Jan 4, 2018

Posted by in Giáo điển | 93 Comments

ĐẠO PHẬT & PHẬT PHÁP: CẦN HIỂU ĐÚNG THỰC NGHĨA!

ĐẠO PHẬT & PHẬT PHÁP: CẦN HIỂU ĐÚNG THỰC NGHĨA! ĐẠO PHẬT & PHẬT PHÁP: CẦN HIỂU ĐÚNG THỰC NGHĨA! Trong bài viết “Thế nào là tự tu, tiệm tu, tấn tu? Thế nào là tiệm tu, tấn tu và tự tu?”, tôi đã luận giải về sự ngộ nhận của người đời gán cho chữ “tu” như thế nào. Và bây giờ tôi sẽ phân tích về danh từ “đạo Phật” và “Phật pháp” trên bình diện tâm linh.. HIỂU THẾ NÀO LÀ ĐẠO PHẬT? Đạo Phật nghĩa là gì? Đạo tức là “con đường” “Phật” tức là “ giác ngộ” khỏi vô minh. Như vậy đạo Phật là con đường chỉ dẫn đến mục tiêu giác ngộ, rồi từ đó đi đến thành phố giải thoát. Giác ngộ tức là thức tĩnh (từng phần, toàn phần, nhất tâm tương ưng với trình độ thức ngộ, bừng ngộ, triệt ngộ, giác ngộ) và cuối cùng là trong khi ngủ


Vui lòng đăng nhập để xem tiếp nội dung bài viết. (Danh sách bài cho bạn đọc chưa có tài khoản tại đây). Please login to read more... (Posts for whom haven't owned account are here)

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status