Apr 15, 2018

Posted by in BUDDHISM IN OTHER LANGUAGES | 18 Comments

Letter from India: NOW I GET IT (Đã hiểu như thế)

Guru is my guide
Buddha is my life
Dharma is my way
Sangha is my Spirit

Respected Guruji, I bow my head at the lotus feet of Guruji.

I am Tantra Nirvadeva.Đối với bạn đọc:
Vui lòng đăng nhập để xem tiếp nội dung bài viết. (Danh sách bài cho bạn đọc chưa có tài khoản tại đây).

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status