Nov 25, 2012

Posted by in BÀI MỞ | 266 Comments

HƯNG VẬN TÂM THỨC

HƯNG VẬN TÂM THỨC

Giàu hay nghèo, tựu trung ai cũng có nỗi lo, ai cũng muốn tầm cầu hạnh phúc, vất bỏ phiền não. Quẳng gánh lo đi mà vui sống là câu châm ngôn trứ danh của một người thành đạt nước Pháp. Song, để quẳng được gánh lo có hiệu quả thì mỗi danh nhân làm theo một cách riêng.

Quẳng gánh lo
Đức Phật chỉ ra loài người có 8 loại khổ là nguyên nhân của lo âu sầu muộn. Đó là sinh, lão, bệnh, tử khổ (sinh ra, lớn lên, bệnh tật, già yếu và chết đi đều có khổ); cầu bất đắc khổ (muốn mà không được); ái biệt ly khổ (thương nhau xa lìa khổ); oán tắng hội khổ (ghét nhau gặp gỡ khổ), ngũ ấm xí thạnh khổ (năm uẩn không điều hòa là khổ). Tám cái khổ này gây ra 84.000 phiền não âu lo. Ai cũng muốn không còn nỗi lo trói buộc. Đức Phật dạy cách thoát khỏi lo âu được mô tả trong kinh Chuyển pháp luân. Đó là sau khi quán xét Bốn chân lý cao cả (Tứ diệu đế), người tu Phật thực hành theo Tám con đường giải thoát (Bát chánh đạo) thì đạo quả sẽ viên thành theo từng cấp độ. Trong Phật giáo Mật tông cách giải quyết vấn đề là thực thành đơn giản bằng phương pháp khai thác nguồn năng lượng bên ngoài thông qua câu thần chú.
Thần chú là gì? Là mật ngữ của chư Phật, của chư đại Bồ tát lưu xuất từ những cơn đại định tam muội, đã đúc kết tất cả tinh tuý vi diệu trong vũ trụ.
Thần chú Mani, Lục tự đại minh
Thần chú theo tiếng Phạn là “mantra” có nghĩa là “bảo hộ tâm thức” thoát khỏi uế trược, phiền não. Do đó, có thể hiểu nôm na, thần chú là phương tiện ban vui, cứu khổ. Công năng thần chú được mô tả trong nhiều kinh sách Mật giáo. Tuy nhiên, tựu trung lại thần chú có 5 chức năng vi diệu sau đây: kính ái (ai đọc thần chú sẽ được người, trời, quỷ thần kính trọng và quý mến); tăng ích (được gia tăng tiện ích đời thường như tuổi thọ, sức khỏe, thành đạt); tiêu tai (tai ách sẽ bị tiêu trừ theo quy trình từ nặng hóa nhẹ, từ nhẹ trở thành không có chi); câu triệu (tập trung được các năng lực tinh tế của vũ trụ); hàng phục (trừ tà, khử ma, tức là những thế lực vô hình chuyên tìm cách phá hại con người). Trong pháp hội Lăng nghiêm, Đức Phật dạy rằng ngay cả các bậc Bồ tát lớn cũng phải trì chú. Từ đó biết là thần chú thật sự hữu ích cho chúng sanh hữu tình, trong đó có loài người chúng ta. Sau đây trích dẫn từ kinh Thủ Lăng Nghiêm để thấy rõ được oai lực của thần chú: “Giả sử có chúng sanh nơi tâm còn tán loạn, những miễn vẫn trì niệm thần chú này, cũng vẫn thường được 84.000 hằng hà Kim cang thần ngày đêm đi theo giữ gìn hộ vệ… Các tiểu quỷ thần phải xa lánh kẻ thiện nhân này ngoài 10 do tuần, và các chúng ma có muốn rình rập quấy nhiễu cũng không thể được…”
Theo những điều vi diệu đã nêu trên, chúng ta hiểu được việc loại trừ những phiền não thô kệch của thế gian đối với “vũ khí” như thần chú, quả thật là chuyện nhỏ. Chỉ có điều là chúng ta có chịu thực hành, hoặc thực hành đều đặn không? Thông thường người ta gọi là niệm chú, khác với tụng chú là đọc lớn tiếng kèm theo chuông mõ như ở các chùa Việt Nam. Niệm tức là đọc thầm trong trí, hoặc đọc rì rầm chỉ cho cổ áo nghe được mà thôi. Khi gọi là trì chú tức là thực hành thường xuyên theo đúng nghi thức của thần chú quy định (từ “trì” tức là nắm, giữ chặt; tức thị là nắm chặt một câu chú làm phương tiện chuyển hóa tâm). Niệm chú gồm có 6 cách sau đây được chỉ ra trong quyển “Khẩu quyết Mật tông” do đại sư Liên Hoa Sanh chỉ dạy trong chương Luyện trí Kim cương thừa:
– Một là niệm kim cương là niệm mà chỉ chuỗi đeo cổ của mình mới có thể nghe thấy.
– Hai là niệm có âm điệu kim cương được dùng trong những dịp thực hành thành tựu lớn (giai đoạn thứ tư của pháp tu Mật giáo).
– Ba là niệm bí mật kim cương là niệm thầm trong tâm.
– Bốn là niệm như luân xa là tưởng tượng lời niệm ra khỏi miệng, đi vào bụng, rồi tan biến trở vào trung tâm tim.
– Năm là niệm như tràng hoa là xoay tràng hoa thần chú quanh chủng tự trong trung tâm tim, rồi nhất tâm nhiệm trong khi tập trung trí vào các âm.
– Sáu là niệm tập trung vào các âm thanh là niệm trong khi tập trung tâm trí riêng vào âm thanh của thần chú.
Những người mới bước chân vào ngưỡng cửa Mật tông thường làm theo cách thứ 3 và thứ 6 để tiện cho việc đi đứng nằm ngồi đều sử dụng được. Cũng giống như dùng thuốc trị bệnh, thuốc càng quí càng nhiều kiêng kỵ. Khi trì niệm thần chú nào cũng đều tuân theo những quy định sau: Không được ngừng niệm chú giữa chừng để trò chuyện với người khác; Không được niệm lớn tiếng vì như thế sẽ giảm quyền năng thần chú và loài phi nhân và ma quỷ sẽ hốt hoảng mà bất tĩnh; Đừng khạc nhổ những nơi có người qua lại, vì như vậy gây trở ngại cho năng lực thần chú; Trong 4 oai nghi thì khi ngồi theo thế kiết già niệm chú là tốt nhất (lưng thẳng, vai ngang, cổ hơi ngã, hai bàn tay đặt ngửa lên nhau, lưỡi chạm vòm miệng, mắt nhìn về hướng mũi). Đó là những điều cần biết khi niệm chú được Đạo sư Liên Hoa Sanh chỉ ra trong quyển “Khẩu quyết Mật tông”, chương “Chuỗi lưu ly thực hành không lỗi”.
Những điều nêu trên thuộc về sự, còn phần về lý nhằm giải tỏa những ai đang lo rầu, phiền não xin hảy lưu ý những điều sau đây. Khi hành giả (chỉ những người trì niệm thần chú) niệm chú tức là ngừng nói chuyện thế gian, sẽ tốt cho việc luyện khẩu thanh tịnh. Khi hành giả ngồi với tư thế bảy điểm (liên hoa thất điểm) tức là nghiêm trang được thân mình thì sẽ giữ được thân thanh tịnh. Điểm chú ý ở đây là ngay khi đi, đứng, hoặc nằm mà niệm chú thì dù ở tư thế nào các hành giả đều được thân thanh tịnh. Khi hành giả tập trung vào tâm trí để nghe âm thanh thần chú, đương nhiên không nghĩ đến các chuyện đời muôn mặt, lúc ấy sẽ giữ được ý thanh tịnh. Thân, khẩu, ý thanh tịnh được thời gian nào tức lúc đó được gọi là tức thân thành Phật. Đã là Phật thì làm gì có lo âu, có phiền não!
Những gì nói trên gọi là phần tự lực của hành giả, tức là mình dựa vào sức của mình. Còn phần tha lực tức là trông chờ tác động từ các Chư Phật, chư đại chẳng hạn Bồ tát Quán Thế Âm, để Ngài giúp ta quẳng gánh lo đi mà sống, đây là vấn đề bất khả tư nghị (không thể nghĩ bàn). Trong kinh “Quảng đại viên thông, vô ngại đại bi, tâm đà la ni” Quán Thế Âm Bồ tát xác quyết rằng khi chúng sanh trì niệm thần chú của Ngài thì mọi sở nguyện chính đáng đều được như ý, nếu không được như vậy Ngài thề không thành bậc Chánh đẳng chánh giác. Điều này có nghĩa là thần chú sẽ làm nhịp cầu nối với Quan Âm Bồ Tát, là một cần ăng ten thu sóng vi diệu từ cõi giới của Ngài. Nhờ đó hành giả được đáp ứng những sở cầu bởi vì Quán Thế Âm Bồ Tát sẽ gia trì một cách màu nhiệm.
Bổn tôn Quán Âm Tứ Thủ

(Quán Thế Âm Bồ Tát  –  Quán Âm Tứ Thủ – nguyên mẫu Tây Tạng)

Một khi đã khởi lòng tin như thế, hành giả không lo gì chuyện khó khăn phiền muộn của đời thường, vì sẽ gửi hết nỗi ưu tư của mình cho Ngài lo toan. Chỉ cần làm một việc nhẹ nhàng là chuyên tâm trì niệm thần chú. Lúc đó, tự lực sẽ có tha lực, tha lực sẽ bỗ trợ cho tự lực ngày càng tinh tấn, phá nát phiền não ác, tồi phục bốn loại ma, sẽ rời xa địa ngục như kinh “Bát đại nhân giác” chỉ rõ trong điều thứ 4. Sau khi đã hiểu và tin thì chuyện còn lại là do người đọc tự quyết định. Nguyện cho những ai có căn duyên được sở thành như ý!
Nguyên Thành
 ————————-
 1. Mat Phuoc says:
  Kinh Bach Thay
  Con rat hoan hy khi doc xong bai nay va con hieu duoc uy luc cua Than Chu luc tu va con cung hieu duoc cach thuc hanh niem Than Chu sao cho co hieu luc.
  Con cam ta on Thay da chi day tuong tan de cho chung con hieu duoc tot.
  Om Ah Hum
  • nguyen hanh says:
   con chao thay,
   con da doc bai nay a!
   con cam on hong an cua thay ban tang!
   • Mạc Thị Duyên says:
    kính bạch Thầy! con rất hoan hỷ với thiện hạnh của Thầy.quả thật là vi diệu,bằng những điều Thầy chỉ dạy đã soi đường chỉ lối cho con bớt ưu tư phiền não hơn cầu nguyện cho phước lành của Thầy soi sáng muôn nơi

    con nguyện cầu cho sức khỏe của Thầy luôn khỏe mạnh vì lợi lạc của chúng sanh.

     

   • Oanh says:
    Dạ con đã đọc bài này. Dạ cảm ơn thầy đã chỉ rõ cho chúng con hiểu rõ cần niệm chú như thế nào cho đúng
    • Nguyên Thành says:

     Không, tôi không chỉ bảo gì cho trò! Ngay cái nickname trò cũng viết sai, làm sao học được mật chú?

  • Trương Thị Thúy says:
   Kính bạch Thầy,
   Con là Trương Thị Thúy ở Thái Nguyên. Con rất tâm đắc với bài viết của Thầy ạ. Con cảm ơn Thầy.
   • Chánh Tri says:

    Ừ, con đọc tiếp nhé!

   • Chanhtri says:
    Con hãy nghe thêm bài giảng “Vô tình kiếm khách” theo link sau

    http://chanhtuduy.com/bai-giang-vo-tinh-kiem-khach/

  • Đức Ngân says:
   Nam mô A di đà phật.
  • Công says:
   Kính bạch Thầy
   Con đã đọc bài rồi ạ
   Con cảm tạ ơn Thầy đã khai thị
   Con kính chúc sức khoẻ Thầy
 2. Ngocanh says:
  Thưa Thầy !
  Con đã đọc bài này.Con cảm ơn Thầy đã chỉ dạy thật tường tận ,dễ hiểu cho tất cả những ai có duyên lành với lục tự đại minh chơn ngôn
 3. Mật Tịnh Tâm says:
  Kính bạch Thầy,
  Trò đã đọc bài.
  Om Mani Padme Hum
 4. Mật Hoàng Tâm says:
  Kính thưa thầy!

  Con đã đọc bài này ạ!

 5. Mật Hồng Tuyến says:
  Kính bạch Thầy,
  Con xin cảm tạ ơn Thầy đã từ bi khai thị cho chúng con. Sau đây con xin phép được tóm tắt các ý chính mà con hiểu được qua bài pháp này. Nếu có gì đó sai sót con mong Thầy và cái đạo huynh chỉ dạy để con có thể làm người cao thượng thứ hai.
  Dù giàu hay nghèo ai cũng có những nỗi lo âu sầu muộn, mà nguyên nhân là do 8 loại khổ sau đây gây ra:
  1. Sinh, Lão, Bệnh, Tử khổ (sinh ra, lớn lên, bệnh tật, già yếu và chết đi đều có khổ);
  5. Cầu bất đắc khổ (muốn mà không được);
  6. Ái biệt ly khổ (thương nhau xa lìa khổ);
  7. Oán tắng hội khổ (ghét nhau gặp gỡ khổ),
  8. Ngũ ấm xí thạnh khổ (năm uẩn không điều hòa là khổ).
  Tám cái khổ này gây ra 84.000 phiền não âu lo. Để loại trừ những phiền não này của thế gian, Phật giáo Mật tông sử dụng “vũ khí” là niệm thần chú (mật ngữ của chư Phật, của chư đại Bồ tát lưu xuất từ những cơn đại định tam nguội, đã đút kết tất cả tinh túy vi diêu trong vũ trụ). Công năng thần chú được mô tả nhiều trong kinh sách nhưng tựu trung lại, thần chú có 5 chức năng vi diệu sau:
  1. Kính ái (ai đọc thần chú sẽ được người, trời, quỷ thần kính trọng và quý mến);
  2. Tăng ích (được gia tăng tiện ích đời thường như tuổi thọ, sức khỏe, thành đạt);
  3. Tiêu tai (tai ách sẽ bị tiêu trừ theo quy trình từ nặng hóa nhẹ, từ nhẹ trở thành không có chi);
  4. Câu triệu (tập trung được các năng lực tinh tế của vũ trụ);
  5. Hàng phục (trừ tà, khử ma, tức là những thế lực vô hình chuyên tìm cách phá hại con người).
  Đại sư Liên Hoa Sanh có chỉ dạy 6 cách niệm chú như sau:
  1. Niệm kim cương (niệm chỉ để chuỗi đeo cổ của mình nghe thấy),
  2. Niệm có âm điệu kim cương (được dung trong những dịp thực hành thành tựu lớn),
  3. Niệm bí mật kim cương (niệm thầm trong tâm),
  4. Niệm như luân xa (tưởng tượng lời niệm ra khỏi miệng, đi vào bụng, rồi tan biến ở trung tâm tim),
  5. Niệm như tràng hoa (xoay tràng hoa thần chú quanh chủng tự trong trung tâm tim, rồi nhất tâm niệm trong khi tập trung trí vào các âm),
  6. Niệm tập trung vào các âm thanh (niệm trong khi tập trung tâm trí riêng vào âm thanh của thần chú).
  Đồng thời khi trì niệm thần chú phải tuân theo các quy định sau:
  1. Không được ngừng niệm chú giữa chừng để trò chuyện với người khác;
  2. Không được niệm lớn tiếng vì như thế sẽ giảm quyền năng của thần chú và loài phi nhân ma quỷ sẽ mất bình tĩnh;
  3. Không khạc nhổ ở những nơi có người qua lại vì như vậy sẽ gây trở ngại cho năng lực thần chú.
  Khi hành giả niệm chú tức là ngừng nói chuyện thế gian, tốt cho việc luyện khẩu thanh tịnh. Khi đi, đứng, nằm hoặc ngồi mà niệm chú thì dù ở tư thế nào cũng được thân thanh tịnh. Khi hành giả tập trung tâm trí để nghe âm thanh thần chú, thì sẽ không nghĩ đến chuyện đời, lúc ấy sẽ luyện được ý thanh tịnh. Thân, khẩu, ý thanh tịnh được thời gian nào thì lúc đó được gọi là tức thân thành Phật. Đã là Phật thì sẽ không có lo âu, phiền não.
  Đó là phần tự lực của hành giả (tự dựa vào sức mình), còn phần tha lực là trông chờ các Chư Phật, chư đại Bồ tát giúp ta quẳng gánh lo đi mà sống. Vì “Trong kinh “Quảng đại viên thông, vô ngại đại bi, tâm đà la ni” Quán Thế Âm Bồ tát xác quyết rằng khi chúng sanh trì niệm thần chú của Ngài thì mọi sở nguyện chính đáng đều được như ý, nếu không được như vậy Ngài thề không thành bậc Chánh đẳng chánh giác. Điều này có nghĩa là thần chú sẽ làm nhịp cầu nối với Quan Âm Bồ Tát, là một cần ăng ten thu sóng vi diệu từ cõi giới của Ngài. Nhờ đó hành giả được đáp ứng những sở cầu bởi vì Quán Thế Âm Bồ Tát sẽ gia trì một cách màu nhiệm”.
  Do đó từ giờ chúng con “chỉ cần làm một việc nhẹ nhàng là chuyên tâm trì niệm thần chú. Lúc đó, tự lực sẽ có tha lực, tha lực sẽ bỗ trợ cho tự lực ngày càng tinh tấn, phá nát phiền não ác, tồi phục bốn loại ma, sẽ rời xa địa ngục“.
  Con xin cảm tạ ơn Thầy đã từ bi chỉ dạy cho chúng con một cách tường tận phương pháp dễ dàng để quẳng gánh lo mà vui sống.
  Cầu nguyện cho sự trường thọ của Thầy, Cô để lợi lạc cho chúng sanh.
  Om Mani Padme Hum.
  • Mật Hồng Tuyến says:
   Kính bạch Thầy,
   Con đã đọc lại bài này rồi ạ.
   Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh biết đến phương pháp quẳng gánh lo mà vui sống.
   Cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh.
    
   Om Mani Padme Hum.
 6. Mat Hoàng Ánh says:
  Kính Bạch Thầy
  Con đã đọc bài này rồi ah
  Om Mani Padme Hum
 7. Mật Tất Kiểm says:
  Kính Bạch Thầy .
  Con xin cúi đầu đảnh lễ tri ân Thầy đã truyền trao cho con giáo pháp và thường xuyên xách tấn chúng con trên con đường tu tập để đạt giải thoát .
  Thần chú lục tự đại minh quả thật vi diệu, đối với hành giả Mật tông thì thật không thể nghĩ bàn .Con cảm thấy bản thân vô cùng may mắn cũng như có duyên lành khi đến với Mật Gia Song Nguyễn để tu tập với sự chuyển biến bất ngờ kể từ khi tu tập trong thời gian vừa qua , hơn thế nữa với bản thân con có sự thay đổi về tâm khi biết buông bỏ và không bám chấp vào nhiều vấn đề thế gian ràng buộc .
  Đúng như xác quyết ” tự lực hành pháp – tha lực hộ trì ” con cảm niệm được sâu sắc ơn phước của Bổn Tôn đã gia trì cho chúng con thông qua kênh chuyển vị Thầy tâm linh từ bi trí huệ .Cùng với đó là lục tự đại minh chú kết hợp với 16 động tác bồ đề tâm như một “liều thuốc tâm linh” để “cứu cánh” chúng con trên con đường đời và đạo cũng như tận dụng cuộc đời song hành với tu tập .
  Con cầu nguyện cho sự trường thọ của Thầy Cô để cho chúng con nương vào trên con đường đi tới Tây Phương Cực Lạc.
  Cầu cho chúng sanh hạnh phúc với thành tựu Phật tánh .
  OM MANI PADME HUM !
 8. hungnguyen says:
  thua thay con da doc bai nay roi ah
 9. NguyenNga says:
  Mo phat!
  Kinh bach thay
  Con da doc bai nay roi a
  Um ma ni peme hum
 10. Mật Thi says:
  Thưa thầy con đã đọc bài này rồi ạ.
  Oh Ah Hum
 11. Mật Giác Phương says:
  Kính bạch Thầy,

  Con vô cùng hoan hỷ khi đọc được bài viết của Thầy. Thần chú Lục Tự Đại Minh chỉ gồm 6 âm thanh ngắn gọn, đơn giản nhưng diệu dụng vô song, không thể nghĩ bàn.

  Con xin được thành tâm cúi đầu kính đảnh lễ tri ân Thầy.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng con và chúng sanh đều có thể “quẳng gánh lo đi mà vui sống”.

  Om ma ni pad me hum.

 12. Mật Nhị Khang says:
  Kính bạch Thầy,
  Con hoan hỷ với bài giảng về quẳng gánh lo đi để vui sống. Khi chúng con sống trong cõi ta bà , vốn đã phải đón nhận 84.000 phiền não, lo âu. Chỉ với việc nhìn con số đó, bất kỳ ai cũng sẽ không thể không cảm thấy bình an để có thể vui sống được. Với con, những đệ tử được Thầy bi chấp nhận, được giáo hóa bằng những phương tiện thiện xảo, bằng những công cụ vô cùng vi diệu, thông qua việc trì tụng Thần chú Um mani peme hum. Trong từng hoàn cảnh, thời gian, không gian khác nhau, chúng con đều có được phương án tối ưu để thực hành. Không chỉ chính chúng con dần nhận được sự hanh thông thế sự, nhận được phương cách để vui sống thông qua tự lực hành trì, tha lực bổ trợ, hơn thế chúng con còn phát nguyện được tâm bồ đề với sáu cõi luân hồi chúng sanh, tiêu trừ nghiệp chướng . Con cầu mong ngày càng có nhiều chúng sanh có được phước duyên đủ đầy để đến được chánh pháp, đến được vị Thầy chân chánh dẫn dắt trên con đường thoát khổ, vui sống về tới Tây phương Cực Lạc.
  Chúng con đảnh lễ tri ân Thầy.
  Con cầu nguyện cho sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của chúng sanh.
  Cầu mong tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Om Ah Hum.
 13. NguyenHanh says:
  Chao thay,
  Con da doc roi thay a nhung con phai doc them vai lan nua moi ngo ra duoc het,thua thay!
  Con chuc thay khoe a
  .
 14. nguyen hanh says:
  con chao thày a!
  da con cảm on thay.
 15. Con chào Thầy ạ
  Con đã đọc bài này rồi ạ
  Con thật sư đang phải đọc nhiều lần nữa mới hiểu
  Con cảm ơn thầy ạ
  Om Ah Hum
  • Nguyên Thành says:

   Trò không thể hiểu nhanh, nhưng sau khi đọc nhiều bài và comments thì sẽ quen dần với cách viết, từ đó sẽ hiểu dễ hơn.

 16. Diệu Viên Nguyên says:
  Mô Phật!
  Con cảm tạ ơn Thầy đã ban cho chúng sanh và con một bài Pháp ý nghĩa. Nhờ bài Pháp của Thầy, con đã hiểu công năng diệu dụng của thần chú Mani và những cách niệm chú đúng phương pháp. Con hiểu được rằng, hành giả Mật Giáo cần nên tinh tấn trì niệm thần chú Mani với lòng sùng mộ Bồ Tát Quán Âm Tứ Thủ, để kết nối với trường năng lực thanh tịnh từ cõi giới thù thắng của Ngài. Vì “tự lực hành Pháp sẽ được tha lực hộ trì”. Ngài sẽ lắng nghe, thấu hiểu và giúp ta quẳng gánh lo đi mà vui sống.
  Con thành tâm đảnh lễ tri ân Thầy, Cô.
  Cầu nguyện cho tất cả những người con Phật đều tinh tấn thực hành Pháp, để đời này an lạc, đời sau cực lạc.
  Om mani padme hum.
 17. Mật Thiệu says:
  Mô Phật.Con rất hoan hỷ và cảm tạ ơn Thầy từ bi đã khai thị cho con bài pháp vô cùng bổ ích.Qua bài này,Thầy đã cho chúng con hiểu và biết được thế gian có 8 cái khổ và dùng liều thuốc để trị được đó là chỉ cần niệm thần chú Om ma ni là đủ.Quả thật là niệm thần chú được nhiều sự vi diệu như:kinh ái,tăng ích,tiêu tai,câu triệu,hàng phục và khi ta niệm thần chú sẽ không còn khổ vì không còn suy nghĩ chuyện khác.Tự lực hành pháp tha lực hộ trì,chúng con trì niệm thần chú thì sẽ được Bồ Tát gia hộ mọi việc sẽ được hanh thông.
  Con tri ân đãnh lễ Thầy đã cho chúng con biết pháp,biết câu thần chú để từ đó chúng con quẳng khánh lo mà vui sống .
  Con cầu nguyện cho sức khỏe của Thầy Cô được dồi dào.
  Om mani padme hum.
 18. Minh Nhat says:
  Dạ con chào thầy ạ!
  Con tên là Minh Nhật, hiện đang là du học sinh thưa thầy!Thưa Thầy, qua một người bạn con biết tới trang mạng chanhtuduy của thầy. Con đã đọc bài giảng của Thầy, quả thực bài giảng rất hay ạ, tuy con chưa hiểu được hết ý nghĩa ạ!
  Con xin cảm ơn Thầy và mong có cơ hội được gặp Thầy trong thời gian tới khi con về nước.
  • chanhtri says:

   Thầy hoan hỷ chào mừng Minh Nhật đến với chanhtuduy.com. tuy nhiên : Nếu hiểu vô thường cơn sóng nắng. Thì lời trùng ngộ thốt mà chi?.

   • Minh Nhat says:
    Dạ thưa thầy con rất hoan hỷ và cảm tạ thầy đã hồi đáp con ạ! Lời thầy nhắn nhủ qua 2 câu thơ khiến con thật xúc động.
    Con chúc thầy vui và sức khoẻ!
 19. Mật Hồng Vân says:
  Kính bạch Thầy.
  Con vô vùng hoan hỷ khi đọc lại bài giảng này của Thầy một lần nữa, không giống như những lần trước, lần này con”đọc lại và hiểu ra rất nhiều điều bổ ích. Con xin cảm tạ ơn Thầy vì đã ban cho chúng con bài pháp ý nghĩa và quý báu như vậy.
  Kính bạch Thầy.
  Sau khi đọc bài con hiểu được rằng, trên thế gian dù giàu hay nghèo ai cũng có lo âu sầu muộn của tiêng mình. Như Phật đã nói rằng “Đức Phật chỉ ra loài người có 8 loại khổ là nguyên nhân của lo âu sầu muộn. Đó là sinh, lão, bệnh, tử khổ (sinh ra, lớn lên, bệnh tật, già yếu và chết đi đều có khổ); cầu bất đắc khổ (muốn mà không được); ái biệt ly khổ (thương nhau xa lìa khổ); oán tắng hội khổ (ghét nhau gặp gỡ khổ), ngũ ấm xí thạnh khổ (năm uẩn không điều hòa là khổ). Tám cái khổ này gây ra 84.000 phiền não âu lo.”. Để đối trị với 84.000 phiền não âu lo . ” Trong Phật Giáo Mật tông cách giải quyết vấn đề là thực hành đơn giản bằng phương pháp khai thác nguồn năng lượng bên ngoài thông qua câu thần chú.”. Như đức Liên Hoa Sanh đã dạy có 6 cách để niệm thần chú. Khi vừa niệm thần chú vừa quán tưởng đến Bổn Tôn, để có thể kết nối với trường tâm linh của ngài, để ngài giúp ta quẳng gánh lo đi. Thì cách duy nhất là kết nối tâm linh thường xuyên với vị Thầy thông qua việc comment, viết bài trên chanhtuduy.com và gọi điện tới vị Thầy.
  Con may mắn khi được Thầy nhận làm đệ tử, được Thầy truyền trao những pháp tu đơn giản mà vi diệu. Giúp chúng con có thể tu tập ngay trong những sinh hoạt thường ngày.
  Con xin cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc của chúng sanh.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Om Mani Padme Hum.
 20. nguyenthianhtuyet says:
  Kínhthưa thầy !
  Con đã đọc bài này rồi ạ, qua bài viết của thầy con mới biết được thần chú của Đức Quán thế âm bồ tát thật vi diệu biết bao.
  Con cảm tạ thầy!
 21. Thanh thuy says:
  Thua thay Con doc song bai nay roi
 22. Mật Hảo says:
  Kính bạch Thầy
  Con đã đọc bài này rồi thưa Thầy
  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi ban cho chúng con bài này pháp thật hữu ít để chúng con có thể quẳng gánh lô mà vui tu.
  Con Cầu nguyện cho sức khoẻ của Thầy Cô
  om ah hum
 23. Mật Ba says:
  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài này rồi. Con cảm ơn Thầy truyền cho chúng con pháp môn tu tập để ” Quẳng gánh lo đi mà vui sống”.
  Om Ah Hum!
 24. Mật Hòa says:
  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài này rồi ạ.
  Con cảm ơn Thầy đã giảng cho chúng con hiều được những công năng diệu dụng của câu thần chú lục tự đại minh. Con xin ghi nhớ và y giáo phụng hành.
  Om Mani Padme Hum!
 25. Mật Lễ says:
  Mô Phật!
  Kính bạch Thầy, con hoan hỷ khi đọc được bài này.
  Con cảm tạ ơn Thầy.
  Cầu mong tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh!
  Om Mani Padme Hum!
 26. Mật Minh Toàn says:
  Dạ thưa Thầy,

  Con đã đọc nhưng vẫn còn mơ màng, con phải đọc vài lần nữa vì nhiều từ ngữ con chưa thông suốt.

  Con cảm ơn Thầy

 27. Mật Khả Phúc says:
  Kính bạch Thầy,
  Con xin cám ơn Thầy đã giảng dạy cho chúng con về sự công năng huyền diệu
  của thần chú để chúng con đuợc quẳng gánh lo đi mà vui sống.
  Om Mani Padme Hum!
 28. Mật Gia Hạnh says:
  Kính thưa thầy
  Con đã đọc bài này
  Con xin cảm tạ ơn thầy
 29. Mật Tịnh Tâm says:
  Mô Phật,
  Mật Tịnh Tâm chúc mừng đạo hữu Mật Khả Phúc và Mật Gia Hạnh đã có phước lành đến với mái nhà Mật Gia Song Nguyễn, nơi nương tựa chân thật.
  Trò đảnh lễ Thầy mình!
  Om Mani Padme Hum
 30. Mật Nguyên Tánh says:
  Kính bạch Thầy,

  Con đọc bài này rồi ạ.

  Cầu mong cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Kính Thầy,

  Om Mani Padme Hum

 31. Mật Mai says:
  Kính Bạch Thầy!
  Con đã đọc bài này rồi.
  Cầu mong tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của phật tánh.Om Ah Hum!
 32. Mật Mạnh Hùng says:
  Kính Bạch Thầy!
  Con đã đọc bài viết “Quẳng gánh lo đi mà vui sống”của Thầy. Qua đó con thấy rằng Đức Phật chỉ ra loài người có 8 loại khổ. Đó là sinh, lão, bệnh, tử khổ (sinh ra, lớn lên, bệnh tật, già yếu và chết đi đều có khổ); cầu bất đắc khổ (muốn mà không được); ái biệt ly khổ (thương nhau xa lìa khổ); oán tắng hội khổ (ghét nhau gặp gỡ khổ), ngũ ấm xí thạnh khổ (năm uẩn không điều hòa là khổ). Để diệt khổ hành giả cần giữ được thân, khẩu, ý thanh tịnh thời gian nào thì lúc đó thân thành Phật tức là lúc đó người phật tử đã quẳng được gánh lo đi mà vui sống rồi. Con cảm ơn Thầy vì bài giảng đầy ý nghĩa.
  Con cầu nguyện cho Thầy Cô trụ thế lâu dài vì lợi lạc chúng sanh
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Om Ah Hum.
 33. Mật Diệu Hằng says:
  Kính bạch Thầy!
  Con hoan hỷ tán thán công hạnh của Thầy trong bài giảng “quẳng gánh lo đi mà vui sống”. Qua đó, con học được nhiều điều về cách niệm thần chú tinh túy sáu âm đúng pháp cũng như cách giúp cho thân khẩu ý thanh tịnh, quẳng mọi lo lắng ưu phiền của cõi Ta Bà ô trược này và dần tìm được sự an lạc từ cõi thù thắng của chư Phật và thánh chúng.
  Cuộc sống con người bình thường với biết bao nỗi lo toan đè nặng. Người nghèo có cái lo của người nghèo, người giàu có cái khổ của người giàu. Không ai có thể thoát được sự đau khổ trong cõi Ta Bà này, nhà thơ Nguyễn Du khi nói về sự đau khổ cũng đã thốt lên rằng:
  “Trăm năm trong cõi người ta
  Chữ tài chữ mệnh khéo là ghét nhau
  Trải qua một cuộc bể dâu
  Những điều trông thấy mà đau đớn lòng”
  Trong Tứ Diệu Đế, đức Phật cũng chỉ rõ cái khổ của chúng sanh trong phần Khổ đế. Từ những lo lắng mà chúng sanh vướng vào khổ não. Nhưng hoàn toàn khác với nhận định thế gian chỉ biết than vãn “đời là bể khổ”, đức Phật chỉ ra sự khổ đau của thế gian cùng với sự nhận định rằng chúng sanh lo buồn, khổ não vì tham ái, chúng sanh không nhận thức được bản chất của sự vật, hiện tượng, bị chúng lôi kéo, tra tấn, hành hạ, như vậy là khổ. Và đức Phật chỉ ra con đường diệt khổ, loại trừ buồn lo ra khỏi tâm bằng Bát Chánh Đạo. Còn đối với Mật Tông, hành giả đoạn trừ lo phiền bằng phương pháp khai thác nguồn năng lượng bên ngoài thông qua câu thần chú; dùng thần chú như một phương tiện cứu khổ ban vui.
  Để phát huy hết công năng của câu thần chú tinh túy sáu âm, con ghi nhớ lời Thầy dạy với hành giả sơ cơ như con, con nên áp dụng cách “niệm bí mật kim cương là niệm thầm trong tâm và niệm tập trung vào các âm thanh là niệm trong khi tập trung tâm trí riêng vào âm thanh của thần chú” để thích hợp với môi trường sinh hoạt bận rộn hằng ngày của con.
  Đọc bài giảng của Thầy, con còn biết được khi con tập trung niệm câu thần chú trong tâm có nghĩa là khi ấy con đã tự động loại bỏ những ưu tư phiền não của mình ra khỏi tâm, vì vậy con có được ý thanh tịnh. Đồng thời, khi niệm chú, con ngừng nói chuyện thế gian nên lúc ấy khẩu thanh tịnh và thân con cũng được thanh tịnh. Thân, khẩu, ý thanh tịnh được thời gian nào tức lúc đó được gọi là tức thân thành Phật. Một pháp tu vô cùng đơn giản, dễ làm, dễ thực hiện, có thể hành trì mọi lúc mọi nơi nhưng mang lại công năng không thể nghĩ bàn: thanh tịnh thân khẩu ý cùng một lúc. Vi diệu thật! Đúng là “Không có phương pháp, thiên tài cũng mắc phải lỗi lầm. Có phương pháp, người thường cũng trở thành bậc phi thường” như nhà toán học Decars người Pháp đã từng nói.
  Khi đã có phương pháp tu đúng cùng với phương tiện thiện xảo, chúng con dễ dàng quẳng mọi ưu lo ra khỏi cuộc sống mà tận hưởng những phút giây an lạc của thân khẩu ý thanh tịnh. Khi hành giả Mật tông “tự lực hành pháp” thì sẽ nhận được “tha lực hộ trì” từ cõi thù thắng của chư Phật và thánh chúng, trong kinh Thủ Lăng Nghiêm , đức Phật đã dạy: “Giả sử có chúng sanh nơi tâm còn tán loạn, những miễn vẫn trì niệm thần chú này, cũng vẫn thường được 84.000 hằng hà Kim cang thần ngày đêm đi theo giữ gìn hộ vệ… Các tiểu quỷ thần phải xa lánh kẻ thiện nhân này ngoài 10 do tuần, và các chúng ma có muốn rình rập quấy nhiễu cũng không thể được…” Và như Thầy luận giải trong kinh “Quảng đại viên thông, vô ngại đại bi, tâm đà la ni” Quán Thế Âm Bồ tát xác quyết rằng khi chúng sanh trì niệm thần chú của Ngài thì mọi sở nguyện chính đáng đều được như ý, nếu không được như vậy Ngài thề không thành bậc Chánh đẳng chánh giác. Điều này có nghĩa là thần chú sẽ làm nhịp cầu nối với Quan Âm Bồ Tát, là một cần ăng ten thu sóng vi diệu từ cõi giới của Ngài. Nhờ đó hành giả được đáp ứng những sở cầu bởi vì Quán Thế Âm Bồ Tát sẽ gia trì một cách màu nhiệm.
  Tuy nhiên, trong pháp tu Mật tông, vai trò kim cang sư của đạo sư được xem là kênh vận chuyển ơn phước từ cõi thù thắng của Bổn tôn và chư thánh chúng đến học trò, là password để học trò nhận được sóng vi diệu từ cõi giới của Ngài. Nếu không có password thì học trò có tự lực tu tập Mật Tông cũng không đạt được kết quả gì vì không thể bắt được sóng vi diệu của các Ngài. Điều này đã được thánh tăng Atisha xác quyết trong “Đèn soi nẻo giác”:
  “Chưa được ân sủng một bậc Thầy,
  Chưa thọ pháp đạo sư gia trì
  Việc khởi sự thực hành mật điển
  Tự bản thân chẳng kết quả gì”.
  Như vậy, hành giả Mật thừa khi có được phương pháp đơn giản để thực hành “quẳng gánh lo đi” bằng niệm thần chú đúng cách, nhưng phải luôn nghĩ nhớ đến vai trò kim cang sư của vị Thầy với lòng sùng mộ vô biên thì khi ấy mới nhận được “tha lực hộ trì” từ Bổn tôn thông qua máng xối của vị Thầy để rót cơn mưa ơn phước xuống cái lu tâm thức của họ trò để học trò được “vui sống”. Nếu chưa thực hành tốt pháp tu “sùng kính đạo sư” thì chưa thực sự “vui sống”, chưa có được sự “an lạc đời này, cực lạc đời sau”. Như đại sĩ Liên Hoa Sanh, sơ tổ của Mật giáo Tây Tạng cũng đã từng khẳng định vai trò kim cang sư tối quan trọng của vị Thầy như sau:
  “Thầy con công đức như lớp lớp mây, nhưng trừ phi con có cánh đồng của lòng sùng mộ, trận mưa ban phước sẽ không bao giờ rơi xuống”.
  Con cảm ơn Thầy đã giảng một bài pháp lợi lạc cho chúng con.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì sự lợi lạc của chúng sanh.
  Cầu mong tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Om Mani Padme Hum.
 34. Lê Dung says:
  Dạ thưa Thầy, con đã đọc bài rồi ạ.
 35. Như Mai (Hà Nội) says:
  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc bài này rồi ạ. Càng đọc các bài giảng của thầy, con càng hiểu rõ hơn về 8 nỗi khổ của con người: sinh, lão, bệnh, tử, khổ; cầu bất đắc khổ; ái biệt ly khổ; oán tắng hội khổ; ngũ ấm xí thạnh khổ. Và Phật pháp Mật tông đã giải quyết nỗi khổ đó bằng thần chú vi diệu. Thực hành thần chú rất thuận tiện, đi, đứng, nằm đều có thể thực hiện nhưng hiệu quả lại to lớn vô cùng.

  Nhờ vào bài giảng của thầy, con mới biết và hiểu thêm về quy định khi niệm thần chú.

  Cầu cho chúng sanh đều được biết đến, tin theo thần chú và được lợi lạc.

  Con cầu cho sức khỏe của Thầy, Cô.

  Nam mô A Di Đà Phật

 36. Mật Nhuận Quang says:
  Kính bạch Thầy!

  Con xin cúi đầu đảnh lễ tri ân Thầy từ bị đã khai thị cho con giáo pháp.

  Con cầu nguyện sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sinh.
  Cầu mong tất cả chúng sinh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  OM MANI PADME HUM!

  • Chánh Tri says:

   Không được dùng cụm từ “cúi đầu đảnh lễ”

   • Mật Nhuận Quang says:
    Con xin cảm tạ vị Thầy từ bị đã nhắc nhở.

    Con xin nghe theo và y giáo phụng hành.

 37. Mật Tuyết Lan says:
  Kính Bạch Thầy!
  Con đã đọc xong bài viết này.
  Om mani padme hum
 38. Mật Tuyết Lan says:
  Kính Bạch Thầy!
  Con đã đọc xong bài này
  Om mani padme hum
 39. Mật Tuệ Tri says:
  Kính bạch Thầy,

  Con xin tán thán công hạnh của Thầy với bài pháp lợi lạc “Quẳng ghánh lo đi mà vui sống”. Con hiểu rằng để thoát khỏi uế trược, phiền não thế gian, các hành giả Mật tông nên đều đặn trì chú và hành trì đúng pháp theo một trong các cách:

  – Một là niệm kim cương là niệm mà chỉ chuỗi đeo cổ của mình mới có thể nghe thấy.
  – Hai là niệm có âm điệu kim cương được dùng trong những dịp thực hành thành tựu lớn (giai đoạn thứ tư của pháp tu Mật giáo).
  – Ba là niệm bí mật kim cương là niệm thầm trong tâm.
  – Bốn là niệm như luân xa là tưởng tượng lời niệm ra khỏi miệng, đi vào bụng, rồi tan biến trở vào trung tâm tim.
  – Năm là niệm như tràng hoa là xoay tràng hoa thần chú quanh chủng tự trong trung tâm tim, rồi nhất tâm nhiệm trong khi tập trung trí vào các âm.
  – Sáu là niệm tập trung vào các âm thanh là niệm trong khi tập trung tâm trí riêng vào âm thanh của thần chú.

  Khi trì chú đúng pháp, hành giả có được 5 lợi ích không thể nghĩ bàn:

  1/ Kính ái (ai đọc thần chú sẽ được người, trời, quỷ thần kính trọng và quý mến);
  2/ Tăng ích (được gia tăng tiện ích đời thường như tuổi thọ, sức khỏe, thành đạt);
  3/ Tiêu tai (tai ách sẽ bị tiêu trừ theo quy trình từ nặng hóa nhẹ, từ nhẹ trở thành không có chi);
  4/ Câu triệu (tập trung được các năng lực tinh tế của vũ trụ);
  5/ Hàng phục (trừ tà, khử ma, tức là những thế lực vô hình chuyên tìm cách phá hại con người).

  Ngoài ra, trì chú của Quán Âm Bồ Tát là phương tiện để kết nối với Ngài, và nhờ nguyện lực đại bi của Ngài, các hành giả sẽ thành tựu mọi ước nguyện chính đáng cả về mặt thế gian và xuất thế gian (quả vị Phật).

  Con xin đảnh lễ tri ân Thầy.

  OM MANI PADME HUM.

 40. Mật Quang Minh says:
  Kính bạch Thầy!
  Con hoan hỷ tán thán công hạnh của Thầy trong bài giảng “Quẳng gánh lo đi mà vui sống”. Con hiểu được rằng, Đức Phật chỉ ra loài người có 8 loại khổ là nguyên nhân của lo âu sầu muộn. Đó là sinh, lão, bệnh, tử khổ (sinh ra, lớn lên, bệnh tật, già yếu và chết đi đều có khổ); cầu bất đắc khổ (muốn mà không được); ái biệt ly khổ (thương nhau xa lìa khổ); oán tắng hội khổ (ghét nhau gặp gỡ khổ), ngũ ấm xí thạnh khổ (năm uẩn không điều hòa là khổ) . Để giải thoát được , đức Phật đã chỉ ra sau khi quán xét Bốn chân lý cao cả (Tứ diệu đế), người tu Phật thực hành theo Tám con đường giải thoát (Bát chánh đạo) thì đạo quả sẽ viên thành theo từng cấp độ. Trong Phật giáo Mật tông cách giải quyết vấn đề là thực thành đơn giản bằng phương pháp khai thác nguồn năng lượng bên ngoài thông qua câu thần chú.Qua bài Pháp của Thầy, con học được nhiều điều về cách niệm thần chú tinh túy sáu âm đúng pháp cũng như cách giúp cho thân khẩu ý thanh tịnh, quẳng mọi lo lắng ưu phiền để vui sống.Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì sự lợi lạc của chúng sanh.
  Cầu mong tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Om Mani Padme Hum.
 41. Mật Hoàng Hạ says:
  Kính bạch Thầy,
  Con đã đọc bài này nhiều lần trong lúc dịch, hôm nay đọc lại vẫn thấy sâu sắc và ý nghĩa về công năng diệu dụng của thần chú Lục Tự Đại Minh. Con cảm tạ ơn Thầy đã ban pháp “vui tu” để chúng con quẳng gánh lo đi mà vui sống. Con cảm ơn Thầy vì luôn để tâm đến con!
  Con cầu nguyện cho sự trường thọ, sức khỏe của Thầy Cô vì lợi lạc của chúng sanh.
  Cầu nguyện tất cả nỗi phiền muộn được thiêu rụi!
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh!
  Om Ah Hum!
 42. Đoàn Việt says:
  Thưa Thầy!
  Vài ngày trước con đi từ tuyến đường Rạch Giá – Cần Thơ,vừa đi vừa nghe ” Thiện ác nhân quả báo ứng- Niệm phật thành phật” trên Youtube,đang nghe đến đoạn “anh nông dân (nghèo ba đời) vô tình nhặt được sợi dây chuyền vàng của cô gái và nghĩ người mất của sẽ rất đau lòng,và ngồi ngay tại đó đợi khổ chủ tới tìm,và sau khi cô gái tìm được,lòng hết sức vui mừng vì nghĩ nếu không tìm được chắc cô sẽ phải tự vẫn vì bên chồng sẽ cho rằng cô dang díu và lấy của đem cho người khác,chỉ việc làm như thế thôi mà anh nông dân đã chuyển hóa được kiếp số của mình và được làm quan…” nội dung câu chuyện là vậy.
  Nghe đến đó,con nhìn xuống túi đồ mình thì phát hiện nó bị bung dây kéo,dừng xe lại kiểm tra thì không thấy 1 số vật dụng cùng với cái bóp để giấy tờ xe,lúc bấy giờ trong lòng buồn lắm,quay xe lại tìm,tìm đến chập tối với hi vọng tìm được,nhưng không.
  Rồi con tiếp tục chạy đi,trong lòng giờ mới hiểu hết rằng khi mình là người bị mất của mình sẽ buồn như thế nào-cảm nhận được 1 phần nào đó sự đau khổ của cô gái trong truyện kể,và nguyện rằng “nếu như sau này con có vô tình lụm được bất cứ vật gì có giá trị,dù giá trị lớn hay nhỏ con cũng sẽ nhất định tìm cách trả lại cho khổ chủ” và niệm câu “Om Mani Padme Hum”(con không biết đọc có đúng cách không,nhưng con bắt trước đọc theo thầy qua bài giảng “Làm giàu theo quan kiến nhà phật” cứ thế mà niệm),nhờ vậy con suy nghĩ thoáng hơn là biết đâu 1ng nào đó tốt bụng lụm đc và dt trả lại giấy tờ cho con(trong đó có số đt con) hoặc nếu không tìm được thì mất rồi mình làm lại giấy tờ khác vậy,cũng có sao đâu,nên lòng không buồn nữa.
  Khi tới nơi con lại suy nghĩ “mình tìm lại trong túi đồ 1 lần nữa xem sao” lần này tìm với suy nghĩ lạc quan hơn rất nhiều vậy là con lục tìm lần nữa,lần này con phát hiện mình không bị mất đồ đạc và giấy tờ,mà khi chạy xe bị dằn nên nó lọt vào cái kẽ túi xách mà từ trước đến nay con k hề biết có cái kẽ hở đó.
  Con không biết người nghe câu chuyện sẽ nghĩ như thế nào,bởi nó cũng chỉ là 1trong những chuyện xảy ra bình thường trong đời sống hằng ngày,nhưng với con,mọi thứ khiến con tin tưởng và bình an hơn khi niệm “Om Mani Padme Um”
  Cũng giống như thầy đã diễn giải “đều này có nghĩa là thần chú sẽ là nhịp cầu nối tới Quan Âm Bồ Tát,là một cần ăng ten thu sống vi diệu từ cõi giới của Ngày. Nhờ đó mà hành giả được đáp ứng sở cầu bởi vì Quán Thế Âm Bồ Tát sẽ gia trì một cách màu nhiệm”
  Con cám ơn thầy vì đã cho con học và biết được những đều cơ bản trong cuộc sống để khiến bản thân mình lạc quan và vui sống nhiều hơn.
  Cầu mong Thầy Cô nhiều sức khỏe.
  Om Mani Padme Hum.
 43. Mật Thuận Đức says:
  Mô phật !
  Kính thưa bạch Thầy
  Con đã đọc xong bài này rồi
  Om mani pad mehum
 44. Do Ngoc Hoa says:
  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc bài này rồi ạ.
  Qua bài này con được biết loài người có 8 khổ là nguyên nhân lo âu sầu muộn, từ 8 khổ này gây ra 84.000 phiền não. Đức Phật dạy cách thoát khỏi lo âu thông qua quán xét “Tứ diệu đế” và thực hành theo 8 con đường giải thoát (Bát chánh đạo) thì đạo hạnh sẽ viên thành theo từng cấp độ.
  Trong Phật giáo Mật tông thì vấn đề được giải quyết đơn giản bằng thực hành phương pháp khai thác nguồn năng lượng bên ngoài thông qua câu thần chú.
  Thực hiện trì chú có 5 công năng: Kính ái, tăng ích, tiêu tai, hàng phục, câu triệu.
  Nếu trì chú theo đúng nghi thức của thần chú quy định thì thân, ngữ , tâm sẽ thanh tịnh, mà thân tâm thanh tịnh thì ta được như thân tâm Phật, được như vậy ta đâu còn nỗi lo âu. Và một khi đã tin như thế hành giả không lo gì chuyện khó khăn đời thường vì sẽ gữi hết nỗi ưu tư của mình cho Ngài lo tan, chỉ còn làm một điều nhẹ nhàng là chuyên tâm trì niệm thần chú. Lúc đó tự lực sẽ có tha lực, tha lực sẽ bổ trợ cho tự lực ngày càng tinh tấn, phá nát phiền não.
  Con xin đảnh lễ tri ân Thầy về bài giảng Thầy dạy.
  Con cầu mong cho Thầy Cô được trường thọ vì sự lợi lạc của chúng sanh.
  Kính Thầy.

  • Kính bạch Thầy,

   Con đã đọc bài này rồi ạ.

   Đọc lại bài viết con mới thấy được sự đọc, hiểu rồi đến hành của con còn khoản cách quá xa. Con học và viết là ” hành giả không lo gì khó khăn đời thường vì sẽ gửi hết nỗi ưu tư của mình cho Ngài lo toan, chỉ còn làm một điều nhẹ nhàng là chuyên tâm trì niệm thần chú”. Vậy mà những việc bình thường Thầy dạy con cũng để tâm tán động mà không ghi nhớ, tự tin vào tâm ý mình. Con thật xấu hổ với việc đọc viết như con vẹt để rồi tri hành bất nhất. Con đọc “quẳng gánh lo đi mà vui sống” còn hành động thì ôm lo lắng  cho nhiều hơn mà toàn lo những điều không đáng lo.

   Con xin sám hối với vị Thầy về những sai sót, những niệm tưởng bất tịnh vì sự ngu dốt của bản thân con.

   Con nguyện cầu Thầy Cô trụ thế lâu dài vì lợi lạc chúng sanh.

   Nguyện cầu tất cả chúng sanh tỉnh thức trong trạng thái giác ngộ.

   Om Mani Padme Hum.

 45. Mật Tuyết Lan says:
  Kính Bạch Thầy!
  Con đã đọc bài này.
  Om mani padme hum.
 46. Mat Hoang Van says:
  Con kính bạch Thầy.
  Con đã đọc bài này Thấy a.Con xin cảm tạ ơn đức của Thầy.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô.
  OM MANI PADME HUM.
 47. Trần việt says:
  Con đã đọc bài này
 48. Ngọc Bích says:
  Kính bạch Thầy!
  Con vô cùng hoan hỷ khi đọc bài viết “Quẳng gánh lo đi mà vui sống” của Thầy. Qua bài giảng con hiểu được rằng con người ai cũng có những nỗi lo âu, muộn phiền, ai cũng muốn được mưu cầu hạnh phúc. Nhưng để quẳng được gánh lo đi mỗi người đều có cách làm của riêng mình. Đức Phật chỉ ra loài người có 8 loại khổ là nguyên nhân của lo âu sầu muộn và dạy cách thoát khỏi lo âu đó.Trong Phật giáo Mật tông cách giải quyết vấn đề là thực thành đơn giản bằng phương pháp khai thác nguồn năng lượng bên ngoài thông qua câu thần chú. Thần chú có 5 chức năng vi diệu là:kính ái; tăng ích; tiêu tai; câu triệu; hàng phục. Và niệm chú thì có 6 cách. Sự vi diệu như vậy nên việc loại trừ những phiền não của thế gian chỉ là chuyện nhỏ.
  Con cảm ơn Thầy đã giảng một bài pháp lợi lạc cho chúng con.
  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì sự lợi lạc của chúng sanh.
  Cầu mong tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Om ah Hum.
 49. Mật Thanh Tâm says:
  Kính Bạch Thầy!
  Con đã đọc bài này rồi ạ.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã khai thị,chỉ dạy cho chúng con một cách tường tận đâu là nguyên nhân của lo âu sầu muộn và cách giải quyết vấn đề lo âu sầu muộn để quẳng gánh lo đi mà vui sống.Qua bài viết Con hiểu được rằng trì niệm thần chú (là bản tâm của Chư Phật,là mật ngữ của Chư Phật, của chư Đại Bồ Tát) là cách để các hành giả kết nối với trường năng lực thanh tịnh từ cõi giới thù thắng của Chư Phật, chư Đại Bồ Tát, hành giả Mật Tông nên đều đặn trì chú và hành trì đúng Pháp,thì sẽ nhận được “tha lực hộ trì” từ cõi thù thắng của Chư Phật,chư Đại Bồ Tát .Ngài sẽ lắng nghe, thấu hiểu và giúp chúng ta quẳng gánh lo đi mà vui sống.Con ghi nhớ lời Thầy dạy,những người mới bước chân vào ngưỡng cữa Mật Tông như con nên áp dụng cách niệm ” niệm bí mật kim cương là niệm thầm trong tâm và niệm tập trung vào các âm thanh là niệm trong khi tập trung tâm trí riêng vào âm thanh của thần chú” để tiện cho việc đi đứng nằm ngồi đều sử dụng được.
  Con đảnh lễ tri ân Thầy.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu mong tất cả chúng sanh uống được tinh túy của Cam Lồ.
  Om Mani Padme Hum.
 50. LÝ BÍCH VI says:
  Thưa Thầy!
  Con đã đọc bài này rồi ạ.
  OM MANI PADME HUM.
 51. Hoa Vô Thường says:
  Thưa Thầy con đã đọc bài.
  Con không thực sự hiểu hết được ý nghĩa cao quí của bài viết cuả Thầy nhưng con cảm nhận được những giá trị sâu sắc bài viết đem lại cho con. Con hy vọng rằng tất cả mọi người trên thế gian đều có cách hóa giải mọi sầu bi khổ ải để được hưởng cuộc sống hạnh phúc và an lành
  Con cảm ơn Thầy.
  • Chánh Tri says:

   Đúng vậy. Chỉ cần hiểu không nên lo ngại vì đã có pháp đối trị.

 52. Mật Gia Hạnh says:
  Kính bạch Thầy

  Con đã đọc bài này rồi ạ .

  Cầu mong tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum

 53. Mật Cẩm Hồng (Mật Cẩm Hùng) says:
  Kính Bạch Thầy.
  Con đã đọc bài viết quẳng gánh lo đi mà vui sống. Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi giảng dạy sâu sắc cho chúng con hiểu được cách niệm thần chú mani. Con chào thầy con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của thầy cô vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của phật tánh.
  Om maniPadme hum.
 54. Minh Tâm sài gòn says:
  Kính Bạch Thầy

  Con đã đọc bài này.
  Con sẽ đọc lại để hiểu rõ hơn ạ.
  Om Mani Padme Hum

 55. Thanh Vân says:
  Kính bạch Thầy
  Con đã đọc đi đọc lại bài này và mường tượng được nguồn gốc của những lo lắng phiền muộn trong lòng con hiện tại. Con mong ước mỗi ngày sẽ thấm nhuần hơn nữa những kiến thức sâu rộng do Thầy chỉ giáo để tự mình thoát khỏi những nỗi lo âu trong cuộc sống thường nhật. Từ học đến hiểu đến thực hành cần sự tập trung, kiên trì và thời gian nhưng con nguyện sẽ cố gắng để một ngày nào đó cảm nhận được “tần số sóng âm vi diệu từ cõi giới của Đức Phật Quán Âm” như thầy đã nêu trong bài viết.
  Con xin cảm ơn Thầy!
 56. Mật hồng liên says:
  Kính Bạch Thầy
  Bài này con đã đọc rồi ạ
 57. Thanh Giản says:
  Thưa Thầy con đọc bài này rồi, con có thể nhờ vợ con hướng dẫn để con bớt căng thẳng được không ạ, con cảm ơn Thầy.
  • Chánh Tri says:

   Được nhưng tiếc rằng trước đây vì trò mà Thầy trục xuất khỏi Mật gia rồi nên không đủ điều kiện tâm linh mà chỉ dẫn lại. Hãy đợi thời gian nữa, trò Mật Thùy phục hồi giới nguyện sẽ tính sau!

 58. Mật Tịnh Dung says:
  Kính thưa Thầy con đã đọc bài rồi ạ. Hằng ngày con đang diễn tập trì niệm thần chú Mani, chỉ mới khoảng một tháng thôi nhưng con cảm nhận được sự chuyển biến lớn trong thân tâm của mình, phiền não cũng tiêu trừ, thế sự hanh thông phần nào, điều này càng khiến cho con tin tưởng nhiều hơn vào công năng diệu dụng của thần chú Lục Tự Đại Minh. Con xin tạ ơn Thầy đã khai thị cho con qua bài giảng Pháp rất sâu sắc, ý nghĩa
  Con cầu nguyện Thầy Cô trụ thế dài lâu vì lợi lạc chúng sanh.
  Om Mani Padme Hum.
 59. Mật Thái Hòa (Nguyễn Quốc Thái) says:
  Kính Bạch Thầy.
  Bài này đã chỉ ra một phương pháp để loại bỏ đi những phiền não, ưu tư, lo lắng của con người trong đời sống lo toan hiện nay đó là sự giải thoát và câu thần chú Om Mani Padme Hùm của Quán Thế Am Bồ Tát dẫn dắt chúng ta đến cánh cửa của sự giác ngộ vô thượng bằng cách hãy thường xuyên trì niệm Thần chú Mani để được hưởng những phước đức mà công năng của thần chú được phát huy mang lại.
  Om Mani Padme Hùm.
 60. Mật Nguyên Bích says:
  Kính Bạch Thầy,

  Con hoan hỷ khi đọc bài này ạ. Con cảm ơn Thầy đã từ bi giảng giải cặn kẽ một vấn đề mà mỗi chúng sinh đều đối mặt và con đường chánh đạo giải quyết điều đó và giải thoát đời này an lạc đời sau cực lạc.

  Con cầu nguyện sức khỏe Thầy, Cô
  OM MANI PADME HUM!

 61. Vũ Hiên An says:
  Con đã đọc bài này thưa thầy.
  Cứ quẳng gánh lo đi mà vui sống.
 62. Vũ Thị Minh Nguyệt says:
  Kính bạch Thầy,
  Con đã đọc xong bài này rồi ạ. Con cảm ơn Thầy từ bi đã hướng dẫn chúng con cách quẳng gánh lo đi mà vui sống. Con nguyện cầu cho sự trường thọ của Thầy.
 63. Chu Thị Hồng Đăng says:
  Kính bạch Thầy
  Con đã đọc bài này rồi ạ. Con cảm ơn Thầy đã khai thị
  Con kính chúc Thầy, Cô mạnh khỏe và trường thọ vì lợi lạc chúng sanh
  Om Mani Padme Hum
 64. Mật PHÊRÔ hoàng minh tâm says:
  Kính Bạch Thầy!
  Con đã đọc bài này con rất hoan hỷ với những lời giáo huấn của Thầy , con xin được cầu nguyện cho sự trường tồn của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh
  Om mani padme hum!
 65. Ngô Thị Quỳnh Trang says:
  Con chào thầy
  Thưa thầy con đã đọc xong bài này
  Con cảm ơn thầy
  Con còn trẻ chưa hiểu mọi chuyện mong thầy dạy con niệm những gì cho đúng ạ
 66. Mật Diệu Linh says:
  Kính bạch Thầy
  Con đã đọc xong bài viết này rồi thưa Thầy
  Con hoan hỷ tán thán công hạnh của Vị Thầy đã từ bi khai thị cho chúng con.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy cô vì lợi lạc của mọi chúng sanh
  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh
  OM MA NI PADME HUM
 67. Nguyễn Như Quỳnh says:
  Kính bạch Thầy .
  Con đã đọc bài viết rồi ạ .
  Con Chúc Thầy luôn luôn mạnh khỏe .
  Con cảm ơn Thầy.
 68. Lê Mai Dung says:
  Kính Bạch Thầy!
  Con đã đọc bài này rồi ạ, con cảm tạ ơn Thầy!
  Om mani pad me hum
 69. nguyen thi thu hien says:
  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.
  Con kính chúc Thày Cô luôn l
  mạnh khoẻ.
  om mani padme hum.
 70. Mật Hà Tiến. says:
  Kính Bạch Thầy!
  Con đã đọc xong bài viết này.
  Om Mani Padme Hum.
 71. Nguyễn Thị Tuyết_Nhuận Tâm Đạo says:
  Bạch thầy,con đọc bài này nhiều lần rồi ạ nhưng vẫn chưa dám đọc chú. Con cảm ơn thầy. Kính chúc thầy vạn sự an khang
 72. Ngọc Toàn says:
  Lao xao gió thổi đầu cành thấy không, không thấy tuỳ mắt ngắm
  Vằng vặng trăng soi đáy nước hư thật, thật hư hỏi lòng xem
  Om Mani Padme Hum
 73. phạm ngoc thúy says:
  Kính bạch thầy
  Con đã đọc bài này
  Con cảm ơn thầy vì bài viết
  Con chúc thầy thật nhiều sức khỏe
 74. Lê Diệu Hương (HN) says:
  Kính bạch Thầy, con đã đọc bài này rồi ạ. Qua bài này con biết được được lợi lạc của việc trì chú và các cách khác nhau để thực hành. Hiện tại con mới chỉ tập niệm trì chú thầm trong tâm thôi ạ.
  • Chanhtri says:
   Vậy con hãy đọc bài dưới đây để hiểu thêm về sự truyền pháp đích thực

   http://chanhtuduy.com/thu-gui-cac-tro-so-22-the-nao-la-su-truyen-phap-dich-thuc/

 75. Nguyễn Thu Hoài (QN) says:
  Thưa Thầy!
  Con đã đọc xong bài viết này rồi ạ.
  Om mani padme hum
  • Chanhtri says:
   Tốt, theo Thầy con hãy tham khảo thêm bài này

   http://chanhtuduy.com/thu-gui-cac-tro-60-ai-la-thien-tri-thuc/

 76. Mật Chánh Hoa says:
  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài rồi ạ.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã khai thị cho con hiểu về 8 loại khổ là nguyên nhân của lo âu sầu muộn và công năng của thần chú cùng 6 cách niệm chú để có thể “quẳng gánh lo đi mà vui sống”.
  Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô vì sự nghiệp hoằng dương chánh pháp.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh được thấm đẫm hồng ân Tam Bảo.
  Om Mani Padme Hum
 77. Phạm Thị Ninh Chi says:
  Kính bạch thầy.
  Con đã đọc bài viết rồi ạ.
  Con cảm ơn và chúc sức khỏe thầy ạ.
 78. Đoàn Thị Thu Hoài (QN) says:
  Kính Bạch Thầy!
  Con đã đọc xong bài viết này ạ. Con chúc thầy sức khoẻ
 79. Đoàn Thị Thu Hoài (QN) says:
  Kính Bạch thầy
  Con đã đọc xong bài này
  Con chúc thầy sức khoẻ
  • Chanhtri says:
   Con có thể đọc  bài viết dưới để hiểu thêm về chanhtuduy.com

   http://chanhtuduy.com/thu-gui-cac-tro-80-doi-dong-ve-chanhtuduy-com/

 80. MẬT GIÁC ĐỨC says:
  Con thưa Thầy Cô
  Con đã đọc xong bài này rồi ạ
  Con cầu nguyện sức khỏe sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của chúng sanh
  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu phật tánh
  Om mani padmehum
 81. Nguyễn Đức Đạt says:
  Kính bạch thầy con đã đọc bài viết này rồi ạ.
  Con cầu nguyện cho sức khoẻ thầy cô
 82. Lê Thị Tuyết says:
  Kính bạch thầy!
  Con đã đọc xong bài viết này rồi ạ. Con cảm ơn thầy ạ
  Om mani padme hum!
 83. Đỗ Hoài Nam says:
  Thưa thầy !
  Con đã đọc bài giảng của Thầy và có niềm tin hơn vào Phật Pháp
  Con cảm ơn Thầy
  • Chanhtri says:
   Tốt, con hãy đọc để hiểu thêm về chanhtuduy.com qua bài viết này

   http://chanhtuduy.com/thu-gui-cac-tro-80-doi-dong-ve-chanhtuduy-com/

 84. Nguyễn Thị Kim Tuyến says:
  Kính Bạch Thầy
  Con đã đọc qua bài này rồi ạ
  Qua bài này cho con biết được những phiền não của con người luôn luôn tồn tại với ta vì thế ta phải biết cách tiêu trừ những phiền não đó với công năng của Thần chú lục tự bên cạnh đó phải biết vui mà sống vui mà tu đi theo quỹ đạo chánh pháp. Con cảm tạ ơn Thầy đã khai thị cho chúng con
  Om mani padme hum
  • Chanhtri says:
   Ừ, theo Thầy con hãy đọc thêm bài viết dưới để hiểu về vui tu

   http://chanhtuduy.com/thu-sai-gon-tai-sao-nen-vui-tu/

   • Nguyễn Thị Kim Tuyến says:
    Dạ. Con cảm tạ ơn Thầy đã dạy bảo ạ!
    Om mani padme hum
   • Nguyễn Thị Kim Tuyến says:
    Kính Bạch Thầy
    Con cũng đã đọc qua bài ” Tại sao nên vui tu rồi ạ” con cũng đã hiểu được vui tu la như thế nào trong cuộc sống bộn bề đầy áp lực này
    Con cảm tạ ơn Thầy đã khai thị cho chúng con ạ!
    Om mani padme hum
 85. Nguyễn Tiến Sỹ says:
  Kính bạch Thầy.
  Con đã đọc bài này. Con vô cùng hoan hỷ tán thán công hạnh của Thầy khi viết bài phâp đầy lợi lạc cho chúng sanh.
  Qua bài pháp con hiểu ” bất cứ cứ lúc nào cũng có thể quẳng gánh lo đi mà vui sống” thông qua trì niệm thần chú Mani và giữ thân, khẩu, ý thanh tịnh.
  Con hiểu thêm được để nhận được ” tha lực hộ trì” của Bổn Tôn, chư Phật, chư Bồ tát thì luôn khắc cốt ghi tâm vai trờ kim cang sư của Vị Thầy với lòng sùng mộ vô biên.
  Con kính đảnh lễ Thầy.
  Cầu mong Thầy,Cô và các đạo hữu Mật gia Song Nguyễn sức khỏe và trường thọ vì lợi lạc chúng sanh.
  OM MANI PADME HUM.
 86. Mật Tường Vi (Chi Vy) says:
  Kính Bạch Thầy,
  Con đã đọc bài này rồi ạ.
  Thưa Thầy,
  Từ trước tới nay con vẫn luôn coi cuốn “Quẳng gánh lo đi mà vui sống” của tác giả Dale Carnegie là kim chỉ nam trong việc cân bằng các hoạt động và cảm xúc của chính mình. Trong cuốn sách ấy, tác giả cũng nói đến sức mạnh thần kỳ của tôn giáo trong việc tạo niềm tin và cứu vớt tâm hồn của những con người không may gặp bất hạnh.
  Nay đọc được bài viết này của Thầy, cũng là “Quẳng gánh lo đi mà vui sống” con lại như tìm thấy một kim chỉ nam mới, tinh tuý hơn, sâu sắc hơn và vi diệu hơn rất nhiều. Từ ngày con biết đến chanhtuduy.com, con luôn cảm thấy có một sức mạnh vô hình kéo con về phía câu thần chú lục tự đại minh “om mani padme hum”, từ sáng đến tối, trong đầu con cứ vang đi vang lại câu thần chú đó. Con cảm thấy tâm mình đã bớt đi rất nhiều phiền muộn và lo lắng.
  Con xin cảm ơn Thầy đã khai thị cho con.
  Con nguyện cầu Thầy, Cô sức khoẻ trường thọ!

  Om mani padme hum.

 87. Đỗ Thị Duyên (Quảng Ninh) says:
  Kính bạch Thầy
  con đã đọc bài này rồi ạ
 88. Đỗ Thị Duyên (QN) says:
  Kính bạch Thầy
  con đã đọc bài nay rồi ạ
 89. Lê Hiền says:
  Kính Bạch Thầy.
  Con đã đọc bàu này rồi ạ
  • Chanhtri says:
   Tốt, con tham khảo thêm bài này

   http://chanhtuduy.com/thuc-hanh-phap-bat-dau-tu-dau-2/

 90. Hoàng Thị Thủy Tiên says:
  Kính Bạch Thầy!
  Con đã đọc bài này rồi thưa Thầy.
 91. Phạm Vũ Chiến says:
  Thưa thầy con đã đọc bài rồi ạ,cảm ơn thầy về bài viết ạ.
 92. Mật Bích Đào(Đào Thị Châu(Qn)) says:
  Thưa thầy con đã đọc bài viết này rồi ạ
  Con chúc sức khỏe thầy
  OM MANI PADME HUM
 93. Mật Chánh Tấn says:
  Kính bạch Thầy!
  Con cảm tạ ơn Thầy đã giảng giải cho con hiểu thực nghĩa thế nào là niệm chú và thế nào là trì chú. Giờ con đã hiểu thêm được phần nào cách thức để thoát khỏi những nỗi âu lo, phiền não hàng ngày dựa vào việc trì niệm thần chú Mani. Nhờ Thầy giảng dạy con mới hiểu thêm được rằng khi tập trung niệm thần chú ta có thể đạt được khẩu thanh tịnh (ngừng nói chuyện thế gian để tập trung vào niệm thần chú), đạt được thân thanh tịnh  và đạt được ý thanh tịnh (tập trung tâm trí vào thần chú không nghĩ bàn đến các việc thế sự khác).  Tập trung trì niệm thần chú để đạt được thân, ngữ, tâm được thanh tịnh, thoát khỏi những nỗi khổ, lo âu thường trực. Bên cạnh đó, con cũng hiểu được rằng để có được hiệu quả tốt nhất trong việc thực hành niệm thần chú chính là có được niềm tin kiên cố vào Quán Thế Âm Bồ Tát.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã khai thị cho con hiểu được lợi ích to lớn của việc thực hành niệm thần chú.
  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
   
  Om Mani Padme Hum
 94. Trương Thị Thúy says:
  Kính bạch Thầy,
  Con là Trương Thị Thúy ở Thái Nguyên. Con rất tâm đắc với bài viết của Thầy ạ. Con cảm ơn Thầy.
 95. Nguyễn Ngọc Ánh says:
  Kính Bạch Thầy!
  Con Nguyễn Ngọc Ánh(23/09/1998)con ở Quảng Ninh con đã đọc bài này rồi ạ.
  Con cầu nguyện cho Thầy Cô sức khoẻ và sự trường thọ.Cầu cho chúng sang luôn được bình an.
 96. Mật Mỹ Lạc says:
  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc xong bài giảng này rồi ạ. Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi ích chúng sinh. Cầu nguyện tất cả chúng sinh thành tựu hạnh phúc Phật tánh. Om mani padme hum.

 97. dohoangchinh says:

  Kính Bạch Thầy con đã đọc bài này rồi ạ.
  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của thầy vì lợi ích chúng sinh.cầu nguyện tất cả chúng sinh thành tựu hạnh phúc phật thánh .
  Om mani padme hum.

 98. Mật Pháp Duyên(Đỗ Thị Duyên) says:
  kính bạch Thầy
  con đã đọc bài này rồi ạ
  Om mani padme hum
 99. Đào Thị Hương Thủy says:
  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài viết này rồi ai.
  Con cảm ơn Thầy.
 100. Lê Thị Nguyệt says:
  Thưa Thầy
  Con đã đọc bài viết này rồi ạ. Đúng như câu nói ” Đời thay đổi khi ta thay đổi”, cuộc sống này là thiên đường hay địa ngục cũng là do chính bản thân ta tự quyết định, không ai có thể thoát khổ nếu như chỉ muốn ngồi đó cầu xin mà không tự mình tiến bước. Tâm bệnh từ bao nhiêu đời bao nhiêu kiếp luôn khiến con u mê lạc lối giữa cuộc đời này, nhiều lúc con thấy con thật giống chị Dậu trong câu cuối của tác phẩm Tắt Đèn của Ngô Tất Tố : ” Trời tối như mực và như cái tiền đồ của chị” cứ luôn phiền não , sợ hãi rồi lại lo được lo mất , loanh quanh luẩn quẩn không bao giờ ngừng. Nay nhờ có được duyên lành đọc được những bài viết và sự hướng dẫn của Thầy mà con thấy được phương hướng để chuyển hóa tâm mình. Con xin nương theo ngọn đèn của Thầy để có thể đi theo lộ trình chữa bệnh ngắn mà hiệu quả
  Con xin cầu nguyện sức khỏe đến Thầy vì lợi lạc của tất cả chúng sinh
  Om Mani Padme Hum
 101. Jigme Geyang says:
  Con xin cám ơn ngài!
 102. Mật Như Pháp says:
  Kính bạch Thầy
  Con đã đọc bài viết này rồi ạ. Dù được sống trong điều kiện cuộc sống như thế nào thì mỗi con người đều có những nỗi lo, buồn phiền trong cuộc sống. Đức Phật đã chỉ ra loài người có 8 loại khổ là nguyên nhân dẫn đến lo âu, phiền muộn và ngài cũng chỉ ra những cách để chúng ta “quẳng nỗi lo đi mà sống”. “Trong Phật giáo Mật tông cách giải quyết vấn đề là thực hành đơn giản bằng phương Pháp khai thác nguồn năng lượng bên ngoài thông qua câu thần chú”. Niệm chú giúp tâm được thanh tịnh từ đó quên đi những nỗi lo phiền muộn luôn xảy ra xung quanh chúng ta. Con cảm ơn Thầy vì đã tác pháp chiếu quang đến chúng con để chúng con đạt được trạng thái giác ngộ từ đó có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Con cầu nguyện cho sức khỏe trường thọ Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.
  Om mani padme hum
 103. Hoàng Thị Nguyệt says:
  Thưa Thầy

  Con đã dọc bài viết này rồi ạ

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh

  Om Mani Padme Hum

 104. Đào tùng lâm says:
  Kính bạch Thầy..!!
  Con là đào tùng lâm, con ở quảng ninh . Con đã đọc xong bài này rồi ạ.con đọc bài( quẳng gánh lo đi mà vui sống)…nhưng tâm con không dược thầy ạ , con có nhiều việc để nghĩ lắm, đôi khi con muốn vứt hết đi để không nghĩ nữa. Nhưng con còn bố, mẹ ,chi ,em, cuộc sống . Giờ con lấy chồng thì nghĩ đến chồng con, mẹ và cuộc sống , đôi lúc con chỉ muốn vứt hết tất cả để không phải nghĩ , lo toan nữa mà không làm được . Theo Thầy giờ con phải làm sao.?
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ Thầy,Cô vì lợi lạc chúng sanh
  • Chánh Tri says:

   Kiếp trước trò làm nghề bán than!

   • Đào tùng lâm says:
    Kính bạch Thầy ..!!
    Con thành tâm sám hỗi,con mong Thầy từ bi tịnh hoá cho lỗi lầm của con
    Om Mani Padme Hum
 105. Pham Tien says:
  Kính bạch thầy
  Con đã đọc bài viết này rồi ạ
 106. Trần Thị Ngát (Mật Tự Tâm) says:
  Kính bạch Thầy.
  Con đã đọc xong bài này rồi ạ.
  Con cầu nguyện Thầy Cô ,sức khỏe và trường thọ vì lợi lạc chúng sanh.
 107. Vũ Thị Mai Anh says:
  Kính bạch thầy
  Con đã đọc bài rồi ạ
  Con xin kính chúc sức khỏe thầy cô
 108. Kính bạch Thầy

  Con vô cùng hoan hỷ được đọc bài giảng “Quẳng gánh lo đi mà vui sống”. Hôm nay, qua bài giảng này của Thầy con được biết thêm 1 cách để đối trị với 8 loại khổ của thế gian của con người mà Đức Phật đã chỉ ra (sinh, lão, bệnh, tử khổ; yêu nhau xa lìa nhau khổ; ghét nhau gặp nhau khổ; muốn mà không được khổ; năm chức năng của cơ thể không điều hòa khổ) đó là khai thác nguồn năng lượng bên ngoài thông qua thần chú. Theo lời thầy giáo huấn, thần chú có 5 chức năng vi diệu sau:

  1/Kính ái: ai đọc thần chú sẽ được người, trời, quỷ, thần kính trọng và quý mến.

  2/ Tăng ích: dược gia tăng tuổi thọ, sức khỏe, thành đạt.

  3/ Tiêu tai: Tai ách sẽ được tiêu trừ từ nặng hóa nhẹ, từ nhẹ hóa thành không có.

  4/ Câu triệu: Tập trung được các năng lực tinh tế của vũ trụ.

  5/ Hàng phục: Trừ tà, khử ma (những thế lực vô hình chuyên tìm cách phá hoại con người).

  Tuy nhiên, không phải cứ đọc thần chú là có thể tiêu trừ mọi phiền não của thế gian mà còn phải phụ thuộc vào nhiều thứ. Ở đây, Thầy đã hướng dẫn như sau:

  i) Phương pháp niệm thần chú: Thầy khuyên những người mới bước chân vào ngưỡng cửa Mật tông nên niệm bí mật kim cương (niệm thầm trong tâm).

  ii) Cách thực hành: Niệm thường xuyên, đều đặn  mỗi ngày, không gián đoạn.

  ii) Quy định khi niệm thần chú: Không niệm lớn tiếng vì sẽ giảm quyền năng thần chú và loài phi nhân và ma quỷ sẽ hốt hoảng mà bất tỉnh; không khạc nhổ những nơi có người qua lại sẽ gây trở ngại cho năng lực thần chú; nên ngồi niệm theo tư thế kiết già.

  Đồng thời thầy còn giải luận thêm rằng sở dĩ khi niệm thần chú có thể tiêu trừ được phiền não là bởi vì khi niệm thì thân, khẩu, ý đều được thanh tịnh.

  Con xin được cảm tạ ơn Thầy đã có 1 bài giảng đầy lợi lạc cho các đạo hữu và bản thân con trong việc xả ly, loại trừ phiền não. Tuy nhiên, con không biết là bản thân con đã được niệm thần chú này hay chưa? Hay là con chỉ được đọc bài trên chanhtuduy theo hướng dẫn của Thầy.

  Và cũng nhân tiện con cũng muốn hỏi là con đã được thực hiện 16 động tác bồ đề tâm như trong bài “Yoga Tây Tạng” Thầy đã hướng dẫn.

  Con nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô.

  Thông qua kênh vận chuyển của vị Thầy, cầu nguyện cho chúng sanh thấm đẫm hồng ân Tam bảo>

  • Chánh Tri says:

   Con không thể thực hành vì phải được truyền pháp đích thực. Tuy nhiên, Thầy cho phép diễn tập (làm nháp) cho đến khi được chấp nhận chính thức!

 109. Mật Pháp Vũ says:
  Kính bạch Thầy

  con đã đọc bài rồi ạ

  con cảm tạ ơn Thầy đã khai thị

  Cầu mong đau khổ của tất cả chúng sanh được lắng dịu

  Cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô, vì lợi lạc của chúng sanh

  OM MANI PADME HUM

 110. Mật Cẩm Hồng (Mật Cẩm Hùng) says:
  Kính  Bạch  Thầy  .

  Con  đọc  xong  bài  này  rồi  ạ  .

  Con  con  cảm  tạ  ơn  Thầy  đã  giảng  giải  cho  chúng  con  chúng  sanh  hiểu  ;Quẳng  Gánh  Lo  Đi  Mà  Vui  Sống  ,

  Con  Thành  tâm  cầu  nguyện  Thầy  Cô trụ  thế  lâu  dày  để  ngọn  đuốc  chánh  pháp  được  soi  sáng  muôn  nơi  .

  Cầu  nguyện  cho  tất  cả  chúng  sanh  được thấm  đẫm  hồng  ân  tam  bão  .

  Om  mani padme  Hùm  .

 111. hoa mẫu đơn says:
  Kính bạch thầy! Con ở bình dương, con đã được đọc bài viết của thầy. Con kính chúc thầy an tịnh và trường thọ. Con cầu mong cho tất thảy chúng sinh đều được hạnh phúc và thành tựu phật tánh. Om mani padme hum
  • Hoa mẫu đơn says:
   Kính bạch thầy! Con là vũ thị thiên hương ,con ở bình dương. Con đã đọc bài viết nay thưa thầy. Con kính chúc thầy an lạc và trường thọ. Om mani padme hum
 112. Trần Thị Quỳnh says:
  Kính bạch Thầy

  Con đã đọc bài này

  Cảm ơn Thầy đã giúp con hiểu như thế nào là quẳng gáng lo mà vui sống.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và trường thọ của  Thầy, Cô

  Om Mani Padme Hum.

 113. Nguyễn Anh says:
  Thưa thầy, con đã đọc bài này.

  Con cảm ơn thầy

 114. Nguyễn Thị Thanh says:
  Kính bạch Thầy,tên con là Nguyễn Thị Thanh, con ở Cửa Ông Cẩm Phả Quảng Ninh
  Con đã đọc bài này rồi ạ, con cảm ơn Thầy
  Con cầu nguyện Thầy sức khoẻ và trường thọ
 115. Đào Thanh Thúy says:
  Thưa Thầy!

  Con đã đọc xong bài ạ,

  Con xin cảm ơn Thầy!

 116. Mật Giác Hương says:
  Kính Bạch Thầy,
  Mật Giác Hương đã đọc bài viết này của Thầy.
  Con cầu mong sức khỏe và sự trường thọ đến với Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.
  Om mani padme hum.
 117. Mật Pháp Duyên says:
  Kính bạch Thầy
  con đã đọc vài này rồi ạ
  Con xin xầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh
 118. Phạm Minh Hải says:
  Kính Bạch Thầy. Con tên là Phạm Minh Hải con đến từ “Hạ Long – Quảng Ninh”! Con đã đọc bài viết này rồi ạ! Con cảm ơn Thầy. Con cầu nguyện cho sức khoẻ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh!
 119. ngọc lê says:
  Kính Bạch Thầy
  Con tên là Lê Thị Ngọc , con ở Hạ Long – Quảng Ninh
  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.!
  Con cảm ơn thầy. Con cầu nguyện sức khoẻ của thầy.
 120. Hoàng Phong says:
  Kính Bạch Thầy!
  Con đã đọc xong bài viết này, con hiểu được lợi lạc từ việc trì chú.
  Con cầu nguyện sức khỏe Thầy Cô!
 121. Vũ Tuấn Nam says:
  Kính Bạch Thầy. Con tên là Vũ Tuấn Nam con đến từ “Hạ Long – Quảng Ninh”!. Con đã đọc bài viết này rồi ạ ! . Con cảm ơn Thầy . Con cầu nguyên cho sức khỏe của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh!
 122. Triệu Huy Hoàng says:
  Kích bạch thầy .
  Con đã đọc bài viết này
  Con cảm ơn thầy
 123. Nguyễn Thị Nhớ says:
  Kính bạch Thầy
  Con đã đọc xong bài này rồi ạ
  Con cám ơn Thầy
  Con cầu nguyện Thầy Cô sức khoẻ và trường thọ vì lợi lạc chúng sanh.
  Om Mani Padme Hum.
 124. Huy Hoàng says:
  Kính Thầy !

  Con đã đọc bài này rồi ạ.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe trường tồn của thầy cô.

  Om mani padme hum.

 125. Hoàng Văn Thái says:
  Kính bạch thầy con đã đọc bài rồi ạ
 126. Phạm Chinh says:
  Con đã đọc bài ạ, con cám ơn thầy ạ!
 127. Hồ thị loan says:
  Kính bạch thầy con đã đọc bài này rồi ạ. Con cảm ơn thay
 128. Lê Thịnh says:

  Kính bạch Thầy !
  Con : Mật Tuệ Viễn ( Lê Thịnh) con đã đọc bài rồi ạ. Con rất hoan hỷ được đọc bài giảng của Thầy. Thầy cho con xin phép hỏi khi con chưa được làm học trò chính thức của Thầy , con muốn thực hiện 16 động tác bồ đề tâm trong bài ” Yoga Tây Tạng ” như hướng dẫn có được không ạ ?
  Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy ,Cô vì lợi lạc chúng sanh .
  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức trong trạng thái giác ngộ .
  Om mani padme hum

 129. Lê Thịnh says:

  Kính bạch Thầy !
  Con thật ngu muội , ko suy nghĩ mà dẫn đến sai lầm nghiêm trọng như vậy .
  Con thành tâm xám hối , con xin lỗi Thầy ,mong Thầy từ bi tịnh hoá cho lỗi lầm này của con . con hứa sẽ không mắc phải những lỗi lầm do vô minh nữa .
  Con cầu nguyện sức khoẻ của Thầy , Cô vì lợi lạc chúng sanh .
  Om mani padme hum

 130. Trần Văn Hùng says:
  Kính bạch Thầy.

  Con đã đọc xong bài viết này rồi ạ.

  Con đã hiểu thần chú là gì? Lá mật ngữ của chư Phật, của chư đại Bồ tát lưu xuất từ những cơn đại định tam muội, đã đúc kết tất cả tinh túy vi diệu trong vũ trụ.

  Thân, khẩu, ý thanh tịnh thì không có lo âu, phiền não.

  Con cảm ơn Thầy.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  OM MANI PADME HUM!

   

 131. Thuyle says:
  Kính Bạch Thầy

  Con đã đọc bài này.
  Cảm ơn thầy rất nhiều !

  • Nguyên Thành says:

   Chào mừng con đến với chanhtuduy.com. Con ở tinht thành nào?

 132. Nguyễn Văn Hùng says:
  kính bạch Thầy.
  con đã đọc bài viết “Quẳng Gánh Lo Đi mà Vui sống của Thầy” rồi ạ.
  con rất hoan hỷ với những lời giáo huấn của Thầy, cho dù cuộc sống ở gian giàu hay nghèo cũng có lo lắng,
  trong bài viết này của Thầy con nhận ra được hải loại bỏ những ưu tư, phiền não, lo lắng của con người đời sống hiện nay.
  con cầu nguyện cho con và tất cả mọi người ở thế gian và những bạn đọc trên trang mạng chanhtuduy.com có nhiều sức khỏe thành công trong cuộc sống “Quẳng Gánh Lo Đi mà Vui sống” gì có Pháp đối trị, thường niệm chú om mani padme hum của Quán Thế Âm Bồ tát dẫn dắt.
  con cảm tạ ơn Thầy từ bi cho tất cả chúng sanh.
  con cầu nguyện sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy cô vì lợi lạc chúng sanh.
  con cầu nguyện tất cả chúng sanh được thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  om mani padme hum.
 133. Nguyễn Ngọc Linh says:
  Kính Bạch Thầy! Con đã đọc bài.
 134. Mật Từ says:
  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc bài này rồi ạ.

  Con cảm tạ Thầy đã từ bi giảng giải cho chúng con hiểu rõ hơn về thần chú và công dụng của thần chú, cũng như là hiểu thông qua câu thần chú là một cách để khai thác nguồn năng lượng bên ngoài của hành giả Mật Tông. Thần chú là mật ngữ của chư Phật, của chư đại Bồ tát lưu xuất từ những cơn đại định tam muội, đã đúc kết tất cả tinh tuý vi diệu của vũ trụ. Nghĩa là thông qua thần chú là “ngôn ngữ trung gian” để hành giả được kết nối, bảo hộ bằng năng lực tâm linh vĩ đại của chư Phật và Bồ Tát. Bởi vậy hành giả tự nhiên được kế thừa những công năng của thần chú từ từ trường thanh tịnh của các Ngài. Qua đây con càng cảm thấy trân quý hơn những phương pháp thực hành song song với câu thần chú trong “lục diệu pháp môn” của Thầy giúp chúng con được song hành với câu thần chú sáu âm trong các hoạt động đời sống. Đó thực sự là đời đạo song hành cả nghĩa đen và nghĩa bóng, chúng con vừa chủ động thực hành pháp vừa không bỏ bê đời sống thế sự, vừa hoàn tất việc đời mà công đức từ việc thực hành pháp vẫn không một phút giây nào phí bỏ. Con hoan hỷ tán thán trí huệ của Thầy. Song việc thực hành pháp sẽ không có ý nghĩa gì nếu không có sự cho phép của Thầy, như lời Đạo sư Atisha đã dạy trong tác phẩm “Đèn soi nẻo giác”:

  “Chưa được ân sủng một bậc Thầy

  Chưa thọ pháp Đạo sư gia trì

  Việc khởi sự thực hành mật điển

  Tự bản thân chẳng kết quả gì”

  Con cầu nguyện Bổn Tôn gia hộ thông qua kênh vận chuyển vị Thầy cho chúng con luôn tinh tấn thực hành pháp và trưởng dưỡng lòng sùng kính Đạo sư chân chính.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 135. Đoàn Thị Yên says:
  Kính Bạch thầy! Con đã đọc bài này rồi ạ! Con Kính chúc thầy sức khỏe ạ!
  • Đoàn Thị Yên says:

   Kính Bạch Thầy! Do sự bất cẩn và ngu dốt của con mà con đã không viết hoa chữ “thầy” trong comment. Khi đọc lại con cảm thấy thật xấu hổ. Con xin lỗi Thầy và con hứa sẽ không bao giờ tái phạm lại lỗi này nữa. Con xin được sửa lại comment cho đúng ạ.

   Kính Bạch Thầy! Con đã đọc bài rồi ạ. COn kính chúc Thầy sức khỏe ạ!

 136. Dao Quang Trung says:
  Thưa bạch Thầy,

  Con đã đọc bài rồi ah.

  Om mani padme hum.

 137. Doãn Thị Linh says:
  Kính Bạch Thầy,
  Con đã đọc bài này rồi ạ.
  Con sẽ thực hành theo pháp của Thầy để vui sống ạ. Con rất cảm ơn Thầy.
 138. Nguyễn Hải says:

  Con Mật Hùng Tâm đã đọc bài viết này, xin cảm ơn Thầy.

 139. Nguyễn Vân Anh says:
  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài này rồi ạ.

  Cầu nguyện cho tất thảy chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh

  Om mani padme hum.

   

 140. Trần Thị Lê says:
  Kính bạch thầy,

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ,

  Con cầu nguyện cho sức khỏe của thầy cô, cầu nguyện cho thành tựu hạnh phúc của chúng sinh!

  Om mani padmen hum!

 141. doan thi hai says:
  kính bạch thầy !

  con đã đọc xong bài rồi thầy ạ .con cảm ơn thầy .

  con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của thầy cô vì lợi ích của chung sinh .

  cầu nguyện cho chúng sinh thành tựu hạnh phúc phật tánh .

  om mani padme hùm .

 142. doan thi hai says:
  Kính bạch thầy!

  Con đã đọc xong bài rồi thầy ạ .con cảm ơn thầy .

  con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường tho của thầy cô vì lợi ích của chúng sinh .

  cầu nguyên cho chúng sinh thành tựu hạnh phúc phật tánh .

  om mani padme hùm.

 143. doan thi hai says:
  Kính bạch thầy!

  Con đã đọc xong bài rồi thầy ạ .con cảm ơn thầy .

  con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường tho của thầy cô vì lợi ích của chúng sinh .

  cầu nguyên cho chúng sinh thành tựu hạnh phúc phật tánh .

  om mani padme hùm.

 144. Mật Vạn Phúc says:
  Kính bạch Thầy,

  Con vô cùng hoan hỷ khi đọc được bài viết “Quẳng gánh lo đi mà vui sống” của Thầy. Quả thực, trong cuộc sống ở cõi ta bà này, chúng con vốn đã có quá nhiều nỗi phiền muộn, lo âu nên không thể có được một cuộc sống an vui, bình yên như mong muốn.

  Con tự cảm thấy mình thật quá may mắn khi có đủ duyên lành được Thầy từ bi chấp nhận làm học trò, từ đó biết được công năng vi diệu của thần chú Lục Tự Đại Minh và những cách niệm chú đúng phương pháp, giúp cho con có thể tu tập ngay cả trong những sinh hoạt thường ngày.

  Con xin cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh có thể “quảng gánh lo đi mà vui sống” theo đúng nghĩa.

  Om Mani Padme Hum!

 145. Kính bạch Thầy!
  Con hoan hỷ được đọc bài viết này. Con cảm tạ ơn Thầy đã luận giảng cho chúng con được hiểu một cách cụ thể, cô đọng về công năng diệu dụng của Thần chú , những cách thức để niệm trú cũng như những điều cần lưu ý và những quy định cần phải tuân thủ khi niệm chú. Con hoan hỷ khi được hiểu rằng thần chú là mật ngữ của chư Phật, chư đại Bồ tát lưu xuất từ những cơn đại định tam muội, đã đúc kết tất cả tinh tuý vi diệu trong vũ trụ. Thần chú, trong đó có thần chú Mani là phương tiện ban vui, cứu khổ với ý nghĩa là “ bảo hộ tâm thức” thoát khỏi uế trược, phiền não, là nhịp cầu nối với chư Phật, chư đại Bồ Tát, là cần ăng ten thu sóng vi diệu từ cõi giới của các ngài. Một khi hành giả đã chuyên tâm trì niệm thần chú, tức là “ tự lực hành pháp” thì sẽ được “ tha lực hộ trì”, những sở cầu sẽ được đáp ứng, “ phá nát phiền não ác, tồi phục bốn loại ma, sẽ rời xa địa ngục” như kinh Bát Đại Nhân Giác đã chỉ rõ. Đối với chúng con là hành giả Mật tông thì vị Thầy là đối thể quan trọng nhất, vị Thầy chính là kênh vận chuyển ơn phước của Bổn tôn tới học trò. Do đó, như vị Thầy đã xác quyết trong bài viết Thư gửi các trò số 22, thần chú Mani “ cần sự truyền pháp đích thực từ một vị Đạo sư Mật giáo mới phát huy hết tác dụng”. Để nhận được sự truyền pháp đích thực, người học trò cần thể hiện được tâm thành trước vị Thầy và thái độ trân quý giáo pháp mà Thầy truyền trao như  lời Thánh tăng Atisha đã viết trong tác phẩm “ Đèn  soi nẻo giác”:
  “ Để giáo pháp được truyền đích thực
  Phải tầm cầu vị Thầy đạo hạnh
  Rồi hầu hạ cúng dường dâng báu vật
  Tuân lời và làm vui lòng mọi lúc”.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi khai thị cho chúng con.
  Con cầu nguyện sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc của chúng sanh.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Om mani padme hum.

 146. Mật Nhẫn Hoà says:

  Kính Bạch Thầy

  Con đã đọc bài viết ạ.

  Con xin cầu nguyện cho sức khỏe của Thầy,Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Om Mani Padme Hum.

 147. Phạm Thị Lành says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ!

  Con cảm ơn Thầy đã khai thị.

  “Om mani padme hum”

 148. Mật Tấn Khải says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài rồi thưa Thầy.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi khai thị cho chúng con bài pháp ý nghĩa và bổ ích ,cho chúng con hiểu rõ hơn về công năng diệu dụng của thần chú mani và những cách niệm thần chú đúng phương cách  .

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum!

 149. Kính Bạch Thầy!

  Con đã đọc bàu viết rồi ạ.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om mani padme hum!

 150. Lê Thịnh says:

  Kính bạch Thầy,

  Con Mật Tuệ viễn con đọc bài rồi ạ .

  Thần chú Lục Tự Đại Minh chỉ gồm 6 âm thanh ngắn gọn, đơn giản nhưng diệu dụng vô song, không thể nghĩ bàn .

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi chỉ dạy để chúng con có được phương pháp dễ dàng trì niệm thần chú một cách lợi lạc nhất.

  Con cầu nguyện Thầy Cô trụ thế lâu dài vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho chúng sanh có căn duyên được  sở thành như ý .

  Om mani padme hum!

 151. Mật Bích Đào says:

  Kính  Bạch Thầy

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Om Mani Padme Hum

 152. Phạm Thị Lành says:

  kính bạch Thầy!

  Con Mật Hoa Tâm ( Phạm Thị Lành) đã đọc bài viết này rồi ạ!

  Con hiểu được thần chú có nghĩa là “Bảo hộ tâm thức” thoát khỏi uế trược,phiền não.

  Thần chú có 5 chức năng vi diệu :

  +Kính ái :(Ai đọc thần chú sẽ được người,trời,quỷ,thần kính trọng và quý mến)

  +Tăng ích :(Được gia tăng tiện ích đời thường như tuổi thọ,sức khỏe,thành đạt)

  +Tiêu tai :(Tai ách sẽ bị hóa trừ,nặng hóa nhẹ,nhẹ hóa không có)

  +Câu triệu :(Tập trung các năng lực tinh tế của vũ trụ)

  +Hàng phục :(Trừ tà,khử ma những thế lực vô hình luôn tìm cách phá họa con người.

  Thần chú rất có ích cho chúng sanh hữu tình trong đó có loài người chúng ta.

  Con cảm ơn Thầy đã từ bi khai thị.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự thành đạt của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh

  “Om mani padme hum”

 153. Mật Liễu Tâm says:

  Thưa Thầy

  con đã đọc xong bài viết rồi ạ

  Con thấy được uy lực oai nghiêm của thần chú làm cho tâm được thanh tịnh hết âu lo phiền não

  con cảm ơn Thầy vì bài viết ạ

  Om mani padme hum

 154. Mật Bích Hạnh says:

  Kính bạch Thầy
  Con đã đọc bài viết của Thầy
  Thưa Thầy, con đã từng đọc cuốn sách Quảng gánh lo đi mà vui sống của tác giả người Mỹ Dale carnegie. Dẫu đó vẫn luôn là 1 trong những cuốn sách bán chạy nhất thế giới nhưng con cũng phải thú thật, cái mớ lí thuyết « bạn phải thế này, bạn phải thế kia mỗi khi buồn rầu« ấy sao con thấy nó ….khó nuốt vô cái đầu toàn một màu đen giận dữ, sân hận, lo nghĩ của con.
  Nhưng với bài giảng của Thầy. Con hiểu được những lo âu , phiền muộn của mình do đâu mà có và « cứu cánh« cho những sân hận, nóng nảy của bản thân mình. Con thấy được sự ảo diệu của đạo pháp , sức mạnh tâm linh, sức mạnh đánh tan phiền não nếu trưởng dưỡng niềm tin nơi vị Thầy , Bổn tôn và Phật pháp.
  Con xin cảm tạ Thầy về 1 bài viết lợi lạc, dẫu biết rằng con đường tu tập của con chỉ mới ở ngưỡng bắt đầu, và chắc còn phải lâu lắm con mới có thể quán tưởng được những lời dạy, sự chỉ dẫn như Thầy nêu trong bài. Nhưng con xin nguyện giữ vững niềm tin trọn vẹn với Chanhtuduy, nơi vị Thầy cao quý !
  Con xin cầu nguyện cho tất cả chúng sanh được giác ngộ, lìa mê về giác
  Con xin cầu nguyện cho sức khỏe Thầy Cô trụ thế lâu dài vì lợi lạc chúng sanh
  Om mani padme hum

 155. Mật Khánh Vân says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết này rồi!

  Con cảm ta ơn Thầy đã từ bi khai thị cho con hiểu được sự vi diệu của câu lục tự thần chú … và cách niệm thần chú cho đúng phương pháp ..

  Cầu nguyện cho Thầy Cô nhiều sức khỏe và sự trường tồn vì sự nghiệp giáo hóa chúng sanh.

  Om mani padme hum

 156. Mật Thái Xuyên says:
  Kính bạch Thầy

  Con hoan hỷ khi đọc bài viết ” Hưng vận tâm thức ” .  Con cảm ơn Thầy đã từ bi khai thị cho chúng con và chúng sanh một bài pháp lọi lạc. Qua đó con hiểu được những nguyên nhân khổ và công năng vi diệu của thần chú mani và còn giúp chúng con loại bỏ những phiền não.

  Con cầu nguyện Thầy, Cô trụ thế láu dài vì lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om mani padme hum

 157. Phạm thị hồng yến says:
  Kính bạch thầy

  Con là phạm thị hồng yến,con đã đọc được bài của thầy cảm ơn thầy đã ban tặng

  Om mani padme hum

 158. Mật Từ Quang (Bùi Tất Sơn) says:
  Kính bạch Thầy.

  Con đã đọc bài rồi ạ.

  Con cảm tạ ơn Thầy. Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy,Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om mani padme hum!

 159. Hoàng Nguyên says:
  Kính bạch Thầy!

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi khai thị cho chúng con hiểu một cách rất tường tận.

  Con cầu nguyện sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh!

  Cầu mong tất cả chúng sanh hạnh phúc thành tựu của Phật tánh!

  Om Mani Padme Hum!

 160. Thuan dinh says:
  Kính Bạch Thầy!

  Con đã đọc và hiểu được sự vi diệu của các câu thần chú

  Con hoan hỷ và chúc Thầy Cô mạnh khoẻ.

  Om Mani Padme Hum

 161. Kim Ngân says:
  Kính Bạch Thầy!

  Con đã đọc bài này rồi Thầy ạ.

  Con cảm ơn Thầy.

  Om Mani Padme Hum!

 162. Mật Quảng Lượng (Lê Tùng) says:

  Bạch Thầy, con đã hiểu được công năng của Thần Chú Mani, và 6  cách trì tục của Thần chú Mani ạ!

  Nhờ vào việc thực hành ứng dụng trì niệm Thần chú Mani mà chúng con và bạn đọc hữu tình có duyên lành sẽ đạt được những lợi ích từ việc trì tụng Thần chú mà trong bài viết Thầy đã nói rõ ạ!

  Con cầu nguyện Thầy Cô luôn thân tâm an lạc và trụ thế lâu dài vì lợi lạc của tất cả chúng sinh!

  Cầu nguyện tất cả chúng sinh thành tựu hạnh phúc Phật tánh!

  Om Mani Pahme Hum!

 163. Lan Xuân says:
  Kính bạch Thầy

  con đã đọc bài của Thầy rồi ạ .

 164. Lên thị mai says:
  Kính bạch thầy!

  Con rất hoan hỉ khi đã đọc bài này. Con cảm ơn thầy a

 165. Mật Liễu Tâm ( Quỳnh Trang) says:
  Kính Bạch Thầy

  Con đã đọc xong bài viết rồi ạ

  Con đã biết được công dụng của trì chú Mani và làm như nào để trì chú có công dụng nhất

  Con cảm tạ ơn Thầy vì bài viết này ạ

  Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh

  Om mani padme hum

 166. Cẩm Thu says:
  Con đã đõ bài rồi ạ. Con xin cám ơn Thầy ạ. Cầu nguyện cho Thầy thật nhiều sức khỏe ạ
 167. Đặng Hữu Cường says:
  Kính Bạch Thầy

  Con rất hoan hỷ khi đọc bài này

  Con cám ơn Thầy

 168. Kính bạch Thầy,

  Con hoan hỷ khi đọc bài viết “Hưng vận tâm thức”. Con cảm tạ ơn Thầy đã khai thị cho chúng con. Cầu mong tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om mani padme hum.

 169. Đặng Hữu Cường says:
  Kính Bạch Thầy

  Con đa đọc bài rồi

  Con Cám Ơn Thầy

 170. Thao le says:
  Con kinh bach thay.con nghe danh cua thay va doc nhieu bai viet thay day hoc tro con co comme nhieu ma khong duoc may lan ban luong duc hieu (mat quoc sanh.)chi cho con ma con van chua commet duoc.co le hom nay con moi co duyen duoc gap thay.con vui mung lam .chuc thay an lac.
 171. Thao le says:
  Co kinh bach thay .con da doc rat nhieu bai viet thay viet gui cac hoc tro nhung nhieu lan con commet ma khong duoc con gap ban luong duc hieu ( mat quoc sanh) chi cho con nhieu lan ma con chua ket noi duoc voi thay .hom nay con moi co duyen duoc gap thay.con chuc thay that nhieu suc khoe de khai thi con duong giac ngo cho tat ca chung sanh. Con cam on thay a.om mani padmehum
 172. Thao le says:
  Con cam on thay a.con doc rat nhieu bai thay gui cho hoc tro va nhung bai khai thi cho hoc tro .con cung duoc ban Luong Duc Hieu ( phap danh Mat Quoc Sanh.).chi cho con rat nhieu ma nay con moi du duyen duoc gap thay con cam on thay chuc thay manh khoe de khai thi cho chung sanh tren duong giac ngo .Om MANI PADMEHUM
 173. Kim anh thư says:
  Dạ con đọc hết bài con thấy rất ý nghĩa khi đọc hết bài này

   

 174. Mô Phật,

  Kính Bạch Thầy con đã đọc bài viết “Hưng vận tâm thức”.

  Con cảm tạ Thầy đã viết bài. Con cầu nguyện Thầy và Cô thật khỏe mạnh và trụ thế dài lâu.

  Cầu nguyện chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 175. Mật Hoàng Như says:

  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ. Con tạ ơn Thầy đã ban cho chúng con bài pháp lợi lạc.

  Con cầu nguyện Thầy sức khỏe và trường thọ vì lợi ích chúng sanh

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu trong hạnh phúc của Phật tánh

 176. Nguyễn Thị Nga says:
  Kính bạch Thầy.

  Con đọc bài viết này rồi ạ.

  Con cảm ơn Thầy ạ!

 177. Minh Tâm says:
  Kính bạch Thầy! Con đã đọc bài rồi ạ! Con cảm ơn Thầy ạ!

  Om Mani Padme Hum!

 178. Mật Hoàng Mai (Phạm Thị Mai) says:
  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài này rồi ạ. Con xin cảm ơn Thầy đã viết bài. Con kính chúc thầy Cô sức khỏe,an lạc.

  Con cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu trong hạnh phúc phật tánh.

  Om mani padme hum.

 179. Phạm Văn Khang says:
  Kính bạch Thầy. Con là Phạm Văn Khang. Con ở Quảng Ninh. Con đã đọc xong bài này rồi ạ. Con cảm ơn Thầy ạ.
 180. Ngô Ngọc Thúy says:
  Kính bạch Thầy .

  Con đã đọc bài rồi ạ.

  1. Con cảm tạ Thầy đã khai thị cho chúng con , để cho chúng con biết được sống ở trên đời này rất nhiều nỗi khổ mà con người phải trải qua . Nhưng nếu được Thầy dẫn dắt chúng sanh đến chân của Phật Đà thì mọi đau khổ của chúng sanh sẽ được giải thoát .

  2. Đàn con dại từ lâu vất vưởng .
  3. Hôm nay trông thấy đạo huy hoàng .
  4. Xin hướng về núp bóng từ quang .
  5. Chúng con mong Thầy soi đường dẫn lối.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe của Thầy Cô mãi trường tồn vì lợi lạc của chúng sanh.

  Con cầu cho tất cả chúng sanh bớt đi những đau khổ buồn phiền và được hưởng nhiều niềm vui của Phật Tánh.

  Om Mani padme  hum

   

 181. Mật Thường Quang says:

  Kính bạch Thầy.

  Con đã đọc bài này rồi ạ, con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi luận giải cho chúng con hiểu con người có 8 điều khổ là nguyên nhân của lo âu sầu muộn  và cách thực hành niệm thần chú để có thể  “Quẳng gánh lo đi mà vui sống”.

  Con xin cầu nguyện cho sức khoẻ Thầy Cô trường thọ vì lợi lạc chúng sanh

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om mani padme hun

 182. Lan Trần says:
  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc xong bài này rồi ạ.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Om Mani Padme Hum.

 183. Mật Tự Thanh says:
  Kính Bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết rồi ạ.

  Con xin cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om mani pdme hum!

 184. Vũ Minh Tâm says:
  Kính bạch Thầy!

  Con là Vũ Thị Minh Tâm. Con ở Hà Nội. Con đã đọc bài viết rồi ạ! Con cảm ơn Thầy ạ!

  Om Mani Padme Hum!

 185. Mai Gia Huy says:
  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc bài viết này. Từ khi con biết đến Phật pháp, con luôn cảm thấy tâm đắc với những chân lý thâm diệu và mong mỏi có thể học được cách để vượt qua tám điều khổ, để có thể “quẳng gánh lo đi mà vui sống”. Con cũng tìm hiểu về Tứ Diệu Đế và Bát Chánh Đạo, con cũng tập ngồi thiền, nhưng con chỉ dừng lại ở mức độ “người mù đứng từ xa xem voi”. Con cũng không dám tự mình đi xa vì không có phương pháp bài bản, cũng chưa có vị Thầy hướng dẫn cho con. Cơ duyên được biết đến chanhtuduy.com và bài viết “Hưng vận tâm thức” của Thầy, con biết thêm được một phương pháp đó là trì niệm thần chú của Mật Tông. Con cảm tạ Thầy đã giúp con được mở rộng tầm mắt, cho con biết về công năng, các cách và quy định khi trì niệm thần chú, dựa vào tự lực và tha lực từ chư Phật, chư Đại Bồ Tát để đạt được sự thanh tịnh lâu dài trong thân, khẩu, ý. Con hy vọng trong tương lai con có thể tích lũy đủ điều kiện để được Thầy chỉ dạy về phương pháp này.

  Con cầu nguyện cho chúng sanh thành tựu trong hạnh phúc Phật tánh.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Om Mani Padme Hum.

 186. Mật Tường Niệm (Trần Văn Chức) says:
  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc xong bài này rồi ạ.

  Con cảm ơn Thầy.

 187. Kính bạch Thầy.

  Con hoan hỷ khi đọc bài viết này rồi.

  Con cầu nguyện cho Thầy Cô luôn khỏe mạnh.

  Om mani padme hum.

 188. Kính Bạch Thầy!

  Con rất hoan hỷ đọc bài pháp của Thầy. Nhờ được làm học trò của Thầy mà đệ tử chúng con có thể dễ dàng loại trừ những phiền não của thế gian một cách đơn giản là thực hành khai thác nguồn năng lượng tinh túy bên ngoài thông qua câu Thần chú vi diệu Mani của Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát (Đức Phật bi mẫn siêu phàm). Con hoan hỷ với 6 cách niệm mà Ngài Liên Hoa Sanh chỉ dạy. Nhưng để đạt hiệu quả cao chúng con cần phải được Thầy truyền pháp đích thực.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc cho chúng sinh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sinh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum!

 189. Nguyen Thanh Van says:
  Kinh bach Thay

  Con da doc bai viet nay. Con xin cam on Thay

  Om mani padme hum

 190. Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Qua bài viết, con càng hiểu được những lợi lạc vô song của việc trì niệm thần chú và thực nghĩa sâu xa của thần chú là “bảo hộ tâm thức” thoát khỏi uế trược, phiền não. Con thật hoan hỷ khi biết rằng khi thực hành trì niệm thần chú thì thân ngữ tâm của hành giả đều được thanh tịnh, kết nối và hoà vào từ trường thanh tịnh của câu thần chú là mật ngữ lưu xuất từ những cơn đại định tam muội của chư Phật, chư đại Bồ tát. Con dần hiểu hơn lời dạy của Thầy là kim chỉ nam của học trò, đệ tử Mật gia Song Nguyễn là “một đời người, một câu thần chú”. Đó tựa như một lời xác quyết mạnh mẽ giúp chúng con định hình một cách rõ ràng hướng đi trên con đường đến thành phố giải thoát. Con lại thấy rằng trong khi rất nhiều Phật tử cho rằng Phật pháp cao siêu thì giáo điển càng khó hiểu, giáo pháp càng khó thực hành, trong đó thần chú phải thật dài và khó thuộc thì tại Mật gia Song Nguyễn, học trò, đệ tử chúng con lại được dạy và học theo cách ngược lại. Song về hiệu quả, không thể chối cãi về trình độ học thuật vượt bậc, mà quan trọng là đồng đều của các hành giả tại Mật gia Song Nguyễn so với mặt bằng chung. Một số người trong số các Phật tử kia vẫn biết đến câu thần chú, vẫn đọc thần chú song không phải để tự lực hành pháp ngõ hầu đạt được ước nguyện chính đáng tối thượng là giải thoát khỏi sanh tử luân hồi mà để cho một mục đích khác thì sẽ chẳng khác nào một cách đọc đơn thuần, dùng thuốc đắt tiền mà không biết để chữa bệnh gì, không dùng theo toa, với sự hướng dẫn của bác sĩ dẫn đến không hiệu quả. Bởi vậy, trong bài giảng Thầy đã nêu rõ rằng khi trì niệm thần chú cũng cần tuân theo những quy định như: không được ngừng niệm chú giữa chừng để trò chuyện với người khác, không được niệm lớn tiếng vì sẽ giảm quyền năng thần chú và làm các loài phi nhân, ma quỷ hốt hoảng mà bất tỉnh; không khạc nhổ những nơi có người qua lại làm trở ngại cho năng lực của thần chú.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã giảng giải cho chúng con về công năng của thần chú trong việc hưng vận, chuyển hoá tâm thức từ tâm phàm phu trở thành tâm Phật. Như vậy mới đích thực là dần được “quẳng gánh lo đi mà vui sống”. Con thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy và Cô vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 191. Linh dược says:
  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài này rồi ạ.

  Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sinh.

  Cầu nguyện chúng sinh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum

 192. Mật Hữu Tâm ( Lê Văn Co ) says:
  Kính Bạch Thầy

  Con đã đọc xong bài rồi ạ

  Con cầu mong Thầy và Cô sức khõe và trường thọ vì lợi lạc chúng sanh ạ

 193. Vũ Thị Thu says:

  Kính bạch Thầy

  Con là Mật Thuận Nguyên con đã đọc xong bài này rồi ạ . Cầu nguyện Thầy Cô sức khoẻ và trường thọ vì lợi lạc chúng sanh. Cầu nguyện chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om mani padme hum

 194. Mật Ỷ Nguyên( Nguyễn Thị Thuyến ) says:
  Kính bạch Thầy

  Con là Mật Thái Xuyên, con đánh máy comment giúp mẹ con.

  Kính bạch Thầy

  Con đã đọc xong bài này rồi ạ. Con cảm tạ ơn Thầy đã giảng giải tường tận để chúng con hiểu được tốt. Con cầu nguyện cho sức khỏe và trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

 195. Vũ phượng says:
  Kính bạch thầy, con đã đọc xong bài của thầy và đọc cho mẹ con nghe. Mẹ con rất hoan hỷ vì được nghe về bài của thầy.

  Cln cảm tạ ơn thầy ạ!

 196. Mật Liễu Tâm (Quỳnh Trang) says:
  Kính Bạch Thầy

  Con đã đọc xong bài viết của Thầy rồi ạ

  Con cảm ơn Thầy vì bài viết này ạ

  Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh

  Om mani padme hum

   

 197. Mật Dũng Tâm says:

  Thưa Thầy

  Con Mật Dũng Tâm đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Con hoan hỷ với bài viết của Thầy ạ.

  Con cầu nguyện Thầy Cô trụ thế lâu dài vì lợi lạc của tất chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 198. Minh Chien says:

  Kính Bạch Thầy.

  Con rất hoan hỉ đọc bài viết của Thầy rồi ạ. Con xin cảm ơn Thầy.

  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô để chúng sanh được hưởng nhiều lợi lạc.

  Om Mani Padme Hum.

 199. Huyền Phạm says:
  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết. Con cảm ơn Thầy ạ!

  Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi ích chúng sinh. Cầu cho tất cả chúng sinh thành tựu hạnh phúc Phật tánh

 200. Mật Xuyến says:
  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài này rồi.

  Cầu nguyện chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh. Om mani padme hum!

 201. Thuỷ Trịnh says:
  Kính bạch Thầy, con đã đọc xong rồi ạ, con cảm ơn Thầy ạ!
 202. Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ đọc bài viết  ” HƯNG VẬN TÂM THỨC”. Con cảm tạ ơn Thầy đã minh giải cho chúng con được năm công năng vi diệu của câu thần chú, đã qua các đại định tam muội của chư vị Bồ Tát đúc kết tất cả tinh túy của chư Phật. Đặc biệt khi hành giả thực hành trì niệm thần chú thì thân, khẩu, ý ngay thời điểm đó được bảo hộ và thanh tịnh. Khi hành giả đã hiểu, tin và tinh cần trong thực hành thì cũng đồng nghĩa với việc những lo rầu, ưu phiền thế gian được giảm trừ nhờ sự nỗ lực của bản thân cũng như nhận được tha lực bổ trợ. Cũng giống như chiếc điện thoại vậy, điều kiện cần là đang hoạt động song điều kiện đủ là cần có sóng nhà mạng bao phủ, trên thực tế thì không thể nhìn thấy sóng nhưng nhận và gọi được cuộc thoại thì cũng đồng nghĩa với việc có sóng vậy. Như vậy nỗ lực bản thân chính là làm sao cho chiếc điện thoại đang ở trạng thái tốt, hoạt động đúng công năng, và tha lực sẽ là phần tiếp theo, không thể dùng định lượng, dùng khả năng của bản thân để phân định mà chỉ xác nhận lại thông qua hành vi gọi và nghe điện thoại vậy.

  Kính bạch Thầy! Qua bài viết con hiểu được rằng, ưu phiền thế gian dẫu bao nhiêu thì vẫn có những phương pháp đối trị thông qua các phương tiện, ở đây chính là việc thực hành trì, niệm thần chú. Và đó thực là một phương pháp đơn giản, dễ áp dụng và thực hành. Cầu nguyện cho con và tất cả chúng sanh hữu tình có thể luôn tỉnh thức, tinh cần thực hành để có thể đối trị được với những lo rầu, ưu phiền thế gian, thong dong sải bước trên đạo lộ giải thoát vì bản thân và tha nhân.

  Con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô mạnh khỏe, trường thọ, trụ thế dài lâu vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh viên thành Phật đạo

  Om Mani Padme Hum!

 203. Đỗ Thị Kiều Oanh says:
  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết “ Hưng vận tâm thức”

  Con vô cùng biết ơn Thầy đã từ bị khai thị cho chúng con hiểu được như thế nào là Thần chú và ấy nghĩa sâu xa của việc niệm thần chú bảo vệ tâm thức thoát khỏi uế tạp , phiền não trong đời sống hàng ngày

  Con cảm tạ ân đức của thầy!

  Con kính chúc Thầy , Cô mạnh khỏe trụ thế lâu dài vì lợi lạc chúng sanh!

  Om Mani Padme Hum!

 204. Trần Anh Thương says:
  Kính Bạch Thầy con đã đọc bài này rồi ạ. Cầu nguyện sức khoẻ Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

DMCA.com Protection Status