Oct 10, 2017

Posted by in Giáo điển | 73 Comments

Đạo sư Thinley Nguyên Thành đối luận với tiến sĩ Thích Nhật Từ – Bài 2: CÁI BẪY CỦA TÂM THỨC

Đạo sư Thinley Nguyên Thành đối luận với tiến sĩ Thích Nhật Từ – Bài 2: CÁI BẪY CỦA TÂM THỨC Đạo sư Thinley Nguyên Thành đối luận với tiến sĩ Thích Nhật Từ Bài 2: CÁI BẪY CỦA TÂM THỨC DẪN ĐỀ: Vừa qua bạn đọc “trương” viết comment bày tỏ sự khó chịu vì tiến sĩ Triết học Thích Nhật Từ có những lời nhận xét về Cư sĩ Bồ tát Lý Bĩnh Nam, đại lão hoà thượng Tịnh Không. Nhân đó trò Mật Tịnh Giác đưa đường link về xuất xứ của sự cố tâm linh này, từ trang mạng Thư viện Hoa sen bên Mỹ Quốc. Tiếp theo, trò Mật Huệ Pháp lên mạng đối luận với tiến sĩ Thích Nhật Từ trong đó đề cập đến một vấn đề tâm linh liên quan đến đối tượng tăng sĩ và cư sĩ trong hoạt động tâm linh, đặc biệt là về thiền định mà tiến sĩ này quả quyết ai được ly dục, ai không? Nhân dịp


Đối với bạn đọc người Việt:
Vui lòng đăng nhập để xem tiếp nội dung bài viết. (Danh sách bài cho bạn đọc chưa có tài khoản tại đây).
For readers and learners who haven't had users:
Please read these public articles listed as follows: here
Or please login to read more or kindly send an email of request (writing in English) to [email protected] with complete details (full name, nationality, age, sex, occupation) to get a login account.

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status