Sep 11, 2017

Posted by in Giáo điển, Lá thư người tâm đạo | 28 Comments

Đại đức Thích Phước Tiến: “Phật pháp ứng dụng”, lẽ nào ứng dụng vào bói toán, vào xem tướng, vào làm giàu thế gian sao? Lập luận khinh suất, luận kiến trái chánh đạo! Tôi muốn hỏi thầy Thích Phước Tiến có phải là tỳ kheo đạo Phật hay không?

Kính gửi: Bạn đọc chanhtuduy.com Tôi là Lương Đức Hiếu hiện đang sống ở quận Hà Đông, thành phố Hà Nội (số điện thoại liên hệ  là 0987555384). Sau một thời gian tìm hiểu về đạo Phật và trải nghiệm thì tôi cũng đã quy y, thọ giới. Là một Phật tử, tôi nhớ tới lời dạy của đức Phật trong kinh Hoa nghiêm rằng“Đối với người thuyết pháp Phật, nên nghĩ biết là rất khó gặp. Đối với tự thân, nên biết đó là bệnh khổ. Đối với bậc thiện tri thức nên xem như bậc y vương. Đối với việc tu hành, nên xem như phép trị bệnh”. Tôi là một hành giả sơ cơ, căn tánh chậm lụt nên thường hay nghe các bài pháp thoại, xem đó như là uống thuốc mỗi ngày để dứt trừ những bệnh tâm. Tuy nhiên, trên mạng xã hội thời nay


Đối với bạn đọc người Việt:
Vui lòng đăng nhập để xem tiếp nội dung bài viết. (Danh sách bài cho bạn đọc chưa có tài khoản tại đây).
For readers and learners who haven't had users:
Please read these public articles listed as follows: here
Or please login to read more or kindly send an email of request (writing in English) to [email protected] with complete details (full name, nationality, age, sex, occupation) to get a login account.

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status