Aug 14, 2016

Posted by in Giảng Pháp | 64 Comments

Bài giảng: Vài điểm nhấn trọng yếu về BÁT CHÁNH ĐẠO

Bài giảng: Vài điểm nhấn trọng yếu về BÁT CHÁNH ĐẠO

 

Bài giảng: Vài điểm nhấn trọng yếu về bát chánh đạo (Bài giảng ngày 14/08/2016 tại Mật gia Sài Gòn 3)


Đối với bạn đọc người Việt:
Vui lòng đăng nhập để xem tiếp nội dung bài viết. (Danh sách bài cho bạn đọc chưa có tài khoản tại đây).
For foreign readers/ learners:
Please login to read more or kindly send an email of request (writing in English) to [email protected] with your infomation to get a login account.

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status