Sep 9, 2017

Posted by in Lá thư người tâm đạo | 23 Comments

Người thì núp bóng đàn bà, kẻ thì “ảo tưởng sức mạnh”

Người thì núp bóng đàn bà, kẻ thì “ảo tưởng sức mạnh” Mô Phật! Kính Bạch Thầy, con đã đọc bài viết đối luận của vị Thầy gửi đến bài viết của Nguyễn Thị Trang Khuyên. Bài viết của Trang Khuyên đã chĩa mũi dùi công kích vị Đạo Sư Mật Giáo, trong khi vấn đề vị Thầy “tác pháp chiếu quang” là vì lợi ích và hạnh phúc của chúng sanh xa rời Tà Kiến về “cúng cô hồn”. Những lập luật chặt chẽ của vị Thầy đã phá tan giọng điệu quy chụp và xảo biện của Trang Khuyên. Con cũng muốn có đôi lời với kẻ “vô tàm bất quý” này. Gửi đến Nguyễn Thị Trang Khuyên, Tôi là Mật Hạnh Giác, đệ tử Đạo Sư Thinley Nguyên Thành muốn có đôi lời phản biện lại những lập luận của bạn. 1/ Những trò lố của Trang Khuyên hay kẻ “ném đá giấu tay” Đầu tiên là về đối


Vui lòng đăng nhập để xem tiếp nội dung bài viết. (Danh sách bài cho bạn đọc chưa có tài khoản tại đây). Please login to read more... (Posts for whom haven't owned account are here)

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status