Jul 15, 2020

Posted by in Giáo điển | 110 Comments

Mật gia Song Nguyễn đối luận: Phản bác sự y ngữ bất y nghĩa (Đã nhận phản hồi từ Phatgiao.org.vn)

Kính gửi Tòa soạn báo điện tử Phật giáo

Kính gửi tác giả bài viết “20 điều hiểu lầm, không đúng về đạo Phật” ( mục Kiến thức) đăng ngày Chủ nhật 12/07/2020

https://phatgiao.org.vn/20-dieu-hieu-lam-khong-dung-ve-dao-phat-d42556.html

Tôi là một người con Phật, pháp danh là Thinley- Nguyên Thành, trú tại thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu, nước Việt Nam. Hôm qua, tình cờ tôi được đọc một bài viết trên báo nhà với tiêu đề như đã nêu trên, do hòa thượng Thích Giới Đức viết. Tôi muốn góp ý đôi điều về phương diện học thuật, không lạm bàn nội dung.

Trước tiên tôi nhìn thấy là “Nhang trầm sạch dành cho Phật tử” ở trên đầu bài của hòa thượng, sau đó tôi lại thấy “Bãi đổ xe tự động nằm” ở phía dưới đó một chút.

Kế đến đọc phần dạo đầu của ngài, tôi nghĩ rằng nhất thiết không khi hòa thượng Giới Đức lại tự mình giới thiệu là “tu sĩ Theravada”, như một cách thể hiện “bộ phái” của mình trước độc giả, một kiểu PR chăng? Lẽ nào kiến thức (tôi xin sửa lại là “tri kiến” bởi “kiến thức” dành cho thế học) Phật học phải là “Theravada” mới đáng tin hay sao? Tốt hơn hòa thượng nên viết là một tu sĩ đạo Phật là đủ.

Thưa hòa thượng Giới Đức!

Tôi đọc hết 20 điều ngài cho là tu sĩ và cư sĩ phạm sai lầm, hiểu lầm, hiểu không đúng; và tôi tán đồng luận giải của ngài. Quả thật, đã lâu lắm rồi tôi mới đọc được những luận kiến sắc xảo như vậy, nhất là Điều 4, 5, 7 và 10 mang hàm nghĩa thiết thực cho những người mong làm đúng theo chánh pháp. Tuy nhiên, dù kính trọng ngài là hòa thượng nhưng đã viết ra, và được duyệt đăng lên, đương nhiên phải chấp nhận phản hồi của bạn đọc, nhất là Phật tử gần xa. Tôi là bạn đọc, tôi cũng như ngài là Phật tử, tức là con Phật nên cần phải làm sáng tỏ ý đạo, nghĩa kinh, ngõ hầu cùng nhau tán thán chánh kiến Phật đà, tránh xa vào chủ nghĩa bộ phái hoặc “tin theo tâm ý của mình” mà kinh “Tứ thập nhị chương” đã khuyến cáo.

Thưa hòa thượng Giới Đức!

Tôi sẽ không luận kiến về những luận giải tổng quát của ngài, nhưng tôi muốn nêu ra những mâu thuẩn nội tại trong luận điểm của ngài qua việc “chấp từ ngữ, bỏ qua ngữ nghĩa”. Giờ đây tôi trình bày những gì góp ý trên tinh thần lục hòa. Trước tiên ngài cũng phạm sai lầm vì ngài viết “tu sĩ” và “cư sĩ” như là hai đối tượng cao thấp. Tôi hỏi ngài tu sĩ tu Phật, còn cư sĩ không tu sao? Theo kinh Duy ma cật, Như lai tán dương tri kiến giải thoát của cư sĩ trưởng giả Duy ma cật cao hơn hẳn 10 đại đệ tử của Ngài, trong đó có cả Xá lợi phất, ngài biết chăng? Ngoài ra, ngài có biết Mạt lợi vương phi, Thắng Man phu nhân được Phật ngợi khen như thế nào chứ! Vậy nên ngay từ đầu ngài đã phân biệt rồi, thì những gì ngài luận kiến là “vô tướng, vô ngã” như ngài viết trong Điều 15 với trích dẫn từ kinh Vô Ngã Tướng có mâu thuẩn không?

Do tính chấp thủ từ ngữ đó nên ngài tiếp tục tự mình phơi bày thiển cận của mình qua sự gán đặt những từ như “huyền bí”, “bí mật”, rồi tự cho rằng Giáo pháp của Đức Phật không có gì được gọi là “huyền bí”, “bí mật” cả (trích Điều 11). Tôi hỏi ngài, kinh luật luận nào ghi chữ “huyền bí”, “bí mật”? Sẵn đây tôi cho ngài hiểu thêm rằng chữ Mật trong nghĩa “Mật tông”, “Mật giáo”, “Mật điển” có nghĩa là “Cao diệu”, không phải như các ngài “ngộ nhận”; hiểu không tới rồi tìm cách “đá xéo” tông phái khác như một kiểu “dậu đổ bìm leo”. (còn chữ Trung Quốc thì như sau宓 chữ Mật có bộ mái nhà ở trên và chữ nhẫn ở dưới nghĩa là yên tĩnh, có nghĩa là tịch nhẫn hàm nghĩa cao diệu). Tại sao ngài trích dẫn kinh tụng tiếng Pali để thuyết phục bạn đọc rằng ngài “nói có sách mách có chứng” thì tại sao trong Điều 11 ngài khẳng định “Như lai thuyết pháp với bàn tay mở ra” mà không trích dẫn kinh tạng Pali ra từng câu như Điều 8? Giải thích câu này ngài cho rằng  “có nghĩa là Ngài (Đức Phật) không có pháp nào bí mật để giấu kín cả”, vậy ai là người dịch câu này? Hay là ngài tự diễn nôm?

Chữ Trung Quốc thì chữ Mật có bộ mái nhà ở trên và chữ nhẫn ở dưới nghĩa là yên tĩnh, có nghĩa là tịch nhẫn hàm nghĩa cao diệu

Xin lỗi ngài, hòa thượng Giới Đức! Câu viết “Như lai thuyết pháp với đôi bàn tay mở ra” là một câu tối nghĩa, dốt chữ mà tự khoe! Vì sao? Câu này là câu chỉ phương thức (đôi bàn tay mở ra) chớ không phải câu giải thích như ngài tự diễn nôm. Nếu đem câu này vào một lớp trung học, tôi đoan  chắc rằng chẳng có ai hiểu nghĩa gì, còn nếu họ hiểu được là do ngài giải thích thôi! Tôi cũng sẵn đây bổ sung thêm câu văn chỉ phương thức hành vi (với bàn tay mở ra) biết đâu là ấn quyết của Đức Phật tùy theo chủ đích cho nên mới có từ ngữ là “thủ ấn” (biểu trưng mật nghĩa của bàn tay Đức Phật khi thuyết pháp- trích kinh “Đà la ni thủ ấn đồ tập”). Do vậy tôi muốn hỏi là câu này ai là người dịch hay ngài tự nói.

Thưa ngài hòa thượng Giới Đức!

Trong Điều 4 ngài viết “Ngay “thiền” mà còn “luận” (thiền luận) đã là đánh mất thiền rồi” (hết trích). Tôi hỏi ngài vậy tam tạng kinh điển gồm Kinh, Luật, Luận của chư tổ, thánh đức, chánh tri luận kiến về thiền là sai hết hay sao? Vậy ngài nghĩ thế nào khi các bậc cao tăng Nguyên thủy Miến Điện luận bàn về thiền tập, thiền lý do sư Pháp Thông của tu viện Viên Không dịch ra lẽ nào vô giá trị? Những quyển “Thiền luận” của ngài Suzuki đem bỏ đi sao? Trong khi đó, hiện nay và cho đến bây giờ chưa ai chê bai những thiền luận đó mà trân trọng như mà một nền tảng thiền học cơ bản do luận sư Cư sĩ Suzuki viết ra.

Sẵn đây tôi hỏi ngài, ngài đã viết được quyển sách nào chưa, đã cho ra đời bao tác phẩm rồi, đã dịch bao nhiêu trước tác rồi mà dám lộng ngôn bất kính với chư Tổ ? Tóm lại, luận không làm mất thiền bởi trước khi bước vào ngưỡng cửa thậm thâm vi diệu của “chân đế” phải am tường “tục đế”; từ “chân lý tương đối” mới đến “chân lý tuyệt đối”. Ngài quá chấp trước về từ ngữ, bỏ qua mục đích biểu đạt của câu văn, cụm từ.

Thưa ngài Giới Đức hòa thượng bộ phái Theravada!

Trong Điều 12 ngài phản bác từ “tâm linh” vì rằng không có từ ngữ tương ưng từ tiếng Pali và Sankrit. Đây là một điều khinh xuất trong lập luận. Lẽ nào chữ gì không tương thích trong tiếng Pali và tiếng Sankrit nên nghĩa của nó bị sai? Vậy từ “duy linh” của hòa thượng dùng, có trong tự điển Pali và Sankrit không? Trong vấn đề dịch thuật không nhất thiết phải cứng nhắc về từ, cụm từ bởi Đức Phật dạy Tứ y cứ mà ở đây là “y nghĩa bất y ngữ” hà cớ nào hòa thượng khăng khăng lấy chuẩn từ tiếng Pali và Sankrit? Ngài hô hào “vô ngã tướng” mà chính bản thân luận giải của ngài bám chấp từ ngữ, hạ thấp những ngôn ngữ khác. Thế ngài giải thích sao khi ngài dùng từ “Đức Phật” còn ngài Thích Nhất Hạnh dùng từ “Bụt”? Ai sai, ai đúng?

 

Tóm lại, tôi góp ý rằng trong bài viết liên quan đến Phật học, giáo điển hoặc giáo pháp, ngài nên nhất quán về luận điểm để nâng cao giá trị luận kiến của mình mới có thể đi đến luận kết. Hiện nay, vấn đề ngôn từ trong Phật học từ bản ngữ (Pali, Sankrit, Tạng ngữ, Trung ngữ) được dịch sang tiếng Việt đang là một nan giải về quy chuẩn ngữ nghĩa bởi nhiều dịch giả dùng từ khác nhau, cấu trúc câu khác nhau nhưng trên phương diện ngữ nghĩa đều toát lên ý chung, cho nên bám chấp vào ngữ để phản bác nghĩa là trái với tinh thần Tứ y cứ của Phật pháp. Tôi kết luận bài này bằng câu kinh trong kinh “Tứ thập nhị chương” (kinh 42 chương) : “Này các tỳ kheo, tâm ý của mình không đáng tin cậy, chừng nào đắc thánh quả mới được tin theo tâm ý của mình”.

Bà Rịa- Vũng Tàu ngày 13/07/2020

Thinley- Nguyên Thành


Sau đây là ý kiến của  Ban biên tập Phatgiao.org.vn :

 

Ngay sau khi bài khảo cứu “20 điều hiểu lầm, không đúng về đạo Phật đăng trên mục Kiến thức, Ban biên tập Cổng thông tin Phật giáo Việt Nam (phatgiao.org.vn) nhận được một số ý kiến phản hồi.
Tựu trung, các ý kiến có đưa ra một số lập luận phản bác khảo cứu của tác giả, Hòa thượng Giới Đức, nêu trong bài, tranh luận về học thuật, cũng như về ngữ nghĩa của một vài khái niệm liên quan đến triết lý Phật giáo của người viết. https://phatgiao.org.vn/20-dieu-hieu-lam-khong-dung-ve-dao-phat-d42556.html

Điều này nói lên rằng trang nhà, và nhất là bài khảo cứu ấy đã được công chúng, Phật tử và các đạo hữu xa gần tiếp nhận theo những cách khác nhau.

Ban Biên tập xin chân thành cảm ơn quý Phật tử đã góp ý và xin tiếp thu ý kiến của quý vị. Những phản biện của quý vị đang được chúng tôi xem xét và nghiên cứu nghiêm túc và cầu thị.

Trân trọng.


Hồi đáp của Thầy:

Tôi ghi nhận sự tiếp thu ý kiến bạn đọc từ Tòa soạn. Tuy nhiên sự nghiên cứu, xem xét với tinh thần cầu thị của BBT chỉ được minh chứng bằng thao tác nghiệp vụ theo tinh thần của Điều 43 Luật Báo chí. Nếu như vậy, chúng tôi mới thực sự tin vào những gì BBT viết ra những câu trên. Nhân đây tôi đề nghị BBT gửi phản luận chúng tôi đến tác giả Therevada này bởi vì chưa thấy ý kiến từ hòa thượng Thích Giới Đức. Nếu không, tôi e rằng Giới Đức thành Đứt Giới!

Trân trọng
Thinley- Nguyên Thành
 1. Mật Tấn Sơn (Đỗ Trường Giang) says:

  Kính bạch Thầy,
  Con đã đọc bài viết này ạ.
  Con cảm tạ ơn Thầy.
  Con cầu nguyện sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu nguyện chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Cầu nguyện dịch bệnh Covid-19 sớm được tiêu trừ.
  Om Mani Padme Hum.

 2. Mật Chánh Hưng says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.
  Con cảm ơn Thầy!
  Con cầu nguyện cho sức khỏe của Thầy vì sự nghiệp hoằng dương chánh pháp.
  Con cầu nguyện cho đại dịch covid 19 sớm được tiêu trừ.
  Om Mani Padme Hum.

 3. Mật Huệ Bích (8 tuổi) says:

  Kính Bạch Thầy,

  Con đã đọc hết bài này rồi ạ,

  Con cảm ơn Thầy ạ,

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy vì lợi lạc chúng sanh,

  Cầu nguyện cho dịch bệnh Corona sớm được tiêu trừ,

  Con cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh,

  Om Mani Padme Hum.

 4. Admin
  Mật Diệu Hằng says:

  Kính bạch Thầy!
  Con hoan hỷ tán thán công hạnh, trí tuệ và bồ đề tâm của Thầy đã đối luận với hòa thượng Giới Đức và từ bi “chỉ chỗ chôn vàng” cho hữu tình.
  Con đã đọc 20 điều của hòa thượng Giới Đức, điều đầu tiên con băn khoăn là những điều hòa thượng Giới Đức nêu ra trong điều thứ 4 “Đạo Phật là đạo như chân, như thực. Kinh giáo của đức Phật luôn đi từ cái thực cụ thể để hướng dẫn mọi người tu tập, nó không có triết, có luận đâu. Ngay “thiền” mà còn “luận” (thiền luận) là đã đánh mất thiền rồi.”
  Hòa thượng không luận thì việc nêu ra 20 điều cùng với những sự phân tích, lập luận theo “cái nhìn “chủ quan” của một tu sĩ Thēravāda” có còn giá trị không khi ngài ấy cương quyết cho rằng “thiền” mà còn “luận” là đã đánh mất thiền rồi?
  Trong thời kỳ đức Phật còn tại thế, Ngài đã đối luận với biết bao nhiêu ngoại đạo và hoằng dương chánh pháp. Trong những lời dạy của Ngài trong kinh là những giảng luận cho hữu tình hiểu mà lìa mê về giác như kinh người chăn ngựa, kinh người cày ruộng, đức Phật đưa ra những lý luận để giải thích, chứng minh giúp hữu tình hiểu được ý nghĩa thâm sâu của Phật pháp. Trong số đệ tử của đức Phật, có ngài tôn giả Ca Chiên Diên được xem là luận nghị đệ nhất và với trí tuệ, bồ đề tâm của mình, ngài ấy đã giúp biết bao nhiêu hữu tình học Phật, đạt được Cái Thấy Trí Tuệ. Sau này, ngài Long Thọ viết trong tác phẩm “Luận phương tiện tâm“: “Nay tạo luận này không phải vì hơn thua, vì danh lợi, chỉ muốn làm rõ các tướng thiện ác nên tạo luận này. Đời nếu không có luận, người mê lầm đông, bị tà trí biện luận xảo quyệt của thế gian lừa dối làm mê hoặc, khởi các nghiệp bất thiện, luân hồi ác thú mất lợi ích chân thật. Nếu thấu đạt luận thì tự mình phân biệt tướng không của thiện ác. Các ma ngoại đạo, người tà kiến không thể quấy nhiễu phá hoại làm chướng ngại.”.
  Nếu hòa thượng phủ nhận tất cả “luận” thì lẽ nào hòa thượng không chấp nhận Kinh Luật như Thầy đã chỉ ra và những gì hòa thượng “luận” trong 20 điều trên cũng không có ý nghĩa gì.
  Điều thứ hai con thắc mắc trong 20 điều mà hòa thượng Giới Đức chỉ ra có sự bất nhất. Đó là, ở điều thứ 6, ngài ấy viết rằng
  “6. Cực lạc, cực hạnh phúc: Đạo Phật có nói đến hỷ, lạc trong các tầng thiền; có nói đến hạnh phúc siêu thế khi ly thoát tham sân, khổ lạc (dukkha), phiền não của thế gian – chứ không có một nơi chốn cực lạc, cực hạnh phúc được phóng đại như thế.”
  Nhưng điều 14, ngài ấy cho rằng “14. Bỏ khổ, tìm lạc: Tu Phật không phải là bỏ khổ, tìm lạc (vui). Xin lưu ý cho: Khổ và Lạc chính là căn bản của phiền não!”
  Vậy những người khác tu “bỏ khổ tìm lạc” là không đúng, chỉ có lạc trong các tầng thiền mới có hạnh phúc siêu thế sao? Nếu ngài đã phủ nhận hoàn toàn các tầng nghĩa của từ lạc rồi thì làm gì còn “cực lạc”, làm gì còn khái niệm “hạnh phúc siêu thế khi ly thoát tham sân, khổ lạc (dukkha), phiền não của thế gian”. Con thật không hiểu Cái Thấy Trí Tuệ ở đây là gì?
  Con mong rằng những vị hòa thượng khi đã phát ngôn thì nên lập luận logic, đúng theo tinh thần bình đẳng “tứ chúng đồng tu” để Phật tử được học và hành theo đúng quỹ đạo chánh pháp.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi chỉ ra chỗ chôn vàng để bản thân con có được cơ hội đào sâu tư duy và hiểu hơn câu nói “người tu chân chính hiếm như sao buổi sớm”
  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và trường thọ của Thầy và những vị Đạo sư chân chính vì lợi lạc của tất cả hữu tình.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh tĩnh thức với trạng thái giác ngộ.
  Cầu nguyện nạn dịch covid 19 nhanh chóng tiêu trừ.
  Om Mani Padme Hum.

  • Nguyên Thành
   Nguyên Thành says:

   Trò luận kiến sâu sắc. Song, có hạng người tu như vậy: muốn khoe mình bằng cách xổ xiên người khác!

 5. Mật Thuận Liên says:

  Kính bạch Thầy!
  Thưa Thầy con đã đọc bài viết của Thầy rồi ạ. Con cảm tạ ơn Thầy đã tù bi luận giải cho con hiểu thế nào là ” y nghĩa bất y ngữ”theo lời Phật dạy. Qua bài viết con hpan hỷ tán thán công hạnh cũng như trí tuệ của vị Đạo sư chân chính. Đồng thời con cũng được hiểu được ý nghĩa cao diệu của chữ ” Mật” điều đó lí giải tại sao Thầy đặt là Mật gia song Nguyễn, hay pháp danh cao quý của chúng con được Thầy từ bi ban tặng đều có chữ ” Mật”. Thưa Thầy con xin ghi nhớ lời dạy của Thầy thông qua trích dẫn lời dạy của đức Phât” Này các tỳ kheo, tâm ý của mình không đáng tin cậy chừng nào đắc thánh quả mới được tin tâm ý mình.”
  Con cầu nguyện Thầy luôn mạnh khỏe và trụ thế lâu dài vì lợi lạc của mọi chúng sanh.
  Cầu nguyện cho các thế lực tà linh hại Klara sẽ bị vô hiệu.
  Cầu nguyện cho chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Om mani padme hum

 6. Mật Tấn Giác says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài viết đối luận “Mật gia Song Nguyễn đối luận: Phản bác sự y ngữ bất y nghĩa” của vị Thầy. Đọc lướt qua bài viết “20 điều hiểu lầm, không đúng về đạo Phật” của hòa thượng Giới Đức đăng trên trang mạng phatgiao.org.vn, ban đầu con rất hoan hỷ về các nội dung được hòa thượng trình bày. Bởi có rất nhiều điểm tương đồng với những gì đã từ bi giảng luận, chỉ dạy chúng con qua các bài viết, thuyết giảng trên chanhtuduy.com.
  Con cảm tạ vị Thầy đã chỉ ra những điểm chưa đúng về phương diện học thuật trong bài viết của hòa thượng Giới Đức trên cổng thông tin của Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN). Trước hết là những quảng cáo được chạy tự động trên trang web phatgiao.org.vn. Có nên chăng trên “bộ mặt” của Trung ương GHPGVN lại đính kèm những quảng cáo không liên quan, thậm chí không phù hợp, phản cảm với sự thanh tịnh chốn Phật môn. Chưa kể đến những dòng chữ đỏ trong bài viết của hòa thượng lại là link của các bài viết khác, của tác giả khác mà ban đầu con lại nghĩ đó là cách phân đoạn, tạo đề mục từng phần của hòa thượng.
  Tiếp theo, đó là cách hòa thượng giới thiệu mình là “Tu sĩ Therevada” thể hiện sự “bộ phái”, mang tính phân biệt. Phải chăng hòa thượng Giới Đức muốn thể hiện bản thân có tri kiến khác biệt với các tu sĩ Mahayana (Đại thừa) hay Tantrayana (Kim cang thừa), càng khác với các cư sĩ nên mới nhấn mạnh rõ là “tu sĩ Therevada” (Tiểu thừa) để người đọc tránh nhầm lẫn?! Trong khi trên thực tế, dù tông phái hay “thừa” nào của đạo Phật cũng đều hướng đến các tri kiến của Bậc Giác ngộ để đạt Giải thoát và dù tu sĩ hay cư sĩ cũng đều là con Phật, đều nối gót Như Lai đến bến bờ Giải thoát.
  Tiếp đến vị Thầy đã từ bi chỉ ra những luận điểm trái với lời Phật dạy là “y nghĩa, bất y ngữ” (Tứ y cứ) của hòa thượng Giới Đức, đặc biệt là ở mục “huyền bí, bí mật”, “thiền luận” hay chữ “tâm linh”. Câu mà hòa thượng Giới Đức viện dẫn “Đức Phật luôn tuyên bố là: Như Lai thuyết pháp với bàn tay mở ra” để chứng minh cho “Giáo pháp của đức Phật không có cái gì được gọi là huyền bí, bí mật cả” là sự gượng ép có tính áp đặt nếu hòa thượng không trích dẫn được nguồn kinh tạng nào đề cập “Đức Phật luôn tuyên bố” (!) như vậy cả.
  Con cảm tạ vị Thầy đã từ bi viết bài đối luận để làm rõ những quan kiến còn có thiếu sót, chưa đúng trên phương diện học thuật của hòa thượng Giới Đức để con và chúng sanh hữu tình có được chánh kiến, không đi lệch quỹ đạo Chánh pháp. Mong rằng, những “góp ý” này của vị Thầy sẽ được hòa thượng Giới Đức, trang phatgiao.org.vn đón nhận một cách tích cực trên tinh thần lục hòa.
  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và trường thọ của vị Thầy vì đạo nghiệp hoằng dương chánh pháp.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh. Cầu nguyện nạn dịch Covid-19 nhanh chóng tiêu trừ. Cầu nguyện những tà linh đang hãm hại bạn đọc chanhtuduy.com không còn hiệu lực. Om Mani Padme Hum.

  • Nguyên Thành
   Nguyên Thành says:

   Trò hiểu đúng thực chất vấn đề. Tuy nhiên, do tinh thần bộ phái, họ chỉ muốn dìm hàng chớ không bày tỏ tinh thần tiếp thu nghiêm túc đâu!

 7. Mật Chân Tính( 13 tuổi) says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc xong bài viết này rồi ạ.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc của chúng sanh.
  Cầu nguyện cho virus corona sớm được tiêu trừ.
  Cầu nguyện cho chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Om Mani Padme Hum

 8. Mật Định Châu says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài viết Mật gia Song Nguyễn đối luận: Phản bác sự y ngữ bất y nghĩa.
  Con hoan hỷ tán thán công hạnh của vị Thầy đã tác pháp chiếu quang cho Hoà thượng Thích Giới Đức.
  Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của chúng sanh,
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh có đức tính khiêm tốn và ý thức hổ thẹn.
  Cầu nguyện cho dịch covid 19 sớm được tiêu trừ.
  Om Mani padme hum

  • Mật Hoàng Trúc says:

   Kính bạch Thầy
   Con đã đọc bài viết này rồi ạ.
   Con cảm tạ ơn Thầy.
   Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy vì lợi lạc chúng sanh.
   Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật Tánh.
   Cầu nguyện cho dịch bệnh covid-19 sớm được tiêu trừ.
   Om mani padme hum.

 9. Mật Thuận Nguyên says:

  Kính bạch Thầy
  Con đã đọc xong bài này rồi ạ.
  Con hoan hỉ với thiện hạnh của vị Thầy trí tuệ với Bồ Đề tâm rộng lớn vì lợi lạc của chúng sanh đã có bài đối luận với hoà thượng Giới Đức trên tinh thần lục hoà để chỉ ra những lỗi sai trầm trọng của hoà thượng dễ khiến chúng sanh thiếu hiểu biết đọc được lại càng vô minh hơn.
  Cầu nguyện sức khoẻ và trụ thế lâu dài của vị Thầy vì lợi lạc của tất cả chúng sanh. Cầu nguyện chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Cầu nguyện cho tà linh ám hại bạn đọc chanhtuduy.com sẽ không còn hiệu lực.
  Om mani padme hum

 10. Mật Bình says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài đối luận của Thầy cho Hòa thượng Thích Giới Đức. Con hoan hỷ tán thán công hạnh, Bồ đề tâm và trí huệ vị Thầy, đã vì lợi lạc của chúng con và chúng sanh hữu duyên mà tác pháp chiếu quang, nhằm minh định chánh tà- chân ngụy.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.
  Cầu cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.
  Cầu cho dịch bệnh covid 19 sớm bị tiêu trừ.
  Om Mani Padme Hum!

 11. Mật Phê Rô says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.
  Con cảm ơn Thầy đã vì chúng sanh hữu tình mà tác pháp chiếu quang đến hòa thượng Giới Đức trên trang Phậtgiao.org.
  Đọc hết 20 điều mà hòa thượng Giới Đức nêu ra trong bài quả thực nếu không được vị Thầy chỉ chỗ chôn vàng thì con cũng khó lòng nhận ra những luận điệm không đúng chánh kiến của hòa thượng Giới Đức.
  Có một điều con nhận thấy là hòa thượng Giới Đức nói theo tâm ý của mình khi cho rằng “không có một nơi chốn cực lạc” ở điều số 6 trong khi biết bao nhiêu kinh điển đã khẳng định về thế giới Tây phương Cực lạc của Đức từ phụ A Mi Đà Phật. Nếu nói vậy không khác gì ngài ấy phủ nhận niềm tin của những hành giả Tịnh Độ Tông niệm Phật nguyện vãng sanh Tây phương Cực lạc cũng như bao hàng Phật tử khác nữa.
  Con cảm ơn Thầy đã viết bài.
  Con cầu nguyện Thầy Cô sức khỏe, trường thọ vì đại nghiệp phổ truyền Yoga Thanh Trí, làm lợi lạc tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện dịch bệnh corona sớm được tiêu trừ.
  Om Mani Padme Hum!

 12. Mật Phước says:

  Kính Bạch Thầy
  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.
  Con tán thán công hạnh Bồ đề tâm của vị Thầy đã chỉ ra những điểm chưa đúng của hòa thượng Thích Pháp Giới, giúp chúng con chúng sanh không bị lầm lạc những tri kiến sai lầm :
  Sai lầm của người tu khi bám chấp vào “ngữ” mà phản bác “nghĩa” là trái với tinh thần “Tứ y cứ” của Đức Phật (tức là “Y nghĩa bất y ngữ”).
  Sai lầm của người tu khi đưa luận kiến nhưng lại bất nhất trong luận điểm, tự khắc sẽ phơi bày tính thiếu học thuật của bản thân, nguy hại hơn sẽ gây hiểu nhầm cho người khác.
  Sai lầm của người tu hô hào “Vô ngã tướng” nhưng lại tự mình giới thiệu là “tu sĩ Theavada”, như một cách thể hiện “bộ phái” của mình trước đọc giả thì thử hỏi có khác gì ? Đáng chú ý hơn là sự phân ranh giữa “tu sĩ” và “cư sĩ” để phân biệt cao thấp, bám chấp bào từ ngữ để hạ thấp ngôn ngữ khác thì người khác sẽ nghĩ ra sao ?
  Sai lầm nhất là người tu tin vào tâm ý của mình, trái với lời Đức Phật dạy trong kinh “Tứ thập nhị chương” (kinh 42 chương):”Này các tỳ kheo, tâm ý của mình không đáng tin cậy, chừng nào đắc thánh quả mới được tin vào tâm ý của mình” sẽ gây nhân phỉ báng Phật pháp.
  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của vị Thầy, vì lợi lợi lạc của tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện cho dịch bệnh Covid 19 sớm tiêu trừ.
  Cầu mong tất cả chúng sanh tĩnh thức với trạng thái giác ngộ.
  Om Mani Padme Hum.

 13. Mật Bích Thủy. says:

  Kính bạch Thầy !
  Con đã đọc song bài đối luận của vị Thầy rồi ạ .
  Con xin hoan hỷ tán thán công hạnh trí tuệ bồ đề tâm của vị Thầy đã luôn vì vận mệnh tâm linh của tất cả chúng sanh hữu tình mà giương cao ngọn cờ tác pháp chiếu quang đả tà xây chánh trên tinh thần bình đẳng mà chỉ ra những sai lầm trong lập luận không mấy logic của Hòa Thượng giới Đức .
  Con xin cảm tạ ơn Thầy đã viết bài.
  Con xin thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy vì đại nghiệp hoằng dương chánh pháp .
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức trong mọi trạng thái giác ngộ.
  Cầu nguyện cho dịch bệnh vị rút corona sớm được tiêu trừ.
  Om Mani padme Hum !

 14. Mật Dũng Tấn says:

  Kính Bạch Thầy.
  Con đã đọc bài rồi ạ.
  Con hoan hỷ tán thán công hạnh tác pháp chiếu quang của vị Thầy.
  Con cầu nguyện cho Thầy, Cô trụ thế dài lâu.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức trong trạng thái giác ngộ.
  Cầu nguyện cho dịch bệnh covid-19 sớm được tiêu trừ.
  Om Mani Padme Hum.

 15. Mật Diễm says:

  Kính bạch Thầy.
  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.
  Con xin tán thán công hạnh bồ đề tâm của vị Thầy đã vì lợi lạc chúng con, chúng sanh hữu tình mà viết bài đối luận đến  hòa thượng Giới Đức nhầm minh định chân ngụy _ chánh tà.
  Con  cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ vị Thầy vì lợi lạc chúng sanh.
  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.
  Cầu nguyện cho bệnh dịch corona sớm được tiêu trừ.
  OM AH HUM.  

 16. Mật Tuệ Tín says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.
  Con hoan hỷ tán thán công hạnh vị Thầy đã chỉ ra những luận điểm chưa đúng về học thuật trong bài viết của hoà thượng Thích Giới Đức, điển hình là y ngữ bất y nghĩa, giúp chúng con và chúng sanh hiểu rõ hơn về một trong Tứ y cứ của đạo Phật và không thể tin vào tâm ý mình khi chưa đắc thánh quả mà Đức Phật đã dạy trong kinh Tứ thập nhị chương.
  Trong bài viết “20 điều hiểu lầm, không đúng về đạo Phật”, hoà thượng Thích Giới Đức phân biệt giữa “tu sĩ” và “cư sĩ” là chưa đúng quỹ đạo chánh pháp vì Đức Phật đã dạy “Tứ chúng đồng tu”, “Ta là Phật đã thành, các ông là Phật sẽ thành” với các tấm gương như cư sĩ trưởng giả Duy Ma Cật, Mạt Lợi vương phi, Thắng Man phu nhân mà vị Thầy đã chỉ ra. Ngay khi đức Phật còn tại thế, vị cư sĩ đầu tiên chứng quả A La hán là Ngài Yasa (Phẩm 12 thuộc Trưỡng Lão tăng kệ, Tiểu Bộ kinh) thì không có lý do gì tồn tại quan niệm phân biệt trong tứ chúng.
  Mong rằng những góp ý của vị Thầy sẽ được đón nhận trên tinh thần lục hoà.
  Cầu nguyện Thầy khoẻ mạnh & an tịnh vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh tỉnh thức trong trạng thái giác ngộ.
  Cầu nguyện bệnh dịch Covid-19 sớm tiêu trừ.
  Om mani padme hum.

 17. Mật Thủy says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc “20 điều hiểu lầm, không đúng về đạo Phật” của hòa thượng Thích Giới Đức và bài đối luận của vị Thầy. Con hoan hỷ tán thán công đức của Thầy đã có đôi điều góp ý trên phương diện học thuật và tinh thần lục hòa với hòa thượng Thích Giới Đức.
  Qua những điều mà Thầy đã chỉ ra, con thấy rõ hơn về sự “chủ quan” trong lập luận của hòa thượng Thích Giới Đức như ngài tự nhận: chủ quan phân biệt đối tượng “tu sĩ” và “cư sĩ”; chủ quan trong sự gán đặt những từ “huyền bí” và “bí mật”, “đá xéo” tông phái khác; chủ quan khi khẳng định “Như lai thuyết pháp với bàn tay mở ra” mà không trích dẫn được từ kinh điển; chủ quan khi bác bỏ “luận” trong khi chính mình đang “luận”; chủ quan phản bác từ “tâm linh” y ngữ bất y nghĩa. Bài đối luận của Thầy đã làm dẫn chứng rõ nét cho tầm quan trọng của việc “tạo luận” như lời Bồ tát Tịch Thiên, không vì hơn thua mà như Thầy khẳng định ở phần đầu bài, là nhằm “làm sáng tỏ ý đạo, nghĩa kinh, ngõ hầu cùng nhau tán thán chánh kiến Phật đà, tránh xa vào chủ nghĩa bộ phái hoặc “tin theo tâm ý mình” mà kinh “Tứ thập nhị chương” đã khuyến cáo”.
  Con cảm tạ sự luận giải của Thầy.
  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của vị Thầy vì sự nghiệp phổ truyền Yoga Thanh Trí, làm lợi lạc cho chúng sanh.
  Cầu nguyện tà linh hãm hại bạn đọc chanhtuduy.com sẽ không còn hiệu lực.
  Cầu nguyện dịch bệnh Covid-19 sớm tiêu trừ.
  Om mani padme hum!

 18. Mật Hải says:

  Kính bạch Thầy,

  Con cảm tạ vị Thầy đã từ bi tác pháp chiếu quang, viết bài đối luận để làm hiện rõ các tướng mê mờ, y nghĩa bất y ngữ của hòa thượng Giới Đức, “tu sĩ bộ phái” Theravada.

  Rõ ràng ngay từ đầu bài viết của mình, hòa thượng đã khẳng định là mình có ‘cái nhìn “chủ quan” của một tu sĩ Theravada’. Mà đã là tâm ý chủ quan thì không thể tin cậy được vì đức Phật đã dạy: “Này các tỳ kheo, tâm ý của mình không đáng tin cậy, chừng nào đắc thánh quả mới được tin theo tâm ý của mình” (kinh Tứ thập Nhị chương).
  Chủ quan, không đáng tin cậy, nhưng sao hòa thượng lại muốn dùng nó để giúp người khác “thấy rõ như thực” (mà lại còn muốn giúp “chư vị thức giả” nữa cơ chứ!). Một bậc hoàn toàn tĩnh thức, bậc Giác ngộ – người có cái thấy như thực thì mới giúp người khác có cái thấy như thực được chứ nhỉ? Hoặc ít ra thì người ấy phải dùng “cái thấy như thực” của bậc Giác ngộ từ trong Thánh giáo lượng (Kinh, Luật, Luận) mới giúp người khác có cái thấy như thực được chứ nhỉ?
  Làm sao một người có cái thấy “chủ quan” không như thực, không đáng tin cậy, không y theo thánh giáo lượng lại có thể giúp người khác “thấy rõ như thực” đây? Có phải là trớ trêu quá không? Có phải là “người mù lại muốn chỉ đường, dẫn dắt người (mù) khác” như lời của Thánh giả Gampopa xác quyết không?

  Kính bạch Thầy,
  Con thành tâm cảm tạ và hoan hỷ với bài luận giải của vị Thầy đã giúp cho chúng sanh chúng con sáng tỏ thêm ý đạo, nghĩa kinh.
  Cầu mong hòa thượng Giới Đức đọc được bài đối luận này của vị Thầy mà mở tâm hoan hỷ tiếp thu, để cùng vị Thầy, chư Phật tử tán thán chánh kiến Phật đà, lìa xa bám chấp bộ phái.

  Con thành tâm cầu nguyện vị Thầy, chư Tuệ tri thức trường thọ để ánh sáng Chánh pháp được lan tỏa khắp muôn nơi.
  Cầu mong dịch bệnh COVID-19 mau chóng tiêu trừ.

  Om Mani Padme Hum.

 19. Mật Hải says:

  Kính bạch Thầy,
  Con cảm tạ vị Thầy đã từ bi tác pháp chiếu quang, viết bài đối luận để làm hiện rõ các tướng mê mờ, y ngữ bất y nghĩa của hòa thượng Giới Đức, “tu sĩ bộ phái” Theravada.
  Rõ ràng ngay từ đầu bài viết của mình, hòa thượng đã khẳng định là mình có ‘cái nhìn “chủ quan” của một tu sĩ Theravada’. Mà đã là tâm ý chủ quan thì không thể tin cậy được vì đức Phật đã dạy: “Này các tỳ kheo, tâm ý của mình không đáng tin cậy, chừng nào đắc thánh quả mới được tin theo tâm ý của mình” (kinh Tứ thập Nhị chương). Chủ quan, không đáng tin cậy, nhưng sao hòa thượng lại muốn dùng nó để giúp người khác “thấy rõ như thực” (mà lại còn muốn giúp “chư vị thức giả” nữa cơ chứ!). Một bậc hoàn toàn tĩnh thức, bậc Giác ngộ – người có cái thấy như thực thì mới giúp người khác có cái thấy như thực được chứ nhỉ? Hoặc ít ra thì người ấy phải dùng “cái thấy như thực” của bậc Giác ngộ từ trong Thánh giáo lượng (Kinh, Luật, Luận) mới giúp người khác có cái thấy như thực được chứ nhỉ?
  Làm sao một người có cái thấy “chủ quan” không như thực, không đáng tin cậy, không y theo thánh giáo lượng lại có thể giúp người khác “thấy rõ như thực” đây? Có phải là trớ trêu quá không? Có phải là “người mù lại muốn chỉ đường, dẫn dắt người (mù) khác” như lời của Thánh giả Gampopa xác quyết không?

  Kính bạch Thầy,
  Con thành tâm cảm tạ và hoan hỷ với bài luận giải của vị Thầy đã giúp cho chúng sanh chúng con sáng tỏ thêm ý đạo, nghĩa kinh.
  Cầu mong hòa thượng Giới Đức đọc được bài đối luận này của vị Thầy mà mở tâm hoan hỷ tiếp thu, để cùng vị Thầy, chư Phật tử tán thán chánh kiến Phật đà. lìa xa bám chấp bộ phái.

  Con thành tâm cầu nguyện vị Thầy, chư Tuệ tri thức trường thọ để ánh sáng Chánh pháp được lan tỏa khắp muôn nơi.
  Cầu mong dịch bệnh COVID-19 mau chóng tiêu trừ.
  Om Mani Padme Hum.

 20. Mật Thái Xuyên says:

  Kính bạch Thầy
  Con hoan hỷ đọc bài viết này ạ.
  Con tán thán công hạnh của vị Thầy đã từ bi chỉ ra những điểm chưa đúng về tri kiến Phật đà trong bài viết của hoà thượng Giới Đức, bài đối luận của vị Thầy không chỉ giúp cho hoà thượng thấy được những điểm sai lệch của mình mà còn giúp cho chúng sanh hiểu đúng về đạo Phật. Con cảm tạ ơn Thầy.
  Con cầu nguyện Thầy Cô trụ thế lâu dài vì lợi lạc và hạnh phúc của tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện nạn dịch covid-19 sớm được tiêu trừ.
  Cầu nguyện khổ đau của tất cả chúng sanh được lắng dịu.
  Om mani padme hum.

  • Mật Trường Nghị (Phạm Tuấn Anh) says:

   Kính bạch Thầy.
   Con đã đọc bài viết này rồi ạ.
   Con cảm tạ ơn Thầy.
   Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy vì lợi lạc của chúng sanh.
   Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc phật tánh.
   Cầu nguyện cho nạn dịch covid-19 sớm được tiêu trừ.
   Om Mani Padme Hum.

 21. Mật Giác Phương says:

  Kính bạch Thầy,

  Con hoan hỷ khi đọc bài đối luận của vị Thầy dành cho hòa thượng Thích Giới Đức. Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi “chỉ chỗ chôn vàng” cho ngài ấy, qua đó chúng con và chúng sanh hữu duyên cũng có được lợi lạc khi đọc bài.

  Con hoan hỷ tán thán công hạnh, trí huệ, bồ đề tâm của vị Thầy.

  Con cầu nguyện Thầy, Cô mạnh khỏe và trường thọ vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện dịch bệnh Covid 19 trên toàn thế giới sớm được tiêu trừ.

  Om mani padme hum.

 22. Mật Hoàng Trúc says:

  Kính bạch Thầy
  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.
  Con cảm tạ ơn Thầy.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật Tánh.
  Cầu nguyện cho dịch bệnh covid-19 sớm được tiêu trừ.
  Om mani padme hum.

 23. Mật Diệu Hà says:

  Kính bạch Thầy.
  Con đã đọc bài này rồi ạ.
  Con cảm ơn Thầy.
  Con cầu nguyện cho Thầy Cô trụ thế lâu dài vì lợi lạc của chúng sanh.
  Om mani padme hùm.

 24. Mật Chánh Tấn says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài viết trên trang phatgiao.org.vn và những luận giải của vị Thầy trong bài viết này rồi ạ. Qua những luận giải của vị Thầy, con thấy được những mâu thuẫn nội tại trong luận điểm của vị hòa thượng Thích Giới Đức.
  Ngay trong bài viết của vị hòa thượng Giới Đức có viết “tu sĩ” và “cư sĩ” hay tự giới thiệu là “tu sĩ Theravada”, như một cách thể hiện “bộ phái” của mình. Điều này dường như thể hiện một sự phân biệt, ngược lại với tinh thần tứ chúng đồng tu mà Đức Phật đã từng chỉ dạy. Đồng thời, điều đó cũng mâu thuẫn với những điều mà vị hòa thượng Giới Đức viết trong điều 15 như vị Thầy đã luận giải. Chưa kể đến trong điều 12, vị hòa thượng này còn phản bác từ “tâm linh” vì cho rằng không có từ ngữ tương ứng từ Pali và Sankrit mà lại không dựa theo những luận cứ, luận chứng từ lời dạy của Đức Phật đã là một sơ hở. Bởi khi ta đã là người Phật tử thì bản thân nên dùng lăng kính là “Tứ pháp ấn” hay dựa vào luận đề “Như lý tác ý”, nghĩa là nói, làm hay viết theo đúng lời dạy của Đức Phật và các bậc Thánh Đức để thực hành theo đúng quỹ đạo chánh pháp, chứ không phải dựa vào từ ngữ, nguồn gốc của từ ngữ, mang theo tâm lý “bên trọng bên khinh” như vậy. Đức Phật từng dạy trong Tiểu Bộ và Tăng Chi Bộ của kinh tạng nguyên thủy: “Như tất cả các đại dương đều có cùng một vị mặn, các giáo pháp của Ta cũng chỉ có một vị duy nhất, đó là vị giải thoát”, chứ không cứ phải là tiếng Pali hay Sankrit mới là theo đúng lời dạy của Đức Phật.
  Chưa kể đến ngay từ đầu bài viết, vị hòa thượng này còn viết: “Với cái nhìn “chủ quan” của một tu sĩ Theravada…”. Đã là suy nghĩ chủ quan, mang tính cá nhân thì tại sao vị hòa thượng Giới Đức còn đưa lên làm chi?! Trong khi đó hòa thượng Giới Đức là người học Phật, chắc cũng có trách nhiệm hoằng dương chánh pháp thì cớ sao lại đi ngược lại với lời dạy của Đức Phật trong kinh “Tứ thập nhị chương” như vậy.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi chỉ chỗ chôn vàng. Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của vị Thầy vì lợi lạc của tất cả hữu tình.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.
  Cầu nguyện nạn dịch Covid-19 nhanh chóng được tiêu trừ.
  Om Mani Padme Hum.

  • Nguyên Thành
   Nguyên Thành says:

   Trò hiểu sâu sắc!

   • Mật Chánh Tấn says:

    Kính bạch Thầy!

    Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi sách tấn ạ.

    Con thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ và trường thọ của vị Thầy vì lợi lạc của tất cả hữu tình.

    Om Mani Padme Hum.

 25. Mật Thúy says:

  Kính Bạch Thầy.
  Con đã đọc xong bài này rồi ạ.
  Con rất hoan hỉ với công hạnh tác pháp chiếu quang của vị Thầy dành cho hòa thượng Giới Đức , tôi mông rằng hòa thượng Giới Đức xóm ngày tỉnh thức để không bị ảnh hưởng đến căn tuệ mạng về sao .con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy cô vì lợi lạc của chúng sanh con cầu nguyện cho vi khuẩn corona xóm ngày được tiêu trừ Om Ah Hùm.

 26. Mật Ly says:

  Kính Bạch Thầy
  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi trí tuệ luận giảng,cho chúng con hiểu được ý nghĩa cao diệu “Mật ” tiếp theo đó vị Thầy đã chỉ ra luận điểm trái với lời đức Phật dạy “y nghĩa ,bất y ngữ “của hòa thượng Giới Đức
  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ vị Thầy ,vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện cho dịch bệnh Covid 19 sớm được tiêu trừ .
  Om mani padme hum

 27. Nguyễn Cát says:

  Mô Phật!
  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài đối luận của Thầy cho bài viết “20 điều hiểu lầm, không đúng về đạo Phật” của hòa thượng Thích Giới Đức, được đăng trên Phatgiao.org.vn.
  Con xin tán thán trí tuệ và công hạnh Bồ đề của vị Thầy đã giúp chúng con thấy rõ 3 điểm sai lệch trầm trọng về phương diện học thuật của thượng tọa Giới Đức để tránh tin lầm tà kiến, đó là (1) chủ nghĩa “bộ phái” trái với tinh thần tứ chúng đồng tu, vô phân biệt, bình đẳng mà Đức Phật đã chỉ dạy (2) mâu thuẫn nội tại, phi logic trong lập luận trái với tính nhất quán của giáo điển Phật đà (3) bám chấp vào ngôn từ dịch thuật, trái với tinh thần “y nghĩa bất y ngữ” mà Đức Phật xiển dương.
  Con cũng đã đọc qua bài viết của hòa thượng Giới Đức. Quả thật, với những ai hiểu rõ tinh thần chánh kiến về luận điểm của đạo Phật (nói, viết theo Thánh giáo lượng) sẽ rất khó chấp nhận những luận giải mang tính chủ quan của hòa thượng trong bài viết này, nhưng đặc biệt và hài hước nhất với con có lẽ là luận giải của hòa thượng về “đôi bàn tay mở ra” của Đức Phật khi giảng pháp. Tuyên bố này thật sự quá mới mẻ mà con chưa từng được đọc ở đâu (và cũng đã gắng tìm nhưng không thấy), hy vọng được hòa thượng Giới Đức chia sẻ thêm về xuất xứ để bạn đọc có thể hiểu thêm về bối cảnh diễn ra câu nói này. Nếu như không có một bối cảnh đặc biệt, thì việc liên tưởng giữa “bàn tay mở ra” và “Như Lai không có pháp bí mật nào để giấu kín” chỉ là suy diễn mang tính chủ quan, áp đặt của cá nhân người viết để củng cố dụng ý bộ phái, bài xích, đá xéo tông phái khác của mình. Vì giả như đọc được câu văn này trong một hoàn cảnh khác, con sẽ chỉ liên tưởng đến hai ý nghĩa, một là nghĩa đen (phương thức hành vi thủ ấn đơn thuần của Đức Phật như Thầy đã phân tích), hai là ý nghĩa biểu trưng “hãy để như nó đang là” (Đức Phật giảng pháp với tinh thần như thực, như thị, đúng bản chất sự vật hiện tượng), chứ không cách nào liên tưởng sâu xa đến “không có pháp bí mật nào” như khả năng suy diễn siêu việt của hòa thượng Giới Đức. Nhưng nếu trong kinh điển chưa từng tồn tại lời tuyên bố này, thì có lẽ hòa thượng Giới Đức đang muốn tự mình sáng tạo thêm một hình ảnh “niêm hoa vi tiếu” thứ hai để đồ chúng đời sau “ngưỡng phục” “trí tuệ” của mình chăng?
  Ngoài ra, trong điều 1 và 2, hòa thượng nói “đạo Phật có những sinh hoạt về tôn giáo nhưng đạo Phật không phải là tôn giáo” hay “đạo Phật có những hoạt động tín ngưỡng nhưng đạo Phật không phải là tín ngưỡng”. Thật sự, con rất tán đồng với khẳng định của hòa thượng rằng đạo Phật không phải là tôn giáo, cũng chẳng phải tín ngưỡng, nhưng cách diễn đạt của hòa thượng lại đang còn rất nửa vời, khiến người đọc không biết đâu là hư, đâu là thực và sẽ dấy khởi những câu hỏi không lời đáp như, (1) nếu đã không phải tôn giáo hay tín ngưỡng thì tại sao lại vẫn còn tồn tại những hoạt động như thế (mà hòa thượng gọi là biến chất, chạy theo thị hiếu dung thường của thế gian) ở khắp các đạo tràng hiện nay trên cả nước? (2) Chữ “có” trong câu này rốt cuộc là nên làm hay không nên làm? Như vậy, với cách nêu lên luận điểm lập lờ như trên, hòa thượng Giới Đức khiến con cảm thấy như ngài ấy đã đang chấp nhận hòa tan bản chất của đạo Phật là phi tín ngưỡng, phi tôn giáo vào các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo. Như vậy “cái thấy trí tuệ” trong trường hợp này của hòa thượng có ý nghĩa gì chăng khi giữa tri và hành quá mâu thuẫn như vậy?
  Kính bạch Thầy!
  Con một lần nữa xin được tán thán trí huệ phân tích, tổng hợp của vị Thầy đã giúp chúng con tránh nhầm lẫn “đồng là vàng” từ luận kiến của hòa thượng Giới Đức. Con hy vọng rằng với tinh thần lục hòa của người con Phật, hòa thượng Giới Đức sẽ hoan hỷ đón nhận những góp ý chuẩn xác của vị Thầy để cùng phổ truyền chánh Pháp Phật Đà, mang lại lợi lạc cho chúng sanh.
  Con thành tâm cầu nguyện vị Thầy cùng các bậc Tuệ tri thức chân chính trường thọ vì hạnh phúc của tất cả chúng sanh.
  Nguyện cho tất cả chúng sanh tĩnh thức với trạng thái giác ngộ.
  Nguyện cho đại dịch covid 19 nhanh chóng được tiêu trừ.
  Om Mani Padme Hum.

 28. Mật Hoàng Như says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ. Con hoan hỷ tán thán công hạnh và Bồ đề tâm của Thầy đã tác pháp chiếu quang cho hòa thượng Giới Đức khi chấp vào ngữ văn mà không dựa theo nghĩa.
  Con cầu nguyện Thầy, Cô sức khỏe và trường thọ vì lợi lạc của chúng sanh
  Cầu cho tất cả chúng sanh thức tỉnh trong trạng thái Giác ngộ
  Cầu nguyện dịch bệnh Covid-19 sớm được tiêu trừ
  Om Mani Padme Hum.

 29. Mật Khả Phúc says:

  Kính bạch Thầy,
  Con đã đọc bài viết này ạ.
  Con cảm tạ vị Thầy đã từ bi tác pháp chiếu quang, viết bài đối luận trên tinh thần lục hoà nhằm chỉ ra những sai lầm “y ngữ bất y nghĩa” trong lập luận chủ quan của hoà thượng Thích Giới Đức. Từ cách giới thiệu bản thân và phân biệt “tu sĩ”, “cư sĩ” của hoà thượng đã thể hiện sự PR, tính “bộ phái”, phân biệt, đi trái lại với những lời Đức Phật dạy “Tứ chúng đồng tu”. Hoà thượng tin theo tâm ý của mình, chấp thủ từ ngữ mà đã đưa ra những luận điểm trái với lời Phật dạy là “Y nghĩa bất y ngữ”. Con hoan hỉ tán thán công hạnh, trí huệ và Bồ đề tâm của vị Thầy đã làm sáng tỏ ý đạo, nghĩa kinh, “chỉ chỗ chôn vàng” cho hữu tình, ban cho chúng con và chúng sanh ánh sáng chánh kiến, giúp chúng con không đi lệch quỹ đạo Chánh pháp.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe, sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu mong hoà thượng Giới Đức đón nhận những góp ý của vị Thầy một cách tích cực trên tinh thần lục hoà.

  Cầu nguyện cho dịch bệnh Covid-19 nhanh chóng được tiêu trừ.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tĩnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum.

 30. Mật Huệ Pháp
  Mật Huệ Pháp says:

  Mô Phật
  Kính bạch Thầy

  Con đã đọc đường link dẫn bài viết của HT Thích Giới Đức và bài đối luận của Thầy. Con xin hoan hỷ tán thán công hạnh và trí tuệ của Thầy đã từ bi góp ý cho những luận điểm còn phiến diện và chủ quan của HT Thích Giới Đức. Dù rằng vị hoà thượng đã để chữ “chủ quan” trong ngoặc kép để thể hiện sự “khiêm tốn” của mình nhưng qua những luận giải của Thầy và cũng là sau khi đọc bài viết của vị HT ấy, con nghĩ rằng sẽ hợp lý hơn khi bỏ dấu ngoặc kép đó đi bởi những lập luận đó thật sự chủ quan và mang tính bộ phái ngay như danh xưng “tu sĩ Theravada” ở đầu bài.

  Trong điều 4, HT Thích Giác Đức cho rằng “Ngay thiền mà còn “luận” (Thiền luận) là đã đánh mất thiền rồi”. Nếu HT đã nhận định như vậy tại sao trong câu kết luận điều 13 HT Thích Giới Đức lại khẳng định rằng: “…Và giác ngộ cũng vậy, chính ở trong khổ đau, phiền não mới có bài học giác ngộ được.” Con xin tán thán trí huệ vị Thầy đã chỉ ra sai lầm trong điều 4 khi luận giải rằng: “luận không làm mất thiền bởi trước khi bước vào ngưỡng cửa thậm thâm vi diệu của “chân đế” phải am tường “tục đế”; từ “chân lý tương đối” mới đến “chân lý tuyệt đối””. Cũng vậy, người tu phải đi từ “chấp” rồi mới đến phá chấp”, đó là lẽ hiển nhiên phải biết khổ đau, phiền não là gì mới dẫn đến quyết tâm diệt phiền não, khổ đau để rồi đạt đến cảnh giới thứ 4 trong Tứ diệu đế là “cảnh giới thoát khổ”.

  Hơn nữa, trong điều 3, bản thân HT cũng lại nhận định rằng “Triết học: Đạo Phật có một hệ thống tư tưởng được rút ra từ Kinh, Luật và Abhidhamma. Ủa, vậy Abhidamma là gì nếu không phải là Tạng Luận gồm 7 cuốn, là tạng thứ 3 trong Tam tạng Thánh điển? Điều này càng khẳng định thêm nữa mâu thuẫn nội tại trong luận điểm mà Thầy đã chỉ ra.

  Con hoan hỷ tán thán tinh thần vì chúng sinh của vị Thầy mà tạo Luận chân chính này nhằm giúp người đọc cũng như những ai mới bước chân vào đường tu “tránh xa chủ nghĩa bộ phái hoặc “tin theo tâm ý mình” mà Kinh Tứ thập nhị chương đã khuyến cáo.” Con cảm tạ Thầy đã từ bi luận giải.
  Con cầu nguyện vị Thầy thân tâm an tịnh, trụ thế dài lâu vì lợi lạc của chúng sanh
  Cầu nguyện chúng sanh luôn tỉnh thức trong trạng thái giác ngộ
  Cầu nguyện nạn dịch Covid sớm bị tiêu trừ
  Om Ah Hum

 31. Mật Mai says:

  Kính Bạch Thầy !
  Con đa đọc bài viết này rồi ạ.
  Con tán thán công hạnh tấm lòng bồ đề tâm của vị Thầy đã vì chúng con, chúng sanh mà tcas phập cho hòa thượng Giới Đức để phân tỏa ra chánh tà, giúp cho chúng con ,chúng sanh hiểu và nhận ra mà tránh không rơi vào nước đường lầm lỡ mà hủy hại cả thân căn huệ mạng của mình.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và vì lợi lạc chúng sanh
  Cầu nguyện cho dịch bệnh Covid 19 sớm được tiêu trừ. Om Mani Padme Hum!

 32. Mật Minh Ánh (7 years old) says:

  Kính bạch Thầy
  Con đã đọc bài “Mật Gia Song Nguyễn đối luận:Phản bác sự y ngữ bất y nghĩa” rồi ạ. Con hoan hỷ đọc bài viết này.
  Con cảm ơn Thầy đã viết bài ạ.
  Con cầu nguyện Thầy trường thọ vì lợi lạc của chúng sanh.
  Con cầu nguyện chúng sanh được uống tinh tuý cam lồ.
  Om Ah Hum

 33. Mật Ngữ says:

  Kính bạch Thầy.
  Con đã đọc bài này rồi ạ.
  Con hoan hỷ tán thán công hạnh vị Thầy chỉ ra những luận điểm chưa đúng, của hòa thượng Thích Giới Đức mang tính bộ phái, đề cao bản thân, phân biệt tu sĩ và cu sĩ làm trái với lời Phật dạy” Ta là Phật đã thành, các ông là Phật sẽ thành”.
  Cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và các vị Thầy chân chánh.
  Cầu nguyện dịch Covid-19 sớm tiêu trừ.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.
  Om Mani Padme Hum.

 34. Mật Chấn Tử says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài đối luận này.
  Con cảm tạ ơn Thầy.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của vị Thầy vì sự nghiệp hoằng dương chánh pháp.
  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Con cầu nguyện nạn dịch Covid-19 sớm bị tiêu trừ.
  Om Mani Padme Hum!

 35. Mật Tuyết Hoa says:

  Kính bạch Thầy,
  Con đã đọc bài này.
  Con hoan hỷ cảm tạ ơn Thầy đã từ bi minh định dựa trên thánh giáo lượng để chúng con có cơ hội được thấy “chổ chôn vàng” trong bài đối luận “ Mật gia Song Nguyễn đối luận: Phản bác sự y ngữ bất y nghĩa” của vị Thầy.
  Trong khi Đức Phật đã khuyến cáo “Này các tỳ kheo, tâm ý của mình không đáng tin cậy, chừng nào đắc thánh quả mới được tin vào tâm ý mình” , thì ngay từ đầu bài viết hòa thượng Giới Đức đã tự nhận đây chỉ là “Cái nhìn chủ quan” nghĩa là dựa vào bản thân chứ không phải dựa trên lời dạy của Đức Phật hay các bậc Thánh đức. Qua những quan điểm chưa đúng về phương diện học thuật vị Thầy đã chỉ ra, con càng thấy tác hại vì “tự tin vào tâm ý mình”, mà hòa thượng quên mất “Tứ chúng đồng tu” nên có sự phân biệt bộ phái từ đầu, vì “tự tin vào tâm ý mình” mà quên mất Tứ y cứ có “Y nghĩa bất y ngữ” nên có sự phản bác từ “Tâm linh”, cho rằng không có từ tương ứng từ Pali và Sankrit. Đồng thời hoà thượng chắc chẳng còn nhớ được lời Đức Phật đã dạy “Như tất cả các đại dương có cùng vị mặn, giáo pháp của ta cũng chỉ có một vị duy nhất đó là vị giải thoát” trong Tăng chi bộ của kinh tạng nguyên thủy, chứ không phải vị ngôn ngữ gì hay vị bộ phái nào. Con cảm tạ ơn Thầy .
  Con thành tâm cầu nguyện vị Thầy mạnh khỏe, trụ thế dài lâu vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu nguyện ánh sáng chánh kiến soi sáng muôn nơi.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh có đức khiêm tốn và ý thức hổ thẹn.
  Cầu nguyện đại dịch Covid 19 sớm được tiêu trừ.
  Om Mani Padme Hum.

 36. Mật Thái Hòa says:

  Kính bạch Thầy.
  Con đọc bài này rồi ạ.
  Con hoan hỷ tán thán công hạnh, trí tuệ, Bồ đề tâm của Thầy đã đối luận với hòa thượng Giới Đức và từ bi chỉ ra những điểm sai trái với thánh giáo lượng nhà Phật, trên tinh thần lục hòa nhằm bảo vệ Chánh kiến Phật đà. Đồng thời giúp cho chúng con cũng như bạn đọc hiểu đúng về những lời Phật dạy mà không bị ngộ nhận sai lầm, lệch lạc về Phật pháp do sự luận giả sai lệch về Chánh kiến, không theo thánh giáo lượng nhà Phật, mà luận giải theo tâm ý mình của ngài hòa thượng Giới Đức.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy vì hạnh phúc cho tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện cho đại dịch Covid19 sớm được tiêu trừ.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thức tĩnh với trạng thái giác ngộ.
  Om Mani Padme Hum.

 37. Admin
  Mật Viễn says:

  Kính bạch Thầy!
  Con hoan hỷ tán thán tâm bồ đề từ bi và trí tuệ của vị Thầy đã tác pháp chiếu quang về bài viết ” 20 điều hiểu lầm , không đúng về đạo Phật” của hòa thượng Thích Giới Đức trên tinh thần lục hòa với luận cứ, luận chứng Phật Đà giúp chúng sanh hiểu lìa mê về giác.

  Qua sự tác pháp chiếu quang của vị Thầy giúp chúng con hiểu được sự luận giải của hòa thượng Thích Giới Đức là theo tâm ý của mình vì không có luận cứ luận chứng xác đáng và có quan điểm ” y ngữ bất y nghĩa” trái ngược với tri kiến Phật Đà là ” y nghĩa bất y ngữ”, tiền hậu bất nhất. Bài viết của hòa thượng Thích Giới Đức đã đem đến sự mặc cảm cho người đọc vì sự phân biệt giữa tu sĩ và cư sĩ và phức tạp hóa ngôn ngữ viết, hay là Ngài muốn khoe kiến thức khi viết ” Theravada” mà sao không đơn giản hóa là ” nguyên thủy ” để người đọc tiếng Việt hiểu? Trong khi đó Đức Phật dạy ” Tứ chúng đồng tu”.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã giúp cho chúng con hiểu được tinh túy Phật Đà một cách đơn giản nhất với luận cứ, luận chứng xác đáng, sắc xảo và tạo lên niềm tin, niềm kiêu hãnh thiêng của người con Phật như lời Đức Phật đã dạy” Ta là Phật đã thành, các ông là Phật sẽ thành”.
  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe, sự trường thọ và đạo nghiệp hoằng dương chánh pháp của Thầy được thành tựu viên mãn vì sự lợi lạc của chúng sanh.
  Cầu nguyện cho ánh sáng chánh pháp tỏa sáng muôn phương xóa tan màn đêm vô minh , tà kiến.
  Cầu nguyện cho dịch Covid 19_được tiêu trừ.
  Om Ma Ni Pad Me Hum

 38. Mật Tuyết Hoa says:

  Kính bạch Thầy,
  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi sách tấn.
  Con thành tâm cầu nguyện vị Thầy mạnh khỏe, thân tâm thanh tịnh, trụ thế dài lâu vì lợi lạc chúng sanh.
  Om Mani Padme Hum.

 39. Mật Tấn Khải says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài viết này rồi ạ. Con hoan hỷ tán thán công hạnh trí Tuệ, Bồ đề tâm của vị Thầy đã từ bi tác pháp chiếu quang, viết bài đối luận
  trên phương diện học thuật và tinh thần lục hoà, đến hoà thượng Giới Đức nhằm minh định chân ngụy, chánh tà vì lợi lạc của tất cả chúng sanh về sự chủ quan trong lập luận sai lầm trái lời Đức Phật dạy của hoà thượng Giới Đức giúp chúng con, chúng sanh hiểu rõ, không bị lầm lạc bởi những tri kiến sai lầm để thực hành theo đúng quỹ đạo chánh pháp.
  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và trường thọ của Thầy vì đạo nghiệp hoằng dương chánh pháp làm lợi lạc của tất cả chúng sanh
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Cầu nguyện những tà linh đang hãm hại bạn đọc chanhtuduy.com không còn hiệu lực
  Cầu nguyện nạn dịch covid 19 sớm tiêu trừ.
  Om Mani Padme Hum!

 40. Mật Hồng Tuyến says:

  Kính bạch Thầy,
  Con đã đọc bài viết của hòa thượng Giới Đức và bài đối luận của vị Thầy rồi ạ. Con hoan hỷ tán thán công hạnh của vị Thầy đã từ bi viết bài tác pháp chiếu quang theo tinh thần lục hòa để giúp chúng con, bạn đọc hữu duyên và cả đối tượng được tác pháp chiếu quang có cơ hội nhìn thấy rõ rằng bên cạnh một số luận giải sắc sảo thì vẫn còn đó không ít những quan kiến lệch lạc cùng những mâu thuẫn nội tại trong luận điểm của hòa thượng Giới Đức ngang qua bài viết “20 điều hiểu lầm, không đúng về đạo Phật”. Trước tiên là hòa thượng Giới Đức đã sự thể hiện tính bộ phái của mình thông qua việc tự giới thiệu mình là một “tu sĩ Thēravāda”. Thứ hai là vị này đã phạm vào lỗi “chấp từ ngữ, bỏ qua ngữ nghĩa” từ đó tạo ra nhiều mâu thuẫn nội tại trong luận điểm cũng như bộc lộ rõ những hạn chế của chính mình. Cụ thể là ban đầu thể hiện tính bộ phái, phân biệt “tu sĩ”, “cư sĩ” nhưng sau đó trong điều 15 lại luận kiến là “vô tướng, vô ngã”. Bên cạnh đó hòa thượng Giới Đức cũng lộ rõ sự “biết không rành những gì cần biết” thông qua việc “đá xéo”, dìm hàng tông phái khác với điều 11, giải thích về “huyền bí, bí mật” theo tâm ý mình trong khi từ “Mật” trong “Mật tông”, “Mật giáo” có nghĩa là cao diệu chứ không phải là huyền bí, bí mật. Hơn thế nữa, vị này còn thể hiện sự bất kính với các Bậc đi trước khi chỉ trích cho rằng “Ngay “thiền” mà còn “luận” đã là đánh mất thiền rồi” trong khi ngày xưa Đức Phật đối luận để thu phúc ngoại đạo, còn tôn giả Ca Viên Chiên được xem là luận nghị đệ nhất.
  Kính bạch Thầy,
  Con hoan hỷ cảm tạ ơn Thầy đã từ bi đối luận, trang bị cho chúng con trạch pháp nhãn để bảo toàn thân căn, huệ mạng trước những quan kiến lệch với quỹ đạo chánh pháp. Cầu mong cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ. Cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạ cho tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện cho đại dịch Covid19 sớm được tiêu trừ.
  Om Mani Padme Hum.

 41. Mật Xuyến says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài này rồi và con cũng đã đọc bài “ 20 điều hiểu lầm, không đúng về đạo Phật” của hòa thượng Giới Đức. Sau khi đọc xong bài đó con thấy hơi “choáng váng” vì có nhiều chỗ tối nghĩa, khó hiểu, nhiều chỗ gây “sốc”. Nếu như hòa thượng Giới Đức thật sự muốn giúp cho chúng sanh giảm bớt hoặc xóa bỏ sự hiểu lầm về đạo Phật mà từ đó có cái hiểu đúng thì nên luận giải rõ ràng, mạch lạc, dễ hiểu mà nhiều người thường hay dùng từ là “có tâm”. Nhưng bỗng dưng con chợt nghĩ vậy thì thượng tọa Giới Đức không “có tâm” hay là nhiệt tình mà thiếu hiểu biết? Bên cạnh đó con có phần “ấn tượng” với điều 16: “Tu là sửa: Nếu tu là sửa thì mình đã từ “cái ta này” biến thành “cái ta khác”. Nếu tu là không sửa thì cứ để nguyên trạng tham sân si như vậy hay sao? Xin thưa, sửa hay không sửa đều không đúng không sai. Đạo Phật quan trọng ở Cái Thấy Trí Tuệ! Có Cái Thấy mới nói đến giác ngộ và giải thoát. Không có Cái Thấy này thì tu kiểu gì cũng chệch hướng hoặc rơi vào phước báu nhân thiên”. Theo Kinh điển nhà Phật thì con người có 3 nghiệp: thân, khẩu, ý. Khi tu sẽ sửa đổi các nghiệp về thân, khẩu, ý theo quỹ đạo Chánh pháp như: Quy y Phật không thờ: thiên, thần, quỷ, vật; quy y Pháp không sát sinh; quy y Tăng không giao du thân mật với ngoại đạo (trên bình diện tâm linh). Ngữ không nói lời thô ác, lời đâm thọc, hại người… Ý: đừng bận tâm thế sự như 8 ngọn gió thế gian: được, mất, khen, chê, sướng, khổ, vinh, nhục mà nên chánh niệm nghĩ về Thầy, Phật, Pháp, Tăng… và đặc biệt là chánh kiến (chánh kiến trong thờ tự, chánh kiến trong tôn kính, chánh kiến trong luận điểm, chánh kiến trong giải thoát) nhưng thượng tọa Giới Đức lại nói “sửa hay không sửa đều không đúng không sai”. Sao có thể là không sai??? Nếu nói như thượng tọa Giới Đức thì chẳng khác nào đang khuyến khích người tu phạm vào những lỗi sau:
  1/Tà kiến mà Bồ Tát Long Thọ đã khuyến cáo: “Hãy lãm theo chánh kiến nếu mong cõi cao và giải thoát vì dù cho những người làm nhiều hành vi phước đức nhưng qua tà kiến cũng sẽ có những hậu quả kinh khủng”. Con không biết tâm từ của hòa thượng Giới Đức ở đâu nữa?
  2/Phạm giới luật ( sát sinh, trộm cắp, tà dâm, nói dối hại người, lạm dụng các chất các thứ gây nghiện…). Và trong khi đó quy trình của người tu đi từ Giới-Định-Tuệ .
  3/Phỉ báng đạo Phật, phỉ báng Phật vì làm trái lời Phật dạy, vì làm cho ngoại đạo hiểu sai về đạo Phật, về người tu đạo Phật, đánh đồng đạo Phật cũng như những tôn giáo khác mà Đức Phật đã từng khuyến cáo: “Theo ta mà không hiểu ta tức là phỉ báng ta”.
  Theo như thượng tọa Giới Đức thì “Đạo Phật quan trọng ở Cái Thấy Trí Tuệ” nhưng một người mà tà kiến, phạm các giới luật, phỉ báng đạo Phật, Đức Phật thì sao có thể thấy được Trí tuệ cao diệu của nhà Phật? Một người mà nếu chỉ thấy cái trí tuệ theo như thượng tọa nói mà không ứng dụng cái thấy đó để chuyển hóa thân, ngữ, tâm thì cái thấy đó chẳng khác nào là vòng hoa trang hoàng cho kiến thức, cho bản ngã chứ lợi ích gì cho mình hay cho chúng sanh? Chỉ có cái thấy đó mà không ứng dụng thực tiễn thì làm sao có thể giác ngộ, giải thoát???
  Với những gì con trình bày ở trên làm cho con có cơ sở để nghi ngờ về giới hạnh, giới đức và trình độ về tri kiến Phật học của hòa thượng Giới Đức.
  Qua đó con cũng cảm nhận rằng một người càng ở vị trí cao thì lời nói của họ càng có trọng lượng hơn so với người thường, vì vậy cần phải cẩn trọng trong ngôn từ đặc biệt là nói về Phật pháp. Nếu không thì ánh sáng trí tuệ Phật đà không thể chiếu soi đến chúng sanh mà ngược lại chỉ làm cho chúng sanh trở nên mù lòa thêm thôi.
  Có lẽ hòa thượng Giới Đức không hoan hỷ, “không hiểu được” tấm lòng của Thầy nhưng con tin rằng nhiều chúng sanh khác sẽ cảm nhận và hiểu được tấm lòng Bồ đề tâm của vị Thầy.
  Cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy vì lợi lạc của chúng sanh.
  Cầu nguyện những tà linh đang hãm hại bạn đọc chanhtuduy.com không còn hiệu lực.
  Cầu nguyện cho dịch Covid 19 sớm được tiêu trừ. Om mani padme hum!

 42. Mật Khánh Văn says:

  Kính bạch Thầy,
  Con hoan hỷ tán thán công hạnh, trí tuệ và bồ đề tâm của vị Thầy đã đối luận với hòa thượng Giới Đức với tinh thần lục hòa.
  Trước tiên, chưa cần biết nội dung của trang Báo điện tử Phatgiao.org viết gì nhưng vừa mở ra đã thấy đây như một trang thương mại với bao thứ tạp nham được quảng cáo ở đó. Liệu có phù hợp với một trang mạng nói về Phật pháp?
  Trong bài viết của hòa thượng Giới Đức, ông liệt kê ra 20 điều nhưng đều lập luận theo tâm ý mình mà không hề có luận chứng, luận cứ, không hề có sức thuyết phục nhằm “ru ngủ” người đọc bằng những luận điểm cá nhân của mình. Ông Giới Đức đã bám chấp vào từ ngữ, phản bác thực nghĩa, trái vơi tinh thần tứ y cứ của Phật pháp. Từ đó đã phơi bày sự thiển cận, dốt chữ mà còn tự khoe nhưng lại còn hàm chứa sự phân biệt, bộ phái, không hề đề cập tới tri kiến giải thoát, trái với quỹ đạo chánh pháp. Có khác nào hòa thượng Giới Đức đang tự vạch áo cho người xem lưng tự nhận mình là vừa thiếu hiểu biết giáo lý vừa cạn cợt về kinh nghiệm tâm linh.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi chỉ chỗ trôn vàng giúp cho chúng sanh, khi đọc bài viết này sẽ phân biệt được chánh – tà cũng như tránh được việc tự rước thêm rác tâm thức.
  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trụ thế của vị Thầy vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh tỉnh thức ở trạng thái giác ngộ.
  Nguyện cho những thế lực tà linh hãm hại bạn đọc chanhtuduy.com sẽ không còn hiệu lực.
  Om Mani Padme Hum!

 43. Mật Thiệu says:

  Kính bạch Thầy !
  Con đã đọc xong bài này rồi thưa Thầy.
  Con hoan hỷ tán thán công hạnh, trí tuệ và Bồ đề tâm của vị Thầy đã có bài đối luận với hòa thượng Thích Giới Đức trên tinh thần lục hòa, nhằm minh định chân – ngụy giúp chúng con cũng như chúng sanh tránh khỏi ngộ nhận. Con hoan hỷ với những luận giải của vị Thầy đã chỉ ra những mâu thuẫn nội tại trong luận điểm của hòa thượng Thích Giới Đức qua việc ” y ngữ bất y nghĩa”. Chính vì bám chấp vào từ ngữ nên lập luận của hòa thượng tiền hậu bất nhất, ý sau bác bỏ ý trước.
  Con cầu nguyện vị Thầy nhiều sức khỏe, trường thọ vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu mong tất cả chúng sanh tĩnh thức với trạng thái giác ngộ.
  Cầu nguyện dịch bệnh Corona sớm được tiêu trừ.
  Om mani padme hum.

 44. Mật Xuyến says:

  Kính gửi Tòa soạn báo điện tử Phật giáo
  Kính gửi tác giả bài viết “ 20 điều hiểu lầm, không đúng về đạo Phật” của hòa thượng Giới Đức.
  Tôi là một Phật tử ở Tiền Giang pháp danh là Diệu Nghiêm. Sau khi đọc xong bài viết đó tôi thấy hơi “choáng váng” vì có nhiều chỗ tối nghĩa, khó hiểu, nhiều chỗ gây “sốc”. Nếu như hòa thượng Giới Đức thật sự muốn giúp cho chúng sanh giảm bớt hoặc xóa bỏ sự hiểu lầm về đạo Phật mà từ đó có cái hiểu đúng thì nên luận giải rõ ràng, mạch lạc, dễ hiểu mà nhiều người thường hay dùng từ là “có tâm”. Nhưng bỗng dưng tôi chợt nghĩ vậy thì thượng tọa Giới Đức không “có tâm” hay là nhiệt tình mà thiếu hiểu biết? Bên cạnh đó tôi có phần “ấn tượng” với điều 16: “Tu là sửa: Nếu tu là sửa thì mình đã từ “cái ta này” biến thành “cái ta khác”. Nếu tu là không sửa thì cứ để nguyên trạng tham sân si như vậy hay sao? Xin thưa, sửa hay không sửa đều không đúng không sai. Đạo Phật quan trọng ở Cái Thấy Trí Tuệ! Có Cái Thấy mới nói đến giác ngộ và giải thoát. Không có Cái Thấy này thì tu kiểu gì cũng chệch hướng hoặc rơi vào phước báu nhân thiên”. Theo Kinh điển nhà Phật thì con người có 3 nghiệp: thân, khẩu, ý. Khi tu sẽ sửa đổi các nghiệp về thân, khẩu, ý theo quỹ đạo Chánh pháp như: Quy y Phật không thờ: thiên, thần, quỷ, vật; quy y Pháp không sát sinh; quy y Tăng không giao du thân mật với ngoại đạo (trên bình diện tâm linh). Ngữ không nói lời thô ác, lời đâm thọc, hại người… Ý: đừng bận tâm thế sự như 8 ngọn gió thế gian: được, mất, khen, chê, sướng, khổ, vinh, nhục mà nên chánh niệm nghĩ về Thầy, Phật, Pháp, Tăng… và đặc biệt là chánh kiến (chánh kiến trong thờ tự, chánh kiến trong tôn kính, chánh kiến trong luận điểm, chánh kiến trong giải thoát) nhưng thượng tọa Giới Đức lại nói “sửa hay không sửa đều không đúng không sai”. Sao có thể là không sai??? Nếu nói như thượng tọa Giới Đức thì chẳng khác nào đang khuyến khích người tu phạm vào những lỗi sau:
  1/Tà kiến mà Bồ Tát Long Thọ đã khuyến cáo: “Hãy lãm theo chánh kiến nếu mong cõi cao và giải thoát vì dù cho những người làm nhiều hành vi phước đức nhưng qua tà kiến cũng sẽ có những hậu quả kinh khủng”. Tôi không biết tâm từ của hòa thượng Giới Đức ở đâu nữa?
  2/Phạm giới luật ( sát sinh, trộm cắp, tà dâm, nói dối hại người, lạm dụng các chất các thứ gây nghiện…). Và trong khi đó quy trình của người tu đi từ Giới-Định-Tuệ .
  3/Phỉ báng đạo Phật, phỉ báng Phật vì làm trái lời Phật dạy, vì làm cho ngoại đạo hiểu sai về đạo Phật, về người tu đạo Phật, đánh đồng đạo Phật cũng như những tôn giáo khác mà Đức Phật đã từng khuyến cáo: “Theo ta mà không hiểu ta tức là phỉ báng ta”.
  Theo như thượng tọa Giới Đức thì “Đạo Phật quan trọng ở Cái Thấy Trí Tuệ” nhưng một người mà tà kiến, phạm các giới luật, phỉ báng đạo Phật, Đức Phật thì sao có thể thấy được Trí tuệ cao diệu của nhà Phật? Một người mà nếu chỉ thấy cái trí tuệ theo như thượng tọa nói mà không ứng dụng cái thấy đó để chuyển hóa thân, ngữ, tâm thì cái thấy đó chẳng khác nào là vòng hoa trang hoàng cho kiến thức, cho bản ngã chứ lợi ích gì cho mình hay cho chúng sanh? Chỉ có cái thấy đó mà không ứng dụng thực tiễn thì làm sao có thể giác ngộ, giải thoát???
  Với những gì tôi trình bày ở trên làm cho tôi có cơ sở để nghi ngờ về giới hạnh, giới đức và trình độ về tri kiến Phật học của hòa thượng Giới Đức.
  Qua đó tôi cũng cảm nhận rằng một người càng ở vị trí cao thì lời nói của họ càng có trọng lượng hơn so với người thường, vì vậy cần phải cẩn trọng trong ngôn từ đặc biệt là nói về Phật pháp. Nếu không thì ánh sáng trí tuệ Phật đà không thể chiếu soi đến chúng sanh mà ngược lại chỉ làm cho chúng sanh trở nên mù lòa thêm thôi.
  Diệu Nghiêm

 45. Mật Tuấn Nguyên says:

  Kính bạch Thầy ,
  Con đã đọc bài đối luận này rồi ạ.
  Con cảm tạ ơn Thầy .
  Con nguyện cầu sức khỏe của Thầy vì sự nghiệp chúng sanh.
  Nguyện cầu chúng sanh tỉnh thức trong trạng thái giác ngộ.
  Nguyện cầu dịch covid.19 sớm được tiêu trừ.
  Om mani padme hum.

 46. Mật Hòa says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài viết do hòa thượng Giới Đức viết trên trang phatgiao.org.vn cùng với bài đối luận của Thầy rồi ạ.
  Có được Thầy luận giải, con mới nhận ra những luận điểm bất nhất, “y ngữ bất y nghĩa” của hòa thượng Giới Đức trong bài viết của mình.
  Con cũng lấy làm thắc mắc, ngài Giới Đức khẳng định ở mục (3) rằng đạo Phật không phải bộ môn triết học “chia” rồi “chẻ”, “phán” rồi “đoán” như của Tây phương, nhưng hình như ngài quên rằng vài phút trước khi viết luận điểm đó, Ngài đã “chia chẻ” giữa “tu sĩ” và “cư sĩ” thay vì ghi nhớ tinh thần “tứ chúng đồng tu”, hoặc ngầm phân biệt giữa các Thừa khi giới thiệu mình là “tu sĩ Theravada”, tiếp đến sau đó vài phút ngài…lại quên và “phán đoán” hình tượng “Như Lai thuyết pháp với bàn tay mở ra” có nghĩa là ngài không có bí mật nào để giấu kín cả?! không kèm theo một luận chứng, luận cứ xác đáng nào từ kinh điển.
  Con thiết nghĩ, nếu cứ y theo lời ngài Giới Đức nói, trong đạo Phật không có luận, đồng nghĩa không có đối luận, không có “tác pháp chiếu quang”, thì đối với những luận điểm đầy mâu thuẫn nội tại, tiền hậu bất nhất, không tuân theo Thánh giáo lượng như ngài nói ra mà để lan truyền rộng rãi, liệu có phải là nguy hại lắm chăng?
  Con hiểu dù rằng trong bài viết của hòa thượng, có những điểm mà như Thầy nhận định “mang hàm nghĩa thiết thực cho những người mong làm đúng theo chánh pháp”, tuy nhiên, không thể vì lẽ đó mà bỏ qua cho những “lỗ hổng” tri kiến có thể làm đắm chiếc thuyền vượt sanh tử của chúng sanh khi nghe theo, tin theo “một vài” tâm ý “chủ quan” của hòa thượng Giới Đức, vì ngay như Bồ tát Long Thọ đã từng khuyến cáo: “Dù làm nhiều hành vi phước đức mà ngang qua tà kiến cũng mang lại hậu quả thảm khốc.”
  Con cảm tạ ơn Thầy đã vì lợi lạc của tất cả chúng sanh chúng con mà từ bi đối luận. Con xin tán thán công hạnh, Trí tuệ và Bồ đề tâm của vị Thầy!
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy để làm lợi lạc cho tất cả chúng sanh!
  Con cầu nguyện cho đạo nghiệp hoằng dương chánh pháp của Thầy được thành tựu viên mãn, không bị gây trở ngại bởi người và không phải loài người!
  Cầu nguyện cho nạn dịch Covid-19 nhanh chóng được tiêu trừ!
  Om mani padme hum!

 47. Mật Từ says:

  Kính bạch Thầy,
  Con đã đọc bài này rồi ạ. Con hoan hỷ tán thán công hạnh, trí huệ và bồ đề tâm của Thầy đã tác pháp chiếu quang cho bài viết “20 điều hiểu lầm không đúng về đạo Phật” của hoà thượng Thích Giới Đức.

  Đọc bài viết của hoà thượng Giới Đức, con cảm thấy sự mâu thuẫn nội tại ngay từ khi hoà thượng nhập đề và tự nhận rằng mình đang dùng “cái nhìn “chủ quan”” của một tu sĩ Theravada. Là một hoà thượng, lẽ nào hoà thượng không rõ hơn ai hết lời dạy của Đức Phật rằng “Đạo Phật lấy tâm làm chủ, lấy trí làm đầu, dùng tuệ làm nghiệp”. Vậy mà ngay từ đầu hoà thượng đã để lộ rằng mình lấy tâm ý chủ quan, dựa trên đánh giá cá nhân có sự can thiệp của cảm xúc, sự phân biệt; hơn nữa khi hoà thượng nhấn mạnh rằng mình là tu sĩ Theravada và sử dụng kinh Pali để dẫn chứng cho những luận kiến của mình đã để lộ lổ hổng về việc đánh giá một vấn đề lớn qua một lăng kính nhỏ, hay là rơi vào sai lầm vơ đũa cả nắm.
  Xét về trọng tâm của bài viết thì có thể thấy là để chỉ ra những điều hiểu lầm trong “Đạo Phật”. Mà như hoà thượng có nêu trong bài viết ở mục số 7 thì “..Đạo Phật có đến tám vạn bốn ngàn pháp uẩn…còn tám vạn bốn ngàn pháp môn là chỉ con số tượng trưng, có nghĩa là nhiều lắm, đếm không kể xiết.. như 84 ngàn lỗ chân lông, 84 ngàn vi trùng trong một bát nước, 84 ngàn phiền não, 84 ngàn cách tu, vv”. Với phạm vi rộng lớn như vậy của đạo Phật mà hoà thượng lại nhấn mạnh việc sử dụng những luận điểm của riêng tu sĩ Theravada thì điều khách quan dễ nhận thấy là không thể bao trùm hết tất cả các thừa hay pháp môn còn lại. Nếu hoà thượng chỉ dựa trên Theravada để bảo vệ luận điểm, dùng kinh tụng Pali để làm luận chứng thì rõ ràng là không đủ tính thuyết phục vì để đáp ứng yêu cầu của đầu bài phải thể hiện sự hiểu trong cái nhìn đa dạng, rõ ràng, khách quan.

  Xuyên suốt ở nhiều điểm được nêu trong bài viết, quả thực hoà thượng đã thể hiện được tính nhất quán về “cái nhìn chủ quan”. 20 điều được nêu ra mang tính chất chọn lựa ngẫu nhiên, không được hệ thống rõ ràng đã thể hiện đây là một bài viết mang tính chất quan điểm cá nhân chứ không phải là bài viết học thuật. Một số điều được nêu ra nếu đứng một mình mà không có sự diễn giải gượng ép của hoà thượng sẽ dễ nhận thấy là lạc đề, ngoài chủ đề về “đạo Phật”. Ví dụ như điều 11, nếu hoà thượng không nói thì chắc chắn không bạn đọc, không Phật tử nào nghĩ tới vấn đề “huyền bí, bí mật” khi nghĩ về giáo pháp của Đức Phật. Nếu đã nhắc đến rồi, hoà thượng cần trình bày rõ vì sao, nguyên cớ nào quan trọng dẫn đến việc đặt tên điểm số 11 như thế này, có nội dung trong kinh điển, hay sách mà hoà thượng đọc có đề cập hay sao?! Nếu không e rằng người đọc dễ “hiểu lầm” là hoà thượng đưa vào theo chủ ý cá nhân nào đó hoặc có người chậm hiểu hơn thì lại nghĩ rằng nội dung điểm này khá là dị hợm. Sự chủ quan còn được thể hiện trong việc hoà thượng diễn giải lời dạy của Đức Phật dựa vào lời hơn là vào ý nghĩa. Nếu ở điều 1 và 2, hoà thượng thể hiện sự hiểu về đạo Phật vượt ra khỏi một tôn giáo, tín ngưỡng, hay khẳng định ở điều 3 rằng “Đạo Phật không đơn thuần là một bộ môn triết học “chia” rồi “chẻ”, “phán” rồi “đoán” như của Tây phương”, song cũng chính hoà thượng lại chia, chẻ từ ngữ trong lời dạy của Đức Phật (điều 11, 12) sau đó lại tự phán, đoán theo ý mình thì có phải là mâu thuẫn không?!

  Kính bạch Thầy,
  Đọc “20 điều hiểu lầm, không đúng về đạo Phật” của hoà thượng Thích Giới Đức, con nhớ đến lời Thầy dạy chúng con rằng người tu đạo Phật phải dùng “thánh giáo lượng” (một trong năm phương tiện biện giải của Phật môn) làm lăng kính chánh pháp soi rọi những gì đúng sai theo đúng quỹ đạo chánh pháp. Nếu muốn biết điều nào đó có phải là hiểu lầm, không đúng về đạo Phật hay không cần phải dựa trên thánh giáo lượng, ngay cả thánh tăng Gampopa cả đời đúc kết kinh nghiệm tâm linh qua quá trình tu chứng và hoạt động hoằng dương chánh pháp mới khẳng định những thất bại trầm trọng qua tác phẩm “14 thất bại trầm trọng”, thì không thể nào dựa trên suy nghĩ chủ quan, lại chưa có bảo chứng là những thành tựu tâm linh hay tác phẩm nào mà có thể chỉ ra những điều “hiểu lầm, không đúng” về đạo Phật. Càng không thể nghĩ đến việc đi xa hơn trong việc phân biệt đâu là đạo Phật chân chính, đâu là đạo Phật biến chất, đâu là giáo pháp cội rễ, cũng như đâu là cành, nhánh, ngọn, vv như hoà thượng chủ đích muốn phân định rõ.
  Con cầu nguyện những góp ý của Thầy sẽ được hoà thượng Thích Giới Đức cũng như trang phatgiao.org.vn đón nhận một cách tích cực. Con cảm tạ ơn Thầy cho chúng con được đọc bài viết và thấu đáo hơn bài học trong kinh Tứ thập Nhị chương rằng không nên tin vào tâm ý của mình khi chưa đắc thánh quả.
  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh luôn tỉnh thức trong trạng thái giác ngộ.
  Cầu nguyện đại dịch Covid19 sớm được tiêu trừ.
  Om Mani Padme Hum.

 48. Mật Giác Đăng says:

  Kính Bạch Thầy,

  Con đã đọc bài viết trên trang phatgiao.org và bài viết của Thầy, “Mật gia Song Nguyễn đối luận: Phản bác y ngữ bất y nghĩa”.

  Con hoan hỷ tán thán công hạnh của vị Thầy đã tác pháp chiếu quang, từ bi tạo luận chỉ ra những điểm bất nhất, mang nặng tính chủ quan, bộ phái của hòa thượng Thích Giới Đức. Qua đây, con làm rõ được sự lấn cấn khi đọc bài viết của hòa thượng, bởi xét về nội dung thì quả thật những luận kiến trong đó vài chỗ rất hay, tương đồng với những điều chúng con đã được học từ Thầy, tuy nhiên khi đọc lại cứ thấy vương vướng. Giờ thì con hiểu rằng bởi vì hòa thượng viết đúng y theo như ở đầu bài đã tự nhận – nương theo tâm ý chủ quan của một tu sĩ bộ phái đặt nặng từ ngữ – cho nên tính học thuật cứ khập khiễng, chứa nhiều mâu thuẫn nội tại và hiện ra những sự phóng tưởng lệch quỹ đạo Chánh pháp. Đặc biệt còn nhuốm cả mùi bát phong khi ẩn tàng trong đó sự phân biệt cao thấp khi chia chẻ “tu sĩ”, “cư sĩ”; sự dìm hàng, đá xéo người khác bằng việc gán đặt, tự mình diễn giải về “huyền bí, bí mật”, cho rằng “Đức Phật không có pháp nào giấu kín cả” mà chẳng trích nổi một luận cứ, luận chứng. Như vậy, một bài viết về đạo Phật mà lại dựa trên tâm ý chủ quan, đi ngược với Tứ y cứ khi y ngữ bất y nghĩa thì tức đã cơ bản không đủ tiêu chuẩn của bài viết về đạo Phật. Vậy thì bài viết này, con thiết nghĩ dầu có được những điểm đắt giá, như Thầy nhận định là “mang hàm nghĩa thiết thực cho những người mong muốn làm đúng theo chánh pháp” cũng trở nên có thể phản tác dụng, thành nguy cơ gây hại cho vận mệnh tâm linh của chúng sanh nếu tin theo.

  Con cảm tạ Thầy đã từ bi vì chúng sanh mà viết bài đối luận. Cầu nguyện cho ánh sáng chánh kiến lan tỏa khắp muôn nơi.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy vì sự nghiệp phổ truyền Chánh pháp, vì lợi lạc tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện chúng sanh đều tĩnh thức trạng thái giác ngộ.

  Cầu nguyện cho dịch bệnh covid19 sớm được tiêu trừ.

  Om Mani Padme Hum.

 49. Mật Nhất Nguyên says:

  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc bài đối luận này cũng như bài viết của hòa thượng Giới Đức.
  Thoạt đầu, con cũng hoan hỉ với bài viết khi nêu lên một số quan niệm tà kiến trong dân gian. Nhưng sau khi đọc bài đối luận của vị Thầy, con mới nhận ra những điều mâu thuẫn khó hiểu.

  Con không hiểu thế nào là “cái nhìn “chủ quan” của một tu sĩ Thēravāda.” Không lẽ chỉ cần là tu sĩ Thēravāda thì dù nói chủ quan cũng đúng hay sao? Cũng có thể hòa thượng khiêm cung nên cảnh báo bạn đọc rằng kiến thức về cư sĩ và các tông phái khác của mình còn hạn hẹp. Nhưng nếu hòa thượng khiêm cung như vậy thì đã không nhắc đến (đá xéo) cư sĩ hay những đề mục của các tông phái khác làm gì.

  Con không hiểu sao hòa thượng tự dưng lại phân tích chữ huyền bí, bí mật, một từ chẳng liên quan gì đến Phật Pháp. Có thể hòa thượng muốn nhắc đến thực tế rằng nhiều người còn hiểu rằng “mật” trong Mật tông nghĩa là bí mật. Nhưng nếu vậy hòa thượng cũng không có thiện ý gì vì hòa thượng chẳng giải thích nghĩa đúng của từ “mật” mà chỉ tạo ấn tượng đến bạn đọc rằng “mật” không phải Phật pháp, góp phần tăng thêm định kiến sai lầm của thế gian.

  Trong điều 4, hòa thượng khẳng định: “Ngay “thiền” mà còn “luận” (thiền luận) là đã đánh mất thiền rồi.” Con xin tán thán trí tuệ của vị Thầy khi đã chỉ ra sai lầm của lời khẳng định này với luận giảng: “luận không làm mất thiền bởi trước khi bước vào ngưỡng cửa thậm thâm vi diệu của “chân đế” phải am tường “tục đế”; từ “chân lý tương đối” mới đến “chân lý tuyệt đối”.” Qua điều 4, con thấy rằng hòa thượng Giới Đức dễ dàng bác bỏ những trước tác của các vị Tổ sư chỉ với tâm ý của mình. Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh có được đức tính tàm quý và ý thức xấu hổ.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã vì chúng sanh mà từ bi luận giảng. Con xin tán thán công hạnh tác Pháp chiếu quang của vị Thầy. Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô vì sự lợi lạc cho tất cả chúng sanh. Nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh. Nguyện cho đại dịch Covid-19 nhanh chóng được tiêu trừ.

  Om Mani Padme Hum.

 50. Mật Ba says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài viết này.
  Con xin tán thán công hạnh của vị Thầy đã tác pháp chiếu quang.
  Qua bài này con hiểu được sự khẳng định bình đẳng trên con đường tu tập mà Đức Phật đã khẳng định “tứ chúng đồng tu”. Ngài khẳng định “Ta là Phật đã thành các ông là Phật sẽ thành”. Chứ Ngài không nói sự khác biệt giữa tu sĩ và cư sĩ hoặc tu sĩ Theravada với một tông phái khác. Nếu nói người tu cũng có sự tự hào, niềm hãnh diện linh thánh thì nên xem lại bản chất của “bộ phái” mình đã làm được gì, có sản phẩm tâm linh nào chưa v.v.. chứ không nên tự hào chỉ vì cái tên gọi.
  Ngoài ra, Đức Phật khẳng định tu Phật lấy “tâm làm chủ, lấy trí tuệ làm nghiệp” cho nên người tu lấy đạo lực, trí tuệ làm thước đo chứ không dùng ngôn ngữ là tiếng Pali hay tiếng Hán, tiếng Việt v.v.. Trong tứ ý cứ Đức Phật cũng dạy người tu nên lấy “y nghĩa bất y ngữ” nên hiểu nghĩa chứ đừng chấp lời. Không vì chấp vào ngôn ngữ hoặc câu từ mà dịch sai ý nghĩa chân thật của bản chất sự vật hiện tượng như vậy rơi vào điều bất kính với Đức Phật “tin Ta mà không hiểu Ta là phỉ bang Ta”.
  Con cảm tạ ơn Thầy.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của vị Thầy vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.
  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.
  Con cầu nguyện cho dịch bệnh Covid 19 sớm được tiêu trừ.
  Om mani padme hum!

 51. Mật Thanh Phương says:

  Kính bạch Thầy,

  Con hoan hỉ tán thán trí huệ và Bồ đề tâm của Thầy đã đưa ra những luận điểm, luận chứng dựa trên thánh giáo lượng để góp ý cho bài viết của hoà thượng Giới Đức. Đồng thời cũng giúp chúng đệ tử và chúng sanh được hiểu rõ hơn, không bị sai lệch vấn đề. Con cảm tạ Thầy.

  Mong rằng bài đối luận đầy trí tuệ và tâm huyết này được hoà thượng Giới Đức và trang phatgiao.org đón nhận như 1 sự đóng góp thiện chí trên tinh thần lục hoà , vì lợi lạc của chúng sanh chứ không riêng cá nhân nào cả.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã khai thị và trang bị trạch pháp nhãn cho chúng con , con hoan hỉ tán thán công hạnh và bồ đề tâm của Thầy.

  Con cầu nguyện sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu nguyện chúng sanh tỉnh thức trong trạng thái giác ngộ.
  Con cầu nguyện dịch bệnh Covid-19 sớm được tiêu trừ.
  Om Mani Padme Hum.

 52. Mật Ba says:

  Kính bạch Thầy!
  Con cảm tạ Thầy từ bi sách tấn con ạ.
  Om mani padme hum!

 53. Mật Diệu Linh says:

  Kính bạch Thầy.
  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.
  Con hoan hỷ tán thán công hạnh, trí tuệ và Bồ đề tâm của vị Thầy đã vì lợi ích chúng sanh hữu tình mà viết bài đối luận với hoà thượng Giới Đức , khi hòa thượng luận bàn về Phật pháp nhưng lại luận kiến chủ quan “y ngữ bất y nghĩa” và còn bộc lộ chủ nghĩa bộ phái .
  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi luận giải cho chúng con hiểu về một trong Tứ y cứ của đạo Phật đó là ” y nghĩa bất y ngữ” giúp chúng con chúng sanh không bị rơi vào sai lầm của những tri kiến sai lệch quỹ đạo chánh pháp từ những luận điểm chủ quan ,khinh xuất, tự ý lập ngôn ” tin theo tâm ý mình khi chưa đắc thánh quả” .
  Con cầu nguyện vị Thầy mạnh khỏe trường thọ trụ thế lâu dài vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.
  Cầu nguyện bệnh dịch Covid 19 sớm được tiêu trừ.
  Om Mani Padme Hum.

 54. Mật Huệ Liên says:

  Kính bạch Thầy!
  Con hoan hỷ tán thán công hạnh vị Thầy đã tác pháp chiếu quang, từ bi minh định giúp chúng con có được bài học sâu sắc: “tâm ý của mình không đáng tin cậy, chừng nào đắc thánh quả mới được tin vào tâm ý của mình”, vậy mà ngay từ đầu hòa thượng Giới Đức viết:”với cái nhìn “chủ quan” của một tu sĩ Theravada, tôi xin mạo muội kê ra đây…” tức hòa thượng Giới Đức không dựa vào lời dạy của Đức Phật hay các bậc Thánh Đức.
  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trụ thế lâu dài của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu nguyện đại dịch Covid19 sớm được tiêu trừ.
  Om Mani Padme Hum.

 55. Mật Nhuận Quang says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài đối luận của Thầy đến hòa thượng Giới Đức rồi ạ. Hòa thượng Thích Giới Đức đã có những mâu thuẫn ngay trong luận điểm và có nhiều sai lệch trên phương diện học thuật. Con nghĩ rằng: nếu vội vàng tin vào 1 ai đó qua phẩm vị, bằng cấp, hình tướng đầu tròn áo vuông để rồi nhất nhất nghe theo thì chẳng khác nào mê tín các vị ấy, không còn tinh thần duy tuệ thị nghiệp mà Đức Phật đã dạy. Nay ơn nhờ Thầy đăng đàn đả tà xây chánh chúng con mới trang bị được chánh kiến, phân biệt chân ngụy, chánh tà, nên đặt niềm tin vào đâu để đạt giải thoát. Con cầu mong chúng sanh sớm đọc được bài viết của Thầy. Con hoan hỷ tán thán công hạnh, trí tuệ và Bồ đề tâm của Thầy đã tác pháp chiếu quang cho hòa thượng Thích Giới Đức.

  Con thành tâm cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy vì đạo nghiệp hoằng dương chánh pháp.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.
  Cầu nguyện tà linh hãm hại Klara sẽ không còn hiệu lực.
  Cầu nguyện đại dịch Covid-19 sớm được tiêu trừ.
  Om Mani Padme Hum.

 56. Mật Nguyên Tánh says:

  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc bài tác pháp chiếu quang của vị Thầy đến HT. Giới Đức rồi ạ.

  Con hoan hỷ tán thán trí tuệ và công hạnh vị Thầy đã vì lợi lạc cho chúng hữu tình mà từ bi chấp bút chỉ ra những điểm bất cập, những mâu thuẫn nội tại và nhất là tinh thần bộ phái cũng như tin vào tâm ý mình của HT. Giới Đức trong bài “20 điều hiểu lầm, không đúng về đạo Phật”.

  Đệ tử cầu nguyện cho sức khỏe của Thầy Cô vì hạnh phúc cho chúng sanh.

  Cầu nguyện cho dịch bệnh nCovid-19 sớm được tiêu trừ.

  Cầu nguyện cho chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Kính Thầy,

  Om Mani Padme Hum

 57. Mật Nhị Khang says:

  Kính bạch Thầy!
  Con hoan hỷ đọc bài đối luận của Mật gia Song Nguyễn về những luận kiến không đúng của HT Giới Đức. Qua đó con thấy được tinh thần bồ đề vì chúng sanh mà Thầy đã lập luận chặt chẽ, luận kiến xác cứ, luận giải chi tiết và rõ ràng để hữu tình biết được con đường để thực hành tâm linh. Vì lẽ đó không biệt phân là tu dĩ hay cư sĩ, cũng chẳng phải “khúm núm và sợ hãi” trước ai nếu như không đúng với chánh kiến, nếu như lấy tâm ý mình mà “diễn nôm” trong khi không tường tận thực chất vấn đề như thể y ngữ mà không y nghĩa. Qua “sự cố” của HT Giới Đức, cũng thêm một lần nữa con nhớ tới câu “y pháp bất y nhân”, như lời huấn dụ của các ngài.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi mà đối luận trên phương diện học thuật để góp phần giúp con nhận ra được giá trị của ban thân khi thực hành tâm linh theo sự chỉ dạy của Thầy.
  Con thành tâm cầu nguyện Thầy mạnh khỏe và trụ thế dài lâu vì đạo nghiệp hoằng dương chánh pháp.
  Cầu nguyện cho tà linh, tà lực không làm ảnh hưởng tới ai đọc chanhtuduy.com.
  Om Mani Padme Hum!

 58. Mật Tích says:

  Kính Bạch Thầy
  Con đã được đọc bài viết của vị Thầy rồi ạ
  Con thành tâm tán thán công hạnh trí tuệ bồ đề tâm của vị Thầy đã đối luận với hòa thượng Giới Đức
  Thầy đã chỉ ra những điểm chưa đúng về phương diện học thuật của hòa thượng Giới Đức
  Con xin cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy vì lợi lạc tất cả chúng sanh
  Cầu nguyện cho đại dịch covid19 sớm được tiêu trừ
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ
  Om mani padme hum

 59. Mật Đức says:

  Kính Bạch Thầy
  Con đã đọc được bài viết của vị Thầy, “Mật gia Song Nguyễn đối luận: Phản bác y ngữ bất y nghĩa”.
  Con hoan hỷ với những luận giải của vị Thầy đã chỉ ra những mâu thuẫn nội tại trong luận điểm của hòa thượng Thích Giới Đức qua việc ” y ngữ bất y nghĩa”. Chính vì bám chấp vào từ ngữ nên lập luận của hòa thượng tiền hậu bất nhất .
  Con hoan hỷ tán thán Công Hạnh, Trí Tuệ, Bồ Đề Tâm của vị Thầy đã từ bi viết bài đối luận cho hòa thượng Thích Giới Đức trên tinh thần lục hòa ngõ hầu giúp minh định , giúp chúng chúng sanh tránh việc bị ngộ nhận tin lầm tà sư ảnh hưởng đến vận mệnh tâm linh .
  Con xin thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của vị Thầy vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu nguyện cho dịch bệnh covid-19 sớm được tiêu trừ.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh được tỉnh thức với t rạng thái giác ngộ.
  Om Mani Padme Hum

 60. Mật Tú Viên says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài tác pháp chiếu quang của vị Thầy dành cho hòa thượng Giới Đức rồi ạ. Đức Phật đã giáo huấn trong kinh Tứ thập nhị chương “Đừng tin vào tâm ý của mình khi chưa đắc Thánh quả”, vậy nhưng ngay từ mở đầu, hòa thượng đã viết rằng “với cái nhìn “chủ quan” của một tu sĩ Theravada”, như vậy hòa thượng đã phạm vào điều Đức Phật đã khuyến cáo.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã tạo luận tác pháp chiếu quang những điều chưa đúng theo quỹ đạo chánh pháp từ bài viết của hòa thượng Giới Đức, để làm sáng tỏ ý đạo, lời kinh và cùng tán thán trí tuệ Phật đà, tránh rơi vào chủ nghĩa bộ phái và chủ quan tin vào tâm ý mình.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của vị Thầy vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái Giác ngộ.

  Cầu nguyện những tà linh đang hãm hại bạn đọc chanhtuduy không còn hiệu lực.

  Cầu nguyện đại dịch Covid 19 mau chóng được tiêu trừ.

  Om Mani Padme Hum.

 61. Mật Huệ Như says:

  Kính bạch Thầy.
  Con hoan hỷ tán thán công hạnh, trí tuệ và Bồ đề tâm của Thầy đã từ bi khai thị giúp chúng con, chúng sanh thấy rõ được những luận điểm sai trái mà HT Giới Đức đã nêu trong bài “20 điều hiểu lầm, không đúng về đạo Phật”.
  Được đọc bài viết của Thầy, con nhận thấy được sự đối lập hoàn toàn giữa hai cách thức “luận” của HT Giới Đức và vị Thầy:
  Trong khi HT Giới Đức cho rằng “Kinh giáo của Đức Phật không có luận” nhưng chính bản thân ông ta lại “luận” theo lối “y ngữ bất y nghĩa”, chủ quan theo tâm ý mình, mờ ám “cài cắm” tư tưởng “bộ phái”, dìm hàng cư sĩ, “đá xéo” tông phái khác, phê bình giáo pháp… trong bài viết của mình.
  Ngược lại, bài đối luận của vị Thầy thể hiện sự quang minh chính đại, dựa trên nền tảng Thánh giáo lượng với tinh thần lục hòa, vì lợi lạc của chúng sanh hữu tình. Thầy hoan hỷ tán đồng với luận giải đúng quỹ đạo chánh pháp, đồng thời Thầy tác pháp chiếu quang với điều sai trái trong bài viết của HT Giới Đức.
  Đức Phật đã dạy trong kinh Đại bát Niết bàn, phẩm Trường thọ: “Tỳ kheo giữ pháp thấy có người phá giới, hủy hoại chánh pháp bèn nên khu khiển, quở trách, cử tội. Tỳ kheo này là đệ tử của Như Lai, là chơn thật thanh văn. Nếu thấy mà bỏ qua, thời nên biết tỳ kheo này là người hại Phật pháp”. Và theo “khuôn vàng, thước ngọc” của Ngài thì vị Thầy chính là “đệ tử của Như Lai, là chơn thật thanh văn”, còn “tu sĩ Theravada” kia chẳng qua chỉ là kẻ “hại Phật pháp” đội lốt tu hành.
  Con cảm tạ ơn vị Thầy từ bi đăng đàn đối luận, giúp chúng con, chúng sinh hiểu được thực nghĩa, phân biệt được đâu là chánh – tà, chân – ngụy.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của vị Thầy vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thức tỉnh với trạng thái giác ngộ.
  Cầu nguyện dịch bệnh Covid-19 sớm được tiêu trừ.
  Om Mani Padme Hum.

 62. Mật Khánh Ngân says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài viết đối luận của vị Thầy phản bác sự y ngữ bất y nghĩa của hoà thượng Giới Đức rồi ạ.
  Con tán thán công hạnh của vị Thầy đã tác pháp chiếu quang cho hoà thượng Giới Đức về những lỗi sai trong luận kiến trên tinh thần lục hoà.
  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Vị Thầy vì đạo nghiệp hoằng dương Chánh pháp.
  Cầu nguyện cho tà linh đang làm hại đến bạn đọc trên chanhtuduy.com không còn hiệu lực.
  Cầu nguyện đại dịch covid 19 sớm tiêu trừ.
  Cầu nguyện chúng sinh thức tỉnh với trạng thái giác ngộ.
  OM MANI PADME HUM

 63. Mật Đăng Toàn says:

  Kính bạch Thầy, con đã đọc bài viết này rồi ạ, con cảm ơn Thầy. Con cầu nguyện Thầy sức khoẻ và sự trường thọ. Cầu nguyện chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh. Cầu nguyện cho dịch bệnh corona sớm bị tiêu trừ. Om mani padme hum.

 64. Mật bich Liên says:

  Kính bạch Thầy
  Con đã đọc bài viết Mật Gia Song Nguyễn đối luận: Phản bác sự y ngữ bất y nghĩa.
  Con hoan hỉ tán thán công hạnh trí huệ và bồ đề tâm rộng lớn của vị Thầy đã tác pháp chiếu quang với hòa thượng Giới Đức. Vị Thầy đã chỉ ra những điểm chưa đúng về phương diện học thuật của hòa thượng Giới Đức trên tinh thần Lục hòa, nhằm giúp chúng sanh có chánh kiến để không bị lệch qũy đạo chánh pháp. Con cầu mong cho hoà thượng Giới Đức và trang Phatgiao.org.vn sẽ đón nhận những ý kiến đóng góp của vị Thầy 1 cách tích cực vì lợi lạc của chúng sanh hữu tình.
  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô vì sự nghiệp hoằng dương giáo pháp.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh. Cầu nguyện cho dịch bệnh Covid 19 sớm tiêu trừ. Om Mani Padme Hum.

 65. Mật Kính says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài viết đối luận “ Mật gia Song Nguyễn đối luận : Phản bác sự y ngữ bất y nghĩa “ của vị Thầy rồi ạ. Con hoan hỷ tán thán công hạnh của vị Thầy tác pháp chiếu quang cho Hòa thượng Thích Giới Đức trong bài “ 20 điều hiểu lầm, không đúng về đạo Phật”, đã luôn vì vận mệnh tâm linh của tất cả chúng sanh hữu tình.
  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì sự lợi lạc của chúng sanh.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.
  Cầu nguyện cho bệnh dịch Corona sớm được tiêu trừ.
  OM AH HÙM

 66. Mật Lưu Ly says:

  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ tán thán công hạnh vị Thầy đã từ bi viết bài tác pháp chiếu quang đến hoà thượng Giới Đức.
  Đức Phật đã khuyến cáo: “Này các tỳ kheo, tâm ý của mình không đáng tin cậy, chừng nào đắc thánh quả mới được tin theo tâm ý của mình”. Vậy mà hoà thượng Giới Đức lại tự tin vào tâm ý mình với “cái nhìn chủ quan”. Có lẽ vì “cái nhìn chủ quan” của hoà thượng mà đã quên mất “Tứ chúng đồng tu” nên đã phân biệt “tu sĩ” và “cư sĩ” hay tu sĩ Theravada với tông phái khác. Trong điều 11: “Như Lai thuyết pháp với đôi bàn tay mở ra” hoà thượng giải thích rằng: “có nghĩa là Đức Phật không có pháp nào bí mật để giấu kín cả”. Vậy ai là người dịch hay hoà thượng tự nói? Cũng trong điều 11, hoà thượng còn đá xéo, dìm hàng tông phái khác khi giải thích về “huyền bí, bí mật” theo tâm ý mình trong khi từ “Mật” trong Mật tông, Mật giáo, Mật điển có nghĩa là “Cao diệu” chứ không phải bí mật. Với “cái nhìn chủ quan” Hoà thượng có lẽ đã quên mất rằng “Tứ y cứ” có “Y nghĩa bất y ngữ” lại quá chấp trước về từ ngữ mà phản bác từ “tâm linh” vì từ này không có từ ngữ tương ưng trong tiếng Pali và Sankrit.
  Con cảm tạ ơn vị Thầy đã trang bị cho chúng con “trạch pháp nhãn” để bảo vệ thân căn huệ mạng trước những quan kiến sai lầm lệch quỹ đạo chánh pháp.

  Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trụ thế của vị Thầy vì lợi lạc của chúng sanh.
  Nguyện cho tà linh ám hại bạn đọc chanhtuduy.com sẽ không còn hiệu lực.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Cầu nguyện dịch bệnh Covid 19 sớm được tiêu trừ.

  Om mani padme hum.

 67. Mật Như Pháp says:

  Kính bạch Thầy
  Con vô cùng hoan hỷ tán thán công hạnh của vị Thầy tác pháp chiếu quang đến hoà thượng Giới Đức. Với luận chứng luận cứ rõ ràng vị Thầy đã đưa đến những góp ý, chỉ ra những mâu thuẫn nội tại trong luận điểm của hoà thượng qua việc “ chấp từ ngữ, bỏ qua ngữ nghĩa”.
  Con cầu nguyện cho vị Thầy sức khoẻ trụ thế lâu dài vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu nguyện chúng sanh luôn thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Nguyện cho những thế lực tà linh ám hại bạn đọc chanhtuduy.com sẽ không còn hiệu lực.
  Cầu nguyện đại dịch Covid 19 sớm được tiêu trừ.
  Om mani padme hum

 68. Mật Huệ Pháp
  Mật Huệ Pháp says:

  Mô Phật
  Kính bạch Thầy

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi sách tấn con ạ.
  Om Mani Padme Hum

 69. Nguyễn Thùy Linh ( Đại Yên - Hạ Long - Quảng Ninh ) says:

  Kính bạch Thầy .
  Con đã đọc xong bài này rồi ạ .
  Con cảm ơn Thầy .
  Cầu nguyện đại dịch Covid-19 sớm được tiêu trừ .
  Om Mani Padme Hum!

 70. Mật Thuận Lễ says:

  Kính bạch Thầy !
  Con đọc xong bài : “Mật gia Song Nguyễn đối luận :Phản bác sự y ngữ bất y nghĩa(đã nhận phản hồi từ Phật giáo org.vn)
  Con hoan hỷ tán thán công hạnh , trí tuệ và bồ đề tâm của vị Thầy đã đối luận với hoà thượng Giới Đức để làm rõ những quan kiến còn thiếu sót , chưa đúng trên phương diện học thuật của đạo Phật. Trong bài viết ” 20 điều hiểu lầm không đúng về đạo Phật “hoà thượng Giới Đức đã phân biệt giữa tu sĩ ,và cư sĩ như là hai đối tượng cao thấp , ngài là tu sĩ thì tu Phật còn cư sĩ không tu Phật hay sao ,đạo Phật mà lại dựa trên tâm ý của mình đi ngược với tứ y cứ khi y ngữ bất y nghĩa. Nói đến tu Phật đều hướng đến các tri kiến của Bậc Giác ngộ để Giải Thoát dù là tu sĩ hay cư sĩ cũng đều là con Phật , sai lầm nhất của hoà thượng Giới Đức là tự tin vào tâm ý của mình , trái với lời của Đức Phật dạy ” Này các tỳ kheo ,tâm ý của mình không đáng tin cậy , chừng nào đắc thánh quả mới được tin theo tâm ý của mình”.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã chỉ ra những sai lầm lệch lạc về Phật pháp để giúp cho chúng con và chúng sanh khi bước vào con đường tu hãy tránh xa chủ nghĩa “tin theo tâm ý mình “.
  Con cầu nguyện cho sức khoẻ vị Thầy và trụ thế lâu dài vì lợi lạc chúng sanh
  Cầu nguyện đại dịch virus Corona được tiêu trừ
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh
  Om mani padme hum !

 71. Hà Thị Nguyệt says:

  Kính Bạch Thầy
  Con đã đọc xong bài viết rồi ạ
  Con hoan hỷ tán thán công hạnh, trí tuệ và bồ đề tâm của Thầy đã đối luận với hòa thượng Giới Đức để giúp chúng sanh có chánh kiến để không lạc khỏi quỹ đạo chánh pháp
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy vì sự nghiệp hoằng dương chánh Pháp
  Con cầu nguyện cho chúng sanh hạnh phúc thành tựu của Phật tánh
  Cầu cho dịch Covid-19 sớm được tiêu trừ
  Om mani padme hum

 72. Nguyễn Thanh Xuân says:

  Kính bạch Thầy!
  Con Mật Tấn Lực hoan hỷ đọc bài viết này rồi ạ.
  Con hoan hỷ tán thán công hạnh, trí tuệ, Bồ đè tâm của vị Thầy luôn vì vận mệnh tâm linh của chúng con, chúng sanh hữu tình mà dũng mãnh dương cao ngọn cờ “đả tà xây chánh”, “tác pháp chiếu quang”. Theo đó, bằng những lập luận sâu sắc dựa trên những luận cứ, luận chứng Phật đà, vị Thầy đã chỉ ra những luận điểm chưa đúng về học thuật trong bài viết của hòa thượng Thích Giới Đức đã “bám chấp vào ngữ để phản bác nghĩa …là trái với tinh thần Tứ y cứ của Phật pháp”. Qua bài đối luận của vị Thầy giúp chúng con và chúng sanh hưu tình hiểu được tầm quan trọng của việc “tạo luận” như xác quyết của Bồ tát Tịch Thiên là không vì hơn thua; mà như vị Thầy đã chỉ ra, nhăm làm “sáng tỏ ý đạo, nghĩa kinh, ngõ hầu cùng nhau tán thán chánh kiến Phật đà, tránh xa chủ nghĩa bộ phái hoặc “tin theo tâm ý của mình” mà kinh Tứ thập nhị chương đã khuyến cáo. Cầu mong hòa thượng Thích Giới Đức và trang phatgiao.org.vn đọc được bài viết của vị Thầy sẽ được đón nhận trên tinh thần lục hòa.
  Con tạ ơn vị Thầy đã từ bi “chỉ chỗ chôn vàng”. Con nguyện cầu cho sức khỏe, trường thọ của vị Thầy vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.
  Cầu nguyện đại dịch Covid – 19 sơm được tiêu trừ. Om Mani Padme Hum!

 73. Mật Đoan Hạnh says:

  Kính bạch Thầy !
  Con đã đọc bài này rồi ạ .
  Con tán thán công hạnh, trí tuệ , Bồ đề tâm của vị Thầy đã đối luận với hoà thượng Giới Đức và từ bi chỉ ra những sai lệch về đạo Phật , do sự luận giải theo tâm ý mình của hoà thượng Giới Đức trên tinh thần lục hoà .
  Con cảm tạ ơn vị Thầy từ bi luận giải giúp chúng con và chúng sanh đi đúng quỹ đạo Chánh Pháp .
  Cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy vì lợi lạc chúng sanh .
  Cầu nguyện dịch covid sớm được tiêu trừ !
  Cầu nguyện cho chúng sanh thức tỉnh với trạng thái giác ngộ .
  Om Mani Padme Hum .

 74. Mật Chi says:

  Kính bạch Thầy
  Con xin tán thán công hạnh và trí tuệ của Thầy đã tác pháp chiếu quang cho Thích Giới Đức chỉ ra những mâu thuẫn trong luận điểm của Ngài để tránh cho chúng sanh hiểu lệch về giáo lý của Đức Phật.
  Con xin cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy.
  Cầu nguyện cho dịch bệnh corona sớm được tiêu trừ.
  Om mani pedme hum

 75. Mật ấn says:

  Kính bạch Thầy
  Con xin vô cùng hoan hỷ và tán dương công hạnh của vị Thầy vì vận mệnh tâm linh của những chúng sanh sanh hữu tình mà dương cao ngọn cờ chánh pháp
  Con xin cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô
  Cầu nguyện cho dịch bệnh corona sớm được tiêu từ
  Om mani padme hum

 76. Mật Hành Thuận says:

  Kính bạch Thầy,
  Con đã đọc bài viết rồi ạ.
  Con vô cùng hoan hỷ được đọc những luận điểm của vị Thầy đối luận lại với bài viết của hòa thượng Giới Đức.
  Con cảm ơn Thầy đã từ bi chỉ dạy ạ.
  Con cầu nguyện cho Thầy sức khỏe và sự trường thọ vì đạo nghiệp hoằng dương chánh pháp.
  Cầu cho đại dịch COVID-19 sớm bị tiêu trừ.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh hạnh phúc Phật tánh.
  Om Mani Padme Hum.

 77. Mật Khánh Văn says:

  Kính bạch Thầy,
  Con đã đọc phần phản hồi từ Phatgiao.org.vn và hồi đáp của vị Thầy rồi ạ.
  Với kiểu phản hồi của trang Phatgiao.org.vn dường như đang muốn “mũ đi che tai”, “ném bùn sang ao” nhưng lại giả đò như đang rất cầu thị và hoan hỷ khi được nhiều người tiếp cận. Nhưng sự cầu thị ấy chỉ có thể được chứng minh bằng những thao tác nghiệp vụ theo Luật Báo chí. Dĩ nhiên, họ đâu có thể làm như vậy được vì những gì HT Giới Đức viết đâu có luận cứ, luận chứng, đâu có căn cứ theo thánh giáo lượng mà đều được viết dựa trên tâm ý chủ quan cá nhân ông ta.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã luôn vì chúng sanh mà tác pháp chiếu quang, chỉ chỗ trôn vàng cho chúng sanh.
  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trụ thế của vị Thầy vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh có đức tính khiêm tốn và biết hổ thẹn.
  Cầu nguyện cho đại dịch covid-19 sớm được tiêu trừ.
  Om Mani Padme Hum!

 78. Mật Hữu Tâm says:

  Kính Bạch Thầy
  Con đã đọc bài viết này rồi ạ
  Con vô cùng hoan hỷ được đọc và luận chứng tác pháp chiếu quang và luận chứng của vị Thầy dành cho hòa thượng Giới Đức ạ.
  Con thành tâm cầu nguyện Thầy thật nhiều sức khỏe và sự trường thọ vì lợi lạc chúng sanh ạ.
  Con cầu nguyện cho dịch bệnh Covid 19 mau chóng được tiêu trừ. Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Om Mani Padem Hum

 79. Mật Đăng Tâm says:

  Kính bạch Thầy!
  Con hoan hỷ được đọc bài này. Con xin tán thán công hạnh vị Thầy đã tác pháp chiếu quang cho hòa thượng Giới Đức do bám chấp vào từ ngữ “y ngữ bất y nghĩa” mà luận giải trái với quỹ đạo chánh pháp, tự tin vào tâm ý mình.
  Được vị Thầy trang bị trạch pháp nhãn, con hiểu rằng Tứ y cứ, Tứ pháp ấn, Ba yếu tính giác ngộ (Xả ly, Bồ đề tâm, trí tuệ tánh không) là lăng kính để tiếp cận thực nghĩa lời dạy của Đức Phật và các bậc Thánh đức. Trong bài viết của mình, hòa thượng Giới Đức đã không y cứ vào nghĩa mà bám chấp vào từ ngữ luận giải dẫn đến lỗi “phê bình giáo pháp”, bài viết mang đậm tính phân biêt bộ phái, hạ thấp tông phái khác trái với tinh thần lục hòa mà Đức Phật đã chỉ dạy. Con cảm tạ ơn Thầy đã luận giải cho chúng con hiểu chữ “Mật trong ” Mật tông”, ” Mật giáo”, ” Mật điển”… nghĩa là cao diệu chứ không phải là “bí mật”, “huyền bí” như nhiều người “biết không rành những thứ đã biết” do bám chấp vào từ ngữ mà tự suy diễn theo tâm ý mình. Con cầu nguyện trang phatgiao.org.vn tiếp thu ý kiến nghiêm túc, cầu thị bằng những thao tác nghiệp vụ đúng theo tinh thần luật báo chí đã đề ra.
  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của vị Thầy vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh có một đức tính khiêm tốn và ý thức hổ thẹn.
  Cầu nguyện nạn dịch Covid sớm được tiêu trừ.
  Om Mani Padme Hum

 80. Mật Khánh Thảo says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc xong bài rồi ạ. Con hoan hỷ tán thán thiện hạnh tác pháp chiếu quang của vị Thầy đến hoà thượng Giới Đức. Con cảm tạ ơn vị Thầy đã giúp chúng con hiểu đúng về những lời Phật dạy để không lệch với quỹ đạo Chánh pháp.
  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy vì sự nghiệp hoằng dương chánh pháp.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Cầu nguyện dịch bệnh Covid 19 sớm được tiêu trừ.
  Om Mani Padme Hum

  • Mật Khả Tuệ says:

   Kính bạch Thầy!

   Con đã đọc bài viết này rồi.

   Con hoan hỷ tán thán công hạnh vị Thầy trên tinh thần lục hoà đã luận giảng cho chúng con về những mâu thuẫn trong bài viết của HT Giới Đức.

   Qua những luận giảng của vị Thầy con hiểu được những điểm được nêu trong bài viết của HT Giới Đức đi ngược với chánh pháp Phật đà, viết dựa trên tâm ý của mình, và có sự phân biệt giữa tu sĩ và cư sĩ.

   Con cảm tạ bài viết của Thầy.

   Con cầu nguyện sức khoẻ của Thầy Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

   Cầu nguyện cho chúng sanh tĩnh thức ở trạng thái giác ngộ.

   Cầu nguyện dịch bệnh covid-19 sớm được tiêu trừ.

   Om mani padme hum!

 81. Mật Quỳnh Nguyên says:

  Kính Bạch Thầy.
  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.
  Con hoan hỷ với bài viết này của vị Thầy.
  Con hoan hỷ tán thán công hạnh, trí tuệ và Bồ đề tâm của vị Thầy đã tác pháp chiếu quang cho hoà thượng Giới Đức.
  Qua những luận chứng được vị Thầy nêu trong bài viết đã chỉ ra hoà thượng Giới Đức đã tự tin vào tâm ý của mình , bám chấp vào từ ngữ, hạ thấp những ngôn ngữ khác trái với lời Đức Phật dạy “Y nghĩa bất y ngữ” và luận giải đi sai lệch quỹ đạo chánh pháp.
  Con mong rằng hoà thượng Giới Đức sẽ sớm đọc được những luận chứng, góp ý của vị Thầy để sớm thức tỉnh trở về đúng quỹ đạo chánh pháp.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã viết bài viết ý nghĩa này.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trụ thế của vị Thầy vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thức tỉnh với trạng thái giác ngộ.
  Nguyện cho tà linh ám hại bạn đọc chanhtuduy.com sẽ không còn hiệu lực.
  Cầu nguyện cho đại dịch virus Covid 19 được tiêu trừ.
  Om Mani Padme Hum.

 82. Phan thị Bạch Tuyết says:

  Kính bạch Thầy!
  Con Mật Phong Tuyết đã đọc bài viết” Mật Gia Song Nguyễn đối luận ,phản bác Y ngữ bất y nghĩa ” của vị Thầy .Con xin tán thán công hạnh của vị Thầy đã từ bi chỉ ra những điểm chưa đúng về phương diện học thuật trong bài viết” 20 điều hiểu lầm , không đúng về đạo phật” của hòa thượng Giới Đức đăng trên trang mạng phatgiao.org.vn.Bài viết đã giúp chúng con và chúng sanh hữu tình có được chánh kiến , không đi lệch quỷ đạo chánh pháp.
  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của vị Thầy vì đạo nghiệp hoằng dương chánh pháp.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thức tỉnh với trạng thái giác ngộ.
  Cầu nguyện cho đại dịch covid 19 được tiêu trừ.
  Om mani padme hum.

 83. Mật Khả Tuệ says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết này rồi.

  Con hoan hỷ tán thán công hạnh vị Thầy trên tinh thần lục hoà đã luận giảng cho chúng con về những mâu thuẫn trong bài viết của HT Giới Đức.

  Qua những luận giảng của vị Thầy con hiểu được những điểm được nêu trong bài viết của HT Giới Đức đi ngược với chánh pháp Phật đà, viết dựa trên tâm ý của mình, và có sự phân biệt giữa tu sĩ và cư sĩ.

  Con cảm tạ bài viết của Thầy.

  Con cầu nguyện sức khoẻ của Thầy Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện cho chúng sanh tĩnh thức ở trạng thái giác ngộ.

  Cầu nguyện dịch bệnh covid-19 sớm được tiêu trừ.

  Om mani padme hum!

 84. Mật Ỷ Nguyên says:

  Kính bạch Thầy
  Con là Mật Thái Xuyên,con đánh máy comment giúp mẹ con.
  Kính bạch Thầy
  Con đã đọc xong bài rồi ạ. Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của chúng sanh.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Cầu nguyện nạn dịch covid-19 sớm được tiêu trừ.
  Om mani padme hum

 85. Mật Thái Hòa says:

  Kính bạch Thầy.
  Con đọc bài này rồi ạ.
  Con hoan hỷ tán Bồ đề tâm của Thầy đã viết bài đối luận chỉ ra những điểm sai trái, mâu thuẫn, bất nhất của hòa thượng Giới Đức, nhằm làm sáng tỏ ý đạo, nghĩa kinh trên tinh thần lục hòa ngõ hầu tán thán và bảo vệ Chánh Kiến Phật đà. Đồng thời giúp chúng sanh được hiểu đúng về Phật pháp mà không bị ngộ sai lệch về Chánh kiến nhà Phật.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy vì hạnh phúc của chúng sanh.
  Cầu nguyện cho đại dịch Covid19 sớm được tiêu trừ.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thức tĩnh với trạng thái giác ngộ.
  Om Mani Padme Hum.

 86. Mật Hạnh
  Mật Hạnh says:

  Kính bạch Thầy! Con đã đọc xong bài : MẬT GIA SONG NGUYỄN ĐỐI LUẬN : PHẢN BÁC SỰ Y NGỮ BẤT Y NGHĨA ( Đã nhận phản hồi từ Phatgiao.ong.vn) của Thầy rồi.
  Con hoan hỷ thán phục trí tuệ và công đức đạo hạnh Bồ đề tâm từ bi của vị Thầy đã dựa vào Thánh giáo lượng nhà Phật và bằng sự am hiểu tường tận thấu đáo về những Thánh đức , Thánh tăng trong thời kỳ tại thế của Đức Phật, vị Thầy đã giương cao ngọn cờ tác pháp chiếu quang , trên tinh thần lục hòa , phân tích và luận giải sâu sắc về bài viết” 20 điều hiểu lầm , không đúng về đạo Phật ” của Hòa thượng Thích Giới Đức đã được đăng trên trang mạng Phatgiao.ong.vn /, ngõ hầu giúp chúng sanh nhận biết chân tướng sai trái về ” y ngữ bất y nghĩa” mà Hòa thượng Thích Giới Đức đã tùy tiện sử dụng bởi vì tự cho mình là ” Tu sĩ Thelavada ” nên khiến tâm trí của những người tu Phật bị mê mờ bởi ác hạnh ngăn che của Hòa thượng , trong khi Đức Phật đã từng dạy rằng:” Này các tỳ kheo , tâm ý của mình không đáng tin cậy, chừng nào đắc thánh quả mới dược tin theo tâm ý của mình”.
  Con cảm tạ ân đức từ bi chỉ giáo của vị Thầy, đã không ngừng nghĩ đến chúng sanh, vì an nguy của chúng sanh , không màng đến hệ lụy của thân mạng mình , vị Thầy đã luôn tìm mọi cách trên tinh thần lục hòa nhằm cứu độ chúng sanh sớm lìa mê về giác .
  Con thành tâm cầu nguyện cho Thầy Cô luôn trường thọ vì lợi lạc của chúng sanh.
  Con cầu cho tất cả chúng sanh và các huynh đệ Mật gia đều được thành tựu hạnh phúc của Phật tánh và tĩnh thức trong trạng thái giác ngộ.
  Con cầu cho đại dịch COVID 19 sớm được tiêu trừ.
  OM MANI PADME HUM.

 87. Mật Minh Nguyện says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.
  Con cảm tạ ơn Thầy.
  Cầu nguyện Thầy khỏe mạnh và trường thọ vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Cầu nguyện bệnh dịch Covid-19 sớm tiêu trừ.
  Om Mani Padme Hum!

 88. Mật Hồng Thức says:

  Kính Bạch Thầy,

  Con đã đọc bài viết này rồi.
  Con hoan hỷ tán thán công hạnh, trí tuệ của vị Thầy, đã có ý kiến đóng góp cho bài viết của thượng tọa Giới Đức, trên tinh thần lục hòa.
  Con cầu nguyện sức khỏe và trường thọ của vị Thầy vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu nguyện cho dịch bệnh Corona sớm được tiêu trừ.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Om Mani Padme Hum.

 89. Mật Thuận Giác says:

  Kính bạch Thầy.
  Con đã đọc bài này rồi ạ .
  Con hoan hỷ tán thán công hạnh trí tuệ và Bồ Đề tâm của vị Thầy đã viết bài đối luận với hoà thượng Giới Đức trên tinh thần lục hoà .
  Con thành tâm cảm tạ ơn Thầy.
  Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trụ thế dài lâu của vị Thầy vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu cho tất cả chúng sanh tỉnh thức trong trạng thái giác ngộ .
  Cầu cho covid-19 sớm được tiêu trừ.
  Om Mani Padme Hum!

 90. Mật Định Kiên says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc xong bài viết này ạ. Con hoan hỷ tán thán thiện hạnh tác pháp chiếu quang của vị Thầy, bằng tấm Bồ đề tâm Thầy đã chỉ ra những sai lầm trong những phát biểu của HT Thích Giới Đức trên tinh thần lục hòa.
  Con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô sức khỏe và trường thọ vì lợi lạc chúng sinh.
  Cầu nguyện chúng sinh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Cầu nguyện dịch covid19 sớm được tiêu trừ.
  Om Mani Padme Hum!

 91. Mật Giác Đức says:

  Kính bạch Thầy
  Con đã đọc bài viết này rồi ạ
  Con hoan hỷ tán thán công hạnh trí tuệ, Bồ đề tâm, vì chúng sanh mà vị Thầy đã viết bài tác pháp chiếu quang,tới vị hòa thượng Giới Đức trên tinh thần lục hòa mà Đức Phật đã chỉ dậy, với những luận cứ, luận chứng rõ ràng vị Thầy đã chỉ dúng lỗi sai cho hòa thượng Giới Đức, ngõ hầu giúp cho chúng sanh hiểu rõ hơn về Chánh Pháp nhà Phật, chúng con cảm tạ ơn Thầy đã luôn vì tất cả chúng sanh mà không sợ thế lực tà sư, mà đả tà xây chánh! Chúng con cảm tạ ơn Thầy
  Con cầu nguyện sức khỏe sự trường thọ của Thầy vì lợi lạc của chúng sanh
  Cầu nguyện cho dịch bệnh COVID 19 sớm được tiêu trừ
  Om mani padmehum

 92. Mật Đăng Toàn says:

  Kính bạch Thầy, con đã đọc bài viết này rồi ạ, con cảm ơn Thầy. Con cầu nguyện Thầy sức khoẻ và sự trường thọ. Cầu nguyện chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh. Cầu nguyện đại dịch corona sớm bị tiêu trừ. Om mani padme hum.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

DMCA.com Protection Status