Nov 27, 2012

Posted by in Trang chủ, Ứng dụng thực hành | 71 Comments

Gia tài của Phật là tiền?

Gia tài của Phật là tiền?

Tôi thấy đúng là hiện nay có hàng trăm, hàng ngàn ngôi chùa ở khắp các nơi từ Nam chí Bắc vẫn có kiểu thờ tự lôm côm, trái chánh kiến như vậy. Nó nhan nhãn trước mắt mọi người, đến nỗi người ta đã thấy việc thờ cúng tà kiến, mê tín đó là điều “bình thường” mất rồi! Thậm chí ngày nay có nhiều người còn đến chùa, thay vì thỉnh tranh tượng đức Phật để tôn thờ, lễ bái, cúng dường… họ lại làm ngược lại là thỉnh các vị thần tài, thổ địa, quan công, địa mẫu… về thờ!!! Ác hại thay, họ lại nhận tranh tượng các vị quỹ thần này ngay tại chùa, từ chính tay mấy ông “Thầy”, bà “Sư” đầu tròn, áo vuông, giả dạng Tăng tướng, đội lốt nhà sư, làm bộ tu hành… “gia trì” nữa mới đau đớn làm sao!!! Cho nên người dân càng ngày lại càng mất niềm tin nơi Phật giáo, chính vì những hình ảnh mê tín cộng với nhiều điều tà vạy khác mà các vị Tăng Ni, Phật tử tà kiến, phá phạm giới hạnh… gây nên! Ác hại thay! Thật là đáng xấu hỗ cho họ.

Nhân khi tác giả CHÁNH luận giải về Quan Công, cũng như bài viết có nhắc đến thần tài, thổ địa. Thạch Sanh tôi cũng mạn phép có đôi dòng lạm bàn, đóng góp một ít ý kiến về vụ này. Vì thấy rằng việc người dân Việt Nam ta hiện nay thờ thần tài, thổ địa, đốt vàng mã… là có hơi hám bắc chước tụi Trung Quốc ngày xưa, mang đậm màu sắc mê tín…
Nguyên nhân xuất phát cho việc thờ tự này từ đâu ra? Do người Trung Hoa truyền lại từ ngàn đời nay. Thuở xưa, vào thế kỷ thứ 8 đời nhà Đường bên Trung Quốc có một đạo sĩ tên là Vương Phù. Hắn ta nằm trong quan tài thở bằng ống thông hơi, giả chết 3 ngày sau khi khâm liệm rồi sống dậy. Từ đó, hắn phao tin ra Diêm Vương bảo hắn về cúng đồ vàng mã, thờ thần tài mới có phước làm giàu. Dân nghèo cơ cực, nghe qua liền đổ xô mua về cúng, thờ những loại sản phẩm trên mà thời đó, chỉ có phổ biến ở giới tiện dân, vùng biên địa xa xôi, thiếu ánh sáng văn minh loài người. Sau này, người dân cả nước Tàu, từ tiện dân đến đại nhân, từ túp lều tranh cho đến cung điện lầu đài, đều có thờ thần tài và đốt vàng mã. Mặt khác, những thứ trên quá rẻ tiền nên ai cũng mua sắm được, nên nạn mê tín này càng hoành hành cho đến thời gian sau trở thành tập quán của người Trung Hoa.
Nước ta thời đó, do bị đô hộ nên buộc phải thờ cúng như họ. Cái gì bắt buộc lâu đời rồi sẽ trở thành tự động. Vì vậy nên có hậu quả như ngày nay. Cúng vàng mã, thờ thần tài không những là một sự bắt chước mê muội, vô căn cứ mà còn là một nỗi sĩ nhục của người dân mất nước khi xưa. Đứng trên quan kiến đạo Phật, cúng đốt vàng mã, thờ thần tài là tà kiến, là mê tín. Đạo Phật là đạo không thờ thần, trời, quỷ ma bởi đạo Phật cổ súy cho chánh tín, chánh kiến. Điều đó có nghĩa là niềm tin cần được soi sáng bởi trí huệ, cho nên mới được có chánh tín. Còn chánh kiến là thấy biết như thật, không thông qua lớp màng nghi hối nào.
Trong kinh “Những phước báu tối thượng” Đức Phật chỉ ra rõ là nên thờ kính những bậc đáng thờ kính, trong đó không đề cập đến thờ kính loài trời, loài quỷ thần. Vì sao như vậy? Bởi kinh điển xác quyết, loài quỷ thần dù là quỷ thần có oai đức chẳng hạn như Quan Công, Dạ Xoa, Long thần, Quỷ vương… cũng không nên thờ tự. Trong thế giới loài quỷ thần không có trật tự nhất định nào cả, nên tính khí thất thường, sân hận nhiều, vui buồn không tự chủ bởi họ không có khả năng tu tập thiền định. Họ cũng không có khả năng để ban cho ta phước lộc vì ngay cả Đức Phật cũng không làm được điều đó!
Ai gieo phước thì hưởng, không tự dưng kẻ khác ban cho, đó là luật nhân quả mà Phật đã chỉ ra trong kinh điển. Loài quỷ thần chỉ có thể đoán quá khứ chính xác, đoán được một phần nhỏ về tương lai, liền hiển lộ “quỷ thông” nhờ qua các bà đồng cốt nên người thường ngu muội đâm ra sợ sệt và thờ cúng.
Đó là nói về thành phần quỷ thần có oai đức. Còn thần tài, thổ địa là loại tiểu quỷ, tự bản thân họ sống nhờ thức ăn bằng mùi hương do con người cúng hiến.
Thần tài là thuộc hạ của Tài bảo Quỷ vương, một loại quỷ oai đức chủ sự về tiền tài. Tài bảo Quỷ vương lại là thuộc hạ của Tỳ sa môn thiên vương, là một trong Tứ đại thiên vương (Bốn vị trời cai quản nhân gian). Tứ đại thiên vương là hộ pháp của Đức Phật. Các vị trời này được nhắc tới trong nhiều kinh khác nhau. Họ đều có dự trong các Pháp hội do Phật thuyết pháp, và luôn luôn vào thời điểm đó, họ phát nguyện trước Đức Phật rằng sẽ hạ lệnh cho các Quỷ vương hộ vệ, hỗ trợ cho những ai tụng kinh, niệm Phật, trì chú…
Còn thổ địa là ai? Họ là loại tiểu quỷ, là lính sai cho Thần hoàng, vị quỷ thần có oai đức có trách nhiệm hộ trì một làng, một thị trấn, có khi một huyện, tùy theo công đức lâu năm trong cõi giới của quỹ thần mà Thần hoàng hoàn thành trách nhiệm. Thần hoàng lại là thuộc hạ của Địa thần Kiên Lao. Địa thần Kiên Lao lại là thuộc hạ của Trì quốc thiên vương (một trong Bốn vị thiên vương). Cũng như trên, từ đây người Phật tử chân chính có thể hiểu rõ vai vế của chúng ta ở vị thế nào rồi.
Phần trên là thế giới quan của Phật giáo, còn sau đây là một xác quyết của kinh Địa tạng Bồ tát Bổn nguyện, phẩm thứ Tám:
“Ác độc Quỷ vương chắp tay cung kính bạch cùng Đức Phật:
– Bạch Đức Thế Tôn, khi đi qua sân nhà người ta, hoặc thành phố, xóm làng, vườn cây, buồng nhà, trong đó như có người nam, kẻ nữ nào tu được thiện sự bằng mãy lông sợi tóc, cho đến treo một tràng phan, một bảo cái, và dâng chút hương, chút hoa cúng dường tượng Phật, cùng linh ảnh Bồ tát, hoặc chuyển đọc tôn kinh, đốt hương cúng dường cho một bài kệ, một câu kinh, thì hàng Quỷ vương chúng con sẽ kính lễ người đó như kính lễ các Đức Phật thuở quá khứ, hiện tại, vị lai.
Chúng con ra lệnh cho các tiểu quỷ có oai lực và thần Thổ địa đều phải bảo vệ, che chở, chẳng để cho các việc dữ, các tai nạn bất kỳ, hoặc bệnh nan y, bệnh hiểm nghèo bất kỳ, cho đến những việc không vừa ý đến gần chỗ của các nhà đó, huống là để cho vào cửa!”
Qua đó, Phật tử chúng ta tự hào mình là con Phật, tựa như Hoàng tộc phải được lính cho đến quan lại kính nễ và hộ vệ. Do vậy, ta không cần phải kính lễ, thờ tự Thần tài, Thổ địa vì bất kỳ lý do nào, dù đó là dịch vụ giải trí hay kinh doanh thương mại.
Ngày nay, chúng sanh mê muội vì nghiệp xấu chung trong thời kiếp trược này, họ cố gắng làm phước, tạo đức nhưng không biết bắt đầu từ đâu, với đối tượng nào. Chẳng hạn như họ kinh doanh hay mở dịch vụ thương mại từ tập đoàn, công ty cho đến khách sạn, cà phê, hàng quán nhỏ… đều có thờ ông thần tài, thổ địa để được ban cho tài lộc, thịnh vượng. Họ thành khẩn quỳ vái, thắp nhang mỗi ngày 2 lần, cúng dường thuốc lá, cà phê đều đều. Song le, thực tế thì sao? Chỗ nào cũng có thờ thần tài, sao lại có chỗ mở ra bán đắt, chỗ kia lại sụp tiệm? Thần tài thần thông có khả năng ban phước lộc thì tại sao có thực trạng như vậy? Ở châu Âu, châu Mỹ có thờ thần tài đâu mà họ giàu có như vậy? Trong nước ta, những người theo đạo Công giáo, Tin Lành… đâu có thờ thần tài chẳng lẽ họ nghèo hết ư?
Thực tế thì hoàn không phải vậy! Nếu chúng ta làm đúng tinh thần Bát chánh đạo Đức Phật đã chỉ ra, biết gieo nhân lành thì chắc chắn quả lành sẽ đến với chúng ta một cách tự nhiên. Đức Phật đã xác quyết trong Kinh Nhân Quả ba đời rằng: không có bất kỳ ai là không xứng đáng nhận được những gì không thuộc về mình (tức gieo nhân gì, sẽ gặt quả đó) và dù rằng có trãi qua hàng trăm đại kiếp (#hàng tỉ tỉ năm), quả cũng sẽ trổ ra trên thân ngủ uẩn của người ấy trong kiếp lai sinh. Cho dù họ có lẫn trốn trong đất đá, trong không trung, trong lửa, trong nước… cũng không thoát được một khi quả đã chín muồi.
Cầu mong quả báo sẽ nhanh chóng chín muồi trên thân tâm của những kẻ tà kiến, những người “man rợ” đội lốt tu hành làm điều tà vạy, dẫn dắt chúng sanh vào con đường lầm lạc.
Cầu chúc tác giả Chánh, cùng quý Phật tử, quý báo sẽ luôn được cát tường vạn hạnh trên đạo trình hoằng dương chánh pháp, hiển chánh đả tà!
Trân trọng,
Thạch Sanh – Lý Liễu Quán.
 1. Mat Phuoc says:
  Kinh Bach Thay
  Con vo cung hoan hy khi doc xong bai nay va cung hieu than phan cua nguoi tu Phat rat la cao quy ,cac quy than du co oai duc thi theo quan kien nha Phat ho chi la lop ho ve nho be doi voi tu Phat ma thoi lam sao ta co the tho cung ho duoc nen tho nhung bac dang tho Kinh voi minh . Om Ah Hum
 2. Mật Tất Kiểm says:
  Kính Bạch Thầy .
  Thông qua bài viết giống như cú shock về tâm linh mà cách đây vài tháng kể từ khi con bắt đầu quy y nhận thấy .Và cũng từ đó con không còn tin về “Thần tài ,thổ địa” hay những quỷ Thần khác mà nhân gian hiện nay đang thờ và cúng tiến nhằm mục đích “Cầu mong giàu sang , con cái đề huề” , nhận thấy đó là những tri kiến lầm đường lạc lối mà dân ta không hề hay biết rằng chính người bạn láng giềng đã đồng hóa từ rất lâu .
  Con xin đảnh lễ tri ân Thầy đã chỉ dạy cho chúng con giáo Pháp với nhiều phương tiện thiện xảo giúp chúng con hiểu thấu đáo .
  Cầu mong cho chúng sanh hạnh phúc với thành tựu Phật tánh .
  OM MANI PADME HUM !
 3. Ngocanh says:
  Thưa Thầy !
  Con đã đọc bài này rồi Thầy ,đó là nỗi bất hạnh cho những người không biết đã gửi nhầm “trứng cho ác”
  Kính Thầy
 4. Diệu Viên Nguyên says:
  Mô Phật!
  Kính bạch Thầy, con hoan hỷ khi đọc bài viết này của tác giả Thạch Sanh. Con thấy hiện tượng thờ cúng Thần Tài nhan nhản ở nhiều nơi kinh doanh buôn bán, và buồn thay chính gia đình con đang có cửa hàng bán thuốc cũng thờ Thần Tài, và sáng nào bố con cũng mua hoa quả và thắp nén nhang cúng Thần Tài. Con hy vọng rằng trong tương lai con sẽ đủ đạo lực để hướng bố mẹ con theo Phật Pháp, từ bỏ việc thờ cúng vô lý này.
  Con cũng đã từng đến 1 ngôi chùa X ở Hà Nam quê con, con thấy nhiều người đến đây không để tiền vào hòm công đức mà lại nhét tiền vào tay Tượng Phật, rồi ra ngoài sân chùa thì xả rác khắp nơi như bãi chiến trường, làm mất đi sự tôn nghiêm nơi cửa Phật. Chẳng lẽ họ coi các Bậc Thánh Tăng Đạo Phật như người ăn hối lộ ở thế gian sao?, có thể đáp ứng những tham vọng về vật chất của họ?. Thật chẳng khác nào một sự phỉ báng!
  Cầu nguyện cho ngọn đuốc trí huệ được thắp sáng muôn nơi!
  Om mani padme hum.
 5. Mật Hảo says:
  Kính bạch Thầy
  con hoan hỷ khi đọc bài viết này của tác giả Thạch Sanh. Thật hoan hỷ với những tác giả khi có những nhận định đúng chánh kiến về việc thờ tự,việc đốt vàng mã.
  Cầu mong chúng sanh thấm đẫm hồng ân Tam Bảo
  om mani padme hum
 6. Mật Nguyên Tánh says:
  Kính bạch Thầy,

  Con đọc bài này rồi ạ.

  Cầu mong cho tất cả chúng sanh tìm được nơi nương tựa chân thật.
  Cầu mong cho tất cả chúng sanh uống được tinh túy Cam Lồ.

  Kính Thầy,

  Om Mani Padme Hum

  • Mật Nguyên Tánh says:

   Kính bạch Thầy,

   Con đọc bài này rồi ạ.

   Cầu mong cho tất cả chúng sanh thiêu rụi phiền não vô minh.

   Kính Thầy,

   Om Mani Padme Hum 

 7. Mật Ngã says:
  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài này rồi!
  Đức Phật đã xác quyết trong kinh nhân quả ba đời thì bất kỳ ai khi đã gieo nhân xấu thì ắt bản thân phải gặt lấy quả xấu đó, dù họ trốn trong đất, trong không trung, trong nước….cũng không thoát khi ngiệp đã chín muồi.Họ không thể thờ, cúng thần tài thổi địa, mẹ sanh mẹ độ…để làm ăn được giàu có hay gia đình hạnh phúc…Ngay cả Đức Phật Ngài còn khẳng định rằng Ngài không thể thay đổi được định nghiệp của chúng sanh thì há gì loài quỷ thần như thần tài, thổ địa..có thể làm được chuyện đó.Đức Phật không thay đổi được nghiệp của chúng sanh nhưng Ngài chỉ ra cách để chúng sanh tự thay đổi được định nghiêp của mình đã gieo từ quá khứ, hiện tại đó là tu Phật, thực hành pháp để chuyển hoá nghiệp nặng hoá nhẹ, nhẹ hoá không theo luật tắc nhân quả. Khi người ta tu Phật, thực hành pháp là gieo nhân lành tức gặt quả lành. Không nhân nào bằng nhân Phật pháp.
  Cầu nguyện cho chúng sanh luôn biết gieo nhân lành phật pháp để được an lạc đời này và cực lạc đời sau. Om Ah Hum!
 8. Mật Nhị Khang says:
  Mô phật!
  Kính bạch Thầy, con hoan hỷ được đọc bài viết của đạo hữu Thạch Sanh – Lý Liễu Quán trên trang chanhtuduy.com. Hoan hỷ thay những luận giải đúng theo giáo lý của Đức Phật, chỉ rõ những sai sót đang diễn ra trong các hoạt động đã và đang diễn ra tại ngay một vài chùa. Nơi mà những “mang danh ” tỳ kheo tu tập theo giáo lý nhà Phật. Thông qua các luận giải, những xác quyết từ những kinh điển của Đức Phật càng minh chứng cho những sai lầm trong việc thờ cúng, lễ lạy , làm những điều không đúng chánh pháp, không đúng đối tượng. Những hành động đó không chỉ ảnh hưởng tới huệ mạng của chính mình mà còn có nguy cơ làm lây lan tà kiến, gieo dắt người khác càng ngày càng xa chánh kiến. Khi đó, với nhân tà kiến, phỉ báng chánh pháp, phỉ báng Đức Phật thì quả thật không dám nghĩ bàn. Nhờ vậy con hiểu càng rõ hơn ” nguyên lý” của nhân quả theo giáo lý nhà Phật để có những hành động đúng với những giáo lý nhà Phật.
  Con cảm ơn Thầy đã từ bi truyền tải những giáo lý, những luận điểm theo đúng giáo lý, giáo điển nhà Phật trên trang mạng chanhtuduy.com cũng như các phương tiện thiện xảo khác.
  Con xin cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của chúng sanh.
  Cầu nguyện cho giáo lý PHẬT ĐÀ được lan toả khắp muôn nơi.
  Cầu mong tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh
  Om Ah Hum.
 9. Mật Giác Phương says:
  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ. Qua bài viết, con hiểu được nguồn gốc của việc đốt vàng mã, thờ cúng thần tài, thổ địa và vì sao người Phật tử không được thờ thần tài, thổ địa. Ngoài lý do người Phật tử là con của đấng Pháp Vương Hoàn Vũ nên có thân phận cao quý thì sự không thờ cúng thần tài, thổ địa ẩn chứa cả sự từ bi. Từ bi vì không muốn họ tổn phước.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh có duyên lành hạnh ngộ bậc đạo sư chân chánh.

  Om Ah Hum.

 10. Mật Nhuận Quang says:
  Kính bạch Thầy!

  Con đọc bài viết này rồi ạ. Thật đáng buồn cho chúng sinh vẫn còn nhiều tà kiến.

  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sinh.
  Cầu nguyện cho ngọn đuốc trí huệ thắp sáng muôn nơi.

  OM MANI PADME HUM!

 11. Mật Tịnh Giác says:
  Kính bạch Thầy,
  Chính bản thân con trước đây, vì vô minh và không có Minh sư chỉ dạy, con cũng “nghiên cứu sách vở” và lập bàn thờ thần tài thổ địa. Con còn tìm mua và đọc cuốn “Thần tài Mật tông” do các Thầy tu(?) Việt Nam dịch. Chẳng hạn như cuốn “Phương pháp thờ Thần tài Mật tông” của “Đại đức” Thích Minh Tông, hoặc cuốn “Thần tài Mật tông” của “Đại đức” Thích Minh Nghiêm. Và sau đó con thỉnh “cụ” Hoàng Thần Tài về thờ, đặt “cụ” ngồi chung bàn với Chư Phật, Bồ tát…
  Nhờ duyên lành phước lớn, con được Thầy làm lễ quy y Tam Bảo và giảng luận về việc “Quy y Phật thì không thờ Thiên-Thần-Quỷ-Vật”. Sau đó, tuân theo huấn thị của Thầy, con đã thỉnh “cụ” Hoàng Thần Tài ra khỏi bàn thờ Phật.
  Kính bạch Thầy,
  Con quan sát và nhận thấy rằng, nếu không có Vị Thầy chân chánh chỉ dạy, thì các Phật tử Việt Nam (từ Tăng sĩ cho đến Cư sĩ) đa phần đều bị “dính” về việc thờ thần tài, thổ địa. Nhiều vị Tăng sĩ vì ngu si không biết, hay biết mà cố tình “tiếp tay” cho các Cư sĩ làm việc tà kiến này. Thật là tội lỗi!
  Con xin kính đảnh lễ tri ân Thầy.
  OM AH THINLEY GURU PADME SIDDHI HUM
  • Chánh Tri says:

   Thực trạng đau lòng đâu ai xót. Thần tài thờ mãi chẳng thấy tài. Đến khi nghiệp trổ đâu tránh khỏi. Cái nghèo vẫn vậy có hơn ai?

  • Mật Tịnh Tâm says:
   Kính bạch Thầy,
   Trò cảm tạ ân đức của Thầy đã giảng dạy. Nhờ Thầy nhiều lần khai thị, mà chúng trò mới bỏ được việc thờ cúng tà kiến. Riêng trò từ ngày tiễn các “ngài” lên đường, nhà cửa đã thông thoáng hơn, bớt ngộ ngạt, vì tiết kiệm được một khoảng diện tích cho ngôi nhà chật hẹp của trò. Cảnh tượng trước kia là bàn thờ Thổ địa, Táo quân leo lét ngọn đèn trái ớt màu đỏ,thật là cảnh liêu trai chí dị. Nhà chật mà bàn thờ cửu huyền thất tổ thì to tướng, chiểm chệ bộ lư hương. Việc cúng bái mùng 15,30 cũng hao phí và mất thời gian, công sức không ít, giờ cũng không cần phải làm. Nghĩ lại những trò tà kiến, mất tiền mà giảm phước, trò cảm thấy thật là áy náy.
   Giờ đây, trò đã thấm nhuần Niềm Kiêu Hãnh Linh Thánh thầy trao, không còn lo sợ vì các thế lực tà ma ngay trong chính ngôi nhà của mình. Thật là vui mừng vì sau bao nhiêu năm tháng, giờ mình được làm chủ chính ngôi nhà mình. Mà còn vui mừng hơn nữa là biết thờ cúng đúng theo Chánh Pháp: Kính Bậc đáng kính, Thờ Bậc đáng thờ.
   Trò thật hoan hỉ với những huynh đệ, những chúng sanh đã tìm đến với trang chanhtuduy.com, mà nhờ đó có Chánh Kiến trong việc thờ cúng.
   Trò cầu nguyện trí tuệ Đạo Sư ngày càng đến được với chúng sanh khắp nơi, để xua tan tấm màn vô minh tăm tối.
   Trò đảnh lễ Thầy!
   Om Mani Padme Hum
 12. Mật Thanh Tâm says:
  Mô Phật!
  Kính Bạch Thầy!
  Con hoan hỷ khi đọc bài viết của Thạch Sanh-Lý Liễu Quán.
  Thực trạng thờ tự của người dân nói chung và các Phật tử hiện nay nói riêng không đúng với Chánh kiến.Miệng thì râm râm nói mình theo đạo Phật, nhưng tại sao không thờ Phật? mà lại thờ luôn cả Thần,thờ Trời,thờ Thánh thậm chí có một số nơi thờ cả Vật.Rất nhiều chùa chiền nước ta trong việc thờ tự họ làm trái với Chánh kiến nhà Phật,tại sao lại như vậy?ông “Thầy” bà “Sư” không lẽ họ lại không biết điều căn bản nhất khi Quy y Phật thì không thờ Thiên-Thần-Quỷ-Vật. Phải chăng do họ sợ chùa mình không thờ thì không ai đi?cũng giống như việc cúng sao hay cúng tam tai cũng vậy chùa mình không làm thì họ đi chùa khác? .hay là vì lý do tư lợi cá nhân? và cho là lý do gì đi nữa thì việc làm của ông “Thầy” bà “Sư” chẳng khác nào hủy báng Chánh Pháp bởi lẽ, đức Phật đã thuyết rằng :”Tin ta mà không hiểu ta, là phỉ báng ta” gây ra nhân ác là đọa địa ngục vô gián .
  Việc thờ tự của người dân một phần cũng bắc nguồn từ truyền thống vô minh ,ông bà tổ tiên truyền lại nên nhà nhà con thấy ai cũng thờ Phật chung với quan công, ông địa – thần tài,tổ tiên ,trong bếp thì thờ ông táo,ngoài cửa thì thờ thổ địa với ông trời.khi con đi chùa cũng thường bắt gặp những kiểu thở tự lôm côm như vậy, chính vì những hình ảnh thờ tự đó suy ra việc người dân thờ tự,cúng kiến,mê tín điều đó là “bình thường” ,vì họ thấy ở chùa cũng thờ tự như mình.
  Những người dân con không nói, do họ không tìm hiểu Phật Pháp hay do vô minh hoặc do không gieo duyên Phật Pháp từ nhiều đời nhiều kiếp trước nên kiếp sống này họ không có duyên với Chánh Pháp ,không được trợ duyên từ vị Thầy chân chánh.
  Bản thân Đức Phật đã từng thuyết rằng, có ba điều Ngài không làm được: 1.Không thể chuyển được nghiệp của chúng sanh 2.Không thể độ người không có duyên với Phật pháp 3.Không thể độ được hết thảy chúng sanh.
  Nhưng ngược lại người đáng bị lên án ở đây là những người đệ tử Phật,hằng ngày tụng niệm, trì giới,ăn chay,học Phật, truyền giáo Pháp nhà Phật mà lại làm những điều khác xa lời dạy của Phật, họ tổ chức những hoạt động tâm linh đậm màu sắc mê tín dị đoan(tổ chức lễ dâng sao,giải hạn sao;cúng tam tai;cầu siêu-cầu an; hoặc cầu siêu-cầu an cho các vong linh-hài nhi; chiến sĩ;người quá cố;tụng niệm người quá cố….) Thậm chí ở một số nơi,trụ trì chùa còn tổ chức “bắt ma”,gọi “hồn”,trục “vong”.Chính những hoạt động tâm linh đậm màu sắc mê tín đó,đã làm cho chúng sanh hoang mang và sợ hãi, mà nghiêm trọng nhất là “sợ hãi tâm linh” (Sợ năm mình bị sao xấu,sợ năm mình bị hạn tam tai)cho nên hằng năm điều phải đến chùa “giải hạn”;sợ có “vong”trong nhà nên mới thờ “Thổ địa” ;sợ nghèo khổ,thất bại trong công việc làm ăn buôn bán nên mới thờ” Thần tài-Ông địa” chính do suy nghĩ”có thờ có thiêng,có kiên có lành” mà không chịu suy xét lại ,những việc xảy ra ở kiếp này dù sướng vui hay đau khổ ; dù giàu hay nghèo;dù khỏe mạnh hay yếu đau ….điều là Nhân-Quả đã gieo từ nhiều đời, nhiều kiếp trước.Là con Phật chúng ta phải tin vào luật Nhân-Quả , các vị Trời, Thần, Thánh…cũng phải tu tập thiện nghiệp để không phải rơi xuống các cõi thấp, họ không có khả năng ban tài lộc, phước lộc cho ta,do đó những kiểu cầu tài, xin lộc, vái lạy là mê tín, là ngược với luật tắc Nhân-Quả.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh có duyên lành hạnh ngộ bậc Đạo sư chân chánh.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Om Mani Padme Hum.
 13. Lê Dung says:
  Kính bạch Thầy! con đã đọc bài viết rồi ạ. Quả thực có một thực trạng là không ít người dân nước ta, nhất là những người làm công việc kinh doanh buôn bán vẫn thờ Thần tài và đốt vàng mã vì họ cho rằng trần sao thì âm vậy. Đọc bài viết, con lại nhớ đến hình ảnh những dòng người xếp hàng dài trước các cửa hàng vàng từ sáng sớm để mong mua được ít vàng cầu may nhân ngày…vía Thần tài! Họ đâu biết đó không chỉ là u mê tà kiến mà còn vô tình chứng minh cho sức mạnh đồng hoá, cho nỗi nhục mất nước từ xa xưa vẫn kéo dài tới bây giờ. Con cầu nguyện cho chúng sanh luôn có được chánh kiến, thoát khỏi sự vô minh.
 14. Nga (HN) says:
  Con cảm tạ thầy đã khai thị cho con những điều lâu nay con còn chưa biết hoặc nhầm lẫn.
 15. cam huong says:
  THƯA THẦY CON ĐÃ ĐỌC XONG BÀI NÀY CON CÁM ƠN THẦYt
 16. Mật Tuyết Lan says:
  Kính Bạch Thầy !
  Con đã đọc xong bài viết này.
  Om Mani Padme Hum.
 17. Đoàn Việt Huyền says:
  Kính Bạch Thầy!
  Con đã đọc bài này.
  Xin cám ơn tác giả bài viết đã chỉ rõ cho con biết lý do vì sao ta không nên thờ cúng “thần tài,thổ địa”.
  Cầu mong Thầy Cô có thật nhiều sức khỏe.
  Om Mani Padme Hum.
 18. Ngọc Bích says:
  Kính bạch Thầy!
  Bài viết của tác giả Thạch Sanh Lý Liễu Quán đã nêu lên hiện tượng thờ tự lôm côm, đầy tà kiến, trái chánh kiến có ở rất nhiều các chùa trên đất nước Việt Nam. Tác giả chỉ rõ nguyên nhân xuất phát cho việc thờ tự này là do người Trung Hoa truyền lại từ ngàn đời nay.Và phân tích cho bạn đọc thấy rằng làm đúng tinh thần Bát chánh đạo Đức Phật đã chỉ ra biết gieo nhân lành ắt sẽ gặt quả lành.
  Xin cảm ơn tác giả bài viết.
  Con xin cảm tạ ơn Thầy.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc cho chúng sanh.
  Câu mong tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Om ah Hum.
 19. Mật Diệu Hằng says:
  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài viết của tác giả Thạch Sanh – Lý Liễu Quán. Con hoan hỷ với thiện hạnh của tác giả đã viết một bài thật ý nghĩa, phân tích rõ ràng minh bạch về mặt tà kiến trong thờ thần tài, đốt vàng mã mà chúng sanh đang lầm tưởng như phương tiện gia tăng tài lực nhưng thực chất đó là chiếc cầu đưa họ đến những hậu quả khôn lường trong kiếp sống này cũng như kiếp lai sinh.
  Vì mong muốn làm giàu và tâm lý nô lệ tâm linh cũng như những mong cầu của bản ngã mà rất nhiều người tự mình đưa chân vào sợi dây tà kiến; trong số đó, cũng có rất nhiều Phật tử đã quy y Tam bảo nhưng vẫn bị lôi vào vòng xoáy của vô minh tà kiến do không hiểu được thực nghĩa lời dạy của đức Thế Tôn trên con đường tầm cầu giác ngộ.
  Và gia tài của người con Phật là thất thánh tài, nguồn tài lực vô tận để giúp phật tử có được sự sung túc trong đời sống thế sự và tiến tu trên đạo lộ giải thoát. Trong kinh Tăng Chi Bộ, đức Phật đã thuyết: “Bảy tài sản này, Ugga không bị bởi thiên tai, chiến tranh, bệnh tật, ăn trộm, các kẻ thừa tự thù địch chi phối. Thế nào là bảy? Tín tài, giới tài, tàm tài, quý tài, văn tài, khiêm cung, tuệ tài. Bảy loại tài sản này, này các Tỷ kheo, không bị lửa, vua chúa, ăn trộm, các kẻ thừa tự thù địch chi phối.” Và đức Phật tán thán công hạnh thành tựu bảy tài sản cao quý mệnh danh “Thất Thánh tài”:
  “Tín tài và giới tài/ Tàm tài và quý tài/ Văn tài và khiêm cung/ Tuệ tài là thứ bảy/ Ai có tài sản này/ Nữ nhân hay nam nhân/ Người ấy là đại phú/ Thiên nhân giới khó thắng/ Do vậy tín và giới/ Tịnh tín và thấy pháp/ Bậc trí chuyên chú tâm/ Ức niệm lời Phật dạy”.
  Khi thành tựu được thất thánh tài, người con Phật tích tập được hai bồ tư lương công đức và trí tuệ, giúp họ hanh thông thế sự và thong dong trên đạo lộ giải thoát. Mật điển Tây Tạng xác quyết rằng: “Ai tìm giải thoát luân hồi thì ngay nơi đó họ cũng được gia tăng thịnh vượng” và đại sỹ Liên Hoa Sanh đã dạy: “ta chưa từng thấy ai tu tập nghiêm túc mà bị đói khát”, bởi vì mọi thành công đều bắt nguồn từ kho công đức như ngài Dudjom Rinpoche đã nói: “Mọi thành công, dù lớn hay nhỏ, dù là những công việc có tính chất tâm linh hay thế tục, đều bắt nguồn từ kho công đức của con. Vì thế, đừng xao lãng ngay cả thiện hạnh không đáng kể.”
  Đối với Mật thừa, sùng kính vị Thầy là pháp tu nhanh nhất giúp hành giả có được thất thánh tài và đạt được thành tựu thế gian và xuất thế gian. Đức Dilgo Khyentse Rinpoche đã dạy: “Nếu có một ngọn núi đầy vàng, mọi con chim – dù lớn hay nhỏ – làm tổ trên ngọn núi đó sẽ tự nhiên biến thành màu vàng. Tương tự vậy, nếu bạn ở cùng với vị Thầy trong một thời gian dài, những phẩm tính của ngài tự nhiên sẽ đến với bạn, và bạn sẽ đạt được những phẩm tính tương tự. Và nếu vị Thầy hài lòng với thực hành của bạn, sự thành tựu sẽ đến nhanh, bởi vì Bổn tôn, Dakini, và Hộ Pháp không gì khác hơn chính sự hiển bày của vị Thầy.”
  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì sự lợi lạc của chúng sanh.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Om Mani Padme Hum.
 20. Mật Đức Tuệ says:
  Bạch Thầy con đọc bài này rồi ạ !
  Om Mani Ppadme Hum .
 21. Mật Pháp Vân says:
  Kính bạch Thầy,

  Con hoan hỷ đọc bài viết này của đạo hữu Thạch Sanh- Lý Liễu Quán. Con tán thán thiện hạnh của đạo hữu với những phân tích thể hiện chánh kiến Phật đà.

  Bản thân con đã từng thấy nhà một Phật tử tuổi trung niên có bàn thờ thần tài. Bàn thờ này được trang hoàng lộng lẫy, nghi ngút khói hương và chiếm một diện tích không nhỏ. Con có hỏi sao cô là Phật tử còn thờ thần tài. Cô ấy nói:” Lý là vậy. Hôm cô mang bát hương thần tài vào chùa, sư Thầy thấy cũng có la mắng là tại sao lại để bát hương ở đây.Nhưng sau khi biết bát hương do cô đem vào, Thầy ưu tiên cô, tự tay làm lễ, xin gia trì cho cô đấy. Không phải ai cũng được thế đâu”.

  Hóa ra nhiều tỳ kheo Tăng sĩ, dù biết giáo lý nhà Phật, nhưng vì lý do này hay lý do khác lại không làm theo. Các tỳ kheo còn vậy, không khó hiểu vì sao việc thờ cúng, lễ lạy đã trở thành truyền thống của người Việt. Và khi được hỏi có theo tôn giáo nào không, đa phần trả lời rằng có lẽ là đạo Phật bởi họ thực hiện nhiều nghi lễ na ná ở chùa.

  Qua bài viết này, con còn hiểu hơn nguồn gốc những điều tà vạy đó là từ lịch sử bị Trung Hoa đô hộ.

  Hiện nay, từ thực phẩm, thuốc men,quần áo, mọi lĩnh vực đời sống đều có hiện tượng phổ biến là thật, giả lẫn lộn. Điều đó cũng xảy ra với đạo Phật khi tà sư nhiều như cát sông Hằng. Con chợt nhớ tới lời dạy rằng:” Những gì trái với thế gian là pháp”. Trái với thế gian ở đây không phải là trái luân thường, đạo lý. Vậy thì trang bị chánh kiến, phân biệt được phải trái trong tu tập, Phật tử cần có một người Thầy đạo hạnh chỉ dẫn.

  Phước lành đưa con đến căn phòng Duy-ma-cật Chanhtuduy.com để con tích lũy từng chút trí tuệ mỗi ngày, từ đó phần nào xua đi bóng đêm vô minh của chính mình.

  Con đồng thời hiểu rằng “tự lực hành pháp,tha lực hộ trì”. Khi đã tu tập và đạt được thất thánh tài thì không chỉ của cải vật chất mà trí huệ và công đức cũng theo cùng.

  Con cầu nguyện cho sự trường thọ của Thầy,Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  Om Mani Padme Hum.

 22. Mật Nghiêm Giác (Đoàn Nghĩa) says:
  Kính bạch Thầy
  Con hoan hỉ và tán thán thiện hạnh của đạo hữu Thạch Sanh – Lý Liễu Quán. Qua bài viết này con đã hiểu và biết được rất nhiều vấn đề mà trước đây con chưa từng biết đến
  Cầu nguyện Thầy Cô sức khỏe và trường thọ vì lợi lạc chúng sinh
  Om mani padme hum
 23. Chu Thị Hồng Đăng says:
  Kính bạch Thầy
  Con đã đọc bài này rồi ạ.
  Con cầu nguyện Thầy, Cô luôn mạnh khỏe vì sự nghiệp hoằng dương chánh pháp, vì lợi lạc chúng sinh.
  Om Mani Padme Hum
 24. Lê Mai Dung says:
  Kính Bạch Thầy!
  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã khai thị cho con!
  Cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy,Cô vì lợi lạc của chúng sanh.
  Om mani padme hum
 25. Nguyễn Thị Tuyết_Nhuận Tâm Đạo says:
  Con cảm ơn thầy về bài viết này,tuy nhiên tập quán thờ thần tài thổ địa đã ăn sâu trong nếp nghĩ của mỗi người rồi,khó thay đổi được. Với nhiều người,việc thờ thần tài thổ địa như một điểm tựa tinh thần khi kinh doanh . Con mong nhiều người đọc được bài này để hiểu và thay đổi nếp nghĩ. Con kính chúc thầy mạnh khỏe!
 26. Mật Thái Hòa says:
  Kính Bạch Thầy.
  Qua bài con  hiểu được  đa số người dân tộc Việt  Nam và các nước khác trên thế giới có những phong tục tà kiến  như  xem bói , xem vẻ , cúng sao,  giải hạn, đặc biệt là thờ cúng Thần  tài , Thổ địa,  Quang Công … từ các hộ gia đình cho đến   các  cơ sở kinh doanh, công ty doanh nghiệp,  thậm chí cho đến    các chùa chiền,  tu viện  cũng làm những việc hết   tà vạy  là nhận hài cốt  của những người đã chết  gửi vào chùa để được thường xuyên thắp   hương  cầu  siêu để được nhận cúng dường hậu hỷ.
  Từ việc thờ  tự những vị không đáng thờ này của người dân Việt Nam là xuất  sứ  từ  nền   phong   kiến  của Trung Quốc  trong 1000 năm , đô hộ,  xâm chiếm    nước ta cho đến    nay  đã  trở thành một phong tục,  tập quán mà theo quang  kiến  nhà Phật là thờ tự trái với chánh kiến đạo Phật  vì những vị như  Công, bà Thiên Hậu, bà Chúa sứ , mẹ sanh mẹ độ, thần  tài , Thổ địa…. là những nhân vật xuất    sứ từ những câu chuyện Trung Quốc  không ai rõ họ là ai nguồn   gốc   từ đâu , họ tu theo môn phái nào không biết  được và cũng không được đề cập trong kinh điển nào cả, chỉ có sự xác quyết  qua lăng kính nhà Phật họ là những người bình thường được sự  kính trọng của người dân Trung Quốc  tự phong cho họ là Thần thánh  rồi  tự  thờ mà thôi, hoặc có đúng như vậy đi chăng nữa thì họ cũng là những vị Quỷ thần  có oai đức  là thuộc hạ của một trong tứ đại Thiên vương quản lý cõi Trời thì càng không đáng để được chúng ta thờ tự.
  Như vậy đạo Phật là đạo giải thoát, Đức Phật là bậc toàn giác, là một pháp vương hoàn vũ. Cho nên những ai là Phật tử là người con của Đức Phật, là thái tử thì tuyệt đối  không thờ tự Thiên, Thần  ,Quỷ  ,Vật  mà ta chỉ thờ những bậc đáng thờ, kính những bậc đáng kính mà thôi.
  Con cầu   mong cho sự trường thọ của Thầy    Cô vì sự nghiệp giáo hoá chúng sanh.
  Om Mani Padme Hum.
 27. Nguyễn Thị Kim Tuyến says:
  Kính bạch Thầy
  Con đã đọc bài này rồi ạ
  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh gieo nhân lành để gặp quả ngọt
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô viết vì lợi lạc của chúng sanh
  Om mani padme hum
 28. Mật Tường Vi (Chi Vy) says:
  Kính Bạch Thầy,
  Con đã đọc bài này rồi ạ.
  Con nguyện cầu Thầy, Cô mạnh khoẻ và trụ thế lâu dài vì lợi lạc chúng sanh!

  Om Mani Padme Hum.

 29. Đỗ thị vân thái says:
  Kính Bạch Thầy!
  Con đã đọc bài viết của thấy. Qua đây con cũng đã hiểu thêm về một số thói quen mà bình thường chúng con vẫn làm và đã tin vào điều đó.
  • Chanhtri says:
   Con hãy đọc thêm bài này

   http://chanhtuduy.com/3-bai-hoc-tu-chuyen-nho-viec-vat/

 30. Mật Như Pháp says:
  Kính bạch Thầy
  Con đã đọc bài viết này rồi ạ. Con xin kính chúc Thầy và Cô sức khoẻ và trường thọ ạ. Cầu cho chúng sanh luôn được bình an và hạnh phúc.
  Om Mani Padme Hum
 31. Mật Trang Xuân says:
  Kính bạch Thầy,
  Con đã đọc bài này rồi.
  Con cầu nguyện sức khỏe của Thầy, Cô.
  Om Mani Padme Hum
 32. Mật Diệu Linh says:
  Kính bạch Thầy.
  Con hoan hỷ khi đọc được bài viết của tác giả Thạch Sanh -Lý Liễu Quán, qua bài viết con nhận thức được rằng thân phận người Phật tử là vô cùng cao quý, và việc thờ thần tài, thổ địa, quan công v.v…và đốt vàng mã những điều tà vạy là bị ảnh hưởng từ Trung Hoa, việc người dân vì mong cầu được giàu có, và tâm lý nô lệ tâm linh sợ đủ thứ, nên lao vào thờ cúng lễ lậy những bậc không đáng thờ, đối với người không phải Phật tử thì không nói đến, vì họ không được trang bị chánh kiến, họ qua sông thì mang tâm lý luỵ đò, nhưng có những thực trạng là những Phật tử mà vẫn còn thờ cúng lễ lậy thiên, thần, quỷ, vật, các hàng quỷ dù là quỷ thần hay quỷ oai đức, dưới quan kiến nhà Phật, họ chỉ là hộ Pháp bảo vệ cho những người con Phật, người đệ tử Phật chân chính, từ những luận giải của Thầy qua bao bài viết, những xác quyết từ kinh điển của Đức Phật đã minh chứng cho việc thờ cúng lễ lậy, thần tài, thổ địa v.v..là sai lệch chánh kiến.
  Con được nhờ ơn Đức của Thầy, Đức Bổn Tôn, Dakini thông qua kênh vận chuyển của vị Thầy, Thầy đã từ bi dùng đủ loại phương tiện thiện xảo, cụ thể là thông qua các bài giảng, bài viết của Thầy, trong căn phòng Duy Ma Cật thời hiện đại, Thầy đã kiên trì giao hoá cho con, với sự tiếp thu chậm chạp của con, con cũng một phần nào hiểu ra, nhận thức được, và luôn chánh niệm, trưởng dưỡng lòng sùng kính Đạo Sư,niềm tự hào, kiêu hãnh, thiêng liêng của một hành giả Mật giáo, con hiểu, con sẽ không thờ cúng, thiên thần, quỷ, vật, con sẽ từ bi với những đối tượng đó, để họ không bị tổn phước, và bản thân con cũng không bị tổn phước, con sẽ chánh niệm kính những bậc đáng kính như (Phật, Bồ Tát, Thánh giả, Thánh tăng, Thành tựu giả, Đại thành tựu giả, Trưởng lão, Đạo Sư chân chính, hành giả đạo Phật chính thống)
  Con cảm tạ ơn Đức Bổn Tôn, Dakini, đã gia hộ cho con được theo bước chân Thầy trên con đường tầm cầu giải thoát.
  Con thành Đảnh Lễ tri ân vị Thầy tôn Quý ThinLey Nguyên Thành đã từ bi kiên nhẫn giao hoá dậy bảo cho con biết được nhiều khía cạnh Tâm linh.
  Con cầu nguyện Thầy sẽ tiếp tục giáo hoá dậy bảo cho con, sẽ không bỏ rơi con lại, trôi lăn trong vòng soáy sanh tử của lục đạo luân hồi vô lượng khổ vây quanh.
  Con cầu nguyện sẽ được bước theo chân VỊ THẦY để học Phật, tu Phật, từ đây cho đến khi đạt giác ngộ tối thượng.
  Con nguyện, mỗi ngày trôi qua, dù con bước đi có chậm, nhưng con sẽ dần dần, từng chút, từng chút một, chánh niệm, chú tâm trưởng dưỡng lòng sùng kính Đạo Sư, và gọt dũa sửa đổi nơi bản tâm con,để con tích tập công đức làm hành trang tiến về quê hương Tây Phương Cực Lạc Quốc dưới sự chỉ dậy của vi Thầy trí huệ.
  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh đều thành tựu được gia tài suất thế gian mà Đức Phật để lại cho là bảy tài bảo, (1)Niềm tin (2) giới đức (3) đa văn (4) khiêm cung (5) sấu hổ với người (6) sấu hổ với mình (7) trí Tuê.chứ không phải sự mong cầu tài vật tầm thường của thế gian nhờ vào việc cúng lễ lậy thần tài, thổ địa như người dân đang lầm tưởng là họ có thể ban tài lộc,thật sai lầm,
  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh đều tìm được nơi nương tựa chân thật.
  Bài viết đã cho con thêm sự nhận thức, qua đoạn Đức Phật đã xác quyết trong kinh Nhân Quả ba đời rằng: không có bất kỳ ai là không sứng đáng nhận được những gì không thuộc về mình ( tức gieo nhân gì -sẽ gặt quả đó) và dù rằng có trải qua hàng trăm đại kiếp, ( khác hàng tỉ tỉ năm) quả cũng sẽ trổ ra trên thân ngũ uẩn của người ấy, trong kiếp lai sinh, cho dù họ có lẩn chốn trong đất đá, trong không trung, trong lửa, trong nước…..cũng không thoát được một khi quả đã chín muồi. ”
  Con cầu nguyện Thầy cô được mạnh khỏe trụ thế lâu dài vì sự nghiệp Hoằng dương chánh Pháp đem lại lợi lạc cho mọi chúng sanh.
  OM MA NI PADME HUM.
 33. Mật Nhẫn Hòa says:
  Thưa thầy con đã đọc bài,bài viết đã giúp con mở mang tầm hiểu biết,con chúc sức khỏe thầy.
 34. Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Con thật hoan hỷ khi bài viết đã vạch trần mưu mô xảo quyệt của dân Tàu khi tô thêm màu sắc tà kiến, ma mị, mê tín dị đoan rồi đánh đồng với Phật giáo để giờ đây không ít Phật tử tại nước ta bị ảnh hưởng bởi tập tục cúng thần tài, thổ địa để đáp ứng mong muốn được có tiền tài, vật chất. Con chợt nhớ trước kia có một người quen mặc dù không có lấy một công việc nào, không có một chút hy vọng gì về thu nhập thường nhật mà cố gắng chăm chút cho bàn thờ thần tài, thổ địa để được ăn nên làm ra?! Chính bởi suy nghĩ cạn cợt, biếng nhác, hời hợt giấu sau lòng tham không đáy như vậy của rất nhiều người mang danh Phật tử mà Phật giáo có ấn tượng không mấy tốt đẹp trong mắt ngoại đạo, cũng như cái nhìn của các nước có truyền thống thờ cúng hổ lốn đối với các nước phương Tây mãi chỉ là những nước kém phát triển, đang phát triển chứ không xếp cùng thứ hạng về nền văn minh. Con hoan hỷ khi được hiểu thêm một cách cụ thể về các bậc đáng thờ kính qua kinh “Những phước báu tối thượng” và xác quyết của kinh Địa tạng Bồ tát Bổn nguyện.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh luon tỉnh thức trong trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum.

 35. Mật Giác Chung says:

  Con đã đọc xong bài này thưa thầy ạ.

 36. Mật Phê Rô says:

  Kính Bạch Thầy !

  Con đã đọc bài viết : GIA TÀI CỦA PHẬT LÀ TIỀN ?

  Con hiểu gia tài của một người con Phật thì được gọi là “thất thánh tài” bao gồm (1) niềm tin (2) giới đức (3) đa văn (4) khiêm cung (5) tàm (6) quý (7) trí huệ , không hề là tiền bởi vì tiền thì là nguyên tố thô , đã là thô thì nhanh bị cạn kiệt , có đó mất đó nhưng “thất thánh tài” thì sẻ không bao giờ bị mất . Con đau lòng với thực trạng hiện nay khi nhiều Phật tử không có chánh kiến nên họ cứ ngỡ gia tài của Phật là tiền nên thờ cúng ông thần này , bà chúa nọ lung tung , đau xót hơn là họ bị đầu bởi chính những người đầu tròn áo vuông mang danh “sứ giả Như Lai” nhưng lại tà kiến , mượn đạo tạo đời .

  Con cảm ơn vị Thầy đã trang bị cho chúng học trò trạch pháp nhãn để chúng trò nhìn nhận sự vật hiện tượng dựa trên quan kiến nhà Phật mà không bị nhầm lẫn bởi đồng và vàng . Con cầu nguyện ngày càng có nhiều chúng sanh được biết đến chanhtuduy.com để thoát được bóng tối vô minh sợ hãi .

  Con cầu nguyện Thầy Cô sức khỏe , trường thọ vì đại nghiệp hoằng dương chánh pháp , làm lợi lạc chúng sanh .

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh được nương tựa bóng lành Thầy , Phật , Pháp , Tăng .

  Om Mani Padme Hum !

 37. Mô Phật,

  Kính Bạch Thầy con đã đọc bài viết “Gia tài của Phật là tiền?”.

  Con cầu nguyện Thầy và Cô thật khỏe mạnh và trụ thế dài lâu.

  Cầu nguyện chúng sanh thức tỉnh trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum.

 38. Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Chúng sanh vì vô minh, chìm đắm trong tam độc, ngũ dục nên mới lâm vào bùn lầy của tà kiến và mê tín dị đoan. Có nhiều người chỉ nghe vài câu chuyện đồn thổi của tà linh, tà sư để trục lợi bất chính, làm giàu mà không suy xét, liền tin và làm theo. Thờ thần tài, đốt vàng mã với ước mong có được cuộc sống giàu có, tốt đẹp, họ sẽ làm ngay vì số tiền đầu tư vào việc mua vàng mã sẽ không nhiều bằng số tiền phải đầu tư thực tế khi mở một nhà hàng, kinh doanh. Bên cạnh đó, nhiều chúng sanh vì lo sợ nên sẵn sàng bỏ ra rất nhiều tiền để cúng lễ, hầu đầu mở phủ.

  Tuy nhiên, điều đáng buồn hơn là những người mang danh là Phật tử những lại có hành vi tà kiến. Họ không biết “luôn ghi nhớ biết đủ, đơn sơ gìn giữ đạo”, không thấu triệt luật tắc nhân quả, không vun bồi thất thánh tài mà lại chìm trong vũng bùn tà kiến, mê tín. Điều đáng buồn hơn nữa là một số chùa còn cổ súy cho vấn nạn mê tín dị đoan, tà kiến này bằng cách mở phủ hầu đồng, dâng sao giải hạn, xem ngày tốt xấu, xem tử vi, phong thủy…

  Con hoan hỷ tán thán công hạnh của Thầy trong công cuộc đả tà xây chánh, chỉ ra những điều tà kiến, mê tín mà bây lâu nay làm cho hữu tình khổ đau, phiền não và giúp cho hữu tình minh định chánh tà chân ngụy, ngõ hầu tránh được hậu quả trầm trọng do tà kiến gây ra.

  Hơn thế nữa, với bồ đề tâm không dừng mỏi, Thầy đã ban cho chúng con và hữu tình phương pháp diễn tập, thực hành hàng ngày một cách dễ dàng, phù hợp tính thời đại, dân tộc để chúng con được kết nối với nguồn sáng chánh kiến, không những thoát khỏi hố sâu của tà kiến mà còn được trang bị thanh gươm chánh kiến để chặt đứt vô minh, tam độc, để đời này an lạc, đời sau cực lạc.

  Con cầu nguyện Thầy Cô trụ thế lâu dài vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum.

 39. Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc bài viết này. Qua bài viết, con hiểu được nguồn gốc của việc đốt vàng mã và bản chất của thần tài, thổ địa.

  Con hoan hỷ và tự hào với thân phận của một người Phật tử tựa như hoàng tộc phải được lính đến quan lại kính nể và hộ vệ.

  Qua bài viết, một lần nữa con cũng khắc sâu luật tắc Nhân quả.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh có duyên lành đọc bài viết của vị Thầy để hiểu, từ đó không còn mê tín thờ cúng thần tài, thổ địa, đốt vàng mã nữa.

  Cầu nguyện ánh sáng chánh pháp chiếu rọi khắp muôn nơi.

  Om mani padme hum.

 40. Mật Nguyên Bích says:

  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc bài này rồi ạ. Mỗi khi dịp tết về người lại kéo nhau đi lễ tạ khắp nơi và lễ bái đầu năm. Qua bài viết đã nói rõ nguồn gốc, bản chất và kết quả của việc thờ cúng.

  Mong rằng nhiều chúng sinh hữu duyên đọc được bài viết để tránh được những u mê trong thờ cúng.

  Con cầu nguyện sức khoẻ Thầy cô và trụ thế lâu dài vì lợi lạc chúng sinh.

  Om Mani Padme Hum!

 41. Mật Hoàng Nguyên says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc xong bài viết ” Gia tài của Phật là tiền?” của đạo hữu Thạch sanh- Lý Liễu Quán

  Con cảm tạ huynh ấy đã chia sẻ bài viết lợi lạc, đọc bài viết con xin khắc phục những mê tín trong con, xoá dần những vô minh .

  Con cầu nguyện sự trường thọ của Thầy Cô!

  Con xin cầu nguyện cho tất cả chúng sanh ngày càng nhiều xoá dần đi những vô minh mê tín, tà kiến!

  Om Mani Padme Hum!

 42. Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc bài viết “Gia tài của Phật là tiền?”. Qua bài viết, con hiểu được nguyên nhân xuất phát của việc thờ tự thần tài, thổ địa và bản chất của thần tài, thổ địa. Con cũng hiểu được vị trí, thân phận cao quý của người Phật tử. Con cảm tạ ơn Thầy! Cầu nguyện bài viết này sẽ lan tỏa đến nhiều chúng sanh, ngõ hầu họ không còn mê tín, tà kiến nữa.

  Om mani padme hum.

 43. Mật Hoàng Mai says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài này rồi ạ!

  Con cầu nguyện cho sức khỏe của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho chúng sanh thức tỉnh trong trạng thái giác ngộ.

  Om mani padme hum

 44. Mật Tấn Khải says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài này rồi thưa Thầy.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh tìm được nơi nương tựa chân thật nơi Thầy, Phật, Pháp, Tăng . kết nối được nguồn ánh sáng chánh kiến, xua đi truyền  thống vô minh, từ đó thờ cúng theo đúng chánh pháp; Kính bậc đáng kính, thờ bậc đáng thờ.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lac tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh tỉnh thức trong trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum!

 45. Mật Quảng Lượng (Lê Tùng) says:

  Bạch Thầy, đúng như bài viết đã chỉ ra, là người tầm cầu học đạo chánh pháp Phật đà, là người Phật tử – thái tử hoàn vũ thì không có lí do gì phải thờ cúng  trời, thần, quỷ, vật. Mà thần tài là một trong số những loại tiểu quỷ mà thôi!

  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sinh xa lìa mê, quay về giác để sớm thành tựu hạnh phúc Phật tánh!

  Con cầu nguyện Thầy và Cô luôn thân tâm an lạc và trụ thế lâu dài vì lợi lạc của tất cả chúng sinh!

  Om Mani Pahme Hum!

 46. Kính bạch Thầy

  Con đã đọc bài viết này rồi, vì mê muội, tham lam mà nhiều người đã rơi vào tà kiến thờ tự những bậc không đáng thờ thiên ,thần ,quỷ,vật đốt vàng mã mong cầu tiền, tài vật chất

  Có những người mang trên mình xứ mạng của Như Lai thay  vì họ giúp chúng sanh tầm cầu giải thoát nhưng họ lại gieo rắc tà kiến, tục đốt vàng mã, thờ tự trái chánh kiến làm gia tăng nghiệp xấu hại đến huệ mạng cho những người đã đặt niềm tin vào họ

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh có thể trang bị cho mình trạch pháp nhãn

  Con xin cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô

  Om ah hum 

 47. Mật Liễu Tâm says:

  Kính Bạch Thầy

  Con đã đọc xong bài viết này của tác giả Thạch Sanh rồi ạ

  Nhiều người còn chưa thực sự hiểu hết vấn đề, vì muốn có tiền tài, may mắn họ lại đi thờ thần tài,… thờ những bậc không đáng thờ

  Cảm ơn tác giả Thạch Sanh vì bài viết này

  Con cầu nguyện cho chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ

  Om mani padme hum

 48. Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc bài viết của tác giả Thạch Sanh – Lý Liễu Quán rồi ạ.

  Qua những luận giải của tác giả, bạn đọc càng thêm hiểu rõ hơn về diễn trạng thờ tự trái chánh kiến nhà Phật, cụ thể là việc thờ thần tài, thổ địa ở khắp nơi. Là một hủ tục xuất phát từ Trung Hoa, người Việt ta vì bị nô lệ tâm linh, sau một thời gian dài bị người Tàu đô hộ nên tự động thờ cúng như họ. Từ cúng vàng mã, thờ thần tài đâu đâu cũng thấy, mỗi năm dân chúng tốn không biết bao tiền của vì đốt vàng mã, làm lễ cúng thần tài… Trong khi Đức Phật đã dạy rõ về Chánh kiến trong thờ tự là “Thờ những bậc đáng thờ, kính những bậc đáng kinh”, nhân nào quả đó không hề sai chạy. Nên rõ ràng không thể có chuyện vì cầu mà được, vì xin mà thành.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức trong trạng thái giác ngộ.

  Om ah hum.

 49. Mật Dũng Tấn says:

  Kính Bạch Thầy

  Con đã đọc bài rồi ạ

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thức tỉnh trong trạng thái giác ngộ

  Om Mani Padme Hum

 50. Mật Hải Lưu says:
  Kính bạch Thầy!

  Con, Mật Hải Lưu, đã đọc bài này rồi ạ. Con cảm ơn Thầy.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe của Thầy, Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tĩnh thức trong trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum!

 51. Mat Phap Khanh says:
  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc bài viết, qua đây thấy việc tà kiến vẫn còn đeo bám nhiều người khó rứt. Nguyện cho chúng sanh sớm quay về nương tựa nơi chánh Pháp

  Xin cầu nguyện sức khoẻ Thầy Cô vì lợi ích chúng sanh trên hành trình giải thoát.

  Om mani padme hum!

 52. Mật Nhị Khang says:
  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết ” GIA TÀI CỦA PHẬT LÀ TIỀN”  của Thạch Sanh – Lý Liễu Quán. Qua bài viết con hiểu được “địa vị”của người Phật tử, là người con Phật thì không nên, không được thờ cúng những bậc không đáng thờ. Cụ thể trong việc này là thờ cúng thần tài, thổ địa, thổ công. Song do tập quán, thói quen nô lệ tâm linh cộng với việc một số người ám dựa vào nỗi sợ đó để hòng trục lợi. Điều đó dẫn tới việc chúng sanh vì sợ hãi mà hành động thiếu đi những suy xét cần thiết, và một phần do chưa được vun đắp trạch pháp nhãn dẫn tới những nỗi sợ do sự cuồng tín, do thói quen và đôi khi là do đám đông như vậy, mình cứ theo như đàn bò vậy.

  Bài viết cũng nêu ra rõ những luận chứng được xác quyết thông qua lời kệ trong bản kinh ” Những phước báu tối thượng”, với hàm nghĩa rõ ràng rằng:, bất kỳ đâu, bất kỳ ai khi tín, hạnh, nguyện theo Đức Phật và chư vị Thánh chúng, Bồ tát tất sẽ được các hạng từ quỷ vương, các vị thần thổ địa cung kính mà không dám làm hại.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã chia sẻ bài viết.

  Con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô mạnh khỏe, trường thọ, trụ thế dài lâu vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh hữu tình.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái Giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum!

   

   

   

   

   

   

 53. Mật Khánh Thảo says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài ” Gia tài của Phật là tiền? ” của Thạch Sanh – Lý Liễu Quán rồi ạ. Trong kinh ” Những phước báu tối thượng ” của Đức Phật chỉ ra rõ là nên thờ kính những bậc đáng thờ kính. Thay vì  thỉnh tranh tượng Đức Phật để tôn thờ, lễ bái , cúng dường. Thì họ lại thỉnh thổ địa , thần tài, quan công để thờ và đốt vàng mã để được giàu sang. Đứng trên quan kiến đạo Phật thờ cúng đốt vàng mã, thờ thần tài là tà kiến là mê tín.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy và Cô.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh luôn tỉnh thức ở trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum

 54. Mật Thanh Luật says:
  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Con cảm tạ ơn Thầy. Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy, Cô.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om mani padme hum.

 55. Kính bạch Thầy,

  Con hoan hỷ được đọc bài này.

  Con hoan hỷ tán thán thiện hạnh của tác giả bài viết đã nêu rõ những chiêu trò dân tàu nhằm reo rắc tà kiến đến chúng sanh. Qua đó con thấy được ơn phước biết bao khi được vị Thầy trang bị cho trạch pháp nhãn mà nhìn rõ bản chất sự việc hiện tượng, không bị nhầm lẫn “cặn” là “vàng” dù cho họ có khoác bên ngoài là đầu tròn áo vuông nhưng làm hư hoại thân căn huệ mạng bản thân và chúng sanh họ tiếp cận khi reo rắc tà kiến.

  Con nguyện cầu Thầy Cô mạnh khỏe và trường thọ vì sự nghiệp hoằng dương chánh pháp, lợi lạc chúng sanh.

  Nguyện cầu ánh sáng chánh kiến soi sáng muôn nơi.

  Om Mani Padme Hum.

 56. Mật Hồng Phương says:

  Kính Bạch Thầy,

  Con đã đọc bài này rồi ạ. Cầu cho tất cả chúng sanh luôn tỉnh thức ở trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum.

 57. Mật Thuận Nguyên says:

  Kính bạch Thầy

  Con đã đọc xong bài này rồi ạ.

  Cầu nguyện Thầy Cô sức khoẻ và trường thọ vì lợi lạc chúng sanh. Cầu nguyện chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om mani padme hum

 58. Mật Như Pháp says:

  Kính bạch Thầy

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện chúng sanh luôn thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om mani padme hum

 59. Mật Bích Thuỷ says:
  Kính bạch Thầy! 

  Con đã đọc bài viết :” GIA TÀI CỦA PHẬT LÀ TIỀN “ của tác giả Thạch Sanh -Lý Liễu Quán rồi ạ. 

  Con xin thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của tất cả chúng sanh .

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức trong mọi trạng thái giác ngộ .

  Om Mani Padme Hum! 

 60. Kính bạch Thầy

  Con đã đọc xong bài viết này rồi ạ

  Con hoan hỷ với thiện hạnh của tác giả Thạch Sanh phân tích rõ rằng về việc thờ cúng thần tài đốt vàng mã

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc tất cả chúng sanh

  Cầu mong tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ

  Om Mani Padme Hum

 61. Mật Thuận Lễ says:
  Kính bạch Thầy ! Con hoan hỷ đọc bài viết của Thạch Sanh :Lý Liễu Quán. Qua bài này cho con hiểu thêm về thờ thần tài và cúng đốt vàng mã. Qua đó cho con thấy được ơn phước theo chân vị Thầy vì Thầy đã trang bị trạch pháp nhãn cho chúng con đươc  biết thờ kính những ai cần thờ

  Con cảm tạ ơn Thầy

 62. Mật Trì Nguyện says:
  Kính Bạch Thầy

  Con đã đọc bài này rồi ạ .

  Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô . vì lợi lạc của tất cả chúng sanh .

  Om Mani Padme Hum

 63. Nguyễn Thị Thanh Xuân says:
  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc bài ạ.

  Một lần nữa con lại được khai sáng.

  Con cảm tạ Thầy, cảm ơn đạo huynh viết bài.

  Om Ma Ni Pad Me Hum

 64. Phan Thị Trúc Linh says:
  Kính bạch Thầy

  Con hoan hỷ khi đọc bài viết này ạ. Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi khai thị giúp con hiểu rõ hơn về thờ thần tài và cúng đốt vàng mã.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om mami padme hum.

 65. Mật Nhẫn Hoà says:

  Kính bạch Thầy
  Con đã đọc bài viết, con cảm tạ ơn Thầy ạ.

  Con xin cầu nguyện cho sức khoẻ của Thầy,Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thiêu rụi cảm xúc phiền não.

  Om Mani Padme Hum.

 66. Mật Như Pháp says:
  Kính bạch Thầy

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Con cầu nguyện cho sức khoẻ và trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạch chúng sanh.

  Cầu nguyện chúng sanh luôn thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om mani padme hum

 67. Mật Lưu Ly says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Qua bài viết của tác giả Thạch Sanh- Lý Liễu Quán cho thấy thực trạng các chùa từ Nam ra Bắc đều thờ tự trái chánh kiến. Họ thờ thần tài, thổ địa, đốt vàng mã… làm những điều tà kiến do bị ảnh hưởng từ Trung Hoa, chúng sanh vô minh với mong muốn giàu có và tâm lý nô lệ tâm linh lo sợ nhiều thứ nên đã lao vào thờ cúng lễ lạy những bậc không đáng thờ. Con hiểu được rằng thân phận người Phật tử là vô cùng cao quý, không cần phải thờ thần tài, thổ địa… và biết “kính những bậc đáng kính, thờ những bậc đáng thờ”.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om mani padme hum!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

DMCA.com Protection Status