Sep 12, 2017

Posted by in Giáo điển, Lá thư người tâm đạo | 20 Comments

Phản biện những lỗi sai của đại đức Thích Phước Tiến trong luận giải về giới luật

Phản biện những lỗi sai của đại đức Thích Phước Tiến trong luận giải về giới luật Kính gửi: Bạn đọc chanhtuduy.com Tôi là phật tử, pháp danh là Mật Diệu Hằng, thế danh là Nguyễn Thị Thúy Nga, vừa qua, tôi có nghe 2 file giảng pháp của thầy Thích Phước Tiến trên youtube, gồm: Nhận Thức Về 5 Giới – Thầy Thích Phước Tiến (https://www.youtube.com/watch?v=J3aH4ehqtog&feature=youtu.be) và Lời Chia Sẻ Với Những Cư Sĩ Thọ Bồ Tát Giới – Thầy Thích Phước Tiến (https://www.youtube.com/watch?v=o4Vm7xipVC0&feature=youtu.be), tôi xin đưa ra những ý kiến như sau, tôi mong thầy hoan hỷ đón nhận. 1/ Trong video giảng pháp đầu tiên: Nhận thức về 5 giới, thầy có nói rằng: Tăng bảo là người xuất gia (Phật bảo, tăng bảo, pháp bảo) (phút 35:00) và sau khi quy y rồi, Phật tử phải tôn trọng các vị tăng sĩ xuất gia (phút 35:15). Tăng ở đây có nghĩa là thanh tịnh nơi tâm. Trong kinh Pháp bảo đàn, Lục tổ


Vui lòng đăng nhập để xem tiếp nội dung bài viết. (Danh sách bài cho bạn đọc chưa có tài khoản tại đây). Please login to read more... (Posts for whom haven't owned account are here)

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status