Jan 12, 2018

Posted by in Giáo điển | 83 Comments

     Bài 3: LÀM GÌ KHI  BÀI THAM LUẬN CÓ “SỰ CHUYỂN LỬA” RA HẢI NGOẠI? Loạt bài “Đi tìm sự thật để thấy bộ mặt thật của những ai viết và nói sai sự thật, vi phạm tác nghiệp công chức”

Bài 3: LÀM GÌ KHI  BÀI THAM LUẬN CÓ “SỰ CHUYỂN LỬA” RA HẢI NGOẠI? Loạt bài “Đi tìm sự thật để thấy bộ mặt thật của những ai viết và nói sai sự thật, vi phạm tác nghiệp công chức” Như tôi đã viết ở Bài 2 trong loạt bài “Đi tìm sự thật để thấy bộ mặt thật của những kẻ viết và nói sai sự thật, vi phạm tác nghiệp công chức”, tỳ kheo Thích Thiện Thuận mượn tên Nguyễn Thị Trang Khuyên “ném đá giấu tay” về hướng Mật gia Song Nguyễn và cá nhân tôi nhằm triệt hạ uy tín và bôi nhọ danh dự nhưng tiếc thay, chẳng những không thành công mà còn bị gánh chịu hậu quả nặng nề theo luật tắc Nhân Quả và cả thế gian. Tuy nhiên, điều mà tôi muốn nêu ra ở đây không còn liên quan


Vui lòng đăng nhập để xem tiếp nội dung bài viết. (Danh sách bài cho bạn đọc chưa có tài khoản tại đây). Please login to read more... (Posts for whom haven't owned account are here)

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status