Oct 22, 2013

Posted by in Giáo điển, Trang chủ | 54 Comments

Bài 17: GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP SAI (suy tư về những nghi thức tụng niệm, kinh nhật tụng)

Bài 17: GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP SAI (suy tư về những nghi thức tụng niệm, kinh nhật tụng) Bài 17: GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP SAI (suy tư về những nghi thức tụng niệm, kinh nhật tụng)                 Từ bài 11 đến bài 15 “Giáo pháp đúng, phương pháp sai”, tôi đã trình bày cơ bản về 3 yếu tính giác ngộ trên đạo trình giải thoát: XẢ LY, BỒ ĐỀ TÂM, TÁNH KHÔNG. Giờ đây chúng ta đề cập đến tính phương pháp trong học thuật tâm linh của đạo Phật, gọi là “nghi thức hành trì”, hoặc “nghi quỹ hành trì” dành cho người tu;  nói theo thuật ngữ Sư phạm là “giáo trình” hoặc “sách giáo khoa” dành cho sinh viên, học sinh. Ở các chùa Hiển giáo, pháp liệu như vậy tùy theo mỗi chùa, mỗi tông phái, hệ phái mà đặt tựa khác nhau. Chẳng hạn: chùa Hoằng Pháp gọi là “kinh Nhật tụng”, hệ phái Khất sĩ –

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status