Mar 31, 2017

Posted by in BÀI MỞ | 131 Comments

Thư gửi các trò 197: TÍNH THỰC TIỄN CỦA YOGA TÂY TẠNG

Thư gửi các trò 197: TÍNH THỰC TIỄN CỦA YOGA TÂY TẠNG Thư gửi các trò 197: TÍNH THỰC TIỄN CỦA YOGA TÂY TẠNG Các trò Mật gia Song Nguyễn và bạn đọc học viên thân mến! Theo thực nghĩa của từ “Yoga” là sự hợp nhất giữa thân, ngữ, tâm mà Thầy đã viết trong bài “Thế nào là Yoga Tây Tạng?”. Thực nghĩa mang đầy tính thực tiễn, có nghĩa là ứng dụng vào quá trình rèn luyện nhân cách, lập thân với đời và thành đạt xã hội.  Hàm nghĩa của từ “Yoga” luôn tốt vì vậy tập Yoga là tốt dù bất kỳ loại hình Yoga nào như Svavti, Hatha, Jnana…Tuy nhiên, với Tibet Yoga của Mật gia Song Nguyễn, tính thực tiễn mang tính chọn lọc, kế thừa và ứng dụng phù hợp gọi tên là Yoga Thanh trí, có nghĩa là làm trong sáng niệm tưởng, sáng tạo tư duy, và cuối cùng là phát dụng

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status