Jun 3, 2018

Posted by in Giáo điển | 162 Comments

Đạo sư Thinley Nguyên Thành khẳng định: NÓI LỜI HAI LƯỠI NHỌN HƠN CẢ MŨI GIÁO

Đạo sư Thinley Nguyên Thành khẳng định: NÓI LỜI HAI LƯỠI NHỌN HƠN CẢ MŨI GIÁO

Đạo sư Thinley Nguyên Thành khẳng định: NÓI LỜI HAI LƯỠI NHỌN HƠN CẢ MŨI GIÁO

Các trò thân mến!

Mới đây Thầy đọc trích đoạn từ bài viết của Lê Sỹ Minh Tùng có thấy từ “ảnh hưởng” được lặp lại 4 lần (xem http://chanhtuduy.com/bac-bo-va-chi-ra-loi-sai-tram-trong-trong-3-luan-diem-cua-le-sy-minh-tung-ngang-qua-trich-dan-cua-thiennhan/). Nhân đây Thầy luận giải chi tiết để các trò hiểu thế nào là “ảnh hưởng” (bị “ảnh hưởng”). Trong giáo thuyết Đức Phật chưa bao giờ bị ảnh hưởng bởi tính quốc độ, tính thời đại, tính dân tộc vì tri kiến giải thoát là nền tảng Giác ngộ về Tứ diệu đế (Đây là khổ, đây là nguyên nhân khổ, đây là pháp diệt khổ, đây là cảnh giới thoát khổ). Nếu ngược lại gọi là bất chánh đạo, phi Phật pháp. Do vậy, luận điểm của Lê Sỹ Minh Tùng nêu ra là khinh suất, bởi vì “một nửa bánh mì là bánh mì, nhưng một nửa chân lý không thể là chân lý”.


Đối với bạn đọc người Việt:
Vui lòng đăng nhập để xem tiếp nội dung bài viết. (Danh sách bài cho bạn đọc chưa có tài khoản tại đây).
For readers and learners who haven't had users:
Please read these public articles listed as follows: here
Or please login to read more or kindly send an email of request (writing in English) to [email protected] with complete details (full name, nationality, age, sex, occupation) to get a login account.

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status