Jan 8, 2018

Posted by in Giáo điển | 63 Comments

Bài 2: “GIẤU ĐẦU LÒI ĐUÔI” RA BỘ MẶT “LÊ CHIÊU THỐNG”! Loạt bài : ĐI TÌM SỰ THẬT    ĐỂ THẤY BỘ MẶT THẬT CỦA NHỮNG KẺ VIẾT VÀ NÓI SAI SỰ THẬT, VI PHẠM TÁC NGHIỆP CÔNG CHỨC

Bài 2: “GIẤU ĐẦU LÒI ĐUÔI” RA BỘ MẶT “LÊ CHIÊU THỐNG”! Loạt bài : ĐI TÌM SỰ THẬT    ĐỂ THẤY BỘ MẶT THẬT CỦA NHỮNG KẺ VIẾT VÀ NÓI SAI SỰ THẬT, VI PHẠM TÁC NGHIỆP CÔNG CHỨC Bảng hiệu “Viện chuyên tu” trước cổng Tôi đặt câu hỏi “CLB Đạo tràng Chuyên tu” tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu mà Nguyễn Thị Trang Khuyên lên tiếng tự xưng  là gì? Trước tiên, tôi cảm thấy nhột nhạt vì danh xưng này bởi CLB và Đạo tràng là ngang nhau về đơn vị hành chánh, không thuộc về nhau như kiểu viết “CLB đạo tràng”; như vậy  là sai hoàn toàn về thuật ngữ hành chánh. Tôi tra tầm khắp kho tiếng Việt nhưng không thấy biển hiệu này. Điều đó chứng tỏ họ tự bịa đặt ra một “cơ quan” để phô trương thanh thế, nhưng thực chất


Đối với bạn đọc người Việt:
Vui lòng đăng nhập để xem tiếp nội dung bài viết. (Danh sách bài cho bạn đọc chưa có tài khoản tại đây).
For foreign readers/ learners:
Please login to read more or kindly send an email of request (writing in English) to [email protected] with your infomation to get a login account.

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status