Aug 7, 2015

Posted by in Lá thư người tâm đạo | 66 Comments

Thư gửi các trò 135: TẢN MẠN ĐÀ LẠT (kỳ I)

Thư gửi các trò 135: TẢN MẠN ĐÀ LẠT (kỳ I) NGẪU NHIÊN TRÙNG TÊN VỚI ….  BÁC HỒ! Chuông điện thoại reo, đầu dây bên kia vang vọng: “Anh Thành phải không, chuẩn bị ra ngã ba Hội Bài nhận đồ!”. Mật Tất Kiểm từ chối: “Tôi không phải tên Thành!”. Thầy đang nằm trên giường cao nói vọng xuống: “Đưa máy Thầy nghe cho! A lô, tôi Thành đây, tôi đã bảo trước khi đến nên gọi trước 30 phút, nay anh vừa gọi là bảo ra liền, ai chuẩn bị kịp ? Thôi được! Tôi ra ngay!”. Trò Mật Tất Kiểm ngạc nhiên: “Sao đồ của Thầy mà gọi vào máy con?” Thầy gắt gỏng: “Thôi đừng nói nhiều. Nhanh lên ra lấy đồ đi! Gọi tên ai không quan trọng, đúng sự  kiện thì cứ làm theo! Nếu không phải đồ mình thì hoàn trả, đừng


Đối với bạn đọc người Việt:
Vui lòng đăng nhập để xem tiếp nội dung bài viết. (Danh sách bài cho bạn đọc chưa có tài khoản tại đây).
For readers and learners who haven't had users:
Please read these public articles listed as follows: here
Or please login to read more or kindly send an email of request (writing in English) to [email protected] with complete details (full name, nationality, age, sex, occupation) to get a login account.

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status