Dec 29, 2017

Posted by in Giáo điển | 49 Comments

BẢN DỊCH “NĂM MƯƠI KỆ TỤNG SÙNG KÍNH ĐẠO SƯ” CỦA VIÊN HUỆ: Không nói thì người ta nghi ngờ, nói ra người ta “khẳng định” luôn

Mô Phật! Pháp đệ hoan hỷ đạo huynh mật Diệu Hằng đã phân tích bản dịch gây ngộ nhận trầm trọng của tác giả Viên Huệ  về tác phẩm “Năm mươi kệ tụng sùng kính Đạo Sư”. Huynh đã đã so sánh với bản dịch của vị Thầy Mật Giáo và giúp chúng đệ cùng bạn đọc thấy việc dịch thuật của Viên Huệ đã “Viên Tệ” (toàn tệ) như thế nào. Đức Đại Lai Lạt Ma 14 đã cảnh báo rằng “Ai nói sai về Mật Tông sẽ không còn thân mạng để tiếp tục”. Bạch đạo huynh, Đức Đại Lai Lạt Ma 14 đã cảnh báo rằng “Ai nói sai về Mật Tông sẽ không còn thân mạng để tiếp tục”. Trước tác “50 kệ tụng sùng kính Đạo Sư” của Thánh giả Mã Minh còn là một tác phẩm vĩ đại và cần thiết cho những ai


Đối với bạn đọc người Việt:
Vui lòng đăng nhập để xem tiếp nội dung bài viết. (Danh sách bài cho bạn đọc chưa có tài khoản tại đây).
For readers and learners who haven't had users:
Please read these public articles listed as follows: here
Or please login to read more or kindly send an email of request (writing in English) to [email protected] with complete details (full name, nationality, age, sex, occupation) to get a login account.

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status