Aug 20, 2017

Posted by in Giáo điển | 66 Comments

Bài 16: GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP SAI (Đừng mặc cảm bản thân!)

Bài 16: GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP SAI  (Đừng mặc cảm bản thân!) Bài 16: GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP SAI (Đừng mặc cảm bản thân!) Như đã trình bày ở bài 15 “Giáo pháp đúng, phương pháp sai”, quán tưởng Bổn tôn là tinh hoa của Mật giáo. Nếu như quán tưởng Bổn tôn bên ngoài người tu cần khởi phát và duy trì lòng sùng mộ vô biên, thì quán tưởng Bổn tôn bên trong cần phải lộ xuất niềm kiêu hãnh linh thánh (xem bài “Niềm kiêu hãnh linh thánh” trong Chanhtuduy.com). Viết đến đây tôi nhớ lại trò Mật Bản, ngụ ở Tiền Giang, quê ở Đồng Tháp. Trò Mật Bản rất trẻ so với độ tuổi 50 của mình. Một trong những nguyên nhân “tạo lập” ấy là do Mật Bản thường quán tưởng mình là Quán Âm bồ tát. Trò ấy tự làm như thế trước khi đến Mật gia Song Nguyễn. Mừng cho trò ấy vì đã

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status