Feb 11, 2018

Posted by in Lá thư người tâm đạo | 31 Comments

ĐỐI LUẬN VỚI TIỀN SĨ THÍCH NHẬT TỪ – Bài 5 (phần 4): KÉO ÁO TRÙM ĐẦU ĐỂ HỞ LƯNG

ĐỐI LUẬN VỚI TIỀN SĨ THÍCH NHẬT TỪ – Chương V : Đạo Phật Pháp Môn và Đạo Phật Nguyên Chất Bài 5 (phần 4): KÉO ÁO TRÙM ĐẦU ĐỂ HỞ LƯNG Đến đây, qua những gì ông TNT luận trong chương 5 này tôi không còn muốn nói gì thêm nữa. Tôi sẽ dẫn các bạn đến với những giảng luận trong các sách khác của ông TNT về pháp môn Tịnh độ  và Phật giáo Đại thừa qua các cuốn sách khác của ông, để bạn đọc có một cái nhìn khách quan nhất về hành trạng tân thức của ông TNT: Trước phủ nhận : “Đức Phật Thích Ca chưa từng dạy pháp môn thứ hai. Khái niệm 84.000 pháp môn do Trung Quốc đặt, đã gây ra ngộ nhận lớn và đẩy đức Phật vào tình thế bị người ta hiểu lầm là tự mâu thuẫn.


Vui lòng đăng nhập để xem tiếp nội dung bài viết. (Danh sách bài cho bạn đọc chưa có tài khoản tại đây). Please login to read more... (Posts for whom haven't owned account are here)

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status