Jan 3, 2015

Posted by in Giảng Pháp | 66 Comments

Bài giảng: PHÁP CHUẨN BỊ CHO NGƯỜI TU ĐẠO PHẬT

Bài giảng: PHÁP CHUẨN BỊ CHO NGƯỜI TU ĐẠO PHẬT PHÁP CHUẨN BỊ Mời quý đạo hữu nghe bài giảng “Pháp chuẩn bị cho người tu đạo Phật” của Thầy Thinley – Nguyên Thành theo đường link sau: 1. Pháp chuẩn bị (phần 1): http://chanhtuduy.com/wp-content/uploads/2015/01/Phap-chuan-bi-phan-1.mp3   2. Pháp chuẩn bị (phần 2): http://chanhtuduy.com/wp-content/uploads/2015/01/Phap-chuan-bi-phan-2.mp3   PHÁP TU CHUẨN BỊ CỦA NGƯỜI TU PHẬT (Dàn bài chi tiết)


Vui lòng đăng nhập để xem tiếp nội dung bài viết. (Danh sách bài cho bạn đọc chưa có tài khoản tại đây). Please login to read more... (Posts for whom haven't owned account are here)

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status