Sep 20, 2018

Posted by in Giáo điển | 16 Comments

SAO LẠ QUÁ VẬY CÀ?

Mô Phật! Kính Bạch Thầy, con đã đọc bài viết của Thầy rồi ạ. Con cảm tạ vị Thầy đã chỉ ra cho chúng con “Làm gì, làm thế nào để tạo ra thái độ hân thưởng.” Bài viết đã phân tích những góc cạnh của sự “hân thưởng” theo quỹ đạo Chánh Pháp, từ đó chúng con tránh được những cực đoan gây chướng ngại trên đạo trình tâm linh của mình. Qua bài viết, con hiểu được rằng người tu không cần phải khổ hạnh mệt mỏi mới có thể thành tựu. Mà chỉ cần đơn giản thông qua thái độ hân thưởng (nguyên tố vi tế) để đạt đến yếu tính giác ngộ (nguyên tố thanh tịnh). Hân thưởng được hiểu là sự hoan hỷ, vui thích, hỷ lạc khi ta tận hưởng bằng nhìn ngắm, tận hưởng bằng hiểu biết, tận hưởng bằng phân biệt. SựĐối với bạn đọc:
Vui lòng đăng nhập để xem tiếp nội dung bài viết. (Danh sách bài cho bạn đọc chưa có tài khoản tại đây).

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status