậy là sài sẽ deo nhân tà kiến nhưng vì cái lời trước mắt họ sẵn sàng làm . Con cầu nguyện sức khoẻ và sự trường thọ của thầy cô vì lợi lạc của chúng sanh Om ah hum.

 112. Kính bạch Thầy !

  Con hoan hỷ khi đọc bài ” Thư gửi các trò 263 : Thêm Một Phát Hiện Chấn Động Liên Quan Đến Ngụy Kinh Vu Lan Bồn “. Con xin tán thán công hạnh của vị Thầy, thiện hạnh của đạo hữu Mật Hạnh Giác, Mật Thuận Tâm đã giương cao ngọn cờ đã tà xây chánh, vạch trần bộ mặt của các tội phạm tâm linh. Qua sự luận giải của Thầy, con biết cái gọi là ” ngọc kinh ” của bọn Tàu không rõ nguồn gốc xuất xứ, tên tác giả…nội dung thì lại giống ngụy kinh Vu lan bồn bảo tín đồ ” đại hiến ” cho bọn chúng. Vì tiền mà bọn tà sư Trung Quốc không chừa những thủ đoạn tà vạy để đạt mục đích. Con mong rằng mọi người sẽ nhận biết được bản chất của sự việc, tránh xa những ” thuốc độc tâm linh ” kẻo uổng phí một kiếp người.

  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu mong tất cả chúng sanh tĩnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om mani padme hùm.

 113. Mật Trì Nguyện says:

  Kính Bạch Thầy

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ .

  Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của tất cả chúng sanh .

  Om Mani Padme Hum

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

DMCA.com Protection Status