Aug 10, 2013

Posted by in BÀI MỞ, Trang chủ | 116 Comments

Bài 2: GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP SAI (Tính thời đại, quốc độ, dân tộc)

Bài 2: GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP SAI  (Tính thời đại, quốc độ, dân tộc) Bài 2: GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP SAI (Tính thời đại, quốc độ, dân tộc) Trước mắt tôi là người đàn ông gầy, hiền hậu và chất phát. Đó là đạo hữu Thiện Hồng, thế danh là Nhan Huệ, từ TP HCM đến Mật gia Trung tâm cầu pháp thứ sáu ngày 02/08/2013. Thiện Hồng cho biết đã tu tập 16 năm, mỗi ngày dành 5 tiếng đồng hồ cho việc tụng kinh, trì chú, ngồi thiền. Có một điều tôi lưu ý là câu chuyện Thiện Hồng trì chú Đại bi khi đi đường rồi bị xe tông; từ đó Thiện Hồng không trì thần chú nữa! Thực ra, thần chú Đại bi rất linh diệu nhưng Thiện Hồng quá tập trung vào bài chú, vốn dài 286 từ dịch từ tiếng Phạn qua tiếng Hoa, rồi cứ đọc tụng, trì niệm âm Hán Việt, khó nhớ dễ quên. Thiện

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status