Jan 10, 2017

Posted by in Giáo điển | 91 Comments

TÂM LINH: TỪ SỞ THÍCH ĐẾN ĐAM MÊ, TỪ THỰC HÀNH ĐẾN ỨNG DỤNG

TÂM LINH:  TỪ SỞ THÍCH ĐẾN ĐAM MÊ, TỪ THỰC HÀNH ĐẾN ỨNG DỤNG   Trong xã hội loài người mới có vấn đề tâm linh, ở các loài khác như súc sanh, ngạ quỷ, địa ngục, loài trời, loài thần…không có. Vì vậy, kinh điển đạo Phật khẳng định chỉ có loài người mới tu tập được! Thực nghĩa của từ ngữ “tâm linh” là gì? Đó là niềm tin vào những gì, những ai linh thiêng, đáng tôn quý. Dễ thấy nhất ở đời thường của loài người là đám giỗ, đám ma, đám chạp…cho đến hoạt động sùng bái tín ngưỡng của lễ hội, và từ đó những đạo giáo khác nhau lần lượt hình thành, gọi tắt là tôn giáo (tôn thờ một đạo giáo nào đó của một cộng đồng cùng chung niềm tin, chủ yếu nghiêng về thờ Trời, Thần, Quỷ, Vật, Tiên, Thánh..). Đạo Phật không thuộc nhóm này vì Đức Phật không tôn thờ những đối

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status