Mar 2, 2018

Posted by in BÀI MỞ, Lá thư người tâm đạo | 167 Comments

Thư gửi các trò 185: ĐƠN GIẢN MỘT ĐIỀU LÀ… (Bài mở)

Thư gửi các trò 185: ĐƠN GIẢN MỘT ĐIỀU LÀ… (Bài mở)

Thư gửi các trò 185:

ĐƠN GIẢN MỘT ĐIỀU LÀ….

Các trò thân mến!

Tối nay, trò Mật Thanh An là bạn đời tâm linh của Mật Nghiêm Giác, xin phép Thầy được tham dự hạnh ngộ định kỳ ở Mật gia Hà Nội. Giọng nói trò ấy rộn rã niềm vui, khiến Thầy xúc động bởi trò ấy đang mang thai 5 tháng, đáng lẽ ra cần hạn chế đi lại nhưng lại không ngại đường xa mà đến với Mật gia Hà Nội. Tương tự trò Mật Vạn Phúc cũng vậy, chỉ khác nhau là điều kiện sức khỏe và gia cảnh của trò này đáng cho chúng ta khởi thương xót và đồng cảm. Chắc chắn là có tinh thần hoan hỷ nên họ mới vượt khó như vậy! Thầy mừng quá đỗi khi các trò biểu hiện trân quý giáo pháp, muốn lân mẩn thiện tri thức để lỗi lầm dần tiêu trừ, đức hạnh càng tăng trưởng.

Thầy không biết ở các Mật gia khác như thế nào nhưng tin rằng nhiều trò được có hành trạng đó. Và chính Thầy cũng không hài lòng khi mới đây một trò ở Mật gia Sài Gòn được thấy chiếc xe mới của Mật Viễn nhưng chỉ buông một lời khen xã giao, chẳng chút gì rung động từ trái tim trong khi Thầy Cô hoan hỷ với Mật Viễn bằng biết bao lời cảm thán! Cũng có thể xe máy của Mật Viễn thuộc loại giá rẻ, nhưng đã sắm được xe mới đối với thời buổi này, cả một sự may mắn lớn!  Giá trị xe tuy không cao nhưng giá trị tâm linh rất lớn bởi đó là biểu chứng của nguyên lý “thực hành Pháp mọi sự đều hanh thông”. Lòng Thầy chùng xuống, cảm nhận chắc chắn rằng những gì trò ấy học và tu ở Mật gia Song Nguyễn nhưng  khi ứng dụng vào đời sống thường ngày, mới lộ ra những gì thực sự là bản chất! Thầy giả sử, nếu chiếc xe ấy là của Cô, người phối ngẫu tâm linh của Thầy, thì chắc hẳn không như vậy, phải không? Hóa ra, chúng ta tu nhưng với đối tượng cao quý mới bày tỏ hành trạng không thuộc nhóm chánh kiến, còn ngang và thấp hơn- tà kiến! Thầy tự hỏi trong Mật gia Song Nguyễn của chúng ta còn bao nhiêu người như vậy?

hoa_uu_dam_2

“Nếu không tự quán xét bản thân thì ta chỉ là hành giả mang danh mà không có thực hành…”

Còn nữa, có trò trước đây khi còn trách nhiệm “đạo huynh” thì năng nổ hoạt động Pháp sự, sau khi được miễn nhiệm thì thường lấy nguyên cớ A, B để vắng mặt trong buổi sinh hoạt định kỳ. Có trò đố kỵ một hành trạng nào đó của đạo hữu, liền tìm những lý do để không đến. Thế nhưng khi Thầy tổ chức vân tập họ mới chịu có mặt! Vậy đó, chúng ta nêu cao tinh thần lục hòa ở chỗ nào, như thế nào, chưa kể đến là các trò chối bỏ một cơ hội tích tập công đức  bởi vì nếu đến vân tập với đạo chúng gồm: (1) công đức vượt khó cả thân lẫn tâm vì đạo pháp (2) công đức thực hiện tinh thần lục hòa (tức là 6 hòa hợp trong đạo chúng như thân hòa đồng trú, lợi hòa đồng quân, giới hòa đồng tu, kiến hòa đồng giải, khẩu hòa vô tranh, ý hòa đồng duyệt); (3) tuân lời vị Thầy (điều quan trọng nhất).

Đệ tử Mật gia Song Nguyễn khi tác pháp chiếu quang cho những đối tượng khác, các trò thường soi rọi họ thuộc nhóm tà kiến bởi 5 hành trạng sau đây (1) sự kiện đáng hoan hỷ mà không hoan hỷ (2) hoàn cảnh đáng khởi tâm từ mà không khởi từ tâm (3) tình huống hoặc hành trạng đáng tán đồng mà lại bất đồng (4) không nghe lời lành, ý đạo (5) làm chuyện ác không biết xấu hổ (trích kinh Tăng nhất A hàm). Thầy tán đồng với các trò về tinh thần đó, tuy nhiên sẽ rất xứng đáng là một hành giả giữ đạo (kinh Đại bát Niết bàn) nếu như các trò hồi quang tự kỷ cho mình! Điều đó có nghĩa là các trò khi đối luận bằng những luận kiến sắc bén, chỉ ra chỗ yếu, điểm nhược của họ thì các trò cũng nên tự quán xét lại bản thân mình có như vậy không? Nếu không ư? Vậy thì hãy nghe thánh giả Thogme Zangpo dạy: “ Nếu không tự quán xét bản thân thì ta chỉ là hành giả mang danh mà không có thực hành. Bởi vậy phải luôn luôn quán xét và loại trừ lỗi lầm của mình. Đó là Pháp hành Bồ tát đạo”

Các trò thân mến!

Các trò có đọc ngàn bài với 1000 comments đi nữa mà không chuyển hóa tâm thì thì các trò chỉ là những người có “sở thích tâm linh”, cao hơn nữa là “đam mê tột độ” lĩnh vực này chứ không phải “thực hành tâm linh” của đạo Phật! Vì sao? Bởi vì các trò thiếu tâm hoan hỷ với đồng tu (đừng nói gì với người thường và ngoại đạo), trong khi đó đây là một trạng thái tâm thật quan trọng để chứng minh đạo lực của người tu gọi là hành giả! Tác pháp chiếu quang sắc bén bao nhiêu nhưng lưỡi gươm hoan hỷ bị cùn nhầy thì chẳng khác nào là kẻ xét nét?

Lotus

Nếu không tạo ra niềm vui đạo pháp (HỶ) làm sao các trò có LẠC (an lạc); nếu không có LẠC làm sao có CỰC LẠC?

Các trò cũng nên hiểu trong tu tập, nếu là thiền tập HỶ là chi thiền thứ 3 mà bất kỳ hành giả nào cũng phải trải qua (TẦM, TỨ, HỶ, LẠC, ĐỊNH). Cũng trong thiền, khi người tu đắc định sẽ có liền trạng thái HỶ (Ly sinh HỶ LẠC địa). Trong 10 địa Bồ tát, trình độ tâm linh đầu tiên bước vào dòng Thánh vức gọi là HOAN HỶ địa.

Do vậy, các trò ơi, Thầy khuyên các trò nên bày tâm hoan hỷ với chúng sanh, với đồng đạo thể hiện qua hành vi thân, ngữ, tâm. Nếu không tạo ra niềm vui đạo pháp (HỶ) làm sao các trò có LẠC (an lạc); nếu không có LẠC làm sao có CỰC LẠC (trạng thái tâm ở cõi Phật A mi đà sau mạng chung được xây dựng bằng LẠC đạo pháp trong hiện đời).

Điều cuối cùng Thầy muốn nhấn mạnh rằng những trò nào không bày tỏ sự hoan hỷ với chúng sanh, với đồng tu (đương nhiên là hoan hỷ với thiện hạnh, không phải tà hạnh, ác hạnh) thì phạm vào lỗi trầm trọng khó sám hối : Giới Mật giáo Tổng quát số 1/24 điều giới (bất kính Đạo sư, trong khi sùng kính Đạo sư được cho là nền tảng Giác ngộ).

Bấy nhiêu lời nhắn gửi, Thầy mong các trò nên Hoan hỷ để tích tập công đức nhiều trên đường tu. Và Thầy tán dương tinh thần hoan hỷ cúng dường của Mật Thanh An và Mật Nguyên Tùy, Mật Tuấn Giác dù Thầy chưa phải là Đạo sư chính thức của họ! Từ nay, ngay thời điểm này, Thầy tự hỏi những ai vắng mặt buổi sinh hoạt định kỳ có cho Thầy biết và có ai muốn xin vân tập cho Thầy hay để được sự cho phép, đồng nghĩa với sự xác nhận công đức của trò ấy? Thầy bày tỏ nỗi niềm như vậy bởi vì ngoài Mật Diệu Hằng làm được điều đó, các Đạo huynh ở Mật gia khác làm được không? Thậm chí có trò muốn chưa Quy y mà muốn cúng dường Dự án Tây phương Tịnh thổ, có trò muốn đóng đạo phí suốt một năm trước khi đi xa, có trò muốn thuê một hội trường mời Thầy đến giảng cho dòng họ của trò ấy! Ôi hoan hỷ làm sao! Thế nhưng tin vui này chẳng được báo lại cho Thầy hay có phải chăng Thầy không cần phải biết đến đạo hữu trong Mật gia của họ sao?

Đừng khúc mắc sao mình tu hoài không tiến bộ, đừng than trách vì sao thế sự mình bị trắc trở, đừng hỏi vì sao và vì sao mà đạo hữu ấy đạt nhiều thành quả thế gian và đạo pháp, còn mình thì ngược lại? Tất cả đơn giản là trò đó chỉ là người có “sở thích tâm linh”, “đam mê tột độ” chớ không phải “thực hành tâm linh”, đừng nói chi đến thành tựu tâm linh!

Thầy dừng bút tại đây, cầu nguyện các trò có được ý thức tàm quý để lợi mình và vì người. Om mani padme hùm!

Làng Phước Thành ngày 13/01/2017

Thinley- Nguyên Thành

 1. Mật Tuệ Tri says:
  Mô Phật,
  Kính bạch Thầy,
  Con đã đọc thư số 185 rồi ạ. Con hoan hỷ với Mật Nghiêm Giác nay đã có người phối ngẫu tâm linh đủ điều kiện là đạo hữu Mật Thanh An, từ nay họ có thể đời đạo song hành, thong dong nắm tay nhau về thành phố giải thoát. Con cũng hoan hỷ với hanh thông thế sự của đạo huynh Mật Viễn ở Mật Gia Vũng Tàu, đã khẳng định được “chánh báo tương ưng y báo” qua việc thực hành pháp và tuân lời vị Thầy. Con càng hoan hỷ hơn khi Thầy chỉ thẳng lỗi lầm tà kiến tiềm ẩn trong tâm thức bất thiện của chúng con, điều mà con không ít lần mắc phải do tập khí so đo, hơn thiệt chuẩn “bát phong”. Con hiểu rằng bất kỳ thiện hạnh nào nếu có thể tác bạch lên vị Thày đó là thể hiện sùng kính đạo sư, có trách nhiệm với đạo pháp nhưng đôi khi con cũng sợ mắc phải lỗi lầm “quấy nhiễu tâm tư của vị Thầy”, thành thử cũng nhiều phen “lấn cấn”, loay hoay trong việc quyết định nên hay thôi kết nối tới vị Thày trước một sự việc cụ thể nào đó.
  Kính bạch Thầy, qua sự việc Thày điểm mặt đặt tên ở trên, con cầu nguyện cho bản thân và các huynh đệ kịp thời điều chỉnh hành vi thân, ngữ, tâm của mình để không vi phạm giới luật Mật giáo giới số 1 và để lợi lạc chúng hữu tình.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Om mani padme hum.
 2. Mật Tuyết Mai says:

  Thưa Thầy!
  Con đã đọc bài viết rồi ạ.
  Con xin cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức ở trạng thái tuyệt đối.
  Om mani padme hum

 3. Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc bài này rồi ạ.
  Con hoan hỷ với thiện hạnh cúng dường của các đạo hữu Mật Thanh An, Mật Nguyên Tùy, Mật Tuấn Giác, thiện hạnh vượt khó hoan hỷ của đạo hữu Mật Vạn Phúc cũng như sự làm việc nghiêm túc, thông tin kịp thời đến vị Thầy của Đạo huynh Mật Diệu Hằng.
  Qua những dòng nhắn gửi của Thầy, con thấy bản thân mình có phần nào trong đó. Con xin được hồi quang tự kỉ để không phải là người mang danh hành giả mà không có thực hành.
  Con xin y giáo phụng hành những lời giáo huấn của Thầy.
  Con nguyện cầu cho con và các huynh đệ kim cang sẽ luôn “Thực hành tâm linh” chứ không phải chỉ có “Sở thích tâm linh”, hay “Đam mê tột độ” mà vi phạm vào Mật giáo giới số 1.
  Con nguyện cầu sức khỏe và sự trường thọ đến Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.
  Nguyện cầu tất cả chúng sanh có đức tính khiêm tốn và ý thức hổ thẹn.
  Kính Thầy,
  Om Mani Padme Hum.

 4. Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc được bài viết này của Thầy khi vừa bước sang ngày 14/01/2017, khi con đi nghỉ vào lúc 22h00 thì bài viết vẫn chưa đăng lên. Bằng một điều như vậy, con cũng hiểu được rằng vị Thầy tâm linh không quản ngại không-thời gian luôn vì chúng học trò, chúng sanh hữu duyên từ bi chỉ dạy. Con xin hoan hỷ tán thán công hạnh này của Thầy. Nhờ bút lực sung mãn lưu xuất từ trí tuệ của bậc Đạo sư và Bồ đề tâm, thời gian qua chúng con liên tiếp được tiếp cận với những bài pháp quý báu. Và trong đó, bài viết này của Thầy giúp con hiểu và quán xét hành vi thân, ngữ, tâm về “một điều đơn giản” nhưng với bản thân con bởi vô minh và tập khí ương ngạnh không nhận ra đó là sự hoan hỷ với thiện hạnh của người khác.

  Từ nội dung con đọc được trong bài viết này, con bày tỏ sự hoan hỷ tán thán thiện hạnh của các đạo hữu Mật Thanh An, Mật Vạn Phúc với tinh thần trân quý giáo pháp khi xin phép Thầy tham dự hạnh ngộ định kỳ tại Mật gia Hà Nội. Đọc từ “hạnh ngộ” mà con chợt nhớ tới bài viết cùng tên được Thầy đăng thành bài Thư gửi các trò 82: Hạnh ngộ (http://chanhtuduy.com/thu-gui-cac-tro-82-hanh-ngo/). Con hiểu rằng mỗi lần các hội viên Trung tâm Nghiên cứu và ứng dụng thực hành Yoga Tây Tạng vân tập không đơn thuần là đến để điểm danh, gặp mặt để “trà chanh, chém gió” về thế sự như các ông tám, bà tám mà đây là một buổi “hạnh ngộ định kỳ”. Có ơn phước chúng con mới trở thành đệ tử của Thầy, hội viên của Trung tâm, có xả ly được thân, tâm chúng con mới có thể có được niềm vui đạo pháp, trong những sự tán thán Thầy, Phật, Pháp, Tăng. Vậy là con hiểu “hạnh ngộ định kỳ” chính là sự xả ly thế sự để tham dự pháp sự sẽ có được tâm Hỷ! Hơn nữa, mỗi lần hạnh ngộ như vậy, chúng con lại được tích tập công đức “Ba trong một” như lời Thầy dạy trong bài: “1. Công đức vượt khó cả thân lẫn tâm vì đạo pháp; 2. công đức thực hiện tinh thần lục hòa; 3. công đức tuân lời vị Thầy (điều quan trọng nhất)”. Con hiểu rằng sự quan trọng nhất là tuân lời vị Thầy để tích tập công đức, là suối nguồn của thành tựu như lời dạy của thánh giả Mã Minh trong trước tác “50 kệ tụng sùng kính Đạo sư” rằng:

  “25. Hãy tuân thủ lời dạy không một chút lỗi gì

  Được như vậy bạn tự nhiên thành tựu

  An lạc đời này và cả những kiếp sau”

  Đồng thời, con bày tỏ sự hoan hỷ với thiện hạnh của đạo huynh Mật Viễn với sự hanh thông thế sự vừa qua. Như lời dạy của Thầy, con đã hiểu rằng giá trị chiếc xe máy mới của đạo huynh Mật Viễn về vật chất thì có thể không lớn, nhưng giá trị tâm linh rất lớn vì đây là biểu trưng cho nguyên lý “thực hành pháp mọi sự hanh thông”. Bên cạnh đó, con hiểu rằng nếu chúng con đều noi theo tấm gương Thầy, Cô “hoan hỷ với biết bao lời cảm thán” thì chúng con đã hiểu được giá trị tâm linh ấy, tích lũy được công đức hoan hỷ tán thán thiện hạnh của người khác. Chợt nhớ đến trong Nghi quỹ hành trì giáo pháp Mật tông do Thầy ban tặng, con vẫn thường đọc trong bài tích lũy công đức “Bài nguyện bảy nhánh chi tiết”, trong đó có đoạn: “Con thành tâm hoan hỷ trước những đức hạnh của tất cả các Đấng chiến thắng khắp mười phương, những trưởng tử của chư Phật, những vị Độc giác Phật, những bậc A la hán, và kể cả những ai trong giai đoạn tu học đã làm được bất kỳ một thiện hạnh nào“. Một lần nữa, nếu không có sự từ bi cảnh tỉnh của Thầy, chúng con sẽ mất chánh niệm bởi chỉ như “con vẹt đọc tụng”, như “người giàu đánh mất chìa khóa mở kho tàng”. Trong kinh Pháp cú, Đức Phật cũng đã chỉ dạy:

  “122. Điều thiện nhỏ, chớ khinh,
  Tưởng quả chẳng đến mình.
  Bậc trí, thiện dồn chứa,
  Như nước nhỏ đầy bình”.

  Vậy mà chúng con không biết vun trồng những đức hạnh, tích lũy từng thiện hạnh nhỏ bé để “như nước nhỏ đầy bình”. Lại nữa, trong bài ” Thư Hà Nội: Do dự Nguyên nhân và kết quả” (http://chanhtuduy.com/thu-ha-noi-du-nguyen-nhan-va-ket-qua/), đạo huynh Mật Đạo Pháp cũng trích dẫn câu chuyện ý nghĩa sâu sắc từ kinh Pháp cú. Trong đó, có đoạn ghi lời dạy của Đức Phật rằng: “Ai làm việc thiện đừng chần chờ, mà phải làm tức khắc. Một việc công đức làm chậm trễ, đem lại phước báu cũng chậm trễ. Do đó, ta phải làm việc thiện ngay khi có sự thôi thúc trong lòng”.  Thời mạt pháp, người tu hành chân chính như sao buổi sớm, do đó những thiện hạnh của người tu Phật có được nhờ gieo nhân giải thoát, bởi sự tự lực hành pháp thật đáng trân quý. Chúng con chỉ cần “ngồi mát ăn bát vàng” là hoan hỷ tán thán thiện hạnh, cũng đã gieo trồng ruộng phước đức ngang bằng khi bày tỏ với sự thành tâm, vậy mà lại rơi vào nhóm tà “sự kiện đáng hoan hỷ mà không hoan hỷ”! Con thấy bản thân mình đáng hổ thẹn khi chưa làm được như vậy!

  Nên giờ đây, con xin bày tỏ sự hoan hỷ tán thán thiện hạnh của các đạo hữu Mật Thanh An, Mật Nguyên Tùy, Mật Tuấn Giác với tinh thần hoan hỷ cúng dường lên bậc tuệ tri thức và những thiện hạnh khác của các huynh đệ kim cang đã làm được nhờ tuân lời dạy của vị Thầy tâm linh tôn quý. Con hiểu lời dạy của Thầy từ thánh giáo lượng rằng: “Nếu không tự quán xét bản thân thì ta chỉ là hành giả mang danh mà không có thực hành”. Và như thế, chúng con sẽ chỉ có “sở thích tâm linh”, cao hơn là có “đam mê tâm linh” và đạt đến là “học giả” khi có niềm đam mê tột độ. Mà mãi mãi sẽ chẳng bao giờ là một hành giả chân chánh, phù hợp với pháp bởi chưa đi vào thực hành, ứng dụng, chưa nói gì đến thành tựu tâm linh. Con cảm tạ ơn Thầy đã “ban giáo huấn tuyệt vời đánh trúng lỗi lầm tiềm ẩn” của bản thân con khi “thực hành nửa vời” trong tác pháp chiếu quang mà không hiểu thấu “hồi quang tự kỷ”. Có làm được như vậy thì chúng con mới không rơi vào tự ngã, trở thành những “kẻ xét nét” mà thiếu đi gia tài “tàm, quý” trong thất thánh tài của nhà Phật.

  Kính bạch Thầy!

  Con xin khắc tâm ghi nhớ lời dạy của Thầy về việc “bày tâm hoan hỷ với chúng sanh, với đồng đạo thể hiện qua hành vi thân, ngữ, tâm”. Bởi đó là điều kiện cần để tạo ra niềm vui đạo pháp (Hỷ), để có thể có Lạc (an lạc) tiến tới trạng thái Cực lạc nơi cõi Phật A Mi Đà. Hơn nữa, con hiểu rằng đây cũng là một trong những lỗi trọng khó sám hối : bất kính Đạo sư!

  Con xin sám hối trước Thầy, Đạo sư, Bổn tôn, Dakini về những hành vi thân, ngữ, tâm chưa đúng với quỹ đạo chánh pháp, còn để mất chánh niệm, rơi vào trong nhóm tà những khi không biết hoan hỷ trước thiện hạnh của người khác. Điều đơn giản nhưng thiếu đi tỉnh thức, chú tâm, chánh niệm khiến bản thân con thường xuyên rơi vào nhóm tà do năm tà pháp mà thấy biết. Nghĩ tưởng ngay một điều nhỏ là trong cuộc sống hàng ngày, đối với con có được “nhân duyên ngàn năm hy hữu” là người phối ngẫu tâm linh đủ điều kiện mà con chưa biết trân quý, đó cũng là tà kiến. Hơn nữa, nếu con chưa biết hoan hỷ với bất kỳ thiện hạnh nào của người bạn đời tâm linh, chưa biết linh hoạt ứng dụng, thực hành Lục độ ba la mật để có được hạnh phúc gia đình như lời Thầy dạy thì lại càng đáng tự hổ thẹn. Từ nay, con xin nguyện quán xét hành vi của bản thân và kịp thời sửa đổi.

  Con xin cảm tạ ơn Thầy đã chỉ dạy bài pháp ý nghĩa, lợi lạc này.

  Con xin cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum!

   

 5. Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài viết của Thầy rồi ạ. Con tán thán công hạnh của Thầy đã không dừng nghỉ viết bài, giảng cho chúng con bài pháp về tri hành hợp nhất, để con thực sự là một hành giả thực hành tâm linh.
  Con hoan hỷ tán thán thiện hạnh của đạo hữu Mật Thanh An, Mật Tuấn Giác, Mật Nguyên Tùy và các đạo hữu trân quý giáo pháp, có được niềm vui trong đạo pháp và thực hành tu pháp “hoan hỷ với thiện hạnh của đồng tu” trong tinh thần lục hòa huynh đệ.
  Đọc bài giảng của Thầy con hiểu được rằng Thầy luôn dùng các phương pháp sư phạm, phương tiện thiện xảo truyền cảm hứng cho chúng con để chúng con được thực hành những điều tinh túy nhất trong giáo pháp Phật đà bằng cách dễ dàng nhất. Ngày ngày con thực hành, vui tu, hoan hỷ với thiện hạnh của người khác theo quỹ đạo chánh pháp là con đang thực hành thiền tập Hỷ, chi thứ 3 trong quá trình (Tầm, Tứ, Hỷ, Lạc, Định). Và cao hơn nữa: “Cũng trong thiền, khi người tu đắc định sẽ có liền trạng thái HỶ (Ly sinh HỶ LẠC địa). Trong 10 địa Bồ tát, trình độ tâm linh đầu tiên bước vào dòng Thánh vức gọi là HOAN HỶ địa.”. Như vậy, chỉ đơn giản, vui tu, hoan hỷ với thiện hạnh của người khác tri hành hợp nhất là chúng con đang dần bước vào thành phố giải thoát.
  Ngoài ra, trong thư gửi các trò 185, Thầy còn dạy cho con hiểu vân tập là cơ hội để tích tập công đức  “bởi vì nếu đến vân tập với đạo chúng gồm: (1) công đức vượt khó cả thân lẫn tâm vì đạo pháp (2) công đức thực hiện tinh thần lục hòa (tức là 6 hòa hợp trong đạo chúng như thân hòa đồng trú, lợi hòa đồng quân, giới hòa đồng tu, kiến hòa đồng giải, khẩu hòa vô tranh, ý hòa đồng duyệt); (3) tuân lời vị Thầy (điều quan trọng nhất).” Thầy luôn dạy con vân tập tích tập công đức với tinh thần vui tu, có niềm vui trong đạo pháp để được an lạc đời này, cực lạc đời sau.
  Con vô cùng xúc động khi Thầy xúc động khi Mật Thanh An xin phép Thầy được đến vân tập với niềm vui rộn rã. Thầy chỉ dạy chúng con những phương pháp vui tu, hiệu quả nhất, chắt lọc từ những tinh yếu trong giáo pháp Phật đà và khi học trò có được sự chuyển hóa tâm, đạt được một chút thành công dù nhỏ trên con đường tu học, Thầy luôn vui mừng cho học trò. Nhưng khi học trò có những biểu hiện mầm mống sai lệch quỹ đạo chánh pháp, Thầy luôn tinh tế dùng nộ pháp kim cương để điều chỉnh, tránh cho học trò không nhận hậu quả và không bị uổng công tu tập bao ngày.
  Con cảm tạ ơn Thầy luôn chỉ bảo, cảnh tỉnh con tri hành hợp nhất, ngõ hầu tránh trở thành người tà kiến do không biết hồi quang tự kỷ, quán xét và điều chỉnh hành vi thân ngữ tâm theo đúng quỹ đạo chánh pháp.
  Con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô trụ thế lâu dài vì sự lợi lạc của chúng sanh.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.
  Om Mani Padme Hum.

 6. Kính Bạch Thầy!
  Con đã đọc xong bài viết này.
  Om Mani Padme Hum.

 7. Mật Tấn Pháp says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc xong bài viết này rồi ạ!
  Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh
  Cầu nguyện chúng sanh thành tựu hạnh phúc phật tánh.
  Om mani padme hum.

 8. Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài này rồi ạ.
  Con hoan hỷ với sự hanh thông huynh Mật Viễn và hoan hỷ với các đạo hữu Mật Gia Hà Nội .
  Con cầu nguyện Thầy Cô nhiều sức khoẻ vì lợi lạc của chúng sanh.
  Om mani padme hum!

 9. Vương Quang Vinh says:
  Kính Bạch Thầy!
  Con đã đọc hết bài viết rồi.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.
  Om mani padme hum
 10. Mật Thủy says:
  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc “thư gửi các trò 185: Đơn giản một điều là…” của Thầy.
  Qua bài viết này Thầy lại ân cần nhắc nhở chúng con về việc thực hành hạnh hoan hỷ, dù trước đây trong nhiều bài viết, bài giảng Thầy đã đề cập, nhưng giữa lý thuyết đưa vào thực hành là cả một khoảng cách, và rồi đưa vào ứng dụng thực tế lại là một muôn trùng cách biệt! Những trường hợp mà Thầy đã kể là những bài tập tình huống để con tự quán xét lại bản thân mình và tự nhắc mình ghi nhớ lời Thầy dạy để cố gắng thực hành, áp dụng “điều đơn giản” là hạnh hoan hỷ vào thực tế cuộc sống, biểu hiện qua hành vi của thân, ngữ và tâm!
  Con hoan hỷ với tinh thần của đạo hữu Mật Thanh An, Mật Vạn Phúc, hoan hỷ với “niềm vui ơn phước” của đạo hữu Mật Viễn, với tinh thần hoan hỷ cúng dường của Mật Thanh An, Mật Nguyên Tùy, Mật Tuấn Giác, và hoan hỷ với thiện hạnh, công đức của các đạo hữu tuy vẫn còn “ẩn danh” nhưng khiến con cảm phục tấm lòng của họ!
  Con thành tâm cảm ơn Thầy về bài học về “Đơn giản một điều là…” mà Thầy nhắn gửi đến chúng con! Con xin nguyện sẽ luôn quán xét bản thân và loại trừ lỗi lầm của mình để đúng nghĩa là một hành giả!
   
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô!
 11. Kính bạch Thầy,

  Con cảm tạ Thầy đã từ bi vì chúng con và chúng sanh mà giảng giải về tâm hoan hỷ với thiện hạnh của chúng sanh, của các huynh đệ Kim cang; quan trọng hơn là nhận ra mình đang ở đâu giữa lằn ranh “sở thích tâm linh”, “đam mê tột độ” hay “thực hành tâm linh”. Con xin thành tâm sám hối trước Thầy và Bổn Tôn vì những hành vi thân ngữ tâm bộc lộ bản chất là một kẻ tà kiến khi không bày tỏ tâm hoan hỷ với thiện hạnh của chúng sanh, của các huynh đệ đồng đạo; cũng như khi ở vai trò là một “đạo huynh” mà con không báo lại những tin vui của các huynh đệ kim cang trong Mật gia của mình đến Thầy. Như vậy có nghĩa rằng con chưa thực sự hoan hỷ với thiện hạnh đó và vô tình phạm lỗi bất kính với vị Thầy. Con mong Thầy từ bi cho con cơ hội được tịnh hoá lỗi lầm, con sẽ cố gắng không tái phạm lần sau.

  Những lời dạy của thánh tăng Thogme Zangpo được Thầy trích dẫn trong bài viết khiến con thực sự trăn trở:”Nếu không tự quán xét bản thân thì ta chỉ mang danh là hành giả mà không có thực hành. Bởi vậy phải luôn luôn quán xét và loại trừ lỗi lầm của mình. Đó là pháp hành Bồ tát đạo”. Không phải chỉ những người ngoại đạo, hay kể cả những người học giả đạo Phật mới dừng lại ở ngưỡng cửa “sở thích tâm linh” hay cao lắm là “đam mê tột độ” mà bản thân chúng con cũng hoàn toàn rơi vào trường hợp như vậy. Mặc dù đã được Thầy giảng giải, truyền dạy những phương pháp nhưng nếu chúng con không thực sự suy ngẫm mà ứng dụng, thực hành và thể hiện qua kết quả trong đời sống thì chẳng khác nào “một con vẹt chỉ biết đọc tụng”. Ngẫm mới thấy, pháp đường pháp, cuộc sống đường cuộc sống chứ chẳng phải là “pháp là cuộc sống” như lời mà chúng con vẫn hằng viết lên như thể mình đã hiểu. Dù có được “rìu bén” là chánh pháp Thầy truyền dạy, chúng con không sử dụng được để “chữa lành những tội gốc”, ngõ hầu chuyển hoá tâm. Như lời thánh tăng Gampopa đã dạy rằng:”Chánh pháp mà không chữa lành được 4 tội gốc cũng giống như rìu bén để cạnh gốc cây. Đây là một thất bại trầm trọng.” Con cảm thấy hổ thẹn vì mình cũng đã có những lần đối luận chỉ ra những chỗ yếu, điểm nhược của người khác song không tự nhìn lại bản thân có quá nhiều ung nhọt trong tâm thức mà không “hồi quang tự kỷ”, huống chi là chữa trị. Người đã mang trọng bệnh rồi còn không biết mình bị bệnh, e rằng đến khi nhận lãnh hậu quả phát tác ra ngoài thì việc chữa trị đã quá muộn. Con cảm tạ Thầy đã từ bi chỉ ra cho chúng con những triệu chứng của căn bệnh ấy. Dù có bàng hoàng vì thấy vết thương ấy gớm tởm đi chăng nữa, chúng con cũng có được liều thuốc để sử dụng và sẽ dần thuyên giảm căn bệnh trong tương lai nếu có ý thức sử dụng.

  Con hoan hỷ tán thán tinh thần hoan hỷ cúng dường của các đạo hữu Mật Thanh An, Mật Nguyên Tuỳ, Mật Tuấn Giác. Con hoan hỷ tán thán thiện hạnh và tấm gương của Đạo huynh Mật Diệu Hằng. Con hoan hỷ tán thán tinh thần trân quý giáo pháp và hoan hỷ với đạo pháp của các huynh đệ Kim cang thể hiện bằng những hành vi thân ngữ tâm cụ thể. Cầu nguyện Bổn Tôn gia hộ thông qua kênh vận chuyển vị Thầy cho con có được đức tính khiêm tốn và một ý thức hổ thẹn.

  Con cảm tạ Thầy vì bài viết ý nghĩa, lợi lạc. Con thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy và Cô vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh.

  Om Mani Padme Hum.

 12. Mật Dũng Tâm says:

  Thưa Thầy!!!
  Con đã đọc thư số 185 rồi ạ.
  Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Om Mani Padme Hum!!!

 13. Kính bạch Thầy,
  Con thực sự hoan hỉ khi được đọc những lời dạy của Thầy qua “Thư gửi các trò 185: Đơn giản một điều là”.
  Những lời dạy của Thầy như mũi kiếm sắc bén, trực diện đâm thẳng vào lỗi lầm của con, khiến con như bừng tỉnh mà nhận ra sự tà kiến của mình. Đúng vậy, nếu chiếc xe ấy không phải của huynh Mật Viễn mà là của Cô thì việc bày tỏ hành trạng của con có như vậy hay không? Hẳn là không. Đọc đi đọc lại những lời dạy của Thầy, con thấy xấu hổ, nhưng sau đó là vui mừng. Con vui mừng thầm nghĩ “Ôi Thầy quá là giỏi, quá là tinh tế, qua 1 biểu trạng rất nhỏ của hành vi thân, ngữ mà Thầy đã nhìn ra ngay căn bệnh về tâm của học trò để từ đó lựa dịp giáo huấn, uốn nắn. Nếu không phải là Thầy thì ai có thể nhìn ra lỗi lầm của mình để chỉnh huấn đây?” Và nếu bản thân con, tuy mang danh là hành giả, mà không nhận ra được lỗi sai để tự quán xét thì “chỉ là mang danh mà không có thực hành”. Đã không có thực hành thì nó sẽ đơn giản là “sở thích tâm linh” hay “đam  mê tột độ” chứ không phải là “Thực hành tâm linh”. Như vậy đương nhiên là sẽ chẳng có thành tựu tâm linh.
  “Đừng khinh việc nhỏ, lỗ nhỏ đắm thuyền”, những lỗi sai của chúng con, nhìn sơ tưởng là nhỏ nhưng lại không hề nhỏ chút nào. Và nếu không nhờ được vị Thầy nhìn thấy, chỉnh huấn kịp thời thì đó sẽ là căn nguyên khiến chúng con bị mất đi toàn bộ công trình tâm linh mà bản thân không hay biết.
  Con nhận ra sự trăn trở, suy tư, tấm lòng của Thầy luôn dành cho chúng đệ tử. Từng người, từng người, Thầy luôn suy nghĩ, tìm cách để dạy dỗ, để chuyển hóa tâm của mỗi người theo đúng quỹ đạo chánh pháp, đó thực là một việc không phải vị Đạo sư nào cũng làm được.
  Kính bạch Thầy,
  Con thành tâm sám hối vì sự thất niệm, rơi vào nhóm tà kiến khi đã không hoan hỉ trước thiện hạnh của đồng đạo, của chúng sanh. Con cầu nguyện Thầy cho con được tịnh hóa lỗi lầm này để con có thể trở thành người tối thượng thứ 2.
  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Om ah hum.
   

 14. Mật Mỹ Lạc says:
  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc xong bài viết thư gửi các trò 185: Đơn giản một điều là… hoan hỷ. Vui với niềm vui của đồng tu, của chúng sinh. Trước hết là để vượt trên ngã mạn của mình. Có hoan hỷ mới có an lạc và cực lạc. Con cảm ơn Thầy đã sách tấn để chúng con sửa đổi tâm tính. Con hoan hỷ trước sự trân quý giáo pháp của đạo hữu Mật Thanh An, Mật Vạn Phúc, Mật Nguyên Tùy, Mật Tuấn Giác. Con cầu nguyện các đạo hữu sức khỏe, hanh thông thế sự.

  Con cầu nguyện Thầy Cô sức khỏe và trường thọ vì lợi lạc chúng sinh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sinh thắt chặt cội gốc điều lành.

  Om mani padme hum.

 15. Mật Địa Cát says:
  Kính Bạch Thầy!
  Con đã đọc xong bài này rồi ạ.
  Om Mani Padme Hùm
 16. Mật Hồng Tuyến says:
  Kính bạch Thầy,
  Con đã đọc bài này rồi ạ.
  Con chợt nhớ đến những hình ảnh hoan hỷ của Thầy, Cô và các Đạo huynh Mật gia Vũng Tàu khi thấy những hanh thông, thiện hạnh của đạo chúng, của chúng sanh. Trước đây con vẫn không cảm nhận được, thậm chí cảm thấy khó hiểu tại sao Thầy, Cô và các đạo huynh có thể hoan hỷ đến như vậy. Giờ thì con đã hiểu lí do tại sao và vì sao con lại có trạng thái tâm như vậy. Đó là vì con chỉ mới nghiên tầm giáo điển, thiếu sự quán xét và ứng dụng vào thực tế cuộc sống trong khi Pháp vương Gyalawang Drukpa có dạy: “Pháp là cuộc sống, cuộc sống phải được coi Pháp”.
  Con cám tạ ơn Thầy đã từ bi cảnh tỉnh, chỉ điểm vào những lỗi lầm tiềm ẩn để con cùng các huynh đệ Kim cang có cơ hội “hồi quang tự kỉ”, cơ hội chuyển hóa tâm ngõ hầu không rơi vào nhóm người tà kiến nữa.
  Con cầu nguyện Bổn Tôn thông qua kênh vận chuyển vị Thầy gia hộ cho chúng con luôn tỉnh thức, chánh niệm và chú tâm để phòng hộ tâm mình trước những điều bất thiện ngõ hầu tránh rơi vào lỗi lầm không thể sám hối được.
  Con hoan hỷ tán thán tinh thần cúng dường của Mật Thanh An, Mật Nguyên Tùy, Mật Tuấn Giác. Con hoan hỷ với niềm vui có xe mới xủa Đạo huynh Mật Viễn (giờ đây con nhận thấy chiếc xe đẹp không phải là vì vẻ bề ngoài của nó nữa mà vì đó là vật bảo chứng cho nguyên lý “thực hành pháp mọi sự hanh thông”). Con cũng hoan hỷ tán thán thiện hạnh mà tất cả các huynh đệ Kim cang, và những ai trong giai đoạn tu học đã làm được.
  Cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh.
  Om Mani Padme Hum.
 17. Mật Hồng Nguyện says:

  Kính Bạch Thầy!!

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ

  Con cầu nguyện cho sức khỏe Thầy Cô trường thọ vì lợi lạc chúng sanh

 18. Kính Bạch Thầy.
  Con đã đọc xong lời dạy của Thầy rồi ạ, con cảm ơn Thầy.
  Con sẽ quán xét lại bản thân về những lời dạy của Thầy qua hành vi thân, ngữ, tâm, của con. Con hoan hỷ với thiện hạnh của các đạo hữu mới khi biết trân trọng giáo pháp và kính trọng Đạo sư.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh.
  Om Mani Padmê hùm.

 19. Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc xong bài viết “Thư gửi các trò 185” của Thầy rồi ạ.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc tất cả chúng sanh.
  Cầu mong tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.
  Om Mani Padme Hum.

 20. Mật Hải says:
  Kính bạch Thầy!
  Con hoan hỷ với thiện hạnh của đạo hữu Mật Thanh An, Mật Vạn Phúc vì đã vượt khó, vượt khổ để đến vân tập cùng đạo chúng. Tinh thần trân quý giáo pháp, muốn lân mẫn thiện tri thức của các đạo hữu thật đáng ngưỡng mộ, tán dương. Con cũng hoan hỷ với tinh thần cúng dường của các đạo hữu (Mật Thanh An, Mật Nguyên Tùy, Mật Tuấn Giác) đã thể hiện tấm lòng sùng kính Đạo sư, trân quý giáo pháp. Hơn thế nữa, con vô cùng hoan hỷ với “đôi giày trăm dặm” xinh đẹp mà đạo hữu Mật Viễn mới có được như một minh chứng sống động cho nguyên lý “thực hành pháp mọi sự điều hanh thông”, là cơn mưa phước lành của Đạo sư, Bổn tôn, Dakini thông qua kênh vận chuyển của Thầy, Cô đã rơi xuống trên cánh đồng của lòng sùng mộ nơi đạo hữu ấy.
  Kính bạch Thầy!
  Qua bài giảng này của vị Thầy và nhiều bài pháp quý khác, con đã bớt tự hỏi mình câu hỏi vì sao và vì sao. Khi thấy được ánh Tuệ quang, Từ quang chiếu soi của Đạo sư, con đã bớt dần những khúc mắc vẫn vơ. Con thấy rõ hơn tâm thức vị kỷ, vị ngã của mình và tìm ra được câu trả lời cho những thất bại trong quá khứ của bản thân. Con hoan hỷ với các huynh đệ kim cang là những hành giả đích thực, đã vượt lên trên “sở thích tâm linh”, trên cả sự “đam mê tột độ” bằng sự “thực hành tâm linh” đạo Phật theo lời Thầy dạy nên đã chứng minh được đạo lực của mình bằng những thành quả đạo pháp và thế gian rõ ràng, cụ thể.
  Con hiểu được rằng các huynh đệ thành tựu tâm linh là bởi vì Các vị ấy đã vượt thắng khó khăn cả thân lẫn tâm vì đạo pháp, đã gieo nhân sùng kính Đạo sư, “tuân lời Thầy dạy bảo không nghĩ đúng sai” nên việc tu tập tiến bộ vì “tuân lời Thầy sẽ tích bao công đức”. Đương nhiên khi việc đạo tốt thì việc đời tự hanh thông bởi tu pháp Thầy dạy là đời đạo song hành, Pháp là cuộc sống. Còn nếu chúng con chỉ biết “làm theo ý mình”dù đó là ‘sở thích tâm linh’ hay ‘đam mê tâm linh tột độ’ đi chăng nữa thì pháp vẫn tách lìa với chúng con, bởi chúng con vô tình hày cố ý đã đi ngược với tâm nguyện, lời dạy và phương châm giáo hóa của vị Thầy, chẳng khác nào bất kính Đạo sư nên không thể có công đức, khai tuệ được. Ngoài ra, còn bởi các vị ấy đã sống trong tinh thần lục hòa, đã thể hiện sự hoan hỷ cả thân ngữ tâm với thiện hạnh của đồng đạo, của chúng sanh cũng có nghĩa đầu tiên là hoan hỷ làm theo lời dạy của vị Thầy, thực hành theo hạnh nguyện của đức Phổ Hiền, theo giáo huấn trong Đại nguyện của đức Bổn tôn Quán Âm Tứ thủ… nên đương nhiên là công đức gia tăng, tuệ tri dần phát triển vì đã câu triệu và được hưởng “ké” năng lượng thanh tịnh lan tỏa từ các Ngài.
  Con thật xấu hỗ với Thầy, với đạo chúng và với bản thân mình vì những điều chưa làm được, về những lỗi lầm đã mắc phải trong quá khứ. Con xin khắc ghi lời Thầy dạy và nguyện tự quán xét bản thân để loại trừ lỗi lầm của mình mà nhằm khỏi bị rơi vào nhóm tà kiến, nhóm “ngụy chánh kiến” hay những nhóm đồng như thế.
  Trong những lúc thất niệm, thiếu tỉnh thức và nguy khó khốn cùng ấy, con thành tâm cầu nguyện:
  HỠI ĐẠI SỸ LIÊN HOA SANH, XIN HƯỚNG TÂM CON VỀ PHẬT PHÁP!
  HỠI CÁC BẬC TOÀN GIÁC, XIN ĐỪNG ĐỂ CON LẠC VÀO TÀ ĐẠO THẤP KÉM!
  HỠI VỊ THẦY TỪ BI, ĐỒNG VỚI CÁC NGÀI CHẲNG KHÁC, XIN ĐỂ TÂM ĐẾN CON!
  Con kính lễ các Ngài.

  Om Mani Padme Hum.

 21. Mật Miên Hỷ says:
  Kính Bạch Thầy!
  Con đã đọc bài này rồi ạ
  Om mani padme hum.
 22. Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài viết này ạ. Thực sự cảm giác của con lúc này là vô cùng xúc động trước tấm lòng từ bi vô lượng đối với học trò của Thầy. Thầy không chỉ truyền dạy cho chúng con giáo Pháp Phật đà qua rất nhiều bài viết, bài giảng trên Chanhtuduy.com, Thầy còn thường xuyên để tâm gọi điện, kết nối với học trò để chăm sóc cho đời sống tâm linh của chúng con không bị gián đoạn, hay lệch lạc khỏi quỹ đạo chánh Pháp. Thầy vẫn luôn nhắc nhở chúng con phải tri hành hợp nhất, biết suy gẫm và thực sự ứng dụng Pháp vào cuộc sống chứ không chỉ thể hiện là một con vẹt biết đọc tụng. Con cảm thấy thật sự hổ thẹn với Thầy vì chúng con đôi lúc quá chú tâm vào cuộc sống thế sự mà thậm chí không hề nhớ và gọi được một lần để thỉnh an Thầy, Cô, đến khi gặp phải khó khăn thì lại “bán than”, tìm đến “quấy nhiễu tâm tư vị Thầy”. Giờ đây, đọc bài viết này, con cảm thấy một nỗi niềm trăn trở của Thầy trước những hành vi bộc lộ bản chất tà kiến của chúng con, vốn dĩ Thầy đã dạy chúng con những điều này như nên khởi tâm hoan hỷ với thiện hạnh của chúng sanh, bạn đồng tu, hoan hỷ với niềm vui Đạo pháp, bằng cách đó chúng con sẽ tích tập được công đức cho mình cũng như xa lìa dần bản tính so đo, đố kỵ, xét nét với niềm vui, thành tựu tâm linh của người khác. Ấy vậy mà chúng con chẳng hề suy gẫm và thực hành một cách nghiêm túc lời dạy đó, để đến khi căn bệnh cứ nặng dần và phát tác thể hiện qua hành vi của mình thì mới được Thầy tinh tế nhìn thấy và chỉ điểm trực diện, chúng con thực sự đã thể hiện là kẻ vô ơn, chỉ biết “đam mê tâm linh” để trang hoàng cho bản ngã của chính mình! Con xin được thành tâm sám hối trước Thầy, Bổn Tôn khi con đã có lúc nào đó dù cố ý hay vô tình phạm phải những lỗi lầm trên mà vi phạm Mật giáo giới số 1, xin Thầy cho con được tịnh hoá lỗi lầm này, con sẽ cố gắng ghi nhớ lời Thầy dạy rằng luôn luôn quán xét lại bản thân để việc tu học của chúng con sẽ có được thành tựu tâm linh thật sự.
  Con hoan hỷ tán thán trước tinh thần hoan hỷ vượt khó để đến với giáo Pháp, thân cận thiện tri thức của đạo hữu Mật Thanh An, Mật Vạn Phúc, hoan hỷ với tinh thần cúng dường của các đạo hữu Mật Thanh An, Mật Nguyên Tuỳ, Mật Tuấn Giác và niềm vui có xe mới của đạo huynh Mật Viễn. Con cầu nguyện cho các huynh đệ Kim cang sẽ luôn ghi nhớ và thực hành lời Thầy dạy: hoan hỷ với niềm vui, thiện hạnh của chúng sanh và bạn đồng tu ngõ hầu không phạm phải trọng giới số 1 khó sám hối của Mật giáo giới.
  Con cũng hoan hỷ với thiện hạnh của Đạo huynh Mật Diệu Hằng và xin ghi nhớ noi gương đạo huynh.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã nhắn gửi đến chúng con bài học quý giá này. Con thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh!
  Om Mani Padme Hum.

 23. Kính bạch Thầy !
  Con rất hoan hỷ khi đọc bài” Thư gửi các trò 185: Đơn Giản Một Điều Là…” của Thầy. Con cảm tạ ơn Thầy đã chỉ cho chúng con biết những lỗi lầm tiềm ẩn trong thân tâm chúng con, không biết hoan hỷ với thiện hạnh của người khác là người thuộc nhóm tà kiến. Con hoan hỷ với thiện hạnh của các đạo hữu Mật Thanh An, Mật Vạn Phúc trong việc xin Thầy để được hạnh ngộ cùng các huynh ở Mật Gia Hà Nội, hoan hỷ với thiện hạnh của các đạo hữu Mật Thanh An, Mật Nguyên Tùy, Mật Tuấn Giác về việc cúng dường, hoan hỷ với đạo huynh Mật Viễn có được xe mới. Con cảm tạ ơn Thầy đã dạy cho chúng con biết là chuyển hóa tâm mới là điều quan trọng nhất” Các trò có đọc ngàn bài với 1000 comments đi nữa mà không chuyển hóa tâm thì thì các trò chỉ là những người có “sở thích tâm linh”, cao hơn nữa là “đam mê tột độ” lĩnh vực này chứ không phải “thực hành tâm linh” của đạo Phật! “. Con xin ghi nhớ lời dạy của Thầy hoan hỷ để tích tập công đức, chuẩn bị cho chuyến hành hương bí mật của mình.
  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Om mani padme hum.

 24. Thưa Thầy,
  Qua bài viết con biết được sự cần thiết của việc bày tâm hoan hỷ với chúng sanh, với đồng đạo qua hành vi thân, ngữ tâm, trong khi thực hành tâm linh để tránh:

  _ Trở thành kẻ xét nét khi tác pháp
  _ Không có HỶ sẽ không có LẠC, CỰC LẠC
  _ Phạm giới Mật giáo Tổng quát số 1/24 điều giới (bất kính Đạo sư)

  Con hoan hỷ với những gì học được hôm nay.
  Cảm tạ Thầy đã từ bi khai thị cho chúng con.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om mani padme hum.

   

 25. Mật Linh Nguyên says:
  Kính bạch Thầy !
  Con đã đọc những dòng cảm niệm mà cũng là giáo huấn của Thầy, có một cảm giác hổ thẹn dâng lên ngập trong lòng con. Có thể không hổ thẹn  được chăng khi mà qua bao nhiêu năm tu tập mà tâm thức vẫn chỉ như gỗ mục không thể đẽo tạc gì, như lời dạy mà Thầy nhắc trong Nghi quỹ “ Mặc dù tuổi trẻ đã qua lâu mà vẫn thiếu hạnh xả ly …” dù đã cố gắng nhưng nhiều lúc vẫn thất niệm để cho  tâm đố kỵ, thiếu hoan hỷ với thiện hạnh, thành tựu của người khác vv..vv… từng ngày vẫn để cho ngũ độc xâm nhập tàn phá kết quả tu tập.
  Con sẽ nhớ khắc ghi những lời dạy của Thầy để dần gột rửa những điều Thầy dạy qua bài viết này. Con xin được Thầy từ bi tịnh hóa cho những lỗi lầm của con đã mắc phải !
  Con đảnh lễ tạ ơn Thầy !
  Đệ tử tàm quý
  Mật Linh Nguyên
 26. Mật Phê Rô says:

  Kính Bạch Thầy!
  Con đã đọc bài viết này rồi. Con hoan hỷ thiện hạnh với đạo hữu Mật Thanh An, Mật Nguyên Tùy, Mật Tuấn Giác, pháp đệ xin được hoan hỷ cùng đạo huynh Mật Viễn nhé! Đó là minh chứng sống động cho lời khẳng định của Lạt ma Zopa: “Thực hành pháp mọi sự hanh thông”.
  Con xin cầu nguyện cho Thầy Cô sức khỏe và trường tồn vì đại nghiệp hoằng dương chánh pháp làm lợi lạc chúng sanh.
  Cầu mong tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Om mani padme hum!

 27. Kính Bạch Thầy!
  Con đã đọc thư gửi 185 “Đơn giản một điều là..” rồi ạ.
  Con cảm tạ ơn Thầy giảng dạy để con hồi quang tự kỉ để làm hành giã ” thực hành tâm linh” chứ không phải là người có sở thích tâm linh và đam mê tột độ rơi vào nhóm người tà, đặc biệt là phạm vào trọng giới số 1″ Bất kính vị Thầy “.
  Con hoan hỷ với tinh thần vượt khó , muốn lân cẩn thiện tri thức của Mật Thanh An , Mật Vạn Phúc và tinh thần trân quý giáo pháp của Mật Nguyên Thùy, Mật Tuấn Giác thể hiện qua việc cúng dường khi vẫn chưa là đệ tử chính thức của vị Thầy.
  Con xin hoan hỷ với hanh thông thế sự là mua được xe mới của đạo huynh Mật Viễn là minh chứng rõ ràng từ việc ” Thực hành pháp, mọi việc sẽ hanh thông “.
  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô.
  Cầu mong tất cả chúng sanh uống được tinh túy cam lồ.
  Om Mani Padme Hum.

 28. Kính bạch Thầy !
  Con rất hoan hỷ sau khi “Thư gửi các trò số 185 : Đơn Giản Một Điều Là …”
  Con vô cùng cảm tạ Thầy đã cho phép con được tham dự hạnh ngộ định kỳ với các đạo hữu ở Mật gia Song Nguyễn Hà Nội.
  Con xin khắc ghi lời dạy của Thầy bày tâm hoan hỷ với chúng sanh, với đồng đạo thể hiện qua hành vi thân, ngữ, tâm.
  Con xin hoan hỷ với thiện hạnh của các đạo hữu Mật Vạn Phúc, Mật Nguyên Tuỳ, Mật Tuấn Giác đã có được niềm vui trong giáo pháp và trân trọng đạo Pháp , con cũng xin hoan hỷ với sự hanh thông của đạo huynh Mật Viễn.
  Pháp đệ cũng cám ơn các đạo hữu đã hoan hỷ chung với đệ khi đệ được Thầy cho phép tham gia Vân tập tại Mật gia Hà Nội.
  Con xin cầu nguyện Thầy, Cô sức khoẻ và sự trường thọ vì sự nghiệp hoằng dương chánh pháp.
  Om Mani Padme Hum.

 29. Mật Quảng Lượng(Lê Tùng) says:
  Kính bạch thầy, con đã đọc thư của thầy ạ!
  Con xin hoan hỉ với thiện hạnh của đạo huynh Mật Thanh An, Nguyên Tùy, Mật Tuấn Giác, Mật Viễn bà các đạo huynh khác nhờ sự thực hành hành chánh Pháp, sùng kính Đạo sư.
  Con cảm tả ơn thầy đã chỉ ra nhữn lỗi lầm dễ mắc phải do ngọn gió bát phong trong đời sống thường ngày, để chúng con tinh tấn tu tập, hoan hỉ đúng quỹ đạo chánh pháp với các đạo hữu.
  Con cầu nguyện thầy cô luôn mạnh khỏe và trường thọ vì lợi lạc của chúng sinh!
  Om Mani Pahme Hum!
 30. Mật Khả Tuệ says:
  Kính bạch Thầy! Con đã đọc thư 185 của Thầy.
  Sau khi đọc xong, con thấy bản thân cần phải quán xét hành vi thân ngữ tâm nhiều hơn nữa.
  Con xin sám hối với Thầy vì chưa biết hoan hỷ với thiện hạnh và hanh thông của người khác.
  Con cũng hoan hỷ với các huynh Mật Thanh An, Mật Nguyên Tuỳ, Mật Tuấn Giác, Mật Viễn đã có tinh thần trân quý giáo pháp, sùng kính vị Thầy.
  Con cầu nguyện sức khoẻ Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu nguyện cho chúng sanh và con biết hoan hỷ với niềm vui, thành tựu của người khác.
  Om mani padme hum!
 31. Kính bạch Thầy!
  Con rất hoan hỉ khi đọc bài “ Thư gửi các trò 185 : Đơn Giản Một Điều Là…”. Con hoan hỉ với thiện hạnh của các đạo hữu Mật Thanh An, Mật Vạn Phúc vượt khó để xin Thầy hạnh ngộ với các huynh ở Mật Gia Hà Nội, hoan hỉ với thiện hạnh của các đạo hữu Mật Thanh An, Mật Nguyên Tùy, Mật Tuấn Giác về việc cúng dường và hoan hỉ với chiếc xe mới của Đạo huynh Mật Viễn, giờ đây huynh có thể di chuyển thoải mái trên đôi hoài mới. Thầy đã dạy chúng con hoan hỉ với thiện hạnh với chúng sanh, với đồng đạo qua hành vị thân, ngữ, tâm nhưng dường như chúng con chỉ thể hiện ở hành vi thân và ngữ, trên những trang giấy và có những lúc tâm thật sự chưa hoan hỉ với với chúng sanh, với đồng tu thì thật sự chúng con chỉ dừng lại ở Văn, Tư Tuệ chưa thật sự là Tu Tuệ , vẫn chỉ là thể hiện ở “ sở thích tâm linh” chứ không phải là “ thực hành tâm linh “, trong khi đó Pháp phải áp dụng vào cuộc sống, là một hành giả thì biến đổi tâm thức là điều quan trọng , và con cũng hiểu rằng thiền tập HỶ là chi thiền thứ 3 mà bất kỳ hành giả nào cũng phải trải qua ( TẦM, TỨ, HỶ, LẠC, ĐỊNH )…và chúng con xin nhớ lời Thầy dạy luôn bày tỏ sự hoan hỉ với chúng sanh, với đồng tu nếu không thì phạm vào lỗi trầm trọng khó sám hối bất kính Đạo Sư. Con xin sám hối trước Thầy, Bổn Tôn, Dakini bằng hành vi thân, ngữ, tâm đã có những lúc thất niệm, rơi vào nhóm tà kiến con xin nguyện quán xét và sẽ cố gắng không tái phạm xin Thầy từ bi cho con cơ hội được tịnh hóa lỗi lầm.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe của Thầy Cô vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh
  Cầu mong tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.
  OM AH HÙM

 32. Mật Nguyên Tánh says:
  Kính bạch Thầy,

  Con đọc bài này và comment của các đạo huynh, đạo hữu rồi ạ.

  Con hoan hỷ với những thiện hạnh, thành tựu của các đạo huynh và đạo hữu.

  Con hoan hỷ cảm ơn Thầy đã có bài pháp giúp chúng trò nhận ra tính quỷ – “không hoan hỷ với thiện hạnh của chúng sanh“, để từ đó có thể trực tâm xoay chuyển ngõ hầu không rơi vào nhóm người tà kiến mà ảnh hưởng đến huệ mạng tâm linh.

  Cầu mong cho tất cả chúng sanh uống được tinh túy Cam Lồ.

  Đệ tử cầu nguyện cho sức khỏe của Thầy Cô vì lợi ích cho chúng sanh.

  Kính Thầy,

  Om Mani Padme Hum

 33. Mật thúy says:
  Thưa Thầy!
  Con đa đọc xong thư 185 của vi Thầy rồi ah con rất hoan hỉ với huynh Mật Viễn con cầu nguyện sức khoẻ và sự trường thọ của thầy cô vì lợi lạc cua chúng sanh Om ah hùm
 34. Mật Thuận Tâm says:
  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài ” Đơn giản chỉ là ” rồi, con hoan hỷ với bài viết của Thầy và hoan hỷ với sự cúng dường của các đạo hữu Mật Thanh An, Mật Nguyên Tùy, Mật Tuấn Giác, huynh Mật Viễn, Mật Vạn Phúc với tinh thần trân quý giáo pháp. Trong bài Thầy đã huấn thị chúng con sự việc đáng hoan hỷ mà không hoan hỷ thì thuộc vào năm nhóm tà kiến, phạm vào lỗi Mật giáo giới 1/24 bất kính đạo sư, trong khi đó sùng kính đạo sư là nền tảng giác ngộ. Là một hành giả tu tập chân chính phải nêu cao tinh thần lục hòa, tứ chúng đồng tu.
  Cầu nguyện chúng con luôn chú tâm, chánh niệm, tỉnh thức trong mọi hành vi thân ngữ tâm của mình.
  Cầu nguyện Thầy Cô sức khỏe và trường thọ vì lợi lạc chúng sanh.
  Om mani padme hum!
 35. Mật Ngã says:
  Kính bạch Thầy!
  Đọc qua bài viết này con đã hiểu và cảm nhận rõ hơn loài người vốn dĩ hay ghen ghét, đố kỵ. Biết hoan hỷ với công hạnh của những vị Thầy, Đạo sư (chân chánh), hoan hỷ với thiện hạnh của đồng đạo, của chúng sanh là cách đối trị với tính hay ghen ghét, đố kỵ ấy. Con cảm nhận rằng biết hoan hỷ giống như một tu pháp chứ không phải chỉ đơn thuần là hoan hỷ chia vui.
  Viết đến đây con chợt nghĩ chúng con thường “tác pháp chiếu quang” với mong muốn ngăn chặn nhiều chúng sanh tạo nghiệp bất thiện để bản thân họ không phải gặp hậu quả, đau khổ bởi gieo nhân nào gặt quả đó. Điều đó có nghĩa là chúng con bày tỏ mong muốn chúng sanh dần bớt đi những khổ đau, khó khăn… mà vì vô minh, tà kiến mà bản thân phải nhận lấy. Tuy nhiên, khi có nhiều huynh đệ hay chúng sanh nào đó mà chúng con biết được hanh thông, được may mắn… thì lại có vẻ không được vui lắm, trong tâm có phần “khó chịu”… khi nghe những tin vui ấy (nếu quá khứ hay hiện tại họ không gieo nhân thiện lành, nhân tốt thì không thể gặt được quả lành, tốt). Điều đó có phải chăng từ tận sâu xa trong tâm tưởng của chúng con họ không hanh thông, may mắn sẽ làm mình sẽ cảm thấy thoải mái, dễ chịu hơn? Nếu quả thật như thế thì thật nguy hiểm cho chúng con. Vì tâm chúng con luôn phát khởi niệm tưởng mong muốn đồng đạo, chúng sanh gặp đau khổ, bất hạnh… đó là nhân xấu ác thì quả chúng con gặt được không thể nào tốt đẹp. Cho dù chúng con có comments, có tác pháp chiếu quang… thật nhiều thì điều đó giống như dùng những thủ thuật, những mặt nạ ngụy trang che đậy cho “bản chất” thật của chúng con từ tận sâu thẳm bên trong khi không chịu quán xét lại bản thân.
  Con cảm ơn Thầy đã nhắc nhở, cảnh tỉnh chúng con những ai đã, đang và sẽ phạm phải những lỗi lầm nêu trên mà bản thân kịp thời quán xét để ngăn chặn, sửa đổi.
  Con cũng xin được bày tỏ sự hoan hỷ với thiện hạnh của các đạo hữu Mật Thanh An, Mật Vạn Phúc, Mật Nguyên Tùy, Mật Tuấn Giác cùng với tin vui có xe mới của huynh Mật Viễn. Con cũng hoan hỷ với tinh thần sùng kính Đạo sư của Đạo huynh Mật Diệu Hằng.
   
  Cầu nguyện cho bản thân con và các huynh đệ Mật gia sẽ là những người thực hành tâm linh chứ không phải chỉ là những người có “sở thích tâm linh”. Om Ah Hum!
 36. Mật Bình says:
  Kính bạch Thầy.
  Con đã đọc thư 185 của Thầy. Con hoan hỷ với tinh thần trân qúi giáo pháp, hoan hỷ cúng dường của các đạo hữu Mật Thanh An, Mật Vạn Phúc, Mật Nguyên Tùy, Mật Tuấn Giác. Hoan hỷ với thành tựu mà Đạo huynh Mật Viễn đạt được, là minh chứng sống động cho lời dạy của Lạt ma Zopa ”thực hành Pháp mọi sự hanh thông”.
  Con tạ ơn Thầy đã luôn để tâm khai thị cho chúng con thấy được, tầm quan trọng của việc hoan hỷ với thiện hạnh của người khác.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.
  Cầu cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Om Mani Padme Hum.
 37. Kính bạch Thầy,
  Con đã đọc “Thư gửi các trò 185: ĐƠN GIẢN MỘT ĐIỀU LÀ…”
  Con xin khắc ghi lời Thầy dạy: “nên bày tâm hoan hỷ với chúng sanh, với đồng đạo thể hiện qua hành vi thân ngữ tâm. Nếu không tạo ra niềm vui đạo pháp (HỶ) làm sao các trò có LẠC (an lạc), nếu không có LẠC làm sao có CỰC LẠC (trạng thái tâm ở cõi Phật A Mi Đà sau mạng chung được xây dựng bằng LẠC đạo pháp trong hiện đời).”
  Con xin sám hối trước Thầy, Đạo sư, Bổn Tôn, Đakini về những hành vi thân, ngữ, tâm mà con là người gây ra trực tiếp hoặc gián tiếp, chưa đúng quỹ đạo Chánh pháp. Xin Thầy từ bi cho con tịnh hóa lỗi lầm này. Cầu nguyện Bổn tôn thông qua kênh vận chuyển vị Thầy, gia hộ cho con vũ khí Tĩnh thức – Chánh niệm – Chú tâm để con phòng hộ tâm mình trước những điều bất thiện.
  Kính bạch Thầy,
  Con hoan hỷ tán thán thiện hạnh của các đạo hữu Mật Thanh An, Mật Nguyên Tùy, Mật Tuấn Giác.
  Cầu nguyện Thầy Cô sức khỏe, trụ thế dài lâu vì sự nghiệp hoằng dương chánh pháp.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh đều thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  OM MANI PADME HUM

 38. Kính Thầy
  Con đọc bài viết này rồi a
  Cầu nguyện cho sức khỏe Thầy Cô trường thọ
  Om mani padme hum

 39. Kính bạch Thầy!
  Con hoan hỷ đọc thư gửi các trò 185:” ĐƠN GIẢN MỘT ĐIỀU LÀ….” con hoan hỷ với các đạo hữu đã thể hiện được tinh thần trân quý giáo pháp, hoan hỷ cúng dường khi đến với chánh pháp của các đạo hữu Mật Thanh An, Mật Nguyên Tùy, Mật Tuấn Giác.. cũng như tinh thần vượt khó khăn Mật Vạn Phúc trong những cơ hội đi vân tập. Con hiểu rằng cơ hội được đến vân tập định kỳ cùng các đạo hữu đồng tu là dịp để chúng con tính tập công đức từ việc tuân theo lời dạy của vị Thầy, công đức có được từ tinh thần lục hòa đạo chúng và công đức có được từ vượt khó thân lẫn tâm vì đạo pháp. Qua các thực hành tâm linh thì thực tế cần có sự chuyển hóa tâm, có được mọi việc hanh thông cả đời lẫn đạo chứ không phải bám vào túc số đọc bài hay comment. Từ câu chuyện đáng hoan hỷ của Đạo huynh Mật Viễn khi có được sự hanh thông trong thế sự cũng như biểu hiện chưa đúng với tinh thần hoan hỷ của đạo hữu nào đó cho con cảm niệm rõ ý nghĩa thực sự của thực hành pháp. Không chỉ còn đơn thuần ở câu chữ, lời văn mà cần được thấm nhuần trong cả hành vi thân ngữ tâm. Chỉ khi đó thực hành pháp , tu tập không còn là biểu hiện bên ngoài, chỉ có ý nghĩa trong đạo pháp mà còn là cơ hội để thay đổi cuộc sống hiện thời để có thể đạt tới an lạc đời này, cực lạc đời sau.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã chỉ cho chúng con nhưng lỗi nhầm lẫn trong quá trình thực hành tâm linh nhằm tránh những khúc mắc, than trách, những câu hỏi vì sao không tiến tu đạo pháp và hanh thông thế sự.
  Con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô trụ thế lâu dài vì lợi lạc của chúng sanh.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.
  Om Mani Padme Hum!.

 40. Mật Pháp Duyên(Đỗ Thị Duyên) says:
  kính bạch Thầy
  con đã đọc bài này rồi ạ
  Om mani padme hum
 41. Kính Bạch Thầy

  Con đã đọc thư 185: Đơn giản một điều là… của Thầy rồi. Con cảm thấy xúc động khi đọc những lời nhắc nhở, cảnh tỉnh của Thầy dành cho chúng con khi chúng con còn ngu muội, không biết hoan hỷ với những việc đáng hoan hỷ, không thực hành được tinh thần lục hoà. Con xin được tán thán công hạnh của Thầy qua bài viết này để giúp chúng con có thể nêu cao tinh thần lục hoà và tự quán xét lại hành vi thân, ngữ, tâm của mình khi không biết hoan hỷ những gì đáng hoan hỷ.

  Con hoan hỷ với sự hanh thông thế sự của Đạo huynhh Mật Viễn, hoan hỷ với tinh thần mong muốn được thân cận thiện tri thức, thiện hữu của đạo hữu Mật Thanh An, Mật Vạn Phúc, hoan hỷ với tinh thần hoan hỷ cúng dường của đạo hữu Mật Tuấn Giác, Mật Thanh An, Mật Nguyên Tuỳ.

  Con cầu nguyện cho bản thân con cũng như các huynh đệ luôn tỉnh thức trên mọi hành vi thân, ngữ, tâm của mình vầ tự quán xét lại những sai phạm của mình và kịp thời sửa đổi.

  Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu  mong chùn sanh thẫm đẫm hồng ân Tam Bảo.

  om ah hum

 42. Mật Khải Ca (Nguyễn Thị Kim Tuyến) says:
  Kính Bạch Thầy
  Con đã đọc qua thư gửi các trò 185: Đơn giản một điều là…. rồi ạ
  Con vô cùng hoan hỷ với tinh thần của các đạo huynh không quãng ngại khó khăn.
  Con xin được quán xét lại hành vi thân ngữ tâm nhiều hơn nữa để không trở thành người có sở thích tâm linh và đam mê tột độ rơi vào nhóm người tà mà trở thành hành giả thực hành tâm linh đích thực
  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh
  Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh
  Om mani padme hum
 43. Mật Khải Ca (Nguyễn Thị Kim Tuyến) says:
  Kính Bạch Thầy
  Con đã đọc qua thư gửi các trò 185: Đơn giản một điều là…. rồi ạ
  Con vô cùng hoan hỷ với tinh thần của các đạo huynh không quãng ngại khó khăn.
  Con xin được quán xét lại hành vi thân ngữ tâm nhiều hơn nữa để không trở thành người có sở thích tâm linh và đam mê tột độ rơi vào nhóm người tà mà trở thành hành giả thực hành tâm linh đích thực
  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh
  Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh
  Om mani padme hum!
 44. Kính bạch Thầy.
  Con đã đọc bài này rồi ạ.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô vì lợi lạc tất cả chúng sanh.
  Om Mani Padme Hum.

 45. Mật Bích Đào says:

  Thưa Thầy con Mật Bích Đào_Đào Thị Châu đã đọc bài viết này rồi ạ.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy,Cô vì lợi lạc chúng sanh.
  Om Mani Padme Hum

 46. Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bức thư và những lời dạy của vị Thầy rồi ạ. Con hoan hỷ tán thán thiện hạnh vượt khó của đạo hữu Mật Thanh An, Mật Vạn Phúc. Con hoan hỷ tán thán tinh thần cúng dường của đạo hữu Mật Thanh An, Mật Nguyên Tuỳ, Mật Tuấn Giác thể hiện lòng sùng kính Đạo Sư, trân quý giáo pháp. Đồng thời con hoan hỷ với niềm vui có xe mới của đạo huynh Mật Viễn, sự hanh thông của huynh là minh chứng sống động của Lạt ma Zopa: “Thực hành pháp mọi sự hanh thông”.

  Con cầu nguyện sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của chúng sanh.
  Cầu nguyện tất cả chúng sinh thành tựu hạnh phúc Phật  tánh.
   
  Om Mani Padme Hum!

 47. Kính bạch Thầy!
  Đọc qua bài viết này con đã hiểu và cảm nhận rõ hơn loài người vốn dĩ hay ghen ghét, đố kỵ. Biết hoan hỷ với công hạnh của những vị Thầy, Đạo sư (chân chánh), hoan hỷ với thiện hạnh của đồng đạo, của chúng sanh là cách đối trị với tính hay ghen ghét, đố kỵ ấy. Con cảm nhận rằng biết hoan hỷ giống như một tu pháp chứ không phải chỉ đơn thuần là hoan hỷ chia vui.
  Viết đến đây con chợt nghĩ chúng con thường “tác pháp chiếu quang” với mong muốn ngăn chặn nhiều chúng sanh tạo nghiệp bất thiện để bản thân họ không phải gặp hậu quả, đau khổ bởi gieo nhân nào gặt quả đó. Điều đó có nghĩa là chúng con bày tỏ mong muốn chúng sanh dần bớt đi những khổ đau, khó khăn… mà vì vô minh, tà kiến mà bản thân phải nhận lấy. Tuy nhiên, khi có nhiều huynh đệ hay chúng sanh nào đó mà chúng con biết được hanh thông, được may mắn…thì lại có vẻ không được vui lắm, trong tâm có phần “khó chịu”… khi nghe những tin vui ấy (nếu trong quá khứ hay hiện tại họ không gieo nhân lành, tốt thì không thể gặt được quả tốt). Điều đó có phải chăng từ tận sâu xa trong tâm tưởng của chúng con họ không hanh thông, may mắn sẽ làm mình sẽ cảm thấy thoải mái, dễ chịu hơn? Nếu quả thật như thế thì thật nguy hiểm cho chúng con. Vì tâm chúng con luôn phát khởi niệm tưởng mong muốn đồng đạo, chúng sanh gặp đau khổ, bất hạnh… đó là nhân xấu ác thì quả chúng con gặt được không thể nào tốt đẹp. Cho dù chúng con có comments, có tác pháp chiếu quang thật nhiều thì điều đó giống như dùng những thủ thuật, những mặt nạ ngụy trang che đậy cho “bản chất” thật của chúng con từ tận sâu thẳm bên trong khi không chịu quán xét lại bản thân.
  Con cảm ơn Thầy đã nhắc nhở, cảnh tỉnh chúng con những ai đã, đang và sẽ phạm phải những lỗi lầm nêu trên mà bản thân kịp thời quán xét để ngăn chặn, sửa đổi.
  Con cũng xin được bày tỏ sự hoan hỷ với thiện hạnh của các đạo hữu Mật Thanh An, Mật Vạn Phúc, Mật Nguyên Tùy, Mật Tuấn Giác cùng với tin vui có xe mới của huynh Mật Viễn. Con cũng hoan hỷ với tinh thần sùng kính Đạo sư của Đạo huynh Mật Diệu Hằng.
  Cầu nguyện cho bản thân con và các huynh đệ Mật gia sẽ là những người thực hành tâm linh chứ không phải chỉ là những người có “sở thích tâm linh”. Om Ah Hum!
   
   

 48. kính bạch Thầy.
  con đã đọc bài này rồi ạ.
  con cầu nguyện sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy cô vì lợi lạc chúng sanh.
  con cầu nguyện tất cả chúng sanh được thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  om mani padme hum.

 49. Maria Mật Thủy Tiên says:
  Kính Bạch Thầy
  Con đã đọc bài này rồi ạ
  Om mani padme hum
 50. Hạnh Thảo says:
  Dạ Kính Bạch Thầy con đã đọc bài rồi ạ

   

  • Chánh Tri says:

   Con gửi thông tin đến Thầy nhận tài khoản truy cập!

  • Đây là bài viết con có thể tham khảo

   http://chanhtuduy.com/voi-tay-muon-cham-may-kho-lam/

   • Hạnh Thảo says:
    Con đã gửi thông tin đến gmail của Thầy rồi ạ. Con xin cảm tạ ơn Thầy đã cho con được phép vào đọc và comment trong căn phòng Duy Ma Cật ạ!
 51. Nguyễn Thị Hương Trà says:
  Kính Bạch Thầy,

  Con đã đọc bài viết này. Mật Giác Hương hoan hỷ với sự hanh thông thế sự của đạo huynh Mật Viễn, cũng hoan hỷ với thiện hạnh cúng dường của các đạo huynh Thầy đã nhắc đến như Mật Thanh An, Mật Nguyên Tùy, Mật Tuấn Giác. Con cảm ơn Thầy đã chỉ ra những lỗi sai mà chúng con hay mắc phải nhằm nhắc nhở, giáo huấn chúng con kịp thời để không bị rơi vào nhóm Tà kiến.

  Con cầu mong sức khỏe và sự trường thọ đến với Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Om mani padme hum.

  • Chánh Tri says:

   Ủa? Ai đặt cho Hương Trà? Nếu được mà không có Thầy chấp nhận thì sao?

   • Nguyễn Thị Hương Trà says:
    Kính Bạch Thầy,

    Con mới nhận được thông tin từ Huynh Mật Tịnh Giác tối nay ạ. Dạ vậy là tên Mật Giác Hương có phải là Thầy đặt cho con không Thầy. Nếu con có hiểu lầm thì mong Thầy tha lỗi ạ.

     

 52. Mật Định Châu says:
  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ khi đọc Thư gửi các trò 185: ĐƠN GIẢN MỘT ĐIỀU LÀ.. .Con hoan hỷ tán thán thiện hạnh của đạo hữu Mật Thanh An, Mật Vạn Phúc với tinh thần trân quý giáo pháp đã vượt khó để đến vân tập cùng các huynh đệ Mật Gia Hà Nội. Con hoan hỷ với sự hanh thông thế sự vừa qua của đạo huynh Mật Viễn (Mật Gia Vũng Tàu). Con hoan hỷ với tinh thần cúng dường của các đạo hữu Mật Thanh An, Mật Nguyên Tùy, Mật Tuấn Giác. Con xin cảm tạ ơn Thầy đã dùng phương pháp sư phạm, phương tiện thiện xảo truyền cảm hứng cho học trò chúng con. Chỉ thẳng lỗi lầm giúp cho học trò chúng con tự quán xét hành vi thân, ngữ, tâm của mình. Qua bài giảng của Thầy con hiểu được rằng nếu không tự  quán xét bản thân ta chỉ là hành giả mang danh mà không có thực hành thì làm sao mà có được thành tựu tâm linh. Trong tu tập nên bày tỏ niềm hoan hỷ với chúng sanh, với đồng đạo. Và con cũng hiểu thêm rằng vân tập là buổi hạnh ngộ định kỳ để các huynh đệ cùng nhau thực hành pháp, chia sẻ pháp trong tinh thần lục hòa, vui tu, là cơ hội để tích tập vô lượng công đức.

  Con xin cảm tạ ơn Thầy vì bài pháp lợi lạc.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum

 53. kính bạch Thầy.
  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.
  Con xin tán thán công hạnh bồ đề tâm của vị Thầy đã luôn để và nhắc nhở chúng tỉnh thức trước hành vi thân, ngữ, tâm để không xã rời quỹ đạo chánh pháp .
  Con xin tán thán thiện hạnh của đạo huynh Mật Viễn đã “tự lực thực hành pháp tha lưc hộ trì ” thông qua kênh vận chuyển vị Thầy có được xe mới.
  Con xin tán thán thiện hạnh của các đạo hữu (Mật Thanh An, Mật Nguyên Tùy, Mật Tuấn Giác) đã thể hiện tấm lòng trân quý Giáo pháp thông qua kênh vận chuyển vị Thầy.
  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu mong tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.
  OM AH HUM

 54. Phương Oanh says:
  Kính Bạch Thầy.
  Con tên là Lê Phương Nhật Oanh. 18 tuổi ở Quảng Ninh. Con đã đọc bài viết này rồi ạ. Qua bài viết này cho con thấy được con cần phải cố gắng tu tập bản thân nhiều hơn nữa. Con bày tỏ sự hoan hỷ tán thán thiện hạnh của huynh Mật Thanh An, huynh Mật Vạn Phúc. Và hoan hỷ với thế sự hanh thông của huynh Mật Viễn. Con hoan hỷ với sự cúng dường của huynh Mật Thanh An, huynh Mật Nguyên Tùy, huynh Mật Tuấn Giác.
  Con cảm ơn Thầy đã viết bài giảng pháp này cho chúng con hiểu được những điều nên làm trên con đường tu tập.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe của Thầy Cô.
  Cầu nguyện cho chúng sanh thành tựu hạnh phúc phật tánh.
 55. Mật Tường Vi says:

  Kính Bạch Thầy,
  Con đã đọc bài viết này rồi ạ. Con đọc mà cứ suy nghĩ mãi về “Đơn giản một điều là” Thầy dạy, nhất là hôm nay khi con vừa đi vân tập cùng với các đạo huynh, đạo hữu Mật gia Hà Nội 1. Buổi vân tập tràn đầy sự ấm cúng, vui vẻ với những chia sẻ về Pháp, về những tinh tấn tu tập và về đời sống thế sự nhưng không kém phần trang nghiêm, thành kính khi thực hành pháp. Con nhớ lại từng gương mặt đạo huynh, đạo hữu, chẳng phân biệt tuổi tác, nghề nghiệp, giàu nghèo,.. vậy mà biết bao nhiêu điều cần chia sẻ, thời gian dường như chẳng bao giờ là đủ. Con hoan hỷ và xúc động vô cùng. Đã lâu rồi, con không thấy tâm mình được thả lỏng và nhẹ nhàng như thế, lúc ấy con là chính con mà không cần khoác một “mặt nạ tâm thức” nào lên mình. Con đã hiểu rằng nếu mình thật tâm mở lòng cảm nhận và bày tỏ sự hoan hỷ với những thiện hạnh của các đạo huynh, đạo hữu qua hành vi thân, ngữ, tâm, vậy là chúng ta đã có được “trạng thái tâm quan trọng”, là yếu tố chứng minh đạo lực của người tu là hành giả. Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi khai thị. Con xin y giáo phụng hành.
  Con cũng xin được bày tỏ sự hoan hỷ với thiện hạnh của các huynh Mật Thanh An, Mật Nguyên Tuỳ, Mật Tuấn Giác và những hanh thông thế sự của huynh Mật Viễn. Con cũng hoan hỷ với tinh thần sùng kính Đạo sư của Đạo huynh Mật Diệu Hằng.
  Con cầu nguyện cho Thầy, Cô sức khoẻ trường thọ và thân tâm an tịnh!
  Om Mani Padme Hum.

 56. Mật Đăng Tâm says:

  Kính bạch Thầy
  Con đã đọc thư gửi các trò 185: “Đơn giản một điều là…” của Thầy cùng các comments của các đạo huynh  rồi ạ. Đọc những dòng viết của Thầy con có chút thoảng thốt dường như cái điều “đơn giản ”  mà con cố che dấu trong thâm tâm sâu kín  như đã đang được vén mở sáng rõ.
  Thưa Thầy, con còn nhớ đã đọc câu nói của nhà triết học cổ đại Aristotle “Tại sao những kẻ đố kỵ bao giờ cũng có một cái gì để buồn phiền? Bởi vì hắn bị dày vò không chỉ vì những thất bại của bản thân hắn mà cả vì những thành công của người khác”, trong cuộc sống cứ mải mê đem mình so sánh với người khác đã thật đáng thương vì tự mình chuốc lấy những phiền não. Trong Đạo Phật, con hiểu rằng để đối trị với những phiền não ấy là pháp “hoan hỷ với thiện hạnh của người khác”. Thưa Thầy, con xin thú nhận, con xin được sám hối trước vị Thầy vì đúng thực làm sao, bản thân con khi lúc cảm thông với khổ đau, thất bại với người khác lại dễ dàng hơn hoan hỉ với thành công, với thiện hạnh của người khác đến vậy. Con đã nhận ra đích thực cái bản tâm hẹp hòi muốn  mình “hơn” người mà chẳng muốn người “hơn” mà thôi. Con đã hiểu tại sao trong đại nguyện Quan Thế Âm Bồ Tát, Ngài có nói “Hoan hỉ với thiện hạnh của người khác là lá của đức hạnh” . Một cái cây dẫu có đủ rễ, thân, cành nhưng chẳng có lá có mầm xanh thì vẫn xấu xí, vẫn  khô cằn xơ xác, chẳng thể trổ hoa, chẳng thể kết trái. Con đã hiểu rằng để trở thành hành giả thực sự chứ không phải kẻ với sở thích tâm linh, chúng con cần học cách hoan hỷ với chúng sanh, với đồng đạo thể hiện qua hành vi thân, ngữ, tâm bởi lẽ có “Hỷ” mới sinh “Lạc” rồi mới có thể đến được “Cực lạc”.
  Con hoan hỉ, con xin cảm tạ ân Thầy đã chỉ cho chúng con thấy được mình rõ ràng đến thế. Con cảm tạ ân Thầy đã cho phép con được đến buổi vân tập của Mật gia Hà Nội, được hòa cùng tinh thần lục hòa được nhận về lợi lạc không thể nghĩ bàn đến thế. Con cảm tạ ân Thầy đã để tâm đến chúng con với tấm lòng ấm áp vô biên đến thế.
  Con hoan hỷ với tinh thần hoan hỷ cúng dường của các huynh Mật Thanh An, Mật Nguyên Tùy, Mật Tấn Giác. Con hoan hỉ với thiện hạnh của Đạo huynh Mật Diệu Hằng. Cầu nguyện cho bản thân con luôn tỉnh thức, luôn thấy biết với tất cả hành vi thân, ngữ, tâm niềm “hỷ” giản đơn  để con được tinh tấn được theo chân vị Thầy về nơi giác ngộ tối thượng.
  Con xin cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
   
  Om Mani Padme Hum

 57. Mật Tấn Khải says:

  Kính bạch Thầy!
  Con hoan hỷ khi đọc Thư gửi các học trò 185 : ĐƠN GIẢN MỘT ĐIỀU LÀ….. rồi thưa Thầy.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã ban cho chúng con bài giảng pháp vô cùng lợi lạc ,giúp chúng con nâng cao tinh thần lục hoà ,tự quán xét lại hành vi thân, tâm , ngữ của mình .
  Con hoan hỷ tán thán thiện hạnh của dạo hữu Mật Thanh An, Mật Nguyên Tuỳ, Mật Tấn Giác.
  Con hoan hỷ sự hanh thông thế sự của đạo huynh Mật Viễn .
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy ,Cô vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.
  Om mani padme hum.

 58. Mật Nhẫn Hòa ( Phạm Vũ Chiến) says:
  Thưa Thầy!
  Con đã đọc bài.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe của Thầy,Cô vì lợi lạc chúng sanh.
  Om mani padme hum.
 59. Mật Tường Niệm says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.
  Om Mani Padme Hum.

 60. Mật Chánh Hoa says:
  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc “Thư gửi các trò 185: Đơn giản một điều là…” rồi ạ.
  Qua bài con hiểu là khi hoan hỷ với thiện hạnh của chúng sanh, đồng đạo cần thể hiện qua hành vi thân, ngữ, tâm. Và nếu không bày tỏ sự hoan hỷ chân thành thì “phạm vào lỗi trầm trọng khó sám hối: Giới Mật giáo Tổng quát số 1/24 điều giới (bất kính Đạo sư, trong khi sùng kính Đạo sư được cho là nền tảng Giác ngộ)”.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã khai thị cho con hiểu đến vân tập với đạo chúng được nhiều lời lạc như:
  1) Công đức vượt khó cả thân lẫn tâm vì đạo pháp.
   2) Công đức thực hiện tinh thần lục hòa (tức là 6 hòa hợp trong đạo chúng như thân hòa đồng trú, lợi hòa đồng quân, giới hòa đồng tu, kiến hòa đồng giải, khẩu hòa vô tranh, ý hòa đồng duyệt)
  3) Tuân lời vị Thầy (điều quan trọng nhất)
  Con cảm tạ ơn Thầy về bài pháp lợi lạc và nhiều ý nghĩa.
  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.
  Con hoan hỷ với thiện hạnh của đạo huynh Mật Viễn đã mua được xe máy mới. Qua lời dạy của Thầy, con hiểu rằng chiếc xe mới có thể không lớn về vật chất nhưng giá trị tâm linh rất lớn vì đây là biểu chứng của nguyên lý “ thực hành Pháp mọi sự đều hanh thông”. Cầu nguyện huynh Mật Viễn tinh tấn, hanh thông thế sự, thong dong trên đạo lộ giải thoát.
  Con hoan hỷ với tinh thần trân quý giáo pháp của các đạo hữu Mật Thanh An, Mật Vạn Phúc, Mật Nguyên Tùy và Mật Tuấn Giác. Cầu nguyện các đạo hữu tinh tấn, hanh thông thế sự, thành tựu những ước nguyện chính đáng.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.
   
  Om Mani Padme Hum.
 61. Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài viết “ Thư gửi các trò 185: Đơn giản một điều là…”. Đọc những lời huấn thị của Thầy, con hiểu được rằng nếu tu tập mà không có sự chuyển hoá tâm thì dù có thuộc làu bao nhiêu kinh điển đi nữa cũng chỉ dừng lại ở mức độ là “ sở thích tâm linh” hoặc cùng lắm là “ đam mê tột độ”, không phải là “ thực hành tâm linh trong đạo Phật. Sự chuyển hoá tâm ấy được biểu hiện ngang qua việc hành giả không ngừng hồi quang tự kỉ, luôn tự quán xét bản thân để loại trừ lỗi lầm; đồng thời thành tâm hoan hỷ với chúng sanh, với đồng đạo. Con hiểu rằng nếu không có tâm hoan hỷ trong con sẽ chỉ ngập tràn độc tố của sự kiêu căng, đố kị ghét ghen vì thấy người khác bằng mình hay hơn mình. Chìm đắm trong sự phiền não ấy, tâm con sẽ chẳng bao giờ được an lạc, đừng nói chi đến thành tựu tâm linh. Nhưng giữa điều chúng con có thể hiểu cho tới khả năng thực hành sẽ là một khoảng cách xa, rất xa nếu không có vị Thầy từ bi nghiêm giáo, chỉ dạy và uốn nắn chúng con trong từng hành vi thân, ngữ, tâm dù ở những biểu hiện nhỏ nhất, ngay cả khi những điều bất thiện nơi chúng con còn nằm trong mầm tưởng.
  Lời giáo huấn của Thầy, con nguyện xin được khắc ghi. Con cầu nguyện cho con và các huynh đệ kim cang luôn tỉnh thức, chánh niệm và chú tâm, ghi nhớ và thực hành theo lời dạy của Thầy để không rơi vào trường hợp phạm lỗi không thể sám hối: bất kính với vị Thầy.
  Con cũng hoan hỷ với thiện hạnh khắc phục hoàn cảnh khó khăn để được thân cận Thiện tri thức của đạo hữu Mật Thanh An, đạo hữu Mật Vạn Phúc; thiện hạnh cúng dường của đạo hữu Mật Thanh An, đạo hữu Mật Nguyên Thuỳ, đạo hữu Mật Tuấn Giác và niềm vui có xe mới của Đạo huynh Mật Viễn.
  Con cầu nguyện sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc của chúng sanh.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Om mani padme hum.

 62. Kính bạch Thầy,

  Con xúc động khi đọc thư gửi các trò 185. Con xin cảm ơn Thầy về bài viết lợi lạc.
  Con cảm ơn Thầy đã chỉ dạy và truyền cảm hứng cho chúng con biết hoan hỷ trước thiện hạnh của đồng tu và chúng sanh. Con hoan hỷ với niềm vui có xe mới của Đạo huynh Mật Viễn và thiện hạnh của các đạo huynh Mật Thanh An, Mật Vạn Phúc, Mật Nguyên Tùy, Mật Tuấn Giác.
  Cầu nguyện Thầy, Cô luôn mạnh khỏe và trường thọ vì lợi lạc chúng sanh.

  Om mani padme hum.

 63. Kính Bạch Thầy
  Con đã đọc thư 185 rồi thưa Thầy.
  Con xin cảm tạ ơn Thầy đã từ bi nhắc nhỡ cảnh tỉnh để chúng con không bị lệch khỏi quỹ đạo của chánh pháp.
  Con xin hoan hỷ và tán thán với thiện hạnh của đạo hữu Mật Thanh An, Mật Nguyên Tuỳ, Mật Tấn Giác.
  Con xin hoan hỷ với hanh thông thế sự của huynh Mật Viễn .
  Con xin cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu mong cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.
  Om Mani Padme Hum

 64. Kính bạch Thầy,
  Con đã đọc bài Thư gửi các trò 185 : Đơn giản một điều là….
  Con hoan hỷ với thiện hạnh của đạo hữu Mật Vạn Phúc, Mật Thanh An vượt khó và xin Thầy để được hạnh ngộ cùng huynh đệ Mật gia Hà Nội. Con hoan hỷ với hanh thông thế sự của huynh Mật Viễn cũng như tinh thần hoan hỷ cúng dường của các đạo hữu Mật Thanh An, Mật Nguyên Tuỳ, Mật Tuấn Giác.
  Qua lời dạy của Thầy con nhận ra tầm quan trọng của việc tri hành hợp nhất. Vốn dĩ bản chất loài người là đố kỵ nên ở Mật Gia Thầy luôn dạy chúng đệ tử hoan hỷ với chúng sanh, thiện hạnh của bạn đồng tu qua hành vi thân-ngữ-tâm. Vì nếu không chỉ là hành giả mang danh, không thể an lạc đời này-cực lạc đời sau.
  Con cảm tạ Thầy đã chỉ thẳng lỗi lầm để từ đó hồi quang tự kỷ, quán xét bản thân để trở thành hành giả đúng nghĩa như Thầy đã dạy : “một người học hỏi về tâm linh song hành với thực hành”.
  Cầu mong tất cả chúng sanh tỉnh thức trong trạng thái Giác ngộ.
  Om mani padme hum.

 65. Kính Bạch Thầy!
  Con đã đọc bài này rồi ạ.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã giảng luận cho chúng con bài Pháp này ạ.
  Con hoan hỷ với sự hanh thông của Đạo huynh Mật Viễn,hoan hỷ tán thán thiện hạnh vượt khó của Đạo hữu Mật Thanh An,Mật Vạn Phúc.Con hoan hỷ tán thán tinh thần cúng dường của các Đạo hữu Mật Thanh An, Mật Tuấn Giác,Mật Nguyên Tùy.
  Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Om Mani Padme Hum.

 66. Đỗ Hoàng Chinh (phú quốc) says:
  Kính Bạch Thầy con đã đọc bài này rồi ạ.
  Om mani padme hum!.
 67. Mật Hồng Vân says:
  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỉ và xúc động khi đọc thư gửi các trò số 185: ” Đơn đơn giản một điều là…”.

  Con hoan hỉ tán thán tinh thần xả ly thế sự của các đạo hữu đã đến vân tập như đạo hữu Mật Thanh An, con hoan hỉ với tin vui của huynh Mật Viễn, dù con chưa được nhìn ngắm chiếc xe ấy, nhưng đó là một thành quả, minh chứng cho việc ” tự lực hành pháp, tha lực hộ trì”. Con cảm tạ ơn Thầy đã dạy cho chúng con bài học về ” hoan hỉ với thiện hạnh của người khác”. Đó cũng chính là chìa khóa để giúp chúng con giảm dần tính đố kỵ, cái tôi của mình.

  Con xin cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om mani padme hum.

 68. Mật Kiên says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đọc thư Thầy gửi các trò số 185, con rất mừng như được “chỉ chỗ chôn vàng”, bởi Thầy từng dạy: Đặc tính của chúng sinh địa ngục chủ về đau khổ, ngạ quỷ chủ về đói khát, súc sanh chủ về ngu si, loài người chủ về ganh tị, loài atula chủ về sân hận, loài trời chủ về kiêu ngạo. Gọi là “chủ” vì vẫn có những đặc tính khác nhưng không nổi trội bằng  “tính chủ”, như loài người có tất cả mọi đặc tính của sáu loài, trong đó ganh tị (tật đố) là nổi trội; loài ngạ quỷ ngoài đói khát ra còn giảo hoạt, gian tham bỏn sẻn (quỷ tính) v.v… Vì những đặc tính đó mà chúng sinh mãi thay đổi thọ sinh trong lục đạo luân hồi. Trong khi đó, chúng đệ tử đang được thân người khó gặp, Thầy đang ra sức dạy xả ly tâm nhiễm ô để chuyển sang tâm thanh tịnh, mới dần đủ điều kiện để sau này thành “công dân” của Cực lạc quốc Phật A Mi Đà, bởi Tịnh Độ (Tịnh Thổ) là “đất sạch”, không dung chứa tâm nhiễm ô của sáu loài, vậy mà chúng con lại cứ như “muỗng trong bát canh”, nghe giáo lý nhiều mà chẳng chuyển hóa tâm được bao nhiêu! Vậy hỏi sao Thầy không lo lắng và “phẫn nộ” khi thấy tâm chúng con chưa được chuyển từ đố kị phàm tình sang hoan hỉ Phật tánh!
  Theo lời Thầy dạy “quán tâm trong mọi hành”, tự kiểm điểm lại bản thân, con thấy lòng đố kị của mình đã giảm đi nhiều nhưng vẫn còn, nhất là ở dạng vi tế; tâm hoan hỉ được trưởng dưỡng nhưng chưa mạnh do chưa thể hiện bằng lời tương xứng, hoặc lòng hoan hỉ nhưng miệng không kịp tán dương, hay là đã qua thời điểm lâu rồi thì không tán dương nữa (!) Ví dụ từng đọc những bài rất hay của huynh Mật Thủy (về chữa bệnh ở Tây Nguyên), của đạo hữu Mật Diệu Hằng, Mật Quốc Sanh, Mật Linh Nguyên, Mật Hạnh Giác v.v (về tác pháp chiếu quang)…, hay những chia sẻ rất cảm động đáng mừng về hanh thông thế sự và thành tựu Pháp sự của Mật Hồng Vân (về nhà mới), của Mật Phero Hoàng Minh Tâm (về quá trình tầm Đạo cầu Pháp) v.v…; ngay cả các bài của những đạo hữu mới cũng rất hay, ý nghĩa…Mỗi bài một vẻ. Con đọc và lòng rất hoan hỉ, rất thán phục, nhất là với đạo hữu mới con lại càng thán phục hơn, mừng như đó là thành tựu hoặc trải nghiệm của chính mình vậy. Chỉ tệ một điều, là cố tật “kín tiếng” quá, lại chậm chạp do chủ quan và khách quan, nên hay bỏ lỡ việc hoan hỉ bằng lời thông qua viết hoặc nói! Con cầu nguyện Thầy, Bổn tôn gia hộ cho đệ tử chúng con luôn hợp nhất thân ngữ tâm trong việc tri và hành giáo pháp nhà Phật mà Thầy đã dạy.
  Cụ thể về bài viết này, con hoan hỉ “xế đẹp” của huynh Mật Viễn-biểu hiện hanh thông nhờ thực hành Pháp, hoan hỉ tinh thần cũng dường và vượt khó của các đạo hữu Mật Thanh An, Mật Nguyên Tùy, Mật Tuấn Giác, Mật Vạn Phúc.
  Con kính đảnh lễ tri ân Thầy về bài học quý giá này.
  Ngưỡng nguyện Thầy, Cô luôn khỏe, an tịnh, thọ mạng dài lâu vì lợi lạc chúng con và chúng sanh hữu duyên.
  Nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
   
  OM MANI PADME HUM.

 69. Mật Tuyên Pháp says:

  Thưa Thầy
  Con đã đọc bài viết này rồi ạ
  Con cầu nguyện sức khỏe Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh
  Om Mani Padme Hum

 70. Mật Minh Nguyệt says:
  Kính bạch Thầy,
  con đã đọc bài này rồi ạ. Con rất hoan hỷ với thiện hạnh của các đạo hữu, đạo huynh. Con xin cảm tạ ân Thầy đã khai thị cho chúng con. Con cầu nguyện cho sự trường thọ của Thầy, Cô. Cầu nguyện cho chúng sinh thành tựu hạnh phúc Phật tánh
 71. Kính bạch Thầy.
  Con đã đọc bài viết của Thầy rồi ạ.
  Con xin hoan hỷ, tán thán tinh thần cúng dường của các đạo hữu, Mật Thanh An, Mật Tuấn Giác, Mật Nguyên Tùy. hoan hỷ với sự hanh thông của đạo huynh Mật Viễn.
  Cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh uống được tinh tuý cam lồ.
  Om Mani Padme Hum.

 72. Kính Bạch Thầy!
  Con đã đọc thư 185 ” Đơn giản một điều là….” rồi thưa Thầy.
  Con cảm tạ Thầy đã giảng dạy và nhắc nhở chúng con biết hoan hỷ với thiện hạnh của chúng sanh và đồng đạo. Con hoan hỷ với tinh thần vượt khó của Mật Thanh An. Và hoan hỷ với huynh Mật Viễn đã hanh thông thế sự là có được chiếc xe mới. Con hoan hỷ tinh thần cúng dường tịnh tài của các đạo hữu Mật Thanh An, Mật Nguyên Tùy va Mật Tuấn Giác mặt dù chưa là học trò chính thức của Thầy.
  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu nguyện tất cả uống được tinh túy cam lộ. Om Ah Hum!

 73. Mật Thuận Nữ ( Cao Hoài My) says:
  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài này rồi ạ.
  Con cầu nguyện Thầy Cô sức khoẻ, trường thọ vì lợi lạc chúng sanh.
  Om Mani Padme Hum.
 74. Kính bạch Thầy!

  Con cảm ơn Thầy đã dạy bài học về hoan hỉ để đệ tử nhớ và thực hành chuyển hóa tâm ngày càng tốt hơn nữa. Con xin hoan hỉ tinh thần vượt khó của Mật Thanh An, Mật Vạn Phúc đã vân tập thực hành Pháp tại đạo tràng Mật gia Hà Nội; hoan hỉ tinh thần cúng dường của Mật Nguyên Tùy, Mật Tuấn Giác; con vui mừng Đạo huynh Mật Viễn hanh thông thế sự nhờ thực hành Pháp, đó là đã mua được xe mới.

  Con cầu nguyện Thầy và Cô trường thọ, an tịnh.

  Con kính đảnh lễ Thầy.

  Om ah hum.

 75. Mật Tấn Giác says:

  Kính bạch Thầy.
  Con đã đọc bài viết: Đơn giản một điều là… Thầy đã viết ạ.
  Được sự cho phép của Thầy con đã tham gia vân tập cùng các đạo huynh, đạo hữu Mật Gia Song Nguyễn Hà Nội 2. Đúng như lời Thầy dạy, con cảm niệm sâu sắc về tinh thần “lục hòa”, về sự “xả ly” thế sự, vượt khó cả thân và tâm khi tham gia thực hành pháp, về sự sách tấn, sẻ chia và động viên của Huynh đệ Mật Gia. Sau mỗi lần vân tập, con cảm nhận được hơn sự gia hộ của Bổn tôn, sự quan tâm để ý của vị Thầy và sự chuyển hóa tâm của bản thân và từng học trò Mật Gia. Con hoan hỷ tán thán công hạnh của Thầy Cô và thiện hạnh của các đạo huynh, đạo hữu khi chuẩn bị rất chu đáo cho các nội dung trong pháp hội tại Pleiku và vân tập.
  Con hoan hỷ trước sự hanh thông thế sự của huynh Mật Viễn và các đạo hữu Mật Gia Song Nguyễn.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã khai thị cho chúng con về bài học “Hoan hỷ với thiện hạnh của người khác”.
  Con cầu nguyện Thầy Cô trụ thế lâu dài vì sự nghiệp hoằng dương chánh pháp, vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện các huynh đệ Mật Gia Song Nguyễn tinh tấn tu tập, thế sự hanh thông, thong dong trên đạo lộ giải thoát.
  OM MANI PADME HUM

 76. Mật Ba says:
  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc thư 185 rồi ạ.
  Con cảm ơn Thầy từ bi nhắc nhở chỉ lỗi cho chúng con quán xét lỗi lầm. Nếu không chúng con sẽ ngủ quên trên chiến thắng ngày càng tính ghen ghét, đố kị càng cao. Như vậy dù cho chúng con có đọc bài và comment bao nhiêu đi nữa cũng chỉ là sở thích tâm linh chứ không phải thực hành tâm linh. Vì không có sự chuyển hóa tâm chỉ mang danh hành giả chứ không có thực hành. Điều đó thật nguy hại vì không đem lại sự giải thoát.
  Con xin hoan hỷ với hanh thông của Đạo huynh Mật Viễn và thiện hạnh của đạo hữu Mật Tuấn Giác, Mật Nguyên Tùy, Mật Thanh An…
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô.
  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh có được đức tính khiêm tốn và hổ thẹn.
  Om ah hum!
 77. Mật Giác Hương says:
  Kính Bạch Thầy,

  Con đã đọc bài viết này. Con xin bày bỏ hoan hỷ với sự hanh thông thế sự của huynh Mật Viễn cũng như tinh thần không ngại khó đến với hạnh ngộ định kỳ của huynh Mật Thanh An và Mật Vạn Phúc. Qua bài viết này con đã hiểu khi tham dự vân tập cũng là việc tích tập công đức bao gồm: công đức vượt khó cả thân lẫn tâm vì đạo pháp, công đức thực hiện tinh thần lục hòa và tuân theo điều Thầy .

  Thầy cũng đã chỉ ra những lỗi sai thường mắc phải khiến con rơi vào nhóm Tà kiến nếu mắc phải, đặc biệt là việc không hoan hỷ với những điều đáng hoan hỷ. Đây có thể là lỗi lầm mà con dễ mắc phải nhất vì bản tính ganh tỵ chưa được xóa bỏ.

  Con cầu mong sức khỏe và sự trường thọ đến với Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Om mani padme hum.

 78. Mật Xuân Tưởng says:

  Kính bạch Thầy,
  Con đã đọc xong bài viết này.
  Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy,Cô.
  Cầu nguyện chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Om Mani Padme Hum.

 79. Mô Phật!
  Kính Bạch Thầy!
  Con đã đọc bài 185 của Thầy rồi ạ. Con hoan hỷ với tinh thần vượt khó của Mật Thanh An trong quá trình cầu pháp. Hoan hỷ cho huynh Mật Viễn có được chiếc xe mới từ đó mới thấy thực hành nghiêm túc thì mọi việc được hanh thông.Con cảm tạ Thầy đã cho chúng con một bài pháp giúp chúng con quán xét lại hành vi thân ngữ – tâm để có thế được sự tàm- quý của bản thân con, thật ngưỡng mộ với các đạo hữu Mật Thanh An,Mật Nguyên Tùy, Mật Tuấn Giác đã có tinh thần cúng dường lên vị Thầy tỏa lòng sùng kính ( Sùng kính vị Thầy là nền tảng giác ngộ)
  Con thành tâm cầu nguyện cho sự trường thọ của Thầy , Cô vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tự hạnh phúc tánh.
  Om Mani Padme Hum.

 80. Kính Bạch Thầy!
  Con đã đọc bài “Thư gửi các trò 185” của Thầy.
  Con hoan hỷ với những thiện hạnh của các đạo hữu và Đạo huynh ở Mật gia Hà nội, hoan hỷ với huynh Mật Viễn có được xe mới.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của chúng sinh.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sinh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.
  Om Mani Padme Hum!

 81. kính thưa Thầy.
  Con đã đọc bài viết này rồi.
  con cầu nguyện cho Thầy Cô luôn khỏe mạnh.
  Con nguyện đem công đức này hồi hướng cho tất cả chúng sanh đang bị bệnh duyên sớm khỏi bệnh.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc phật tánh.
  Om mani padme hum.

 82. Mô Phật
  Kính bạch Thầy
  Con đã đọc bài viết này. Qua luận giảng của Thầy, con đã hiểu được tại sao Thầy hay khuyến khích chúng con bày tỏ sự hoan hỷ với thiện hạnh hay những việc đáng hoan hỷ của người khác, đặc biệt với đồng đạo. Đây là một trạng thái thái của tâm, trong khi đó tu tập là một hành trình chuyển hóa tâm theo trình tự tiệm tiến, theo đó trong 10 địa Bồ tát thì trình độ tâm linh đầu tiên bước vào dòng Thánh vức chính là Hoan Hỷ địa. Lời dạy của Thầy giúp con hiểu rằng nếu một người đồng đạo của mình có được thành quả thế sự lẫn trong đạo pháp mà mình không bày tỏ sự hoan hỷ với họ thì khi đó, mình mới chỉ mang danh hành giả mà chưa có thực tu (như lời Thầy dạy rằng mới chỉ đạt đến sự thích chứ chưa đưa vào hành). Bản thân sự thiếu hoan hỷ đó là một biểu hiện vi tế của sự đố kị, khiến hành giả tiếp tục gánh thêm phiền não (mà bản thân mình không nhận ra) bên cạnh muôn vàn phiền não khác mà mình đang đối trị trên con đường tu tập. Bằng tuệ nhãn của mình, Thầy đã giúp chúng con “hồi quang tự kỷ” bằng việc điểm mặt chỉ tên những hành động “tà kiến ở mức độ vi tế”, giúp chúng con phát triển “ý thức tàm quý để lợi mình, lợi người”.
  Con xin hoan hỷ tán thán thiện hạnh của Đạo huynh Mật Diệu Hằng, thể hiện rõ nét tinh thần sùng kính Đạo sư, là nền tảng của Giác ngộ. Con cũng hoan hỷ tán thán tinh thần cúng dường và vượt khó của các đạo hữu Mật Thanh An, Mật Nguyên Tùy, Mật Tuấn Giác, đồng hoan hỷ với biểu chứng “tự lực hành pháp, tha lực hộ trì” của huynh Mật Viễn thông qua việc sắm được “đôi hài vạn dặm” mới toanh.
  Con cầu nguyện cho sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh
  Cầu nguyện Bổn tôn thông qua kênh vận chuyển của vị Thầy gia hộ cho con luôn tỉnh thức và chánh niệm, giảm dần cho đến triệt tiêu con quỷ đố kị vẫn còn lẩn quất đâu đó trong con.
  Cầu nguyện chúng sanh được uống tinh túy Cam lồ
   
  Om Ah Hum

 83. Kính bạch Thầy

  Con đã đọc xong Thư gửi các trò 185 của Thầy rồi ạ

  Con hoan hỷ tinh thần cúng dường của đạo hữu Mật Thanh An, Mật Vạn Phúc, Mật Nguyên Tùy, Mật Tuấn Giác và con hoan hỷ huynh Mật Viễn đã có chiếc xe mới

  Con xin nghe lời Thầy dạy hoan hỷ với chúng sanh với đồng đạo thể hiện qua hành vi thân ,ngữ, tâm

  Con cầu nguyện Thầy Cô sức khỏe, trường thọ vì sự nghiệp hoằng dương Chánh pháp

  OM MANI PADME HÙM.

 84. Mô Phật,
  Thưa Thầy con đã đọc thư của Thầy.
  Con cảm tạ và xin ghi nhớ lời dạy của Thầy về tâm hoan hỷ với chúng sanh, với đồng đạo. Bài học đơn giản đem đến lợi lạc to lớn nhưng không phải dễ làm, bởi tâm thức con còn nhiều đố kỵ, so đo. Nhờ những lời dạy của Thầy, con đã dần hiểu và có được tâm hoan hỷ, nhưng vẫn nhiều lúc buông lung, con xin nhớ lời Thầy, cố gắng thực hành tốt chứ không chỉ là sở thích hay đam mê tâm linh.
  Con hoan hỷ với thiện hạnh của các đạo hữu Mật Thanh An, Mật Vạn Phúc, Mật Nguyên Tùy, Mật Tuấn Giác. Con hoan hỷ với hanh thông của huynh Mật Viễn, hoan hỷ với thiện hạnh của Đạo huynh Mật Diệu Hằng.
  Và con hoan hỷ với niềm vui của các huynh đệ ở Mật gia các nơi có được duyên lành tham dự những buổi vân tập hạnh ngộ định kỳ thật ý nghĩa.
  Con cầu nguyện Thầy và Cô thật khỏe mạnh và trường thọ vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu nguyện chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Om Mani Padme Hum.

 85. Mật Chánh Tấn says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài này rồi ạ.
  Con thực sự hoan hỷ với thiện hạnh của đạo hữu Mật Thanh An và Mật Vạn Phúc đã xả ly những khó khăn thế sự đời thường, tham gia vân tập định kỳ ở Mật gia Hà Nội, thể hiện tinh thần trân quý giáo pháp đáng quý.
  Đệ cũng thực sự hoan hỷ với tin vui của huynh Mật Viễn với chiếc xe máy mới. Chiếc xe không chỉ mang giá trị vật chất mà con mang giá trị tâm linh lớn bởi đó là minh chứng cho rõ rệt nhất cho những nỗ lực của huynh trong tu tập, theo lời dạy của Lama Zopa: “Thực hành Pháp, mọi sự hanh thông; không thực hành pháp, mọi vấn đề trở nên rắc rối”.
  Kính bạch Thầy!
  Con xin ghi nhớ và nghe theo lời dạy của Thầy. Con hiểu được rằng, tu tập chính là sửa đổi, là chuyển hóa tâm của mình theo đúng quỹ đạo chánh pháp. Và trong quá trình tu tập, thiền tập HỶ là chi thiền thứ 3 mà bất kỳ hành giả nào cũng phải trải qua. Con xin ghi nhớ lời dạy của Thầy, luôn biết quán xét hành vi thân, ngữ, tâm của mình, biết hoan hỷ với thiện hạnh của chúng sanh và đồng tu, tỉnh thức để những hành vi thân, ngữ, tâm của mình không bị rơi vào 5 hành trạng của nhóm tà kiến và đặc biệt là không vi phạm Giới Mật giáo tổng quát 1/24 điều giới (bất kính Đạo sư, không nghe lời vị Thầy).
  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của chúng sanh.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.
   
  Om Mani Padme Hum.

 86. Kính  bạch  Thầy  .

  Con  đã  đọc  xong  bài  thư  Thầy  giởi  các  trò  185  rồi   ạ  . con  cảm  ơn  Thầy  đã  giảng  dạy  cho  chúng  con  hiểu   .

  Con  cầu  nguyện  cho  sức  khỏe  và  sự  trường  thọ  của  Thầy  Cô  vì  lợi  lạc  của  chúng  sanh  .

  Cầu  nguyện  cho  tất  cả  chúng  sanh  có  đức  khiêm  tốn  và  một  ý  thức  hổ  thẹn  .

  Om  mani padme  Hum  .

 87. Mật Đại Chí says:
  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc thư gửi các trò 185 của Thầy rồi ạ.

  Qua bài viết này, Thầy đã nhắc nhở chúng con về việc thực hành hạnh hoan hỷ với thiện hạnh của chúng sanh, và của các huynh đệ Kim Cang, Con sẽ luôn tự quán xét lại bản thân mình và luôn nhớ lời Thầy dặn để tránh phạm vào lỗi trầm trọng khó sám hối: Giới Mật giáo Tổng quát 1/24 điều giới( bất kinh Đạo sư)

  Con cầu nguyện sự trường thọ và sức khoẻ của Thầy và Cô vì lợi ích chúng sanh ạ.

  Om Mani Padme Hum

 88. Mật Giác Đức says:

  Con thưa Thầy cô
  Con đã đọc thư 185 rồi ạ
  Con cầu nguyện sưc khỏe sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của chúng sanh
  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh
  Om mani padmehum

 89. Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc bài viết này.

  Con vô cùng hoan hỉ với thiện hạnh và thành tựu của các đạo huynh, đạo hữu.

  Con cảm tạ vị Thầy từ bi luôn khai thị, chỉ dẫn và dạy bảo chúng con không bị rơi vào nhóm tà kiến, để chúng con “thực hành tâm linh”. Con xin được sám hối vì con đã vắng mặt buổi sinh hoạt định kỳ vừa qua.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe, sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum!

 90. Kính bạch Thầy
  Con đã đọc xong bài viết này rồi ạ
  Con cám ơn Thầy đã viết bài cảnh tỉnh, chỉ vào những lỗi lầm tiềm ẩn giúp chúng con thoát khỏi nhóm tà việc hoan hỷ mà không hoan hỷ ,việc đáng khởi tâm mà không khởi tâm
  Mật Chi hoan hỷ với tin thần trân quý giáo pháp của đạo hữu Mật Vạn Phúc và Mật Thanh An, hoan hỷ với niềm vui có xe mới của huynh Mật Viễn
  Mật Chi xin tán thán thiện hạnh các đạo hữu mới đã tự nguyện xin đóng góp vào công trình tâm linh
  Con xin cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô
  Om ah hum

 91. Mật Tất Kiểm says:

  Kính bạch Thầy.

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ. Qua bài viết con thấy mình trong đó vì có những lúc tâm mình không trong quỹ đạo chánh pháp và thực sự niềm hoan hỉ với thiện hạnh của huynh đệ kim cang chưa rõ ràng. Con cảm tạ Thầy đã từ bi chỉ dạy cho chúng con để chúng con khỏi rơi vào 8 ngọn gió thế gian. Tu là quá trình sửa đổi hành vi thân – ngữ – tâm ngày qua ngày, cứ qua thời gian lại được bồi đắp và hoàn thiện, mà ở đó người tu luôn phải tỉnh thức và chánh niệm để phòng hộ tâm mình trước những điều bất thiện.

  Con cầu nguyện cho sự trường thọ của Thầy Cô.

  Cầu cho chúng sanh hạnh phúc với thành tựu Phật tánh .

  OM MANI PADME HUM !

 92. Mật Hòa says:
  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài này rồi ạ. Qua bài này, con nhận thấy “hoan hỷ với thiện hạnh của người khác” quả là một tu pháp vô cùng quan trọng đối với người tu, bởi đó là tu pháp đắc lực dùng để đối trị lại với bản chất đố kị của loài người, tạo ra niềm vui đạo pháp làm nền tảng cho sự Giác ngộ sau này. Con nhớ Thầy từng dạy, khi hoan hỷ với thiện hạnh, việc làm tốt của người khác, chúng con sẽ có được công đức ngang bằng với họ, vậy nhưng, có lẽ niềm tin của chúng con quá yếu ớt nên đã phạm vào lỗi bất tuân lời vị Thầy, để cho những biểu hiện của tính đố kị trong chúng con vẫn còn chất ngất. Điều này chứng tỏ rằng chúng con chỉ là những “con vẹt biết đọc tụng”, dùng kiến thức trang hoàng bản ngã, mà không có chút ứng dụng thực hành cho nên không có được sự chuyển hóa tâm thức. Khi tự quán xét lại bản thân, con thấy mình cũng đã rơi vào thất bại như vậy. Con cảm tạ Thầy đã chỉ thẳng vào những yếu điểm của chúng con, giúp chúng con kịp nhận ra mà nghiêm túc sửa đổi. Con cầu nguyện cho chúng con luôn biết “hồi quang tự kỷ” trước, trong và sau khi nhìn thấy và chỉ ra lỗi của người khác để không trở thành những kẻ chỉ mang danh tu tập và nhóm người tà kiến!
  Con hoan hỷ với niềm vui có xe mới của đạo huynh Mật Viễn và thiện hạnh của các đạo hữu Mật Thanh An, Mật Nguyên Tùy, Mật Tuấn Giác và những huynh đệ khác!
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô để làm lợi lạc cho chúng sanh!
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh có được đức tính khiêm tốn và ý thức hổ thẹn!
   
  Om mani padme hum!
 93. Kính bạch Thầy!

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi giảng giải cho chúng con bài pháp quý báu về phẩm tính hoan hỷ trước thiện hạnh và thành công của người khác. Đây là phẩm tính đầu tiên, nền tảng cần trưởng dưỡng trong bốn phẩm tính cao cả mà trong đại nguyện Quan Âm Bồ Tát chỉ dạy để đối trị với ác hạnh, phiền não, khổ đau và trưởng dưỡng đạo hạnh người tu đạt đến giải thoát khỏi sinh tử luân hồi: 

  + Sự hoan hỷ trước thiện hạnh và thành công của người khác 

  + Xả ly

  + Quán chiếu vô thường

  + Nhàm chán luân hồi sinh tử
   

  Con xin hoan hỷ tán thán tinh thần hoan hỷ, trân quý giáo pháp, trân quý tinh thần lục hòa mà các đạo hữu Mật Thanh An và Mật Vạn phúc vượt khó đến Mật Gia  Hà Nội. Qua đây con càng hoan hỷ hơn nữa là đạo hữu Mật Nghiêm Giác không

  còn lẻ bóng, đơn côi đến Mật Gia Hà Nội mà song hành cùng người phối ngẫu tâm linh của mình. Thật hạnh phúc biết bao!
   

  Con xin hoan hỷ tán thán tâm Sùng kính Đạo sư chân thành thuần khiết của huynh Mật Diệu Hằng luôn nỗ lực, tinh tấn, dũng cảm thực hiện đúng, kịp thời lời dạy của vị Thầy. Nhờ đó huynh Mật Diệu Hằng đã giúp đỡ và gắn kết các huynh đệ kim cang Mật Gia Hà Nội với tinh thần lục hòa thật đáng ngưỡng mộ và noi theo.
   

  Con thành tâm cảm tạ ơn Thầy, Cô – Đạo sư, Bổn Tôn, Dakini đã để tâm, quan tâm  gia hộ cho con được viên thành những ước nguyện chính đáng dù đó chỉ là thầm kín. Thực sự đến giờ con vẫn chưa tin vào sự thật ơn phước mà cứ ngỡ như đang mơ vì chiếc xe mới đó là ước nguyện thầm kín xa vời đối với con trong điều kiện hiện nay. Vậy mà giờ đây đã xuất hiện trước mắt làm con choáng ngợp! Choáng ngợp hơn nữa là diễn biến qúa trình mua xe đầy ơn phước. Con xin phép được chia sẻ:
   

  + Khi được Thầy Cô từ bi chỉ dạy nhắc nhở phải biết trân quý, giữ gìn thân người quý hiếm để tu tập thì con phát ra ý niệm, ước nguyện mua xe  để có phương tiện tốt đi lại thay thế cho chiếc xe MiO đã sử dụng hao mòn đến âm giá trị sử dụng trong 15 năm qua. Nên con đã đi đến cửa hàng bán xe máy ở TP Vũng Tàu để tìm xem chiếc xe phù hợp với mình về giá cả, về chất lượng, hình dáng. Nhưng đi tất cả các cửa hàng xe máy ở TP.Vũng Tàu mà không tìm thấy một chiếc nào phù hợp. Con tự nhủ:” chắc mình chưa tích tập được đầy đủ phước đức nên ước nguyện chính đáng chưa viên thành. Mình cần phải tích tập công đức nhiều hơn đến một ngày nào đó sẽ đơm hoa kết trái.
   

  Thầy Cô đã hóa thân đồng dạng  thấu hiểu được tâm tư, nỗi niềm, ước nguyện  của con. Vào  một cuối tuần ngày đẹp trời con được Thầy Cô đưa đến cửa hàng bán xe máy Hoàng Linh mới mở lớn nhất ở TP Bà Rịa. Nơi đây con đã tìm được chiếc xe Nozza phù hợp với mọi tiêu chí mà con mong muốn. Đi chiếc xe mới chưa có biển số mà tâm sợ hãi tiếng còi  của cảnh sát giao thông biến mất đâu, chỉ thấy tràn ngập trong tâm là niềm cảm niệm ơn phước và cảm giác bồng bênh trên chín tầng mây ơn phước của Thầy, Cô, Bổn Tôn, Dakini đến diệu kỳ. Lời Thầy vang vọng trong tâm con: “Thầy vui và hạnh phúc khi lái xe hơi vì mỗi lần đi là Thầy cảm niệm ơn phước lớn lao của Đạo sư, Bổn tôn Đakini đó chính là thể hiện sự biết ơn và là phương tiện tích tập công đức”. Trước đây con cảm nhận niềm hạnh phúc, ơn phước của Thầy khi đi xe hơi nhưng ở mức còn cạn cợt. Nhưng giờ đây còn như được thẩm thấu niềm hạnh phúc, ơn phước đó.
   

   Ơn phước diệu kỳ hơn nữa là thủ tục làm giấy tờ. Như các cửa hàng bán xe mà   con đã tới thì để làm thủ tục lấy cà vẹt xe và biển số theo địa chỉ hộ khẩu mà địa chỉ hộ khẩu của con là ở tỉnh Nam Định thì phải cần hộ khẩu và CMND bản gốc để gửi ra Công an tỉnh Nam Định làm. Thời hạn khoảng một tháng sau mới có, mà con chỉ có CMND bản gốc còn hộ khẩu bản gốc không có đây là một khó khăn trở ngại làm con lo lắng, trăn trở. Nhưng tại cửa hàng Hoàng Linh mà Thầy Cô dẫn đến thì chỉ cần CMND bản gốc và hộ khẩu chụp hình gửi qua mail là đủ và dự kiến là khoảng gần một tháng mới có biển số và sau một tuần mới có cà vẹt xe, nhân viên làm việc thì rất nhiệt tình, niềm nở. Vậy là mọi khó khăn đều được Thầy Cô hóa giải.
   

  Mỗi lần đi xe là cảm niệm ơn phước tràn về đầy hỷ lạc trong tâm con, thỉnh thoáng một chút giật mình khi nhìn thấy cảnh sát giao thông vì xe chưa có biển số và cà vẹt. Nhưng chút giật mình lo lắng của con đã được Đạo sư, Bổn Tôn, Dakini thấu hiểu và hóa giải là từ thời hạn 30 ngày làm xong biển số và cà vẹt thì giảm xuống còn 15 ngày. Đến mức là nhân viên làm ở đó cũng bất ngờ nói rằng:” Từ trước đến giờ chưa bao giờ  có trường hợp nào làm nhanh như vậy!”  

  Đúng như lời Thầy dạy:” Giá trị vật chất tuy không cao nhưng giá trị tâm linh rất lớn, bởi đó là biểu chứng của nguyên lý : “thực hành pháp mọi sự hanh thông”. Đối với con chiếc xe này là vô giá, là báu vật bởi đó là ơn phước lớn lao của Thầy Cô, Bổn Tôn dành cho con. Và chiếc xe vừa hoàn thiện xuất xưởng xong là được Thầy Cô đi đầu tiên. Vì hoan hỷ với niềm vui ơn phước của con, Thầy đã lấy xe đến cửa hàng Phước Trung ở gần đó đón Cô, tiếc là con đã không ghi lại được hình ảnh đầy niềm hoan hỷ  của Thầy Cô với niềm vui xe mới của con nhờ đó mà niềm vui của con càng được nhân lên . Hình ảnh đó đã để lại cho con bài học về sự hoan hỷ với thiện hạnh, thành công của người khác mà Thầy Cô là tấm gương. Thầy Cô luôn hóa thân đồng dạng với chúng sanh nên thấu hiểu được niềm vui hay nỗi niềm trong tâm tư, hoàn cảnh của chúng sanh, Từ tận đáy lòng Thầy Cô luôn phát tâm từ bi thương xót chúng sanh trong cảnh khổ, và hoan hỷ với niềm vui, hạnh phúc, thiện hạnh, thành công chúng sanh có được. Vì vậy con đã rút ra được bài học là điều kiện cần thiết để trưởng dưỡng tứ vô lượng tâm( từ  – bi – hỷ – xả) là hóa thân đồng dạng với chúng sanh.

  + Nếu không có hóa thân đồng dạng với chúng sanh thì sẽ không thấu hiểu, đồng cảm được nỗi khổ của chúng sanh thì không phát tâm từ bi thương xót chúng sanh chân thật được. Nếu có phát tâm thương xót thì cũng chỉ là cạn cợt mà thôi. Bởi vậy có hóa thân đồng dạng mới cảm nhận được nỗi khổ chúng sanh như mình đang trải qua. Từ đó tâm  từ bi thương xót tự động phát khởi chân thật từ tận đáy lòng sẽ điều khiển hành vi thân ngữ tương ưng để lợi lạc chúng sanh.

  + Và nếu không hóa thân đồng dạng với chúng sanh sẽ không thể đồng cảm, thấu hiểu được niềm vui, hạnh phúc của chúng sanh. Bởi vì có thể đối với chúng sanh đó là hạnh phúc vô cùng nhưng đối với mình là bình thường. Nên cần thiết phải hoá thân đồng dạng để niềm vui, hạnh phúc của chúng sanh chính là niềm vui, hạnh phúc của mình từ đó tâm hỷ – xả tự nhiên phát khởi mà không cần phải ngượng ép là nền tảng xây lâu đài Cực lạc như Thầy đã chỉ dạy : Hỷ – Lạc – Cực lạc.

  Mỗi lần đi xe là con lại được cảm trải nghiệm cảm giác bồng bềnh trên chín tầng mây ơn phước của Thầy Cô, Bổn Tôn, Dakini, là tâm con dâng trào niềm hạnh phúc  cảm niệm ơn phước. Bởi vậy con luôn có một mong muốn : ” Con muốn đi!”
   

  Con thành tâm cảm tạ ơn Thầy, Cô, Bổn Tôn, Dakini đã để tâm, quan tâm, thấu hiểu gia hộ cho ước nguyện chính đáng của con dù đó là nhỏ hay lớn,  dù là thầm kín hay hé mở  đều được viên thành.

    Con xin cảm ơn tâm hoan hỷ của các đạo huynh, đạo hữu dành cho niềm vui có xe mới của con nhờ vậy niềm vui ơn phước của con được nhân lên gấp bội.

  Cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì sự lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện cho con và tất cả huynh đệ kim cang Mật Gia luôn tinh tấn thực hành pháp, trưởng dưỡng lòng sùng kính Đạo sư, tuân lời vị Thầy nhờ đó mọi sự được hanh thông – an lạc đời này, cực lạc đời sau.
   

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
   
  OM MA NI PAD ME HUM  

   

  • Mô Phật!
   Đệ hoan hỷ khi được nghe chia sẻ của đạo huynh Mật Viễn về quá trình thành tựu ước nguyện chính đáng mua xe của mình. Những thước phim thật đẹp hiện lên trong tâm trí đệ, đó là hình ảnh Thầy Cô tận tâm với học trò, hình ảnh Thầy lái chiếc xe mới đến đón Cô, hình ảnh huynh bon bon trên chiếc xe mới chưa có biển số của mình với sự cảm niệm ơn phước lớn lao từ Đạo sư, Bổn Tôn, Dakini,… Quả thật, sự xuất hiện của chiếc xe là bảo chứng cho sự vận hành của cơ chế “tự lực hành Pháp, tha lực hộ trì”, là ơn phước của Bổn Tôn thông qua kênh vận chuyển vị Thầy, cùng với đó là những kỉ niệm đẹp huynh có được cùng Thầy Cô, thì đệ hiểu vì sao huynh lại luôn thôi thúc mong muốn:” Con muốn đi!” rồi, hihi. Qua đây, đệ lại có thêm những bài học từ tấm gương của Thầy Cô mà huynh đã rút ra, đó là tinh thần luôn nghĩ nhớ và cảm niệm ơn phước mình có được từ Đạo Sư, Bổn Tôn, Dakini, là sự hoá thân đồng dạng với chúng sanh để thật sự thấu hiểu hoàn cảnh, tâm tư của họ, từ đó khởi phát tứ vô lượng tâm ( Từ, Bi, Hỷ, Xả) một cách tự nhiên. Đệ cảm ơn đạo huynh Mật Viễn đã chia sẻ những cảm niệm quý báu này!
   Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh!
   Om mani padme hum!

 94. Mật Tịnh Tâm says:
  Kính bạch Thầy,

  Trò đã đọc “Thư gửi các trò 185: Đơn giản một điều là…”. Trò xin ghi nhớ lời Thầy dạy. Trò xin trùng tuyên 3 chìa khóa Tâm linh để thức tỉnh bản thân:

  Hỡi Đại Sĩ Liên Hoa Sanh xin hãy hướng tâm con về Phật pháp,

  Hỡi những Bậc Toàn Giác đừng để con lạc vào tà đạo thấp kém,

  Hỡi vị Thầy từ bi đồng với các Ngài chẳng khác xin để tâm đến con.

  Om Mani Padme Hum

   

 95. Mật Như Pháp says:
  Kính bạch Thầy
  Cin đã đọc bài viết này rồi ạ. Lòng đố kị giữa người với người luôn tiềm ẩn trong mỗi chúng ta. Khi thấy niềm vui của người khác chỉ chúc mừng qua loa mà k thật sự hoan hỉ chia vui cùng họ và tồi tệ hơn là họ còn ganh ghét và mang lòng đố kị. Bản thân con cũng vậy, rất nhiều lần con đã phạm phải lỗi lầm đó. Chỉ khi được vị Thầy tác pháp chiếu quang chỉ thẳng lỗi lầm tà kiến mà chúng con mới hiểu ra và đạt đến trạng thái giác ngộ. Con cầu nguyện cho sức khỏe và trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.
  Om mani padme hum
 96. Kính bạch Thầy!
  Con đọc bài viết 185 rồi ạ.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc tất cả chúng sanh.
  Cầu mong tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Om mani padme hum

 97. Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc bài này cùng các comment của huynh đệ Kim cang rồi ạ. Con hoan hỷ với niềm vui có xe mới của huynh Mật Viễn.

  Con cầu nguyện cho sức khoẻ của Thầy và Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu mong tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om  Mani Padme Hum!

 98. Mật Xuân Tưởng says:

  Kính bạch Thầy!
  Con hoan hỷ với thiện hạnh của huynh Mật Thanh An và Mật Nghiêm Giác. Cũng hoan hỷ với huynh Mật Viễn.
  Con cầu nguyện cho sức khoẻ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu nguyện chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Om mani padme hum.

 99. Mạc Thị Duyên says:

  Kính bạch Thầy!
  Con là Mật An Duyên(Mạc Thị Duyên) con với cùng hoa hỷ với những điều Thầy dạy bảo con xin được y giáo phụng hành
  V
  Con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô luôn khỏe mạnh vì lợi lạc của chúng sanh
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thẫm đẫm Hồng ân Tam Bảo
  Om Mani Padme Hum

 100. Mật Như Niệm says:

  Kính Bạch Thầy

  Con là Mật Như Niệm ( Nguyễn Thị Nhớ ). Con đã đọc xong bài này rồi ạ.

  Con cảm ơn Thầy qua bài luận giải ý nghĩa này. Con hoan hỷ và xin ghi nhớ lời chỉ dạy của vị Thầy đó là: “Đừng khúc mắc sao mình tu hoài không tiến bộ, đừng than trách vì sao thế sự mình bị trắc trở, đừng hỏi vì sao và vì sao mà đạo hữu ấy đạt nhiều thành quả thế gian và đạo pháp còn mình thì ngược lại? Tất cả đơn giản đó là cho dù chúng con có đọc ngàn bài với 1000 comment đi nữa mà không chuyển hoá tâm thì chúng con chỉ là những người có ” sở thích tâm linh”,cao hơn nữa là” đam mê tột độ” với lĩnh vực này chứ không phải “thực hành tâm linh”. Vì thế, thánh giả Thogme Zangpo dạy: ” Nếu không tự quán xét bản thân thì ta chỉ là hành giả mang danh mà không có thực hành. Bởi vậy phải luôn luôn quán xét và loại trừ lỗi lầm của mình.Đó là Pháp hành Bồ tát đạo”.

  Con cầu nguyện Thầy Cô sức khoẻ và trường thọ vì sự lợi lạc của chúng sanh.Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu với hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 101. Mật Mạnh Đạt says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài này rồi ạ.

  Con cầu nguyện cho sự trường thọ và sức khỏe của Thầy Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum!

 102. Mật Hoàng Nguyên says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc xong bài viết này của Thầy rồi ạ!

  Con xin hoan hỷ tán thán công hạnh vị Thầy từ bi Bồ Đề Tâm đã cho chúng con bài viết ẩn nhiều lời dạy quý báu, sâu sắc, biết hoan hỷ với các huynh đệ đồng đạo, và chúng sanh..Bởi vì trong 10 địa Bồ Tát, trình độ tâm linh đầu tiên bước vào dòng Thánh vức là ”Hoan hỷ”.

  Con xin nhớ lời dạy Thánh giả Thogme Zanpo : nếu không tự quán xét bản thân thì ta chỉ là hành giả mang danh mà không có thực hành. Bởi vậy chúng con phải luôn quán xét tâm mình. Đó mới chính là hành Bồ Tát Đạo.

  Con xin cầu nguyện sự trường thọ của Thầy Cô vì tất cả chúng sanh!

  Con xin cầu nguyện tất cả chúng sanh được thấm đẫm hồng ân Tam Bảo!

  Om Mani Padme Hum!

 103. Mật Pháp Ngân (Kim Ngân) says:
  Kính Bạch Thầy!

  Con đã bài này rồi Thầy ạ. Con hoan hỷ với công hạnh của vị Thầy, con cảm tạ ơn Thầy đã luôn chỉ dạy, cảnh tỉnh chúng con trên con đường đến với thành phố giải thoát. Con hoan hỷ với thiện hạnh của các huynh Mật Thanh An, Mật Vạn Phúc, Mật Nghiêm Giác, Mật Viễn, Mật Nguyên Tùy, Mật Tuấn Giác.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum!

 104. Mật Từ Quang says:
  Kính bạch Thầy.

  Con đã đọc bài rồi ạ.

  Con cảm tạ ơn Thầy. Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy,Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om mani padme hum.

 105. Mô Phật!

  Kính Bạch Thầy, con cảm tạ vị Thầy đã đăng lại bài viết này cho chúng con được dịp quán xét lại hành vi Thân-Ngữ-Tâm của mình.

  Bản thân con nhận thấy rõ hình ảnh “thấm độc” của con trong bài viết khi không thể hiện tinh thần Lục Hòa với bạn đồng tu, không hoan hỷ với những gì đáng hoan hỷ. Đây là một thất bại trầm trọng của con khi không chịu quán xét lỗi lầm của bản thân mình, nuông theo tâm ngã mạn, ích kỷ. Xin Thầy từ bi cho con được tịnh hóa lỗi lầm này, con xin được khắc ghi lời nghiêm giáo của Thầy rằng:

  “Các trò có đọc ngàn bài với 1000 comments đi nữa mà không chuyển hóa tâm thì thì các trò chỉ là những người có “sở thích tâm linh”, cao hơn nữa là “đam mê tột độ” lĩnh vực này chứ không phải “thực hành tâm linh” của đạo Phật! Vì sao? Bởi vì các trò thiếu tâm hoan hỷ với đồng tu (đừng nói gì với người thường và ngoại đạo), trong khi đó đây là một trạng thái tâm thật quan trọng để chứng minh đạo lực của người tu gọi là hành giả! Tác pháp chiếu quang sắc bén bao nhiêu nhưng lưỡi gươm hoan hỷ bị cùn nhầy thì chẳng khác nào là kẻ xét nét?”

  Con cầu nguyện sự gia hộ từ Đạo Sư, Bổn Tôn, Dakini cho con xa lìa những sai lầm như vậy.

  Cầu nguyện cho sức khỏe Thầy Cô vì lợi lạc và hạnh phúc chúng sanh.

  Nguyện cho chúng sanh có một đức khiêm nhường và tính hổ thẹn.

  Om Ah Hum.

 106. Mật Bảo Châu says:

  Kính Bạch Thầy.

  Con đã đọc bài này rồi ạ.

  Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 107. Mật Cao Thái says:
  Kính bạch Thầy.

  Con đã đọc bài “Thư gửi các trò 185: Đơn giản một điều là…” rồi ạ.

  Con hoan hỷ tán thán thiện hạnh tinh thần xả ly vì đạo Pháp của huynh Mật Thanh An, Mật Vạn Phúc. Con hoan hỷ với sự hanh thông của huynh Mật Viễn. Con cảm tạ ơn Thầy đã cho chúng con hiểu rằng “Nếu không tự quán xét bản thân thì ta chỉ là hành giả mang danh mà không có thực hành pháp. Con sẽ luôn ghi nhớ lời của Thánh giả Thogme Zangpo và luôn luôn quán xét bản thân để loại trừ lỗi lầm của mình.

  Con cầu nguyện Thầy Cô trụ thế lâu dài vì lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om mani padme hum!

 108. thuandinh says:
  Kính Bạch Thầy!

  Con Mật Định Thuần đã đọc bài ” Thư gửi các trò 185″ rồi ạ.
  Con rất hoan hoan hỷ với bài viết của Thầy.

  Con thật sự hoan hỷ với thành công và hạnh phúc của các đạo huynh, đạo hữu.
  Con cầu nguyện Thầy Cô mạnh khỏe và trường thọ để lợi lạc chúng sanh.
  OM MANI PADME HUM!

 109. Mật Ỷ Nguyên( Nguyễn Thị Thuyến ) says:
  Kính bạch Thầy

  Con là Mật Thái Xuyên, con đánh máy comment giúp mẹ con.

  Kính bạch Thầy

  Con đã đọc xong bài này rồi ạ. Con cảm tạ Thầy. Con cầu nguyện cho sức khỏe của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

 110. Mật Thuận Phong says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài này rồi ạ!

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy cô vì lợi lạc của chúng sanh

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của phúc của Phật tánh

  Om Mani Padme Hum

 111. Kính bạch Thầy,

  Con hoan hỷ khi được đọc bài viết này của Thầy. Qua đó con mới thấy rằng tinh thần hoan hỷ với thiện hạnh của người khác cũng chính là một biểu hiện chuyển hoá tâm của một hành giả. Bởi tâm thức trước khi tu của hành giả có thể là vẫn trơ lì, vô cảm trước những niềm vui, ơn phước của người khác vì vị kỷ hay vô tâm thường tình của con người. Song sau khi đã được biết đến giáo pháp qua sự chỉ dạy của Thầy và đã được sáng tỏ những tâm thức tiêu cực đó, lại muốn thể hiện phát nguyện cao thượng là giác ngộ tối thượng và vãng sanh Tây Phương cực lạc mà chúng con không có sự chuyển biến tương ưng thì nghĩa là tâm chưa chuyển hoá, ước nguyện khó viên thành. Bởi vậy nên cho dù vẫn đang “thực hành pháp” mà cuộc sống thế sự vẫn không gặp nhiều trở ngại, khó khăn. Song việc hoan hỷ này cần được thể hiện đúng theo quỹ đạo chánh pháp, được soi rọi dựa trên kinh Tăng nhất A hàm để tránh làm người tà kiến là 1) sự kiện đáng hoan hỷ mà không hoan hỷ 2) hoàn cảnh đáng khởi tâm từ mà không khởi tâm từ 3) tình huống hoặc hành trạng đáng tán đồng mà lại bất đồng 4) không nghe lời lành 5) làm chuyện ác không biết xấu hổ.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi chỉ dạy và cảnh tỉnh chúng con, cho chúng con có cơ hội quán xét lại hành vi thân ngữ tâm của mình. Con cầu nguyện Bổn Tôn gia hộ thông qua kênh vận chuyển vị Thầy cho chúng con luôn tỉnh thức, chánh niệm, chú tâm để phòng hộ tâm mình trước những điều bất thiện.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy và Cô vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh luôn tỉnh thức trong trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum.

 112. Kính Bạch Thầy.

  Con đã đọc xong bài này rồi ạ.

  Qua bài con hiểu được, hoan hỷ với thiện hạnh của người khác cũng là một pháp tu giúp chúng con tích lũy được công đức và trưởng dưỡng tấm lòng từ bi của mình đối với chúng sanh theo quỹ đạo chánh pháp. Hoan hỷ với thành tựu của người khác cũng là sự quán xét lại bản thân mình qua hành vi thân, ngữ, tâm, qua quá trình thực hành pháp xem có đúng chánh pháp hay không, có tinh tấn chưa hay thực hành chưa đào sâu vào cốt lõi của trí tuệ nhà Phật, để từ đó tìm ra khuyết điểm và bài học đối trị giúp bản thân hoàn thiện hơn trên con đường giải thoát, giác ngộ.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì hạnh phúc của chúng sanh .

  Cầu mong cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 113. Mật Thuận Khánh says:
  Kính Bạch Thầy.

  Con hoan hỉ khi được đọc bài này của Thầy,con thành tâm cầu nguyện Thầy.Cô sức khỏe vì lợi lạc chúng sanh.

  Om Mani Padme Hum.

   

 114. Mật Giu Se says:
  Kính Bạch Thầy!
  Con đã đọc bài này rồi ạ .
  Om mani padme hum !
 115. Kính bạch Thầy

  Con đã đọc Thư gửi các trò 185 của Thầy rồi ạ

  Con xin cảm tạ ơn Thầy đã từ bi chỉ dạy  nhắc nhở cho chúng con

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe  và sự trường thọ của Thầy Cô trụ thế dài lâu để giáo hóa chúng sanh chúng con

  Cầu mong tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh

  Om mani padme hum

 116. Mật Thanh Quang says:

  Kính Bạch Thầy,

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Hoan hỷ với đạo huynh Mật Nghiêm Giác và Mật Thanh An.

  Con cảm tạ Thầy đã từ bi chỉ dạy cho chúng con biết Hỷ có tầm quan trọng như thế nào. Và đọc bài viết con cũng hiểu ra rằng sự hoan hỷ xuất phát từ thật tâm là một lưỡi đao sắc bén, những hành động hoan hỷ xã giao như là lấy bùn đắp đắp vào lưỡi đao ấy để bị han gỉ.

  Con xin cầu nguyện sức khoẻ Thầy vì lợi lạc chúng sanh.

  Om Mani Padme Hum.

 117. Mật Thanh Ngân says:

  Kính bạch Thầy

  Con  hoan hỉ đón nhận những lời dạy của Thầy, con cảm tạ Thầy đã cho chúng con cơ hội tự quán xét lại chính mình.  Con tự cảm thấy bản thân cần phải nỗ lực hơn nữa trong việc ứng dụng thực hành những lời dạy của Thầy trong mọi hoạt động thân ngữ tâm của mình để xứng đáng với hai chữ “hành giả”  cao quý mà chúng con có được khi Thầy cho chúng con cơ hội bước chân vào mái nhà chánh pháp.

  Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô.

  Om  Mani Padme Hum

 118. Mật Khuê Minh says:

  Kính bạch Thầy

  Con hoan hỷ đọc bài: ĐƠN GIẢN MỘT ĐIỀU LÀ…” rồi ạ.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã cho chúng con hiểu được rằng hoan hỷ với đồng tu là một trạng thái tâm quan trọng để chứng minh đạo lực của người hành giả, và dù chúng con có đọc ngàn bài với 1000 comments đi nữa mà không chuyển hóa tâm thì cũng chỉ là những người có “ sở thích tâm linh”, cao hơn nữa là “ đam mê tột độ “ lĩnh vực này chứ không phải “ thực hành tâm linh” đạo Phật và “không thực hành tâm linh” thì sẽ không thể có được “ thành tựu tâm linh”. Việc “ Hoan hỷ “ với chúng sanh, với đồng tu khiến chúng con có thể tích tập nhiều công đức trên đường tu, tránh được việc phạm phải lỗi trầm trọng khó sám hối: Giới Mật giáo Tổng quát số 1/24 điều giới ( bất kính Đạo sư, trong sùng kính Đạo sư được cho là nền tảng giác ngộ).

  Con cảm tạ ơn Thầy đã cho chúng con có cơ hội quán xét lại hành vi thân, ngữ, tâm theo đúng quỹ đạo chánh pháp.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trụ thế lâu dài của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Om mani padme hum

 119. Mật Xuân Tưởng says:

  Kính bạch Thầy.

  Con đã đọc xong bài viết này ạ.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã chỉ từ bi chỉ dạy cho chúng con biết hoan hỷ với việc thiện của đồng tu, hay ngoại đạo là một việc làm quan trọng, không chỉ giúp chúng con tích tập được công đức, mà còn thể hiện đạo lực của người hành giả. Con sẽ quán xét lại hành vi thân ngữ tâm của mình cho đúng quỹ đạo chánh Pháp, để không trở thành người có ” sở thích tâm linh ” mà sẽ trở thành một hành giả.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy , Cô vì lợu lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om mani padme hum

 120. Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ được đọc bài viết này của Thầy.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã dạy chúng con một bài học quý giá về việc hoan hỷ với thiện hạnh của đồng đạo và hữu tình. Từng lời dạy của Thầy đều chứa đựng bồ đề tâm và trí tuệ của vị Thầy nhiệt tâm độ hóa quần sanh và luôn chăm lo cho vận mệnh tâm linh của đệ tử và học trò.

  Trong thiền định, hành giả đắc định mới có được trạng thái hỷ và trong 10 địa bồ tát thì trình độ tâm linh đầu tiên để bước vào dòng Thánh vức là Hoan hỷ địa. Nếu không có phương pháp đơn giản Thầy dạy cho chúng con là hoan hỷ với thiện hạnh của người khác thì dù ngồi nát bồ đoàn chúng con không thể đắc định và chúng sanh tầm thường như chúng con với đầy rẫy tham sân si, chao đảo bới bát phong thì làm sao được bước vào dòng Thánh cao quý. Nhờ bồ đề tâm và trí tuệ của vị Thầy nên chúng con ngày ngày được thực hành pháp tu cao quý “lấy kết quả làm con đường” nhưng bản thân con ngu muội, không trân quý, giải đãi buông lung và ít khởi được tâm hoan hỷ trước thiện hạnh của người khác. Đúng là sống trong kho báu mà không biết mình đang giàu có. Là thái tử Pháp vương hoàn vũ mà không biết trân quý cơ hội “hiếm như sao buổi sớm”. Thầy đã nhọc công dạy dỗ bằng phát kiến Lục diệu pháp môn chắt lọc từ những trải nghiệm của 25 năm nghiên cứu, khảo sát, thực hành, ứng dụng, có kết quả nhưng bản thân con do tập khí ương ngạnh, niệm tưởng bất chánh và thói quen luân hồi từ vô thủy kiếp đã kéo con vào bát phong trần trược như con thiêu thân lao vào ngọn lửa luân hồi mà không ý thức được cõi sinh tử rực lửa, vô lượng khổ vây quanh đang chờ con phía trước. Thầy nhìn thấy rõ thảm cảnh đó nên đã nhiều lần Thầy cảnh tỉnh, nộ pháp kim cương để chúng con quay về quỹ đạo chánh pháp.

  Con hiểu rằng đời người rất ngắn ngủi, cái chết có thể đến lúc nào không biết, nếu con không tinh tấn thực hành thì đến cuộc hành hương cuối cùng, một mình đối diện với nghiệp lực, lúc đó có hối tiếc, ân hận cũng muộn. Nộ pháp kim cương của Thầy dành cho con là một ơn phước bởi vì Thầy lo cho con không đi hết được hành trình giác ngộ mà phải rẽ lối luân hồi nên Thầy mới phải tốn công, nhọc sức như vậy.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã luôn dạy dỗ, cảnh tỉnh chúng con mỗi khi chúng con thất niệm.

  Con cầu nguyện Thầy Cô trụ thế lâu dài vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Con cầu nguyện Thầy để tâm gia hộ cho chúng con luôn tỉnh thức, chánh niệm và chú tâm trong quỹ đạo Thầy, Phật Pháp Tăng, luôn ghi nhớ và làm theo lời dạy của Thầy vì lợi mình và tha nhân.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 121. Mạc Thị Duyên says:

  KÍnh bạch Thầy!

  con là Mật An Duyên,một học trò nhỏ của Thầy,lâu nay con bị cuốn vào thế sự mà quên đi nhiệm vụ của bản thân. Quán xét lại bản thân mình con cảm thấy mình thật may mắn khi được sống dưới sự quan tâm,chỉ dạy của vị Thầy. Trong khi nhiều người mong muốn được như vậy,thực hành pháp lạc việc đơn giản,nhẹ nhàng nhất giúp ta tích tập công đức, mà chúng con được Thầy cho phép. Con cầu nguyện ở đâu đó những ai đã để bản thân sao nhãng thì hãy mai tỉnh thức trước khi quá muộn

  con cầu nguyện Thầy Cô trụ thế lâu dài vì lợi lạc của chúng sanh

  Om Mani Padme

 122. Mật Giác Phương says:
  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc thư gửi các trò 185: Đơn giản một điều là. Con cảm ơn Thầy đã chỉ dạy và truyền cảm hứng để chúng con biết hoan hỷ với thiện hạnh của người khác. Con cũng hiểu thêm được tầm quan trọng của thực hành và ứng dụng để chuyển hoá tâm. Cầu mong tất cả chúng con sẽ là những người thực hành tâm linh, chứ không phải những người có sở thích tâm linh, đam mê tâm linh, thông thái giáo điển nhưng chẳng ích lợi gì cho bản thân và tha nhân.

  Om mani padme hum.

 123. Kính bạch Thầy.

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Con cầu nguyện cho Thầy Cô luôn khỏe mạnh.

  Om mani padme hum.

 124. Mật Hòa says:
  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài này rồi ạ.

  Là người con Phật, chúng con may mắn được nhận ra đặc tính chung của loài người là đố kị, mà trong đó bản thân chúng con chắc chắn không ngoại lệ. May mắn hơn, dưới sự chỉ dạy của Thầy, chúng con còn có được những phương cách phát triển niềm hoan hỷ với thiện hạnh của người khác để có thể đối trị với đặc tính đố kỵ sẵn có của mình. Vậy nhưng, những biểu hiện thuộc nhóm tà của chúng com như Thầy đã từ bi chỉ điểm cho con thấy rằng, chúng con chỉ nghe mà không làm theo, hiểu nhưng không thực hành, ứng dụng. Để rồi, chúng con trở thành những hành giả mang danh không khác, nhầm lẫn giữa thực tu và “sở thích tâm linh”. Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi cảnh tỉnh cho đệ tử chúng con!

  Con cầu nguyện Bổn Tôn gia hộ thông qua kênh vận chuyển vị Thầy cho chúng con luôn tỉnh thức, chánh niệm, chú tâm để phòng hộ tâm mình trước những điều bất thiện!

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô để làm lợi lạc cho chúng sanh!

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh uống được tinh túy Cam Lồ!

  Om mani padme hum!

 125. dohoangchinh says:

  Kính bạch Thầy,

  Con là Mật Tuấn Nguyên con đã đọc bài này rồi ạ .

  Con nguyện cầu sức khỏe của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Nguyện cầu chúng sanh tỉnh thức trong trạng thái giác ngộ.

  Om mani padme hum.

 126. Mật Pháp Vũ says:

  Kính bạch Thầy

  Con đã đọc bài viết rồi ạ

  Con tạ ơn Thầy và  xin Thầy cho con tịnh hóa những lỗi lầm mà con mắc phải. Cũng là bài học để con sẽ quán xét lại bản thân mình

  Con cầu nguyện Thầy Cô an tịnh và  trường thọ

  Cầu  nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái Giác ngộ

  OM MANI PADME HUM

 127. Mật Nguyên Tấn says:

  Con cảm ơn Thầy.

  Con đã đọc bài này rồi ạ.

  Con xin cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy cô vì sự lợi lạc của chúng sanh.

  OM MANI PADME HUM.

 128. Mô Phật,

  Kính Bạch Thầy con đã đọc bài này.

  Con xin cảm tạ Thầy đã từ bi nhắc nhở chúng con về việc bày tỏ tâm hoan hỷ với thiện hạnh của chúng sanh, của đồng đạo, để thực sự “chuyển hóa tâm”, để tích tập công đức trên đường tu tập, và quan trọng hơn, là tránh lỗi phạm Mật giáo giới số 1.

  Con cầu nguyện thông qua kênh vận chuyển vị Thầy, Bổn Tôn gia hộ cho con và các huynh đệ luôn tỉnh thức, chú tâm và  chánh niệm để phòng hộ tâm mình trước những điều bất thiện, để chúng con thực sự là những hành giả “thực hành tâm linh” của đạo Phật.

  Con cầu nguyện Thầy và Cô thật khỏe mạnh và trường thọ vì lợi ích chúng sanh.

  Cầu nguyện chúng sanh thức tỉnh trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum.

   

 129. Mật Diệu Linh says:

  Kính bạch Thầy.
  Con hoan hỷ đọc được Thư gửi các trò 185:” ĐƠN GIẢN MỘT ĐIỀU LÀ… ” của vị Thầy rồi ạ.
  Con hoan hỷ tán thán công hạnh và Bồ đề tâm của vị Thầy đã từ bi viết bài ban giáo huấn chỉ thẳng lỗi lầm tiềm ẩn trong tâm thức của chúng con.
  Bài viết của Thầy là lời cảnh tỉnh giúp chúng con hiểu và quán xét lại hành vi thân, ngữ, tâm của bản thân để không mang danh là hành giả, và như thế chúng con chỉ là có ” sở thích tâm linh ” và cao hơn là “đam mê tâm linh”.
  Con xin được bày tỏ sự hoan hỷ trong hanh thông thế sự của pháp huynh Mật Viễn, cũng như sự hoan hỷ tán thán thiện hạnh của pháp huynh Mật Vạn Phúc, Mật Tuấn Giác, Mật Nguyên Tuỳ,và đạo hữu Mật Thanh An với tinh thần trân quý giáo pháp đã xin phép vị Thầy được tham dự hạnh ngộ định kỳ tại Mật Gia Hà Nội và tinh thần hoan hỷ cúng dường lên bậc tuệ tri thức, cùng những thiện hạnh khác của các chư huynh, đệ kim cang đã làm được nhờ tuân lời vị Thầy.
  Con xin ghi nhớ lời Thầy dạy ” đến vân tập với đạo chúng gồm (1) công đức vượt khó cả thân lẫn tâm vì đạo pháp ( 2) công đức thực hiện tinh thần lục hoà tức là 6 hoà hợp trong đạo pháp như, thân hoà đồng trú, lợi hoà đồng quân, giới hoà đồng tu, kiến hoà đồng giải, khẩu hoà vô tranh, ý hoà đồng duyệt. (3) tuân lời vị Thầy ( điều quan trọng nhất) cũng như tinh thần ” bày tỏ tâm hoan ( HỶ)  với chúng sanh với đồng đạo để có thể có ( LẠC)  an lạc và tiến tới trạng thái cực lạc nơi cõi Phật A Mi Đà sau mạng chung được xây dựng bằng LẠC đạo pháp trong hiện đời “.
  Chúng con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi viết bài ban cho chúng con bài Pháp quý báu và lợi lạc.
  Con cầu nguyện sức khỏe sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của mọi chúng sanh.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh có đức khiêm tốn và ý thức biết hổ thẹn.
  Om Mani Padme Hum!

 130. Vũ Minh Tâm says:
  Kính bạch Thầy! Con đã đọc xong bài viết rồi ạ! Con cảm tạ ơn Thầy!

  Om Mani Padme Hum!

   

 131. Mật Thà says:

  Kính Bạch Thầy,

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Con xin cầu nguyện sức khỏe Thầy vì lợi lạc chúng sanh.

 132. Cẩm Thu says:
  Con đã đọc bài rồi ạ. Con xin cám ơn Thầy ạ. Cầu nguyện cho Thầy có nhiều sức khỏe ạ.

  Om Mani Padme Hum

 133. Mật Tấn Đạt says:

  Kính Bạch Thầy.

  Con Mật Tấn Đạt ( Đinh Trường)  đã đọc bài rồi ạ.

  Con xin cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 134. Kính  Bạch  Thầy

  Bài  này  con đã  đọc  rồi  ạ

  Con xin cảm  tạ  ơn  Thầy  đã  từ  bi giảng  dậy  cho chúng  con hiểu  để  tự  mình  quán  xét  lại  bản  thân

  Con xin cầu  nguyện  cho sức  khỏe  và  sự  trường  thọ của  Thầy  và  Cô  vì  lợi  lạc  của chúng  sanh

  Cầu  nguyện  cho tất  cả  chúng  sanh thành  tựu hạnh  phúc  của  Phật  tánh

  Om mani padme hum

 135. Kính bạch Thầy,

  Bài viết này của Thầy đã hơn một năm rồi nhưng hôm nay con đọc những lời dạy của Thầy con thấy vẫn rất sống động và đúng đắn, và có lẽ những năm sau con đọc lại vẫn một cảm giác như vậy. Quả thật nếu đọc và comment 1000 lần mà tâm không chuyển hoá thì cũng như đọc mà không hiểu, hoặc có hiểu nhưng không ứng dụng được, không khác gì “con vẹt chỉ biết đọc tụng”. Đức Phật có dạy “Tin ta mà không hiểu ta là phỉ báng ta”. Con thấy tầm quan trọng của quá trình Văn -Tư -Tu để có thể hiểu và thực hành theo đúng chánh pháp. Con cảm ơn Thầy đã trang bị cho chúng con nhiều phương tiện để tiếp cận, tư duy và hiểu cũng như áp dụng vào cuộc sống những lời dạy của đức Phật và các Thánh tăng.

  Cầu nguyện Thầy, Cô sức khoẻ, trụ thế dài lâu vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện chúng sanh uống được tinh tuý cam lồ.

  Om mani padme hum

 136. Nguyễn Thùy Linh ( Quảng Ninh ) says:

  Kính bạch Thầy , con đã đọc xong bài này rồi ạ .

  Con cảm ơn Thầy rất nhiều ạ .

  Om Mani Padme Hum .

 137. Mật Tuyết Mai says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết rồi ạ.  Con xin cảm tạ ơn Thầy đã từ bi khai thị cho chúng con ạ. Con hiểu được rằng chúng ta nên hoan hỷ với những điều đáng hoan hỷ, khởi từ tâm với những hoàn cảnh đáng khởi tâm từ, không bất đồng với những hành trạng đáng tán đồng, nghe lời lành ý đạo, không làm chuyện xấu . Nếu làm trái lại thì sẽ thuộc vào nhóm tà kiến và việc thực hành Yoga thanh trí của họ bao nhiêu lâu nay chẳng hề có kết quả.

  Con xin cầu nguyện sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu trạng thái tuyệt đối.

  Om Mani Padme Hum.

 138. Nguyễn Hà Liên says:

  Kính bạch Thầy!

  Con Mật Tú Viên (Nguyễn Hà Liên) đã đọc Thư gửi các trò 185: ĐƠN GIẢN MỘT ĐIỀU LÀ… của vị Thầy rồi ạ. Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi nhắc nhở chúng con tầm quan trọng của sự hoan hỷ với thiện hạnh, thành tựu của những chúng sanh khác. Khi chúng con thực hành hạnh hoan hỷ cũng là chúng con đang dần đẩy lùi con quỷ ngã mạn, ganh tị ra khỏi tâm thức. Bên cạnh đó, khi chúng con thực hiện hoạt  động tác pháp chiếu quang tới những đối tượng tà kiến, sẽ là thiếu sót nếu chúng con không biết tự quán xét lại bản thân mình để loại trừ lỗi lầm. Con cảm tạ Thầy đã từ bi giáo huấn chúng con, để chúng con nhờ được nương tựa nơi vị Thầy mà lỗi lầm dần được tiêu trừ và đức hạnh ngày càng hoàn thiện.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thắt cội gốc điều lành.

  Om Mani Padme Hum.

 139. Mật Lưu Ly says:

   

  Kính Bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi giảng giải cho chúng con trước sự hoan hỷ trước thiện hạnh và thành công của người khác. Bài viết giúp con hiểu và quán xét hành vi thân, ngữ, tâm về 1 vấn đề đơn giản nhưng do bản thân vô minh mà con đã thiếu hoan hỷ với thiện hạnh của người khác. Cho dù có đọc nhiều bài viết và comment nhưng không chuyển hoá tâm thì chúng con chỉ là người có “sở thích tâm linh” chứ không phải thực hành tâm linh của đạo Phật. Vì nếu thiếu hoan hỷ với người khác là thiếu đi trạng thái tâm quan trọng để chứng minh đạo lực của người tu để trở thành hành giả. Nếu không tạo ra niềm vui đạo pháp (Hỷ), làm sao có được Lạc (An lạc) nếu không có được Lạc làm sao có Cực Lạc. Hoan hỷ với thiện hạnh của người khác để giúp chúng con tích tập công đức trên đường tu.

  Con cảm ơn bài pháp lợi lạc và quý báu của vị Thầy.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om mani padme hum!

 140. hoangtra says:
  Kính bạch Thầy.

  Con xin phép comment lại ạ.

  Con là Mật Huệ Như. Con đã đọc thư gửi các trò số 185: “Đơn giản một điều là…” của Thầy rồi ạ.
  Con hoan hỷ chúc mừng huynh Mật Viễn đã có chiếc xe máy mới để đi làm an toàn và thuận tiện hơn. Đặc biệt, chiếc xe này mang một giá trị tâm linh rất lớn, biểu trưng của nguyên lý “Thực hành pháp mọi sự hanh thông”. Con hoan hỷ tán thán tinh thần trân quý giáo pháp, sùng kính Đạo Sư của các huynh Mật Thanh An, huynh Mật Vạn Phúc, huynh Mật Nguyên Tùy, huynh Mật Tuấn Giác và huynh Mật Diệu Hằng ở Mật Gia Hà Nội.
  Kính bạch Thầy.
  Những lần đầu đi vân tập, mới gặp các huynh đệ con thường tự hỏi mình: “Sự việc/cảnh vật ấy cũng bình thường mà sao các huynh ấy lại nhiệt tình tán thưởng như vậy?”. Giờ đây, khi được Thầy từ bi luận giải, con nhận thức được rằng: Trước đây tâm con u tối, hẹp hòi nhìn cuộc sống qua lăng kính sám xịt nên không thể cảm nhận được những việc đáng hoan hỷ. Chỉ khi được thân cận bậc tuệ tri thức, tâm con dần được khai sáng, từ đó thấy được càng nhiều điều tốt đẹp đáng hoan hỷ, có được niềm vui đạo pháp, là nền tảng vững chắc cho sự an lạc đời này và cực lạc đời sau.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã ban cho chúng con một bài pháp lợi lạc, chỉ ra biểu hiện vi tế của căn bệnh kinh niên của loài người là sự đố kỵ và ban cho chúng con liều thuốc tâm linh để đối trị lại căn bệnh này. Chúng con thật may mắn luôn được Thầy sát sao chỉ dạy để không phải là người “có sở thích tâm linh” hoặc “có đam mê tột độ” mà “thực hành hành tâm linh”, chuyển hóa tâm theo quỹ đạo chánh pháp.
  Con cầu nguyện Thầy Cô nhiều sức khỏe vì lợi lạc chúng sinh.
  Con cầu nguyện tất cả chúng sinh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Om Mani Padme Hum.

 141. đặng hữu cường says:
  Kính Bạch Thầy

  Con đã đọc bài con cầu nguyện thầy cô nhiều sức khỏe và lợi lạc chúng sinh

  OM PANI PADME HUM

 142. Đỗ Thanh Sơn says:
  Kính bạch Thầy, con đã đọc bài này rồi ạ, con cảm ơn Thầy ạ.
 143. Trịnh Thị Phương Liên says:
  Kính Bạch Thầy!

  Thưa Thầy con đã đọc bài. Con cảm thấy mình thật có duyên lành mới được đọc bài viết của Thầy để tự quán sét, nhìn nhận lại bản thân. Qua bài viết con hiểu được rằng con cần phải thực hành Pháp chứ không phải chỉ có đọc lý thuyết rồi bỏ đấy. Phải luôn nhìn nhận bản thân trước khi nhận sét lỗi lầm người khác.

  Con cảm ơn Thầy rất nhiều!

  Con cầu nguyện cho sức khỏe của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh!

  Om mani pedme hum

   

   

 144. Mật Thuận Đức says:
  Kính bạch Thầy

  Con hoan hỷ tán thán bài viết của Thầy Đơn giản một điều là, mà biết được sùng kính đạo sư là nền tảng giác ngộ

  Cầu nguyện Thầy Cô sức khỏe và trường thọ vì lợi lạc chúng sinh

  Om mani padme hum

   

 145. Mật Hồng Thức says:

  Kính Bạch Thầy,

  Con đã đọc bài rồi, con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi nhắc nhỡ chúng con cần phải biết khởi tâm hoan hỷ với những việc đáng hoan hỷ và luôn có tinh thần lục hòa, để tránh phạm lổi lầm rơi vào tà kiến.

  Con cầu nguyện sức khỏe và trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 146. Mật Tường Niệm says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc Thư gửi các trò 185: ĐƠN GIẢN MỘT ĐIỀU LÀ… của Thầy rồi ạ.

  Qua bài viết này, con hiểu được rằng khi tâm không phát hoan hỷ đối với những việc đáng hoan hỷ với thiện hạnh của chúng sanh, của các huynh đệ đồng tu thì đã phạm phải lỗi trầm trọng khó sám hối. Người dù có comments nhiều đến đâu nhưng không có sự chuyển hoá tâm thì chỉ có sở thích tâm linh chứ không có sự thực hành tâm linh. Bài viết này là lời cảnh tỉnh của Thầy đến chúng con để chúng con quán xét lại các hành vi thân, ngữ, tâm của mình đối với chúng sanh và các huynh đệ đồng tu.

  Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om mani padme hum.

 147. Mật Địa Cát says:
  Kính Bạch Thầy!

  Con đã đọc xong thư gửi các trò 185 ” Đơn giản một điều là…” rồi ạ. Con vô cùng hoan hỷ với bài pháp lợi lạc giúp con hiểu rõ hơn về khởi tâm hoan hỷ trong tu tập, phải có sự chuyển hóa tâm chứ không phải là sở thích tâm linh.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trụ thế dài lâu của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Con cầu nguyện cho chúng sanh tỉnh thức trong trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum.

 148. Vũ Thị Thu says:

  Kính bạch Thầy

  Con là Mật Thuận Nguyên con đã đọc xong bài này rồi ạ. Con cảm tạ Thầy đã từ bi ban cho chúng con bài Pháp quý báu để chúng con quán xét lại hành vi Thân Ngữ Tâm của mình theo đúng quỹ đạo chánh pháp. Con hiểu rằng dù đọc bài comment nhiều đến đâu nếu không khởi tâm hoan hỉ với những việc đáng hoan hỉ chúng con cũng chỉ là người có “ sở thích tâm linh” hoặc cao hơn nữa là “đam mê tột độ “ với lĩnh vực này chứ không phải là “ thực hành tâm linh” của đạo Phật . Hơn nữa dù tác pháp chiếu quang sắc bén bao nhiêu nhưng không khởi tâm hoan hỉ thì cũng chỉ là kẻ xét nét. Con xin quán xét lại bản thân để luôn khởi tâm hoan hỉ với những việc đáng hoan hỉ của chúng sanh.

  Cầu nguyện Thầy Cô sức khoẻ và trường thọ vì lợi lạc của chúng sanh. Cầu nguyện chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om mani padme hum

 149. Mật Diệu Hương says:

  Kính bạch Thầy! Con hoan hỉ được đọc bài viết “Thư gửi các trò 185: Đơn giản một điều là …” của Thầy ạ.

  Con tự nhận thấy nhiều khi bản thân vô tâm, nông cạn nên không thấy được những niềm vui mình cho rằng bình thường, nhỏ bé lại là niềm vui to lớn của người khác.

  Con xin ghi nhớ lời dạy của Thầy “Nếu không tạo ra niềm vui đạo pháp (HỶ) làm sao có LẠC (an lạc), nếu không có LẠC, làm sao có CỰC LẠC” để nhớ bày tỏ sự hoan hỉ thiện hạnh với chúng sanh, với đạo huynh, đạo hữu, đồng tu.

  Con cầu nguyện Thầy Cô luôn mạnh khỏe và trụ thế lâu dài vì lợi lạc của chúng sanh!

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh!

  Om Mani Padme Hum.

 150. Nguyễn Thanh Xuân says:
  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bức thư Thầy gửi rồi ạ!

  Bằng phương pháp sư phạm và sự hiểu biết sâu sắc về Chánh pháp. Con là trò mới trên trang chanhtuduy.com, con thực sự hoan hỷ tán thán thiện hạnh cúng dường của pháp huynh Mât Thanh An, pháp huynh Mật Nghiêm Giác, pháp huynh Mật Vạn Phúc ” có tinh thần hoan hỷ nên họ mới vượt khó…” ” biểu hiện trân quý giáo pháp…” Con cũng hoan hỷ với Mật Viễn đã khẳng định được ” chánh báo tương ưng y báo” .

  Qua thư của Thầy con hiểu rằng đây là những lời huấn thị đầy tâm huyết và nhắc nhở các trò: ” nên bằy tâm hoan hỷ với chúng sanh, với đồng đạo thể hiện qua hành vi thân, ngữ, tâm. Nếu không tạo ra niềm vui đạo pháp (HỶ) làm sao các trò có LẠC (an lạc) ; Nếu không có LẠC làm sao có CỰC LẠC ( trạng thái tâm ở cõi Phật A mi đà sau mạng chung được xây dựng bằng LẠC đạo pháp trong hiện đời)”.

  Thầy cũng cho con hiểu được ý nghĩa, giá trị tâm linh lớn lao “những trò nào không bày tỏ sự hoan hỷ với chúng sanh, với đồng tu (đương nhiên là hoan hỷ với thiện hạnh, không phải là tà hạnh, ác hạnh) thì phạm vào lỗi trầm trọng khó sám hối: Giới Mật Giáo Tổng quát số 1/24 điều phối( bất kính Đạo Sư, trong khi sùng kính Đạo Sư được cho là nền tảng giác ngộ)”.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy  Cô vì sự lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Ma Ni Pad Me Hum!

 151. Nguyễn Thanh Xuân says:
  Kính bạch Thầy!

  Con xin cảm tạ ơn Thầy!

  Om Ma Ni Pad Me Hum!

 152. Thưa Thầy!

  Con đã đọc xong bài này rồi ah. Con rất hoan hỉ với công hạnh luận giải của vị Thầy qua bài này con suy ngẫm và hiểu được rằng khi được vị Thầy từ bị cho vận tập định kỳ là một ơn phước  để chúng con tích tập công đức con cũng hoan hỉ với tin thần của đạo hữu Mật Thanh An và con cũng hoan hỉ với sự thanh thông của huynh Mật Viễn con cầu nguyện sức khoẻ và sự trường thọ của thầy cô vì lợi lạc của chúng sanh Om ah hum

 153. Kính Bạch Thầy,

  Con đã đọc thư “Đơn giản một điều là…” của Thầy rồi ạ.

  Con hoan hỉ với thiện hạnh của các đạo hữu Mật Thanh An, Mật Tuấn Giác và Mật Nguyên Thùy và biết bao thiện hạnh của các đạo huynh Mật gia Song Nguyễn. Đọc thư của Thầy, con hoan hỉ được biết thêm pháp tu “hoan hỉ với thiện hạnh của người đồng tu” trong tinh thần lục hòa huynh đệ. Con hiểu rằng thực hành pháp tu này trong đời sống hàng ngày là nền tảng rất quan trọng để chúng con tích lũy công đức, tinh tấn trên con đường tu tập và nhờ đó chúng con sẽ nhận được ơn phước của Đạo sư, Bổn tôn, cuộc sống thế sự vì vậy cũng hanh thông. Con cũng hiểu tại sao trang chanhtuduy.com có hẳn một trang riêng với tiêu đề “Pháp là cuộc sống”.

  Hàng ngày, khi con thực hành pháp và đọc tụng Bài nguyện “Bẩy nhánh chi tiết”, trong đó đã ghi rõ “Con thành tâm hoan hỉ trước những đức hạnh của tất cả các đấng Chiến thắng khắp mười phương, những trưởng tử của chư Phật, những vị Độc giác Phật, những bậc A la hán và kể cả những ai trong giai đoạn tu học đã làm được bất kỳ những thiện hạnh nào.”. Con hiểu rằng nếu chúng con đọc tụng Bài nguyện này mà thực tế không thành tâm hoan hỉ với những thiện hạnh của các đạo hữu, của chúng sanh thì đúng là phạm vào Thất bại trầm trọng thứ 6 “Luyện tập cái lưỡi nói theo những lời hay ý đẹp mà không thấm sâu vào tâm trí cũng giống như con vẹt chỉ biết đọc tụng” mà Thánh tăng Gampopa đã cảnh tỉnh. Con cũng hiểu rằng để chúng con không phạm vào thất bại trầm trọng này, Thầy đã từ bi nhắc nhở chúng con qua lời của Thánh giả Thogme Zangpo “Nếu không tự quán xét bản thân thì ta chỉ là hành giả mang danh mà không có thực hành. Bởi vậy phải luôn luôn quán xét và loại trừ lỗi lầm của mình. Đó là Pháp hành Bồ Tát đạo”. Con xin cảm tạ ơn Thầy đã từ bi nhắc nhở chúng con.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  OM MANI PADME HUM!

 154. Kính bạch Thầy,

  Con hoan hỉ đọc “thư gửi các trò 185” từ vị Thầy.

  Qua bài viết con hiểu thêm được giá trị của sự hoan hỉ. Sự hoan hỷ với chúng sanh, với đồng đạo thể hiện qua hành vi thân, ngữ, tâm cho thấy sự trân quý pháp, tuân lời vị Thầy, là phương pháp tích tập công đức và là một trạng thái tâm thật quan trọng để chứng minh đạo lực của hành giả. Ngược lại là hành trạng tà kiến – (1) sự kiện đáng hoan hỷ mà không hoan hỷ, vi phạm vào lỗi trầm trọng khó sám hối là Bất kính Đạo sư (giới số 1 Mật giáo Tổng quát).

  Con thấy mình đôi lúc vì thiếu sự tỉnh thức nên hành vi thiếu đi sự hoan hỉ. Trong ví dụ vị Thầy đưa ra về chiếc xe mới của huynh Mật Viễn, một người ngoại đạo hoặc một người thiếu tỉnh thức nhìn vào sẽ chỉ ấn tượng ngay với những gì trước mắt – một chiếc xe giá rẻ. Ngược lại, một người hành giả có sự tỉnh thức sẽ có cái nhìn toàn diện hơn, biết đồng cảm với sự hoan hỉ của người đồng đạo. Chiếc xe này trở thành một hiện thực hóa của “viên ngọc như ý,” họ sẽ cảm niệm sự “thực hành pháp mọi sự hanh thông” mà những người đồng đạo và bản thân họ được đón nhận. Khi tỉnh thức để thấy được sự lợi lạc kì diệu và chân thật như vậy, con nghĩ rằng mình có thể hoan hỉ từ trong trái tim.

  Con hoan hỉ với các đạo huynh, đạo hữu đã làm những thiện hạnh và gặp những hanh thông vị Thầy nhắc đến trong bài viết. Con cảm tạ vị Thầy vì bài viết đầy lợi lạc. Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô vì sự lợi lạc cho tất cả chúng sanh. Nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

   

 155. Bùi Thị Liên says:

  Kính bạch Thầy,

  Mật Liễu Nguyên con đã đọc xong bài viết Thư gửi các trò 185 rồi thưa Thầy.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi nhắc nhở cho chúng con nên hoan hỉ với thiện hạnh của chúng sinh, đồng đạo. Chính sự hoan hỉ ấy là chuyển hóa tâm để tích tập công đức trên con đường tu tập.

  Con xin ghi nhớ lời Thầy dạy Nếu không tạo ra niềm vui đạo Pháp thì làm sao có lạc, không có lạc thì làm sao có cực lạc.

  Con thành tâm cầu nguyện vị Thầy, Bổn tôn gia hộ cho con cùng các huynh đệ MGSN luôn tỉnh thức và chánh niệm trước những điều bất thiện.

  Con cầu nguyện Thầy Cô sức khỏe và trụ thế dài lâu vì lợi lạc chúng sinh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sinh tỉnh thức trạng thái giác ngộ.

  Om mani padme hum.

 156. Mật Hoàng Mai (Phạm Thị Mai) says:
  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài này rồi ạ.

  Con xin tạ ơn Thầy đã từ bi sách tấn ạ. Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho chúng sanh hạnh phúc phật tánh.

  Om mani padme hum

 157. Mật Bích Thuỷ says:

  Kính bạch Thầy .

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ .

  Con xin cảm tạ ơn Thầy vì bài viết rất lợi lạc giúp chúng con chuyển hoá tâm để tích tập công đức trên con đường tu tập . Và nhờ đó chúng con sẽ nhận được ơn phước của Thầy ,Bổn Tôn cuộc sống thế sự vì vậy cũng sẽ được hanh thông .

  Con xin cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh .

  Cầu cho chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật Tánh .

  Om Mani padme hum!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

DMCA.com Protection Status