Aug 28, 2019

Posted by in Giáo điển | 58 Comments

SAO KỲ VẬY TA?

Kính gửi: – Hòa thượng Thích Trí Quảng, Phó pháp chủ Hội đồng chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Tôi là Minh Châu, một Phật tử sinh sống tại TP Hồ Chí Minh. Vừa qua, tôi được xem một bài giảng của thầy đăng ngày 24.8.2019  trên kênh Youtube Giác Ngộ với tựa đề “HT.Phó Pháp Chủ lên tiếng phê phán nạn BÈ PHÁI trong Đạo Phật – sự nguy hại của PGVN” (https://www.youtube.com/watch?v=duVvqdkhgTg), nội dung thuyết giảng này lại hoàn toàn trùng khớp (95%) với một bài viết của thầy trên báo Giác ngộ online (do thầy đang đương nhiệm vị trí Tổng biên tập)(https://giacngo.vn/phathoc/2017/09/05/5EC28B/) với tiêu đề “Tam bảo lực và tâm thành của Phật tử trong lễ Vu lan” đăng vào ngày 5.9.2017. Như vậy, tôi không rõ bài báo này có trước hay video này có trước, tuy nhiên dù là đăng lại một nội dung đã cũ bằng một tiêu đề gây chú ý như vậy, cũng khiến tôi là một Phật tử đang thực hành và nỗ lực ứng dụng giáo pháp tĩnh thức của Đức Thế Tôn phải trăn trở suy ngẫm về động cơ thật sự đằng sau những nội dung tuyên truyền gắn với chức danh “Hòa thượng – Phó Pháp chủ” này. Sau khi đã đọc và nghe những phân tích của thầy Thích Trí Quảng, nương theo lời dạy của Đức Phật về tinh thần “tác pháp chiếu quang” trong kinh Đại Bát Nhã Ba la mật đa, phẩm Chuyển sanh, tôi mạn phép có đôi lời phản biện, mong thầy hoan hỷ đón nhận để cùng nhau làm rõ các tướng thiện ác, giúp chúng sanh lìa mê về giác.

Bài giảng này có tiêu đề thật sự đáng lưu tâm “Phó Pháp chủ lên tiếng phê phán nạn BÈ PHÁI trong đạo Phật – sự nguy hai của PGVN”. Những tưởng rằng với cương vị khá cao trong GHPGVN cùng với trách nhiệm phụng sự chúng sanh của mình, thầy sẽ phân tích và nhắc nhở về những hiện tượng đang xảy ra trong tăng đoàn hiện nay như phủ nhận địa ngục, phủ nhận Đức Phật Ami Đà, bài bác tông phái, công kích giáo lý mang tính chia rẽ tôn giáo, phân biệt Đạo Phật gốc và Đại thừa, phân biệt và “dìm hàng” cư sĩ, chỉ trích tăng đoàn bằng “đỉnh cao trí tuệ”, lạm bàn chính trị… nhưng không, sau khi dành trọn gần 60 phút để lắng nghe cẩn thận những lời nhắc nhở của thầy, tôi nhận ra tiêu đề này chỉ mới là phần nổi của tảng băng trôi, còn phần chìm hay động cơ và dụng ý thật sự ẩn dưới lớp vỏ bọc phê phán này lại là cổ súy ngụy kinh Vu lan bồn, cổ súy cho hoạt động “ngu hiếu”, thờ cúng ông bà, cầu siêu vong linh,… trái với tinh thần “duy tuệ thị nghiệp” mà Đức Phật đã dạy. Sau đây là những luận cứ của tôi:

 1. Cổ súy ngụy thư Vu Lan Bồn

Mở đầu bài giảng và bài viết của mình, thầy phân tích về về hai trường phái trong Phật giáo gọi là “phái bảo thủ” (cố chấp những lời dạy của Đức Phật) và “phái cấp tiến” (tinh thần Phật giáo phát triển, Phật giáo đại thừa). Quả thật tôi tìm hiểu Phật pháp đã lâu nhưng chỉ biết đến khái niệm bên chánh, bên tà chứ chưa từng được nghe đến khái niệm này, cũng chưa từng thấy xuất hiện trong kinh điển hay một nghiên cứu Phật học chính thống nào, có lẽ là một sáng tạo mới về cách dùng từ của thầy để “lập lờ đánh lận con đen” sao?

Ở đây, thầy cho rằng người theo tinh thần Phật giáo phát triển thì “Chúng ta cho họ những gì họ cần, nếu cho cái chúng ta có mà họ không cần, trở thành phản tác dụng. Phật tử tại gia cần gì, giới xuất gia đáp ứng được nhu cầu đó, nếu không, họ sẽ bỏ đạo Phật” Tôi hoàn toàn không đồng ý với nhận định mang hơi hướng kinh tế thị trường “Bán cái thị trường cần chứ không bán cái mình có” này, vì sao? Đạo Phật là đạo cao quý, là đạo tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn, chúng ta không phải ngoại đạo mà phải hạ mình, bất chấp “thủ đoạn” để lôi kéo, để làm vừa lòng chúng sanh, để họ ở lại với đạo Phật! Trong thời đại suy đồi này, bản tính của chúng sanh là tập quán ương ngạnh và niệm tưởng bất chánh (Đại nguyện Quán thế âm bồ tát), thánh giả Potowa cũng nhận định “Những gì ngược với thế gian chính là Pháp”, bởi thế tinh thần nhập thế, thực hành Bồ đề tâm của Đại thừa chính là thiện xảo trong việc sử dụng tứ nhiếp pháp (Bố thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự) để thu phục nhân tâm, dẫn dắt chúng sanh rời xa các pháp bất thiện, rời xa tà kiến để quay trở lại với con đường chánh đạo mà Đức Thế Tôn đã từ bi chỉ dạy.

Không ai phủ nhận “pháp phương tiện” để hòa nhập với chúng sanh, để từ từ dẫn lối họ theo con đường chánh đạo, tuy nhiên pháp phương tiện cần đảm bảo hai yếu tố đó là không rời khỏi quỹ đạo chánh pháp và đặc biệt phải gắn với động cơ Bồ đề tâm nếu không sẽ trở thành “tà pháp” như Đức Phật đã cảnh báo trong kinh Hoa Nghiêm. Vậy ở đây, việc nuông theo tâm ái dục của chúng sanh để quy tụ được đồ chúng, để thỏa mãn ái ngã, để nhân danh Phật pháp mà hoạt động với tâm phi đạo đức rồi ngụy biện bằng vỏ bọc của tinh thần “cấp tiến”, tinh thần Phật giáo đại thừa là không thể chấp nhận được! Chính bởi tâm lý “phụng sự” bất chấp như thế này, che đậy lồi lõm bằng khái niệm “pháp phương tiện” này mà các hoạt động mê tín dị đoan như cầu siêu, vớt vong, trục vong, cúng bái cô hồn,… mới ngày càng lan rộng, vùi dập chúng sanh trong vũng lầy vô minh tà kiến. Đây mới là hậu quả của hoạt động “con trùng ăn thân sư tử”, làm nguy hại đến sự tồn vong của chánh pháp, nguy hại đến thân căn huệ mạng chúng sanh chứ không phải bởi “những người bài bác lễ Vu lan – người không hiểu rõ tinh thần Phật dạy” như sự nhận định chủ quan và đầy tính quy chụp của thầy!

Lại nói về ngụy thư Vu lan bồn, tôi tự hỏi với vai trò là một phó pháp chủ, nếu không đủ trí tuệ và đạo lực để thẩm định theo tinh thần kinh Kalama, thiết nghĩ thầy cũng cần phải có sự xem xét toàn diện các góc cạnh để đưa đến kết luận đúng đắn mà dẫn dắt chúng sanh. Bản thân tôi từng là người đều đặn đến chùa mỗi rằm tháng 7 để tụng đọc ngụy thư Vu lan, nhưng từ sau khi đọc được những pháp liệu phân tích, lập luận sắc bén y cứ từ Thánh giáo lượng, chứng minh tính “bất liễu nghĩa” của Vu lan bồn, mà toàn diện nhất là của tiên sinh Đáo Bỉ Ngạn (http://chanhtuduy.com/ngo-nhan-ve-kinh-vu-lan-bon/) vào năm 2012, tôi đã lập tức “quay đầu là bờ”, không còn cố chấp đi theo truyền thống vô minh ấy nữa. Vậy lẽ nào ngài phó pháp chủ lại chưa từng đọc được và chưa từng suy gẫm về những phân tích rành rành ấy hay sao?

Đọc những luận giải của thầy để bảo chứng cho ngụy thư này thật khiến tôi phải đau đầu: “Thử nghĩ lễ Vu lan có hay không có trong Phật giáo. Tôi nghiên cứu kinh Nguyên thủy trước và học kinh Đại thừa sau, nhận thấy có sự nhất quán từ pháp Phật dạy năm anh em Kiều Trần Như và đi suốt nữa, xem Phật dạy Tỳ-kheo làm gì và những người đang sống làm gì. Bấy giờ, tôi thấy trong kinh Nguyên thủy, Phật đã nói hiếu hạnh và Ngài cũng đã thực hành hiếu hạnh. Nhưng hiếu hạnh của Phật khác với hiếu hạnh của Bà-la-môn giáo, khác với Nho giáo.” Sở dĩ tôi cảm thấy đau đầu và khó để tiếp thu là bởi cách hành văn của thầy quá tối nghĩa, nếu không muốn nói rằng luận cứ chẳng ăn nhập gì với luận điểm mà thầy đưa ra. Chưa bàn đến việc thầy nói khơi khơi chẳng trích dẫn kinh nào, luận nào nhưng việc thầy nghiên cứu kinh Nguyên thủy rồi đến kinh Đại thừa để nhận thấy Đức Phật đã nói hiếu hạnh và thực hành hiếu hạnh thì có liên quan gì đến việc kết luận tính chân thật của ngụy kinh Vu Lan Bồn?, thầy có đang “lập lờ đánh lận con đen” không khi nhập nhằng giữa hai phạm trù này? Vốn dĩ tiên sinh Đáo Bỉ Ngạn chỉ đả phá ngụy kinh, chứng minh đây là hàng giả, hàng nhái, không phải được lưu xuất từ kim khẩu đức Phật để  chúng sanh hiểu được và tránh tụng đọc mà mất phước, âm tổn công đức, Ngài ấy hoàn toàn không đả phá tinh thần hiếu hạnh mà còn trích dẫn lời khai thị của Hòa thượng Tuyên Hóa về 4 phương diện trả hiếu: Cận hiếu, viễn hiếu, tiểu hiếu và đại hiếu. Thầy Trí Quảng vui lòng nghiên cứu kỹ lưỡng để tránh phát ngôn tùy tiện và quy chụp cho người khác.

Trong bài viết này tôi không muốn đề cập lại những phân tích, nhận định đã quá rõ ràng chứng minh Vu lan bồn là ngụy thư của người tàu, tôi chỉ cảm thấy thật uổng cho một vị mang danh phó pháp chủ lại vận động, tiếp tay để lưu hành hàng nhái, hàng giả, dẫn lối chúng sanh vào con đường tà kiến. Thầy đã nói rất hay trong bài thuyết này, rằng “Phật thuyết nguyên nhân khổ và việc mà các người tu cần làm là tu 37 Trợ đạo phẩm để thoát khổ, được Niết-bàn. Hàng đệ tử Phật dù tu pháp môn nào cũng phải tuân thủ giáo lý căn bản này, không được rời giải thoát”, nhưng hành vi của thầy lại xuống quá thấp khi cổ súy cho việc thực hành ngụy kinh, vốn là một ổ độc tà kiến, gieo nhân luyến ái luân hồi cho chúng sanh, vậy còn đâu là thực hành bát chánh đạo (đứng đầu là chánh kiến) theo con đường mà Thế tôn đã giáo huấn và chính ngài đã hô hào đây? Ở độ tuổi mùa thu lá rụng bất chợt này rồi, tôi thật lòng muốn cảnh báo thầy, đành rằng tội phạm tâm linh thì pháp luật không quản nhưng tòa án nhân quả vẫn chẳng bỏ xót một ai, dù người ấy có là hòa thượng hay “phó pháp chủ”, thưa thầy!

 1. Cổ súy hoạt động ngu hiếu, thờ cúng ông bà, cầu siêu vong linh nhân lễ Vu Lan

Trong bài diễn thuyết này thầy có đề cập đến những câu chuyện mang màu sắc mê tínhuyền hoặc thuộc về gia đình để bảo chứng cho sự tồn tại của vong linh sau khi chết. Khôi hài hơn khi thầy đã từng cảnh cáo người chị của mình rằng “chị phạm tội bất hiếu, phải lạy ông xin tha tội. Vì vô tình, hay cố ý làm cha mẹ buồn phiền, hay làm buồn phiền người quá vãng là tội bất hiếu nặng” chỉ vì một lần không chuẩn bị bữa cơm chu đáo cho ông?! Câu chuyện này chưa biết ai đúng ai sai nhưng mượn một người đã chết để gây nên trạng thái bất an cho người đang sống có phải từ bi?, và sau 49 ngày thì ông còn ở đâu mà lạy hay xin tha tội? Một sự áp đặt quá sức mê tín mà tôi không nghĩ rằng lại có thể được nói ra từ một vị xưng là “Phó pháp chủ”, bởi vậy tôi càng hiểu sâu sắc lời dạy của Đức Phật  rằng “sợ hãi chỉ khởi lên tử kẻ ngu, không phải với bậc trí

Không chỉ lộ ra sơ hở sự thiếu hiểu biết về hành trình tái sanh của con người sau khi chết mà thầy còn cho thấy sự yếu kém về tri kiến Phật học khi lập luận về vua Tịnh Phạn rằng “có thiên nhãn thì mới nhìn thấy được, nhìn thấy được thì tội lỗi mới tiêu và những tham vọng, ham muốn, lo lắng, ưu phiền không còn nữa”. Mô Phật! các loài quỷ thần, trời, rồng,… cũng có thiên nhãn lẽ nào họ cũng “thấy” và cũng được tiêu tội lỗi, diệt trừ ưu phiền sao? Nói đâu xa chính thân trung ấm khi trong cõi Bardo cũng có thiên nhãn thông cơ mà sao họ vẫn rơi vào ba cõi thấp? Những kiến thức Phật học quá đỗi cơ bản này mà thầy còn nhầm lẫn thì làm sao chúng sanh có thể tin vào những lập luận của thầy bảo chứng cho ngụy kinh, cổ súy ngu hiếu, cầu siêu vong linh đây?

Thầy lấy dẫn chứng từ ngụy thư và kể một câu chuyện vô thưởng vô phạt về vị vua nào đó đời nhà Minh cúng dường trai tăng để cầu siêu cho mẹ rồi khẳng định rằng “lễ cúng dường trai tăng theo Phật giáo Đại thừa đã phát xuất từ kinh Nguyên thủy và thể hiện trên nhân gian cũng phù hợp nên được nhiều người chấp nhận, ủng hộ nên nó mới tồn tại”?! Có lẽ đoán trước được thời mạt pháp sẽ có những lập luận đi ngược với tôn chỉ duy tuệ thị nghiệp như vậy nên đức Phật đã giáo huấn trong kinh Kalama rằng “Một là, chớ vội tin một điều gì, chỉ vì điều đó là truyền thuyết. Hai là, chớ vội tin một điều gì, chỉ vì điều đó thuộc về truyền thống…Chín là, chớ vội tin một điều gì, chỉ vì điều ấy được sức mạnh và quyền uy ủng hộ” Ngay cả Đức Phật cũng khẳng định rằng Ngài chưa từng nói một lời nào trong 49 năm hoằng  pháp thì liệu chừng những điều được con người với bản tính vô minh ủng hộ, đồng tình có phải được xem là chân pháp hay không, dù người đó là hòa thượng hay phó pháp chủ?

Đại sĩ Liên Hoa Sanh

          Phần cuối của bài giảng này, thầy nói rằng “Pháp lực là lời Phật dạy, hay kinh điển, nhưng phải nhờ sự hành trì của chư Tăng, kinh mới phát huy được. Vì kinh để trong tủ không thể phát huy sức mạnh, nhưng chư Tăng sử dụng kinh để tu hành thì phát huy đạo lực và sanh ra pháp lực” Chúng ta chọn ngày rằm tháng 7 để cúng dường chư Tăng, nhờ chư Tăng siêu độ cho tổ tiên, ông bà, cha mẹ, người thân đã quá vãng. Vì trong ba tháng an cư kiết hạ, chư Tăng hành trì pháp Phật, tạo thành thần lực của chư Tăng, nên sự cầu nguyện có linh nghiệm.” Tôi không phủ nhận sự vi diệu của giáo Pháp Phật đà nhưng tôi cần minh định rõ một vấn đề, rằng không phải cứ đóng cửa 3 tháng đọc tụng thì thần lực gia tăng, bởi còn phụ thuộc vào trình độ tâm linh của mỗi người và quan trọng hơn cả là mục tiêu hành pháp của họ, dù cho có đọc liên tục trong 3 tháng hay 3 năm thì cũng không có kết quả nào nếu gắn với hoạt động của họ không phải là mục tiêu cứu cánh giải thoát (là điều kiện để kích hoạt năng lượng thanh tịnh từ nguyên tố tinh túy mà tạo thành thần lực). Bởi vậy, với những đối tượng mà đến cả ngụy kinh cũng không phân biệt được, còn cổ súy thực hành và đầy ắp lỗ hổng tri kiến giải thoát thì làm sao kích hoạt được năng lượng tinh túy của hư không? Với chút đạo lực ít ỏi đó thì làm sao có thể siêu độ cho những người đã quá vãng? Tất nhiên tôi không tự ý lập ngôn mà Sơ tổ Mật tông Tây Tạng là Đại sĩ Liên Hoa Sanh từng dạy đệ tử Yeshe Sogyal rằng “không được trục tà đuổi quỷ khi chưa đắc thánh quả” (Thánh Nữ kinh) bởi chỉ những đại thành tựu giả Mật tông mới có đạo lực thâm hậu để đảm trách pháp sự này cũng như có thần lực cao cường để giữ vong linh yên vị thuyết pháp. Do vậy, tôi càng buồn cười với nhận định ngây ngô của thầy rằng “vị sư nào chuyển biến được sức mạnh của kinh, của pháp Phật thì giọng tụng kinh của họ tác động người quá vãng nghe và cảm nhận được lời Phật dạy, khiến họ hết khổ đau, được giải thoát.”, lẽ nào giờ đây thẩm định đạo lực của một vị thầy tâm linh lại không dựa trên sản phẩm trí tuệ hay công hạnh của họ mà lại dựa vào “giọng tụng kinh” sao thưa hòa thượng Thích Trí Quảng?

Tôi tự hỏi rằng, lễ vu lan năm nay đã qua nhưng tinh thần cổ súy Vu lan vẫn mạnh mẽ, lẽ nào đây là động thái “vận động hành lang” từ một vị mang danh Phó Pháp chủ cho năm tiếp theo khi mà mùa “báo hiếu” năm nay đã không được như trông đợi? Vậy, tôi xin nhắc lại lời của thầy trong bài thuyết này “Những gì nên bỏ mà cố giữ sẽ làm mọi người khổ”, vậy điều gì nên bỏ, mong ngài hãy ghi nhớ lời huấn thị của Bồ tát Long thọ trong “thư gửi bằng hữu Hoàng đế” rằng “Hãy làm theo chánh kiến nếu mong cõi cao và giải thoát, vì dù cho làm nhiều hành vi công đức nhưng ngang qua tà kiến cũng sẽ lãnh chịu hậu quả nghiêm trọng.”

Cầu nguyện tất cả chúng sanh tĩnh thức với trạng thái giác ngộ.

Om Mani Padme Hum.

TP HCM ngày 28.8.2019

Minh Châu.

 1. Mật Nhị Khang says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc xong bài của đạo hữu Minh Châu phản luận những luận điểm được phó pháp chủ Hội đồng chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam – Hòa thượng Thích Trí Quảng trong bài viết và bài giảng “HT.Phó Pháp Chủ lên tiếng phê phán nạn BÈ PHÁI trong Đạo Phật – sự nguy hại của PGVN” ; “Tam bảo lực và tâm thành của Phật tử trong lễ Vu lan”. Qua những phần phân tích dựa theo luận cứ của các bậc thành tựu giả, đã chỉ ra những sơ xuất không nên có khi Hòa thượng cổ súy cho việc “ngu hiếu”, “vu lan bồn” đặc biệt mang đậm tính biệt phân giữa tăng sĩ và cư sĩ khi nhận định chủ quan rằng “giọng tụng kinh” nhờ sau 3 tháng an cư kiết hạ sẽ tác động tới người quá vãng và cảm nhận được lời Phật dạy kiến họ hết khổ đau và được giải thoát. Đây quả thực là một nhận định duy ý chí và chủ quan, không nhẽ việc “hết khổ đau và được giải thoát” lại chỉ cần “giọng tụng kinh” của chư tăng thì ai cần cần thực hành pháp tĩnh thức của Đức Thế Tôn. Cứ lo nhờ cậy các vị tỳ kheo, chờ thời rằm tháng 7 nhân sau 3 tháng kiết hạ, mời các vị “giọng tụng kinh” hay, mùi mẫn về “độ” cho cả tông chi họ hàng là xong thế thì Pháp Phật thành ra gì nữa. Thế thì Phật pháp sao còn tồn tại và phát triển đến hơn hai nghìn năm trăm năm nay vậy.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã chia sẻ bài viết.  Con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô mạnh khỏe, trường thọ, trụ thế dài lâu vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện cho chánh lý Phật đà được lan tỏa khắp muôn phuong, để cho những luận kiến sai trệch không còn cơ hội trỗi dậy.

  Om Mani Padme Hum!

 2. Mật Huệ Phương says:

  Kính bạch Thầy,

  Con Mật Huệ Phương đã đọc bài này ạ.

  Con cảm tạ ơn Thầy!

 3. Mật Dũng Tấn says:
  Kính Bạch Thầy.

  Con đã đọc bài rồi ạ,con hoan hỷ tán thán thiện hạnh của đạo hữu Minh Châu.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy , Cô.

  Cầu nguyện cho tất chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Pdme Hum.

 4. Mật Bình says:
  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết ” Sao kì vậy ta” của đạo hữu Minh Châu. Con hoan hỷ tán thán thiện hạnh của đạo hữu đã “tác pháp chiếu quang” cho Hòa thượng Thích Trí Quảng, qua đó nhằm minh định chánh- tà, chân- ngụy để mang lại lợi lạc cho tấ cả chúng sanh. Con đã nghe qua bài giảng của Hòa thượng Thích Trí Quảng. Con cũng cảm thấy lạ bởi những quan kiến lệch quỹ đạo chánh kiến của vị Hòa thượng – phó pháp chủ này. Và không còn cảm thấy lạ với các bài giảng cũng cùng một lối nói theo tâm ý mình của các vị Đại đức khác, bởi sự xuyên suốt từ trên xuống trong GHPG, theo kiểu” chúng ta cho họ những gì họ cần, nếu cho họ cái chúng ta có mà họ không cần, trở thành phản tác dụng. Phật tử xuất gia cần gì, giới xuất gia đáp ứng nhu cầu đó, nếu không họ sẽ bỏ đạo Phật”. Con không hiểu theo vị Pháp chủ thì Phật tử xuất gia sẽ cần gì? khi Đức Phật dạy rằng” nước biển chỉ có một vị mặn, các pháp của ta chỉ một vị giải thoát”. Vậy liệu rằng theo kiểu nhu cầu Phật tử thích gì, các Thầy đáp ứng cái đó bất chấp tà kiến, thì Phật tử sẽ đi đâu? về đâu? trên hành trình tu tập của mình.

  Con tạ ơn Thầy đã đăng bài viết của đạo hữu Minh Châu. Con cầu nguyện Thầy Cô trường thọ vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum!

   

   

   

   

 5. Mật Chánh Tấn says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài này rồi ạ. Con hoan hỷ với thiện hạnh tác pháp chiếu quang của đạo hữu Minh Châu đã phản luận những luận điểm sai lệch quỹ đạo chánh pháp của hòa thượng Thích Trí Quảng nhằm minh định chánh tà, giúp chúng sanh lìa mê về giác. Ngay trong phần 1 của bài viết, những câu nói mang tính cổ súy ngụy thư Vu Lan Bồn của hòa thượng Thích Trí Quảng thật không thể chấp nhận. Điều đầu tiên là kiểu “phụng sự” mang tâm lý thị trường khi hòa thượng cho rằng “Phật tử tại gia cần gì, giới xuất gia đáp ứng được nhu cầu đó, nếu không, họ sẽ bỏ đạo Phật”. Nếu nói như vậy thì chẳng lẽ chúng sanh vì vô minh tà kiến mà muốn cúng bái mê tín dị đoan, cầu siêu, vớt vong, trục vong, cúng bái cô hồn để thỏa mãn mục đích vị kỷ cá nhân, thỏa mãn ái ngã, gieo nhân luân hồi thì hòa thượng cũng sẽ “chiều theo” mà làm, nếu không làm thì sợ “mất khách”. Như vậy thì đâu còn là tinh thần tu tập giải thoát mà Đức Thế Tôn đã chỉ dạy. Hơn nữa, Thánh tăng Tông Khách Ba đã chỉ dạy về phương diện giáo hóa như sau: “Làm cho chúng sanh khổ não mà đúng theo chánh pháp thì nên làm. Làm cho chúng sanh an vui mà sai chánh pháp thì không nên làm” (trích tác phẩm “Bồ đề chánh đạo Bồ tát giới luận”). Bên cạnh đó, bài viết của tiên sinh Đáo Bỉ Ngạn (http://chanhtuduy.com/ngo-nhan-ve-kinh-vu-lan-bon/) đã minh chứng rõ Vu Lan Bồn là ngụy kinh, gieo rắc tà kiến, nhân luân hồi cho chúng sanh. Vậy mà giờ đây hòa thượng Thích Trí Quảng vẫn muốn cổ súy ngụy kinh ấy. Như vậy, hòa thượng đâu có thực sự lo lắng cho vận mệnh tâm linh của chúng sanh đâu, mà chắc hẳn chỉ lo lắng “mất lòng khách hàng” rồi sẽ khó thỏa mãn được ái ngã, mong cầu kim tiền của mình chăng!?

  Con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô mạnh khỏe, trụ thế dài lâu vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện đạo hữu Minh Châu hanh thông thế sự, thành tựu mọi ước nguyện chính đáng. 

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum!

 6. Phan Ngô Thùy Dung 8 tuổi says:
  Kính Bạch Thầy.

  Con đã đọc xong bài này rồi ạ!

  Con cảm tạ ơn  Thầy.

 7. Mật Khánh Thảo says:
  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc xong bài rồi ạ. Con hoan hỷ tán thán thiện hạnh tác pháp chiếu quang của đạo hữu Minh Châu đến TT Thích Trí Quảng. Với những phân tích dựa theo luận cứ của các bậc thành tựu giả, đạo hữu Minh Châu đã chỉ rõ những cổ suý trong việc ngu hiếu và Vu lan bồn của TT Thích Trí Quảng.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy và Cô.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum

 8. Mật Giác Đức says:
  Kính bạch Thầy Cô

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ

  Con hoan hỷ tán thán thiện hạnh viết bài phản luận của đạo hữu Minh Châu, với những luận điểm của bậc thành tựu giả nhà Phật đã rõ ràng, nhưng HT Phó Pháp chủ, Thích Trí Quảng, có chức sắc trong Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam, nhưng thầy đó đã thuyết giảng không đúng, về kinh Vu Lan Bồn, vốn là kinh ngụy, “đúng là thời mạt pháp tà sư nhiều như cát sông hằng”được vị Thầy luận giải rõ ràng, ngang qua đó chúng con trân quý cơ hội được nương tựa nơi vị Thầy từ bi, trí tuệ, nhiều phương tiện giúp chúng con thực hành pháp mọi lúc mọi nơi!

  Con cầu nguyện sức khỏe sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của chúng sanh

  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tính thức với trạng thái giác ngộ

  Om mani padmehum

 9. Mô Phật,

  Mật Giác Đăng hoan hỷ tán thán thiện hạnh tác pháp chiếu quang của đạo hữu Minh Châu.

  Đúng là, sao kỳ vậy ta! Một vị hòa thượng, phó pháp chủ, với bài giảng có tựa đề thật “kêu”, tưởng như những lời tâm huyết để chấn chỉnh giáo hội, tăng đoàn. Nhưng trớt quớt, nội dung lại cổ súy cho ngụy thư, cổ súy cho hoạt động ngu hiếu, thờ cúng ông bà, cầu siêu vong linh nhân mùa lễ vu lan! Kỳ dị hơn nữa, phó pháp chủ còn vận dụng nguyên lý kinh tế thị trường vào việc gieo duyên, hoằng pháp; đề cao những tăng sĩ có “giọng tụng kinh” đi vào lòng người!

  Ủa? Vầy có phải là ông ấy đang công nhận tăng sĩ xuất gia ngày nay như là những chuyên viên kinh doanh giỏi trên thị trường tâm linh? Họ sẵn sàng cung cấp mặt hàng không cần bàn tới thật giả, miễn sao chiều lòng khách hàng và đảm bảo cho mọi hoạt động phụ trợ luôn sôi động, rộn ràng không dứt, từ vừa hết mùa năm nay cho tới chớm vụ năm sau?

  Mô Phật! Thật đáng thương cho những “khách hàng” đang mê muội say sưa trong đống hàng giả độc hại đó mà không biết rằng mình đang bị gặm nhấm, bào mòn huệ mạng. Và thật đáng căm phẫn cho những kẻ làm phận “trùng ăn thân sư tử” chắc chắn không thoát được tòa Nhân quả!

  Cảm ơn đạo hữu Minh Châu đã viết bài. Cầu nguyện cho đạo hữu được hanh thông thế sự, viên thành ước nguyện chính đáng.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô vì lợi lạc tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện chúng sanh đều tĩnh thức trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum.

 10. Kính Bạch Thầy

  Bài này con đã đọc rồi ạ

  Con xin hoan hỷ và tán thán thiện hạnh tác pháp chiếu quang của đạo hữu Minh Châu đối với TT Thích Trí Quảng

  Với những phân tích lập luận sắc bén và dẫn chứng củ thể cho mọi  người biết được những quan kiến lệch quỹ đạo chánh kiến và những cổ súy về Vu lan bồn của TT Thích Trí Quảng

  Con xin cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô vì lợi lạc của chúng sanh

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thức tỉnh với trạng thái giác ngộ

  Om mani padme hum

 11. Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc bài phản luận của đạo hữu Minh Châu gửi tới hoà thượng Thích Trí Quảng.

  Qua những phân tích của đạo hữu Minh Châu, con không khỏi ngán ngẩm trước sự bất nhất giữa nội dung và tiêu đề của video bài giảng của HT Thích Trí Quảng, những nội dung thuyết giảng hoàn toàn sai lệch với chánh kiến nhà Phật khi cổ suý cho nguỵ kinh Vu Lan Bồn, cho những hoạt động mang lại “nguồn thu” không nhỏ cho các chùa như cầu siêu vong linh, làm lễ Vu lan báo hiếu…của ông ta. Đọc tiêu đề Video con cũng đã hình dung chắc hẳn với vị trí Phó pháp chủ, HT Thích Trí Quảng hẳn sẽ đưa ra những phân tích để bài trừ nạn bè phái trong đạo Phật, trong PGVN. Nhưng không, đó chỉ là 1 chiêu trò giật tít để che dấu động cơ và dụng ý thực sự mà sau khi đọc xong bài phản biện của đạo hữu Minh Châu người đọc lập tức tỏ tường.

  Con thực sự bải hoải và tự hỏi những người theo đạo Phật ở Việt Nam nói chung và thế giới nói riêng sẽ ra sao đây khi mà có 1 bộ phận không nhỏ những người tự nhận là tỳ kheo, khoác lên mình bộ y cà sa lại ngày đêm “ra rả” những điều hoàn toàn sai với chánh kiến Phật đà như vậy. Con cầu nguyện ngày càng nhiều hơn nữa chúng sanh hữu duyên đến được với chanhtuduy.com, được tiếp cận với nguồn sáng chánh kiến hiếm hoi giữa thời mạt pháp này.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Om ah hum.

 12. Mật Phê Rô says:

  Kính bạch Thầy !

  Con hoan hỷ thiện hạnh tác pháp chiếu quang của đạo hữu Minh Châu theo tinh thần kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa đến hòa thượng Thích Trí Quảng .

  Con cảm ơn đạo hữu Minh Châu đã viết bài. Cầu nguyện cho đạo hữu luôn hạnh phúc, hanh thông, viên thành mọi ước nguyện .

  Con cầu nguyện Thầy Cô sức khỏe, trường thọ vì đại nghiệp phổ truyền Yoga Thanh Trí, làm lợi lạc tất cả chúng sanh .

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh được nương tựa bóng lành Thầy, Phật, Pháp, Tăng .

  Om Mani Padme Hum !

 13. Mật Hoàng Như says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ. Con hoan hỷ tán thán công hạnh tác pháp chiếu quang của đạo hữu Minh Châu tới hòa thượng Thích Trí Quảng. Mong rằng hòa thượng Thích Trí Quảng sớm nhận ra kinh Vu lan là kinh giả mà ngừng cổ súy gây họa cho chúng Phật tử.

  Con cầu nguyện Thầy, Cô sức khỏe và trường thọ vì lợi lạc của chúng sanh

  Cầu cho tất cả chúng sanh thức tỉnh trong trạng thái giác ngộ

  Om Mani Padme Hum.

 14. bichngoc says:
  Kính bạch thầy !

  Thưa Thầy con đã đọc bài viết này rồi ạ !

  Con cảm tạ ơn Thầy!

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh

  Om Mani Padme Hum !

 15. Mật Tường Vân ( Đinh Ngọc Hà An ) says:
  Kính bạch Thầy.

  Con Mật Tường Vân đã đọc bài này rồi ạ.

  Con cảm tạ ơn Thầy.

  Con cầu nguyện cho Thầy, Cô trường thọ vì lợi lạc chúng sanh.

  Om Mani Padme Hum.

 16. Mật Tú Viên says:

  Kính bạch Thầy!

  Con Mật Tú Viên đã đọc bài tác pháp chiếu quang của đạo hữu Minh Châu đối với bài giảng của hòa thượng Thích Trí Quảng rồi ạ. Con hoan hỷ tán thán những phân tích, lập luận xác đáng của đạo hữu Minh Châu trên quan kiến Phật môn. Có những thầy tu cho rằng ngụy thư Vu lan bồn, việc cầu an, cầu siêu… là phương tiện giữ chúng sanh ở lại đạo Phật vì đáp ứng được tâm lý của họ nhưng đó là ngụy biện. Con hiểu rằng “pháp phương tiện” không thể hiểu một cách phiến diện và “dễ dãi” như vậy, vì phương tiện vẫn phải theo quỹ đạo chánh Pháp và gắn với động cơ bồ đề. Giữ được chúng sanh mà làm cho họ hiểu sai về giáo lý Phật đà, thực hành tà kiến chắc chắn là gây hại chứ không hề có lợi.

  Mong sao những truyền thống vô minh, những hoạt động đi ngược lại chánh kiến Phật đà sẽ không còn tồn tại, và những vị sứ giả Như Lai sẽ hướng dẫn chúng sanh bằng pháp phương tiện đúng đắn nên nền tảng trí huệ Phật đà vì lợi ích của chúng sanh.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì sự lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện đạo hữu Minh Châu nhiều sức khỏe và hanh thông trên đường đời – đường đạo.

  Om Mani Padme Hum.

 17. Kính bạch Thầy,
  Con đã đọc bài này.
  Con hoan hỷ tán thán thiện hạnh tác pháp chiếu quang của đạo hữu Minh Châu nương theo lời Phật dạy trong kinh Đại Bát Nhã Ba La mật đa, phẩm Chuyển sanh mà gửi đến Hòa thượng Thích Trí Quảng để minh định chánh tà trong bài giảng của ông ấy. Quả thật là “kì” khi một người đại diện cho sứ giả Như Lai nhưng thay vì làm lợi lạc cho chúng sanh bằng những tri kiến giải thoát thì lại cổ súy cho ngụy kinh Vu Lan Bồn và những hoạt động lễ bái cầu siêu mê tín. Thay vì giảng luận những chánh kiến đến chúng sanh để thoát khổ thì lại thay thế bằng những nhận định đầy tính chất kinh doanh ở thế gian khi “Bán cái thị trường cần chứ không bán cái mình có”. Thay vì hoan hỷ với “Tứ chúng đồng tu” thì lại “nhất bên trọng” khi cho rằng “Nhờ sự hành trì của chư Tăng, kinh mới phát huy được”, do đó mà “chúng ta chọn ngày rằm tháng 07 để cúng dường chư Tăng, nhờ chư Tăng siêu độ cho tổ tiên, ông bà, cha mẹ, người thân đã quá vãng”. Cùng với đó là nhận định hết sức tự ý lập ngôn của ông ấy khi cho rằng “vị sư nào chuyển biến được sức mạnh của kinh, của pháp Phật” sẽ thể hiện qua “giọng tụng kinh” chứ không phải là dựa trên sản phẩm trí tuệ hay công hạnh. Qua những phân tích cùng luận chứng luận cứ từ thánh giáo lượng của đạo hữu Minh Châu, con hiểu thêm rằng vì sao Đức Phật dạy nên “Y pháp bất y nhân” để tránh nhầm lẫn “cặn là vàng” mà ảnh hưởng đến thân căn huệ mạng đời này cũng như đời sau.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã chia sẽ bài viết.
  Con thành tâm nguyện cầu Thầy Cô mạnh khỏe và trường thọ vì sự nghiệp hoằng dương chánh pháp, lợi lạc chúng sanh.
  Nguyện cầu đạo hữu Minh Châu các ước nguyện chánh đáng sớm viên thành.
  Nguyện cầu tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.
  Om Mani Padme Hum.

 18. Mật Giác Phương says:
  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc bài viết “Sao kỳ vậy ta?” rồi ạ. Con hoan hỷ tán thán thiện hạnh “tác pháp chiếu quang” của đạo hữu Minh Châu và cầu nguyện Hòa thượng Thích Trí Quảng sẽ giữ được tâm quân bình mà hoan hỷ quán xét như được “chỉ chỗ trôn vàng”.

  Qua bài viết với những lập luận, phân tích của đạo hữu Minh Châu, con cảm nhận rằng quả thực người tu đúng, có chánh kiến hiếm như sao buổi sớm. Trông người mà ngẫm đến ta để thấy ơn phước và may mắn biết bao khi chúng con được theo học vị Thầy, được tiếp nhận nguồn sáng chánh kiến mỗi ngày trong khi bên ngoài đầy rẫy lọc độc tà kiến.

  Con cảm tạ ơn Thầy! Cảm ơn đạo hữu Minh Châu đã viết bài!

  Con cầu nguyện Thầy, Cô mạnh khỏe và trường thọ vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu mong tất cả chúng sanh tỉnh thức trong trạng thái giác ngộ.

  Om mani padme hum.

 19. Mật Hải - Đỗ Cao Tường says:

  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ khi đọc được bài luận giảng biện chứng khoa học tâm linh trên nền tảng Thánh giáo lượng Phật đà với “nội công” ngũ minh thật thâm hậu của vị tuệ tri thức Minh Châu, đã chỉ ra những lỗi làm tà kiến nguy hại của HT Thích Trí Quảng. Thật kỳ diệu thay, các bậc Tuệ tri thức, các bậc Trí giả đều có cùng ánh sáng tuệ quang chánh kiến Phật đà rực rỡ, không thể nhầm lẫn. Còn hạng người tà kiến thì nơi nào cũng mang trong mình một thứ ánh sang tối tăm, mờ ảo giống nhau dù cho họ có khoác lên mình loại hình hài tăng tướng hay mang danh Thượng tọa, Hòa thượng, Phó Pháp chủ… Nói theo văn phong, khẩu khí của một số vị tướng lĩnh, lãnh đạo thời xưa thì Minh Châu tiên sinh phải xứng đáng đuợc phong là “Đại tướng”. Nếu có một cuộc bình chọn công bằng, dân chủ trong tứ chúng Phật tử Việt Nam trên toàn cầu, con xin bầu chọn đạo hữu Minh Châu lên làm Phó Pháp chủ thay cho vị Hòa Thượng lớn tuổi đời, nhiều tuổi đạo nhưng lại rất ít tuổi chánh kiến, tuệ tri Phật đà kia. Đương nhiên, từ tận đáy lòng mình, con vẫn luôn cung kính thỉnh nguyện vị Thầy làm bậc Pháp chủ hoằng dương Chánh pháp, đã tà xây chánh vì lợi ích giác ngộ giải thoát cho chúng sanh khắp muôn nơi.

  Con hoan hỷ tán thán trí huệ, công hạnh Bồ đề, tác pháp chiếu quang vì lợi lạc hữu tình của vị Thầy, của tuệ tri thức Minh Châu.

  Con thành tâm cầu nguyện vị Thầy và các bậc Tuệ Tri thức trường thọ vì đạo nghiệp hoằng dương Chánh pháp, đã tà xây chánh làm lợi lạc cho tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh được lan tỏa ánh sáng chánh kiến Phật đà mà dần xa lìa vô minh, tà kiến.

  Con kính lễ Thầy!

  Om Mani Padme Hum.

   

 20. Mật Thái Hòa says:
  Kính Bạch Thầy.
  Con đã đọc xong bài này rồi ạ.
  Con hoan hoan hỷ tán thán thiện hạnh của đạo hữu Minh Châu, đã tác pháp chiếu quang chỉ ra những sai lầm nghiêm trọng, cho hòa thượng Thích Trí Quảng về việc cổ súy ngụy kinh Vu lan bồn là tục lệ phong kiến sự ngu trung ngu hiếu của người Tàu, và cổ súy việc cầu siêu cho vong linh là sự tiêm nhiễm tà kiến, sự mê tín dị đoan cho chúng sanh. Như Long Thọ Bồ Tát đã khẳng định trong bức thư gửi Hoàng đế bằng hữu:
  “Chánh kiến giúp con người lên cõi cao. Tất cả những hành vi dù công đức, nhưng nếu bị rơi vào tà kiến, sẽ chịu hậu quả thảm hại”. Mong hòa thượng Thích Trí Quảng quán xét lại bản thân, nhất là về sự sai lầm nghiêm trọng của mình.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì hạnh phúc của chúng sanh.
  Cầu mong cho tất cả chúng sanh thức tỉnh với trạng thái giác ngộ.
  Om Mani Padme Hum.
 21. Mật Diệu Hằng says:
  Mô Phật!

  Mật Diệu Hằng hoan hỷ với thiện hạnh và công đức tác pháp chiếu quang của đạo hữu Minh Châu.

  Thật bất ngờ khi một hòa thượng là phó pháp chủ Hội đồng chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt nam lại thuyết giảng, tuyên truyền tà kiến như vậy. Đức Phật thị hiện ở cõi Ta Bà với một mục đích duy nhất giúp hữu tình bước đi trên con đường tĩnh thức, lìa mê về giác, đoạn trừ khổ đau, đạt được niềm hạnh phúc chân thật. Hòa thường Thích Trí Quảng không những không chỉ ra cho hữu tình những điều lệch với quỹ đạo chánh pháp, giúp họ quay về nẻo giác, lại hùa theo làm vui lòng tâm tục sinh của họ. Như vậy chẳng khác nào hòa thượng Thích Trí Quảng trở về “đời sống gia đình”, quyến thuộc luân hồi. Vậy thì, làm sao có thể giúp được hữu tình thoát khổ đau sinh tử.

  Bên cạnh đó, hòa thượng Thích Trí Quảng còn cổ súy, tuyên truyền ngụy kinh Vu Lan Bồn làm chúng sanh mê lầm vào luân hồi quả là một dấu hỏi lớn cho một hòa thượng với cương vị là phó pháp chủ Hội đồng chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt nam. Ngay cả tiêu đề một đằng, nội dung một nẻo cũng là “quá bất ngờ” với phát ngôn của tăng sĩ đang là phó pháp chủ.

  Đọc bài đối luận của đạo hữu Minh Châu, Mật Diệu Hằng mới thấy rõ, người tu đúng chánh pháp hiếm như sao buổi sớm. Thật đáng buồn!

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum.

   

 22. Mô Phật

  Mật Huệ Pháp hoan hỷ tán thán những luận kiến sắc bén của đạo hữu Minh Châu dành cho hòa thượng Thích Trí Quảng. Thật khó tin khi một vị đương kim phó Pháp chủ của giáo hội PGVN lại có thể cổ súy ngụy kinh Vu Lan Bồn cùng với những lời thuyết giảng sai lệch với quỹ đạo Chánh pháp Phật đà như vậy. Một Phật tử chân chính và có trí tuệ hẳn sẽ nhận ra sự ngụy tạo của kinh Vu Lan Bồn sau khi đọc bài phân tích của tiên sinh Đáo Bỉ Ngạn. Và một vị phó pháp chủ chắc cũng đủ trí tuệ để nhận ra điều đó nhưng thật khó hiểu vì sao ngài TTQ vẫn vận động, tiếp tay cho việc lưu hành loại hàng giả này? Phải chăng vì nguồn lợi quá lớn từ các hoạt động “hưởng sái” từ ngụy kinh Vu Lan Bồn hay tâm lý nô lệ tâm linh Bắc thuộc từ hàng ngàn năm qua? Những lời thuyết giảng của vị Phó Pháp Chủ khiến Huệ Pháp thấy đáng lo cho vận mệnh tâm linh của hàng ngàn, hàng triệu Phật tử Việt Nam đang ngày càng bị cuốn sâu vào mê cung tà kiến bởi chính những người tự nhận là tỳ kheo như vậy. Quả là:

  “Trong không lìa si ám

  Ngoài giả mặc cà sa

  Lòng ôm ấp độc hại

  Không đáng mặc cà sa” (Luật Ma Ha Tăng Kỳ)

  Mật Huệ Pháp cảm ơn đạo hữu đã viết bài.

  Con cầu nguyện Thầy Cô trụ thế dài lâu vì lợi lạc của chúng sanh

  Cầu nguyện đạo hữu Minh Châu sức khỏe, viên thành mọi ước nguyện chính đáng

  Om Ah Hum

 23. Mật Hạnh Giác says:

  Mô Phật!

  Kính Bạch Thầy, con đã đọc bài viết của đạo hữu Minh Châu rồi ạ. Con tán thán đạo hữu ấy đã dùng những lập luận sắc bén từ Thánh Giáo Lượng để phản bác sự lập lờ đánh lận con đen từ Hòa thượng Thích Trí Quảng.

  Trái ngược với tiêu đề, bài giảng tập trung cổ súy cho lễ Vu Lan, dựa trên ngụy kinh Vu Lan Bồn, mà tiên sinh Đáo Bỉ Ngạn cùng Thầy trò Mật Gia Song Nguyễn đã ra sức bài trừ bao lâu nay. Hoan hỷ đạo hữu Minh Châu chỉ ra hòa thượng đã tin theo ý mình, trái nghịch với tinh thần kinh Kalama, đã không dựa trên Thánh Giáo Lượng mà luận giải. Hòa thượng TTQ còn cổ súy  cho các hủ tục mê tín gây tác hại cho vận mệnh tâm linh chúng sanh. Có thế mới thấy tác hại từ Tà kiến thật khủng khiếp, nhất là khi một người ở cương vị như ông ấy vẫn tiếp tục bám chấp vào.

  Cảm ơn đạo hữu Minh Châu vì bài viết lợi lạc này. Cầu nguyện ánh sáng Chánh Kiến lan tỏa khắp muôn nơi.

  Cầu nguyện cho sức khỏe Thầy Cô vì hạnh phúc chúng sanh.

  Om Ah Hum.

 24. Mật Nguyệt Hà says:

  Kính Bạch Thầy

  Con Mật Nguyệt Hà đã đọc bài ” Sao kỳ vậy ta” của đạo hữu  Mật Minh Châu. Con hoan hỉ tán thán thiện hạnh của đạo hữu đã tác pháp chiếu quang cho hòa thượng Thích Trí Quảng . Mật Minh Châu đã chỉ ra những chỗ sai trong bài giảng của hòa thượng TTQ là Cổ súy ngụy thư vu lan bồn; Cổ súy hoạt động ngu hiếu thờ cúng ông bà cầu siêu vong linh  nhân lễ vu lan.Qua đó con trân quý cơ hội được nương tựa nơi vị Thầy đã từ bi trí tuệ giúp chúng con thực hành pháp mọi lúc mọi nơi

  Con thành tâm cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh

  Con cầu cho chúng sanh hạnh phúc thành tựu phật tánh

  om mani padme hum

   

 25. Mật Bích Thuỷ says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài viết: ” SAO KỲ VẬY TA ” Rồi ạ.
  Con xin hoan hỷ tán thán thiện hạnh viết bài ” Tác pháp chiếu quang ” của đạo hữu Minh Châu đến hòa thượng Thích Trí Quảng phó pháp chủ hội đồng chứng minh giáo hội phật giáo Việt Nam .
  Nương theo lời dạy của Đức Phật về tinh thần ” Tác pháp chiếu quang ” trong kinh đại bát nhã Ba La Mật Đa ,phẩm chuyển sanh, đạo hữu Minh Châu đã lên tiếng phản bác những luận điểm sai lệch với quỹ đạo chánh pháp của Hòa Thượng Thích Trí Quảng khi bài thuyết giảng của ông ta vẻ bề ngoài lên tiếng phê phán nạn bè phái trong Đạo Phật- sự ngụy hại của Giáo Hội phật giáo Việt Nam. Nhưng ẩn dưới lớp vỏ bọc phê phán này lại là cổ súy ngụy kinh Vu Lan Bồn, cổ súy cho hoạt động ngu hiếu ,thờ cúng ông bà ,cầu siêu vong linh …Điều này trái với tinh thần ” Duy tuệ thị nghiệp ” mà Đức Phật đã dạy .
  Cảm ơn đạo hữu Minh Châu đã viết bài .
  Con xin thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.
  CẦU nguyện cho đạo hữu Minh Châu hanh thông thế sự, viên thành mọi ước nguyện chính đáng.
  CẦU nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức trong mọi trạng thái giác ngộ.
  Om Mani Padme Hum!

 26. Kính Bạch Thầy!

  Con đã đọc sông bài này rồi ah.

  Mật Thúy rất hoan hỉ với thiện hạnh tác pháp chiếu quang của đạo hữu Minh  Châu , dành cho thượng tọa Thích Trí Quảng đường đường là thượng toạ nang sứ mệnh của như lại thì nên giảng dạy cho Phật tử và chúng sanh những lời dại của Đức Phật và Thánh Chúng để tu Phật học Phật để giải thoát khỏi luân hồi mới phải đằng này lại cỗ súy ngụy kinh vu LAN buôn dại cho chúng sanh ngu hiểu . Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của chúng sanh om ah hùm.

 27. Mật Tịnh Hải says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài phản luận của đạo hữu Minh Châu tới Phó pháp chủ Hội đồng chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam – Hòa thượng Thích Trí Quảng.

  Thật thất vọng khi một Phó pháp chủ với cương vị và trọng trách của mình không những không làm tròn trách nhiệm “sứ giả Như Lai” mà còn làm ngơ và bao che cho những vấn nạn đang tồn tại như những ung nhọt ngay trong tăng đoàn của mình. Điều đó làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự hưng thịnh của Phật giáo, đi ngược lại giáo lý chân chính của Đức Phật, trái với tinh thần giác ngộ giải thoát, “Thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sanh”, “duy tuệ thị nghiệp”, “tứ chúng đồng tu” … mà Đức Phật đã dạy.

  Xuất phát bởi động cơ phát tâm: làm ảnh hưởng và chi phối đến thái độ học đạo và tinh thần hành đạo của người tăng sĩ, và cũng chính vì động cơ phát tâm không trong sạch, nhiễm ô nên mới dẫn đến những hiện trạng trên:

  – Nội trong tăng đoàn thì bè phái, bài bác tông phái, công kích giáo lý mang tính chia rẽ tôn giáo, phân biệt Đạo Phật gốc và Đại thừa, phủ nhận địa ngục, phủ nhận Đức Phật Ami Đà, công kích giáo lý mang tính chia rẽ tôn giáo,  phân biệt và “dìm hàng” cư sĩ, chỉ trích tăng đoàn bằng “đỉnh cao trí tuệ”, lạm bàn chính trị, phiếm chuyện thế gian…

  – Giáo hóa chúng sanh bên ngoài: Không hướng chúng sanh tới mục tiêu tối thượng là giác ngộ và giải thoát trên tinh thần “duy tuệ thị nghiệp” mà chỉ hướng đến những việc ăn uống, (chay, mặn) làm phước, tạo phước để rồi được hưởng phước (luân hồi). Tệ nữa, là sự phân biệt “đẳng cấp” giữa người tăng sĩ với người cư sĩ, tự cho mục tiêu giải thoát, đọc kinh điển, thực hành pháp là đặc quyền và chỉ duy giới tăng sĩ mới có, duy tăng sĩ mới có “đạo lực”, “đạo hạnh” và “oai đức”…

  Chính vì những tư tưởng sai lệch, đầy tính chủ quan và ngạo mạn nên họ tự hạn định cho giá trị và mục tiêu của người cư sĩ, đồng thời luôn cổ súy và hướng chúng sanh vào vũng bùn của các tập tục, tín ngưỡng, các hoạt động mê tín dị đoan, các quan niệm sai lầm về đạo hiếu… để lấp liếm, che đậy những mục đích đằng sau nhưng lại ra vẻ hào phóng, ban phát như câu nói của vị Phó pháp chủ Thích Trí Quảng: “Chúng ta cho họ những gì họ cần” – Thay vì hướng chúng sanh đến cái họ cần có – Vì mục tiêu giáo hóa, tức là chỉ cho chúng sanh thấy cái sai, cái đúng theo chánh pháp và đi theo con đường giải thoát.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã chia sẻ bài viết.

  Con thành tâm cầu nguyện Thầy, Cô sức khỏe và trụ thế lâu dài vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum !

 28. Mật Khải Ca ( Nguyễn Thị Kim Tuyến) says:
  Kính Bạch Thầy
  Con Mật Khải Ca ( Nguyễn Thị Kim Tuyến)
  đã đọc qua bài ” SAO KỲ VẬY TA? rồi ạ
  Con hoan hỷ và tán thán thiện hạnh của đạo hữu Minh Châu đã tác pháp chiếu quang chỉ ra những sai lầm cho hòa thượng Thích Trí Quảng về việc cổ súy ngụy kinh vu lan bồn cùng với lời giảng sai lệch với quỹ đạo chánh pháp.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc cho tât cả chúng sanh!
  Om mani padme hum.
 29. Mật Đăng Tâm says:
  Kính bạch Thầy!
  Con hoan hỷ với bài tác pháp chiếu quang của đạo hữu Minh Châu tới Hòa thượng, phó pháp chủ Thích Trí Quảng.
  Đọc bài viết, con hiểu rằng vị Hòa thượng – Phó pháp chủ đã “sáng tạo” ra cụm từ “phái bảo thủ”, “phái cấp tiến” trong Phật giáo phải chăng là chiêu trò “Lập lờ đánh lận con đen” để từ đây gieo vào chúng sanh lầm lạc: Ngụy kinh Vu lan bồn vốn cổ vũ cho luyến ái thế gian thường tình lại là “cấp tiến”, cổ súy những hoạt động ngu hiếu, cầu an, cầu siêu đáp ứng thị trường, thị hiếu tâm linh tà kiến của chúng sanh để trục lợi lại là “cấp tiến”, làm cho chúng sanh lệch khỏi con đường trí tuệ đắm chìm trong truyền thống vô minh lại là “cấp tiến”, tựa như công an lại dung túng cho những tên tội phạm nguy hiểm hoành hành là “cấp tiến”. Thật kỳ lạ với người mang danh Hòa thượng  gánh vác sứ mệnh Như Lai lại tôn sùng trò ma là “cấp tiến”. Con cầu nguyện cho Hòa thượng Thích Trí Quảng sớm hồi quang phản tỉnh làm người tối thượng thứ 2 khi được đọc bài tác pháp chiếu quang này.
  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh có một đức tính khiêm tốn và ý thức hổ thẹn.
  Om Mani Padme Hum
 30. Mật Cao Thái says:

  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ tán thán thiện hạnh với tinh thần tác pháp chiếu quang của đạo hữu Minh Châu trong bài viết “ Sao kì vậy ta?”.

  Vị hoà thượng Thích Trí Quảng với danh phó pháp chủ đã thuyết giảng trong video với tiêu đề nghe thì có vẻ chánh kiến nhưng nội dung lại hoàn toàn trái ngược. Không chỉ tà kiến mà còn bảo thủ, dùng thủ đoạn “ lập lờ đánh lận con đen” để che đậy sự sai trái, tà kiến của nguy kinh.

  Con cầu nguyện Thầy Cô trụ thế lâu dài vì lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện chúng sanh thức tỉnh  trong trạng thái giác ngộ.

  Om mani padme hum!

 31. Mật Định Kiên says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc xong bài viết này rồi ạ. Con hoan hỷ tán thán tinh thần “Tác Pháp chiếu quang” của huynh Mật Minh Châu, bằng tri tuệ Phật đà huynh ấy đã đưa ra những luận chứng vạch trần âm mưu thủ đoạn của vị phó pháp chủ kia.

  Con cảm ơn Thầy. Con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô sức khoẻ và trường thọ vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sinh tỉnh thức ở trạng thái giác ngộ.

  Om mani padme hum!

 32. Mật Minh says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài viết “Sao kì vậy ta” của đạo hữu Minh Châu. Con hoan hỉ tán thán với tinh thần tác pháp chiếu quang của đạo hữu Minh Châu. Qua những dẫn chứng cụ thể, bài viết đã chỉ ra được sai lầm về ngụy thư Vu Lan Bồn, thờ cúng ông bà, cầu siêu và cuối cùng là về tu tập. Từ đó có thể thấy đạo Phật nước ta ảnh hưởng quá nhiều cái sai từ Trung Quốc, cảm ơn đạo hữu Minh Châu đã viết bài làm rõ cho mọi người. Con cảm ơn Thầy đã dạy chúng con tu đúng chánh pháp.
  Cầu cho chúng sanh thức tỉnh với trạng thái giác ngộ.
  Cầu nguyện Thầy, Cô trường thọ vì lợi lạc chúng con và chúng sanh.
  OM MANI PADME HUM.

 33. Mật Kiên says:

  Kính bạch Thầy!
  Con cảm tạ ơn Thầy đã cho đăng tải bài viết giá trị của “Minh Châu tiên sinh” (như chữ dùng của đạo huynh Mật Hải) để chúng con và chúng sanh được mở mang hoặc củng cố thêm chánh kiến Phật đà, nhất là để cho vị “Phó pháp chủ” nọ có thể tự soi lại mình mà rũ bỏ tà kiến (bằng không thì chẳng khác nào đàn gảy tai trâu đối với vị ấy, bởi vị ấy đã cố tâm lật úp chiếc bình đón cơn mưa pháp!). Con không biết tác giả Minh Châu là ai, đã già hay còn trẻ, nhưng dù ít hay nhiều tuổi, dù đang trong “danh phận” gì cũng thật xứng danh “Trưởng lão” như lời Phật dạy trong Kinh Pháp cú:
  “(260) Không phải là Trưởng lão,
  Dù tuổi cao đầu bạc,
  Không tịnh hạnh tu trì,
  Tôn xưng bậc Hòa thượng,
  Gọi suông có ích gì?

  (261) Ai chân thật, đúng pháp,
  Không hại, biết chế phục,
  Bậc trí, không cấu uế,
  Mới xứng danh Trưởng lão. ”
  Theo đó mà suy, vị “Phó pháp chủ” kia dù “tuổi cao đầu bạc, tôn xưng bậc Hòa thượng (hoặc tôn xưng…Phó pháp chủ), gọi suông có ích gì?” Ngược lại, bằng vào những gì Thầy đã trang bị chánh kiến cho chúng con, thì chúng con nhận ra bài viết của tác giả Minh Châu là rất “chân thật, đúng pháp” để ngưỡng mộ! Con thật hoan hỉ tán thán công hạnh của vị Trưởng lão này, con nguyện cầu cho sức khỏe và sự trường thọ của vị ấy vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh.
  Trở lại với bài tác pháp chiếu quang của Trưởng lão Minh Châu, con thấy thật không thể hiểu nổi cho vị phó pháp chủ nọ tuy tuổi cao chức trọng trong giáo hội nhưng rất ấu trĩ đối với những tri kiến Phật đà, đó là:
  -“Nuông theo tâm ái dục” của thế gian để lôi kéo đồ chúng, mà không phải nương vào Bồ đề tâm. (Cũng giống tính chất chữ dùng thế gian là: động cơ không trong sáng!)
  -“mang danh phó pháp chủ lại vận động, tiếp tay để lưu hành hàng nhái, hàng giả, dẫn lối chúng sanh vào con đường tà kiến”, đó là cổ súy ngụy kinh Vu lan bồn là ổ độc tà kiến, phi giải thoát
  -Cổ súy hoạt động ngu hiếu, thờ cúng ông bà, cầu siêu vong linh nhân lễ Vu Lan, v.v…
  Về chi tiết thì bài tác pháp chiếu quang đã chi ra rất cụ thể, thuyết phục, con cũng không lặp lại chi nhiều. Ở đây con muốn nhắc lại ý của đạo huynh Mật Hải rất hay, nhưng lại làm con không nhịn được cười cho vị phó pháp chủ kia: “Nếu có một cuộc bình chọn công bằng, dân chủ trong tứ chúng Phật tử Việt Nam trên toàn cầu, con xin bầu chọn đạo hữu Minh Châu lên làm Phó Pháp chủ thay cho vị Hòa Thượng lớn tuổi đời, nhiều tuổi đạo nhưng lại rất ít tuổi chánh kiến, tuệ tri Phật đà kia”. Đó là trong ngữ cảnh của bài này mà đạo huynh tạm nói vậy, chứ với nội lực tâm linh của Minh Châu trưởng lão được thể hiện qua bài viết này, thì danh vị trưởng pháp chủ còn chưa xứng, nói chi là phó! Bởi vì phó hay trưởng (của một giáo hội gì gì đấy) cũng chỉ là danh vị thế gian, sao sánh bằng người đã sở hữu tri kiến xuất thế gian được tỏa sáng qua bài viết trên được?
  Thật nguy hại thay cho những tà kiến vì sẽ kéo chúng sanh đi vào cõi thấp, nhưng may mắn thay lại có những bậc Tuệ tri thức, những vị “trưởng lão” kịp thời “dập tắt lửa cháy trên đầu” của chúng sinh nào lỡ mắc phải từ những tà kiến ấy. Điều này khiến con nhớ lại một câu đặt biệt: “Có lời nói rằng: “Khi các ngọn lửa của thời đen tối hoành hành tràn lan, những sự chỉ dạy Kim Cương thừa của Mật thừa sẽ cháy bùng như lửa rừng.”” (NHỮNG KHAI THỊ TỪ ĐỨC LIÊN HOA SANH VỀ CON ĐƯỜNG ĐẠI TOÀN THIỆN: Lời dạy mở đầu).
  Con cầu nguyện Thầy, Cô an tịnh, trụ thế dài lâu vì lợi lạc chúng con và chúng sanh.
  Nguyện cho tất cả chúng sanh dùng được tinh túy cam lồ.
  OM MANI PADME HUM.

 34. Mô Phật.

  Mật Ngữ tán thán thiện hạnh tác pháp chiếu quang của Minh Châu, với những luận cứ cụ thể Minh Châu cho thấy hành vi , lập lờ đánh lận con đen của một Hoà Thượng, mang danh phó pháp chủ, lại vận động tiếp tay lưu hành hàng giả, hàng nhái dẫn lối chúng sanh vào cõi thấp, cổ suý ngu hiếu,  cầu siêu vong linh.

  Mong rằng Hoà Thượng Thích Trí Quảng quán xét lại hành vi của mình nếu muốn cõi cao,  lời huấn thị của Bồ tát Long thọ trong “thư gửi bằng hữu Hoàng đế” rằng “Hãy làm theo chánh kiến nếu mong cõi cao và giải thoát, vì dù cho làm nhiều hành vi công đức nhưng ngang qua tà kiến cũng sẽ lãnh chịu hậu quả nghiêm trọng.”

  Cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum.

 35. Mật Hòa says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết “SAO KỲ VẬY TA” của đạo hữu Minh Châu rồi ạ.

  Con hoan hỷ tán thán thiện hạnh “tác pháp chiếu quang” của đạo hữu Minh Châu đối với những phát biểu của Phó pháp chủ – Hòa thương (HT) Thích Trí Quảng.

  Với những luận chứng, luận cứ vô cùng sắc bén dựa trên nền tảng Thánh giáo lượng, đạo hữu Minh Châu đã giúp cho người đọc thấy được những điểm bất cập về tri kiến giải thoát của H.T Thích Trí Quảng.

  Con thực sự bàng hoàng trước những phát biểu cũng như nhận định ngô nghê không đáng có từ một người đã ngồi ở vị trí Phó pháp chủ như HT. Thích Trí Quảng. Từ việc cổ súy ngụy kinh Vu Lan bồn cho tới những tri kiến sai lầm về hương linh sau cái chết và nhiều hơn thế nữa. Con thực sự thấm thía lời Phật dạy trong “Tứ y cứ” về “Y pháp bất y nhân” qua trường hợp của HT. Thích Trí Quảng. Vì nếu không được trang bị trạch pháp nhãn, con tin rằng cũng như bao nhiêu chúng sanh ngoài kia, con dễ dàng tin theo những gì ngài ấy nói đúng là lời Phật dạy dựa vào hình tướng và chức sắc của ngài ấy.

  Con đồng tình với đạo hữu Minh Châu về việc không thể chấp nhận một kiểu tâm lý thị trường trong đạo Phật như phát biểu của HT. Thích Trí Quảng : “Chúng ta cho họ những gì họ cần, nếu cho cái chúng ta có mà họ không cần trở thành phản tác dụng…” Cứ cho rằng thực sự mục đích của HT. Thích Trí Quảng đồng với một bộ phận tăng lữ là giúp cho chúng sanh đến được với Phật pháp bằng những “Pháp phương tiện” như vậy, thì những bước tiếp theo sau đó, liệu các vị ấy đã có phương pháp cụ thể nào để giúp chúng sanh quay về nương tựa chánh pháp hay chưa? Mà trong khi thực tế diễn ra là bao nhiêu năm tháng trôi qua, “Pháp phương tiện” thì vẫn được diễn bày, nhưng chúng sanh thì “tà kiến vẫn hoàn tà kiến” vì những hoạt động cầu an, cầu siêu, trục vớt vong linh,…tại các chùa chiền. Chỉ cần như vậy cũng đủ thấy động cơ “Pháp phương tiện” mà các thầy thường nêu cao là vì chúng sanh hay vì ai?

  Con cầu nguyện cho không những bài viết này của đạo hữu Minh Châu mà nhiều những bài viết trên chanhtuduy.com có thể đến được với thật nhiều chúng sanh.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô cho sự nghiệp hoằng dương chánh pháp!

  Cảm ơn đạo hữu Minh Châu vì bài viết. Cầu nguyện đạo hữu luôn được tinh tấn và thành tựu những ước nguyện thầm kín chính đáng!

  Om mani padme hum!

 36. Mật Định Châu says:
  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết: Sao kỳ vậy ta? của đạo hữu Minh Châu rồi ạ.

  Con hoan hỷ tán thán thiện hạnh tác pháp chiếu quang của đạo hữu Minh Châu đến hòa thượng, phó pháp chủ Thích Trí Quảng khi mà vị hòa thượng này đã cổ súy cho việc ngu hiếu và vu lan bồn. Cảm ơn đạo hữu Minh Châu đã viết bài giúp chúng sanh lìa mê về giác.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum

 37. Mật Diệu Linh says:

  Kính bạch Thầy.
  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.
  Con hoan hỷ tán thiện hạnh viết bài tác pháp chiếu quang minh định chánh- tà giúp chúng sanh lìa mê về giác của đạo hữu Minh Châu đến hoà thượng Thích Trí Quảng , đồng thời đạo hữu cũng nêu ra những luận kiến xác đáng trên quan kiến Phật môn chỉ thẳng vào những luận điểm sai lệch quỹ đạo chánh pháp, lập lờ đánh lận con đen nhằm tuyên truyền cổ súy cho việc ngu hiếu và hàng giả ngụy thư Vu Lan Bồn của hoà thượng Thích Trí Quảng. Cảm ơn đạo hữu Minh Châu đã viết bài.
  Con cầu nguyện Thầy Cô mạnh khỏe trường thọ thân tâm an tịnh.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.
  Om Mani Padme Hum.

 38. Mật Tấn Khải says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài viết này. Con hoan hỷ tán thán thiện hạnh tác pháp chiếu quang minh định chánh, tà của đạo hữu Minh Châu đối với bài giảng của hoà thượng “phó pháp chủ” Thích Trí Quảng. Với những phân tích lập xác đáng dựa trên tri kiến Phật môn đạo hữu Minh Châu đã chỉ ra những sai lầm nghiêm trọng về việc cố súy tuyên truyền ngụy kinh vu lan bồn, cầu siêu cho vong linh hủ tục mê tín của truyền thống vô minh đi ngược với Chánh kiến Phật đà gây hại cho vận mệnh tâm linh chúng sanh của Hòa thượng Thích Trí Quảng, Phó pháp chủ Hội đồng chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam.
  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc của tất cả chúng sanh .
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.
  Om Mani Pame Hum!

 39. Mật Chánh Cần says:

  Kính bạch Thầy.

  Con đã đọc bài viết này rồi thưa Thầy.

  Con cảm ơn đạo hữu Minh Châu đã viết bài.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Pamde Hum!

 40. Mật Văn Pháp says:

  Kính bạch Thầy !

  Con đã đọc bài, con cầu nguyện sức khỏe cho Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh .

  Om Mani Padme Hum

 41. Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ tán thán tán thiện hạnh và công đức tác pháp chiếu quang của đạo hữu Minh Châu cho hoà thượng Thích Trí Quảng. Qua bài viết, con đã nhận thấy được nhiều sai lệch của hoạ thượng Thích Trí Quảng trong video, đặc biệt là sự cổ suý cho nguỵ thư Vu Lan Bồn, làm cho chúng sanh lún sâu vào luân hồi sinh tử. Cảm ơn đạo hữu Minh Châu với bài viết ý nghĩa và lợi lạc.

  Con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô thân tâm an tịnh trụ thế lâu dài vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum.

   

 42. Nguyễn Thanh Xuân says:

  Kính bạch Thầy!

  Con Mật Tấn Lực hoan hỷ đọc bài: “Sao kỳ vậy ta?” của đạo hữu Minh Châu rồi ạ.

  Con hoan hỷ tán thán thiện hạnh của đạo hữu Minh Châu đã viết bài đối luận dành cho Hòa thượng(HT) Thích Trí Quảng – Phó pháp chủ hội đồng chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam(GHPGVN). Theo đó, bằng những phân tích sắc sảo, cùng những luận cứ, luận chứng thuyết phục được trích dẫn từ kinh điển Phật đà, đạo hữu Minh Châu đã chỉ rõ những lời rao giảng mang tính chủ quan, ngạo mạn, không đúng với chánh kiến nhà Phật của HT Thích Trí Quảng.

  Kính bạch Thầy!

  Con nghĩ rằng, HT Thích Trí Quảng có cương vị cao trong GHPGVN; Đăc biệt, HT Thích Trí Quảng còn là sứ giả Như Lai; Nhưng một mặt, HT Thích Trí Quảng đã không thực hiện chức trách, nhiệm vụ trong việc chấn chỉnh những hiện tượng làm trái quỹ đạo chánh pháp trong tăng đoàn như: “Phủ nhận địa ngục, phủ nhận Đức A Mi Đà, bài bác tông phái, công kích giáo lý mang tính chia rẽ tôn giáo, phân biệt đạo Phật gốc và Đại thừa, phân biệt và “dìm hàng” cư sĩ, chỉ trích tăng đoàn “đỉnh cao trí tuệ”, lạm bàn chính trị … Mặt khác, HT Thích Trí Quảng lại công khai “cổ súy ngụy kinh Vu Lan bồn, cổ súy cho hoạt động “ngu hiếu”, các hoạt động mê tín dị đoan như: Cúng ông bà, cầu siêu, vớt vong, trục vong … trái với lời dạy của Đức Phật là “duy tuệ thị nghiệp”. Con cầu nguyện HT Thích Trí Quảng sớm hồi quang phản tỉnh, dừng lại những hành vi gieo Nhân xấu ác, tà kiến, nếu không HT Thích Trí Quảng sẽ phải lãnh nhận Quả báo thảm khốc!, bởi luật tắc Nhân – Quả không chừa một ai!.

  Con nguyện cầu Thầy Cô luôn mạnh khỏe, trường thọ, trụ thế lâu dài vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện đạo hữu Minh Châu sức khỏe, thế sự hanh thông, viên thành mọi ước nguyện chính đáng.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh có đức khiêm tốn và một ý thức hổ thẹn.

  Om Mani Padme Hum!

 43. Mật Chi says:
  Mô phật

  Mật Chi hoan hỷ với thiện hạnh của đạo hữu Minh Châu đã tác pháp chiếu quang ggửi tới hòa Thượng Trí Quảng mang danh là phó pháp chủ nhưng  lại có những quang kiến lệch lạc cổ  súy tà kiến ,ngụy kinh,ngụy hiếu khuyến chúng sanh rơi vào  vô minh hại cả thân căn huệ mạng của chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức trong trạng thái giác ngộ

  Con xin cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô

  Om mani pedme hum

 44. Mật Thuận Nguyên says:

  Kính bạch Thầy

  Con đã đọc xong bài này rồi ạ.

  Con hoan hỉ với bài bài đối luận của đạo hữu Minh Châu đến HT Thích Trí Quảng . Với luận cứ luận chứng rõ ràng dựa trên giáo lý Phật Đà đạo hữu đã làm rõ những lời lẽ  trái quỹ đạo chánh pháp của HT về việc sổ suý cho kinh Vu Lan Bồn, cổ suý hoạt động Ngu hiếu hay thờ cúng ông bà … Việc gieo giắc tà kiếm cho chúng sanh sẽ là nhân đưa HT Thích Trí Quảng đến gần với cánh cửa địa ngục mà ông mong muốn.

  Cầu nguyện Thầy Cô sức khoẻ và trường thọ vì lợi lạc chúng sanh. Cầu nguyện chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om mani padme hum

 45. Mật Tịnh Như says:
  Mô Phật!

  Con đã đọc bài phản biện của đạo hữu Minh Châu rồi ạ.

  Con hoan hỷ tán thán thiện hạnh vì chúng sanh mà minh định chánh -tà, của đạo hữu Minh Châu ,  với những lập luận đầy đủ luận chứng, luận cứ để giúp chúng sanh hữu duyên quay về nẽo giác, khi mà họ đã nghĩ mình được nương tựa một bậc Pháp chủ đáng tin cậy, họ giao phó vận mệnh tâm linh cho những vị đứng đầu giáo chủ thì yên tâm quá rồi, nhưng không ngờ rằng cũng chính những vị này đã đưa họ đến một bờ xa xôi với chánh Pháp, khi chính những vị ấy đã cổ suý nguỵ kinh Vu Lan Bồn , gieo rắc tà kiến, nên phần đông phật tử ở  Việt Nam là con Phật cao quý nhưng họ vẫn còn thờ thiên, thần, quỷ , vật theo kiểu truyền thống dân gian vì không có ai minh định chánh -tà cho họ.Chấp thủ vào những hình tướng bên ngoài mà không đào sâu văn, tư, tu để khai mở trí tuệ,,cũng chỉ do họ thiếu những vị Thầy có tâm và có tầm để dẩn dắt họ đến được với chánh Pháp .

  Chúng con thật may mắn và ơn Phước hội ngộ được vị Thầy trí tuệ ngút ngàn, chúng con từ những con người vô minh được nương tựa dưới bóng lành của vị Thầy và Tam Bảo mà chúng con đã được những hanh thông về tâm giữa bão tố thế sự đầy sóng gió.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã cho chúng con có được nơi nương tựa chân thật.

  Cảm ơn tác giả Minh Châu đã có bài phản biện dũng mãnh thể hiện tinh thần vô uý.

  Con cầu nguyện Thầy Cô nhiều sức khoẻ vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om mani padme hum!

 46. Mật Xuân Tưởng says:
  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc xong bài viết của đạo hữu Minh Châu, con hoan hỷ tán thán công hạnh tác pháp chiếu quang của đạo hữu.

  Qua bài viết đầy đủ luận chứng luận cứ có trích dẫn từ kinh điển nhà Phật một cách rõ ràng của đạo hữu , đã vạch mặt những thủ đoạn lập lờ đánh trận con đen của hoà thượng Trích Quảng Trí. Vị hoà thượng này không chỉ cổ suý cho nguỵ kinh vu lan bồn , mà còn gieo rắc tà kiến vào chúng sanh qua những lời nói có tính khuyến khích cho việc ngu hiếu qua những hành động thờ cúng ông bà tổ tiên, trục vong vớt vong… Điều đó chứng tỏ cho sự thiếu hiểu biết về chánh kiến của một vị hoà thượng. Và đi ngược lại với lời Đức Phật dạy là ” Duy tuệ thị nghiệp “.

  Con cầu nguyện cho vị hoà thượng này sớm quay đầu là bờ để chúng sanh bớt mê lầm tin vào tà kiến do ông ta mang lại. Nếu không , luật nhân quả không bỏ sót một ai.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om mani padme hum

 47. Mật Nhẫn Hoà says:

  Kính bạch Thầy
  Con đã đọc bài viết ạ.Con hoan hỷ với bài phân tích,tác pháp chiếu quang của đạo hữu Minh Châu gửi tới hoà thượng Thích Trí Quảng.Được mang danh là phó pháp chủ nhưng hoà thượng Thích Trí Quảng lại thuyết giảng theo tâm ý cá nhân,không dựa trên kinh điển để lập luận, cổ suý cho nguỵ kinh, cổ suý cho tà kiến,mê tín dị đoan,gieo nhân luyến ái cho chúng sanh cản trờ người tu tiến tới giác ngộ.

  Cảm ơn đạo hữu Minh Châu đã viết bài, lấy dẫn chứng cụ thể,rõ ràng từ kinh điển.

  Con xin cầu nguyện cho sức khoẻ của Thầy,Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh uống được tinh tuý cam lồ.

  Om Mani Padme Hum.

 48. Kính bạch Thầy

  Con đã đọc xong bài viết này rồi ạ

  Con hoan hỷ tán thán thiện hạnh của đạo hữu Minh Châu đã tác Pháp chiếu quang đến hòa thượng Thích Trí Quảng đã chỉ ra những sai lầm tà kiến nguy hại

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe Thầy Cô trụ thế dài lâu vì đại nghiệp hoằng dương chánh Pháp

  Cầu mong cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ

  Om Mani Padme Hum

 49. Mật Tuệ Tín says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Con hoan hỷ tán thán thiện hạnh tác pháp chiếu quang của đạo hữu Minh Châu với những luận điểm trái quỹ đạo chánh pháp của hoà thượng Thích Trí Quảng.

  Đức Phật thị hiện cõi Ta bà vì nhân duyên : ban tri kiến giải thoát cho tất cả chúng sanh (kinh Pháp Hoa, phẩm Phương tiện) nên thật kỳ lạ khi vị phó pháp chủ Hội đồng chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam mang danh sứ giả Như Lai lại thuyết giảng theo tâm ý cá nhân, truyền bá tà kiến qua việc cổ suý nguỵ thư Vu Lan Bồn, cổ suý ngu hiếu, thờ cúng ông bà, cầu siêu vong linh nhân lễ Vu Lan.

  Con đồng quan điểm với đạo hữu Minh Châu về việc không thể chấp nhận tâm lý thị trường qua phát biểu của hoà thượng Thích Trí Quảng. Những “pháp phương tiện” như coi bói, cúng sao, giải hạn, giải vong, trục vong….mà không ít chùa chiền đang “mượn” càng làm cho chúng sanh lún sâu vào vũng bùn tà kiến, không biết đến vị mặn của giải thoát.

  Con cầu nguyện ngày càng nhiều bạn đọc tiếp cận chánh pháp qua chanhtuduy.com để an lạc đời này, cực lạc đời sau.

  Cầu nguyện Thầy Cô khoẻ mạnh & trường thọ vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om mani padme hum.

 50. Mật Thanh Luật says:
  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết “Sao kỳ vậy ta?” của đạo hữu Minh Châu ạ.

  Con hoan hỷ tán thán thiện hạnh tác pháp chiếu quang của đạo hữu Minh Châu đến Hoà thượng Thích Trí Quảng- Phó pháp chủ Hội đồng chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, là người có chức sắc trong Giáo hội Phật giáo nhưng lại tiếp tay cho “hàng giả”, cổ suý cho nguỵ kinh Vu lan bồn, thuyết giảng dẫn dắt chúng sanh vào con đường tà kiến.

  Con đồng quan điểm với nhận định của đạo hữu Minh Châu là Hoà thượng Thích Trí Quảng còn thiếu kiến thức cơ bản về chánh kiến..

  Con cảm tạ ơn Thầy. Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy, Cô.

  Cầu nguyện đạo hữu Minh Châu sức khoẻ, hanh thông thế sự.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om mani padme hum!

 51. mattringuyen says:
  kính bạch Thầy

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của tất cả chúng sanh

  Om Mani Padme Hum

 52. Kính bch Thầy,

  Con cảm tạ Thầy đã từ bi sách tấn con.

  Con thành tâm cầu nguyện vị Thầy và vị phối ngẫu của ngài dồi dào sức khỏe và trường thọ vì đạo nghiệp hoằng dương Chánh pháp, phổ truyền Yoga Thanh Trí làm lợi lạc cho chúng sanh khắp muôn phương.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 53. Mật Nguyên Tánh says:

  Kính bạch Thầy,

  Con đọc bài này rồi ạ.

  Con hoan hỷ tán thán trí tuệ, công hạnh của vị tuệ tri thức Minh Châu đã có bài tác pháp chiếu quang đến HT. Thích Trí Quảng về những lập luận tà kiến, tự ý lập ngôn và lập lờ đánh lận con đen nhằm ru ngủ dẫn dắt đồ chúng vào vũng lầy vô minh của thầy ấy.

  Con hoan hỷ tán thán trí tuệ, công hạnh và Bồ đề tâm vị Thầy đã luôn vì lợi ích và hạnh phúc cho chúng sanh mà giương cao ngọn cờ chánh kiến đã phá tà kiến trong suốt bao nhiêu năm qua.

  Cầu mong cho tất cả chúng sanh thiêu rụi phiền não vô minh.

  Cầu mong cho tất cả chúng sanh tìm được nơi nương tựa chân thật.

  Cầu nguyện cho đạo hữu Mật Hoàng Phúc thác sanh vào cõi lành.

  Đệ tử cầu nguyện cho sức khỏe của Thầy Cô vì hạnh phúc cho chúng sanh.

  Kính Thầy,

  Om Mani Padme Hum

 54. Mật Nguyên Thức says:
  Kính Bạch Thầy,

  Con đã đọc bài này rồi ạ. Con cảm tạ ơn Thầy.

  Con cầu nguyện Thầy luôn mạnh khỏe để mang lợi lạc đến với chúng sanh.

 55. Kính Bạch Thầy

  Con đã đọc được bài viết này rồi thưa Thầy .

  Con hoan hỷ với thiện hạnh tác pháp chiếu quang của đạo hữu Minh Châu đến hòa thượng Thích Trí Quảng để về những điều lệch quỹ đạo chánh pháp , gieo rắc sự sợ hãi, những nọc độc vô minh tà kiến gây hại đến vận mệnh tâm linh của chúng sanh lầm tin.

  Mong rằng hòa thượng Thích Trí Quảng sớm hồi quang tự kỷ mà dừng lại những luận điểm sai trái của mình trước khi nhận lãnh hậu quả khảm khốc trong tương lai bởi vì luật tắc nhân quả không sai chạy.

  Cầu mong cho tất cả chúng sanh có được đức tính khiêm tốn và ý thức thổ thẹn.

  Cảm ơn đạo hữu Minh Châu về bài viết này.

  Cầu nguyện cho đạo hữu Minh Châu luôn được hanh thông trên đường đời lẫn đường đạo .

  Con xin thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của vị Thầy vì lợi lạc tất cả chúng sanh.

  Om Mani Padme Hum

 56. Mật Nhã Nguyệt says:

  Kính Bạch Thầy,

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Con vô cùng hoan hỷ với thiện hạnh của đạo hữu Minh Châu đã tác pháp chiếu quang tới Hoà thượng Thích Trí Quảng , vạch rõ chiêu trò “ lập lờ đánh lận con đen”. Là người đứng trong hàng ngũ của Hội Phật Giáo Việt Nam nhưng những quan điểm được nêu ra đều lệch với quỹ đạo chánh pháp, Hoà thượng Thích Trí Quảng cũng không ngừng gieo rắc những tư tưởng tà kiến cho chúng sanh khi cổ suý cho ngụy kinh Vu lan bồn, cổ suý cho hoạt động ngu hiếu , thờ cúng ông bà, vớt vong, trục vong…

  Con cầu nguyện sức khỏe của Thầy mãi mãi trường thọ.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh đều thành tựu hạnh phúc Phật tánh

  Cầu nguyện cho huynh Mật Hoàng Phúc thác sanh vào cõi lành.

  Om mani padme hum.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

DMCA.com Protection Status