Jun 20, 2017

Posted by in Lá thư người tâm đạo | 93 Comments

Thư gửi các trò 210: CẦN NHẤN MẠNH CHÁNH HẠNH KHÁC TRỢ HẠNH TRONG HOẠT ĐỘNG TÂM LINH

Thư gửi các trò 210: CẦN NHẤN MẠNH CHÁNH HẠNH KHÁC TRỢ HẠNH TRONG HOẠT ĐỘNG TÂM LINH

1/ Dẫn đề:
Trong đạo Phật hay các đạo khác đều có 2 phần thuộc giáo văn là giáo điển (lý thuyết), giáo pháp (thực hành). Tùy theo mỗi người mà họ muốn học Phật, tức là nghiên tầm kinh văn hoặc họ muốn tu Phật tức là thực hành giáo pháp. Có thể là tùy theo căn cơ mỗi người Phật tử mà họ có khuynh hướng nghiêng nhiều về giáo điển hoặc giáo pháp, nhưng không được thiếu một trong hai sẽ không hoàn thành đạo quả (trừ phi được tu học dưới sự hướng dẫn của Tăng đoàn thời Đức Phật còn tại thế). Tốt nhất là người theo đạo Phật phải song hành giáo điển và giáo pháp như 2 cánh chim cùng một nhịp đập mới bay cao trên bầu trời giải thoát. Đây là nguyên cớ để Thầy viết đáp từ cho Bác sĩ C H Lakshminarayan, cũng nhân tiện đến với Giáo sư Tiến sĩ Aucharmal L.Y (Ấn Độ).


Đối với bạn đọc người Việt:
Vui lòng đăng nhập để xem tiếp nội dung bài viết. (Danh sách bài cho bạn đọc chưa có tài khoản tại đây).
For readers and learners who haven't had users:
Please read these public articles listed as follows: here
Or please login to read more or kindly send an email of request (writing in English) to [email protected] with complete details (full name, nationality, age, sex, occupation) to get a login account.

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status