Nov 3, 2020

Posted by | Comments Off on Đạo sư, viện trưởng Thinley Nguyên Thành thuyết giảng online ngày 01/11/2020 : VŨ TRỤ QUAN CỦA ĐẠO PHẬT VỀ THIÊN, THẦN, QUỶ, VẬT

Đạo sư, viện trưởng Thinley Nguyên T...

...

Oct 19, 2020

Posted by | Comments Off on Đạo sư, viện trưởng Thinley Nguyên Thành thuyết giảng online ngày 18/10/2020: THÁI TỬ THẾ GIAN, THÁI TỬ ĐẠO PHÁP

Đạo sư, viện trưởng Thinley Nguyên T...

...

Oct 5, 2020

Posted by | 9 Comments

Đạo sư, viện trưởng Thinley Nguyên T...

http://chanhtuduy.com/wp-content/uploads/2020/10/Khai-Tuệ-2-1.mp3  ...

Sep 21, 2020

Posted by | 0 Comments

Đạo sư, viện trưởng Thinley Nguyên T...

http://chanhtuduy.com/wp-content/uploads/2020/09/Bat-pháp-quy-1.mp3...

Sep 20, 2020

Posted by | Comments Off on Đạo sư, viện trưởng Thinley Nguyên Thành thuyết giảng online ngày 20/09/2020: PHUN NƯỚC BỌT LÊN TRỜI

Đạo sư, viện trưởng Thinley Nguyên T...

...

Jul 26, 2020

Posted by | 97 Comments

Đạo sư, viện trưởng Thinley Nguyên T...

http://chanhtuduy.com/wp-content/uploads/2020/07/Thầy-giảng-thần-thông.mp3...

Mar 22, 2020

Posted by | Comments Off on Đạo sư, Viện trưởng Thinley Nguyên Thành thuyết giảng: THẾ NÀO GỌI LÀ KHIÊM CUNG THEO QUAN KIẾN TĨNH THỨC

Đạo sư, Viện trưởng Thinley Nguyên T...

...

Mar 15, 2020

Posted by | Comments Off on Thư Thụy Điển: THÊM MỘT GÓC NHÌN VỀ KẾT NỐI VỚI NĂNG LƯỢNG THANH TỊNH

Thư Thụy Điển: THÊM MỘT GÓC NHÌN VỀ ...

...

Feb 17, 2020

Posted by | Comments Off on Đạo sư, Viện trưởng Thinley Nguyên Thành thuyết giảng: CHIẾC LÁ CUỐI CÙNG

Đạo sư, Viện trưởng Thinley Nguyên T...

...

Feb 9, 2020

Posted by | 86 Comments

Pháp hội đầu năm 2020: ” Khai ...

     ...

Feb 9, 2020

Posted by | 79 Comments

Đạo sư, Viện trưởng Thinley Nguyên T...

Đạo sư, Viện trưởng Thinley Nguyên Thành thuyết giảng: KHÔNG LÀM ĐƯỢC VIỆC NHỎ ĐỪNG MONG LÀM ĐƯỢC VIỆC LỚN!

           ...

Feb 9, 2020

Posted by | 51 Comments

Đạo sư, Viện trưởng Thinley Nguyên T...

http://chanhtuduy.com/wp-content/uploads/2020/01/Quy-y-hoan-chinh.mp3  ...

Dec 16, 2019

Posted by | Comments Off on Đạo sư, Viện trưởng Thinley Nguyên Thành thuyết giảng: NHẬN DIỆN NỖI KHỔ

Đạo sư, Viện trưởng Thinley Nguyên T...

...

Dec 16, 2019

Posted by | Comments Off on Đạo sư, Viện trưởng Thinley Nguyên Thành thuyết giảng: HOẠT DỤNG BỒ ĐỀ TÂM

Đạo sư, Viện trưởng Thinley Nguyên T...

...

Dec 1, 2019

Posted by | Comments Off on Đạo sư, Viện trưởng Thinley Nguyên Thành thuyết giảng: THẾ NÀO GỌI LÀ CHÁNH?

Đạo sư, Viện trưởng Thinley Nguyên T...

...

Nov 12, 2019

Posted by | Comments Off on Đạo sư, Viện trưởng Thinley Nguyên Thành thuyết giảng: AI MANG KHẨU NGHIỆP?

Đạo sư, Viện trưởng Thinley Nguyên T...

...

Nov 8, 2019

Posted by | Comments Off on Đạo sư, Viện trưởng Thinley Nguyên Thành thuyết giảng: CHỞ BAO NHIÊU ĐẠO THUYỀN KHÔNG KHẲM

Đạo sư, Viện trưởng Thinley Nguyên T...

...

Oct 20, 2019

Posted by | Comments Off on Đạo sư, Viện trưởng Thinley Nguyên Thành thuyết giảng ngày 20/10/2019: NHỮNG PHƯƠNG TIỆN HOẠT DỤNG CỦA BỒ ĐỀ TÂM NGUYỆN GIỚI

Đạo sư, Viện trưởng Thinley Nguyên T...

...

Page 1 of 912345...Last »
DMCA.com Protection Status