Oct 18, 2014

Posted by in Giảng Pháp, Giáo điển, Trang chủ | 44 Comments

Bài giảng: DIỄN TRÌNH CỦA THÂN TRUNG ẤM

Bài giảng: DIỄN TRÌNH CỦA THÂN TRUNG ẤM

BÀI GIẢNG DIỄN TRÌNH CỦA THÂN TRUNG ẤM BỞI ĐẠO SƯ THINLEY-NGUYÊN THÀNH

Mời quý đạo hữu bấm vào đường dẫn bên dưới để nghe DIỄN TRÌNH THÂN TRUNG ẤM:


Vui lòng đăng nhập để xem tiếp nội dung bài viết. (Danh sách bài cho bạn đọc chưa có tài khoản tại đây).
Please login to read more or kindly send an email of request to [email protected] with complete details (full name, nationality, age, sex, occupation) to get a login account.

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status