Jul 13, 2014

Posted by in Ứng dụng thực hành | 32 Comments

CẢM NHẬN TỪ SAU LẦN TỪ THIỆN

Kính Bạch Thầy ! Nhờ bài viết của Thầy mà chúng con có cơ hội trải nghiệm được lục độ ba la mật là bố thí,từ thiện,và tích tập công đức.Chúng con xin có đôi dòng chia sẻ lại chuyến pháp sự vừa rồi ở Mật gia song nguyễn Tiền Giang đến nhà Mật Tích.Xin Thầy,Bổn Tôn gia hộ. Gần đây trời hay mưa và huynh Mật Ba thường tăng ca làm về trễ nên chúng con thực hành pháp chỉ biết cầu nguyện xin Thầy,Bổn Tôn gia hộ mà thôi.Chúng con nhớ lại lời Thầy dạy ở Mật Gia mỗi khi Thầy muốn làm gì đều cầu nguyện Bổn Tôn gia hộ,và cầu nguyện cũng là bí pháp của Mật gia nên chúng con cũng làm như vậy dù là việc nhỏ. Nhờ ơn phước Thầy,Bổn Tôn gia hộ,hôm nay là ngày thứ bảy trời đẹp không mưa,huynh Mật


Đối với bạn đọc người Việt:
Vui lòng đăng nhập để xem tiếp nội dung bài viết. (Danh sách bài cho bạn đọc chưa có tài khoản tại đây).
For readers and learners who haven't had users:
Please read these public articles listed as follows: here
Or please login to read more or kindly send an email of request (writing in English) to [email protected] with complete details (full name, nationality, age, sex, occupation) to get a login account.

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status